Kraków, woj. małopolskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Kraków, woj. małopolskie

Terminy równoznaczne

Kraków, woj. małopolskie

Powiązane terminy

Kraków, woj. małopolskie

258 Opis archiwalny results for Kraków, woj. małopolskie

258 results directly related Exclude narrower terms

Wyjazd do Krakowa

Kolekcja zawierająca 14 czarno-białych fotografii, dotycząca wrześniowego wyjazdu rodziny Piotrowskich do Krakowa.

N.N.

Relacja Ludwika Leszka Wardzichowskiego

Relacja biograficzna Ludwika Leszka Wardzichowskiego, podpułkownika i pierwszego powojennego dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, dotyczy nauki w Korpusie Kadetów i Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu w okresie międzywojennym. Drugą część narracji stanowi opowieść o udziale w 18 Dywizji Piechoty i 18 Pułku Artylerii oraz walce na froncie podczas II wojny światowej. Kolejna część narracji dotyczy powojennej działalności w Spółce Brackiej, odbudowy śląskich szpitali, pracy na stanowisku dyrektora szpitala w Bytomiu oraz tworzenia Akademii Medycznej.

Wardzichowski Ludwik Leszek

Relacja Zbigniewa Domosławskiego

Relacja Zbigniewa Domosławskiego, profesora nauk medycznych, majora Wojska Polskiego, dotyczy młodości w Kopyczyńcach, edukacji w gimnazjum we Lwowie oraz nawrocławskiej Akademii Medycznej, świadek koncentruje się na okresie rządów Józefa Piłsudskiego, a także okresie PRL. Odpowiada na pytania z kwestionariusza do projektu "100 100-latków na 100-lecie".

Domosławski Zbigniew

Relacja Stefanii Obary

Relacja biograficzna Stefanii Obary, żołnierza Armii Krajowej, dotyczy działalności lokalnego koła Armii Krajowej, wydarzeń związanych z II wojną światową i okupacji Tyczyna, tajnego nauczania, działalności Armii Krajowej i sytuacji lokalnej społeczności. Kolejna część relacji dotyczy wczesnego dzieciństwa, edukacji, patriotycznego wychowania, a także represji ze strony komunistów, przesłuchań w Urzędzie Bezpieczeństwa, protestu przeciw usunięciu religii ze szkół i działalności „Solidarności”.

Obara Stefania

Relacja Heleny Boczek

Relacja biograficzna Heleny Boczek dotyczy dzieciństwa, działalności w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Żeńskiej oraz w Kole Gospodyń Wiejskich, wyjazdu na pogrzeb Piłsudskiego, zagłady społeczności żydowskiej w Sorbinie, działalności partyzantów, śmierci brata zamordowanego w Katyniu, życia po wojnie, sytuacji polityczna w PRL-u. Na koniec pani Helena odpowiada na pytania z kwestionariusza.

Boczek Helena

Relacja Zofii Wójciak

Relacja Zofii Wójciak, łączniczki Armii Krajowej, dotyczy dzieciństwa, służby ojca w wojsku w okresie I wojny światowej, życia na gospodarstwie w okresie przedwojennym i w okresie PRL, czasu II wojny światowej, aresztowań i wywózek na przymusowe prace do Niemiec, realiów wojennego życia w Ochotnicy i Nowym Targu, napaści Niemców i sowietów, wspomnienia tzw. Krwawej Wigilii, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Na koniec świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Wójciak Zofia

Relacja Bronisławy Suzańskiej

Relacja biograficzna Bronisławy Suzańskiej dotyczy życia w przedwojennym Husiatynie, m.in. założenia Kasy Stefczyka, osobistych doświadczeń związanych z II wojną światową, wkroczenia Armii Czerwonej, następnie wojsk niemieckich, a także żołnierzy węgierskich. Dalsza opowieść dotyczy przyjazdu na Ziemie Zachodnie, pracy w gospodarstwie, kilkumiesięcznego wyjazdu do Australii, w latach 80. XX wieku. Na zakończenie świadek odpowiada na pytania przygotowane w ramach projektu „100 100-latków na 100-lecie”.

Suzańska Bronisława

Relacja Aleksandra Tarnawskiego

Relacja biograficzna Aleksandra Tarnawskiego, żołnierza Armii Krajowej, majora Wojska Polskiego, dotyczy dzieciństwa, studiów na Uniwersytecie Lwowskim na Wydziale Chemii, dołączenia do tworzącej się armii pod dowództwem generała Sikorskiego we Francji, emigracji na Węgry, przedostania się do Francji i Wielkiej Brytani, konspiracyjnych wojskowych szkoleń, desantowania do Polski, pracy w Polskim Radiu w Warszawie, okresu powojennego spędzonego w Warszawie i życia zawodowego związanego z Politechniką Gliwicką.

Tarnawski Aleksander

Wyniki 1 do 100 z 258