Koszalin, woj. zachodniopomorskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Koszalin, woj. zachodniopomorskie

Terminy równoznaczne

Koszalin, woj. zachodniopomorskie

Powiązane terminy

Koszalin, woj. zachodniopomorskie

70 Opis archiwalny results for Koszalin, woj. zachodniopomorskie

70 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Apolonii Wolska

Relacja Apolonii Wolskiej dotyczy dzieciństwa w Kozińcu, kursów dla sanitariuszek w czasie wojny, wywiezienia męża na roboty przymusowe do III Rzeszy, ukrywania w domu rodzinnym Żydów, a także zbiegłego z gestapowskiego więzienia Kazimierza Kota, trudów lat powojennych, stanu wojennego. Druga część relacji to odpowiedź na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Wolska Apolonia

Relacja Zbigniewa Rząsowskiego

Relacja Zbigniewa Rząsowskiego, pracownika wrocławskiej Zajezdni nr VII oraz MPK Wrocław, uczestnika strajku w Zajezdni nr VII w sierpniu 1980 roku. Relacja dotyczy służby wojskowej w Wojskach Ochrony Pogranicza, pracy zawodowej związanej z wrocławskim MPK, strajku Zajezdni nr VII, pracy w dzisiejszym MPK i porównania z dawniejszymi warunkami pracy.

Rząsowski Zbigniew

Relacja Ryszarda Mocka

Relacja Ryszarda Mocka, opozycjonisty i górnika kopani KWK Thorez w Wałrzychu, uczestnika strajku w kopalni Thorez, członka Komitetu Założycielskiego „S” KWK Thorez, kolportera prasy drugoobiegowej, założyciela podziemnych drukarni, członka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, wielokrotnie areztowanego i represjonowanego. Relacja dotyczy zaangażowania w działność opozycyjną w Wałbrzychu i na Dolnym Śląsku, fali strajków w sierpniu 1980 roku, organizacji drukarni i kolpotrtażu, kontaktów z opozycjonistami z Wrocławia i represjami spowodowanymi zaangażowaniem świadka w działaność opozycyjną.

Mocek Ryszard

Relacja Dietrycha Krzebietke

Relacja biograficzna Dietrycha Krzebietke i jego żony Haliny Krzebietke. Relacja dotyczy życia rodziny Dietrycha Krzebietke, pochodzącej z Kaszub oraz rodziny żony, której rodzina przyjechała za Ziemie Zachodnie i Północne z Wołynia, pracy na gospodarstwie, różnic w gospodarowaniu między ludnością niemiecką a przyjezdnymi, funkcjonowaniu PGR-ów, szbrownictwa. W relacji Haliny Krzebietke pojawiają się wątki przesiedleń, przejmowania majątków poniemieckich.

Krzebietke Dietrych

Relacja Wasyla Lichacza

Relacja biograficzna Wasyla Lichacza. Relacja dotyczy akcji "Wisła", relacji ukraińsko-polskich, wysiedleń mieszkańców rodzinnych stron do USRR, wysiedlenia do miejscowości Cyprki i pracy w PGR, pracy w kopalniach podczas służby wojskowej w Wałbrzychu i Katowicach, pracy przy budowie elektrowni Jaworzno.

Lichacz Wasyl

Relacja Jerzego Jędrzejczaka

Obszerna relacja Jerzego Jędrzejczyka. Relacja Jerzego Jędrzejczaka dotyczy dotyczy II wojny światowej w Lublinie, Obozu koncentracyjnego na Majdanku, przejścia frontu radzieckiego, funkcji posłańca Armii Krajowej, początków przygody z boksem, zdobycia tytułu wicemistrza Polski w wadze lekkiej, ukończenia Małego Seminarium Nauczycielskiego OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach, pracy w licznych miejscowościach na Dolnym Śląsku, jako kierownik wydziałów kultury, organizator zespołów teatralnych i zespołów muzycznych oraz nauczyciel, służby wojskowej, studiów na reżyserii teatralnej w Warszawie, zaangażowania w harcerstwo i boks, a także organizacji obozów harcerskich.

Jędrzejczak Jerzy

Akt zgonu

Skrócony akt zgonu Walerii Zawadzkiej wydany 12 grudnia 1979 r. w Koszalinie.

Urząd Stanu Cywilnego w Koszalinie

Fotografia

Fotografia z zabawy sylwestrowej 1958 r. w Wojewódzkim Związku Spółdzielczości Pracy w Koszalinie. Pierwszy od lewej Antoni Skibiński, w środku Waleria Skibińska.

Fotografia

Fotografia przedstawia Aleksandrę Skibińską i jej brata Romana w Kaliszu.

Fotografia

Fotografia domu przy ul. Szymanowskiego 13, w którym rodzina Skibińskich mieszkała do 1985 r.

Fotografia

Fotografia wykonana przed domem przy ul. Szymanowskiego 13 w Koszalinie. Na zdjęciu Aleksandra Skibińska z bratem Romanem.

Fotografia

Fotografia pokoju bawialnego Państwa Skibińskich przy ul. Szymanowskiego w Koszalinie

Fotografia

Fotografia wnętrza mieszkania Państwa Skibińskich przy ulicy Szymanowskiego w Koszalinie

Fotografia

Fotografia przedstawia pokój bawialny mieszkania Państwa Skibińskich przy ulicy Szymanowskiego w Koszalinie

Fotografia

Fotografia przedstawia Walerię i Antoniego Skibińskich z psem Kajtkiem na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Fotografia

Fotografia przedstawia Walerię Skibińską, Antoniego Skibińskiego i Romana Skibińskiego

Fotografia

Fotografia przedstawia odznaczenie kombatantów z koła ZBOWiD w Koszalinie. Drugi od lewej stoi Antoni Skibiński.

Zaświadczenie pracy ( odpis)

Zaświadczenie pracy ( odpis) Antoniego Skibińskiego wydany przez Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Koszalinie.

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Koszalinie

Angaż

Angaż na stanowisko głównego księgowego w Spółdzielni Pracy Zegarmistrzowsko- Złotniczej "CZAS" w Koszalinie.

Spółdzielnia Pracy Zegarmistrzowsko- Złotnicza " Czas" w Koszalinie

Mianowanie

Mianowanie Antoniego Skibińskiego na stanowisko głównego księgowego w Spółdzielni "Czas" w Koszalinie.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Koszalinie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wymiarze urlopu Antoniego Skibińskiego.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Koszalinie

Zatwierdzenie

Zatwierdzenie Antoniego Skibińskiego na stanowisko głównego księgowego w Spółdzielni Pracy "Czas" w Koszalinie.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Koszalinie

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie pomiędzy Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową "Nasz Dom", a Antonim Skibińskim.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" w Koszalinie

Pismo do Spółdzielni "Czas"

Pismo Antoniego Skibińskiego do Spółdzielni Pracy Zegarmistrzowsko- Złotniczej "Czas" w Koszalinie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" w Koszalinie

Zmiana warunków pracy

Pismo Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" w Koszalinie do Antoniego Skibińskiego o zmianie warunków pracy.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" w Koszalinie

Zmiana warunków zatrudnienia

Pismo Spółdzielni Pracy Zegarmistrzowsko- Złotniczej "Czas" do Antoniego Skibińskiego o zmianie warunków zatrudnienia.

Spółdzielnia Pracy Zegarmistrzowsko- Złotnicza " Czas" w Koszalinie

Zaświadczenie

Pismo Spółdzielni Pracy Zegarmistrzowsko- Złotniczej "Czas" do Antoniego Skibińskiego o zmianie warunków zatrudnienia.

Pismo o zmianie wynagrodzenia

Pismo informacyjne do Antoniego Skibińskiego o zmianie wynagrodzenia w związku ze zmianą stanowiska.

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Zegarmistrzowsko- Złotnicza "Czas"

Zatwierdzenie

Pismo zatwierdzające dla Antoniego Skibińskiego na stanowisko głównego księgowego Biura Konstrukcyjno- Technologicznego Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy w Koszalinie.

Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy w Koszalinie

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo dla Antoniego Skibińskiego do podpisywania dokumentów bankowych.

Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy w Koszalinie

Mianowanie

Pismo mianujące Antoniego Skibińskiego kierownikiem Spółdzielni.

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Zegarmistrzowsko- Złotnicza "Czas"

Angaż na stanowisko głównego księgowego

Angaż dla Antoniego Skibińskiego powołujący go na stanowisko głównego księgowego na 1/3 etatu w Biurze Konstrukcyjnym przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy w Koszalinie.

Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy w Koszalinie

Angaż

Angaż do pracy na stanowisku St. księgowego w Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy w Koszalinie na 1/3 etatu.

Biuro Konstrukcyjno- Technologiczne Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy

Angaż

Angaż Biura Konstrukcyjno- Technologicznego Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy w Koszalinie dla Antoniego Skibińskiego na stanowisko st. księgowego na 1/2 etatu.

Biuro Konstrukcyjno- Technologiczne Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy

Decyzja o wysokości wynagrodzenia

Decyzja o wysokości wynagrodzenia dla Antoniego Skibińskiego przez Wojewódzką Usługową Spółdzielnię Pracy w Koszalinie.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Koszalinie

Decyzja o wysokości wynagrodzenia

Decyzja Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Koszalinie dla Antoniego Skibińskiego o wysokości wynagrodzenia.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Koszalinie

Angaż

Decyzja Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Koszalinie dla Antoniego Skibińskiego na stanowisku Głównego Ekonomisty.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Koszalinie

Pismo o nieprzyjęciu pracy

Pismo informujące o nieprzyjęciu pracy przez Antoniego Skibińskiego w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Koszalinie.

Skibiński Antoni

Świadectwo pracy ( odpis)

Świadectwo pracy Antoniego Skibińskiego z 28 marca 1977 r. wydane przez Wojewódzką Usługową Spółdzielnię Pracy w Koszalinie.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Koszalinie

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy Antoniego Skibińskiego w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Koszalinie.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Koszalinie

Świadectwo pracy ( odpis)

Świadectwo pracy Antoniego Skibińskiego z 28 marca 1977 r. wydane przez Wojewódzką Usługową Spółdzielnię Pracy w Koszalinie.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Koszalinie

Pismo informacyjne

Pismo informacyjne skierowane do Antoniego Skibińskiego o wynagradzaniu trybie wynagradzania go po rezygnacji z kontraktu zagranicznego oraz aktualnej podległości służbowej.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Koszalinie

Zgoda na zmianę zatrudnienia

Pismo skierowane do Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów w Koszalinie i wyrażające zgodę na prośbę Antoniego Skibińskiego o przejście do pracy w tym przedsiębiorstwie.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Koszalinie

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy Antoniego Skibińskiego wydane przez Wojewódzką Spółdzielnię Pracy w Koszalinie.

Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Koszalinie

Pismo o wysokości dochodu

Pismo informacyjne do Antoniego Skibińskiego o wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnym.

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Koszalinie

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy Antoniego Skibińskiego wystawione przez Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Koszalinie.

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Koszalinie

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy Antoniego Skibińskiego wystawione przez Związek Spółdzielni Pracy Spółdzielnię Osób Prawnych w Koszalinie.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Koszalinie

Świadectwo pracy

Pismo informacyjne do Antoniego Skibińskiego o tym, że dokumenty dot. jego zatrudnienia nie znajdują się w Archiwum Naczelnej Rady Spółdzielczej oraz, że dokumenty te powinny się znajdować w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Krakowie.

Naczelna Rada Spółdzielcza

Fotografia

Fotografia wnętrza mieszkania Państwa Skibińskich przy ul. Zwycięstwa w Myśliborzu.

Fotografia

Fotografia przedstawia od lewej Romana Skibińskiego, Walerię Skibińską, Aleksandrę Skibińską i Eugenię Zawadzką ( babcię) w oknie mieszkania w Koszalinie ( pies Kajtek).

Fotografia

Fotografia przedstawia pokój bawialny w mieszkaniu Państwa Skibińskich przy ul. Szymanowskiego 13 w Koszalinie.

Fotografia

Fotografia z ostatniej wspólnej wigilii rodziny Skibińskich w Koszalinie. Na zdjęciu od lewej stoi Antoni Skibiński, pośrodku Waleria Skibińska, siedzi Roman Skibiński i pierwsza od lewej żona Romana Bożena. Eugenia Zawadzka po prawej z psem Barusiem.