Syców, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Syców, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie

Terminy równoznaczne

Syców, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie

Powiązane terminy

Syców, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie

1 Opis archiwalny results for Syców, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie

1 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Zofii Wójciak

Relacja Zofii Wójciak, łączniczki Armii Krajowej, dotyczy dzieciństwa, służby ojca w wojsku w okresie I wojny światowej, życia na gospodarstwie w okresie przedwojennym i w okresie PRL, czasu II wojny światowej, aresztowań i wywózek na przymusowe prace do Niemiec, realiów wojennego życia w Ochotnicy i Nowym Targu, napaści Niemców i sowietów, wspomnienia tzw. Krwawej Wigilii, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Na koniec świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Wójciak Zofia