Poznań.

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Poznań.

Terminy równoznaczne

Poznań.

Powiązane terminy

Poznań.

171 Opis archiwalny results for Poznań.

171 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Zofii Wójciak

Relacja Zofii Wójciak, łączniczki Armii Krajowej, dotyczy dzieciństwa, służby ojca w wojsku w okresie I wojny światowej, życia na gospodarstwie w okresie przedwojennym i w okresie PRL, czasu II wojny światowej, aresztowań i wywózek na przymusowe prace do Niemiec, realiów wojennego życia w Ochotnicy i Nowym Targu, napaści Niemców i sowietów, wspomnienia tzw. Krwawej Wigilii, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Na koniec świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Wójciak Zofia

Relacja Joanny Robińskiej

Relacja biograficzna Joanny Robińskiej dotyczy dzieciństwa i szkoły w przedwojennym Poznaniu, życia w okupowanym Poznaniu, powojennych realiów, przeprowadzek do Krosna Odrzańskiego, Zgorzelca, Świeradowa Zdrój i Bogdaszowic. Na koniec świadek odpowiedział na pytania z kwestionariusza, przygotowanego w ramach projektu „100 100 latków na 100-lecie”.

Robińska Joanna

Relacja Michaliny Terpiłowskiej

Relacja biograficzna Michaliny Terpiłowskiej dotyczy przedwojennej codzienności, okresu dzieciństwa i edukacji na terenach Kresów Wschodnich, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i realiów życia w nowej, powojennej rzeczywistości, a także przemian po 1989 roku. Na koniec świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Terpiłowska Michalina

Relacja Walentyny Obszyńskiej

Relacja biograficzna Walentyny Obszyńskiej, zakonnicy z Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek, dotyczy okupacji niemieckiej spędzonych w Radości, kursu sanitariuszek organizowanego przez Armię Krajową, ukończenia szkoły pielęgniarskiej, wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek i realiów życia w zakonie.

Obszyńska Walentyna

Relacja Małgorzaty Jerchel

Relacja biograficzna Małgorzaty Jerchel dotyczy dzieciństwa, nauki w szkole, pracy w zawodzie służącej, ślubu, okresu wojny i życia w czasie wojny oraz wychowywania dzieci w czasach PRL. W końcówce nagrania świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Jerchel Małgorzata

Relacja Adama Jezierskiego

Relacja Adama Jezierskiego, profesora nauk chemicznych oraz rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczy studiów na wydziale Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, kariery naukowej, zdobywania kolejnych stopni naukowych i stanowisk na Uniwersytecie, perspektyw rozwoju oraz badań naukowych.

Jezierski Adam

Relacja Jana Kubiaka

Relacja Jana Kubiaka, elektryka Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych "Hutmen", działacza opozycyjnego, członka Członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Relacja dotyczy roli Kościoła w Polsce w latach 80. XX wieku, atmosfery panującej w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, działalności drukarskiej Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizacji mszy za ojczyznę, działań Służb Bezpieczeństwa utrudniających funkcjonowanie duszpasterstwa, nieoficjalnej działalności opozycyjnej na terenie zakładu pracy, strajków w zakładach pracy.

Kubiak Jan

Relacja Włodzimierza Frąszczaka

Relacja Włodzimierza Frąszczaka piłkarza ręcznego, zawodnika klubów: Ostrovia oraz Śląsk Wrocław, trenera, członka kadry narodowej juniorów. Relacja dotyczy gry w klubie Śląsk Wrocław, najpierw jako junior, a potem senior, zdobywaniu doświadczeń sportowych na obozach i zgrupowaniach, zdobycia Pucharu Polski, a także Mistrzostwa Polski, pracy w zawodzie trenera, a także ojca - Kazimierza Frąszczaka, założyciela sekcji piłki ręcznej w klubie WKS Śląsk Wrocław.

Frąszczak Włodzimierz

Relacja Andrzeja Mientusa

Relacja Andrzeja Mintusa, piłkarza ręcznego,trenera, brązowego medalisty Mistrzostw Świata i mistrza Polski. Relacja dotyczy fascynacji sportem, studiów na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, gry w Stali Zawdzkiem, Gwardii Opole, Śląsku Wrocław oraz w niemieckim klubie w Hüttenbergu, wyjazdów zagranicznych, zdobycia mistrzostwa Polsi ze Śląskiem Wrocław, emigracji do Niemiec. Świadek porównuje realia klubów polskich do klubów niemieckich. W relacji pojawia się również wątek dotyczący stanu wojennego w Polsce.

Mientus Andrzej

Relacja Jacka Spiechowicza

Relacja Jacka Spiechowicza , zawodnika i trenera piłki ręcznej oraz zawodowego żołnierza. Relacja dotyczy łączenia studiów z częstymi treningami, relacji między zawodnikami i trenerami, metod szkoleniowych słynnych trenerów piłki ręcznej, wyjazdów zagranicznych z klubem, a także obrazu Wrocławia w PRL-u.

Spiechowicz Jacek

Relacja Bogdana Falęty

Relacja Bogdana Falęty, piłkarza ręcznego, wielokrotnego mistrza Polski w piłce ręcznej. Relacja dotyczy gry we wrocławskim klubie, wojskowego oblicza sportu, obozów i codziennych treningów, zdobywanych mistrzostw,zagranicznych wyjazdów z klubem, finału Pucharu Europy w Magdeburgu.

Falęta Bogdan

Relacja Andrzeja Michalaka

Relacja Andrzeja Michalaka, zdobywcy 12 tytułów Mistrza Polski w piłce ręcznej, trenera juniorów „Śląska” Wrocław oraz reprezentacji juniorów, prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej we Wrocławiu oraz dyrektora okręgowego oddziału PZU we Wrocławiu. Relacja dotyczy okresu II wojny światowej w Warszawie, przyjazdu do powojennego Wrocławia, kariery sportowej jako zawodnika i trenera reprezentacji juniorów, funkcjonowania sportowców w dobie PRL, wyjazdów wraz za "Śląskiem" za granicę w latach 70. i 80. XX wieku, a także ataku na sportowców Izraela podczas Olimpiady w Monachium.

Michalak Andrzej

Relacja Genowefy Urbanowicz

Relacja Genowefy Urbanowicz, dotyczy narodzin na Wileńszczyźnie, przyjazdu na Ziemie Zachodnie i Północne, edukacji i poznania męża w Rudgierzowicach, przeprowadzki do Gdyni, pracy w elektrowozowni, pracy w rzeźni, a także kursu trychinoskopistki i pracy w laboratorium.

Urbanowicz Genowefa

Relacja Jerzego Rusaka

Relacja Jerzego Rusnaka dotyczy przedwojennego Wilna, wydarzeń związanych z walkami na Ziemi Wileńskiej, wyjazdu na Pomorze, relacji międzyludzkich pomiędzy autochtonami i ludnością napływową w okolicach Olsztyna, służby wojskowej w Marynarce Wojennej.

Rusak Jerzy

Relacja Magdaleny Bajer

Relacja Magdaleny Bajer, dziennikarki, polonistki i publicystki. Relacja dotyczy dzieciństwie w przedwojennym Lwowie, przyjazdu do Wrocławia, ukończenia polonistyki na UWr., odbudowy Uniwersytetu Wrocławskiego, pracy fizycznej profesorów, życia zawodowego związanego ze słowem pisanym ( m.in. w Wydawnictwie Ossolineum, Polskim Radiu we Wrocławiu oraz w Warszawie, w Państowym Instytucie Wydawniczym oraz w redakcji "Polityki"), warunków pracy, wykonywanych zadań, funkcjonowania cenzury, strajku we wrocławskiej Zajezdni (VIII 1980).

Bajer Magdalena

Relacja Andrzeja Kiełczewskiego

Relacja Andrzeja Kiełczewskiego, działacz opozycji demokratycznej. Relacja dotyczy strajku w Zajezdni nr VII przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Obsługiwania przez świadka połączeń telefonicznych, pomocy przy druku pisma informacyjnego „Komunikaty” oraz zorganizowania nagłośnienia użytego podczas mszy w strajkującej Zajezdni.

Kiełczewski Andrzej

Relacja Wiesława Zagórnego

Relacja Wiesława Zagórnego, pracownika m.in. PZL Hydral, uczestnika wydarzeń Sierpnia 1980 roku we Wrocławiu. Pierwsza relacja dotyczy strajku w Zajezdni nr 7 we Wrocławiu z perspektywy delegata Zakładów Remontowych Energetyki Wrocław, tworzenia struktur zakładowego związku zawodowego, stanu wojennego, manifestacji ulicznej z 31 sierpnia 1982 roku. Druga relacja dotyczy młodości i doświadczeń szkolnych oraz zawodowych.

Zagórny Wiesław

Relacja Henryka Dąbrowskiego

Relacja Henryka Dąbrowskiego, uczestnika strajku Zajezdni w sierpniu 1980 roku. Relacja dotyczy drogi zawodowej, strajku Zajezdni autobusowej nr VII w sierpniu 1980 roku oraz warunków pracy kierowców MPK.

Dąbrowski Henryk

Relacja Władysławy Rowińskiej

Relacja biograficzna Władysławy Rowińskiej. Relacja dotyczy życia lodów rodziny, edukacji w Wejherowie, zamieszkania wraz niemiecką rodziną w Rybnie, wspólnego mieszkania z niemiecką rodziną Wobrok, założenia rodziny, pracy w Urzędzie Gminy, różnic między ludnością rodzimą i Kaszubami a nowymi osiedleńcami, a także Marszu Śmierci z KL Stutthof.

Rowińska Władysława

Relacja Edyty Majewskiej

Relacja biograficzna Edyty Majewskiej, urodzonej w rodzinie niemieckiej, mieszkanki Kaszub. Relacja dotyczy losów rodziny niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, emigracji rodziny do Niemiec po wojnie, pracy na roli, asymilacji z sąsiadami, niszczenia poniemieckiego cmentarza oraz Marszu Śmierci z obozu koncentracyjnego Stutthof, rodzinnego dziedziczenia funkcji sołtysa, stanu wojennego, budowy elektrowni w Żarnowcu.

Majewska Edyta

Relacja Grety Lange

Relacja biograficzna Grety Lange. Relacja dotyczy życia świadka w Chynowie oraz w Salinie, realiów życia z czteraściorgiem rodzeństwa w rodzinie niemiecko-kaszubskiej, wkroczenia wojsk radzieckich w 1945 roku, życia rodzinnego oraz pracy zawodowej.

Lange Greta

Relacja Zofii Karpińskiej

Relacja Zofii Karpińskiej, absolwentki geografii na Uniwersytecie Wrocławskim i wieloletniej pracowniczki Akademii Rolniczej.
Relacja skłąda się z dwóch nagranych rozmów. Relacja dotyczy dzieciństwa w czasie II Wojny Światowej, Wrocławia po II Wojnie Światowej, szkół w powojennym Wrocławiu, pracy w komitecie w okresie stanu wojennego, podróży do Kanady i innych miejsc, podróży statkiem Batory, czasów studenckich, organizacji rajdó uniwersyteckich, epidemii ospy we Wrocławiu.

Karpińska Zofia

Relacja Jana Słabego

Relacja biograficzna Jana Słabego, żołnierza AK i wieloletniego trenra Parasola Wrocław. Relacja dotyczy dzieciństwa i edukacji we Lwowie, okupacji niemieckiej oraz radzieckiej we Lwowie, działaności w Armii Krajowej, pełnienia funkcji tłumacza, pracy przymusowej dla Organizacji Todt, więznienia, przyjazdu do powojennego Wrocławia, wyglądu miasta po wojnie, różnych prac zawodowych, początków wrocławskiego sportu, drogi do zawodu trenera, studiów w Studium Wychowania Fizycznego przy Akademii Medycznej.

Słaby Jan

Relacja Ewy Ludmiły Kowalewskiej

Relacja biograficzna Ewy Ludmiły Kowalewskiej. Relacja dotyczy dzieciństwa i codzienności na przedwojennym Polesiu, losów rodziny w czasie II wojny światowej, wyjazdu na zachód i realiów życia w powojennej rzeczywistości, wyglądu Wrocławia po wojnie, pracy zawodowej w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, w Herbapolu oraz w PZU , wczasów pracowniczych oraz wydarzeń z historii PRL takich jak: Wystawa Ziem Odzyskanych, śmierć Stalina, epidemia ospy we Wrocławiu, powstanie Solidarności, stanu wojennego, transformacje oraz powódź w 1997 roku.

Kowalewska Ewa Ludmiła

Wyniki 1 do 100 z 171