Lubin (woj. dolnośląskie)

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Lubin (woj. dolnośląskie)

Terminy równoznaczne

Lubin (woj. dolnośląskie)

Powiązane terminy

Lubin (woj. dolnośląskie)

166 Opis archiwalny results for Lubin (woj. dolnośląskie)

166 results directly related Exclude narrower terms

Zakłady Górnicze Lubin

Podseria 13 fotografii z kopalni miedzi w Lubinie powstałej w 1960 r. po odkryciu złóż miedzi w 23 marca 1957 r. przez ekipę Jana Wyżykowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Zdjęcia przedstawiają przede wszystkim górników na terenie pierwszego szybu "Wschodniego" nazywanego później Szybem "Bolesław".

Pamięci poległym z rąk ZOMO 31 sierpnia "82 w LUBIN-ie

Na czterech znaczkach na srebrnym tle nadrukowane czarnym tuszem portrety trzech zabitych podczas manifestacji w Lubinie 31.08.1982: Andrzeja Trajkowskiego, Michała Adamowicza i Mieczysława Późniaka, wraz z nazwiskami, datami ich urodzin i śmierci; na czwartym znaczku wizerunek napisu Zginęli z rąk władzy ludowej na wszystkich czterech znaczkach podpisy: czarnym tuszem Polska 50zł czerwonym tuszem Międzyzakładowa Komisja Wykonawcza Zagłębie Miedziowe oraz teksty, kolejno W Lubinie padły strzały / Socjalizm salwą grzmiał...; Dumne generały / Kto Wam ten rozkaz dał?; Krwi robotniczej nie jest Wam przecież żal...; Historia Was rozliczy / Za kule i świst pał na bordiurze u góry napis czerwonym tuszem Pamięci poległych z rąk ZOMO 31 sierpnia "82 w LUBIN-ie u dołu tak samo Niezależne Warsztaty Wydawnicze »Zagłębie Miedziowe« 1987 r

Niezależne Warsztaty Wydawnicze "Zagłębie Miedziowe"

Zbrodnia Lubińska

Lubin, Rynek. Gromadzenie się mieszkańcow przed manifestacją w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. 

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, gromadzenie się mieszkańcow przed manifestacją w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. 

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, gromadzenie się mieszkańcow przed manifestacją w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. 

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, gromadzenie się mieszkańcow przed manifestacją w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. 

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, Rynek. Oddział ZOMO i gromadzący się mieszkańcy Lubina przed manifestacją w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, funkcjonariusze MO, samochód milicyjny GAZ Wołga M-24.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, gromadzenie się mieszkańcow przed manifestacją w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. 

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, ul. Ścinawska (ob. Mieszka I). Ostrzeliwanie manifestantów środkami chemicznymi przez ZOMO.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, ul. Ścinawska (ob. Mieszka I). Ostrzeliwanie manifestantów środkami chemicznymi przez ZOMO.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, ul. Ścinawska (ob. Mieszka I). Ostrzeliwanie manifestantów środkami chemicznymi przez ZOMO.  

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, widok z dachu jednego z budynków, rozpylone środki chemiczne.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, Rynek (widok z ul. Ścinawskiej, ob. Mieszka I), oddział ZOMO, samochody milicyjna (nysy 522, fiat 125, star 200) i wóz strażacki (star 20).

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Mostek na potoku Baczyna, miejsce śmierci Michała Adamowicza. Krzyż przyozdobiony kwiatami i proporczykiem Solidarności, znicze.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, ul. Kopernika, miejsce śmierci Andrzeja Trajkowskiego. Bialo-czerwona szarfa z napisem "LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS", kwiaty, znicze.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, ludzie zgromadzeni wokół krzyża postawionego w miejscu postrzelenia jednego z demonstrantów, na krzyżu kartki z napisem "NA HONOR NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA LUBINA PRZYRZEKAMY, ŻE POMŚCIMY WASZĄ HONOROWO ROZLANĄ KREW I ODDANE ŻYCIE" oraz z informacją o mszy świętej za zabitych 31 VIII 1982 r. 

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, ludzie zgromadzeni wokół krzyża postawionego w miejscu postrzelenia jednego z demonstrantów, na krzyżu kartka z napisem "NA HONOR NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA LUBINA PRZYRZEKAMY, ŻE POMŚCIMY WASZĄ HONOROWO ROZLANĄ KREW I ODDANE ŻYCIE". 

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, ul. Krupnicza, krzyż, kwiaty i znicze w miejscu śmierci Andrzeja Trajkowskiego i Mieczysława Poźniaka.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, ul. Krupnicza, krzyż, kwiaty i znicze w miejscu śmierci Andrzeja Trajkowskiego i Mieczysława Późniaka.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, mostek na potoku Baczyna, miejsce śmierci Michała Adamowicza. Ludzie zgromadzeni wokół krzyża przyozdobionego kwiatami.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, mostek na potoku Baczyna, miejsce śmierci Michała Adamowicza. Ludzie zgromadzeni wokół krzyża przyozdobionego kwiatami.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, mostek na potoku Baczyna, miejsce śmierci Michała Adamowicza. Ludzie zgromadzeni wokół krzyża przyozdobionego proporczykiem Solidarności i kwiatami. Na pierwszym planie stoi Bartłomiej Bober (syn Ryszarda Bobera), obok Zofia Wójcik (teściowa Ryszarda Bobera) trzyma na rękach Macieja Bobera (syna Ryszarda Bobera).

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, mostek na potoku Baczyna, miejsce śmierci Michała Adamowicza. Krzyż przyozdobiony kwiatami.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, fragment murów Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa [?] ze śladami po kulach, Bartłomiej Bober (syn Ryszarda Bobera). 

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, fragment murów Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa [?] ze śladami po kulach.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, fragment murów Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa [?] ze śladami po kulach. 

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaznaczone ślady po kulach.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Centrum Lubina, draśnięte przez kulę drzwi kościała Najświętszego Serca Pana Jezusa [?].

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, tablica ogłoszeń z klepsydrą informującą o pogrzebie Andrzeja Trajkowskiego.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, pogrzeb Andrzeja Trajkowskiego, grób Andrzeja Trajkowskiego.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, pogrzeb Andrzeja Trajkowskiego, grób Andrzeja Trajkowskiego.

Bober Ryszard

Zbrodnia Lubińska

Lubin, ul. Kopernika, miejsce śmierci Andrzeja Trajkowskiego, szarfa wieńca z napisem "LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS".

Bober Ryszard

Plac w Lubinie

Jeden z placów w Lubinie, grupa osób przed kioskiem.

Nowak Zbigniew

Ratusz w Lubinie

Ratusz w Lubinie, wzniesiony w 1768 roku, przebudowany w XIX wieku, zniszczony w wyniku działań wojennych i odbudowany w 1950 r.

Nowak Zbigniew

Szyb Wschodni

N/z grupa mężczyzn obok szybu wschodniego ZG Lubin po prawej ciężarówka Star 21.

Nowak Zbigniew

Szyb Wschodni

N/z grupa mężczyzn obok szybu wschodniego ZG Lubin.

Nowak Zbigniew

Górnicy

N/z wydanie sprzętu radiokomunikacyjnego przed zjazdem do kopalni.

Nowak Zbigniew

Górnicy

N/z wydanie sprzętu radiokomunikacyjnego przed zjazdem do kopalni.

Nowak Zbigniew

Górnicy

N/z górnicy przed zjazdem do kopalni.

Grotowski Marek

Górnicy

N/z górnicy w kuble w trakcie zjazdu do kopalni.

Górnicy

N/z górnicy w kuble w trakcie zjazdu do kopalni.

Grotowski Marek

Szyb Wschodni ZG Lubin

N/z Szyb Wschodni ZG Lubin [obecnie nazywany Szybem Bolesław] oraz taśmociąg.

Grotowski Marek

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek na lubińskiej ulicy udzielający wywiadu.

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek na lubińskiej ulicy w oddali w tle Minister Obrony Narodowej Generał Wojciech Jaruzelski.

Nowak Zbigniew

Piotr Jaroszewicz

N/z Prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz trzymający w dłoniach koparkę dołową.

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Grotowski Marek

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Grotowski Marek

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Wyniki 1 do 100 z 166