Uniwersytet Wrocławski

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Terminy równoznaczne

Uniwersytet Wrocławski

Powiązane terminy

Uniwersytet Wrocławski

862 Opis archiwalny results for Uniwersytet Wrocławski

862 results directly related Exclude narrower terms

Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

N/z: dr Teresa Suleja (z lewej), prof. Grzegorz Strauchold (w najniższym środkowym rzędzie ławek), prof. Marek Winiarczyk (w drugim środkowym rzędzie, pierwszy z prawej), Ewa Kłapcińska (z trzecim środkowym rzędzie ławek, pierwsza z prawej); w czwartym środkowym rzędzie ławek od lewej: prof. Adam Galos, prof. Edward Czapiewski, prof. Grażyna Pańko, prof. Marek Czapliński; piąty rząd od lewej: NN, ks. prof. Józef Pater, NN, dr Przemysław Wiszewski. W rzędzie ławek przy oknie siedzą: dr Joanna Dufrat i dr Lucyna Harc (w pierwszym rzędzie), prof. Wiesław Suder (w drugim rzędzie), dr Tomasz Głowiński (w trzecim rzędzie), prof. Grzegorz Hryciuk i dr Aleksander Srebrakowski

Pater Mieczysław

Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

N/z: prof. Mieczysław Pater witający ks. prof. Józefa Patera; w trzecim rzędzie ławek przy ścianie widoczni: prof. Zbigniew Kwaśny i prof. Elżbieta Kościk obok ławki stoi prof. Krzysztof Kawalec; w czwartym rzędzie ławek przy ścianie widoczni: Mirosława Sztark z Archiwum UWr., prof. Krystyn Matwijowski, NN; w w piątym rzędzie ławek przy ścianie pracownicy Biblioteki Instytutu Historycznego: NN, Iwona Mrozowicz, NN; w szóstym rzędzie ławek przy ścianie: pracownicy Biblioteki Instytutu Historycznego; w środkowym rzędzie widoczni: Ewa Kłapcińska (drugi rząd, pierwsza z prawej), prof. Grażyna Pańko (trzeci rząd, w środku), dr Przemysław Wiszewski (piąty rząd, pierwszy z prawej)

Pater Mieczysław

Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Ewa Kłapcińska składa życzenia urodzinowe prof. Mieczysławowi Paterowi, w tle za nią po prawej Wiesława Głąb, pracownik archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Zbigniew Kwaśny, w tle po lewej widoczny prof. Krzysztof Kawalec. Na dalszym planie od lewej prof. Teresa Kulak, prof. Elżbieta Kościk, prof. Rościsław Żerelik oraz Iwona Mrozowicz.

Pater Mieczysław

Rezolucja uchwalona na 48 godzinnym wiecu okupacyjnym studentów Uczelni Wrocławskich

rezolucja uchwalona przez uczestników wiecu okupacyjnego studentów uczelni wrocławskich 14.03.1968 r. wiece odbyły się na: Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej, w Wyższej Szkole Rolniczej (dziś Uniwersytet Przyrodniczy), na Akademii Medycznej, w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pieknych (dziś Akademia Sztuk Pieknych), Wyższej Szkole Muzycznej (dziś Akademia Muzyczna) oraz Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (dziś Akademia Wychowania Fizycznego)

Studenci Wyższych Uczelni Miasta Wrocławia

Uchwała końcowa

uchwała końcowa strajku okupacyjnego studentów wrocławskich uczelni 14-16.03.1968 r.: Uniwerytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, WSR Wyższej Szkoły Rolniczej - dziś Uniwersytet Przyrodniczy, AM Akademii Medycznej, PWSSP Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych - dziś Akademia Sztuk Pięknych, WSM Wyższej Szkoły Muzycznej - dziś Akademia Muzyczna) oraz WSWF Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego - dziś Akademia Wychowania Fizycznego

Komisja Organizacyjna Wieców Uczelni

Zaproszenie Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia na uroczystość wręczenia nagród 40-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Zaproszenie Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia na uroczystość wręczenia nagród 40-lecia Ryszardowi Badurze, Wacławowi Kasprzakowi, Hugonowi Kowarzykowi i Kazimierzowi Urbankowi, mającej się odbyć 10.06.1985 w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia

Informacja o fałszywym numerze Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej"

Informacja o rozpowszechnianiu na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 29.01.1979 fałszywego siódmego numeru Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej" Studenckiego Komitetu Solidarności, podpisanego imionami członków SKS i szkalującego innego członka, Leszka Budrewicza. Informacja o tym, że prawdziwy biuletyn rozprowadzany jest nie anonimowo, a przez kolporterów i wezwanie do wykrycia sprawców fałszerstwa, wśród których są według autorów ulotki pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Cetwiński i Kamil Różewicz. Inc.: Dnia 29 I 79r. na terenie szeregu obiektów Uniwersytetu Wr. rozpowszechniano...

Studencki Komitet Solidarności

Studencki Komitet Solidarności o zawieszeniu w prawach studenta autorów informacji o fałszywym numerze "Podaj dalej"

Oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności ws. zawieszenia w prawach studenta Wiktora Grotowicza, Jacka Malca, Jerzego Ochmana, Renaty Otolińskiej i Mariusza Wilka przez Komisję Dyscyplinarną Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego ws. znieważenia dwóch pracowników UWr, mających rozpowszechniać fałszywy numer "Podaj dalej", która to decyzja obarczona być miała błędami proceduralnymi i wezwanie do ponownego rozważenia sprawy przez władze Uniwersytetu; w prawym dolnym rogu dopisek ołówkiem 150 - od 10:00 - 14:00

Studencki Komitet Solidarności

Studencki Komitet Solidarności o zawieszeniu w prawach studenta autorów informacji o fałszywym numerze "Podaj dalej"

Oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności ws. zawieszenia w prawach studenta Wiktora Grotowicza, Jacka Malca, Jerzego Ochmana, Renaty Otolińskiej i Mariusza Wilka przez Komisję Dyscyplinarną Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego ws. znieważenia dwóch pracowników UWr, mających rozpowszechniać fałszywy numer "Podaj dalej", która to decyzja obarczona być miała błędami proceduralnymi i wezwanie do ponownego rozważenia sprawy przez władze Uniwersytetu; u góry dopisane długopisem: 2

Studencki Komitet Solidarności

Książeczka legitymacyjna 1948/1949

Indeks Urszuli Smalcówny; ostatni wpis 18.10.1952; na s. 2 i 3 identyczny tekst w języku łacińskim i polskim, informujący o wpisie U. Smalcówny na Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu; pieczęć okrągła uczelni

Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu

Stanowisko Rady Uczelnianej SZSP UŁ w sprawie rozmów Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej z Komisją Międzyresortową

Dyrektor Departamentu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Eugeniusz Pietrasik przekazuje rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Kazimierzowi Urbanikowi treść oświadczenia Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu Łódzkiego, rozkolportowanego oraz przesłanego ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Januszowi Górskiemu; Rada Uczelniania wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia rozmów przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą z Komisją Międzyresortową w związku ze strajkami studenckimi na przełomie 1980 i 1981 r., a także coraz większym podporządkowaniem MKP Ogólnopolskiemu Komitetowi Założycielskiemu Niezależnego Zrzeszenia Studentów; MKP i KM zobowiązały się do podpisania porozumienia, z czego MKP wycofała się, zaś SZSP stoi na stanowisku, podpierając się wypowiedziami Wojciecha Walczaka z MKP i Jacka Czaputowicza z OKZ NSZ, iż porozumienie winno być podpisane niezależnie od sprawy rejestracji NZS; Rada Uczelniana jest usatysfakcjonowana osiągniętym porozumieniem, wzywa MKP do jego podpisania, uważając, że sprawy sporne winny być rozpatrzone w późniejszym terminie zgodnie z zobowiązaniami KM oraz wzywa do zakończenia akcji strajkowej

Pietrasik Eugeniusz

Strajk solidarnościowy z Nową Hutą

Strajk solidarnościowy z Nową Hutą / Uniwersytet Wrocławski g. 8:00 6.05.88 rysunek dłoni uniesionej w geście "victorii" w stylistyce nawiązującej do odwróconego do góry nogami znaku pacyfistycznegoNa odwrocie odręczna adnotacja Podaj dalej

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Komunikat nr. 2

Komunikat Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego informujący o rozpoczęciu strajku solidarnościowego z hutnikami i stoczniowcami i wyjaśniający motywy protestu - brak innej drogi do wywalczenia demokratyzacji uczelni, wolności słowa i obrony interesów ekonomicznych studentów oraz solidarność ze strajkującymi robotnikami Nowej Huty, Gdańska i Szczecina

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Rzeka Odra i Wyspa Piasek we Wrocławiu

Rzeka Odra i Wyspa Piasek we Wrocławiu - Kościół NMP na Piasku, Biblioteka Uniwersytecka na Piasku, Bulwar Piotra Włostowica - widok z bulwaru X. Dunikowskiego

Nowak Zbigniew

Andrzej Drawicz w sali Nehringa

Wybitny krytyk i tłumacz literatury rosyjskiej - Andrzej Drawicz na spotkaniu ze słuchaczami w Sali im. Władysława Nehringa, w budynku Filologii Polskiej na pl. Nankiera we Wrocławiu.

Wolniak Janusz

Andrzej Drawicz w sali Nehringa

Wybitny krytyk i tłumacz literatury rosyjskiej - Andrzej Drawicz na spotkaniu ze słuchaczami w Sali im. Władysława Nehringa, w budynku Filologii Polskiej na pl. Nankiera we Wrocławiu.

Wolniak Janusz

Andrzej Drawicz w sali Nehringa

Wybitny krytyk i tłumacz literatury rosyjskiej - Andrzej Drawicz na spotkaniu ze słuchaczami w Sali im. Władysława Nehringa, w budynku Filologii Polskiej na pl. Nankiera we Wrocławiu.

Wolniak Janusz

Andrzej Drawicz w sali Nehringa

Wybitny krytyk i tłumacz literatury rosyjskiej - Andrzej Drawicz na spotkaniu ze słuchaczami w Sali im. Władysława Nehringa, w budynku Filologii Polskiej na pl. Nankiera we Wrocławiu.

Wolniak Janusz

Andrzej Drawicz w sali Nehringa

Wybitny krytyk i tłumacz literatury rosyjskiej - Andrzej Drawicz na spotkaniu ze słuchaczami w Sali im. Władysława Nehringa, w budynku Filologii Polskiej na pl. Nankiera we Wrocławiu.

Wolniak Janusz

Andrzej Drawicz w sali Nehringa

Wybitny krytyk i tłumacz literatury rosyjskiej - Andrzej Drawicz na spotkaniu ze słuchaczami w Sali im. Władysława Nehringa, w budynku Filologii Polskiej na pl. Nankiera we Wrocławiu.

Wolniak Janusz

Spotkanie z Adamem Michnikiem w sali im. W. Nehringa

Adam Michnik (z mikrofonem) podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia w sali wykładowej im. W. Nehringa w Instytucie Filologii Polskiej. Sala była zapełniona dlatego, aby kazdy mógł zobaczyć prelegenta, przyniesiono mu stół, na który wszedł i z niego kontynuował wykład.

Wolniak Janusz

Spotkanie z Adamem Michnikiem w sali im. W. Nehringa

Adam Michnik (z mikrofonem) podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia w sali wykładowej im. W. Nehringa w Instytucie Filologii Polskiej. Sala była zapełniona dlatego, aby kazdy mógł zobaczyć prelegenta, przyniesiono mu stół, na który wszedł i z niego kontynuował wykład.

Wolniak Janusz

Spotkanie z Adamem Michnikiem w sali im. W. Nehringa

Adam Michnik podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia w sali wykładowej im. W. Nehringa w Instytucie Filologii Polskiej. Sala była zapełniona dlatego, aby kazdy mógł zobaczyć prelegenta, przyniesiono mu stół, na który wszedł i z niego kontynuował wykład.

Wolniak Janusz

Spotkanie z Adamem Michnikiem w sali im. W. Nehringa

Adam Michnik podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia w sali wykładowej im. W. Nehringa w Instytucie Filologii Polskiej. Sala była zapełniona dlatego, aby kazdy mógł zobaczyć prelegenta, przyniesiono mu stół, na który wszedł i z niego kontynuował wykład.

Wolniak Janusz

Spotkanie z Adamem Michnikiem w sali im. W. Nehringa

Adam Michnik podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia w sali wykładowej im. W. Nehringa w Instytucie Filologii Polskiej. Sala była zapełniona dlatego, aby kazdy mógł zobaczyć prelegenta, przyniesiono mu stół, na który wszedł i z niego kontynuował wykład.

Wolniak Janusz

Spotkanie z Adamem Michnikiem w sali im. W. Nehringa

Adam Michnik (z mikrofonem) podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia w sali wykładowej im. W. Nehringa w Instytucie Filologii Polskiej. Sala była zapełniona dlatego, aby kazdy mógł zobaczyć prelegenta, przyniesiono mu stół, na który wszedł i z niego kontynuował wykład.

Wolniak Janusz

Spotkanie z Adamem Michnikiem w sali im. W. Nehringa

Adam Michnik (z mikrofonem) podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia w sali wykładowej im. W. Nehringa w Instytucie Filologii Polskiej. Sala była zapełniona dlatego, aby kazdy mógł zobaczyć prelegenta, przyniesiono mu stół, na który wszedł i z niego kontynuował wykład.

Wolniak Janusz

Spotkanie z Adamem Michnikiem w sali im. W. Nehringa

Adam Michnik podczas spotkania z mieszkańcami Wrocławia w sali wykładowej im. W. Nehringa w Instytucie Filologii Polskiej. Sala była zapełniona dlatego, aby kazdy mógł zobaczyć prelegenta, przyniesiono mu stół, na który wszedł i z niego kontynuował wykład.

Wolniak Janusz

Wyniki 1 do 100 z 862