Akademia Sztuk Pięknych

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych

Terminy równoznaczne

Akademia Sztuk Pięknych

Powiązane terminy

Akademia Sztuk Pięknych

30 Opis archiwalny results for Akademia Sztuk Pięknych

30 results directly related Exclude narrower terms

Kiermasz prac studentów PWSSP we Wrocławiu

Studenci wrocławskiej PWSSP (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, obecnie Akademia Sztuk Pięknych) tradycyjnie wystawiają swoje prace przed Hotelem "Monopol" na ul. Świdnickiej we Wrocławiu.

Nowak Zbigniew

Kiermasz prac studentów PWSSP we Wrocławiu

Studenci wrocławskiej PWSSP (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, obecnie Akademia Sztuk Pięknych) tradycyjnie wystawiają swoje prace przed Hotelem "Monopol" na ul. Świdnickiej we Wrocławiu.

Nowak Zbigniew

Kiermasz prac studentów PWSSP we Wrocławiu

Studenci wrocławskiej PWSSP (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, obecnie Akademia Sztuk Pięknych) tradycyjnie wystawiają swoje prace przed Hotelem "Monopol" na ul. Świdnickiej we Wrocławiu.

Nowak Zbigniew

Zdzisław Pawlak - relacja

Wspomnienia Zdzisława Pawlaka dotyczące jego edukacji w warunkach wojennych, prób dostania się na studia wyższe i trudności z tym związanych (wynikających z politycznej postawy świadka), następnie studiów w Warszawie i przenosin do Wrocławia; świadek wymienia wykładowców poszczególnych przedmiotów Politechniki Wrocławskiej, opisuje pracę we wrocławskich Miejskim Biurze Projektowym i Wojewódzkim Biurze Projektowym przedstawiając realia pracy architekta w warunkach zakreślonych przez ustrój komunistyczny oraz omawiając niektóre projekty aż po czasy współczesne.   Zakres chronologiczny: 1943 - 2012   Miejsca wydarzeń: Pająków (pow. Zwoleń, woj. mazowieckie), Karole (pow. Zwoleń, woj. mazowieckie), Łaguszów (pow. Zwoleń, woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Lądek Zdrój (woj. dolnośląskie), Obornicki Śląskie (woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie)

Pawlak Zdzisław

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Horbowy (ur. w 1935 r.), projektant szkła, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1959), projektant w Hucie Szkła "Sudety" w Szczytnej (1959-1974), kierownik artystyczny Huty Szkła "Barbara" w Polanicy-Zdroju (1974-1989), pracownik dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w latach 1999-2005 jej rektor; zdjęcie wykonane w związku z przyznaniem Z. Horbowemu Nagrody Miasta Wrocławia w 1975 r.

Kokurewicz Stanisław

Zbigniew Horbowy

Zbigniew Horbowy (ur. w 1935 r.), projektant szkła, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1959), projektant w Hucie Szkła "Sudety" w Szczytnej (1959-1974), kierownik artystyczny Huty Szkła "Barbara" w Polanicy-Zdroju (1974-1989), pracownik dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w latach 1999-2005 jej rektor; zdjęcie wykonane w związku z przyznaniem Z. Horbowemu Nagrody Miasta Wrocławia w 1975 r.

Kokurewicz Stanisław

Doc. Jan Kowalczyk

doc. Jan Kowalczyk, w latach 1972-1979 dziekan Wydziału Projektowania Plastycznego (do 1973 r. był to Wydział Architektury Wnętrz) Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś: Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Doc. Jan Kowalczyk

doc. Jan Kowalczyk, w latach 1972-1979 dziekan Wydziału Projektowania Plastycznego (do 1973 r. był to Wydział Architektury Wnętrz) Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś: Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Doc. Jan Kowalczyk

doc. Jan Kowalczyk, w latach 1972-1979 dziekan Wydziału Projektowania Plastycznego (do 1973 r. był to Wydział Architektury Wnętrz) Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś: Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Doc. Jan Kowalczyk

doc. Jan Kowalczyk, w latach 1972-1979 dziekan Wydziału Projektowania Plastycznego (do 1973 r. był to Wydział Architektury Wnętrz) Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś: Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Doc. Jan Kowalczyk

doc. Jan Kowalczyk, w latach 1972-1979 dziekan Wydziału Projektowania Plastycznego (do 1973 r. był to Wydział Architektury Wnętrz) Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś: Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Doc. Jan Kowalczyk

doc. Jan Kowalczyk, w latach 1972-1979 dziekan Wydziału Projektowania Plastycznego (do 1973 r. był to Wydział Architektury Wnętrz) Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś: Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Doc. Jan Kowalczyk

doc. Jan Kowalczyk, w latach 1972-1979 dziekan Wydziału Projektowania Plastycznego (do 1973 r. był to Wydział Architektury Wnętrz) Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś: Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Studencka wyprawa na Bliski Wschód

uczestnicy kulturalno-naukowej wyprawy na Bliski Wschód zorganizowanej przez wrocławskie uczelnie: Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (dziś Akademia Sztuk Pięknych), Wyższą Szkołą Muzyczną (dziś Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego) oraz Akademię Medyczną (dziś Uniwerytet Medyczny im. Piastów Śląskich); trasa wyprawy, której zakończenie planowano na 15 września, wiodła przez Czechosłowację, Węgry, Bułgarię, Turcję, Syrię, Liban, Irak i Iran; jej uczestnicy poruszali się widocznym na zdjęciu autobusem Jelcz 043

Kokurewicz Stanisław

Mieczysław Zdanowicz

Mieczysław Zdanowicz (1928-2003), malarz, grafik i rzeźbiarz, absolwent i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (w 1996 r. przekształconej w Akademię Sztuk Pięknych); zdjęcie wykonane w budynku PWSSP przy pl. Polskim 3-4 w związku z przyznaniem M. Zdanowiczowi nagrody miasta Wrocławia w dziedzinie plastyki

Kokurewicz Stanisław

Mieczysław Zdanowicz

Mieczysław Zdanowicz (1928-2003), malarz, grafik i rzeźbiarz, absolwent i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (w 1996 r. przekształconej w Akademię Sztuk Pięknych); zdjęcie wykonane w budynku PWSSP przy pl. Polskim 3-4 w związku z przyznaniem M. Zdanowiczowi nagrody miasta Wrocławia w dziedzinie plastyki

Kokurewicz Stanisław

Mieczysław Zdanowicz

Mieczysław Zdanowicz (1928-2003), malarz, grafik i rzeźbiarz, absolwent i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (w 1996 r. przekształconej w Akademię Sztuk Pięknych); zdjęcie wykonane w budynku PWSSP przy pl. Polskim 3-4 w związku z przyznaniem M. Zdanowiczowi nagrody miasta Wrocławia w dziedzinie plastyki

Kokurewicz Stanisław

Mieczysław Zdanowicz

Mieczysław Zdanowicz (1928-2003), malarz, grafik i rzeźbiarz, absolwent i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (w 1996 r. przekształconej w Akademię Sztuk Pięknych); zdjęcie wykonane w budynku PWSSP przy pl. Polskim 3-4 w związku z przyznaniem M. Zdanowiczowi nagrody miasta Wrocławia w dziedzinie plastyki

Kokurewicz Stanisław

Mieczysław Zdanowicz

Mieczysław Zdanowicz (1928-2003), malarz, grafik i rzeźbiarz, absolwent i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (w 1996 r. przekształconej w Akademię Sztuk Pięknych); zdjęcie wykonane na dziedzińcu PWSSP przy pl. Polskim 3-4 w związku z przyznaniem M. Zdanowiczowi nagrody miasta Wrocławia w dziedzinie plastyki

Kokurewicz Stanisław

Mieczysław Zdanowicz

Mieczysław Zdanowicz (1928-2003), malarz, grafik i rzeźbiarz, absolwent i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (w 1996 r. przekształconej w Akademię Sztuk Pięknych); zdjęcie wykonane w budynku PWSSP przy pl. Polskim 3-4 w związku z przyznaniem M. Zdanowiczowi nagrody miasta Wrocławia w dziedzinie plastyki

Kokurewicz Stanisław

Mieczysław Zdanowicz

Mieczysław Zdanowicz (1928-2003), malarz, grafik i rzeźbiarz, absolwent i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (w 1996 r. przekształconej w Akademię Sztuk Pięknych); zdjęcie wykonane w budynku PWSSP przy pl. Polskim 3-4 w związku z przyznaniem M. Zdanowiczowi nagrody miasta Wrocławia w dziedzinie plastyki

Kokurewicz Stanisław