Armia Radziecka

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Armia Radziecka

Terminy równoznaczne

Armia Radziecka

Powiązane terminy

Armia Radziecka

50 Opis archiwalny results for Armia Radziecka

50 results directly related Exclude narrower terms

Soldaty Sovetskoj Armii!

Ulotka zawiera odezwę skierowaną do żołnierzy Armii Radzieckiej w Polsce, miała na celu uświadomienie im, że są tylko narzędziem w rękach władz radzieckich.

Inicjatywa Walki Czynnej

Knižka-propusk na vvoz (vyvoz) material'nyh sredstw/ Książka wwozu (wywozu) środków materiałowych

Książka ewidencji wwozu i wywozu materiałów na teren jednostki wojskowej Armii Radzieckiej nr 75258 , stacjonującej na Maślicach; 39 kart wypełnionych pismem ręcznym, wyszczególnione materiały, daty przejazdu i podpisy wystawiających kartę żołnierzy; 14 kart niewypełnionych z pieczęcią

Północna Grupa Wojsk

Propuska / Przejazdy

Teczka zawierająca przepustki uprawniające do  wwozu i wywozu materiałów na teren jednostki wojskowej Armii Radzieckiej nr 75258 , stacjonującej na Maślicach; 12 kart wypełnionych pismem ręcznym, wyszczególnione materiały, daty przejazdu i podpisy wystawiających kartę żołnierzy; pieczęcie jednostki

Północna Grupa Wojsk

ks. Marian Kopko - relacja

Relacja księdza katolickiego dot. jego działalności duszpasterskiej i opozycyjnej w latach 80. XX w.   Zakres chronologiczny: 1981-1989.   Miejsca wydarzeń: Legnica (woj. dolnośląskie), Bielawa (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Rzym (Włochy), Lubin (woj. dolnośląskie), Moskwa (Rosja), Polkowice (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Kopko Marian

Olga Foltyńska - relacja

Relacja Olgi Foltyńskiej, zawiera krótki opis edukacji przedwojennej, prace przymusowe w Niemczech oraz życie na Ziemiach Zachodnich po wojnie. Autorka relacji opisuje stosunki międzyludzkie, w dużej części polsko-niemieckie, a także problem biedy i alkoholizmu.   Zakres chronologiczny: 1923-1980 Miejsca wydarzeń: Komaroŭka (Komarówka, Białoruś), Poznań (woj. wielkopolskie), Berlin (Niemcy), Słupsk (woj. pomorskie), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Smołdziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Makowiska (pow. pajęczański, woj. łódzkie), Włodawa (woj. lubelskie), Ustka (pow. słupski, woj. pomorskie)

Foltyńska Olga

Helena Podczaska - relacja

Relacja Heleny Podczaskiej, z domu Kasperkiewicz. Po wojnie autorka relacji zamieszkała w Ryjewie. Opisuje stosunki ludności autochtonicznej z ludnością napływową oraz proces osadnictwa w Ryjewie, sporo miejsca poświęca też edukacji. Porusza również kwestię działalności swojego ojca w Armii Krajowej.   Zakres chronologiczny: 1944-2016 Miejsca wydarzeń: Nadbiel (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), Ryjewo (pow. kwidzyński, woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Nowogródek (obw. grodzieński, Białoruś), Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie), Straszewo (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie)

Podczaska Helena

Kazimierz Medyński - relacja

Kazimierz Medyński opisuje lata wojenne w Połańcu, życie podczas niemieckiej okupacji, exodus połanieckich Żydów, działalność oddziału partyzanki "Jędrusie", ukrywanie Żydów, późniejsze lata wojenne w Warszawie, walki i życie codzienne ludności cywilnej w czasie Postania Warszawskiego, wkroczenie wojsk radzieckich, życie w okresie stalinizmu a także późniejszą działaność opozycyjną.   Zakres chronologiczny: 1936-1990   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Połaniec (pow. staszowski, woj. świętokrzyskie), Łomianki (pow. warszawski, woj. świętokrzyskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Izabelin (pow. warszawski, woj. mazowieckie), Busko Zdrój (pow. buski, woj. świętkorzyskie)

Medyński Kazimierz

Irena Paszun - relacja

Irena Paszun opisuje napaści UPA na ludność polską, wysiedlenie na Ziemie Zachodnie, relacje Polaków z Niemcami i wysiedlenie ludności niemieckiej, kontakty handlowe z radzieckimi żołnierzami, przymusowe odgruzowywanie miasta.   Zakres chronologiczny: 1937-1947   Miejsca wydarzeń: Granne (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wilków Wielki (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Ludów Śląski (pow. strzeliński, woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Niemcza (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie)

Paszun Irena

Żołnierze Armii Radzieckiej

z prawej Feliks Karpowicz [ur. we wsi Osówka w d. pow. stolińskim (woj. poleskie), w 1957 r. przybyły do Polski w ramach repatriacji]

N.N.

Feliks Karpowicz

Feliks Karpowicz [ur. w 1933 r. we wsi Osówka w ówczesnym pow. stolińskim, woj. podolskim) w mundurze Armii Radzieckiej

N.N.

Feliks Karpowicz

Feliks Karpowicz [ur. w 1933 r. we wsi Osowa w ówczesnym pow. stolińskim (woj. podolskie), w 1957 r. powrócił do Polski w ramach relatriacji] w mundurze Armii Radzieckiej

Artel Foto-Trud

Koncert z okazji święta pracy

uroczysty koncert we wrocławskiej Operze z okazji zbliżającego się święta pracy (1 maja); na zdjęciu zaproszeni oficjele w drodze na koncert - od lewej: Ludwik Drożdż (I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu), Józef Paluch (sekretarz KW PZPR we Wrocławiu) i gen. por. Grigorij Borysow (szef Zarządu Politycznego Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej)

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość złożenia wieńców na cmentarzu oficerów radzieckich

uroczystość złożenia kwiatów na cmentarzu oficerów Armii Radzieckiej przy ówczesnej ul. Armii Radzieckiej (dziś al. Karkonoska) z okazji rocznicy kapitulacji III Rzeszy; na pierwszym planie trzeci od lewej Józef Paluch, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość złożenia wieńców na cmentarzu oficerów radzieckich

uroczystość złożenia kwiatów na cmentarzu oficerów Armii Radzieckiej przy ówczesnej ul. Armii Radzieckiej (dziś al. Karkonoska) z okazji rocznicy kapitulacji III Rzeszy; w drugim rzędzie trzeci od lewej Józef Paluch, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej

uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej przy ówczesnej ul. Armii Radzieckiej (dziś ul. Karkonoska) - umieszczona w urnie ziemia symbolizująca żołnierzy radzieckich poległych na Dolnym Śląsku została przewieziona do Lenino w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej przez delegację złożoną z przedstawicieli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Śląskiego Okręgu Wojskowego i złożona w tamtejszym Mauzoleum Braterstwa Broni Żołnierza Polskiego i Radzieckiego

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej

uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej przy ówczesnej ul. Armii Radzieckiej (dziś ul. Karkonoska) - umieszczona w urnie ziemia symbolizująca żołnierzy radzieckich poległych na Dolnym Śląsku została przewieziona do Lenino w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej przez delegację złożoną z przedstawicieli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Śląskiego Okręgu Wojskowego i złożona w tamtejszym Mauzoleum Braterstwa Broni Żołnierza Polskiego i Radzieckiego

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej

uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej przy ówczesnej ul. Armii Radzieckiej (dziś ul. Karkonoska) - umieszczona w urnie ziemia symbolizująca żołnierzy radzieckich poległych na Dolnym Śląsku została przewieziona do Lenino w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej przez delegację złożoną z przedstawicieli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Śląskiego Okręgu Wojskowego i złożona w tamtejszym Mauzoleum Braterstwa Broni Żołnierza Polskiego i Radzieckiego

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej

uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej przy ówczesnej ul. Armii Radzieckiej (dziś ul. Karkonoska) - umieszczona w urnie ziemia symbolizująca żołnierzy radzieckich poległych na Dolnym Śląsku została przewieziona do Lenino w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej przez delegację złożoną z przedstawicieli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Śląskiego Okręgu Wojskowego i złożona w tamtejszym Mauzoleum Braterstwa Broni Żołnierza Polskiego i Radzieckiego

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej

uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej przy ówczesnej ul. Armii Radzieckiej (dziś ul. Karkonoska) - umieszczona w urnie ziemia symbolizująca żołnierzy radzieckich poległych na Dolnym Śląsku została przewieziona do Lenino w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej przez delegację złożoną z przedstawicieli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Śląskiego Okręgu Wojskowego i złożona w tamtejszym Mauzoleum Braterstwa Broni Żołnierza Polskiego i Radzieckiego

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej

uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej przy ówczesnej ul. Armii Radzieckiej (dziś ul. Karkonoska) - umieszczona w urnie ziemia symbolizująca żołnierzy radzieckich poległych na Dolnym Śląsku została przewieziona do Lenino w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej przez delegację złożoną z przedstawicieli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Śląskiego Okręgu Wojskowego i złożona w tamtejszym Mauzoleum Braterstwa Broni Żołnierza Polskiego i Radzieckiego

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej

uroczystość pobrania ziemi z cmentarza oficerów Armii Radzieckiej przy ówczesnej ul. Armii Radzieckiej (dziś ul. Karkonoska) - umieszczona w urnie ziemia symbolizująca żołnierzy radzieckich poległych na Dolnym Śląsku została przewieziona do Lenino w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej przez delegację złożoną z przedstawicieli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Śląskiego Okręgu Wojskowego i złożona w tamtejszym Mauzoleum Braterstwa Broni Żołnierza Polskiego i Radzieckiego

Kokurewicz Stanisław

Członkowie Północnej Grupy Wojsk Radzieckich

Członkowie Północnej Grupy Wojsk Radzieckich odznaczeni odznakami "Zasłużeni dla Dolnego Śląska", we wrocławskiej siedzibie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Pierwszy z prawej generał major Iwan Maksymowicz Kowalow.

Członkowie Północnej Grupy Wojsk Radzieckich

Członkowie Północnej Grupy Wojsk Radzieckich odznaczeni odznakami "Zasłużeni dla Dolnego Śląska", we wrocławskiej siedzibie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Pierwszy z prawej generał major Iwan Maksymowicz Kowalow.

Prezydium Akademii

Prezydium Akademii zorganizowanej w siedzibie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z okazji 50-lecia Armii Radzieckiej. Trzeci od lewej Bolesław Iwaszkiewicz, siódmy z lewej Iwan Maksymowicz Kowalew, ósmy - Bronisław Ostapczuk.

Prezydium Akademii

Prezydium Akademii zorganizowanej w siedzibie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z okazji 50-lecia Armii Radzieckiej. Trzeci od lewej Bolesław Iwaszkiewicz, siódmy z lewej Iwan Maksymowicz Kowalew, ósmy - Bronisław Ostapczuk.

Bronisław Ostapczuk wręczający odznaczenie

Bronisław Ostapczuk wręczający odznaczenie "Zasłużony dla Dolnego Śląska" Iwanowi Maksymowiczowi Kowalowowi we wrocławskiej siedzibie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Pomnik bohaterów

N/z grupa kobiet schodząca po schodach nad nimi Obelisk na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Poznaniu.

Nowak Zbigniew

Pomnik bohaterów

N/z grupa kobiet schodząca po schodach nad nimi Obelisk na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Poznaniu.

Nowak Zbigniew

Pomnik bohaterów

N/z grupa kobiet schodząca po schodach nad nimi Obelisk na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Poznaniu.

Nowak Zbigniew