administracja państwowa

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

administracja państwowa

administracja państwowa

Terminy równoznaczne

administracja państwowa

Powiązane terminy

administracja państwowa

377 Opis archiwalny results for administracja państwowa

301 results directly related Exclude narrower terms

Pismo ws. depozytu

Pismo wiceprezesa Prokuratury Rejonowej Wiesława Bilskiego do adwokat Haliny Aranki Ostrihanskiej-Kiszyny ws. depozotu Janusza Laski

Prokuratura Rejonowa dla dzielnicy Wrocław-Śródmieście

Postanowienie o nie uwzględnieniu zaskarżenia

Postanowienie o nie uwzględnieniu zaskarżenia adwokat Janusza Laski - Haliny Aranki Ostrihanskiej-Kiszyny - na postanowienie sądu niższej instancji dot. kradzieży jego pieniędzy w czasie aresztowania, podpisał wiceprokurator wojewódzki Zbigniew Stoliński

Prokuratura Wojewódzka we Wrocławiu

Wezwanie do prokuratury

Wezwanie Janusza Laski na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej dla dzielnicy Wrocław-Śródmieście

Prokuratura Rejonowa dla dzielnicy Wrocław-Psie Pole

Decyzja w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu

Decyzja. Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.12.1981 r. w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach. okaziciel Julian Edward Chrobot

Urząd Dzielnicowy Wrocław-Krzyki

Legitymacja

Na podstawie § 4 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 10 września 1976r. nadaję srebrną odznakę za zasługi dla transportu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczony Julian Chrobot

DKK Drukarnia Kolejowa Kraków

Świadectwo urodzenia

Świadectwo urodzenia wydane przez urzędnika Stanu Cywilnego parafii Bełchatów... wydane dla Selerowicz Stefan. W dolnej części pieczęć wystawcy

Urzędnik Stanu Cywilnego parafii Rz. Kat. w Bełchatowie

Oświadczenie KSS KOR ws. obdukcji Stanisława Pyjasa i procesu sądowego ws. jego śmierci

Oświadczenie KSS KOR dotyczące niespójnych wniosków z oficjalnej obdukcji zwłok Stanisława Pyjasa oraz nieprawidłowości procesu sądowego ws. jego śmierci, informacja o domniemanej tożsamości funkcjonariusza SB konwojującego Pyjasa w wieczór przed śmiercią, wezwanie do wznowienia śledztwa ws. śmierci Pyjasa

Komitet Samoobrony Społecznej KOR

Kartka zaopatrzeniowa 1983

Kartka reglamentacyjna, na środku w polu: nazwisko i imię podpis: Marcin Bradke Wrocław; na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz czerwony: Biuro Pełnomocnika Kuratora Zawieszonego Związku Polskich Artystów Plastyków do spraw Okręgu we Wrocławiu; kartka uszkodzona - jeden z bloczków wycięty

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Analiza sprzeczności między ordynacją wyborczą do Sejmu PRL a Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych

Wykaz sprzeczności pomiędzy art. 25 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych a ordynacją wyborczą do parlamentu, wprowadzoną w Polsce 29.05.1985 r., ograniczającą prawa przedstawiania kandydatów do Sejmu, prawo wyboru do komisji wyborczych oraz prawo do tajności głosowania; na końcu adnotacja Powyższy tekst wraz z ordynacją wyborczą, przetłumaczoną na język angielski, został przesłany do Komisji Praw Człowieka ONZ we wrześniu 1985 roku.

Komitet Obrony Praw Człowieka

Karta zaopatrzenia U-D

Województwo poznańskie - poz. / Karta zaopatrzenia U-D w polu: imię i nazwisko / adres Godysława Trzcińska Poznań ul. Dąbrówki 14 m 2 pod spodem zasady korzystania z karty; na odwrocie zatarta pieczęć tekstowa w ramce, tusz zielony Społem... Oddział... Poznań, ... 122 / Sklep 430 zachowany jeden z kuponów rejestracyjnych

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: B-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Godysława na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" 61-768 Poznań Oddział Poznań Wschód Sekcja Propagandy i Kultury ul. Zamkowa 7a Tel.5... druga pieczęć tekstowa częściowo widoczna, tusz fioletowy Społem WSS ...HD Poznań ...Sklep nr 448 zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia M-I

Karta zaopatrzenia "M-I" Ważna na m-ce: luty, marzec, kwiecień, maj 1981 r. Seria CN 5757420 w polu: nazwisko i imię / gmina-miasto-dzielnica / ulica, nr domu i mieszkania Trzciński Jan Poznań Dąbrówki 14/2 obok zasady korzystania z karty; na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz czerwony Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" 61-768 Poznań Oddział Poznań Wschód Sekcja Propagandy i Kultury ul. Zamkowa 7a Tel.586-55 druga pieczęć tekstowa częściowo zatarta, tusz fioletowy "Społem" - Poznań... Oddz. Handlu Detalicznego Sklep 430 3 adnotacje długopisem TT TT 8/TT

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia M-R

Karta zaopatrzenia "M-R" Ważna na m-ce: luty, marzec, kwiecień, maj 1981 r. Seria BM 0994844 w polu:nazwisko i imię / gmina-miasto-dzielnica / ulica, nr domu i mieszkania Trzciński Seweryn Poznań Dąbrówki 14/2 obok zasady korzystania z karty; na odwrocie częściowo widonczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy im. Eugenii i Janusza Zeylandów 0293137 ul. Szamarzewskiego 62 - Tel. ...569 Poznań (6) druga pieczęć tekstowa częściowo widoczna, tusz zielony Społem Oddział Handlu Detalicznego Poznań, Dąbrówki... 3 adnotacje nieczytelne

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia M-I

Karta zaopatrzenia "M-I" Ważna na m-ce: luty, marzec, kwiecień, maj 1981 r. Seria CN 4798475 w polu:nazwisko i imię / gmina-miasto-dzielnica / ulica, nr domu i mieszkania Trzcińska Godysława Poznań Dąbrówki 14/2 obok zasady korzystania z karty; na odwrocie częściowo widonczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Wydział Handlu i Usług Ekspozytura Wilda druga pieczęć tekstowa częściowo zatarta, tusz fioletowy Społem Oddział Handlu Detalicznego Poznań... Sklep 430 3 adnotacje +T TT 2kt

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-II napis W. Z. Nr w polu:nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska H. Dąbrówki 14/2 na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz czerwony Cech Rzemiosł Różnych ul. Marchlewskiego 108/112 61-874 Poznań tel. 594-14 druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem... Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 3 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-II napis W. Z. Nr w polu:nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Godysława Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" 61-768 Poznań Oddział Poznań-Wschód Sekcja Propagandy i Kultury ul. Zamkowa 7a Tel. 586-55 druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 3 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Dorota Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...69 Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzciński Jan Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna, zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Anna Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna, zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa zatarta, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 3 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzciński Seweryn Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna, zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowyWojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa zatarta, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Dorota Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzciński Seweryn Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Anna M Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel. 4... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzciński Adam P-ń, Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Dział Techniczno-Gospodarczy ul. Stalingradzka 69 60-967 Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa zatarta, tusz fioletowy "Społem"... Oddział Handlu... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Godysława poprawione na Anna P-ń, Dąbrówki 14/2 na odwrocie zatarta pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Ekspozytura Wilda ul. Gwardii Ludowej 45 ...-558 Poznań druga pieczęć tekstowa zatarta, tusz fioletowy "Społem"... Oddział... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Dorota P-ń na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...9 Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa częściowo widoczna zatarta, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep... ręczna adnotacja 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-jeden napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Anna - Maria na odwrocie częściowo widoczna zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań tel.... zachowany kupon rezerwowy i cztery bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-dwa napis W. Z. Nr na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Ekspozytura - Wilda 61-558 Poznań, Gwardii Ludowej... zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-dwa napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Adam Trzciński Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Stalingradzka 69 ...-967 Poznań tel.541-22 0149860 zachowane: kupon na mąkę 1000g, kupon na produkty zbożowe 500g i kupon rezerwowy

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: A napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Seweryn na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62, tel. 4... 60-569 Poznań (6) częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Wydział Handlu i Usług Biuro... do reali... adnotacja długopisem od 3.8.1981 pieczęć zatarta, tusz szary "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego... zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: F napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Anna na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Wydział Handlu i Usług Biuro Reglamentowanej S... do rea... adnotacja długopisem od 0... pieczęć zatarta, tusz szary "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 440 zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: F napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska H. na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa dwukrotnie przybita, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 tel.... 60-569 Poznań (6) częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Wydział Handlu i Usług Biuro Reglamentowanej S... do realizacji adnotacja długopisem od 3.08.1981... częściowo widoczna pieczęć, tusz szary "Społem"... Oddział Handlu... zachowane dwa kupony rezerwowe i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: PI napis W. Z. Nr nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica podpis Trzcińska Dortota P-ń na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...69 Poznań tel.... zachowany kupon rezerwowy i cztery bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: PII napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Adam Poznań, Dąbrówki 14/2  na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Stalingradzka 69 ...-969 Poznań tel. 541-2... 0149860 zachowany kupon rezerwowy

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia 1981

Karta zaopatrzenia 1981 w polu: nazwisko i imię adres Trzcińska Anna na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 tel. 60-569 Poznań (12) zachowane dwa kupony mąka 1.0 kg XI mąka 1.0 kg XII

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia 1981

Karta zaopatrzenia 1981 w polu: nazwisko i imię adres Trzciński Adam W-wa ul. Stalowa 41/17 na odwrocie częścowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Urząd Dzielnicowy Warszawa-Praga Północ Wydział Handlu i Usług ul. K. Wójcika 15 00-987 Warszawa pieczęć tekstowa z datą wpisaną ręcznie, tusz fioletowy Karta ważna na cały kraj w okresie od 1.06 do 30.06.81r. adnotacja ręczna długopisem przedł. 31.07.81r. częściowo widoczna adnotacja ręczna długopisem 31. ... 81r. adnotacja ręczna długopisem 40/P/W zachowane dwa kupony mąka 1.0 kg XI mąka 1.0 kg XII

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Seweryn Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań... pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna długopisem 2 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Dorota Trzcińska Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań... częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: A napis W. Z. Nr na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy im. Eugenii i Janusza Zeylandów 0293137 ul. Szamarzewskiego 62 - Tel. 60-569 Poznań (6) częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz szary Społem... Oddział Handlu Detalicznego Poznań Sklep nr... zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: B napis W. Z. Nr na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań, tel. 432-51 zatarta pieczęć tekstowa, tusz szary "Społem" WSS Oddział Handlu Detalicznego Poznań Sklep nr 448 zachowane dwa kupony rezerwowe i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: B napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Jan Trzciński na odwrocie zatarta pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Ekspozytura Wilda ul. Gwardii Ludowej 45 61-558 Poznań częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz szary "Społem" WSS Oddział Handlu Detalicznego Poznań Sklep nr 44... zachowane dwa kupony rezerwowe i jeden bloczek puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Anna M. Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 69 60-569 Poznań, tel.... pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna długopisem 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Halina na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 69 60-569 Poznań, tel.... zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 44... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: A napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Dorota na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 69 60-569 Poznań, tel.... zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem - Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 457 nieczytelna adnotacja długopisem zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Adam Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Stalingradzka 69 60-967 Poznań tel. 541-22 0149860 pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem" - Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja długopisem 3 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: B napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Adam ul. Dąbrówki 14/2, P-ń na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Stalingradzka 69 60-967 Poznań tel. 541-22 0149860 częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem" - Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu - koperta

Adres Krzysztofa Grzelczyka, znaczek zarejestrowania przesyłki w urzędzie pocztowym, dwa datowniki, cztery pieczęcie tekstowe, tusz fioletowy, pierwsza: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu 23 L. dz. I-2121/78; druga: 50-950; trzecia: Polecony; czwarta: Opłata pocztowa zryczałtowana; na odwrocie jeden datownik

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu - koperta

Adres Krzysztofa Grzelczyka, adnotacja listonosza, znaczek zarejestrowania przesyłki w urzędzie pocztowym, trzy datowniki, cztery pieczęcie tekstowe, tusz fioletowy, pierwsza: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu 23 L. dz. I-PA1778/79; druga: 50-950; trzecia: Opłata pocztowa zryczałtowana; czwarta: Polecony

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Zaświadczenie o wymeldowaniu

Zaświadczenie wystawione dla Stanisława Kości potwierdzające jego wymeldowanie z Chrzanowa celem osiedlenia się we wsi Polachy późn. Kalinówka pow. Rudna, woj. dolnośląskie; wykaz towarzyszącej mu rodziny wraz ze służącą i sprzętów zabieranych do nowego miejsca osiedlenia się

Zarząd Gminy w Chrzanowie Powiat Kraśnicki

Karta zaopatrzeniowa 1987-1988

Karta zaopatrzeniowa, uprawniająca do otrzymania kartek reglamentacyjnych; nazwisko właścicielki, seria i numer dowodu osobistego, seria i nr karty, 2 pieczątki tekstowe, tusz niebieski, pierwsza częściowo nieczytelna: ...43-200 Pszczyna ul. Lenina 10; druga: Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Armii Czerwonej 1 Konto 27267-84; w tabeli wypisane wydane kartki reglamentacyjne wraz z datą ważności i parafką właścicielki; na odwrocie dalszy ciąg tabeli

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1989

Kartka reglamentacyjna na mięso, na tle nadruku M-II napis B 1187448 na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Cech Rzemiosł Skórzanych ul. Kazimierza Wielkiego 9 tel 365-61 50-077 Wrocław - 0759280-; wszystkie bloczki zachowane

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1989

Kartka reglamentacyjna na mięso, nadruk M-I, na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony: Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych Śródmieście we Wrocławiu Reglamentacja Kart Zaopatrzeniowych (3); wszystkie bloczki zachowane

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1984

Karta benzynowa / Typ-2 / A 1294063 pieczątka tekstowa, tusz fioletowy: 19 marz 1984; odręcznie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, marka i podpis właściciela: WRZ 5328 Fiat 126 p; na odwrocie częściowo zatarta pieczątka tekstowa, tusz wiśniowy: Państwowy Zakład Ubezpieczeń... ul. Oławska... tel. 44-74-41 50-954 Wrocław; jeden bloczek zachowany

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1986

Karta benzynowa Typ-3 / A 0333557 / data wydania karty odręcznie wpisana data 8/4/86 / podpis wyd. kartę podpis obcięty / marka nr rej. odręcznie wpisana marka i numer rejestracyjny pojazdu: Fiat 126 p WRZ 5328; na odwrocie ramka z miejscem na pieczątkę oraz tekst Uwaga: 1. Karta benzynowa z poprawkami nieważna 2. Karta benzynowa nie może być realizowana na inny pojazd aniżeli podany na stronie tytułowej karty 3. Właściciel pojazdu jest zobowiązany do wpisania na odwrocie każdego odcinka w nadrukowanej siatce numeru rejestracyjnego pojazdu częściowo zatarta pieczątka tekstowa, tusz czerwony: Państwowy Zakład Ubezpieczeń I Inspektorat ul. Oławska 35 50-954 Wrocław NBP V O/M 93057-...480... ; trzy bloczki zachowane, na odwrocie każdego wpisany odręcznie numer rejestracyjny WRZ 53-28

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1983

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-2 napis D 0395321 niewypełnione pola: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica; na odwrocie częściowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz zielony Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" 26-060 w Chęcinach, tel....; zachowane jedenaście bloczków

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: MI pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1361; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Społem WSS O/Północ Sklep nr 726; na odwrocie częściowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Akademia Rolnicza Dziekanat Wydziału Melioracji Wodnych pl. Grunwaldzki... 22-82-22 50-365 Wrocław (56); zachowane cztery bloczki i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: MII pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1363; napis: A 1501163; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Społem WSS O/Północ Sklep nr 726; na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. "Olgina" Dział Służby Pracowniczej Referat Socjalny ul. Kaz. Wielkiego 27, tel. 44-82-51 50-077 Wrocław; zachowane cztery bloczki i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M*II pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1364; napis:C 0573613; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Społem WSS O/Północ Sklep nr 726; na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. "Olgina" Dział Służby Pracowniczej Referat Socjalny ul. Kaz. Wielkiego 27, tel. 44-82-51 50-077 Wrocław; zachowane sześć bloczków i bloczek pusty

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M*I pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1361; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Społem WSS O/Północ Sklep nr 726; na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Akademia Rolnicza Dziekanat Wydziału Melioracji Wodnych pl. Grunwaldzki Nr 24 - tel.22-82-22 50-365 Wrocław (56); zachowane sześć bloczków, bloczek pusty i kupon rejestracyjny karty

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M*I pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1362; na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych Śródmieście we Wrocławiu -3- Reglamentacja Kartek Zaopatrzeniowych... B. Prusa 75,79; zachowane sześć bloczków i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Odpis z aktu zaślubionych

Odpis aktu małżeństwa Józefa Szymańskiego i Marianny Łobody, zawartego w dn. 16.05.1921, w obecności świadków Stanisława Kolasy i Józefa Łobody; adnotacje Od niniejszego pisma opłat stemplowych pobrano w gotówce zł. 1 i wpisano do specjalnego wykazu opłat stemplowych; Województwo - Łódzkie / Starostwo - Łaskie / Rzym. kat. parafia Górka Pabianicka / No. 16. / Kuchowice na odwrocie podpis Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego parafii Górka --- Ks. J. Skowroński pieczęć okrągła, tusz brązowy: godło Rzeczpospolitej Polskiej stosowane po 1944 - orzeł bez korony; w legendzie napis Urzędnik Stanu Cywilnego Rz. kat. par. Górka Pabianicka nieczytelny podpis urzędnika

Parafia rzymsko-katolicka

Odpis z aktu urodzonych

Odpis aktu urodzenia Heleny Szymańskiej, urodzonej 16.02.1921, rodzice: Józef i Marianna Szymańscy, chrzestni: Andrzej Wołosz i Józefa Łoboda; adnotacje Od niniejszego pisma opłat stemplowych pobrano w gotówce zł. 1 i wpisano do specjalnego wykazu opłat stemplowych; Województwo - Łódzkie / Starostwo - Łaskie / Rzym. kat. parafia Górka Pabianicka / No. 16. / Kuchowice u dołu dokumentu podpis Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego parafii Górka Ks. J. Skowroński pieczęć okrągła, tusz brązowy: godło Rzeczpospolitej Polskiej stosowane po 1944 - orzeł bez korony; w legendzie napis Urzędnik Stanu Cywilnego Rz. kat. par. Górka Pabianicka nieczytelny podpis urzędnika; na odwrocie późniejszy dopisek długopisem: Niedziela

Parafia rzymsko-katolicka

Potwierdzenie przyjęcia do pracy na stanowisku starszego referenta

Oświadczenie o przyjęciu do pracy Ludomiry Chruszczewskiej do Dzielnicowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych Psie Pole we Wrocławiu na stanowisku starszego referenta na okres próbny 3 miesięcy, a po ich upływie na czas nieokreślony; podstawa prawna określenia kwoty zarobków; określenie kwoty zarobków; dwie pieczęcie tekstowe, tusz fioletowy, pierwsza: Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych >>Psie Pole<< we Wrocławiu ul. Elżbiety 3/4 Telefon Nr 320-54 i 330-32; druga: Naczelny Inżynier Z-ca Dyrektora inż. Zdzisław Berezowski; podpis; na odwrocie: informacje o podstawach prawnych określających prawa i obowiązki pracownika; potwierdzenie przez pracownika odbioru pisma o zawarciu umowy o pracę i znajomości przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej; stwierdzenie o zgłoszeniu się pracownika do objęcia pracy; brak pieczątek i podpisów pod poszczególnymi oświadczeniami

Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ślubowanie urzędnika terenowego Ministerstwa Skarbu

Tekst ślubowania urzędnika państwowego, złożony na Konstytucję z dnia 17.03.1921 i prawa ustanowione przez Krajową Radę Narodową, wystawiony na Edwarda Krzesińskiego, Naczelnika Wydziału Skarbu w Ząbkowicach; data i podpis E. Krzesińskiego; pieczęć tekstowa, tusz czerwony: Izba Skarbowa we Wrocławiu; późniejsza adnotacja ręczna: 88

Państwowe Zakłady Graficzne Nr 2 Wrocław

Odpis opinii o pracowniku

Odpis opinii starostwa powiatowego w Wałbrzychu nt. kierownika referatu wojskowego Józefie Skowerendzie, zatrudnionym od 10.10.1945; opinia pozytywna; odnotowanie cech formalnych oryginału: pieczęci, podpisu wicestarosty St. Kozłowskiego; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Zagodność z oryginałem stwierdzam Kierownik Kancelarii, nieczytelny podpis

Starostwo Powiatowe

Rota ślubowania urzędnika Państwowego Urzędu Repatriacyjnego

Tekst ślubowania urzędnika Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, złożony na Konstytucję z dnia 17.03.1921 i prawa ustanowione przez Krajową Radę Narodową, podpisany przez Józefa Wnukowskiego; tekst bez polskich znaków diakrytycznych i dwoma błędami językowymi; późniejsza adnotacja ręczna: 9.

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Karta meldunkowa

Karta meldunkowa z danymi osobowymi i adresowymi Józefa Wnukowskiego, ur. 26.10.1910 r. w miejscowości Suchodoł w powiecie Husiatyń, województwo Tarnopol, przybyłego do Żagania (wtedy: Żegania) 09.03.1946 r.; późniejsza adnotacja ręczna: 8

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Ślubowanie urzędnika państwowego

Tekst ślubowania urzędnika państwowego, bez określenia stanowiska, złożony na Konstytucję z dnia 17.03.1921 i prawa ustanowione przez Krajową Radę Narodową, podpisany przez Zbigniewa Grabowskiego, data i podpis Z. Grabowskiego; późniejsza adnotacja ręczna: 2

Krajowa Rada Narodowa

Karta ewakuacyjna - odpis No. 101

Odpis Karty ewakuacyjnej nr 1870, sporządzonej w biurze Rejonowego Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej ds. Ewakuacji w Stanisławowie, na nazwisko Wiktoria Jaworek, ewakuującej się z miejscowości Załucze (obwód iwanofrankiwski) do Nowego Sącza wraz z córkami: Kamilą, Bolesławą i Stanisławą oraz 10 cetnarami produktów żywnościowych i 10 przedmiotami użytku domowego; za zgodność z oryginałem poświadczył obwodowy Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obwód X Dolnego Śląska; pieczęć Pełnomocnika, podpis: ...iańska.W nagłówku nazwa: Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, od sierpnia 1945 zmieniono nazwę na Generalny Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji; stanowisko pełnomocników obwodowych zlikwidowano wraz z powołaniem Ministerstwa Ziem Odzyskanych w listopadzie 1945

Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Karta pracy - Ministerstwo Aprowizacji i Handlu

Karta ewidencyjna nr 67, na nazwisko Ziemowit Tobolewicz, zatrudnionego w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu, Departamencie Dolny Śląsk, na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału Świadczeń Rzeczowych, przyjętego do pracy 19.03.1945; na odwrocie: zamieszkałego w Wejcherowie !, pozostają na utrzymaniu: żona Wanda, synowie: Mścisław i Władysław

Ministerstwo Aprowizacji i Handlu

Zawiadomienie o odrzuceniu wniosku o zainstalowanie telefonu

Zawiadamia się, że wniosek o zainstalowanie telefonu nie może być zrealizowany z braku rezerwy sieci kablowej oraz z braku wolnych numerów centrali. Wniosek będzie ponownie rozpatrzony z chwilą zaistnienia możliwości jego realizacji - co przewiduje się po 1995. Oława, dnia 21 I 1985 rewers: nazwisko i adres adresata - Eugeniusza Kostka, pieczęć tekstowa Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji i datownik - 24.01.1985

Wojewódzki Urząd Telekomunikacji

Rachunek zastępczy za energię elektryczną i gaz

Rachunek zastępczy za energię elektryczną i gaz, wystawiony na nazwisko Kostek, na kwotę 305 zł za okres październik 1981 - czerwiec 1982; parafka; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy OHF Kasa nr 1 / Zapłacono dnia 14 czer 1982 / Naliczono zwłokę zł ___ rewers: informacje dotyczące wymogów płatności i skutków niezapłacenia rachunku, prośba o przechowywanie rachunku przez okres 2 lat

Zakład Energetyczny

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Halina Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań... pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna: 1; zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: B napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Halina Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań, tel. 432-51 pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 157 parafka; zachowane dwa kupony rezerwowe i jeden pusty

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-dwa napis W. Z. Nr nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica podpis właściciela Trzciński Adam na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Stalingradzka 9 60-967 Poznań, tel. 541-... 0149860 zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica podpis Trzcińska Halina P-ń na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań, tel... częściowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 4... adnotacja ręczna długopisem 2 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica podpis Trzcińska Halina Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań, tel... częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 4... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica podpis właściciela Trzciński Adam na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Dział Techniczno-Gospodarczy ul. Stalingradzka 69 60-967 Poznań, tel. 541-22 adnotacja ręczna: 2; zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: PI napis W. Z. Nr nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica podpis Trzcińska A-Maria P-ń na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...569 Poznań tel.... zachowany kupon rezerwowy i cztery bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Wyniki 1 do 100 z 377