administracja państwowa, praca

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

administracja państwowa, praca

Terminy równoznaczne

administracja państwowa, praca

Powiązane terminy

administracja państwowa, praca

4 Opis archiwalny results for administracja państwowa, praca

4 results directly related Exclude narrower terms

Dyplom

Dyplom nadany Walerii Skarplik przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu za dwudziestoletnią pracę w Powiatowych Organach Administracji Państwowej, Milicz 22.07.1965.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Zawiadomienie

Zawiadomienie dot. zakończenia pracy przez Walerię Skarplik w urzędzie w związku z jego likwidacją, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu, Milicz 31.12.1955.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Zaświadczenie

Zaświadczenie dot. potwierdzenia miejsca zatrudnienia Walerii Skarplik, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu, Milicz 20.08.1958.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Pismo urzędowe

Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z informacją o przesłaniu świadectwa z egzaminów kwalifikacyjnych złożonych przez Walerię Skarplik, Wrocław 24.12.1961.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu