Akademia Rolnicza

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Akademia Rolnicza

Terminy równoznaczne

Akademia Rolnicza

Powiązane terminy

Akademia Rolnicza

105 Opis archiwalny results for Akademia Rolnicza

105 results directly related Exclude narrower terms

Zaproszenie na mszę rocznicową na Akademii Rolniczej

Na czarnym tle z białym asymetrycznym krzyżem dotykającym brzegów tła zaproszenie na mszę świętą w kościele św. Wawrzyńca z okzaji 5-tej rocznicy pierwszej mszy świętej na Akademii Rolniczej. W ramiona krzyża wpisane czerwonym flamastrem skróty: NZS, AR

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Walne zebranie delegatów

Na ulotce umieszczono datę, godzinę i miejsce spotkania oraz nazwiska i podpisy sekretarza Wojciecha Weymana i przewodniczącego Jerzego Webera.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Stan gotowości strajkowej

Afisz informuje o stanie gotowości strajkowej w związku z prowokacją bydgoską 19.03.1981ogłoszonym dla wszystkich instancji związkowych i członków. Odsyła również do Serwisu Informacyjnego MKZ Wrocław po szczegółowe informacje (numer 19).

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Zaproszenie: poświęcenie sztandaru

Zaproszenie dla pracowników Akademii Rolniczej na uroczystość poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej (rocznica Sierpnia '80). Zawiera program uroczystości, fragment wiersza Marii Konopnickiej "Ojczyzna" i tekst ślubowania pracowników huty częstochowskiej.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Kartka reglamentacyjna typu P-2 1983 r.

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-2 napis C 1226885 niewypełnione pola: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica; na odwrocie częściowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Akademia Rolnicza we Wrocławiu Dział Spraw Studenckich telefon 22-32-21, 22-66-61 wewnętrzny. 146 ul. Norwida nr 25 50-375 Wrocław

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Solidarność z Solidarnością Wiejską: gazetka ścienna

Gazetka składa się z: komunikatu Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej z 16 II, artykułu "Siła w rozmaitości" Ryszarda Manteuffela z "Polityki" z 21 II, propozycji sposobu uczczenia Dnia Kobiet Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej z 25 II oraz odręcznego rysunku autorstwa Szymona Kobylińskiego.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Gazetka ścienna z kwietnia 1981

Gazetka składa się z: pierwszej strony pierwszego numeru "Tygodnika Solidarność" z 3 kwietnia, wyników sondażu "Paris Match" (przedruk z numeru 3 "Universitas" NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego), wiersza Czesława Miłosza "Ile świętych zamiarów" oraz rubryki "Co piszą w Polsce" z Gazety Robotniczej z 6 kwietnia.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Pogotowie strajkowe: gazetka ścienna

Gazetka ścienna składa się z: Komunikatu Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej we Wrocławiu z 22 III, fragmentu regulaminu dot. strajku właściwego Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu oraz wiadomości o strajkach z różnych miast z 21-22 III, Listu Otwartego do związkowców państw i narodów świata, do wszystkich ludzi pracy autorstwa NSZZ - Solidarność Regionu Dolnego Śląska, wycinków z gazet dot. strajków ("Czwarty dzień kryzysu: Trwa gotowość strajkowa na Dolnym Śląsku", "Oświadczenie Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Naukowych i Twórczych", "Słowo Prymasa Polski na Mszę świętą radiową 22 marca 1981 r.", "Msza św. w intencji spokoju w Bydgoszczy", dwie strony z dodatku specjalnego do gazety "Solidarność Dolnośląska" - "Relacje naocznych świadków: sesja WRN w Bydgoszczy 19.03.1981", "Stan zdrowia rannych", "Z ostatniej chwili" - komunikat Prezydium MKZ), wiersza Andrzeja Waligóskiego "Generałowie".

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Bitwa pod Racławicami - 4.IV. 1794

Gazetka ścienna zawiera: Komunikat Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej Wrocław z 24 III, fragment gazety "Serwis Informacyjny" z 31 III, fragment gazety "Żołnierz Polski" z fragmentami artykułów Bronisława Janickiego "Panorama - zobaczymy ją we Wrocławiu" i Jerzego Teodorczyka o powstaniu listopadowym, zdjęcia Panoramy Racławickiej, wiersz Jerzego Żuławskiego "Racławice" i mapę Powstania Kościuszkowskiego.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Gotowość strajkowa: gazetka ścienna

Gazetka składa się z: Komunikatu Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej Wrocław z 13 III, fragmentów "Serwisu Informacyjnego" z 20 III, wiersza Mieczysława Romanowskiego "Sztandary Polskie w Kremlu", ksero fragmentu artykułu z gazety "Rouge": "«Robotnik» le premier journal de l'opposition polonaise: entretien avec Jean Litynski, rédacteur de «Robotnik» et membre du KSS/KOR" z 16-22 II 1979, ocenzurowanego fragmentu "Wieczoru Wrocławia" z 21-23 III, fragmentu "Trybuny Ludu" z 19 III (artykuł w kolumnie "Na łamach prasy": "Teoria i praktyka działania KSS-KOR"), artykułów: "Pomnik Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956: Społeczeństwo zmieniło decyzję jury" Bogusława Bardziejewskiego oraz "Komunikat ze 178 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski", rysunku Szymona Kobylińskiego.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Gazetka ścienna z marca 1981

Gazetka zawiera: Komunikat Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej Wrocław z 3 marca, fragment "Jedności": "Tydzień w Solidarności", artykuł Andrzeja Oryńskiego "Nawykowa pseudosocjalizacja wsi" nr 9/23/ "Solidarności Dolnośląskiej", rysunek Szymona Kobylińskiego i komunikat o elementach usuniętych przez cenzora.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Gazetka ścienna z lutego 1981

Gazetka zawiera: fragment druku MKZ NSZZ "Solidarność" Wrocław z 26 lutego, artykuł "Gospodarstwo chłopskie a socjalizm" Sławomira G. Kozłowskiego, fragment artykułu o "Solidarności Chłopskiej", wiersz Marii Konopnickiej "Partyzantka", "Komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski" z 10 lutego, informację o ocenzurowaniu gazetki i rysunek Szymona Kobylińskiego.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Instrukcje strajkowe: gazetka ścienna

Gazetka zawiera: Komunikat Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wyjaśnienie do regulaminu strajku okupacyjnego z 29 marca, "Serwis Informacyjny" z 24, 28 i 29 marca, "List Otwarty do Moich Współtowarzyszy" autorstwa Stefana Bratkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z 23 marca oraz instrukcje na wypadek: strajku generalnego, stanu wyjątkowego i interwencji z zewnątrz z 25 marca autorstwa Prezydium MKS NSZZ "Solidarność" Gdańsk.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Gazetka ścienna z lutego-marca 1981

Gazetka zawiera: wyniki ankiety "Poglądy wsi" autorstwa Jerzego Diatłowickiego, artykuł "Kto powinien awansować? O zasadach doboru kadr kierowniczych" (autor: St. Jabłoński) z "Wieczoru Wrocławia z 21-22. lutego, fragmenty "Serwisu Informacyjnego" m.in. z 18.03, fragmenty kolumn "Informacje" i "Opinie" (brak tytułu gazety), pierwsza strona gazety "Quo Vadis?" z lutego (nr 4), artykuły z "Solidarności Dolnośląskiej" nr 9/23/: "Latający Uniwersytet" (wywiad Lothara Herbsta z dr Tomaszem Burkiem), "Ten strajk był niezbędny" (fragment) autorstwa Andrzeja Jakubowicza, rysunek Szymona Kobylińskiego, wiersz Mieczysława Romanowskiego "Pożegnanie".

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Miesiąc Pamięci Narodowej: gazetka ścienna

Gazetka zawiera: fotokopie stron z książki "Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów" wyd. "Gryf", Londyn 1975, artykuł Marii Rusinek "W społecznym nauczaniu Jana Pawła II: O godności pracy na roli", wycinki z gazet: "Komentarz tygodnia: Miesiąc Pamięci Narodowej" (autor Z.K.), "Deklaracja o cechach i charakterze NSZZRI »Solidarność«", "Przed 100 rocznicą urodzin Władysława Sikorskiego: O sprowadzenie prochów generała" autorstwa Henryka Kulpińskiego, Komunikat Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej Wrocław z 3 kwietnia, "Serwis Informacyjny" z 9 kwietnia (pierwsza strona), wiersze: Maria Konopnicka "Śmierć Kościuszki", Julian Ursyn Niemcewicz "Bolesław Chrobry".

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Gazetka ścienna z kwietnia 1981

Gazetka zawiera: artykuł "Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski: Do »Solidarności« wiejskiej rolników indywidualnych (fragmenty)", wiersz Czesława Miłosza "Co było wielkie", fragment rozdziału IV z książki (tytuł nieustalony) "Poszukiwania zaginionych jeńców w latach 1941-1942", mapę "Linia Ribbentrop - Mołotow", wywiad Marka Krasickiego z Tadeuszem Bednarczykiem "Z Londynu na Wawel: przed obchodani 100-lecia urodzin gen. W. Sikorskiego", "Serwis Informacyjny" z 14 kwietnia, artykuł "Odnaleziono część obelisku W. Sikorskiego", artykuł "W Poznaniu - na pl. Mickiewicza: Uczczona będzie pamięć Czerwca 1956 r." autorstwa J.D., L.L., rysunek Szymona Kobylińskiego.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Solidarność 1981-1982, Wrocław Akademia Rolnicza

Sprawa radomska, strajk okupacyjny studentów AR, listopad 1981; spotkanie studentów z Kornelem Morawieckim, przewodniczacym Solidarności Walczącej, w sali wykładowej budynku gł. AR, przy ul. Norwida 25

Cebrat Jan

Solidarność 1981-1982, Wrocław Akademia Rolnicza

Półrocze stanu wojennego, akcja ZOMO na skrzyżowaniu ul. Grabiszyńskiej z ul. Pereca (Zomostrasse z Gasplatz); zdjęcie wykonane z IX piętra budynku przy ul. Lubuskiej 80 przez ucznia II klasy LO Marka Cebrata

Cebrat Marek

Solidarność 1981-1982, Wrocław Akademia Rolnicza

Półrocze stanu wojennego, 13.VI.1982, akcja ZOMO na skrzyżowaniu ul. Grabiszyńskiej z ul. Pereca (Zomostrasse, Gasplatz),; kordon ZOMO zamykający skrzyżowanie; zdjęcie wykonane z IX p. budynku przy ul. Lubuskiej 80 przez ucznia II klasy VII LO Marka Cebrata

Cebrat Jan

Solidarność 1981-1982, Wrocław Akademia Rolnicza

Półrocze stanu wojennego, 13.VI.1982. Akcja ZOMO na skrzyzowaniu ul. Grabiszyńskiej z ul Pereca (Zomostrasse, Gasplatz); zdjęcie wykonane z XI p. budynku przy ul. Lubuskiej 80 przez ucznia II klasy VII. LO Marka Cebrata

Cebrat Marek

Stanisław Kostrzewa - relacja

Relacja prof. Stanisław Kostrzewy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dot. edukacji i kariery naukowej, pracy na uczelni oraz w poza nią, współpracy z ośrodkami naukowymi w Holandii, byłej Czechosłowacji i Jugosławii, kolejnych reform systemu edukacyjnego, sytuacji na uczelniach państwowych oraz prywatnych, stosunków z kadrą naukową oraz studentami, opinii o Polsce w kontekście historii XX wieku. Profesor ukończył studia na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1960 r. Od tego roku zaczął również pracę w Katedrze Melioracji Rolnych i Leśnych. Stopień doktora uzyskał w 1966 r., a doktora habilitowanego w 1977 r. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 1987 r. natomiast profesora zwyczajnego w 1996 r.   Zakres chronologiczny: 1937 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Dobrzyca (woj. wielkopolskie), Koźmin Wielkopolski (pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Krotoszyn (woj. wielkopolskie), Jarocin (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Żmigród (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Lubin (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Nowy Sad (Serbia), Adelaide (Australia)

Kostrzewa Stanisław

Stanisław Przestalski - relacja

Relacja prof. Stanisława Przestalskiego dot. przyjazdu po II wojnie światowej do Wrocławia, rozpoczęcia studiów i pracy na Wydziale Fizyki, kariery naukowej, organizowania od podstaw Katedry Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz kierowania nią przez 45 lat, konferencji naukowych i współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Profesor wyraził opinię na temat szkolnictwa wyższego w Polce, ewolucji jaka nastąpiła od lat '50 XX wieku, opowiedział o swoich wrażeniach związanych z rokiem '68 na uczelni oraz wypowiedział się na temat wpływu "Solidarności" na życie codzienne.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Łódź (woj. łódzkie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Jerozolima (Izrael), Boston (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przestalski Stanisław

Eugeniusz Kamiński - relacja

Relacja prof. Eugeniusza Kamińskiego dot. dzieciństwa, II wojny światowej, napadów ukraińskich nacjonalistów na polskie rodziny, przyjazdu na ziemie zachodnie, osiedlenie się, studiów na Wydziale Mechanicznym wrocławskiej politechniki, pracy na Akademii Rolniczej, działalności naukowej, rozwijania, wyposażania Instytutu Inżynierii Rolniczej i wyjazdu na wymianę naukową do Algierii w latach '80 XX w.   Zakres chronologiczny: 1943 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Śniatyń (Ukraina), Jelcz Laskowice (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Bystrzyca Oławska (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Algier (Algieria), Lwów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kamiński Eugeniusz

Wacław Leszczyński - relacja

Relacja prof. Wacława Leszczyńskiego dot. II wojny światowej, przyjazdu wraz z rodziną na Dolny Śląsk, nauki w szkole, studiów na Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, pracy na uczelni (Akademia Rolnicza/Uniwersytet Przyrodniczy), kariery naukowej, problemów politycznych w czasach PRL-u, wyjazdów zagranicznych, kontaktów ze studentami oraz pracownikami naukowymi.   Zakres chronologiczny: 1938 - 2007.   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Opole (woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Łódż (woj. łódzkie)

Leszczyński Wacław

Jerzy Kowalski - relacja

Relacja prof. Jerzego Kowalskiego dot. życia codziennego w trakcie II wojny światowej na Górnym Śląsku, edukacji, upolitycznieniu szkół w czasach stalinowskich, przyjazdu do Wrocławia i podjęcia studiów na Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, pracy na uczelni, życia studenckiego, wyjazdów zagranicznych, zagadnień podejmowanych w trakcie kariery zawodowej i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1933 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Pyskowice (pow. gliwicki, woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Racibórz (woj. śląskie),  Opole (woj. opolskie)

Kowalski Jerzy

Jerzy Juszczak - relacja

Relacja prof. Jerzego Juszczaka dot. okupacji w trakcie II wojny światowej we Lwowie, edukacji, przyjazdu i osiedlenia się wraz z rodziną we Wrocławiu w 1945 r., studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczęcia pracy na nowo powstałej Wyższej Szkole Rolniczej, działalności naukowej i dydaktycznej, kariery zawodowej, zarządzania uczelnią przez wiele lat i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Dobrocin (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Rostock (Niemcy)

Juszczak Jerzy

Dorota Jamróz - relacja

Relacja prof. Doroty Jamróz dot. edukacji, studiów we Wrocławiu na Wyszczuj Szkole Rolniczej, kariery naukowej i dydaktycznej, pracy i wyjazdów zawodowych, okresu życia studenckiego, sytuacji politycznych na uczelni w roku '68 a następnie w '81 kiedy to prof. pełniła funkcję prodziekana, życia codziennego, warunków pracy oraz sytuacji kobiet w nauce.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Czechosłowacja, Jena (Niemcy) Zurych (Szwajcaria)

Jamróz Dorota

Zygmunt Mikołajczak - relacja

Relacja emerytowanego prof. Uniwersytetu Przyrodniczego, Zygmunta Mikołajczaka. Świadek rozpoczyna od przedwojennej historii swojej rodziny (sytuacji ekonomicznej, losów poszczególnych członków rodziny). Datą przełomową w relacji jest rok 1939 (przerwana nauka w szkole podstawowej, przymusowa praca w gospodarstwie u Niemca). Następnie skupia się na swojej powojennej historii (wznowienie edukacji w liceum, uzyskanie tytułu inżyniera na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego, przeniesienie się na studia magisterskie do Wrocławia (życie codzienne w mieście) oraz dalsze etapy rozwoju naukowego, praktyki w różnych miejscach w Polsce jak i w Europie, relacje z wrocławskimi studentami oraz kadrą naukową). Zakres chronologiczny: 1920-1990 Miejsca wydarzeń: Drezno (Niemcy), Gdańsk (woj. pomorskie), Jarocin (woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Legionowo (woj. mazowieckie), Lesko (woj. podkarpackie), Nowy Sad (daw. Jugosławia, obecnie Serbia), Polwica (gm. Zaniemyśl, pow. średzki, woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Praga (Czechy), Puławy (woj. lubelskie), Sanok (woj. podkarpackie), Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Szczelin (woj. zachodniopomorskie), Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wiedeń (Austria), Wrocław (woj. dolnośląskie), Zaniemyśle (pow. średzki, woj. wielkopolskie)

Mikołajczak Zygmunt

prof. Stanisław Bac

Prof. Stanisław Bac, założyciel Wydziału Melioracji Wodnych we Wrocławiu, w swoim gabinecie przy ul. Norwida. W tle widać przedwojenne szafki na dokumenty.

N.N.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej: strajk

[Na fotografii widać dwie osoby: mężczyzna stojący frontem do fotografa, trzymający w dłoniach kartkę z nieczytelnym napisem, częściowo poza kadrem z lewej strony oraz młody mężczyzna siedzący na gzymsie nad drzwiami bokiem do fotografa, z odwróconą twarzą. Zdjęcie wykonano przed wejściem do rektoratu Akademii Rolniczej w budynku Wydziału Rolniczego. Nad drzwiami umieszczono transparent NSZZ Solidarność Akademia Rolnicza oraz dwie flagi państwowe. Na skrzydle drzwiowym przymocowany został transparent z napisem "Strajk 12-13" oraz lista postulatów.]

N.N.

Prof. Jerzy Preś

prof. dr hab. Jerzy Preś - w czasie, kiedy wykonano zdjęcie, docent doktor, prorektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Przyrodniczy)

Kokurewicz Stanisław

Wyniki 1 do 100 z 105