aktualności

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

aktualności

Terminy równoznaczne

aktualności

Powiązane terminy

aktualności

1 Opis archiwalny results for aktualności

1 results directly related Exclude narrower terms

Wiadomości ROAD - nr 9

Sprawozdanie z dyskusji po posiedzeniu Rady Naczelnej Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej. Statut ROAD oraz komentarze. Projekt tez programowych klubu ROAD. Sprawozdanie z działalności wrocławskiego koła ROAD. Komentarze do projektu Ustawy o Ochronie Życia Poczętego. Aktualności z działalności ROAD.

Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna