Akademia Medyczna

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Akademia Medyczna

Terminy równoznaczne

Akademia Medyczna

Powiązane terminy

Akademia Medyczna

104 Opis archiwalny results for Akademia Medyczna

104 results directly related Exclude narrower terms

Doktor Janusz Woytoń

Podseria 12 fotografii doktora Janusza Woytona lekarza, ginekologa. Po przyjeździe z Lwowa zdał maturę w Gliwicach i podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytety i Politechniki we Wrocławiu. W 1961 r. uzyskał tytuł Doktora w Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 1969 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego a 1988 profesora zwyczajnego.

Cogito ergo sum - Skończyliśmy 20-kilka lat

Członkowie Studenckiej Podstawowej Organizacji Partyjnej na Akademii Medycznej we Wrocławiu wydają odezwę, w której poruszają następujące wątki: materializm współczesnych im ludzi, nierozliczenie odpowiedzialnych za upadek moralny społeczeństwa, stosunki pomiędzy narodami bloku wschodniego w świetle zaszłości historycznych, stosunki pomiędzy władzą a "Solidarnością", napięcia na linii SZSP-NSZ, stosunek wykładowców do studentów; autorzy odwołują się do realizmu w ocenie każdej z tych sytuacji, nawołują do odnowy i aktywności

Studencka Podstawowa Organizacja Partyjna

Rezolucja popierająca strajk studentów / Komunikat nr 7 protest przeciw bojkotowi strajku przez SZSP

Na jednej karcie 2 różne teksty - pierwszy, z 17.02.1981, uchwalony przez Zespół ds. Służby Zdrowia NSZZ "S" przy MKZ Wrocław, jest rezolucją popierającą strajki studenckie na uczelniach polskich, drugi, z 18.02.1981, jest protestem Komitetu Strajkowego Akademii Medycznej przeciw rozlepianiu przez działaczy Socjalistycznego Związku Studentów Polskich plakatów nawołujących do bojkotu strajku; działacze KS podkreślają, że nie występują jako Niezależne Zrzeszenie Studentów i że wśród nich jest członek SZSP

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Protest Ruchu Wolność i Pokój

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego (Marek Krukowski) zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny przechodzili szkolenie wojskowe w czasie studiów). Milicjanci ściągają Wiesława Mielcarskiego (Wiesław Mielcarski), który pikietował na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest Ruchu Wolność i Pokój

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego (Marek Krukowski) zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny przechodzili szkolenie wojskowe w czasie studiów). Milicjanci ściągają Wiesława Mielcarskiego (Wiesław Mielcarski), który pikietował na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest Ruchu Wolność i Pokój

Wrocław, 17-06-1988 ul. Świdnicka. Czarny marsz – protest Ruchu Wolność i Pokój ws. likwidacji huty Siechnice. N/z z flagą Leszek Budrewicz. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Janusz Woytoń

N/z Janusz Woytoń - wrocławski doktor ginekolog.

Grotowski Marek

Rudolf Tauer

Portret Współczesny Świadka Historii

Woźny Juliusz

Adam Nowak

Portret Współczesny Świadka Historii

Kozłowski Marek

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. N/z zatrzymanie protestujących przez milicję. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. N/z zatrzymanie protestujących przez milicję. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. N/z zatrzymanie protestujących przez milicję. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. N/z zatrzymanie protestujących przez milicję. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. N/z zatrzymanie protestujących przez milicję. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. N/z zatrzymanie protestujących przez milicję. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. N/z zatrzymanie protestujących przez milicję. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. N/z zatrzymanie protestujących przez milicję. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest WiP ws. Marka Krukowskiego

Wrocław, 17-03-1987, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Protest Ruchu Wolność i Pokój ws. Marka Krukowskiego zwolnionego z Akademii Medycznej we Wrocławiu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej (studenci medycyny byli zobowiązani do złożenia przysięgi wojskowej w czasie studiów, w ramach szkolenia wojskowego). Na słupie ogłoszeniowym przed budynkiem Akademii Medycznej Wiesław Mielcarski. N/z zatrzymanie protestujących przez milicję. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Maria Kotschy - relacja

Relacja absolwentki I LO im Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze dot. przedwojennych losów świadka, osiedlenia się na Dolnym Śląsku w 1946 r., edukacji i życia codziennego w powojennej rzeczywistości.   Zakres chronologiczny: 1931 - 2014   Miejsca wydarzeń: Pabianice (woj. łódzkie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Zambrów (woj. podlaskie), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Łódź (woj. łódzkie), Cieplice Śląskie-Zdrój (dziś część Jeleniej Góry, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wadowice (woj. małopolskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Karków (woj. małopolskie), Hamburg (Niemcy), Bonn (Niemcy)

Kotschy Maria

Barbara Świątek - relacja

Relacja prof. Barbary Świątek dot. studiów we Wrocławiu, pracy w Katedrze Medycyny Sądowej i związanej z nią kariery zawodowej, trudności związanych z finasowaniem lekarzy sądowych, życia codziennego na uczelni oraz zmieniających się warunków pracy i możliwości naukowców w związku z rozwojem techniki.   Zakres chronologiczny: 1955 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Chełm (woj. lubelskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Leszno (woj. wielkopolskie), Opole (Woj. opolskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie)

Świątek Barbara

Andrzej Wall - relacja

Relacja prof. Andrzeja Walla dot. edukacji i studiów medycznych, pracy i kariery zawodowej, rozwoju nauki, pracy lekarza i związanego z tym poczucia misji. Profesor opowiada o organizacji miejsca pracy oraz możliwości prowadzenia badań. Zakres chronologiczny: 1945 - 2013. Miejsce wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Kurgan (Rosja), Hradec Králové (Czechy)

Wall Andrzej

Władysław Sidorowicz - relacja

Relacja Władysława Sidorowicza dot. życia i edukacji we Wrocławiu, studiów na Akademii Medycznej, zaangażowania w działalność opozycji antykomunistycznej, wydarzeń na wrocławskich uczelniach w 1968 r., wydalenia z uczelni, problemów z uzyskaniem dyplomu, pracy w strukturach Solidarności, internowania, zaangażowania w Solidarność Walczącą, obrad Okrągłego Stołu związanych z służbą zdrowia i działalności politycznej po '89 r.   Zakres chronologiczny: 1945 - 2013   Miejsca wydarzeń: Wilno (Litwa), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Sidorowicz Władysław

Zbigniew Rudkowski - relacja

Relacja prof. Zbigniewa Rudkowskiego dot. życia i edukacji we Wrocławiu, studiowania na Akademii Medycznej, zaangażowania w pracę naukową, kariery, wyjazdów zagranicznych, rozwijania pediatrii we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1929 -2013.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Łańcut (woj. podkarpackie), Chorzów (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Bordeaux (Francja), Paryżu (Francja), Monachium (Niemcy), Hawana (Kuba), Montreal (Kanada)

Rudkowski Zbigniew

Leszek Paradowski - relacja

Relacja prof. Leszka Brzozowskiego dot. edukacji, poczucia misji w zawodzie lalkarza, studiów na Akademii Medycznej, okresu strajków studenckich w 1968 r., stanu wojennego, pracy na uczelni i w placówkach medycznych, pasji i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1946 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Leszno (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie)

Paradowski Leszek

Lidia Barczak-Rozwadowska - relacja

Relacja Lidii Barczak-Rozwadowskiej dot. przeżyć wojennych, narastającego nacjonalizmu ukraińskiego na terenach wiejskich w d. woj. tarnopolskim, przesiedlenia na ziemie zachodnie, edukacji, życia codziennego, nauki na Akademii Medycznej we Wrocławiu, współpracy z kadrą naukową, stażów zawodowych, pracy i życia osobistego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990   Miejsca wydarzeń: Borszczów (Ukraina), Michałowice (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Leśna (pow. lubański, woj. dolnośląskie), Miłoszów (pow. lubański, woj. dolnośląskie), Lubań (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Ziębice (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie)

Barczak-Rozwadowska Lidia

Krystyna Orzechowska-Juzwenko - relacja

Relacja prof. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko, prekursor farmakologii klinicznej w Polsce, założycielki i kierownik Katedry Farmakologii Klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu, dotyczącej jej studiów i pracy naukowej na Akademii Medycznej we Wrocławiu; świadek wspomina pierwsze lata pobytu w powojennym Wrocławiu, warunki bytowe panujące w domach i na uczelniach, wspomina wrocławskich profesorów medycyny, mówi o swoich zainteresowaniach naukowych i ich realizacji; wspomina też obowiązkowe prace fizyczne studentów w latach 50.; opowiada o kontaktach naukowych z uczelniami niemieckimi oraz przełamywaniu bariery informacyjnej wobec badań zachodnich; wspomina swój stosunek do systemu komunistycznego, mniej uwagi poświęca wątkom osobistym, jak życie prywatne i zainteresowania - wyjąwszy pasję filmową,; udziela syntetycznych odpowiedzi, nie analizuje.   Zakres chronologiczny: 1946-2015 Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Gniechowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Stuttgart (Badenia-Wirtembergia, Niemcy), Heidelberg (Niemcy), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Hradec Kralove (Checzy), Łódź (woj. łódzkie)

Orzechowska-Juzwenko Krystyna

Alicja Chybicka - relacja

Relacja prof. Alicji Chybickiej, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, wspominającej rozwój nauki onkologicznej we Wrocławiu i w Polsce oraz swoją karierę naukową i działalność medyczną; świadek wychodzi od stanu onkologii w latach 70. XX w. i dokonuje porównań takich zagadnień jak podejście do pacjenta, poziom techniczny, warunki lokalowe; mówi głównie o zmianach w medycynie i przywołuje szereg przypadków, mniej miejsca poświęca kolejnym szczeblom kariery naukowej, swoim nauczycielom i warunkom studiowania w latach 70. XX w. oraz okolicznościom podjęcia studiów medycznych; dokonuje porównania onkologii polskiej z europejską i amerykańską, wspomina też epizod politycznej aktywności w swoim życiu.   Zakres chronologiczny: 1973-2015   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Kudowa Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Rzym (Włochy)

Chybicka Alicja

Kazimierz Kuliczkowski - relacja

Relacja prof. Kazimierza Kuliczkowskiego, kierownika Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu, wspominającego swoją pracę i zmiany zachodzące w świecie medycyny i studiów medycznych; świadek wtrąca dużo analiz dotyczących współczesnej kultury i społeczeństwa, mało pojawia się w jego wypowiedzi konkretnych wspomnień i faktów.   Zakres chronologiczny: 1960-2015   Miejsca wydarzeń: Bystrzyca (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Cardiff (Wielka Brytania), Bolonia (Włochy), Antwerpia (Belgia)

Kuliczkowski Kazimierz

Juliusz Jakubaszko - relacja

Relacja prof. Juliusza Jakubaszki, prekursora medycyny ratunkowej we Wrocławiu, dotycząca jego edukacji, kariery i działalności naukowo-medycznej; świadek opowiada skrótowo historię swojej rodziny, okoliczności przybycia do Wrocławia i wrażenia z pierwszych lat pobytu, mówi o swojej edukacji, nauczycielach, wyraźnie zaznacza lwowskie korzenie kadry naukowej i skutki, jakie to ze sobą niosło; nastepnie przedstawia rozwój medycyny ratunkowej we Wrocławiu, udziale w strukturach międzynarodowych, nowatorskich rozwiązaniach przeszczepianych na grunt polski z Zachodu; świadek szczegółowo opowiada też o tworzeniu struktur "Solidarności" na Akademii Medycznej, o wybuchu stanu wojennego, który zastał go w Danii, o tworzeniu tam komitetu pomocy Polsce, a po upadku komunizmu o tworzeniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej   Zakres chronologiczny: 1950-2015   Miejsca wydarzeń: L'viv (Lwów, Ukraina), Jarosław (woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Odense (Dania), Kozielsk (Rosja), Wilno (Litwa), Stanisławów (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Londyn (Wielka Brytania), Leuven (Belgia), Sztokholm (Szwecja)

Jakubaszko Juliusz

Ludwik Leszek Wardzichowski - relacja

Relacja dotyczy dzieciństwa spędzonego w Warszawie oraz rodzinnym majątku ziemskim koło Dęblina, nauki w Korpusie Kadetów i Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu, służby w 18 Dywizji Piechoty i 18 Pułku Artylerii oraz walki na froncie podczas II wojny światowej, bitwy pod Kockiem, działalności w Spółce Brackiej, odbudowywania szpitali na Śląsku, pracy na stanowisku dyrektora szpitala w Bytomiu oraz tworzenia Akademii Medycznej, rozparcelowania rodzinnego majątku ziemskiego po wojnie a także różnic w sposobie obchodzenia świąt państwowych w okresie międzywojenny i w okresie komunizmu.   Zakres chronologiczny: 1917-1989   Miejsca wydarzeń: Będzin (woj. śląskie), Brzeziny (woj. łódzkie), Bytom (woj. śląskie), Chełm (woj. lubelskie), Dęblin (pow. rycki, woj. lubelskie), Gęś (woj. lubelskie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Lublin (woj. lubelskie), Ostrów Mazowiecki (woj. mazowieckie), Piekary Śląskie (woj. śląskie), Petersburg (Rosja), Ryki (woj. lubelskie), Sosnowiec (woj. śląskie), Tarnowskie Góry (woj. śląskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Worochta (Ukraina), Życzyn (pow. garwoliński, woj. mazowieckie)

Wardzichowski Ludwik Leszek

Andrzej Dżugaj - relacja

Relacja prof. Andrzeja Dżugaja dot. przyjazdu na studia do Wrocławia w latach '50, życia studenckiego, nieudanej próby przedostania się na zachód, aresztowania w Czechosłowacji, powrotu do Polski, ponownego studiowania, kariery na uczelni, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych oraz największych odkryć naukowych.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Ołomuniec (Republika Czeska), Jerozolima (Izrael), Nowy Jork (Stany Zjednoczozne Ameryki), Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki), Kijów (Ukraina), Moskwa (Rosja), Petersburg (Rosja)

Dżugaj Anrdzej

Janina Kwiatkowska-Korczak

Relacja prof. Janiny Kwiatkowskiej-Korczak dot. II wojny światowej, życia, studiów i doktoratu we Lwowie, przyjazdu do Polski w ramach tzw. drugiej repatriacji, osiedlenia się we Wrocławiu, pracy i kariery zawodowej w Katedrze Biochemii Akademii Medycznej, warunków pracy, sytuacji politycznej, relacji na uczelni i kontaktów ze studentami.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Workuta (Rosja), Oświęcim (woj. małopolskie), Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie)

Kwiatkowska-Korczak Janina

Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej

Podseria 11 fotografii z Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej we Wrocławiu przy ulicy ul. Curie-Skłodowskiej Marii 58 przedstawiających profesora dr hab. Jana Słowikowskiego, lekarzy, pielęgniarki oraz pacjentów placówki.

Klinika jak na ówczesne warunki była bardzo nowoczesna, powstała w 1973 r. Klinika opiekowała się wymagającymi hospitalizacji w inkubatorach noworodkach, operacjach na dzieciach. Specjalnością kliniki było leczenie chirurgiczne krwawień wywołanych nadciśnieniem wrotnym.

Nowak Zbigniew

Absolwenci 1961-2001

Pamiątkowe zdjęcie absolwentów Akademii Medycznej we Wrocławiu rocznik 1961 i zaproszonych gości. W pierwszym rzędzie czwarty od lewej Jan Miodek, ósmy od lewej Jerzy Woźniak, dziewiąta od lewej Aleksandra Woźniak.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Wrocławskiej Akademii Medycznej prowadzone przez Wiktora Brossa.  

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Wrocławskiej Akademii Medycznej prowadzone przez Wiktora Brossa.  

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Wrocławskiej Akademii Medycznej prowadzone przez Wiktora Brossa.

N.N.

Prof. Roman Smolik

doc. dr hab. Roman Smolik (1926-2007; od 1980 r. profesor zwyczajny) - w latach 1970-1978 prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Prof. Roman Smolik

doc. dr hab. Roman Smolik (1926-2007; od 1980 r. profesor zwyczajny) - w latach 1970-1978 prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Prof. Roman Smolik

doc. dr hab. Roman Smolik (1926-2007; od 1980 r. profesor zwyczajny) - w latach 1970-1978 prorektor ds. klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej (dziś Klinika i Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 przed zaplanowanym na wrzesień 1973 r. oficjalnym otwarciem

Kokurewicz Stanisław

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej (dziś Klinika i Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 przed zaplanowanym na wrzesień 1973 r. oficjalnym otwarciem; na zdjęciu sala operacyjna

Kokurewicz Stanisław

Prof. Jan Słowikowski

prof. Jan Słowikowski (1915-2010), w latach 1963-1985 kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu (dziś Klinika i Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej); zdjęcie wykonane w nowym budynku kliniki przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 w związki z zaplanowanym na wrzesień 1973 r. jego oficjalnym otwarciem

Kokurewicz Stanisław

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej (dziś Klinika i Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 przed zaplanowanym na wrzesień 1973 r. oficjalnym otwarciem; na zdjęciu sala operacyjna

Kokurewicz Stanisław

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej (dziś Klinika i Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 przed zaplanowanym na wrzesień 1973 r. oficjalnym otwarciem

Kokurewicz Stanisław

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej (dziś Klinika i Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 przed zaplanowanym na wrzesień 1973 r. oficjalnym otwarciem

Kokurewicz Stanisław

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej (dziś Klinika i Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 przed zaplanowanym na wrzesień 1973 r. oficjalnym otwarciem

Kokurewicz Stanisław

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej (dziś Klinika i Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 przed zaplanowanym na wrzesień 1973 r. oficjalnym otwarciem

Kokurewicz Stanisław

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej (dziś Klinika i Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52 przed zaplanowanym na wrzesień 1973 r. oficjalnym otwarciem; na zdjęciu sala operacyjna

Kokurewicz Stanisław

Studencka wyprawa na Bliski Wschód

uczestnicy kulturalno-naukowej wyprawy na Bliski Wschód zorganizowanej przez wrocławskie uczelnie: Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (dziś Akademia Sztuk Pięknych), Wyższą Szkołą Muzyczną (dziś Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego) oraz Akademię Medyczną (dziś Uniwerytet Medyczny im. Piastów Śląskich); trasa wyprawy, której zakończenie planowano na 15 września, wiodła przez Czechosłowację, Węgry, Bułgarię, Turcję, Syrię, Liban, Irak i Iran; jej uczestnicy poruszali się widocznym na zdjęciu autobusem Jelcz 043

Kokurewicz Stanisław

Prof. Tadeusz Baranowski

prof. Tadeusz Baranowski (1910-1993), biochemik, członek przybyłej do Wrocławia 09.05.1945 r. Grupy Naukowo-Kulturalnej prof. Stanisława Kulczyńskiego, współorganizator Wydziału Lekarskiego Uniwerytetu Wrocławskiego, wieloletni kierownik Katedry Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, w latach 1965-1968 rektor tej uczelni (w 2012 r. przemianowanej na Uniwerytet Medyczny im. Piastów Śląskich); zdjęcie wykonane przed budynkiem Zakładu Fizjologii AM we Wrocławiu przy ul. Tytusa Chałubińskiego 10

Kokurewicz Stanisław

Wyniki 1 do 100 z 104