akcje społeczne

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

akcje społeczne

Terminy równoznaczne

akcje społeczne

Powiązane terminy

akcje społeczne

88 Opis archiwalny results for akcje społeczne

88 results directly related Exclude narrower terms

Strajk czynszowy - Warszawa-Praga

Wezwanie do strajku czynszowego w reakcji na podwyżki czynszów wraz z propozycjami organizacyjnymi, dokonane przez grupy Praga Północ i Praga Południe Porozumienia Opozycji Robotniczej

Porozumienie Opozycji Robotniczej

Protest przeciw referendum 29.11.1987

Rysunek satyryczny sygnowany przez Międzyszkolny Komitet Oporu, ośmieszający referndum z 29.11.1987 i nawołujący do uczestnictwa w wiecu na ul. Świdnickiej we Wrocławiu 27.11.1987

Międzyszkolny Komitet Oporu

Uwolnić Morawieckiego!

Na awersie informacja Kornel Morawiecki, doktor fizyki, do 13. grudnia pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Skrótowo opisana jego działalność opozycyjna, informacja o jego ponownym aresztowaniu 09.11.1987, wezwanie do uwolnienia go i podpis Redakcja "BC" Na rewersie portret Kornela Morawieckiego

Bez Cenzury

Informacja o fałszywym numerze Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej"

Informacja o rozpowszechnianiu na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 29.01.1979 fałszywego siódmego numeru Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej" Studenckiego Komitetu Solidarności, podpisanego imionami członków SKS i szkalującego innego członka, Leszka Budrewicza. Informacja o tym, że prawdziwy biuletyn rozprowadzany jest nie anonimowo, a przez kolporterów i wezwanie do wykrycia sprawców fałszerstwa, wśród których są według autorów ulotki pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Cetwiński i Kamil Różewicz. Inc.: Dnia 29 I 79r. na terenie szeregu obiektów Uniwersytetu Wr. rozpowszechniano...

Studencki Komitet Solidarności

Lepiej dzisiaj być aktywnym niż jutro radioaktywnym

Wezwanie do podpisania listu protestacyjnego do Sejmu PRL przeciwko rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce, hasła antyatomowe, informacja o tym, że głównym produktem elektrowni atomowej są odpady zawierające pluton używany do wytwarzania głowic nuklearnych, elementy mające uatrakcyjnić przekaz: rysunki bomb, różne czcionki

Federacja Zielonych

Referendum 5 x tak

Awers: pytania o woloność zrzeszania się, chęć uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, o wolność informacji, reformę gospodarczą niekrępowaną sztywnymi więzami nomenklatury, zgodę na podwyżkę cen przy instytucjonalnych gwarancjach, że przyczynią się one do poprawy stanu gospodarki, wezwanie głosujmy 5 x tak - w dyskusjach, w wolnej prasie, na murach, w ulotkach, w zakładach pracy; Rewers: hasło nasze referendum 5 x tak podpis "Solidarność" reg. Dolny Śląsk

RKW NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Stanowisko "NSZZ Solidarność" w sprawie referendum

Awers: Stanowisko Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" wobec ogłoszonego przez władze referendum - przypomnienie dążenia społeczeństwa do demokracji i gospodarki rynkowej, obietnic rządu wprowadzenia reform, niedotrzymanie tych obietnic, ogólnikowość pytań referendalnych, wezwanie do bojkotu referendum, jako podpis wymienienie 9 członków KKW NSZZ "Solidarność" wraz z adresami ich zamieszkania; rewers: przypomnienie dążeń społeczeństwa do demkoracji i wprowadzenie stanu wojennego jako reakcji władz, przedstawienie pięciu konkurencyjnych pytań: o woloność zrzeszania się, chęć uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, o wolność informacji, reformę gospodarczą niekrępowaną sztywnymi więzami nomenklatury, zgodę na podwyżkę cen przy instytucjonalnych gwarancjach, że przyczynią się one do poprawy stanu gospodarki, wezwanie: głosujmy 5 x tak - w dyskusjach, w wolnej prasie, na murach, w ulotkach, w zakładach pracy; podpisy osób, Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność", Międzyszkolnego Komitetu Oporu, Ruchu "Wolność i Pokój", grupy "Wrocławskiego Studenta"

RKW NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Narodowa Demokracja

Zawiadomienie o druku antologii tekstów Narodowej Demokracji z lat 1895-1905 z komentarzem wydawcy, informacja o zawartości książki, wyjaśnienie motywów podjęcia takiego działania - odkrycie ważnej karty z dziedziny historii i świadomości narodowej Polaków - zachęta do subskrybowania nabycia książki i dokonywania przedpłat wraz z podanym kontaktem - Łukasz Biedka, tel. 31-22-04 Za Niezależną Oficynę Wydawniczą Ewa Milewicz, Konrad Bieliński, Grzegorz Boguta, Marek Chimiak Mirosł.aw Chojecki, Adam Michnik

Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWa

Subskrypcja: Myśl polityczna i ideologiczna Narodowej Demokracji

Stwierdzenie subskrypcji na książkę Myśl polityczna i ideologiczna Narodowej Demokracji, t. I-II, stwierdzenie dokonania wpłaty, dwie pieczęcie tekstowe, tusz fioletowy: Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" (1) 50-412 Wrocław ul. Mazowiecka 17 tel. 333-20, 322-55, 30-011, data, podpis osoby przyjmującej subskrypcję

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

IX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu

Program IX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu z podziałem na miejsca odbywania i poszczególne dni; miejsca prelekcji: katedra św. Jana Chrzciciela, Klub Inteligencji Katolickiej, kościoły: św. Anny - al. Piastów, św. Antoniego - ul. Kasprowicza, św. Augustyna - ul. Sudecka, Bożego Ciała - ul. Świdnicka, św. Karola Boromeusza - ul. Krucza, św. Klemensa Dworzaka - al. Pracy, św. Elżbiety - ul. Grabiszyńska, św. Henryka - ul. Gliniana, św. Jerzego - ul. Popowicka, św. Krzysztofa - ul. Krzywoustego, św. Macieja - ul. Szewska, św. Maksymilana Kolbe - ul. Horbaczewskiego, św. Marcina - św. Marcina, M. B. Częstochowskiej - ul. Kochanowskiego, M. B. Macierzyństwa - ul. Pilczycka, M. B. Pocieszenia - ul. Wittiga, św. Michała - ul. Prusa, św. Mikołaja - ul. Zachodnia, Najświętszego Serca Pana Jezusa - pl. Grunwaldzki, Opatrzności Bożej - ul. Nowodworska, św. Piotra i Pawła - ul. Katedralna, św. Trójcy - ul. Krzycka, św. Rodziny - ul. Monte Cassino, św. Wawrzyńca - ul. Bujwida, św. Wojciecha - dziś. pl. Dominikański

Solidarność Walcząca

List otwarty do moich współtowarzyszy - Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich St. Bratkowskiego

Stefan Bratkowski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zwraca uwagę na część najwyższych władz partyjnych i państwowych dążących do konfrontacji z siłami opozycyjnymi, przedstawiających siebie jako jedynych zdolnych utrzymać wpływ PZPR na władzę w państwie i gwarancję sojuszy zagranicznych, wywołujących strach przed społeczeństwem w szeregowych działaczach partii, podczas gdy możliwe jest porozumienie ogólnonarodowe pod kierownictwem rządu Wojciecha Jaruzelskiego, bowiem Polacy są narodem zdolnym do kompromisu i wykazującym w obecnej sytuacji rozsądne dążenie do zgody; tekst kończy apel do szeregowych działaczy PZPR, aby dali znać Komitetowi Centralnemu i społeczeństwu jaką drogę wybierają

Bratkowski Stefan

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska... o pomoc przy organizacji kampanii do wyborów czerwcowych

Komitet Obywatelski Solidarność informuje o swoim powstaniu, o zbliżających się wyborach czerwcowych i apeluje do społeczeństwa Dolnego Śląska o pomoc w zorganizowaniu kampanii wyborczej i przeprowadzeniu wyborów; zgłaszać należy się do Klubu Inteligencji Katolickiej na pl. K. Marksa 22; podpisani członkowie Komitetu Obywatelskiego Solidarność

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Plakat to wolność słowa!

Rysunek ręki zrywającej z muru plakat, na plakacie napis: Plakat to wolność słowa! / Nie pozwólmy zrywać plakatów / pod pozorem czystości miasta / Swoboda akcji plakatowych / to część walki z tymi, / którzy chcą nam ponownie / zamknąć usta / na kłódkęu góry plakatu napis "Solidarność"

NSZZ Solidarność

Wzywamy wszystkich (...) do podjęcia skoordynowanej walki o uwolnienie Władysława Frasyniuka

Podobizna Władysława Frasyniuka, obok tekst uzasadniający konieczność podjęcia działań zmierzających do jego uwolniena: jego bowiem władza represjonuje w ramach zemsty za postawę wszystkich ludzi nastawionych opozycyjnie; każdy więc ma moralny obowiązek bronić W. Frasyniuka; cytowany jest fragment apelu Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarnosć Regionu Dolnu Śląsk: Wzywamy wszystkich członków Solidarności, wszystkich uczciwych ludzi, do podjęcia skoordynowanej walki o uwolnienie Władysława Frasyniuka.

NSZZ Solidarność

Nie głosuj! Weź udział w społecznej kontroli bojkotu

Awers: wezwanie do wzięcia udziału w akcji pomiarów frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu, mających się odbyć 13.10.1985; szczegółowa instrukcja jak owe pomiary wykonać, komu przekazać i jak radzić sobie z niektórymi trudnościami; pomiary mają być wykorzystane do niezależnego oszacowania frekwencji na "większym terenie"; dla zamieszkujących małe miejscowości opisano osobną proceduręRewers: hasło przetworzone z Dekalogu ...kę swoją / Nie zabijaj / Nie cudzołóż / Nie kradnij / Nie głosuju góry - podpis RKS NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk przy prawej krawędzi napis I nagroda w konkursie. Egzemplarz bezpłatny

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"

Nie głosuj! Weź udział w społecznej kontroli bojkotu

Awers: wezwanie do wzięcia udziału w akcji pomiarów frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu, mających się odbyć 13.10.1985; szczegółowa instrukcja jak owe pomiary wykonać, komu przekazać i jak radzić sobie z niektórymi trudnościami; pomiary mają być wykorzystane do niezależnego oszacowania frekwencji na "większym terenie"; dla zamieszkujących małe miejscowości opisano osobną proceduręRewers: hasło przetworzone z Dekalogu ...kę swoją / Nie zabijaj / Nie cudzołóż / Nie kradnij / Nie głosuju góry - podpis RKS NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk przy prawej krawędzi napis I nagroda w konkursie. Egzemplarz bezpłatny

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"

Nie głosuj! Weź udział w społecznej kontroli bojkotu

Awers: wezwanie do wzięcia udziału w akcji pomiarów frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu, mających się odbyć 13.10.1985; szczegółowa instrukcja jak owe pomiary wykonać, komu przekazać i jak radzić sobie z niektórymi trudnościami; pomiary mają być wykorzystane do niezależnego oszacowania frekwencji na "większym terenie"; dla zamieszkujących małe miejscowości opisano osobną proceduręRewers: drogowskaz wskazujący dwie drogi: na wprost z napisem "Godność" i w lewo z napisem "Wybory"; u dołu napis III nagroda w konkursie / Egzemplarz bezpłatny / RKS NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"

Nie głosuj! Weź udział w społecznej kontroli bojkotu

Awers: wezwanie do wzięcia udziału w akcji pomiarów frekwencji wyborczej w wyborach do Sejmu, mających się odbyć 13.10.1985; szczegółowa instrukcja jak owe pomiary wykonać, komu przekazać i jak radzić sobie z niektórymi trudnościami; pomiary mają być wykorzystane do niezależnego oszacowania frekwencji na "większym terenie"; dla zamieszkujących małe miejscowości opisano osobną proceduręRewers: drogowskaz wskazujący dwie drogi: na wprost z napisem "Godność" i w lewo z napisem "Wybory"; u dołu napis III nagroda w konkursie / Egzemplarz bezpłatny / RKS NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"

Walka o prawo wyborcze / Bojkotem wyborczej farsy upomnisz się...

Awers: fragment "Listu otwartego do członków i sympatyków NSZZ Solidarność" Władysława Frasyniuka z 13.12.1984, traktujący o prawie wyborczym w PRL: Inc. Konstytucja gwarantuje nam powszechne, demokratyczne wybory. Expl. Walka o prawo wyborcze (...) polegać musi na zarówno na bojkocie niezgodnego z konstytucją prawa wyborczego, jak i na żądaniu nowej, rzetelnej ordynacji wyborczej.Rewers: wezwanie do bojkotu wyborów do Sejmu w dniu 13.10.1985; hasła wskazujące poparciem czego jest bojkot, a czego zagłosowanie; podpisane: Wydał i sfinansował: RKS NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk / Druk: Drukarnia =Solidarności Dolnego Śląska=

RKS Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Fundusz Samoobrony Społecznej Ziemi Zamojskiej

Awers: Solidarność / Fundusz Samoobrony Społecznej Ziemi Zamojskiej / 50złRewers:  Fundusz Samoobrony Społecznej ma na celu zapewnienie pomocy materialnej osobom aresztowanym, pozbawionym pracy i prześladowanym z przyczyn politycznych. W związku z nasilającymi się represjami SB skierowanymi przeciwko społeczeństwu Ziemi Zamojskiej zwracamy się z apelem do wszystkich ogniw NSZZ "S" oraz całego społeczeństwa o finansową pomoc w jego powstaniu / Terenowy Komitet Oporu "S" Ziemia Zamojska

NSZZ Solidarność

Bierny opór

Rysunek dłoni w geście "victorii" wyłaniającej się z muszli ślimaka, podpis Bierny opór

NSZZ Solidarność

Prośba o nadesłanie meldunku o stanie zabytku oraz aktywniejszy udział w pracach Komisji

Zarząd Komisji Opieki nad Zabytkami zwraca się do adresata o nadesłanie meldunku co do stanu technicznego obiektu zabytkowego powierzonego opiece; prośba o aktywniejszy udział w pracach Komisji, o których informacji udzielają terenowe struktury PTTK (wymieniony Oddział Śródmieście i Staromiejskie Koło); przypomnienie o konieczności przedłużenia ważności legitymacji Społecznego Opiekuna Zabytków; informacja o dyżurach komisji; podpisy członków Zarządu - przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza; u góry dane adresata  - Piotr Rogóyski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami informuje o uzyskaniu lokalu zastępczego i innych sprawach

Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie informuje o uzyskaniu lokalu zastępczego do czasu zakończenia remontu "willi Struvego", godzinach pracy sekretariatu i odczytach odbywających się w klubie PTTK; apeluje o regulowanie składek członkowskich i informowanie o zabytkowych obiektach architektury w złym stanie technicznym; podpis sekretarz zarządu; u góry nazwisko i dane adresata  - Piotr Rogóyski

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Uprzejmie przypominam, że najbliższe zebranie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami...

Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie przypomina o ostatnim zebraniu zarządu w bieżącej kadencji, proponuje porządek zebrania i naciska na przybycie; podpis przewodniczącego; u góry nadrukowana nowożytna rycina przedstawiająca widok Warszawy, adres i pieczątka z adresem tymczasowym; nazwisko adresata  - Piotr Rogóyski

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Zawiadomienie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o nadchodzącym Walnym Zebraniu Członków

Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie informuje o Walnym Zebraniu Członków Oddziału, mającym się odbyć 30.01.1989 w sali Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie; proponowany porządek obrad; informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego; dopisane dane adresata - Piotr Rogóyski; na rewersie znaczek pocztowy z podobizną gen. Karola Świerczewskiego i datownik

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Sklep Desy przy pl. Kościuszki we Wrocławiu

Sklep Przedsiębiorstwa Państwowego "Desa" przy ul. Kościuszki we Wrocławiu zorganizował poradnictwo na temat sztuki współczesnej i jej wykorzystania w mieszkaniach; impreza pod hasłem "Osiedla latem - barwne, bogate" w ramach imprez organizowanych spod znaku "Wrocławskiej sprawy". N/z: pani z "Desy" radzi, jak najlepiej urządzić mieszkanie

Nowak Zbigniew

Sklep Desy przy pl. Kościuszki we Wrocławiu

Sklep Przedsiębiorstwa Państwowego "Desa" przy ul. Kościuszki we Wrocławiu zorganizował poradnictwo na temat sztuki współczesnej i jej wykorzystania w mieszkaniach; impreza pod hasłem "Osiedla latem - barwne, bogate" w ramach imprez organizowanych spod znaku "Wrocławskiej sprawy". N/z: panie z "Desy" radzą, jak najlepiej urządzić mieszkanie

Nowak Zbigniew

Akcja Wakacje za własne, zarobione pieniądze

Akcja "Wakacje za własne, zarobione pieniądze", organizowana przez Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia oraz Ochotnicze Hufce Pracy pod patronatem "Słowa Polskiego", "Wieczoru Wrocławia" i Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. N/z: Barbara Dopierała werbuje w biurze skierowań młodzież do pracy we wrocławskim "Polarze".

Nowak Zbigniew

Akcja Wakacje za własne, zarobione pieniądze

Akcja "Wakacje za własne, zarobione pieniądze", organizowana przez Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia oraz Ochotnicze Hufce Pracy pod patronatem "Słowa Polskiego", "Wieczoru Wrocławia" i Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. N/z: w sztabie akcji na wszystkie pytania chętnych do pracy odpowiadają Zdzisław Kaliciak z Wydziału Zatrudnienia Urzędu Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia oraz Marek Nowak z Komendy Wojewódzkiej OHP.

Nowak Zbigniew

Akcja Wakacje za własne, zarobione pieniądze

Akcja "Wakacje za własne, zarobione pieniądze", organizowana przez Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia oraz Ochotnicze Hufce Pracy pod patronatem "Słowa Polskiego", "Wieczoru Wrocławia" i Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. N/z: Barbara Dopierała werbuje w biurze skierowań młodzież do pracy we wrocławskim "Polarze".

Nowak Zbigniew

Akcja Wakacje za własne, zarobione pieniądze

Akcja "Wakacje za własne, zarobione pieniądze", organizowana przez Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia oraz Ochotnicze Hufce Pracy pod patronatem "Słowa Polskiego", "Wieczoru Wrocławia" i Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. N/z: w sztabie akcji na wszystkie pytania chętnych do pracy odpowiadają Zdzisław Kaliciak z Wydziału Zatrudnienia Urzędu Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia oraz Marek Nowak z Komendy Wojewódzkiej OHP.

Nowak Zbigniew

Społeczna zbiórka na konserwację Panoramy Racławickiej

Zbiórka aluminium na fundusz odrestaurowania dzieła Jan Styka i Wojciecha Kossaka (pomagali im: Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski i Michał Sozański)

Nowak Zbigniew

Społeczna zbiórka na konserwację Panoramy Racławickiej

Zbiórka aluminium na fundusz odrestaurowania dzieła Jan Styka i Wojciecha Kossaka (pomagali im: Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski i Michał Sozański)

Nowak Zbigniew

Noworoczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Wrocławia

Druga część spotkania zorganizowanego przez TMW, zwiedzanie nieudostępnianej jeszcze dla publiczności Panoramy Racławickiej, (z lewej) prezes TMW Bronisław Pasierb, (z prawej) wiceprezes Alicja Zawisza (opiekunka sekcji Dawnej Polonii Wrocławskiej)

Nowak Zbigniew

Noworoczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Wrocławia

Druga część spotkania zorganizowanego przez TMW, zwiedzanie nieudostępnianej jeszcze dla publiczności Panoramy Racławickiej, (na środku w dolny rzędzie) wiceprezes Alicja Zawisza (opiekunka sekcji Dawnej Polonii Wrocławskiej)

Nowak Zbigniew

Noworoczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Wrocławia

Druga część spotkania zorganizowanego przez TMW, zwiedzanie nieudostępnianej jeszcze dla publiczności Panoramy Racławickiej, (na środku w dolny rzędzie) wiceprezes Alicja Zawisza (opiekunka sekcji Dawnej Polonii Wrocławskiej)

Nowak Zbigniew

Noworoczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Wrocławia

Druga część spotkania zorganizowanego przez TMW, zwiedzanie nieudostępnianej jeszcze dla publiczności Panoramy Racławickiej, (na środku w dolny rzędzie) wiceprezes Alicja Zawisza (opiekunka sekcji Dawnej Polonii Wrocławskiej)

Nowak Zbigniew