administracja wojskowa

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

administracja wojskowa

Terminy równoznaczne

administracja wojskowa

Powiązane terminy

administracja wojskowa

3 Opis archiwalny results for administracja wojskowa

3 results directly related Exclude narrower terms

Knižka-propusk na vvoz (vyvoz) material'nyh sredstw/ Książka wwozu (wywozu) środków materiałowych

Książka ewidencji wwozu i wywozu materiałów na teren jednostki wojskowej Armii Radzieckiej nr 75258 , stacjonującej na Maślicach; 39 kart wypełnionych pismem ręcznym, wyszczególnione materiały, daty przejazdu i podpisy wystawiających kartę żołnierzy; 14 kart niewypełnionych z pieczęcią

Północna Grupa Wojsk

Propuska / Przejazdy

Teczka zawierająca przepustki uprawniające do  wwozu i wywozu materiałów na teren jednostki wojskowej Armii Radzieckiej nr 75258 , stacjonującej na Maślicach; 12 kart wypełnionych pismem ręcznym, wyszczególnione materiały, daty przejazdu i podpisy wystawiających kartę żołnierzy; pieczęcie jednostki

Północna Grupa Wojsk