okupacja niemiecka

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

okupacja niemiecka

okupacja niemiecka

Terminy równoznaczne

okupacja niemiecka

Powiązane terminy

okupacja niemiecka

260 Opis archiwalny results for okupacja niemiecka

260 results directly related Exclude narrower terms

Janina Król - relacja

  • Wspomnienia Janiny Król z okresu drugiej wojny światowej, w których opowiada o przeżyciach swoich wraz z bliskimi. Opisuje okupacje radziecką i niemiecką, wywózkę na tereny dzisiejszej Polski, pracę przymusową dla Niemców oraz niebezpieczeństwa związane z agresją Ukraińców na ludnośc polskiego pochodzenia.]
  • Zakres chronologiczny: 1939 - 1945Miejsca wydarzeń: Львів (Lwów, Ukraina), Винники (Winniki, Ukraina), Gorlice, Bytom, Przemyśl

Król Janina

Kenkarta

dokument fałszywy wystawiony dla Sury Mendli Aleksander na nazwisko Zofia Marczak

Starosta Miasta Warszawy

Geburtsurkunde = akt urodzenia

odpis aktu urodzenia Walerii Falkowskiej ur. 28.09.1904 r. w miejscowości Gross-Brudzaw Brudzawy, gm. Bobrowo, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, córki kołodzieja Władysława Falkowskiego i Marianny, z d. Kalinowskiej; wystawcą dokumentu Urząd Stanu Cywilnego w Nieżywięciu Lemberg - przypuszczalnie nazwa nadana miejscowości w okresie okupacji;

Standesamt Niezywienc

Prośba do Bolesława Bieruta o zastosowanie prawa łaski

list przygotowany przez adwokata Gerharda Jerzego Kaebera, podczas okupacji wpisanego do II grupy niemieckiej listy narodowościowej, a po zakończeniu wojny negatywnie zweryfikowanego przez władze polskie, do Bolesława Bieruta z prośbą o zastosowanie prawa łaski dla jego klienta;

Kaeber Gerhard Jerzy

Wezwanie do zapłaty raty pożyczki

wezwanie Szczepana Grzesiaka do zapłaty (w terminie do 23.10.1939 r.) raty kapitałowej w wys. 70 zł (z odsetkami) od pożyczki w wysokości 274 zł;

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kępińskiego w Kępnie

Zaświadczenie o narodowości polskiej

zaświadczenie o polskiej narodowości oraz propolskiej postawie podczas okupacji niemieckiej Szczepana Grzesiaka, ur. 24.12.1905 r. w Rekince dziś: Rekienice w obrębie sołectwa Kaliszkowice Kaliskie, gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, woj, wielkopolskie, zam. w Kaliszkowicach Kaliskich; dokument, uwierzytelniony pieczęcią Zarządu Gminy w Grabowie nad Prosną, pow. kępiński dziś: pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie oraz podpisami przewodniczącego GRN Józefa Wronki i wójta gminy Sadowskiego, wystawiony na prośbę Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu gdzie zatrudniony był wówczas S. Grzesiak;

Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grabowie pow. kępiński

Odpis zaświadczenia o narodowości polskiej

odpis zaświadczenia o polskiej narodowości oraz propolskiej postawie podczas okupacji niemieckiej Szczepana Grzesiaka zob.: AZO-MF-276, ur. 24.12.1905 r. w Rekince dziś: Rekienice w obrębie sołectwa Kaliszkowice Kaliskie, gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, woj, wielkopolskie, zam. w Kaliszkowicach Kaliskich; dokument wystawniony przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grabowie nad Prosną, pow. kępiński dziś: pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie na prośbę Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu gdzie zatrudniony był wówczas S. Grzesiak;

Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grabowie pow. kępiński

Opinia! o postawie podczas okupacji niemieckiej

opinia o postawie narodowej podczas okupacji niemieckiej Szczepana Grzesiaka, ur. 24.12.1905 r. w Rekincach dziś: Rekienice w obrębie sołectwa Kaliszkowice Kaliskie, gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie zam. w Kaliszkowicach Kaliskich, pow. kępiński dziś: pow. ostrzeszowski wydana na podstawie zaświadczenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grabowie nad Prosną z 12.03.1946 r. zob.: AZO-MF-276 w celu uzyskania karty przesiedleńczej na ziemie zachodnie i północne zob.: AZO-MF-285; dokument uwierzytelniony pieczęcią wystawcy oraz podpisem Kierownika Biura Prezydium PPRN w Kępnie - Zawadzkiego;

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kępnie

Urlaubschein

Zezwolenie na urlop z pracy przymusowej w okupacyjnej Służbie Budowlanej dla Jerzego Woźniaka (w dokumencie: Woźniak Georg); odręczny podpis inspektora Służby Budowlanej Sirkowskiego

Baudienst im Generalgouvernement

Bescheinigung = Zaświadczenie

dokument zaświadczający, iż Stanisław Oszczak, ur. 22.09.1927 r. w m. Sempelburg Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie; w latach 1772-1920 i 1939-1945: Zempelburg, zamieszkały w Poznaniu przy Neumannstrasse właśc. Naumannstrasse, dziś: Działyńskich 2/12, jest zatrudniony w Rüstungbetrieb Werk KreisingZakłady Zbrojeniowe Krzesiny w poznańskiej dzielnicy Krzesiny, Flächenbau Berta prawdopodobnie chodzi o zakład budujący elementy płatowców samolotów, wydany dla Wirtschaftsamt Posen urząd ds. gospodarki w Poznaniu celem przedłużenia ważności kartek na żywność;  

Rüstungbetrieb Werk Kreising

Bescheinigung! = Zaświadczenie!

dokument zaświadczający, iż Stanisław Oszczak, ur. 22.09.1927 r. w m. Sempelburg właśc. Zempelburg, dziś: Sępólno Krajeńskie, woj. wielkopolskie jest pracownikiem Rüstungsbetrieb Werk Kreising zakłady wojskowe Krzesiny, wchodzących w skład Focke-Wulf Flugzeugbau G.M.B.H. Zweigniederlassung Posen filia poznańska firmy lotniczej Focke-Wulf; dokument wystawiony dla Amtskommisar komisarz urzędowy w m. Horleburg Koźmin Wielkopolski,

Focke-Wulf Flugzeugbau G.M.B.H. Zweigniederlassung Posen

Ausweis=Legitymacja szkolna Nr 144/43

okazicielem legitymacji Edward Jaremko (którego zdjęcie i podpis na s. 2) zam. we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci dziś: Turgieniewa, uczeń pierwszej klasy; ważność legitymacji przedłużana co miesiąc od września 1943 r. do lipca 1944 r.;

Państwowa Szkoła Handlowa z Polskim Językiem Nauczania Lwów

Externistenprüfungszeugnis=Świadectwo egzaminu nadzwyczajnego Edwarda Jaremki

dokument zaświadczający, iż Edward Jaremko zdał egzamin eksternistyczny z zakresu siódmej klasy szkoły powszechnej, poświadczony podpisami członków komisji egzaminacyjnej oraz pieczęcią okrągłą Starosty Miasta Lwowa Der Stadthauptmann in Lemberg;

Państwowa Komisja Egzaminów Nadzwyczajnych w Szkołach Powszechnych we Lwowie

Kennkarte = Karta rozpoznawcza

okazicielem dokumentu Weronika Zając z d. Sikora, ur. w Częstochowie, zam. we Włochach w pow. warszawskim dziś w granicach administracyjnych Warszawy; na odwrociu adnotacje wykonane po wojnie przez urzędników Ekspozytury PUR w Kłodzku i Zarządu Miasta Kudowa-Zdrój oraz funkcjonariusza placówki WOP;

Generalgouvernement Kreishauptmann Warschau

Ausweis Legitymacja Nr. 9.Bł.

Legitymacja Publicznej Obwodowej Szkoły zawodowej dla młodzieży rolniczej w Błażowej; usunięte zdjęcie legitymacyjne; okaziciel: Jerzy Woźniak

Oeffentliche landw. Varbandsberufsschule

Schulzeugnis Świadectwo Szkolne

Schulzeugnis Świadectwo Szkolne oceny ucznia Tadeusza Pudłowskiego, formularz w dwóch językach, polskim i niemieckim, u dołu podpis dyrektora i wychowawcy

4 klasowa polska szkoła publiczna w Stojańcu

Kennkarte = Karta Rozpoznawcza

okazicielem dokumentu, wystawionego przez komisarza wiejskiego Generalnego Gubernatorstwa w Wisznicach, Jan Dadun, ur. 21.12.1900 r. w Kostrach, pow. radzyński, dystrykt lubelski dziś pow. parczewski, woj. lubelskie, z zawodu handlarz, w momencie wystawienia dokumentu pracownik mleczarni, wyznania rzymsko-katolickiego

Generalgouvernement Landkommissar in Wisznice

Zaświadczenie o postawie podczas okupacji

dokument zaświadczający o wzorowej postawie podczas okupacji niemieckiej Jana Daduna, zam. we wsi Zeszczynka właśc. Żeszczynka, gm. Romanów dziś. gm. Sosnówka; w czasie, gdy powstał dokument, siedziba gminy Romanów mieściła się w Sosnówce, pow. Włodawa dziś pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie

Zarząd Gminny w Romanowie pow. włodawski

Zaświadczenie o postawie podczas okupacji

dokument zaświadczający o wzorowej postawie podczas okupacji niemieckiej Jana Daduna, zam. we wsi Zeszczynka właśc. Żeszczynka, gm. Romanów dziś. gm. Sosnówka, pow. Włodawa dziś pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie

Zarząd Gminny w Romanowie pow. włodawski

Bescheinigung!=Zaświadczenie

dokument zaświadczający, że Steffi Pischka wlasc. Stefania Piszka, wcześniej Piszczanka z m. Alt Repten, Krs. Tarnowitz Repty Stare, pow. Tarnowskie Góry, dziś dzielnica tego miasta uczęszcza do konswerwtorium muzycznego w Bytomiu

Staatlich anerkanntes Cieplik Conservatorium Musikseminar und Kirchenmusik-Schule Buethen O.-S.

Bescheinigung!=Zaświadczenie

dokument zaświadczający, że Steffi Pischka wlasc. Stefania Piszka, wcześniej Piszczanka z m. Alt Repten, Krs. Tarnowitz Repty Stare, pow. Tarnowskie Góry, dziś dzielnica tego miasta uczęszcza do konswerwtorium muzycznego w Bytomiu

Staatlich anerkanntes Cieplik Conservatorium Musikseminar und Kirchenmusik-Schule Buethen O.-S.

Opinia. o postawie podczas okupacji

opinia o postawie podczas okupacji niemieckiej Stefanii Piszki wystawiona przez Gminną Radę Narodową w Reptach Śląskich dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Gminna Rada Narodowa w Reptach Śląskich

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Ewy Pieszyńskiej potwierdzającej, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožnê na Ukrainie k. Stryja

Peszyńska Ewa

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Adama Fischera potwierdzającego, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožnê na Ukrainie k. Stryja

Fischer Adam

Strenger Verweis. = Surowa nagana

pismo informujące Zygmunta Garbowskiego na dokumencie błędny zapis imienia, pracownika Vereinigte Ostwerke GmbH w Milecu przedsiębiorstwo należące do Ernst Heinkel Flugzeugwerke, powstałe przypuszczalnie na bazie przedwojennej wytwórni Polskich Zakładów Lotniczych o udzieleniu mu nagany w związku ze znalezieniem u niego grzebienia wykonanego z materiału należącego do zakładu

Vereinigte Ostwerke GmbH

List z obozu koncentracyjnego

Strona zewnętrzna: nadawca i adresat; zarządzenia komendanta obozu w sprawie korespondencji - m. in. ograniczenia ilościowe i jakościowe; znaczek pocztowy z podobizną Adolfa Hitlera; stempel poczty - Auschwitz Oberschlesien / 2; częściowo nieczytelna pieczęć obozowa: Ge... 10 KL Auschwitz; ramka na pieczęcie cenzury i blokowegoStrona wewnętrzna: list Andrzeja Białeckiego do matki, Aleksandry Białeckiej, w języku niemieckim - sprawy rodzinne, prośba o cukier, tłuszcz, tytoń i listy, pozdrowienia, zastrzeżenie, że mąki, kaszy, warzyw i medykamentów przysyłać więźniom nie wolno

Białecki Andrzej

List z obozu koncentracyjnego

Strona zewnętrzna: nadawca i adresat; zarządzenia komendanta obozu w sprawie korespondencji - m. in. ograniczenia ilościowe i jakościowe; znaczek pocztowy z podobizną Adolfa Hitlera; stempel poczty - Auschwitz Oberschlesien / 2; częściowo nieczytelna pieczęć obozowa: Gep... 11 KL Auschwitz; ramka na pieczęcie cenzury i blokowegoStrona wewnętrzna: list Andrzeja Białeckiego do matki, Aleksandry Białeckiej, w języku niemieckim - podziękowania za paczki, życzenia urodzinowe dla matki i wielkanocne dla rodziny, prośba o gotowe potrawy, przypomnienie, że płynów i medykamentów przysyłać więźniom nie wolno

Białecki Andrzej

List z obozu koncentracyjnego

Strona zewnętrzna: nadawca i adresat; zarządzenia komendanta obozu w sprawie korespondencji - m. in. ograniczenia ilościowe i jakościowe; znaczek pocztowy z podobizną Adolfa Hitlera; stempel poczty - Auschwitz Oberschlesien / 2; częściowo nieczytelna pieczęć obozowa: Geprätt? 3 KL Auschwitz;  ramka na pieczęcie cenzury i blokowegoStrona wewnętrzna: list Andrzeja Białeckiego do matki, Aleksandry Białeckiej, w języku niemieckim - podziękowania za paczki i list, życzenia dla członków rodzinny, prośba o pieczone mięso, zawiadomienie o rzuceniu palenia, pozdrowienia, chęć napisania do pani Zbrożek, prośba o wieści i list od Kuby

Białecki Andrzej

Kennkarte = Karta rozpoznawcza

okazicielem dokumentu Stanisław Jaroń, robotnik; fotografia okaziciela oderwana; podpis okaziciela; pouczenie dla posiadacza w języku niemieckim i polskim; 4 pieczęcie tekstowe - z nich 2 zatarte Warschau, 2 pieczęcie okrągłe Urzędu Miejskiego w Warszawie, pieczęć tekstowa Der Polizeipräsident, pieczęć okrągła z orłem niemieckim trzymającym wieniec laurowy ze swastyką, w legendzie napis Generalgouvernement * Der Polizeipräsident in Warschau

Der Polizeipräsident

Ausweis=Legitymacja szkolna Nr 144/43

okazicielem legitymacji Edward Jaremko (którego zdjęcie i podpis na s. 2) zam. we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci dziś: Turgieniewa, uczeń pierwszej klasy; ważność legitymacji przedłużana co miesiąc od września 1943 r. do lipca 1944 r.;

Państwowa Szkoła Handlowa z Polskim Językiem Nauczania Lwów

Ausweis Legitymacja Nr. 9.Bł.

Legitymacja Publicznej Obwodowej Szkoły zawodowej dla młodzieży rolniczej w Błażowej; usunięte zdjęcie legitymacyjne; okaziciel: Jerzy Woźniak

Oeffentliche landw. Varbandsberufsschule

Anmeldung zur polizeilichen Einwohnererfassung = Zgłoszenie celem policyjnego stwierdzenia ludności

okazicielem dokumentu powszechnie zwanego "palcówką" Stefanie Pischka właśc. Stefania Piszka, wcześniej Piszczanka, ur. i zam. w m. Alt Repten, pow. Tarnowitz Repty Stare, pow. Tarnowskie Góry, dziś dzielnica tego miasta

Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. Einwohner Erfassung

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Ewy Pieszyńskiej potwierdzającej, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožn? na Ukrainie k. Stryja

Peszyńska Ewa

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Adama Fischera potwierdzającego, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožn? na Ukrainie k. Stryja

Fischer Adam

Nacht-Ausweis

Nacht-Ausweis [nocna przepustka] wydany na nazwisko Waleria Skarplik, Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej] 21.10.1944.

Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde

Nacht-Ausweis

Nacht-Ausweis [nocna przepustka] wydany na nazwisko Waleria Skarplik, Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej] 21.10.1944.

Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde

Żołnierze Podobwodu AK "Morwa"

Od lewej stoją: Tadeusz Sulima ps. "Sarmata", Stanisław Ciaś ps. "Fiszer" (komendant Podobwodu AK "Morwa"), Zofia Mokrzycka-Rogowska ps. "Basia" (łączniczka), Maczuga (imię nieznane) ps. "Wrzos", Stanisław Fert ps. "Mielczek". "Morwa" - kryptonim Podobwodu AK Skarżysko-Kamienna w Okręgu AK Radom-Kielce.

N.N.

Mieczysław Borecki - relacja

Relacja nastoletniego żołnierza AK, dotycząca okupacji województwa lwowskiego w czasie II wojny światowej oraz przybycia na Dolny Śląsk i organizacji życia po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1939-1947   Miejsca wydarzeń: Gródek Jagielloński (d. województwo lwowskie), Lwów, Brochów (ob. Wrocław), Wrocław (woj. dolnośląskie), Czerlany (Ukraina), Buczały (obw. lwowski, Ukraina)

Borecki Mieczysław

Stanisław Minor - relacja

Relacja członka ZWZ/AK dot. inwazji radzieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r., realiów okupacji radzieckiej i niemieckiej, działalności konspiracyjnej, walk polsko-ukraińskich na Lubelszczyźnie oraz okoliczności osiedlenia się w powojennym Wrocławiu. Zakres chronologiczny: 1939-1947. Miejsca wydarzeń: Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie), Wrocław (woj. dolnośląskie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Zwierzyniec (pow. zamojski, woj. lubelskie),  Biłograj (woj. lubelskie),  Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Kraków (woj. małopolskie), Sahryń (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie), Chełm (woj. lubelskie), Mościce (woj. małopolskie), Zbaraż (Ukraina), Lwów (Ukraina), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Krasnobród (pow. zamojski, woj. lubelskie), Poczajów (Ukraina), Rawa Ruska (Ukraina), Kamionka Strumiłowa (Ukraina)

Minor Stanisław

Zofia Rejczakowska - relacja

Relacja byłej wieloletniej pracowniczki Polifarbu Wrocław dot. okupacji niemieckiej w Wielkopolsce, represji stalinowskich wymierzonych w członków jej rodziny, wydarzeń października 1956 r. we Wrocławiu, studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, walki z gruźlicą, wyjazdu na stypendium ONZ do Sztokholmu w 1968 r., powstania i działalności "Solidarności" w Polifarbie Wrocław oraz nieudanej próby pracowniczej prywatyzacji tego zakładu po 1989 r. Zakres chronologiczny: 1939-1992. Miejsca wydarzeń: Skalmierzyce (pow. ostrowski, woj. wielkopolskie), Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Sztokholm (Szwecja), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Maków Podhalański (pow. suski, woj. małopolskie), Oborniki Śląskie (woj. dolnośląskie), Göteborg (Szwecja)

Rejczakowska Zofia

Tadeusz Bartyś - relacja

Relacja rodowitego warszawiaka dot. realiów wojny i okupacji w Warszawie i okolicach widzianych oczami dziecka. Zakres chronologiczny: 1939-1945. Mieksca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Janisławice (woj. łódzkie), Skierniewice (woj. łódzkie), Pruszków (woj. mazowieckie)

Bartyś Tadeusz

Janina Bilewicz-Berezowska - relacja

Relacja mieszkanki Kłodzka przybyłej do tego miasta w sierpniu 1945 r. dot. wojny i okupacji na Kresach Wschodnich, a także wysiedlenia i przyjazdu na ziemie zachodnie oraz pierwszych miesięcy i lat życia tamże. Zakres chronologiczny: lata 40. XX w. Miejsca wydarzeń: Stryj (obw. lwowski, Ukraina),Skole (obw. lwowski, Ukraina) , Kłodzko (woj. dolnośląskie)

Bilewicz-Berezowska Janina

Krystyna Nowak - relacja

Relacja przewodniczącej dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia "Dzieci Holokaustu" dot. losów jej rodziny podczas II wojny światowej oraz życia w powojennej Polsce. Zakres chronologiczny: 1931-2011. Miejsca wydarzeń: Łódź (woj. łódzkie), Krośniewice (pow. kutnowski, woj. łódzkie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie), Licheń Stary (pow. koniński, woj. wielkopolskie), Łęczyca (woj. łódzkie), Koluszki (woj. łódzkie), Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie), Końskie (woj. świętokrzyskie), Moskwa (Rosja), Zielona Góra (woj. lubuskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Hajfa (Izrael), Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki)

Nowak Krystyna

Dawid Ringel - relacja

Relacja polskiego Żyda dot. jego losów podczas II wojny światowej, osiedlenia się, życia i pracy w powojennym Wrocławiu oraz funkcjonowania wrocławskiej społeczności żydowskiej.   Zakres chronologiczny: 1941-2010.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Bytom (woj. śląskie), Kielce (woj. świętokrzyskie)

Ringel Dawid

Wanda Kiałka - relacja

Relacja sanitariuszki AK dot. konspiracji na Wileńszczyźnie, okoliczności aresztowania przez NKWD, jedenastolotniego pobytu w łagrze oraz powrotu do kraju i życia na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1938-1993   Miejsca wydarzeń: Wilno (Litwa), Kaługa (Rosja), Workuta (Rosja), Głuchołazy (pow. nyski, woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Niekraszuny (Białoruś), Podlipiany (Białoruś), Kiemieliszki (Białoruś), Miedniki Królewskie (Litwa), Bogusze (Litwa), Gwoździkiany (Białoruś), Mińsk (Białoruś), Raubiszki (Litwa), Onżadowo (Litwa), Ławże (Litwa), Oszmiana (Białoruś), Peczora (Rosja), Poznań (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Warszawa (woj. mazowieckie), Słupia Kapitulna (pow. rawicki, woj. wielkopolskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)

Kiałka Wanda

Stefan Bakoński - relacja

Relacja żołnierza AK dotycząca jego działalności konspiracyjnej, następnie służby w II Armii Wojska Polskiego i udziału w operacji łużyckiej oraz zabezpieczenia granicy państwowej na ziemi kłodzkiej po zakończeniu wojny, a także represji w związku z referendum 1946 r. Zakres chronologiczny: 1939-1991. Miejsca wydarzeń:  Zwierzyniec (pow. zamojski, woj. lubelskie), Lublin (woj. lubelskie), Bischofswerde (Niemcy), Litomierzyce (Czechy), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Międzygórze (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Biłgoraj (woj. lubelskie), Budziszyn (Niemcy), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Lądek Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Bakoński Stefan

Eugeniusz Rachwalski - relacja

Relacja Kresowiaka, żołnierza AK i wieloletniego członka PTTK dot. jego przeżyć wojennych, służby wojskowej, osiedlenia się we Wrocławiu oraz turystyki na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.   Zakres chronologiczny: 1939-1989   Miejsca wydarzeń: Kowel (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie), Lubartów (woj. lubelskie), Modlin (pow. nowodworski, woj. mazowieckie), Chełm (woj. lubelskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Jarosław (woj. podkarpackie), Walim (woj. dolnośląskie), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie)  

Rachwalski Eugeniusz

Wiesław Brandt - relacja

Relacja mieszkańca Warszawy, dotycząca jego przeżyć wojennych, głównie życia codziennego, w Białymstoku (okupacji sowieckiej i niemieckiej).   Zakres chronologiczny: 1935-1945   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Białystok (woj. podlaskie), Grajewo (woj. podlaskie).  

Brandt Wiesław

Zofia Czerniachowicz - relacja

Relacja wrocławksiej pionierki, dotycząca życia codziennego pod okupacją niemiecką i na powojennej wsi dolnośląskiej, a także epizodu solidarnościowego.   Zakres chronologiczny: 1945-1981   Miejsca wydarzeń: Zawoja (pow. suski, woj. małopolskie), Osiek (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Bystrzyca Kłodzka (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Bielsko Biała (woj. śląskie), Odessa (Ukraina)

Czerniachowicz Zofia (ur. 23.10.1939)

Jarosław Grabiński - relacja

Relacja powstańca warszawskiego dot. losów jego i jego rodziny w czasie kampani wrześniowej i okupacji niemieckiej, działalności konspiracyjnej i udziału w powstaniu warszawskim, a także pobytu w obozie jenieckim, powrotu do kraju i osiedlenia się we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939-1981.   Miejsca wydarzeń: Terespol (woj. lubelskie), Garwolin (woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Niemcy, Wrocław (woj. dolnośląskie), Otwock (woj. mazowieckie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Komorowo (woj. mazowieckie), Brześć (Białoruś), Częstochowa (woj. śląskie), Zawiercie (woj. śląskie), Wilno (Litwa)

Woźny Juliusz

Stefan Placek - relacja

Relacja Stefana Placka wieloletniego kierownika Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Opowiada w niej swoje dzieje podczas wojny, przyjeździe do Wrocławia oraz o życiu w powojennym Wrocławiu.   Zakres Chronologiczny: 1939 - 2010   Miejsca wydarzeń: Lipie (pow. kłobucki, woj. śląskie), Parzymiechy (pow. kłobucki, woj. śląskie), Krzepice (pow. kłobucki, woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Ronino (pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie), Jarosławiec (pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie), Częstochowa (woj. śląskie), Sarny (obw. rówieński, Ukraina)

Placek Stefan

Henryk Andruszkiewicz - relacja

Relacja Polaka z Wileńszczyzny dot. życia na tym obszarze podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu do czasu wyjazdu do Polski w 1958 r.   Zakres chronologiczny: 1939-1958.   Miejsca wydarzeń: Rakszany (dziś Rakšonys, Litwa), Sużany (dziś Sužionys, Litwa), Wilno (Litwa), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Glinciszki (Glitiškės, Litwa), Dubinki (Litwa), Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Krapkowice (woj. opolskie), Kluczbork (woj. opolskie), Sewastopol (Krym, Ukraina), Charków (Ukraina), Małaszewicze (pow. bialski, woj. lubelskie), Czerwińsk nad Wisłą (pow. płoński, woj. mazowieckie)

Andruszkiewicz Henryk

Józef Zalas - relacja

Relacja Józefa Zalasa, w której relacjonuje wydarzenia przeżyte podczas II wojny światowej, dalsze losy powojenne, pracę jako zecera w drukarni, działalność cenzury i działalność opozycyjną dla Solidarności.   Zakres chronologiczny: 1944 - 2006   Miejsca wydarzeń: Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Luckenwalde(Niemcy), Paszów (pow. raciborski, woj. śląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Kamienna Góra (woj. dolnośląskie), w Głogów (woj. dolnośląskie), Rogoźnica (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Kowalska Danuta

Józefa Flis - relacja

Relacja Kresowianki dotycząca II wojny światowej i okupacji, terroru UPA wobec Polaków, przesiedlenia na ziemie zachodnie i północne oraz życia na tym obszarze w pierwszym powojennym okresie, a także wyjazdów zagranicznych w okresie PRL.   Zakres chronologiczny: 1939-1997.   Miejsca wydarzeń: Załucz (dziś: Horisznie Załyczczia, Ukraina), Śniatyn (dziś Sniatyn, Ukraina), Lublin (woj. lubelskie), Jelcz-Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Biskupice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Bystrzyca (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki), Toronto (Kanada), Kołomyja (Ukraina), Lwów (Ukraina), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Żywiec (woj. śląskie)

Flis Józefa

Włodzimierz Krysiak - relacja

Relacja wieloletniego pracownika branży budowlanej dot. okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej widzianej z perspektywy dziecka, przyjazdu do Wrocławia, edukacji i pracy w branży budowlanej.   Zakres chronologiczny: 1939 - lata 70. XX w.   Miejsca wydarzeń: Złochowice (pow. kłobucki, woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Lubin (woj. dolnośląskie), Kłobuck (woj. śląskie), Wieluń (woj. łódzkie), Częstochowa (woj. śląskie), Opatów (woj. świętokrzyskie)  

Krysiak Włodzimierz

Irena Czurak - relacja

Relacja dot. przeżyć wojennych widzianych z perspektywy dziecka oraz okoliczności przyjazdu i osiedlenia się na Dolnym Śląsku. Zakres chronologiczny: 1943-1948. Miejsca wydarzeń:Panki (pow. kłobucki, woj. śląskie), Bogumin (Bohumin, Czechy), Racibórz (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Polwica (pow. oławski, woj. dolnośląskie)., Złochowice (pow. kłobucki, woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Częstochowa (woj. śląskie), Zwierzyniec Trzeci (pow. kłobucki, woj. śląskie)

Czurak Irena

Ryszard Barański - relacja

Relacja kresowiaka dot. II wojny światowej i powojennych przesiedleń widzianych z perspektywy dziecka. Zakres chronologiczny: 1939-1946. Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Chodorów (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Barański Ryszard

Ignacy Woźniakiewicz - relacja

Relacja repatrianta z Sokolnik (obw. lwowski, Ukraina) dot. życia codziennego, początku II wojny światowej, okupacji niemieckiej i rosyjskiej, wędrówki na zachód po zakończeniu działań wojennych oraz osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1921 - 1984.   Miejsca wydarzeń: Sokolniki (Ukraina), Lwów (Ukraina), Sambor (Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Jawor (woj. dolnośląskie), Grzegorzów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie), Jarosław (woj. podkarpackie), Warszawa (woj. mazowieckie), Terespol (pow. bialski, woj. lubeslkie), Oświęcim (woj. małopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Snowidza (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Woźniakiewicz Ignacy

Józef Gulewicz - relacja

Relacja repatrianta z Dawidowa (woj. lwowskie) dot. życia codziennego podczas radzieckiej i niemieckiej okupacji, relacji z ludnością ukraińską oraz żydowską, akcji przesiedleńczej, osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1930 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wilno (Litwa), Stanisławów (Ukraina), Opole (woj. opolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie)

Gulewicz Józef

Romana Sechidewicz - relacja

Relacja repatriantki z Dawidowa (woj. lwowskie) dot. życia codziennego podczas II wojny światowej, relacji z żołnierzami niemieckimi i radzieckimi, czasu i warunków przesiedlenia na tzw. ziemie odzyskane i osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1934 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Piskorzów (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Szehidewicz Romana

Juliusz Palibuda - relacja

Relacja Juliusza Palibudy dot. dzieciństwa spędzonego w okupowanej Wielkopolsce, przyjazdu w trakcie wojny na Dolny Śląsk, życia codziennego w mieście-twierdzy, wkroczenia wojsk rosyjskich do Wrocławia, organizacji życia codziennego, pracy po wojnie oraz odbudowy zniszczonych budynków.   Zakres chronologiczny: 1932 - 2013.   Miejsce wydarzeń: Mikorzyn (pow. kępiński, woj. wielkopolskie), Ostrzeszów (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kazuń (pow. nowodworski, woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Poznań (woj. wielkopolskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lwów (Ukraina)

Palibuda Juliusz

Władysław Czyżewski - relacja

Relacja emerytowanego nauczyciela historii z Gorzowa Wielopolskiego dot. jego dzieciństwa i młodości w dawnym woj. poleskim, edukacji, udziału w organizacji antykomunistycznej po zakończeniu II wojny światowej, który stał się powodem aresztowania, kary więzienia a następnie pracy w kopalni. Świadek opowiada o służbie w Ludowym Wojsku Polskim w trakcie wydarzeń Poznańskiego Czerwca w 1956 r., pracy w szkole oraz zaangażowaniu w wielu instytucjach badających historię, komisjach naukowych, internowaniu w 1981 r. oraz o poparciu dla Solidarności.   Zakres chronologiczny: 1933 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Horodeczno (Białoruś), Osów (pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie), Drezdenko (woj. lubuskie), Bytom (woj. śląskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Brześć (Białoruś), Prużana (Białoruś), Zielona Góra (woj. lubuskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Nowa Sól (woj. lubuskie), Żary (woj. lubuskie), Żagań (woj. lubuskie)

Czyżewski Władysław

Zofia Bażydło-Kaczyńska - relacja

Relacja mieszkanki Wrocławia dot. sytuacji rodzinnej w trakcie wybuch II wojny światowej, życia codziennego pod okupacją niemiecką oraz radziecką, konspiracyjnej działalności ojca, organizacji życia po wojnie, przyjazdu do Wrocławia, nauki, pracy położnej i stosunku do PRL oraz PZPR.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2009.   Miejsca wydarzeń: Łużki (Białoruś), Kopyczyńce (Ukraina), Grajewo (woj. podlaskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kluczbork (woj. opolskie), Głuszyca (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Białystok (woj. podlaskie), Bytom (woj. śląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Śniadowo (woj. podlaskie), Łomża (woj. podlaskie), Łask (woj. łódzkie), Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)

Bażydło-Kaczyńska Zofia

Tadeusz Adamski - relacja

Relacja mieszkańca Wrocławia dot. życia w pod lwowskiej wsi podczas II wojny światowej, działalności w AK, przyjazdu na ziemnie zachodnie, zorganizowania szkoły w Siekierowicach pod Wrocławiem w 1947 r. oraz dalszej edukacji świadka. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzenia: Siemianówka (obw. lwowski, Ukraina), Lwów (Ukraina), Bar (obw. winnicki, Ukraina), Siekierowice (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Milczyce (obw. lwowski, Ukraina), Nawaria (obw. lwowski, Ukraina), Jarosław (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Dobrzany (woj. zachoniopomorskie)

Adamski Tadeusz

Stefan Dołęga - relacja

Relacja Stefana Dołęgi dot. wybuchy II wojny światowej i okresu okupacji, przyjazdu na ziemie zachodnie, wieloletniej pracy na kolei, pobytu w wojsku, relacji polskich osadników z żołnierzami radzieckimi w Szczecinie i okolicach.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2008.   Miejsca wydarzeń: Szczygły Górne (pow. łukowski, woj. lubuskie), Siedlce (woj. mazowieckie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Police (woj. zachodniopomorskie)  

Kozłowski Marek

Ewa Fedorowicz - relacja

Relacja Ewy Fedorowicz dot. życia w pod lwowskiej wsi podczas II wojny światowej, ucieczki przed frontem, przyjazdu wraz z rodziną do Wrocławia w 1946 r., pobytu w kolejnych placówkach opiekuńczych, życia osobistego i edukacji.   Zakres chronologiczny: 1939 -1960.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Jaworów (Ukraina), Brzeżany (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Mękinia (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Pieszyce (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kamienna Góra (woj. dolnośląskie), Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie)

Fedorowicz Ewa

Sylwester Grześkowiak - relacja

Relacja Sylwestra Grześkowiaka dot. życia codziennego, pracy w d. woj. poznańskim podczas II wojny światowej. Świadek opowiada również o swoich relacjach z ludnością niemiecką.   Zakres chronologiczny: 1921 - 1945.   Miejsca wydarzeń: Siedlec (pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie), Leszno (woj. wielkopolskie), Sława (pow. wschowski, woj. lubuskie), Gumienice (pow. gostyński, woj. wielkopolskie),  Pogorzela (pow. gostyński, woj. wielkopolskie)  

Grześkowiak Sylwester

Klara Janczura - relacja

Relacja Klary Janczury dot. wybuchu II wojny światowej, pracy u niemieckich gospodarzy, przemocy i okrucieństwa jakiego doświadczyła lub była świadkiem.   Zakres chronologiczny: 1939 -1945.   Miejsca wydarzeń: Kopojno (pow. słupeckci, woj. wielkopolskie), Konin (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Kraśnica (pow. konińskie, woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Rzepin (pow. słubicki, woj. lubuskie), Licheń Stary (pow. koniński, woj. wielkopolskie)

Janczura Klara

Jan Jemioło - relacja

Relacja Jana Jemioło dot. jego życia w trakcie II wojny światowej gdy musiał pracować jako parobek, okupacji niemieckiej, przyjazdu na ziemie zachodnie, osiedlenia się i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Przedbórz (woj. podkarpackie), Kupno (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), Kolbuszowa (woj. podkarpackie), Czarna Sędziszowska (pow. ropoczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie), Mielec (woj. podkarpackie), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Głogów Małopolski (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie) , Poręby (pow. krośnieński, woj. podkarpackie), Sędziszów Małopolski (pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie), Niwiska (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), Jasło (woj. podkarpackie), Nowy Sącz (woj. małopolskie), Wadowice (woj. małopolskie), Tarnowskie Góry (woj. śląskie), Kluczbork (woj. opolskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie), Rawicz (woj. wielkopolskie, Żagań (woj. lubuskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Dębica (woj. podkarpackie), Przełęcz Dukielska

Jemioło Jan

Krystyna Grzywaczewska - relacja

Krótka relacja Krystyny Grzywaczewskiej dot. życia pod okupacją niemiecką w trakcie II wojny światowej oraz okoliczności przyjazdu na ziemie zachodnie.   Zakres chronologiczny: 1939 -1950.   Miejsca wydarzeń: Tarnopol (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Radków (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie)

Grzywaczewska Krystyna

Jan Kaczmarek - relacja

Relacja Jana Kaczmarka dot. II wojny światowej, wysiedlenia z wielkopolski, pracy u niemieckich gospodarzy, organizacji życia po wojnie i powrotu do rodzinnej wsi.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1955.   Miejsca wydarzeń: Lipiny (woj. wielkopolskie),  Konin (woj. wielkopolskie), Świdwin (woj. zachodniopomorskie)

Kaczmarek Jan

Zofia Korzeniowska - relacja

Relacja Zofii Korzeniowskiej dot. dzieciństwa i młodości na terenie Ukraińskiej SRR, II wojny światowej, przyjazdu do Polski w 1946 roku, osiedlenia się na ziemiach zachodnich i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1922 - 1981.   Miejsca wydarzeń: Januszpol (Ukraina), Żytmierz (Ukraina), Malczyce (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Berdyczów (Ukraina), Kijów (Ukraina), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Leszno (woj. wielkopolskie), Wschowa (woj. lubuskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie)

Korzeniowska Zofia

Stefan Selerowicz - relacja

Relacja Stefana Selerowicza dot. okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej, przyjazdu do Wrocławia, pracy przymusowej aż do oblężenia miasta w 1945 r., bezpieczństwa w mieście po zakończeniu działań wojennych a także organizowania się oddziałów oraz posterunków milicji.   Zakres chronologiczny: 1939 -1989.   Miejsca wydarzeń: Bełchatów (woj. łódzkie), Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Hanower (Niemcy), Łódź (woj. łódzkie), Poznań (woj. wielkopolskie)  

Selerowicz Stefan

Andrzej Stróżecki - relacja

Relacja Andrzeja Stróżeckiego dot. II wojny światowej, okupacji niemieckiej, życia codziennego i wydarzeń z roku 1956 a następnie 1968.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Koziegłowy (pow. myszkowski, woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Mrzeżyno (pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie), Zawiercie (woj. śląskie), Kluczbork (woj. opolskie)

Stróżecki Andrzej

Julian Szot - relacja

Relacja Juliana Szota dot. II wojny światowej, życia całej rodziny pod okupacją niemiecką, przyjazdu na ziemie zachodnie, osiedlenia się, życia codziennego i pionierskich lat w Radkowie.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Okocim (pow. brzeski, woj. małopolskie), Brzesko (woj. małopolskie), Radków (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Łódź (woj. łódzkie), Katowice (woj. śląskie), Karłów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wambierzyce (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kudowa Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Szot Julian

Eliza Skop - relacja

Relacja Elizy Skop dot. wybuchu II wojny światowej, okresu okupacji, którą przeżyła w Siedlcach, kontaktów rodziny z działaczami konspiracyjnymi, prześladowań ze strony władz komunistycznych, przyjazdu i osiedlenia się w Bolesławcu w 1947 r. oraz podjęcia pracy w Inspektoracie Szkolnym.   Zakres chronologiczny: 1928 - 1990   Miejsca wydarzeń: Stok Lacki (pow. siedlecki, woj. mazowieckie), Siedlce (woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Legnica (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Paryż (Francja), Monte Cassino (Włochy), Katyń (Rosja), Oświęcim (woj. małopolskie)

Skop Eliza

Kazimierz Czapliński - relacja

Relacja Kazimierza Czapińskiego dot. II wojny światowej, częstych zmian miejsca zamieszkania w obawie o własne życie, edukacji, sytuacji rodzinnej, pracy, przyjazdu do Wrocławiai zaangażowania w otwarcie dla zwiedzających Panoramy Racławickiej.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2009.   Miejsca wydarzeń: Puławy (woj. lubelskie), Janowice (pow. puławski, woj. lubelskie), Częstochowa (woj. śląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kępina (pow. grójecki, woj. mazowieckie), Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie), Skierniewice (woj. łódzkie), Łódź (woj. łódzkie)

Czapliński Kazimierz

Józef Biliński - relacja

Relacja Józefa Bilińskiego dot. II wojny światowej, okupacji zarówno niemieckiej jaki i radzieckiej, relacji z ludnością ukraińską, mordów dokonywanych na Polakach przez UPA, wyjazdu na ziemie zachodnie, pracy w gospodarstwie wiejskim a później na kolei.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2008.   Miejsca wydarzeń: Kamionka Wielka (Ukraina), Kołomyja (Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Witnica (pow. gorzowski, woj. lubuskie), Kostrzyn nad Odrą (woj. lubuskie), Korszów (Ukraina), Horodenka (Ukraina), Słobódka Leśna (Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Wilno (Litwa), Przemyśl (woj. podkarpackie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Biliński Józef

Stanisław Zawiślak - relacja

Relacja Stanisława Zawiślaka dot. II wojny światowej, okupacji niemieckiej, kontaktów z partyzantami, relacji z żołnierzami radzieckimi, osiedlenia się na ziemiach zachodnich i życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 1950. Miejsca wydarzeń: Świdnik (woj. lubelskie), Jacków (pow. świdnicki, woj. lubelskie), Trzeciaków (pow. świdnicki, woj. lubelskie), Mełgiew (pow. świdnicki, woj. lubelskie), Minkowice pow. świdnicki, woj. lubelskie), Lublin (woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Szamotuły (woj. wielkopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Myślibórz (woj. zachodniopomorskie), Drawsko Pomorskie (woj. zachodniopomorskie), Zarańsko (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie)

Zawiślak Stanisław

Lucjan Zarzycki - relacja

Krótka relacja Lucjana Zarzyckiego, mieszkańca Bolesławca dot. jego pochodzenia, przyjazdu na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, nauki i pracy. Zakres chronologiczny: 1939 - 2008. Miejsca wydarzeń: Starachowice (woj. świętokrzyskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Końskie (woj. świętokrzyskie), Berlin (Niemcy), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Drohobycz (obw. lwowski, Ukraina), Zbaraż (obw. tarnopolski, Ukraina)

Zarzycki Lucjan

Stanisław Oszczak -relacja

Relacja Stanisława Oszczaka dot. II wojny światowej, sytuacji rodzinnej pod okupacją niemiecką, pracy przymusowej w obozach pracy, ukończenia szkoły po wojnie na ziemiach zachodnich, następnie studiów we Wrocławiu, przygotowani do pracy lekarza oraz zaangażowania na rzecz organizacji skupiających towarzystwo medyczne.   Zakres chronologiczny: 1922 - 2010.   Miejsca wydarzeń: Sępólno Krajeńskie (woj. kujawsko-pomorskie), Koźmin Wielkopolski (pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie),  Poznań (woj. wielkopolskie), Brzeg (woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Świebodzin (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Kudowa Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Karłów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Castrop-Rauxel (Niemcy), Zalesie (pow. gostyński, woj. wielkopolskie), Krotoszyna (woj. wielkopolskie), Jarocin (woj. wielkopolskie) , Chojnice (woj. pomorskie), Malbork (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Skórcz (woj. pomorskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Tczew (woj. pomorskie), Gostynin (woj. mazowieckie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Mieroszów (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie)

Oszczak Stanisław

Zofia Wątroba - relacja

Krótka relacja Zofii Wątroby dot. II wojny światowej, sytuacji Żydów w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, przyjazdu na ziemie zachodnie i organizacji życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Krąpiel (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie), Lublin (woj. lubelskie), Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie), Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie), Chociwel (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie)

Wątroba Zofia

Danuta Wierzbołowska - relacja

Relacja Danuty Wierzbołowskiej dot. II wojny światowej, ucieczek przed frontem, okupacji niemieckiej, przyjazdu na ziemie zachodnie, osiedlenia się we Wrocławiu, nauki w liceum pedagogicznym oraz pracy jako nauczyciel.   Zakres chronologiczny 1939 - 2009.   Miejsca wydarzeń: Radom (woj. mazowieckie), Głowaczów (pow. kozieniecki, woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Biłgoraj (woj. lubelskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Garbatka (pow. kozieniecki, woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Wierzbołowska Danuta

Ryszard Franciszek Wysocki - relacja

Relacja Ryszarda Wysockiego dot. II wojny światowej, którą przeżył w miejscowości pod Wilnem, edukacji w radzieckiej szkole, kultu Stalina, służbie w Armii Radzieckiej, przyjazdu do Polski w ramach tzw. II repatriacji, osiedlenia się we Wrocławiu, pracy, życia codziennego, zaangażowania się w sprawy opozycji antykomunistycznej oraz Kościoła Katolickiego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Wilno (Litwa), Soleczniki (Litwa), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Wysocki Ryszard

Jadwiga Zaborek - relacja

Relacja Jadwigi Zaborek dot. II wojny światowej, pracy przymusowej rodziców u gospodarza w Prusach Wschodnich, ewakuacji wraz z ludnością niemiecką aż do Lubeki, oswobodzenia przez aliantów zachodnich, pobytu w obozie jenieckim, powrotu do Polski i życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 1950. Miejsca wydarzeń: Chotomów (pow. legionowski, woj. mazowieckie), Ciechanów (woj. mazowieckie), Gąsocin (pow. ciechanowski, woj. mazowieckie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Lubeka (Niemcy), Nasielsk (pow. nowodworski, woj. mazowieckie), Pułtusk (woj. mazowieckie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Zalesie

Zaborek Jadwiga

Wilhelm Krzystek - relacja

Relacja prof. Wilhelma Krzystka dot. jego edukacji muzycznej, decyzji o przyjeździe do powojennego Wrocławia, podjęcia studiów i pracy, kariery zawodowej, pracy na uczelni i spraw związanych z Akademią Muzyczną, wyjazdów zagranicznych z Filharmonią Wrocławską oraz ze studentami. Profesor opowiada o życiu codziennym związanym z pracą muzyka, wykładowcy, dziekana, porusza kwestię różnych siedzib uczelni oraz wspomina słynnych profesorów i absolwentów.   Zakres chronologiczny: 1932 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Mysłowice (woj. śląskie), Imielin (pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Pszczyna (woj. śląskie), Wiedeń (Austria), Budapeszt (Węgry), Bukareszt (Rumunia), Berlin (Niemcy), Erywań (Armenia), Moskwa (Rosja), Tibilisi (Gruzja), Poznań (woj. wielkopolskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Duszniki Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Krzystek Wilhelm

Wyniki 1 do 100 z 260