II wojna światowa

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy równoznaczne

II wojna światowa

Powiązane terminy

II wojna światowa

592 Opis archiwalny results for II wojna światowa

157 results directly related Exclude narrower terms

Franciszka Karaś - relacja

  • Relacja Franciszki Karaś, w której opisuje losy podczas II wojny światowej. Od momentu aresztowania poprzez podróż na Syberię, uwięzienie w Drohobyczu aż po obóz pracy w Workucie. Relacja kończy się w momencie powrotu do kraju.]
  • Zakres chronologiczny: 1945-1946
  • Miejsca wydarzeń: Drohobycz (Ukraina), Workuta (Rosja, Republika Komi).

Karaś Franciszka

Jednoróg - relacja

  • Wspomnienia osoby piszacej pod pseudonimem "Jednoróg", w których opisuje on swoje przeżycia od momentu wybuchu II wojny światowej, łącznie ze swoim udziałem w szeregach Armii Krajowej w obronie ludności cywilnej przed agresją Ukraińców. Następnie opisuje moment aresztowania przez NKWD i wywózkę na daleka Syberię. Dalej opowiada o przymusowej pracy w różnych miejscach i o warunkach, które panowały na miejscu. Po uzyskaniu amnestii po prawie dziesięcioletnim pobycie uzyskuje pozwolenie na powrót do kraju. W części końcowej opisuje szczegółową trasę powrotu do Polski i moment odnalezienia rodziny.]
  • Zakres chronologiczny: 1939-1954
  • Miejsca wydarzeń: Siemianówka (woj. podlaskie), Pustomyty (Ukraina), Sokolniki (nieistniejąca dziś wieś w pow. lwowskim), Magadan (Rosja), Susuman (Rosja), Chabarowsk (Rosja), Ułan Bator (Mongolia), Moskwa (Rosja), Medyka (woj. podkarpackie), Wrocław, Oleśnica.

Jednoróg

Janina Król - relacja

  • Wspomnienia Janiny Król z okresu drugiej wojny światowej, w których opowiada o przeżyciach swoich wraz z bliskimi. Opisuje okupacje radziecką i niemiecką, wywózkę na tereny dzisiejszej Polski, pracę przymusową dla Niemców oraz niebezpieczeństwa związane z agresją Ukraińców na ludnośc polskiego pochodzenia.]
  • Zakres chronologiczny: 1939 - 1945Miejsca wydarzeń: Львів (Lwów, Ukraina), Винники (Winniki, Ukraina), Gorlice, Bytom, Przemyśl

Król Janina

Zaświadczenie weryfikacyjne

Zaświadczenie weryfikacyjne byłego żołnierza ZWZ-AK Romana Gągorowskiego, ps. Mirosław

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej / Polish Home Army Ex-Servicemen Associaton

Kenkarta

dokument fałszywy wystawiony dla Sury Mendli Aleksander na nazwisko Zofia Marczak

Starosta Miasta Warszawy

Geburtsurkunde = akt urodzenia

odpis aktu urodzenia Walerii Falkowskiej ur. 28.09.1904 r. w miejscowości Gross-Brudzaw Brudzawy, gm. Bobrowo, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, córki kołodzieja Władysława Falkowskiego i Marianny, z d. Kalinowskiej; wystawcą dokumentu Urząd Stanu Cywilnego w Nieżywięciu Lemberg - przypuszczalnie nazwa nadana miejscowości w okresie okupacji;

Standesamt Niezywienc

Prośba do Bolesława Bieruta o zastosowanie prawa łaski

list przygotowany przez adwokata Gerharda Jerzego Kaebera, podczas okupacji wpisanego do II grupy niemieckiej listy narodowościowej, a po zakończeniu wojny negatywnie zweryfikowanego przez władze polskie, do Bolesława Bieruta z prośbą o zastosowanie prawa łaski dla jego klienta;

Kaeber Gerhard Jerzy

Wezwanie do zapłaty raty pożyczki

wezwanie Szczepana Grzesiaka do zapłaty (w terminie do 23.10.1939 r.) raty kapitałowej w wys. 70 zł (z odsetkami) od pożyczki w wysokości 274 zł;

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kępińskiego w Kępnie

Zaświadczenie o narodowości polskiej

zaświadczenie o polskiej narodowości oraz propolskiej postawie podczas okupacji niemieckiej Szczepana Grzesiaka, ur. 24.12.1905 r. w Rekince dziś: Rekienice w obrębie sołectwa Kaliszkowice Kaliskie, gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, woj, wielkopolskie, zam. w Kaliszkowicach Kaliskich; dokument, uwierzytelniony pieczęcią Zarządu Gminy w Grabowie nad Prosną, pow. kępiński dziś: pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie oraz podpisami przewodniczącego GRN Józefa Wronki i wójta gminy Sadowskiego, wystawiony na prośbę Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu gdzie zatrudniony był wówczas S. Grzesiak;

Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grabowie pow. kępiński

Odpis zaświadczenia o narodowości polskiej

odpis zaświadczenia o polskiej narodowości oraz propolskiej postawie podczas okupacji niemieckiej Szczepana Grzesiaka zob.: AZO-MF-276, ur. 24.12.1905 r. w Rekince dziś: Rekienice w obrębie sołectwa Kaliszkowice Kaliskie, gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, woj, wielkopolskie, zam. w Kaliszkowicach Kaliskich; dokument wystawniony przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grabowie nad Prosną, pow. kępiński dziś: pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie na prośbę Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu gdzie zatrudniony był wówczas S. Grzesiak;

Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grabowie pow. kępiński

Opinia! o postawie podczas okupacji niemieckiej

opinia o postawie narodowej podczas okupacji niemieckiej Szczepana Grzesiaka, ur. 24.12.1905 r. w Rekincach dziś: Rekienice w obrębie sołectwa Kaliszkowice Kaliskie, gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie zam. w Kaliszkowicach Kaliskich, pow. kępiński dziś: pow. ostrzeszowski wydana na podstawie zaświadczenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grabowie nad Prosną z 12.03.1946 r. zob.: AZO-MF-276 w celu uzyskania karty przesiedleńczej na ziemie zachodnie i północne zob.: AZO-MF-285; dokument uwierzytelniony pieczęcią wystawcy oraz podpisem Kierownika Biura Prezydium PPRN w Kępnie - Zawadzkiego;

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kępnie

Urlaubschein

Zezwolenie na urlop z pracy przymusowej w okupacyjnej Służbie Budowlanej dla Jerzego Woźniaka (w dokumencie: Woźniak Georg); odręczny podpis inspektora Służby Budowlanej Sirkowskiego

Baudienst im Generalgouvernement

Legitymacja osobista wojskowa Nr 99

legitymacja uczestnika kursu podchorążych 18. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego; okazicielem Witold Godycki, ur. w Symferopolu na Krymie, dziś w granicach Ukrainy, żołnierz 33. pułku piechoty jednostka podporządkowana 18. DP, awansowany najpierw na stopień starszego strzelca, następnie kaprala; termin upływu ważności dokumentu określony błędnie na 31.09.1939 r. wrzesień liczy 30 dni; prawdopodobnym miejscem powstania dokumentu Łomża - miejsce dyslokacji 18. DP przed wybuchem II wojny światowej;

Główna Drukarnia Wojskowa

Zaświadczenie o udziale w kampanii wrześniowej

dokument zaświadczający, iż kapral podchorąży Witold Godycki-Ćwirko brał udział w obronie Brześcia, a następnie w marszu oddziału do jego rozwiązania, uwierzytelniony nieczytelnym podpisem dowódcy I Batalionu Brześć oraz pieczątką sołtysa gromady Momoty Górne, gmina Huta Krzeszowska pow. biłgorajski, woj. lubelskie; dziś: gmina Janów Lubelski, pow. janowski, woj. lubelskie;

Dowództwo Pułku Brześć

Bescheinigung = Zaświadczenie

dokument zaświadczający, iż Stanisław Oszczak, ur. 22.09.1927 r. w m. Sempelburg Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie; w latach 1772-1920 i 1939-1945: Zempelburg, zamieszkały w Poznaniu przy Neumannstrasse właśc. Naumannstrasse, dziś: Działyńskich 2/12, jest zatrudniony w Rüstungbetrieb Werk KreisingZakłady Zbrojeniowe Krzesiny w poznańskiej dzielnicy Krzesiny, Flächenbau Berta prawdopodobnie chodzi o zakład budujący elementy płatowców samolotów, wydany dla Wirtschaftsamt Posen urząd ds. gospodarki w Poznaniu celem przedłużenia ważności kartek na żywność;  

Rüstungbetrieb Werk Kreising

Bescheinigung! = Zaświadczenie!

dokument zaświadczający, iż Stanisław Oszczak, ur. 22.09.1927 r. w m. Sempelburg właśc. Zempelburg, dziś: Sępólno Krajeńskie, woj. wielkopolskie jest pracownikiem Rüstungsbetrieb Werk Kreising zakłady wojskowe Krzesiny, wchodzących w skład Focke-Wulf Flugzeugbau G.M.B.H. Zweigniederlassung Posen filia poznańska firmy lotniczej Focke-Wulf; dokument wystawiony dla Amtskommisar komisarz urzędowy w m. Horleburg Koźmin Wielkopolski,

Focke-Wulf Flugzeugbau G.M.B.H. Zweigniederlassung Posen

Ausweis=Legitymacja szkolna Nr 144/43

okazicielem legitymacji Edward Jaremko (którego zdjęcie i podpis na s. 2) zam. we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci dziś: Turgieniewa, uczeń pierwszej klasy; ważność legitymacji przedłużana co miesiąc od września 1943 r. do lipca 1944 r.;

Państwowa Szkoła Handlowa z Polskim Językiem Nauczania Lwów

Externistenprüfungszeugnis=Świadectwo egzaminu nadzwyczajnego Edwarda Jaremki

dokument zaświadczający, iż Edward Jaremko zdał egzamin eksternistyczny z zakresu siódmej klasy szkoły powszechnej, poświadczony podpisami członków komisji egzaminacyjnej oraz pieczęcią okrągłą Starosty Miasta Lwowa Der Stadthauptmann in Lemberg;

Państwowa Komisja Egzaminów Nadzwyczajnych w Szkołach Powszechnych we Lwowie

Kennkarte = Karta rozpoznawcza

okazicielem dokumentu Weronika Zając z d. Sikora, ur. w Częstochowie, zam. we Włochach w pow. warszawskim dziś w granicach administracyjnych Warszawy; na odwrociu adnotacje wykonane po wojnie przez urzędników Ekspozytury PUR w Kłodzku i Zarządu Miasta Kudowa-Zdrój oraz funkcjonariusza placówki WOP;

Generalgouvernement Kreishauptmann Warschau

Certificate

Zaświadczenie o pozwoleniu na udanie się do Murnau; okaziciel: Jerzy Woźniak

Polish Contact Officer PW Capt. S. Pilichowski

Ausweiskarte

Legitymacja wydana przez Służbę Budowlaną w Generalnym Gubernatorstwie; okaziciel: Jerzy Woźniak

Baudienst im Generalgouvernement

Pokwitowanie

Pokwitowanie odbioru leków; darczyńca: Jerzy Woźniak

Wojewódzkie Biuro Obsługi Darów Zagranicznych Apteka

Zaświadczenie nr 614772

Zaświadczenie o uznaniu przez ZBoWiD działalności w ruchu oporu w latach 1941-1944; okaziciel: Jerzy Woźniak

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu

Postanowienie

Postanowienie składu sędziowskiego (przewodniczący: K. Kuczyński, prokurator: Z. Zdzitowiecki) o odmówieniu zatarcia skazania Jerzego Woźniaka; do wiadomości: Jerzy Woźniak

Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy

Zapytanie o karalność

Zapytanie o karalność od VIII Wydziału Rewizyjnego Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu do Ministerstwa Sprawiedliwości - Centralnego Rejestru Skazanych; dotyczy: Jerzy Woźniak

Sąd Wojewódzki we Wrocławiu

Ausweis Legitymacja Nr. 9.Bł.

Legitymacja Publicznej Obwodowej Szkoły zawodowej dla młodzieży rolniczej w Błażowej; usunięte zdjęcie legitymacyjne; okaziciel: Jerzy Woźniak

Oeffentliche landw. Varbandsberufsschule

Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu dwóch semestrów studiów medycznych wraz z wykazem zajęć; okaziciel: Jerzy Woźniak

Dekanat fuer medizinischen Fakultaet in Innsbruck

Postanowienie

Odpis postanowienia o warunkowym zwolnieniu z odbywania reszty kary pozbawienia wolności okaziciel: Jerzy Woźniak

Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy

Świadectwo zwolnienia

Świadectwo zwolnienia z więzienia we Wronkach; na odwrociu informacja o zgłoszeniu się na posterunek MO w Błażowej; okaziciel: Jerzy Woźniak

Centralne Więzienie we Wronkach

Schulzeugnis Świadectwo Szkolne

Schulzeugnis Świadectwo Szkolne oceny ucznia Tadeusza Pudłowskiego, formularz w dwóch językach, polskim i niemieckim, u dołu podpis dyrektora i wychowawcy

4 klasowa polska szkoła publiczna w Stojańcu

Kennkarte = Karta Rozpoznawcza

okazicielem dokumentu, wystawionego przez komisarza wiejskiego Generalnego Gubernatorstwa w Wisznicach, Jan Dadun, ur. 21.12.1900 r. w Kostrach, pow. radzyński, dystrykt lubelski dziś pow. parczewski, woj. lubelskie, z zawodu handlarz, w momencie wystawienia dokumentu pracownik mleczarni, wyznania rzymsko-katolickiego

Generalgouvernement Landkommissar in Wisznice

Zaświadczenie o postawie podczas okupacji

dokument zaświadczający o wzorowej postawie podczas okupacji niemieckiej Jana Daduna, zam. we wsi Zeszczynka właśc. Żeszczynka, gm. Romanów dziś. gm. Sosnówka; w czasie, gdy powstał dokument, siedziba gminy Romanów mieściła się w Sosnówce, pow. Włodawa dziś pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie

Zarząd Gminny w Romanowie pow. włodawski

Zaświadczenie o postawie podczas okupacji

dokument zaświadczający o wzorowej postawie podczas okupacji niemieckiej Jana Daduna, zam. we wsi Zeszczynka właśc. Żeszczynka, gm. Romanów dziś. gm. Sosnówka, pow. Włodawa dziś pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie

Zarząd Gminny w Romanowie pow. włodawski

Bescheinigung!=Zaświadczenie

dokument zaświadczający, że Steffi Pischka wlasc. Stefania Piszka, wcześniej Piszczanka z m. Alt Repten, Krs. Tarnowitz Repty Stare, pow. Tarnowskie Góry, dziś dzielnica tego miasta uczęszcza do konswerwtorium muzycznego w Bytomiu

Staatlich anerkanntes Cieplik Conservatorium Musikseminar und Kirchenmusik-Schule Buethen O.-S.

Bescheinigung!=Zaświadczenie

dokument zaświadczający, że Steffi Pischka wlasc. Stefania Piszka, wcześniej Piszczanka z m. Alt Repten, Krs. Tarnowitz Repty Stare, pow. Tarnowskie Góry, dziś dzielnica tego miasta uczęszcza do konswerwtorium muzycznego w Bytomiu

Staatlich anerkanntes Cieplik Conservatorium Musikseminar und Kirchenmusik-Schule Buethen O.-S.

Opinia. o postawie podczas okupacji

opinia o postawie podczas okupacji niemieckiej Stefanii Piszki wystawiona przez Gminną Radę Narodową w Reptach Śląskich dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Gminna Rada Narodowa w Reptach Śląskich

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Ewy Pieszyńskiej potwierdzającej, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožnê na Ukrainie k. Stryja

Peszyńska Ewa

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Adama Fischera potwierdzającego, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožnê na Ukrainie k. Stryja

Fischer Adam

Strenger Verweis. = Surowa nagana

pismo informujące Zygmunta Garbowskiego na dokumencie błędny zapis imienia, pracownika Vereinigte Ostwerke GmbH w Milecu przedsiębiorstwo należące do Ernst Heinkel Flugzeugwerke, powstałe przypuszczalnie na bazie przedwojennej wytwórni Polskich Zakładów Lotniczych o udzieleniu mu nagany w związku ze znalezieniem u niego grzebienia wykonanego z materiału należącego do zakładu

Vereinigte Ostwerke GmbH

Losy Polaków. Jerzy Woźniak 1923-2012

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narowodej - KŚZpNP we Wrocławiu Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość Marek Mutor mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy "Losy Polaków. Jerzy Woźniak 1923-2012".

Miasto Wrocław

Zaproszenie na Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Oławie

Zaproszenie pracownika Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" Grzegorza Kowala na uroczyste obchody "Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych" w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie połączonych z koncertem Tadeusza "Tadka" Polkowskiego.

Liceum Ogólnokształcące Nr I im Jana III Sobieskiego w Oławie

Westerplatte / 1-7 IX 1939

Na zdjęciach: niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzeliwujący polską Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte w Gdańsku, budynek koszar Składnicy, pożar zabudowań Składnicy, ruiny Wartowni nr. V oglądane przez kilku żołnierzy, plan ostrzału Składnicy, napis Westerplatte 1-7 IX 1939 na odwrocie napis ołówkiem 137

N.N.

Cegiełka na pomnik żołnierzy Armii Krajowej

Grafika przedstawiająca kontury drzew w gęstym lesie, na ich tle jeleń św. Huberta wpisany w znak Polski Walczącej, u dołu proporczyk w barwach narodowych; pod grafiką napis Cegiełka / na pomnik żołnierzy / Armii Krajowej - / fundowany z okazji / sprowadzenia do Polski / prochów »Ponurego« / (Jana Piwnika) / Solidarność / Wrocław / 1987 r. cena 100,-

NSZZ Solidarność

19.IV.1943 wybuchło powstanie w getcie warszawskim

Grafika: na czarnym tle żółta, częściowo zaczerniona, gwiazda Dawida, poniżej znaczek Solidarności Walczącej z napisem Poczta Solidarności Walczącejdookoła na białym passepartout napis 19.IV.1943 wybuchło / powstanie w / getcie warszawskim

Solidarność Walcząca

nie zapomnimy!

nie zapomnimy! 70000 żołnierzy AK pomordowanych w katowniach PRL - Wronki / Rawicz / Warszawa Znaczek upamiętniający żołnierzy AK zamordowanych przez komunistyczne władze.

Poczta Solidarności Walczącej

List z obozu koncentracyjnego

Strona zewnętrzna: nadawca i adresat; zarządzenia komendanta obozu w sprawie korespondencji - m. in. ograniczenia ilościowe i jakościowe; znaczek pocztowy z podobizną Adolfa Hitlera; stempel poczty - Auschwitz Oberschlesien / 2; częściowo nieczytelna pieczęć obozowa: Ge... 10 KL Auschwitz; ramka na pieczęcie cenzury i blokowegoStrona wewnętrzna: list Andrzeja Białeckiego do matki, Aleksandry Białeckiej, w języku niemieckim - sprawy rodzinne, prośba o cukier, tłuszcz, tytoń i listy, pozdrowienia, zastrzeżenie, że mąki, kaszy, warzyw i medykamentów przysyłać więźniom nie wolno

Białecki Andrzej

List z obozu koncentracyjnego

Strona zewnętrzna: nadawca i adresat; zarządzenia komendanta obozu w sprawie korespondencji - m. in. ograniczenia ilościowe i jakościowe; znaczek pocztowy z podobizną Adolfa Hitlera; stempel poczty - Auschwitz Oberschlesien / 2; częściowo nieczytelna pieczęć obozowa: Gep... 11 KL Auschwitz; ramka na pieczęcie cenzury i blokowegoStrona wewnętrzna: list Andrzeja Białeckiego do matki, Aleksandry Białeckiej, w języku niemieckim - podziękowania za paczki, życzenia urodzinowe dla matki i wielkanocne dla rodziny, prośba o gotowe potrawy, przypomnienie, że płynów i medykamentów przysyłać więźniom nie wolno

Białecki Andrzej

List z obozu koncentracyjnego

Strona zewnętrzna: nadawca i adresat; zarządzenia komendanta obozu w sprawie korespondencji - m. in. ograniczenia ilościowe i jakościowe; znaczek pocztowy z podobizną Adolfa Hitlera; stempel poczty - Auschwitz Oberschlesien / 2; częściowo nieczytelna pieczęć obozowa: Geprätt? 3 KL Auschwitz;  ramka na pieczęcie cenzury i blokowegoStrona wewnętrzna: list Andrzeja Białeckiego do matki, Aleksandry Białeckiej, w języku niemieckim - podziękowania za paczki i list, życzenia dla członków rodzinny, prośba o pieczone mięso, zawiadomienie o rzuceniu palenia, pozdrowienia, chęć napisania do pani Zbrożek, prośba o wieści i list od Kuby

Białecki Andrzej

Kennkarte = Karta rozpoznawcza

okazicielem dokumentu Stanisław Jaroń, robotnik; fotografia okaziciela oderwana; podpis okaziciela; pouczenie dla posiadacza w języku niemieckim i polskim; 4 pieczęcie tekstowe - z nich 2 zatarte Warschau, 2 pieczęcie okrągłe Urzędu Miejskiego w Warszawie, pieczęć tekstowa Der Polizeipräsident, pieczęć okrągła z orłem niemieckim trzymającym wieniec laurowy ze swastyką, w legendzie napis Generalgouvernement * Der Polizeipräsident in Warschau

Der Polizeipräsident

nie zapomnimy!

nie zapomnimy! 70000 żołnierzy AK pomordowanych w katowniach PRL - Wronki / Rawicz / Warszawa Znaczek upamiętniający żołnierzy AK zamordowanych przez komunistyczne władze. 

Poczta Solidarności Walczącej

Zaświadczenie dot. członkostwa w ZBoWiD

Zaświadczenie o przynależności do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) wydane na nazwisko Antoni Burzyński przez ZBoWiD Zarząd Okręgu - Wrocław, Wrocław 24.11.1973.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu Wrocław

Zaświadczenie dot. członkostwa w ZBoWiD

Zaświadczenie o przynależności do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) wydane na nazwisko Antoni Burzyński przez ZBoWiD Zarząd Okręgu - Wrocław, Wrocław 31.10.1973.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu Wrocław

Legitymacja

Legitymacja w j. litewskim wystawiona na nazwisko Jadwiga Wojciechowska przez Vilniuas Miesto Adresų Biuras biuro adresowe miasta Wilno, Wilno 1940.

Vilniuas Miesto Adresų Biuras

Karta ewakuacyjna

Karta ewakuacyjna wystawiona na nazwisko Jadwiga Wojciechowska zamieszk. w Wilnie przez Głównego Pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 16.02.1945.

Główny Pełnomocnik Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

Wyniki 1 do 100 z 592