relacje Polaków z Rosjanami

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

relacje Polaków z Rosjanami

Terminy równoznaczne

relacje Polaków z Rosjanami

Powiązane terminy

relacje Polaków z Rosjanami

124 Opis archiwalny results for relacje Polaków z Rosjanami

124 results directly related Exclude narrower terms

Elżbieta Seminowicz - relacja

  • Wspomnienia Elżbiety Seminowicz - nauczycielki pochodzącej ze wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej (z okolic Lwowa), w których opisuje ona swoje dzieje od wybuchu II wojny światowej, poprzez przymusową wywózkę wgłąb ZSRR aż do momentu powrotu do powojennej Polski. Bardzo szczegółowo opowiada o samym momencie kiedy to zostali aresztowani i zmuszeni do wyjazdu, o zachowaniu funkcjonariuszy NKWD w stosunku do niej i siostry. Następnie przybliża nam w jaki sposób stłoczeni w bydlęcych wagonach podążali w kierunku Syberii. Dalsza część wspomnień zawiera informacje na temat zakwaterowania na miejscu, warunków życiowych, wyżywienia i pracy, do której byli zmuszani aby przeżyć. Podróż powrotną opisuje pobieżnie, ale na koniec relacji dodaje osobiste przemyślenia i losy swoje, oraz swojej rodziny w okresie powojennym.]Zakres chronologiczny: 1939-1970
  • Miejsca wydarzeń: Львів (Lwiw, Ukraina, dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), Kirgistan, ZSRR, Poznań (woj. Wielkopolskie)

Seminowicz Elżbieta

Julian Małecki - relacja

  • Wspomnienia katorgi Juliana Małeckiego odtworzone przez jego przyjaciela Stanisława Starowicza. Opowieśc zaczyna się od wspomnień jego najwcześniejszej młodości, nauki, utraty rodziców i następnie udziału w obronie Lwowa jako jednego z Orląt. W dalszej części relacji opowiada o udziale w wojnie polsko-bolszewickiej i o życiu i pracy w II RP. Następnie wspomina wybuch wojny, moment w którym wraz z rodziną zostają wysiedleni wgłąb ZSRR. Kolejno opisuje warunki pracy, mieszkaniowe i żywieniowe jakie zgotowało im NKWD. Opowiada w jaki sposób interweniował u ambasady polskiej w Moskwie w sprawie okrutnych warunków życiowych Polaków po amnestii. W ten sposób został mężem zaufania i organizował dostawy żywności, środków medycznych i pierwszej potrzeby dla rodaków na zesłaniu. Następnie jego historia zatoczyła koło i znów stał sie obiektem represji NKWD. Został wielokrotnie aresztowany i pobity, odmawiano mu wydania dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju. Do kraju wrócił w 1956 roku jako wrak człowieka, zmarł zapomniany i nigdy nikt nie odpłacił mu za jego cierpienia.
  •  
  • Zakres chronologiczny: 1915-1956
  • Miejsca wydarzeń: Lwów, Chodorów (Ходорів, Ukraina), Irkuck (Иркутск, Rosja), Bodajbo (Rosja), Moskwa (Rosja).

Starowicz Stanisław, Małecki Julian

XV Festiwal Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej Lądek '79

zaproszenie na XV Festiwal Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej Lądek '79 wystosowane do Józefa Wieczorka - pracownika "Gazety Robotniczej"; na kopercie znaczek pocztowy upamiętniający 35. rocznicę powstania tzw. Ludowego Wojska Polskiego

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu

XIII Festiwal Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na XIII Festiwal Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej w Lądku-Zdroju; na kopercie 2 znaczki pocztowe przedstawiające statki kosmiczne "Apollo" i "Sojuz"

Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju

Soldaty Sovetskoj Armii!

Ulotka zawiera odezwę skierowaną do żołnierzy Armii Radzieckiej w Polsce, miała na celu uświadomienie im, że są tylko narzędziem w rękach władz radzieckich.

Inicjatywa Walki Czynnej

Władysława Pawłowska - relacja

  • Wspomnienia Władysławy Pawłowskiej, w których kolejno opowiada o momencie aresztowania, zesłaniu najpierw do Kazachstanu, a później na Ukrainę, następnie opisuje powrót do kraju i swoje życie, aż do emerytury.
  • Skupia się głównie na opisie niedoli, ogólnie opisuje podróż wagonem bydlęcym, za to szczegółowo opowiada o warunkach panujących na miejscu. Z relacji dokładnie dowiadujemy się jak ciężko musiała pracować by otrzymać strawę, jak trudne były warunki mieszkaniowe. Opowiada o praktycznym braku możliwości zachowania higieny (brak wody do umycia się) co sprzyjało rozprzestrzenianiu sie chorób. Po wyjeździe na Ukrainę powodziło im sie lepiej, jednak wszelkie objawy Polskości nadal były tępione. Na koniec opowiada o powrocie do kraju, swoich studiach, pracy i podróży do Ameryki.
  •  
  • Zakres chronologiczny: 1940-1981Miejsca wydarzeń: Kazachstan, Ukraina, Wrocław

Pawłowska Władysława

„Dzwonek Niedzielny” na Żytniej

Warszawa, 02-05-1989. Ul. Żytnia, parafia św.. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, miejsce spotkań dziennikarzy i twórców kultury tzw. „Dzwonek Niedzielny”. Rozdanie Nagród Dziennikarzy Niezależnych. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Tadeusz Szostak - relacja

Relacja przesiedleńca, dotycząca wywózki na Syberię, przyjazdu na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego i zwyczajów oraz stosunku Polaków do mienia poniemieckiego.   Zakres chronologiczny: 1939-1957   Miejsca wydarzeń: Kadełby (ob. Białoruś), Barnauł (Syberia, Rosja), Stary Jawor (ob. część Jawora, woj. dolnośląskie), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Maćkowice (Ukraina), Chmielnicki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)

Szostak Tadeusz

Weronika Najwer - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca dzieciństwa, wywózki na Syberię, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1933-1978   Miejsca wydarzeń: Mały Jadwisk (d. woj. nowogródzkie, ob. Białoruś), Abakan (Syberia, Rosja), Minusińsk (Syberia, Rosja), Kłaczyna (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Sokolniki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Najwer Weronika

Romuald Gryko - relacja

Relacja sybiraka, dotycząca pobyty na Syberii, życia codziennego na Kresach Wschodnich II RP, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i organizacji zycia po wojnie.   Zakres chronologicnzy: 1940-1954   Miejsca wydarzeń: Czyczerniki (ob. Białoruś), Stepniak (Kazachstan), Ukrainka (Ukraina), Piotrowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląski), Mściwojów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Luboradz (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Drzymałowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie)

Gryko Romuald

Irena Mrówczyńska - relacja

Relacja sybiraczki, dotycząca jej dzieciństwa, wywózki na Syberię i życia tamże, repatriacji, stosunków polsko-rosyjskich i polsko-żydowskich oraz powojennej pracy w bibliotece i organizacji życia po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1936-1980   Miejsca wydarzeń: Kowel (ob. Ukraina, d. woj. wołyńskie), Kujbyszew (Syberia, Rosja), Chełm (woj. lubelskie), Rejowiec (pow. chełmski, woj. lubelskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Bojarka (Ukraina), Ałmaty / Ałma-Ata (Kazachstan), Przeworsk (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Oświęcim (woj. małopolskie), Berlin (Niemcy), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Mińsk (Białoruś), Legnica (woj. dolnośląskie), Moskwa (Rosja), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie)

Mrówczyńska Irena

Kazimierz Olszewski - relacja

Relacja żołnierza AK-WiN oraz 2. Armii Wojska Polskiego, dotycząca jego przeżyć wojennych, stosunków polsko-białoruskich i polsko-rosyjskich oraz organizacji życia po wojnie i jego pracy zawodowej.   Zakres chronologiczny: 1924-1989   Miejsca wydarzeń: Boratyniec Ruski (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), Kleszczele (pow. hajnowski, woj. podlaskie), Milejczyce (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), Sasiny (pow. bielski, woj. podlaskie), Sarnaki (pow. łosicki, woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Marki (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), Góra Kalwaria (pow. piaseczyński, woj. mazowieckie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Dobiegniewo (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Brańsk (pow. bielski, woj. podlaskie), Boćki (pow. bielski, woj. podlaskie), Łeba (pow. lęborski, woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Krynica Morska (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Jajor-Morawiec Anna

Ryszard Barański - relacja

Relacja kresowiaka dot. II wojny światowej i powojennych przesiedleń widzianych z perspektywy dziecka. Zakres chronologiczny: 1939-1946. Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Chodorów (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Barański Ryszard

Ewa Glińska - relacja

Relacja mieszkanki Złotoryi dot. powojennego osadnictwa na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością niemiecką, żołnierzami radzieckimi, roli Kościoła Katolickiego i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1943 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Białobrzegi (woj. mazowieckie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Uniejowice (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Kraków (woj. małopolskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie)

Glińska Ewa

Tadeusz Gliński - relacja

Relacja repatrianta z Rohatyna dot. przesiedleń, przyjazdu jego rodziny na Dolny Śląsk, osadnictwa w Złotoryi, wpływu Kościoła Katolickiego, stosunków z ludnością niemiecką, rosyjską oraz życia codziennego i edukacji.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960   Miejsca wydarzeń: Rohatyn (Ukraina), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Łukaszów (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Tarnopol (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie), Chodorów (Ukraina), Drohobycz (Ukraina), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Lwów (Ukraina), Moskwa (Rosja)

Gliński Tadeusz

Tadeusz Kuczyński - relacja

Relacja repatrianta z Wilna, mieszkańca Złotoryi, wieloletniego działacza sportowego dot. przesiedleń, przyjazdu jego rodziny na Dolny Śląsk, wpływu Kościoła Katolickiego, stosunków z ludnością niemiecką, rosyjską oraz organizacji życia sportowego w Złotoryi (tenis). Zakres chronologiczny: 1938 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Usowo (Litwa), Wilno (Litwa), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kuczyński Tadeusz

Wanda Worsztynowicz - relacja

Relacja mieszkanki Złotoryi (woj. dolnośląskie), pracownicy Urzędu Miejskiego dot. przesiedleń, przyjazdu jej rodziny na Dolny Śląsk, relacji z ludnością ukraińską, rosyjską i niemiecką, roli Kościoła Katolickiego w życiu repatriantów, normalizowania życia po wojnie oraz pamięci o pochodzeniu kresowym.   Zakres chronologiczny: 1929 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Kołomyja (Ukraina), Sumy (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Buczacz (Ukraina), Głogów (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie)

Worsztynowicz Wanda

Jadwiga Kempa - relacja

Relacja mieszkanki Legnicy dot. wybuchu II wojny światowej i życia codziennego w okupywanym Lwowie, wywózki do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu a następnie do obozu pracy na terenie ówczesnego Protektoratu Czech i Moraw, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i relacji z żołnierzami radzieckimi.   Zakres chronologiczny: 1938 - 2012.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Oświęcim (woj. małopolskie), Drezno (Niemcy), Legnica (woj. dolnośląskie), Żmigród (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie), Karlowe Wary (Czechy), Starobielsk (Ukraina), Poznań (woj. wielkopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Kraków (woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kadaň (Czechy)

Kempa Jadwiga

Ignacy Naruszewicz - relacja

Relacja mieszkańca Legnicy dot. życia codziennego w trakcie oraz po zakończeniu II wojny światowej na Wileńszczyźnie, przyjazdu do Polski podczas tzw. drugiej repatriacji i osiedlenia się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1940 - 2010.   Miejsca wydarzeń: Stolarnia, Czerwony Dwór (Litwa), Legnica (woj. dolnośląskie), Niemenczyn (LItwa), Kowno (Litwa), Wilno (Litwa), Wojdaty (Litwa), Starogard (woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Katowice (woj. śląskie)

Naruszewicz Ignacy

Maria Krzywicka - relacja

Relacja mieszkanki Legnicy dot. życia codziennego w trakcie oraz po zakończeniu II wojny światowej na Wileńszczyźnie, kontaktów z żołnierzami niemieckimi i radzieckimi, kontaktów z partyzantami, przyjazdu do Polski podczas tzw. drugiej repatriacji i osiedlenia się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku   Zakres chronologiczny: 1930 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Hołowieńczyce, Sopoćkinie (Białoruś), Grodno (Białoruś), Legnica (woj. dolnośląskie), Kalety (Białoruś), Berlin (Niemcy), Moskwa (Rosja), Dąborowa (woj. opolskie), Pątnówek (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Miłkowice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Krzywicka Maria

Antoni Baczmański - relacja

Relacja mieszkańca Legnicy dot. życia codziennego przed i w trakcie II wojny światowej w pod lwowskiej wsi Gańczary, przyjazdu wraz z rodziną na Dolny Śląski, relacji z żołnierzami radzieckimi, pobytu w wojsku w latach 50-tych XX wieku.   Zakres chronologiczny: 1933 - 1965.   Miejsca wydarzeń: Gańczary (Ukraina), Lwów (Ukraina), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Dawidów (Ukraina), Wyszków (woj. mazowieckie), Głogów (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Winniki (Ukraina), Zaleszczyki (Ukraina), Oświęcim (woj. małopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Pułtusk (woj. mazowieckie),  Przasnysz (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie)

Baczmański Antoni

Ryszard Lis - relacja

Relacja repatrianta z Dawidowa (woj. lwowski) dot. okupacji radzieckiej i niemieckiej podczas II wojny światowej, przesiedlenia na Dolny Śląsk, życia codziennego i edukacji w Legnicy a następnie we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1934 - 2012.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Spalona (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Archangielsk (Rosja), Milatycze (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pyskowice (woj. śląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie)

Lis Ryszard

Kazimierz Leszczak - relacja

Relacja mieszkańca Legnicy dot. przesiedlenia z okolic Lwowa na Dolny Śląsk, życia codziennego, kontaktów z Łemkami oraz żołnierzami radzieckimi stacjonującymi w Legnicy.   Zakres chronologiczny: 1945 - 1985.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kochlice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośąskie), Krotoszyce (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląski), Głogów (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Rzeszotary (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Leszczak Kazimierz

Lech Sadomski - relacja

Relacja byłego mieszkańca Jeleniej Góry dot. życia po 1945 roku na Dolnym Śląsku, pobytu w Szkole Orląt "Orlinek" w Karpaczu, edukacji w jeleniogórskim gimnazjum w latach '46 - '49 przy ul. Kochanowskiego 18, kadry nauczycielskiej, aktywności uczniowskiej poza szkołą oraz działalności w II Dolnośląskiej Wodnej Drużynie Harcerskiej.   Zakres chronologiczny: 1945 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Łódź (woj. łódzkie), Gliwice (woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Świeradów Zdrój (woj. dolnośląskie), Gdynia (woj. pomorskie)

Sadomski Lech

Józef Kuśnierzewski - relacja

Relacja Józefa Kuśnierzewskiego dot. II wojny światowej przeżytej na Wołyniu, ucieczki przed nacjonalistami ukraińskimi, przesiedlenia z całą rodziną na ziemie zachodnie, osiedlania się na Dolnym Śląsku, życia codziennego, nauki, pracy, służby w Ludowym Wojsku Polskim, relacji z ludnością niemiecką przed ich wyjazdem do Niemiec, kontaktów z żołnierzami sowieckimi, którzy stacjonowali w Polsce, obchodów uroczystości 1 maja, wyjazdów turystycznych na Ukrainę oraz wizyty papieża Jana Pawła II we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2007.   Miejsca wydarzeń: Radzichów, Lwów (Ukraina), Kamiona Strumiłowa (Ukraina), Jarosław (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Kosina (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), Przeworsk (woj. podkarpackie), Wołów (woj. dolnośląskie), Gliniany (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Lubiąż (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Józef Kuśnierzewski

Franciszek Kujawski - relacja

Relacja mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego dot. życia codziennego przed wybuchem II wojny światowej, służby w Junackich Hufcach Pracy, pobytu na przymusowych robotach w Niemczech, powojennej pracy na kolei oraz działalności w PZPR.   Zakres chronologiczny: 1919 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Paniewo (woj. wielkopolskie), Skulsk (pow. koniński, woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Osiecko (woj. lubuskie), Zieleniec (pow. żarski, woj. lubuskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Konin (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Wilno (Litwa), Kowel (Ukraina), Wierzbno (Woj. lubuskie), Berlin (Niemcy), Wędrzyn (pow. sulęciński, woj. lubuskie), Sulęcin (woj. lubuskie), Międzyrzecz (woj. lubuskie), Świebodzin (woj. lubuskie), Lubniewice (pow. sulęciński, woj. lubuskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Szamotuły (woj. wielkopolskie), Słubice (woj. lubuskie), Rzepin (pow. słubicki, woj. lubuskie), Hamburg (Niemcy)

Kujawski Franciszek

Stefan Wiśniewski - relacja

Relacja Stefana Wiśniewskiego dot. jego dzieciństwa w okupowanej Wielkopolsce, przyjazdu do Gorzowa Wlkp. po zakończeniu II wojny światowej, życia codziennego, nauki, pracy leśnika i sytuacji rodzinnej.   Zakres chronologiczny: 1938 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Kiszkowo (pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie), Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Murowana Goślina (pow. poznański, woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Rogoźno (pow. obornicki, woj. wielkopolskie), Ojców (pow. krakowski, woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Bieszczady.

Wiśniewski Stefan

Stefan Dołęga - relacja

Relacja Stefana Dołęgi dot. wybuchy II wojny światowej i okresu okupacji, przyjazdu na ziemie zachodnie, wieloletniej pracy na kolei, pobytu w wojsku, relacji polskich osadników z żołnierzami radzieckimi w Szczecinie i okolicach.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2008.   Miejsca wydarzeń: Szczygły Górne (pow. łukowski, woj. lubuskie), Siedlce (woj. mazowieckie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Police (woj. zachodniopomorskie)  

Kozłowski Marek

Eliza Skop - relacja

Relacja Elizy Skop dot. wybuchu II wojny światowej, okresu okupacji, którą przeżyła w Siedlcach, kontaktów rodziny z działaczami konspiracyjnymi, prześladowań ze strony władz komunistycznych, przyjazdu i osiedlenia się w Bolesławcu w 1947 r. oraz podjęcia pracy w Inspektoracie Szkolnym.   Zakres chronologiczny: 1928 - 1990   Miejsca wydarzeń: Stok Lacki (pow. siedlecki, woj. mazowieckie), Siedlce (woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Legnica (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Paryż (Francja), Monte Cassino (Włochy), Katyń (Rosja), Oświęcim (woj. małopolskie)

Skop Eliza

Teofila Cios - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP dot. początków II wojny światowej, przemocy ze strony Ukraińców, wywózki na Syberię, warunków życia, pracy, głodu i chorób dotykajacych Polaków, którzy się tam znaleźli, zmiany sytuacji po układzie Sikorski - Majski, transportu w rejon Kujbyszewa, spotkania z gen. Sikorskim, wcielenia mężczyzn do Armii Andersa, powrotu do Polski i osiedlenia się na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzeń: Mickiewicze (Wołyń), Bieriezniki (rzeka Kama, obwód permski, d. ZSRR), Kujbyszewo (Syberia, obw. Nowosybirski), Człuchów (woj. pomorskie), Leśna (pow. żywiecki, woj. śląskie), Zawiercie (woj. śląskie)

Cios Teofila

Roman Zwierzyński - relacja

Relacja Romana Zwierzyńskiego dot. służby wojskowej, wydarzeń z Czerwca 1956 r., pracy zawodowej, organizowania "Solidarności" w Warszawskim Biurze Projektów Energetycznych "Energoprojekt" oraz życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1953 - 1990. Miejsca wydarzeń: Zamość (woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie), Spała (pow. tomaszowski, woj. łódzkie), Lublin (woj. lubelskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Katowice (woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie)

Zwierzyński Roman

Jan Łabędzki - relacja

Relacja Jana Łabędzkiego dot. II wojny światowej, wywózki na roboty przymusowe do Niemiec, pracy w przędzalni zakładów chemicznych, warunków pracy panujących w obozie, chorób związanych z zatruciem organizmu środkami chemicznymi, zbombardowania fabryki przez aliantów, powrotu do Polski i po przebytej służbie wojskowej osiedlenia się we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2006.   Miejsca wydarzeń: Stare Kanice (pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Wittenberge (Niemcy), Kostrzyn, Wrocław (woj. dolnośląskie), Hamburg (Niemcy), Berlin (Niemcy)

Łabędzki Jan

Karol Klich - relacja

Relacja Karola Klicha dot. II wojny światowej, okupacji niemieckiej w woj. wielkopolskim, pracy w stolarni, relacji z żołnierzami Armii Czerwonej, edukacji, organizacji życia po wojnie, sytuacji rodzinnej, przyjazdu i osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1945.   Miejsca wydarzeń: Mosina (woj. wielkopolskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy)

Klich Karol

Regina Bejnarowicz - relacja

Relacja Reginy Bejnarowicz dot. II wojny światowej, sytuacji ludności cywilnej w okupowanych przez Niemców okolicach Wilna, relacji z ludnością żydowską, przesiedlenia się oraz organizacji życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 1950. Miejsca wydarzeń: Blidziugi (obw. witebski),  Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie)

Bejnarowicz Regina

Zdzisław Chlebek - relacja

Krótka relacja Zdzisława Chlebka dot. II wojny światowej w okolicach Rzeszowa, przyjazdu na Dolny Śląsk wraz z rodziną, organizacji i warunków transportu, kradzieży jakich dokonywali żołnierze Armii Czerwonej, pracy i życia osobistego. Zakres chronologiczny: 1945 - 2008. Miejsca wydarzeń: Nowy Borek, Legnica (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kaczorów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Głogów (woj. dolnośląskie)

Chlebek Zdzisław

Inessa Wereszczagina - relacja

Relacja Inessy Wereszczaginy, żydówki urodzonej w Rosji dot. dzieciństwa i młodości spędzonej w Moskwie, historii rodziny matki i ojca, II wojny światowej, nauki, pracy, relacji osobistych, stosunku do religii, przyjazdu do Polski w latach '60, życia codziennego i relacji z Polakami.   Zakres chronologiczny: 1937 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Moskwa (Rosja), Odessa (Ukraina), Berlin (Niemcy), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Biszkek (Kirgistan), Jelec (Rosja), Kazań (Rosja), Magdeburg (Niemcy), Nowy Jork (Stany Zjednocozne Ameryki), Kiszyniów (Mołdawia), Sewastopol (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kijów (Ukraina)

Wereszczagina Inessa

Helena Tomasik - relacja

Wspomnienia Heleny Tomasik dotyczące części życia w Śladowie, pracy na kolei w Krakowie i wyjazdu do Szczecina latem 1945 r. oraz pierwszego okresu życia i pracy na kolei w Szczecinie   Zakres chronologiczny: 1944 - 1946   Miejsca wydarzeń: Śladów (pow. Miechów, woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Miechów (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Tomasik Helena

Aleksander Januszkiewicz - relacja

Wspomnienia Aleksandra Januszkiewicza dotyczące jego wstąpienia i działalności w Armii Krajowej w czasie II Wojny Światowej w Wilnie, werbowania i szkolenia nowych żołnierzy, walk o Wilno w 1944 r., internowania przez Rosjan i ucieczki z obozu, przesiedlenia do Ostródy i ucieczki przed prześladowaniem ze strony UB do Wrocławia, pracy w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Dolnośląskiego, stosunków ze współpracownikami, działalności opozycyjnej i działalności w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1996   Miejsca wydarzeń: Dawidziszki (Litwa), Kowno (Litwa), Poniewież (Litwa), Wilno (Litwa), Miedniki (Litwa), Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie), Gdynia (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Młoty (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Teheran (Iran), Workuta (Rosja), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Januszkiewicz Aleksander

Paulin Kość - relacja

Wspomnienia Paulina Kości, dotyczące walk partyzanckich na lubelszczyźnie, wkroczenia wojsk radzieckich i zbrodni hitlerowskiej w tym rejonie, następnie osadnictwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych, organizacji życia i sporów z władzą komunistyczną, represji wobec Polaków wracających z armii polskich stacjonujących na Zachodzie, ucieczki jednego z pilotów wojskowych ppor. Franciszka Jareckiego na Zachód i codziennej służby wojskowej w batalionie obsługi lotniska.   Zakres chronologiczny: 1944 - 1957   Miejsca wydarzeń: Chrzanów (pow. Janów Lubelski, woj. lubelskie), Kalinówka (pow. Rudna, woj. dolnośląskie), Piła (woj. wielkopolskie), Biłgoraj (woj. lubelskie), Goraj (woj. lubelskie), Berlin (Niemcy), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)

Kość Paulin

Stanisław Kuzynowski - relacja

Wspomnienia Stanisława Kuzynowskiego dotyczące epizodu walki z Niemcami podczas II Wojny Światowej, przyjazdu do Szczecina, zetknięcia się z mieszkającymi tam jeszcze Niemcami oraz pracy w Milicji Obywatelskiej   Zakres chronologiczny: 1944 - 1951   Miejsca wydarzeń: Piaski (woj. lubelskie), Siedliszczki (woj. lubelskie), Lublin (woj. lubelskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Konin (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kuzynowski Stanisław

Jan Specylak - relacja

Wspomnienia Jana Specylaka dotyczące służby wojskowej jego ojca w czasie II Wojny Światowej, procesu przesiedlenia jego rodziny z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane, stosunków z Ukraińcami i Łemkami, którzy przyjechali do miejsca zamieszkania świadka, realiów transportu i znajdywania nowego gospodarstwa pod Wrocławiem, stosunków z zastanymi na miejscu Niemcami, życia codziennego w pierwszych latach powojennych, kolektywizacji w Polsce i represji UB wobec opornych rolników - świadek wymienia konkretne osoby będące ofiarami tych represji.   Zakres chronologiczny: 1944 - 1978   Miejsca wydarzeń: Wołostków (Ukraina), Mielnik (Czechy), Sądowa Wisznia (Ukraina), Wrocław-Brochów (woj. dolnośląskie), Piotrków Borowski (pow. Strzelin, woj. dolnośląskie), Drohobycz (Ukraina), Lwów (Ukraina), Berlin (Niemcy), Przemyśl (woj. podkarpackie), Oława (woj. dolnośląskie), Sobótka (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Bystrzyca Kłodzka (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie)

Specylak Jan

Józef Owsik - relacja

Relacja Józefa Owsika, opowiadającego historię emigracji zarobkowej swoich rodziców do Francji, swojej nauki w szkole francuskiej i polskim liceum w Paryżu, następnie o motywach przyjazdu do Polski, pobycie w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w Międzylesiu, studiach w Warszawie, pracy w elektrowniach w Rożnowie i Legnicy oraz wrocławskim Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Energii Jądrowej, a także w NRD po 1989 r.; świadek wspomina żołnierskie doświadczenia swego ojca z pacyfikacji Wilna w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jego przynależność do Organizacji Pomocy Ojczyźnie, trudnościach w kontaktach z pozostałą we Francji rodziną po 1945 r., a także o obecności żołnierzy rosyjskich w Legnicy i roli organów bezpieczeństwa w energetyce, mówi także o swojej tożsamości narodowej   Zakres chronologiczny: 1918-1960   Miejsca wydarzeń: Rouen (Francja), Limoges (Francja), Paryż (Francja), Hawr (Francja), Verdun (Francja), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Rożnów (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Osmolin (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Oświęcim (woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Lipsk (Niemcy), Gdańsk (woj. pomorskie), Rożnów (woj. małopolskie)

Owsik Józef

Jan Jur - relacja

Relacja Jana Jura dotycząca jego dzieciństwa spędzonego w małej miejscowości na pograniczu polsko-niemieckim, warunków życia, pracy u okolicznych gospodarzy, próbach założenia sklepu, relacji z Niemcami, w tym zamieszkującymi po polskiej stronie granicy, następnie szeroko omówione są zdarzenia z czasów II Wojny Światowej, pracy u niemieckich osadników, wkroczenie Rosjan na okoliczne tereny, kwestie szabrowania przez ludność mienia poniemieckiego, a także przyjazd nowych osadników z terenów wschodnich Rzeczpospolitej; świadek opowiada też o swoich kolejnych pracach zarobkowych: stróża, pomocnika budowlanego, pracownika zakładów ogrodniczych i pracownika melioracji; świadek szczegółowo omawia wiele wydarzeń.   Zakres chronologiczny: 1930-1981   Miejsca wydarzeń: Mikołajewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Czarnków (woj. wielkopolskie), Gulcz (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Berlin (Niemcy), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Gajewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Hamburg (Niemcy)

Jur Jan

Janina Magdzińska - relacja

Relacja Janiny Magdzińskiej dotyczącej jej przenosin na Ziemie Zachodnie i wczesnej młodości w Rychliku i Trzciance, przypadającej na lata tuż po II Wojnie Światowej; świadek koncentruje się na stosunkach sąsiedzkich i rodzinnych, wymienia osoby, które wraz z jej rodziną przyjechały na Ziemie Zachodnie z lubelszczyzny, opowiada historie z życia poszczególnych osób, zaś ze swoich doświadczeń wspomina ucieczki przed rosyjskimi żołnierzami, skorymi do gwałtów na młodych kobietach, pracę na roli i jako salowa w szpitalu w Trzciance, swoje relacje z rodziną męża i innymi rodzinami miejscowymi, opisuje też zwyczaje domowe i religijne, które starała się kontynuować w nowym miejscu zamieszkania   Zakres chronologiczny: 1945-1960   Miejsca wydarzeń: Żakowola Poprzeczna (woj. lubelskie), Rychlik (pow. czarnkowsko-trzcianecki), Trzcianka (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Mikołajewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie)

Magdzińska Janina

Ludmiła Muńko - relacja

Relacja Ludmiły Muńko, wspominającej okres II Wojny Światowej w swojej rodzinnej wsi Sieniawka na dzisiejszej Białorusi, wkroczenie wojsk radzieckich we wrześniu 1939 r., przejście frontu latem 1944 r. i zniszczenie wsi, pobyt u rodziny ojca, następnie tzw. repatriację i przyjazd do Wielkopolski, ukończenie szkoły i zdobycie uprawnień pedagogicznych, a także niełatwą koegzystencję z Polakami z zachodniej Polski; świadek opowiada o swojej wieloetnicznej rodzinie, zwyczajach i relacjach w niej panujących, a także o społeczeństwie rodzinnej wsi; przytacza zdarzenia z okresu okupacji radzieckiej; wiele miejsca i refleksji poświęca stosunkowi autochtonów z Wielkopolski do przyjezdnych Zabużan; podaje też wiele szczegółów dotyczących życia codziennego   Zakres chronologiczny: 1939-1960   Miejsca wydarzeń: Sieniawka (daw. pow. nieświeski, Białoruś, wieś nieistniejąca), Višniaviec (Wiśniowiec, Howiezna, daw. pow. nieświeski, Białoruś), Grzępy (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Czarnków (woj. wielkopolskie), Huta (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Rzepin (pow. słubicki, woj. lubuskie), Brześć (Białoruś), Białystok (woj. podlaskie), Kutno (woj. łódzkie), Łowicz (woj. łódzkie), Baranowicze (Białoruś), Mińsk (Białoruś),  Iłowa (pow. żagański, woj. lubuskie), Żagań (woj. lubuskie), Komorzewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)

Muńko Ludmiła

Cyryla Bojarojć - relacja

Relacja Cyryli Bojarojć, zawierająca opis życia pod kolejnymi okupacjami: niemiecką i radziecką, przesiedlenie z Wileńszczyzny, życie w powojennej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem relacji między sąsiadami przybyłych z różnych stron, opis prac domowych oraz prac na roli. Porusza również temat działalności partyzantki polskiej, ukraińskiej i żydowskiej na terenie Wileńszczyzny podczas II wojny światowej.   Zakres chronologiczny: 1930-2016 Miejsca wydarzeń: Bojary (niezidentyfikowana wieś, Białoruś), Polany (pow. radomski, woj. mazowieckie), Bydgoszcz (pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie), Słupsk (pow. słupski, woj. pomorskie), Smołdziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Wierzchocin (pow. szamotulski, woj. wielkopolskie)

Bojarojć Cyryla

Barbara Wolak - relacja

Barbara Wolak, z domu Deręgowska, emerytowana nauczycielka matematyki; opisuje proces osadnictwa w miejscowości Ryjewo po II Wojnie Światowej. Wiele uwagi poświęca budowaniu relacji z osobami przybyłymi z różnych stron Polski oraz pozostałą w Ryjewie, autochtoniczną ludnością niemiecką. W relacji znajduje się także opis funkcjonowania placówek edukacyjnych w Ryjewie.   Zakres chronologiczny: 1945-2016   Miejsca wydarzeń: Czubajowizna (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), Ryjewo (pow. kwidzyński, woj. pomorskie), Kwidzyn (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Sierpc (pow. sierpiecki, woj. mazowieckie), Wąbrzeźno (pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie), Wołomin (woj. mazowieckie), Sztum (woj. pomorskie)

Wolak Barbara

Anna Popowicz - relacja

Anna Popowicz z domu Grzesik, opisuje życie codzienne podczas zesłania na Syberię z perspektywy dziecka, a także powojenne życie codzienne na Ziemiach Zachodnich.   Zakres chronologiczny: 1933-1990   Miejsca wydarzeń: Meducha (Ukraina), Woronica (Ukraina), Budzów (pow. suski, woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Kluczbork (woj. opolskie), Syberia, Kropywnycki (Ukraina), Nysa (woj. opolskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnoślaskie), Warszawa (woj. dolnośląskie), Olesno (woj. opolskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Biadacz (pow. kluczborski, woj. opolskie), Poręba Spytkowska (pow. brzeski, woj. małopolskie)

Popowicz Anna

Józef Owczarek - relacja

Józef Owczark opisuje organizajce życia powojennego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, zakładanie posterunkó milicji, problem szabrownictwa, edukację, działaność w harcerstwie, pracę w rybołóstwie, relacje pomiędzy Polakami, Rosjanami, Niemcami, Ukraińcami.   Zakres chronologiczny: 1940-1990   Miejsca wydarzeń: Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Smołdzin (woj. pomorskie), Sycewice (pow. słupski, woj. pomorskie), Żelków (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Częstochowa (woj. śląskie)

Karmelita Aleksandra

Jadwiga Moskal- relacja

Jadwiga Moskal, opisuje nastroje panujące pośród ludności pochodzenia polskiego i ukraińskiego na Kresach Wschodnich, napaści, rabunki, morderstwa dokonywane przez Ukraińców, wyjazd ostatnim transportem ze Lwowa na Ziemie Zachodnie.   Zakres chronologiczny: 1939-1945   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Chociwel (woj. zachodniopomorskie), Podhojce (woj. tarnopolskie), Stanisławów (Ukraina)    

Jadwiga Moskal

Franciszek Pawluczuk- relacja

Relacja Franciszka Pawluczuka opisuje losy rodziny Świadka podczas II wojny światowej, kopanie okopów, pomoc Radzieckim więźniom, epidemia tyfusu we wsi, wyjazd brata na roboty do Niemiec, kradzieże, egzekucje, przeszukania gestapo. Relacje z partyzantami, sytuacja we wsi podczas Akcji Wisła, edukacja podczas wojny i w okresie PRL, śmierć J.Stalina, wyjazd na Ziemie Zachodnie. Zakres chronologiczny: 1939-1968Miejsca Wydarzeń: Wólka Polinowska (woj. lubelskie), Jakówki (wieś, woj. lubelskie), Konstantynów (woj. lubelskie), Solinki (woj. lubelskie), Komarno (woj. lubelskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Pawluczuk Franciszek

Alojzy Krzaczkowski- relacja

Relacja Alojzego Krzaczkowskiego, opisuje historie rodziny Świadka, wyjazd rodziców do Rumunii, gdzie prowadzili dom letniskowy. W 1937r. wyjazd do Polski, wybuch wojny i wejście Rosjan na tereny Polski, wywózka całej rodziny (ojciec- leśniczy) Świadka w 1940r. na Syberii, praca w Centrum Kopalni Złota, opis ludności rdzennej (lud Ewenków), wstąpienie w 1943r. do 17. Pułku 5. Dywizji 2 Armii Wojska Polskiego. Świadek w Ludowym Wojsku Polskim służył do 1947r. Następnie opisuje swoją prace w charakterze łącznościowca w zakładzie pracy Rokita w Brzegu Dolnym, gdzie był członkiem prezydium Rady Robotniczej. Zakres chronologiczny: 1914-2017 Miejsca wydarzeń: Solka (Rumunia), Derewnia (obecnie Ukraina), Lwów (obecnie Ukraina), Jenisejsk (Rosja), Krasnojarsk (Rosja), Mosty Wielkie (obecnie Ukraina), Pitgorodok (Rosja), Przemyśl (woj. podkarpackie), Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie), Moskwa (Rosja), Warszawa (woj. mazowieckie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Nowy Tomyśl (woj. wielkopolskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Ścinawa (woj. dolnośląskie), Uraz (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie), Praga (Czechy)

Krzaczkowski Alojzy

Alfreda Rojewska - relacja

Relacja Alfredy Rojewskiej, emerytowanej nauczycielki (pracowała w szkole w l. 1951-1995). Opisuje losy swojej rodziny i ich pomoc (w pierwszym roku wojny) dla żołnierzy Polskich chcących przedostać się do Rumunii. W dalszej części Świadek opowiada o wywózce na Syberię: transport w bydlęcych wagonach, życie codzienne w obozie, pracy w ciężkich warunkach, reakcje ludzi na ogłoszenie układu Sikorski-Majski (na mocy, którego rodzina Świadka udała się w okolice Charkowa), przyjazd na Ziemie Zachodnie.   Zakres chronologiczny: 1939-1951   Miejsca wydarzeń: Barszczowice (dawna gm. Barszczowice, woj. lwowskie; obecnie Ukraina), Brzeg (woj. opolskie), Brzeziny (pow. brzeziński, woj. łódzkie), Ceperów (dawna gm. Ceperów, pow. lwowski; obecnie Ukraina), Charków (Ukraina), Dobrzyń, Grodków (pow. brzeski, woj. opolskie), Hawryłówka (dawna gm. Nadwórna, woj. stanisławowskie; obecnie Ukraina), Katowice (woj. śląskie), Kędzierzyn Koźle (woj. opolskie), Kijów (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Promysław (Rosja), Swiedłowsk (dawniej obwód swierdłowski, ZSRR; obecnie Jekaterynburg), Tiopłaja Gora (dawniej obwód mołotowski; obecnie Kraj Permski), Tiuszowsk (dawniej obwód mołotowski; obecnie Kraj Permski), Ujazd (pow. strzelecki, woj. opolskie), Zapytów (dawna gm. Zapytów, pow. lwowski; obecnie Ukraina), Złoczów (dawny pow. złoczowski, woj. tarnopolski; obecnie Ukraina)

Rojewska Alfreda

Stanisław Szelc - relacja

Stanisław Szelc, członek kabaretu Elita, opisuje życie swojej rodziny wywiezionej do Kazachstanu na zesłanie, m.in. prace w obozie, zdobywanie pożywienia (kradzieże), życie codzienne, historię starszego brata w Armii Andersa, powrót do kraju. W dalszej części Świadek skupia się na historii rodziny żony oraz swojej karierze zawodowej.   Zakres chronologiczny: 1940-2010 Miejsca wydarzeń: Irkuck (obwód irkucki, Rosja), Kursk (obwód kurski, Rosja), Leningrad (obecnie Petersburg, Rosja), Łódź (woj. łódzkie), Madryt (Hiszpania), Milicz (woj. dolnośląskie), Moskwa (Rosja), Orzeł (obwód orłowski, Rosja), Prochładnoje (Kazachstan), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Szelc Stanisław

Stefania Idasiak - relacja

Stefania Idasiak z domu Rodak opisuje ucieczkę przed Niemcami, wywiezienie na roboty przymusowe do Niemiec, relacje z Niemcami, którzy pilnowali robotników przymusowych, znęcanie się nadzorcy nad pracownikami za nienoszenie znaku „P”, lęk przed rosyjskimi żołnierzami, kolejne miejsca zamieszkania po wojnie, w Kowalówce oraz w Namysłowie.   Zakres chronologiczny: 1920-2018   Miejsca wydarzeń: Galowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Kowalówka (woj. podkarpackie), Namysłów (woj. opolskie), Galewice (pow. wieruszowski, woj. łódzkie), III Rzesza (obecnie Niemcy), Wieliczka (woj. małopolskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kępno (pow. kaliski, woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie)

Drożdż Leokadia

Irena Wojciechowska - relacja

Irena Wojciechowska z domu Baranowska opisuje młodość na przedwojennych Kresach, edukację, pracę, relacje z Żydami przed i w czasie wojny, wkroczenie Armii Czerwonej do Puchacza, relacje z Rosjanami i Ukraińcami pod okupacją radziecką, wkroczenie wojsk niemieckich, przesiedlenie na Ziemie Zachodnie, długi pobyt na dworcu w Bytmoniu, pracę zawodową w Wałbrzychu i we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1923-1990   Miejsca wydarzeń: Puchacz (obw. rówieński, Ukraina), Bazaltowe (obw. rówieński, Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Karasin (obwód wołyński, Ukraina), Klesów (obwód rówieński, Ukraina), Sarny (obwód rówieński, Ukraina), Rokietnica (pow. poznański, woj. wielkopolskie)

Wojciechowska Irena

Wspomnienia Ksawerego Jaroszuka

Wspomnienia Ksawerego Jaroszuka. W rękopisie odnajdziemy informacje o jego wczesnym dzieciństwie pod zaborami. Opisuje jak wyglądała edukacja młodzieży przed I wojną światową. Opowiada o prześladowaniach religijnych jakie dotykały unitów w carskiej Rosji. Wspomina o wojnie polsko-bolszewickiej oraz o swojej własnej służbie w 22 pułku piechoty, za sprawą której uczestniczył w wydarzeniach puczu majowego, w którym brał udział po stronie Marszałka. Po wydarzeniach majowych wstapił do policji i tak żył aż do wybuchu wojny. W drugiej części wspomnień opisuje swą niedolę podczas kampanii wrześniowej, a następnie opowiada jak wyglądała reszta wojny z jego perspektywy. Na koniec umieszcza swoje przemyślenia odnośnie stanu wiedzy historycznej, a przekłamań jakie nastepowały po wojnie w tej dziedzinie. Opisuje także jak działała służba zdrowia, opowiada jakie były warunki pracy w II RP, oraz jakie było prawo karne Polski dwudziestolecia międzywojennego.

Jaroszuk Ksawery

Gdzieś daleko stąd został rodzinny dom

Wspomnienia Ireny Bondarowicz z okresu zesłania do azjatyckiej części ZSRR podczas II wojny światowej. Opisuje w nich moment aresztowania, podróży i przyjazdu na miejsce. Skupia się na niuansach życia codziennego, opisuje dokładnie warunki panujące na miejscu, pracę, do wykonywania której byli zmuszeni aby przeżyć. Opisuje działanie polskiej ambasady w pomocy Polakom przebywającym na zesłaniu. Ciekawie ujmuje sposoby w jaki spędzane były przeróżne święta, oraz zwyczaje. Pod koniec relacji skupia się na swojej pracy na rzecz domu dziecka, który pomagała prowadzić. Zakres chronologiczny: 1940-1946 Miejsca wydarzeń: Atbasar, Aktiubińsk

Bondarowicz Irena

Bez nienawiści. Tekst na podstawie wspomnień ludzi pokrzywdzonych przez stalinizm

fragment wstępu ... Scenariusz "Bez Nienawiści" składa się z fragmentów wspomnień nadesłanych na konkurs ogłoszony w maju 1989 przez Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, we Wrocławiu .... W scenariuszu znajdują się fragmenty wypowiedzi Sybiraków cytowane in extenso, zgodne z tekstem oryginałów pochodzące  z archiwum Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu - Instytutu Badań Stalinizmu i Patologii Władzy. Teksty podzielono na 5 działów: I. Wojna i okupacja sowiecka; II. W drodze na Sybir; III. Na zesłaniu; IV. Stalinowskie represje w PRL; V. Powojenne ofiary KGB.

Skonka Leszek

Jan Jerzy Głowacki OKRUCHY i okruszki Z ŻYCIA

Jan Jerzy Głowacki we wspomnieniach opisuje losy swojej rodziny oraz własne. Na początku wspomina swoje dzieciństwo, a także wydarzenia związane z jego rodzinnym gospodarstwem - Kolonia Przybysz. Głównie skupia się na życiu codziennym. Wielokrotnie wspomina o swoich przeżyciach związanych z okupacja niemiecką. Opowiada o relacjach Polaków z Niemcami, Rosjanami, Ukraińcami, Żydami oraz Łużyczanami i Czechami. Opisuje również szczegółowo swój pobyt w wojsku i udział w walkach zbrojnych podczas II wojny świaotwej, studia prawnicze, a także pracę. Ukazuje przy tym wszystkie absurdy PRL. Ostatni fragment dotyczy przejścia na emeryturę oraz życia w III Rzeczpospolitej. Praca ma układ tematyczny, a nie chronologiczny, jak określa autor na samym wstępie. Na końcu znajduje się krótki fragment poświęcony najbliższym członkom rodziny, życiorys, spis treści, orazZestaw Zdjęć Rodzinnych. Zakres chronologiczny: 1925 -2005 Miejsca wydarzeń: Wołczyna (gm.Sobibór, pow.Kluczbork, woj.opolskie), Włodawa (pow.włodawski, woj.lubelskie), Lublin, Wrocław

Głowacki Jan

Weterani i ...

Jan Góralski w swoich wspomnieniach opisuje (częściowo w formie wywiadu) losy czterech weteranów (w tym własne). Dzięki relacjom możemy poznać wiele szczegółów dotyczących okresu 20-lecia międzywojennego: życia codziennego, gospodarki, wojska.Weterani dzielą się swoimi przeżyciami z okresu II wojny światowej. W dalszej części przedstawione są ich losy w powojennym Wrocławiu, aż do czasów współczesnych. Autor opowiada także szerzej o życiu codziennym mieszkańców, o rozwoju przemysłu, przedstawia sytuację polityczną i gospodarczą w kraju i ich skutki dla stolicy Dolnego Śląska oraz przytacza kilkakrotnie szczegółowe opisy i historie niektórych wrocławskich budynków. Na uwagę zasługują również opis: podróży pociągiem repatriacyjnym (wspomnienia jednego z weteranów), wysiedlenia Niemców, przygotowań do otwarcia: Wystawy Ziem Odzyskanych, Ogrodu Zoologicznego oraz Światowego Kongresu Intelektualistów, epidemi ospy (1963), wizyt Janna Pawła II we Wrocławiu (1978 i 1997), stanu wojennego we Wrocławiu (1981-1982), Powodzi Tysiąclecia (1997), oraz wycofanie się wojsk (pocz.lat 90 XX w.) We wspomnieniach możemy znaleźć teksty kilku piosenek ułańskich. Praca ma układ tematyczno-chronologiczny. Autor opatrzył ją przypisami, a także ustępami wspomnień innych osób. Zakres chronologiczny: 1904 -1999 Miejsca wydarzeń: Wrocław, Gródek Jagielloński (Kresy, Lwów, Pomorze, Hrubieszowo, województwo poznańskie, Rybno (pogranicze Prus Wschodnich), Nowe Miasto, Rajcza (k. Żywca)

Góralski Jan

Relacja

Autor relacji wspomina o tajnej akcji ,,R", czyli -repatriacji dzieci polskich z ZSRR. Opowiada o ich pobycie w Państwowm Domu Wczasów Dziecięcychw Kudowie Zdrój, gdzie sam pracował. Opisuje ich podróż pociągiem z ZSRR do Polski, oraz dokładnie wylicza wszystkie najważniejsze miejsca postoju. Wymienia również osoby odpowiedzialne za pobyt dzieci w Kudowie Zdroju oraz pracowników PDWD w Kudowie. Zakres chronologiczny: 1951-1953 Miejsce zdarzeń: Duszniki Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląski), Grodno (Białoruś), Kuźnica Białostocka (pow. sokólski, woj. podlaskie), Warszawa  

Mazurkiewicz Romuald

Losy społeczności osady Barany, gmina Iwacewicze, powiat Kosów Poleski, województwo poleskie, począwszy od okresu II Rzeczpospolitej - przyczynek historyczny dla potomnych

Autorzy na początku krótko opisują rodzinną osadę Barany, Iwacewicze i okolice. Tematem przewodnim wspomnień są losy Polaków (rodziny Pohlów i Wesołowskich) wywiezionych na Syberię. Przedstawiają okoliczności wywiezienia, podróż, a także tragiczne warunki życia w posiołku Gubokoje. Autorzy dokładnie opisują: podział pracy, los dzieci oraz starszych osób. W dalszej cześci krótko wspominają o pracy w leśnych przedsiębiorstwach oraz w sowchozie. Zakres chronologiczny: lata 20 XX-1945 r. Miejsca wydarzeń: Iwacewicze (Białoruś), osada Barany (Białoruś), Archangielsk (Rosja), Chołmogory (Rosja), posiołek Głubokoje (Kazachstan), posiołek Kołos (Kazachstan), Krasny Bór (Kazachstan), Dolinskaja (Ukraina).

Sterna Halina

Wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej i pobytu na robotach przymusowych w Niemczech

Wspomnienia dziewczynki z czasów II wojny światowej. Opisuje jak wyglądała okupacja niemiecka na terenie jej rodzinnego miasta -Tomaszowa Mazowieckiego, po czym skupia się na opisie wywózki do III Rzeszy do pracy przymusowej, najpierw do miasta: Żelazny Bród, a później Hohenelbe. Opowiada o warunkach pracy, wyżywieniu i stosunkach obywateli III Rzeszy wobec pracowników przymusowych. Na uwagę wskazuje ciekawy opis relacji Polaków z obywatelami innych państw. W ostatniej części przedstawia dalsze losy swojej matki i swoje. Zakres chronologiczny:1939-1945/1990 Miejsca wydarzeń: Tomaszów Mazowiecki (woj.łódzkie), Żelazny Bród (dziś. Zelezny Brod -Czechy), Hohenelbe (dzis. Vrchlabi -Czechy), Zielona Góra, Wrocław.

Bielawska-Tryba Teresa

Bohdan Wróblewski, wspomnienia Sybiraka

Ze wspomnień dowiadujemy się o losach Bohdana Wróblewskiego i jego rodziny w trakcie okupacji radzieckiej. Opisuje realia życia na Syberii, oraz próby przetrwania w niegościnnym terenie. Przedstawia losy swojego brata, w armii gen. Andersa. Autor wspomina również swój tymczasowy pobyt w domu dziecka, oraz powrót do rodzinnego domu. Miejsca wydarzeń: Białystok (woj. podlaskie), Bogdanowek (Kazachstan), Kopiejsk (Rosja) Zakres chronologiczny: 18.03.1932- 21.05.1946

Wróblewski Bohdan

Zdumiewające Historie, opowiadania Wojenne Przeżycia, przetrwania w czasie wybuchu wojny 17.09.1939 Opowiada Kazimierz Iwanowski

Krótka biografia Kazimierza Iwanowskiego, spisana na podstawie jego wspomnień przez Eugeniusza Fudali. Kazimierz Iwanowski był synem kapitana lwowskiego dowódcy kompanii ochrony granicy. Służył w krakowskim oddziale Armii Krajowej, a po II wojnie światowej został wcielony do Drugiej Armii Wojska Polskiego. Po zdemobilizowaniu ukończył edukację w Poznaniu i rozpoczął pracę we Wrocławiu. W dalszej części są wspomniane losy jego rodziny. Zakres chronologiczny: 1939-2008 Miejsca wydarzeń: Kowel (Ukraina), Przemyśl, Kraków, Poznań, Wrocław

Iwanowski Kazimierz

Moja Retro-Inspekcja

Autor rozpoczyna swoją opowieść od przytoczenia wspomnień dziadków. Przedstawia pokrótce historię swojej rodzinnej wsi Huciska Nienadowskiego od początku XX w. do zakończenia II wojny światowej. Opisuje swoje dzieciństwo i młodość (edukację i pracę w PGR). Następnie wspomina swój pobyt w Nienadowej gdzie kontynuował edukację w szkole rolniczej, a później w Przemyślu w Zespole Szkół Budowlanych. Opisuje swój pobyt we Wrocławiu (praca, rozwijanie pasji muzycznych). Przedstawia realia służby w wojsku. Później wspomina swoje dalsze losy (praca w Lubaniu Śląskim i we Wrocławiu, ślub, studia, wyjazd do Budapesztu, wieloletnia praca we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego). Dzięki wspomnieniom autora, możemy poznać wiele cennych informacji na temat budownictwa w PRL. Autor dokładnie opisuje swoją działalność w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii i Wrocławskim Towarzystwie Obserwatorów Nieba. W ostatnim rozdziale wspomina o zasłużonych ludziach dla Wrocławia, pochodzących z Huciska Nienadowskiego. Jako dodatek załącza krótką biografię Kazimierza Iwanowskiego. Zakres chronologiczny: 1913-1993 Miejsca wydarzeń: Hucisko Niewiadomskie (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Nienadowa (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wrocław, Strachowice (woj. dolnośląskie), Lubań Śląski (woj. dolnośląskie), Wąsocz Grajewski (woj. podlaskie), Budapeszt (Węgry), Grodziec (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Fudali Eugeniusz

Wspomnienia Tadeusza Bronowskiego

Tadeusz Bronowski w liście przedstawia pokrótce swoją biografię. Najpierw przedstawia losy swojej rodziny przed II wojną światową, oraz podczas okupacji radzieckiej. Następnie wspomina o wyjeździe ze Lwowa do Wrocławia. Skupia się na opisie pomocy porządkowania Hali Stulecia oraz postawienie Iglicy. Wymienia profesorów, którzy przyjechali ze Lwowa do Wrocławia. Na końcu w kilku zdaniach opisuje swoje dalsze dzieje: rozpoczęcie pracy i uzyskanie mieszkania. Wspomina, że przeszedł na emeryturę w 1996 r. Zakres chronologiczny: 1930-1996 Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Wrocław

Bronowski Tadeusz

Historia rodziny z Rzeszowszczyzny na tle wydarzeń wojennych i powojennych

Autor w swoich wspomnieniach przedstawia losy swoje i swojej rodziny. Opisuje pobyt we wsi Zöfing w Austrii na robotach przymusowych. Skupia się na przedstawieniu życia codziennego oraz relacji jakie łączyły Polaków z Niemcami i Austriakami. Na uwagę zasługuje tutaj opis Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Opisuje wejście wojsk radzieckich na teren wsi, następnie dokładnie opowiada jak wyglądała jego podróż na Ziemie Zachodnie (warunki w pociągu, wygląd wsi po przejściu przez nie wojsk radzieckich). Opowiada o poważnym wypadku, któremu uległ jako młody chłopak. Następnie opisuje swoje dalsze losy: pracę w fabryce ,,PREMOS", edukację, działalność w związkach zawodowych, rozwijanie zainteresowań sportowych i turystycznych, życie osobiste. Na końcu autor wspomina o swojej pasji, jakim jest zbieranie pocztówek. Opisuje swoją działalność kulturową w RSTK. Zamieszcza również listę wystaw, które organizował. Zakres chronologiczny: 1939-2007 Miejsca wydarzeń: Frysztak (woj. podkarpackie), Zöfing (Austria), Wiedeń (Austria), Baumgarten (Austria), Judenau (Austria), Warszawa (woj. mazowieckie), Kutno (woj. łódzkie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Chmura Stanisław

Mój Życiorys

Autorka na początku przedstawia swoje dzieciństwo i młodość. Wspomina o napadach UPA na Polaków. Następnie dokładnie opisuje pobyt wraz z dziećmi i rodzicami na Syberii. Przedstawia warunki podróży. Opowiada o tragicznych warunkach życia, głodzie i próbie przetrwania w niegościnnym terenie. Wspomina o związku z innym zesłańcem. Później opowiada o nieudanej próbie powrotu do Polski i o pracy w kołchozie w Nowogardzie. Autorka opisuje trudy życia, a szczególnie wysiłek związany ze zdobyciem pożywienia. Wspomina również swój powrót do Polski Zakres chronologiczny: 1918-1947 Miejsca wydarzeń: Mszana Dolna (woj. małopolskie, pow. limanowski), Liłużnów (Ukraina), Tomsk (Rosja), Nowogard (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski), Poznań (woj. wielkopolskie), Chociwel (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki)

Pawlęga

Dzieci z przed II Wojny Światowej i po Wojnie

Historia rodziny Franciszka Girsa obejmująca przede wszystkim okres II wojny światowej, którą spędzili w ciągłej drodze w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca; dalsza część jest poświęcona lat młodości autora.Zakres chronologiczny: 1912-2013 Miejsca wydarzeń: Pietkuny (ówczesny pow. brasławski, woj. wileńskie)/Petkuny (obecnie Białoruś), Sankt Petersburg/ Petersburg, Białystok, Kielce, Wrocław, Legnica 

Girsa Franciszek

Stanisław Mierzwa - relacja

Relacja Stanisława Mierzwy opisuje wywóz na Syberię jego całej dziewięcioosobowej rodziny. Szczegółowo przedstawia warunki w jakich byli transportowani (bydlęce wagony), a następnie życie codzienne w obozie (praca, złe warunki mieszkalne, głód, choroby, relacje między ludźmi), sytuację gospodarczą w ZSRR, zwerbowanie ojca do 1. Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Przyjazd po wojnie całej rodziny Świadka do Świdnicy.   Zakres chronologiczny: 1940-1946   Miejsca wydarzeń: Szutowa (dawny pow. jaworowski, woj. lwowski; obecnie Ukraina), Jaworów (dawny pow. jaworowski, woj. lwowski; obecnie Ukraina), Tułun (obwód irkucki, Rosja), Penza (Rosja), Arszen (rejonie tunkińskim, Rosja), Moskwa (Rosja), Warszawa (woj. mazowieckie), Lenino (Białoruś), Tworzyjanów (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Łobez (pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie), Świdnica (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie)

Mierzwa Stanisław

Krystyna Iry - relacja

Relacja mieszkanki Legnicy dot. życia codziennego pod okupacją niemiecką i radziecką podczas II wojny światowej, kontaktów z oddziałami partyzanckimi, przyjazdu do Polski podczas tzw. drugiej repatriacji, osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1935 - 2011.   Miejsca wydarzeń: Hołowieńczyce (Białoruś), Kadysz (Białoruś), Sopoćkinie (Białoruś), Dąbrowa (woj. opolskie), Niemodlin (woj. opolskie), Opole (woj. opolskie),  Legnica (woj. dolnośląskie), Lębork (woj. pomorskie), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Łuków (woj. lubelskie), Brześć (Białoruś), Łomża (woj. podlaskie), Grodno (Białoruś)

Iry Krystyna

Krystyna Sarna - relacja

Relacja mieszkanki Złotoryi, pracownika banku, dot. powojennych przesiedleń, przyjazdu wraz z rodziną i osadnictwa na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością ukraińską, niemiecką, żołnierzami rosyjskimi, roli Kościoła Katolickiego, pracy oraz życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939-1956.   Miejsca wydarzeń: Kołomyja (Ukraina), Ostrowiec Świętokrzyski (woj.  świętokrzyskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie)

Sarna Krystyna

Rachela Bogner - relacja

Relacja Racheli Bogner dotycząca losów jej rodziny podczas II Wojny Światowej, przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane, młodości spędzonej w Legnicy, uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, relacji z innymi Żydami mieszkającymi w Legnicy, życia codziennego i obchodzenia świąt żydowskich, relacji z mieszkającymi w Legnicy Rosjanami i Niemcami.   Zakres chronologiczny: 1941 - 1959   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Respublika Komi (Republika Komi, Rosja), Krasnodarskij Kraj (Kraj Krasnodarski, Rosja), Jawor (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Hajfa (Izrael), Brześć (Białoruś), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Jerozolima (Izrael), Budapeszt (Węgry), Petach Tikwa (Izrael), Beer Szewa (Izrael), Teheran (Iran)

Bogner Rachela

Czesława Korczyńska - relacja

Relacja repatriantki z okolic Kołomyi dot. czasu II wojny światowej, wyjazdu wraz z rodziną, przyjazdu na Dolny Śląsk, osadnictwa w Złotoryi, relacji z ludnością niemiecką, żołnierzami radzieckimi, wpływu Kościoła Katolickiego oraz życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 1990. Miejsca wydarzeń: Kułaczkowce (obw. iwanofrankiwski, Ukraina) , Kołomyja (obw. iwanofrankiwski, Ukraina), Wąsosz (pow. górowski, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Katyń (obw. smoleński, Rosja), Miednoje (obw. twerski, Rosja), Ostaszków (obw. twerski, Rosja)

Korczyńska Czesława

Wystawa książki radzieckiej

wystawa książki radzieckiej otwarta w dniach 03-12.11.1970 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej przy ówczesnej ul. Karola Swierczewskiego (dziś ul. Józefa Piłsudskiego) 74 w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina

Kokurewicz Stanisław

Wystawa książki radzieckiej

wystawa książki radzieckiej otwarta w dniach 03-12.11.1970 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej przy ówczesnej ul. Karola Swierczewskiego (dziś ul. Józefa Piłsudskiego) 74 w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina

Kokurewicz Stanisław

Wystawa książki radzieckiej

wystawa książki radzieckiej otwarta w dniach 03-12.11.1970 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej przy ówczesnej ul. Karola Swierczewskiego (dziś ul. Józefa Piłsudskiego) 74 w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina

Kokurewicz Stanisław

Wystawa książki radzieckiej

wystawa książki radzieckiej otwarta w dniach 03-12.11.1970 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej przy ówczesnej ul. Karola Swierczewskiego (dziś ul. Józefa Piłsudskiego) 74 w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina

Kokurewicz Stanisław

Dni Kultury Radzieckiej

inauguracja Dni Kultury Radzieckiej na Dolnym Śląsku w kinie "Śląsk" przy ul. Karola Świerczewskiego (dziś: Teatr Muzyczny "Capitol" przy ul. Józefa Piłsudskiego) - premiera filmu "Kobieta z lancetem"; na scenie wiceprezydent Wrocławia Anatol Ciastoń (drugi od lewej) oraz delegacja filmowców radzieckich

Kokurewicz Stanisław

Dni Kultury Radzieckiej

inauguracja Dni Kultury Radzieckiej na Dolnym Śląsku w kinie "Śląsk" przy ul. Karola Świerczewskiego (dziś: Teatr Muzyczny "Capitol" przy ul. Józefa Piłsudskiego) - premiera filmu "Kobieta z lancetem"; na scenie wiceprezydent Wrocławia Anatol Ciastoń (przy mikrofonie) oraz delegacja filmowców radzieckich

Kokurewicz Stanisław

Dni Kultury Radzieckiej

inauguracja Dni Kultury Radzieckiej na Dolnym Śląsku w kinie "Śląsk" przy ul. Karola Świerczewskiego (dziś: Teatr Muzyczny "Capitol" przy ul. Józefa Piłsudskiego) - premiera filmu "Kobieta z lancetem"; na scenie wiceprezydent Wrocławia Anatol Ciastoń (drugi od lewej) oraz delegacja filmowców radzieckich

Kokurewicz Stanisław

Kino "Śląsk"

kino "Śląsk" przy ul. Karola Świerczewskiego (dziś: Teatr Muzyczny "Capitol" przy ul. Józefa Piłsudskiego) udekorowane z okazji Dni Kultury Radzieckiej (18-27.04.1975 r.)

Kokurewicz Stanisław

Kino "Śląsk"

kino "Śląsk" przy ul. Karola Świerczewskiego (dziś: Teatr Muzyczny "Capitol" przy ul. Józefa Piłsudskiego) udekorowane z okazji Dni Kultury Radzieckiej (18-27.04.1975 r.); w tle widoczny fragment hotelu "Polonia"

Kokurewicz Stanisław

Dni Kultury Radzieckiej

inauguracja Dni Kultury Radzieckiej na Dolnym Śląsku w kinie "Śląsk" przy ul. Karola Świerczewskiego (dziś: Teatr Muzyczny "Capitol" przy ul. Józefa Piłsudskiego) - premiera filmu "Kobieta z lancetem"; na scenie wiceprezydent Wrocławia Anatol Ciastoń (drugi od lewej) oraz delegacja filmowców radzieckich

Kokurewicz Stanisław

Dni Kultury Radzieckiej

zakończenie Dni Kultury Radzieckiej na Dolnym Śląsku (18-27.04.1975 r.) w Hali Ludowej (dziś: Hala Stulecia) przy ul. Wystawowej - koncert "Piękny jest nasz kraj ojczysty" wykonywany przez zespoły folklorystyczne w różnych republik wchodzących w skład ZSRR

Kokurewicz Stanisław

Dni Kultury Radzieckiej

zakończenie Dni Kultury Radzieckiej na Dolnym Śląsku (18-27.04.1975 r.) w Hali Ludowej (dziś: Hala Stulecia) przy ul. Wystawowej - koncert "Piękny jest nasz kraj ojczysty" wykonywany przez zespoły folklorystyczne w różnych republik wchodzących w skład ZSRR

Kokurewicz Stanisław

Dni Kultury Radzieckiej

zakończenie Dni Kultury Radzieckiej na Dolnym Śląsku (18-27.04.1975 r.) w Hali Ludowej (dziś: Hala Stulecia) przy ul. Wystawowej - występ zespołu folklorystycznego z Krasnojarska w ramach koncertu "Piękny jest nasz kraj ojczysty" prezentującego kulturę ludową różnych narodów zamieszkujących ZSRR

Kokurewicz Stanisław

Koncert z okazji 30. rocznicy podpisania polsko-radzieckiego układu o przyjaźni

koncert we wrocławskim Teatrze Współczesnym przy ul. Rzeźniczej zorganizowany z okazji 30. rocznicy podpisania układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzeczpospolitą Polską (21.04.1945 r.); na scenie Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca "Nowa Ruda"

Kokurewicz Stanisław

Dni Kultury Radzieckiej

wystawa "Z pradziejów narodów Związku Radzieckiego" zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne we wrocławskim Klubie Budowlanych w ramach Dni Kultury Radzieckiej na Dolnym Śląsku (18-27.04.1975 r.)

Kokurewicz Stanisław

Koncert z okazji 30. rocznicy podpisania polsko-radzieckiego układu o przyjaźni

koncert we wrocławskim Teatrze Współczesnym przy ul. Rzeźniczej zorganizowany z okazji 30. rocznicy podpisania układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzeczpospolitą Polską (21.04.1945 r.); na scenie Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca "Nowa Ruda"

Kokurewicz Stanisław

Koncert z okazji 30. rocznicy podpisania polsko-radzieckiego układu o przyjaźni

koncert we wrocławskim Teatrze Współczesnym przy ul. Rzeźniczej zorganizowany z okazji 30. rocznicy podpisania układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzeczpospolitą Polską (21.04.1945 r.); na widowni w pierwszym rzędzie siedzą m.in. prezydent Wrocławia Marian Czuliński (pierwszy od prawej), I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu Ludwik Drożdż (trzeci od prawej), wojewoda wrocławski Zbigniew Nadratowski (szósty od prawej)

Kokurewicz Stanisław

Wizyta radzieckich kombatantów

radzieccy kombatanci II wojny światowej z wizytą u I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Ludwika Drożdża (stoi z lewej) w ramach obchodów 30. rocznicy kapitulacji III Rzeszy; pierwszy z lewej płk Fiodor Jakutowicz

Kokurewicz Stanisław

Wizyta radzieckich kombatantów

radzieccy kombatanci II wojny światowej z wizytą u I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Ludwika Drożdża (stoi pod godłem) w ramach obchodów 30. rocznicy kapitulacji III Rzeszy; po prawej ręce I sekretarza siedzi płk Fiodor Jakutowicz

Kokurewicz Stanisław

Wyniki 1 do 100 z 124