przesiedleńcy

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

przesiedleńcy

Terminy równoznaczne

przesiedleńcy

Powiązane terminy

przesiedleńcy

88 Opis archiwalny results for przesiedleńcy

88 results directly related Exclude narrower terms

Karta przesiedleńcza Nr. 188/47

karta przesiedleńcza Szczepana Grzesiaka, ur. 24.12.1905 r., zam. w Kaliszkowicach Kaliskich, gm. Grabów nad Prosną; dziś gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie udającego się wraz z rodziną do pow. trzebnickiego w woj. wrocławskim; dokument uwierzytelniony pieczęcią wystawcy oraz nieczytelnym podpisem;

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Zaświadczenie

Zaświadczenie pozwalające na uzyskanie ulgi na przejazd dla przesiedleńca wraz z rodziną i na przewóz dobytku, na który opłaty kredytował P.U.R.

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Zaświadczenie

Zaświadczenie przesiedleńców z terenów Związku Radzieckiego wyjeżdżających do Polski. Na odwrocie zachowane pieczęcie i notatki różnych punktów etapowych i P.C.K. Całość mocno nieczytelna, częściowo uszkodzona.

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Spotkanie towarzyskie nauczycieli szkół ukraińskiej i polskiej [w Białym Borze]

Nauczyciele szkół ukraińskiej i polskiej, prawdopodobnie w Białym Borze (z relacji świadek nie wynika to dokładnie), zebrani na spotkaniu towarzyskim, podczas spożywania posiłku w niezidentyfikowanym wnętrzu; druga od lewej Eugenia Koziej (Kowalczyk), czwarty od lewej prawdopodobnie Oleksy Kotyński, piąta prawdopodobnie Stefania Szulhan

Gawan Jan

Tadeusz Szostak - relacja

Relacja przesiedleńca, dotycząca wywózki na Syberię, przyjazdu na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego i zwyczajów oraz stosunku Polaków do mienia poniemieckiego.   Zakres chronologiczny: 1939-1957   Miejsca wydarzeń: Kadełby (ob. Białoruś), Barnauł (Syberia, Rosja), Stary Jawor (ob. część Jawora, woj. dolnośląskie), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Maćkowice (Ukraina), Chmielnicki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)

Szostak Tadeusz

Weronika Najwer - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca dzieciństwa, wywózki na Syberię, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1933-1978   Miejsca wydarzeń: Mały Jadwisk (d. woj. nowogródzkie, ob. Białoruś), Abakan (Syberia, Rosja), Minusińsk (Syberia, Rosja), Kłaczyna (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Sokolniki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Najwer Weronika

Jan Hul - relacja

Relacja kresowiaka i przesiedleńca, dotycząca życia codziennego na wsi na kresach wschodnich II RP w dwudziestoleciu międzywojennym, stosunkach polsko-żydowskich, okupacjach radzieckiej i niemieckiej, wstąpieniu do Armii Berlinga i roli tej armii w Powstaniu Warszawskim, osiedleniu się na Dolnym Śląsku, stosunkach polsko-niemieckich, organizacji życia po wojnie oraz refleksji nt. losów kombatantów. W części nagrania aktywny udział bierze osoba trzecia - żona Jana Hula.   Zakres chronologiczny: 1913-1920   Miejsca wydarzeń: Cielaki (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Warszawa (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Snowidza (woj. dolnośląskie, pow. jaworski), Jawor (woj. dolnośląskie), Molodeczno (Białoruś), Lida (Białoruś), Wino (Litwa), Wostwowie, Moskwa (Rosja), Tibilisi (Gruzja), Baku (Azerbejdżan)  

Hul Jan

Jan Kobes - relacja

Relacja kresowiaka, dotycząca życia codziennego we wsi na Kresach Wschodnich II RP, stosunków polsko-ukraińskich, polsko-żydowski i ukraińsko-żydowskich, przeżyć wojennych oraz nauce w szkole oficerskiej. Relacja zawiera też fragment dotyczący pierwszej defilady wojskowej zorganizowanej w Warszawie po II wojnie światowej.   Zakres chronologiczny: 1923-1950   Miejsca wydarzeń: Lisiec (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Modlin (ob. część Nowego Dworu Mazowieckiego, woj. mazowieckie), Jawor (woj. dolnośląskie), Stanisławów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kobes Jan

Romuald Gryko - relacja

Relacja sybiraka, dotycząca pobyty na Syberii, życia codziennego na Kresach Wschodnich II RP, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i organizacji zycia po wojnie.   Zakres chronologicnzy: 1940-1954   Miejsca wydarzeń: Czyczerniki (ob. Białoruś), Stepniak (Kazachstan), Ukrainka (Ukraina), Piotrowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląski), Mściwojów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Luboradz (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Drzymałowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie)

Gryko Romuald

Michał Suda - relacja

Relacja kresowiaka, dotycząca stosunków polsko-ukraińskich na Kresach Wschodnich II RP, zbrodni UPA, eskpatriacji i organizacji życia po wojnie na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1938-1991   Miejsca wydarzeń: Presowce (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Cecówka (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Lwów (ob. Ukraina), Krzepielów (woj. lubuskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Suda Michał

Czesława Szwaluk - relacja

Relacja kresowiaka i przesiedleńca, dotycząca życia codziennego na wsi na kresach wschodnich II RP w dwudziestoleciu międzywojennym, relacjach polsko-ukraińskich, przesiedleniu i osiedleniu się na Dolnym Śląsku, organizacji życia i życiu codziennym po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1929-2011   Miejsca wydarzeń: Łysiec (d. woj. stanisławowskie, ob.Ukraina), Stanisławów (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Tarnobrzeg (wok. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie). Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)    

Jakimowicz Marcelina

Helena Król - relacja

Relacja repatriantki z okolic Buczacza dot. konfliktów polsko ukraińskich w trakcie II wojny światowej, ucieczki przed atakami UPA, życia codziennego, religijnego, osiedlenia się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1936 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Monasterzyska (Ukraina), Berezówka Dolna (Ukraina), Jawor (woj. dolnośląskie), Sichów (pow. jawroski, woj. dolnośląskie), Sawałuski/Seweliwka (Ukraina), Puźniki (Ukraina), Opoczno (woj. łódzkie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Olesza (Ukraina), Stadthagen (Niemcy)

Król Helena

Antoni Baczmański - relacja

Relacja mieszkańca Legnicy dot. życia codziennego przed i w trakcie II wojny światowej w pod lwowskiej wsi Gańczary, przyjazdu wraz z rodziną na Dolny Śląski, relacji z żołnierzami radzieckimi, pobytu w wojsku w latach 50-tych XX wieku.   Zakres chronologiczny: 1933 - 1965.   Miejsca wydarzeń: Gańczary (Ukraina), Lwów (Ukraina), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Dawidów (Ukraina), Wyszków (woj. mazowieckie), Głogów (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Winniki (Ukraina), Zaleszczyki (Ukraina), Oświęcim (woj. małopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Pułtusk (woj. mazowieckie),  Przasnysz (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie)

Baczmański Antoni

Ryszard Lis - relacja

Relacja repatrianta z Dawidowa (woj. lwowski) dot. okupacji radzieckiej i niemieckiej podczas II wojny światowej, przesiedlenia na Dolny Śląsk, życia codziennego i edukacji w Legnicy a następnie we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1934 - 2012.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Spalona (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Archangielsk (Rosja), Milatycze (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pyskowice (woj. śląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie)

Lis Ryszard

Kazimierz Leszczak - relacja

Relacja mieszkańca Legnicy dot. przesiedlenia z okolic Lwowa na Dolny Śląsk, życia codziennego, kontaktów z Łemkami oraz żołnierzami radzieckimi stacjonującymi w Legnicy.   Zakres chronologiczny: 1945 - 1985.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kochlice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośąskie), Krotoszyce (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląski), Głogów (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Rzeszotary (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Leszczak Kazimierz

Bronisław Szpakowski - relacja

Relacja repatrianta z Kroszyna (woj. nowogródzkie) dot. przyjazdu wraz z rodziną i osiedlenia się na ziemiach zachodnich, powojennej sytuacji materialnej rodziny świadka, procesu społecznej integracji nowej zbiorowości, edukacji oraz pracy przy odbudowie miasta.   Zakres chronologiczny: 1936 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Kroszyn (Białoruś), Miśk (Białoruś), Baranowicze (Białoruś), Gorzów Wielkopolskie (Woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Rzepin (woj. lubuskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Kraków (woj. małopolskie), Wieliczka (woj. małopolskie), Częstochowa (woj. śląskie), Gietrzwałd (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazuzrskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Malbork (woj. pomorskie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Zielona Góra (woj. lubuskie)

Szpakowski Bronisław

Franciszek i Józefa Rudkiewicz - relacja

Wspólna relacja Franciszka i Józefy Rudkiewicz dot. ich dzieciństwa i młodości spędzonej na kresowej wsi Tuligłowy, przesiedleń, wspomnień związanych z transportem, osiedlenia się na Ziemiach Zachodnich, życia codziennego i religijnego.   Zakres chronologiczny: 1927 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Tuligłowy (Ukraina), Łozina (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Zaprężyn (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie),Bierzyce (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Stare Kurowo (pow. strzelecko-drezdeneckie, woj. lubuskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Drezdenko (pow. strzelecko-drezdeneckie, woj. lubuskie), Hołodówka (Ukraina), Poznań (woj. wielkopolskie)

Rudkiewicz Franciszek

Melania Buczacka - relacja

Relacja mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego dot. życia codziennego przed i w trakcie II wojny światowej w okolicach Lwowa, relacji z ludnością ukraińską, przyjazdu do Gorzowa Wlkp., późniejszej działalności zawodowej i społecznej.   Zakres chronologiczny: 1930 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Kęty (woj. małopolskie), Borysław (Ukraina), Tłumacz (Ukraina), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Bochnia (woj. małopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Chwalęcice (woj. lubuskie), Kłodawa (woj. wielkopolskie)

Buczacka Melania

Stanisława Ilków-Gołąb - relacja

Relacja Stanisławy Ilków-Gołąb dot. II wojny światowej, życia w pod lwowskiej wsi, okresu okupacji, przesiedleń, przyjazdu na Dolny Śląsk, życia codziennego w nowych warunkach, pracy w rolnictwie i stopniowego polepszenia się warunków życia.   Zakres chronologiczny: 1929 - 2013   Miejsca wydarzeń: Tuligłowy (Ukraina), Godzieszowa (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Łozina (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Komarno (Ukraina), Bierzyce (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Pasikurowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie)

Ilków-Gołąb Stanisława

Kazimiera Jewłoszewicz - relacja

Krótka relacja Kazimiery Jewłoszewicz dot. powojennych przesiedleń, przyjazdu na Dolny Śląsk, relacji z ludnością niemiecką i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1944 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Żydaczów (Ukraina), Malczyce (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Rabka, Bytom (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Stryj (Ukraina), Kijów (Ukraina)

Jewłoszewicz Kazimiera

Ryszard Franciszek Wysocki - relacja

Relacja Ryszarda Wysockiego dot. II wojny światowej, którą przeżył w miejscowości pod Wilnem, edukacji w radzieckiej szkole, kultu Stalina, służbie w Armii Radzieckiej, przyjazdu do Polski w ramach tzw. II repatriacji, osiedlenia się we Wrocławiu, pracy, życia codziennego, zaangażowania się w sprawy opozycji antykomunistycznej oraz Kościoła Katolickiego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Wilno (Litwa), Soleczniki (Litwa), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Wysocki Ryszard

Michał Grabowski - relacja

Relacja Michała Grabowskiego dot. przyjazdu wraz z rodziną na Dolny Śląsk w 1945 r., osiedlenia się pod Opolem, wspólnego mieszkania z niemiecką rodziną, organizowania życia po wojnie, pracy oraz sytuacji z nią związanych w okresie PRL-u. Zakres chronologiczny: 1945 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Biłka Królewska (obw. lwowski, Ukraina), Opole (woj. opolskie), Grodzisk, Wierzbnik (pow. brzeski, woj. opolskie), Siedlce (woj. mazowieckie), Lwów (Ukraina), Ozimek (pow. opolski, woj. opolskie), Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie), Wołgograd (Rosja), Biedrzykowice (pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie), Grodków (pow. brzeski, woj. opolskie), Stalowa Wola (woj. podkarpackie), Grodziec (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie)

Grabowski Michał

Augustyn Czyżowicz - relacja

Krótka relacja Augustyna Czyżowicza dot. II wojny światowej w świetle wspomnień dziecka, sytuacji materialnej rodziny, przesiedleń, osiedlenia się na Ziemiach Zachodnich i wspólnego mieszkania z ludnością niemiecką do czasu ich ewakuacji. Zakres chronologiczny: 1944 - 1946. Miejsca wydarzeń: Sąsiadowice (obw. lwowski, Ukraina), Brzózka (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Wińsko (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie)

Czyżowicz Augustyn

Zdzisław Chlebek - relacja

Krótka relacja Zdzisława Chlebka dot. II wojny światowej w okolicach Rzeszowa, przyjazdu na Dolny Śląsk wraz z rodziną, organizacji i warunków transportu, kradzieży jakich dokonywali żołnierze Armii Czerwonej, pracy i życia osobistego. Zakres chronologiczny: 1945 - 2008. Miejsca wydarzeń: Nowy Borek, Legnica (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kaczorów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Głogów (woj. dolnośląskie)

Chlebek Zdzisław

Irena Gąszczak - relacja

Relacja Ireny Gąszczak dot. wyjazdu z rodzinnego Lwowa w 1946 r. do Polski, osiedlania się we Wrocławiu, wyglądu miasta w powojennych latach, życia codziennego, edukacji, pracy. Świadek opowiada swoje wspomnienia związane ze stanem wojennym w 1981 r. oraz o wizycie papieża we Wrocławiu. Zakres chronologiczny: 1939 - 2008. Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Łódź (woj. łódzkie),  Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Gąszczak Irena

Stanisława Kuchta - relacja

Relacja Stanisławy Kuchty dot. II wojny światowej, prześladowań ludności polskiej w d. woj. stanisławowskim przez ukraińskich nacjonalistów, mordowania ludzi, palenia domów i pomieszczeń gospodarczych, ucieczki Polaków z obszarów wiejskich do większych miast, przesiedleń, podróży na zachód. Zakres chronologiczny: 1939 - 1946. Miejsca wydarzeń: Głubczyce (woj. opolskie), Katowice (woj. śląskie), Stanisławów (Ukraina), Wysoka.

Kuchta Stanisława

Maria Kawińska - relacja

Relacja Marii Kawińskiej dot. II wojny światowej, ciężkich przeżyć podczas okupacji zarówno niemieckiej jak i rosyjskiej, przemarszu wojsk przez wioskę Obertyn, ataków Ukraińców na polską ludność, wyjazdu po zakończonej wojnie na tereny należące do Polski, złych warunków w trakcie drogi, osadnictwa na ziemiach zachodnich, relacji z ludnością Niemiecką, organizacji życia po wojnie, pracy i nakłaniania do oddawania głosów w wyborach w 1947 r. hasłem "3 x TAK".   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Żuków (Ukraina), Hańkowice (Ukraina), Turki, Przemyśl (woj. podkarpackie), Wrocław (Woj. dolnośląskie), Stara Studnica (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Kalisz Pomorski (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Mielno (pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Białogard (woj. zachodniopomorskie), Kutno (woj. łódzkie)

Kawińska Maria

Stefan Hnat - relacja

Relacja Stefana Hnata, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", dotycząca jego rodzinnej miejscowości Grąziowa i relacjach pomiędzy zamieszkującymi ją Ukraińcami i Polakami, następnie czasów okupacji radzieckiej i niemieckiej, wydarzeń z marca 1945 roku, kiedy to na wieś napadali partyzanci polscy i ukraińscy, świadek opowiada też o próbach uniknięcia wysiedlenia, a następnie o życiu na Pomorzu, gdzie został przesiedlony: służbie wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim, układaniu stosunków z ludnością polską, początkach życia religijnego grekokatolików na Pomorzu, zawiązywaniu wspólnoty ukraińskiej (Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne).   Zakres chronologiczny: 1938-1970   Miejsca wydarzeń: Grąziowa (pow. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie), Łomna (pow. Przemyśl, woj. podkarpackie, wieś nieistniejąca), Grabowo (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Prabuty (pow. Kwidzyn, woj. warmińsko-mazurskie), Bytów (woj. pomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Miastko (pow. Bytów, woj. pomorskie), Lwów (Ukraina), Bircza (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Chmielewo (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Łubno (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Olszanica (pow. leski, woj, podkarpackie), Lesko (woj. podkarpackie), Ustrzyki Dolne (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie), Zagórz (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Tomaszów Lubelski (woj. lubelski), Trzebiatów (pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Hnat Stefan

Wiktoria Roman - relacja

Relacja Wiktorii Roman, Ukraińki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", opowiadającej o swojej rodzinnej wsi Nowosiółki, zamieszkujących ją nacjach (Ukraińcy, Polacy, Żydzi) i relacjach między nimi, następnie o czasie wojny i powojennych napięciach, akcjach partyzantów polskich i ukraińskich, następnie szczegółowo mówi o przesiedleniu w ramach Akcji "Wisła" i organizowaniu sobie życia na nowym terenie - relacjach z zastaną ludnością miejscową, relacjach z przywiezionymi Polakami, organizacji wspólnoty religijnej, której przewodniczył ks. Dziubyna; świadek wspomina też swoją pracę w PGR.   Zakres chronologiczny: 1939-1970   Miejsca wydarzeń: Nowosiółki (pow. leski, woj. podkarpackie), Hoczew (pow. leski, woj. podkarpackie), Zahoczewie (pow. leski, woj. podkarpackie), Dziurdziów (pow. leski, woj. podkarpackie), Zagórz (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Bińcze (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Międzybórz (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Dzików (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Biały Bór (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Lubaczów (woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Słupsk (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Tczew (woj. pomorskie), Oleszyce (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie)

Roman Wiktoria

Katarzyna Melnykewycz - relacja

Relacja Katarzyny Melnykewycz, Ukraińki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", w której poruszono następujące tematy: rodzina i wieś rodzinna, wyjazdy zarobkowe ojca do USA, stosunki pomiędzy różnoetnicznymi mieszkańcami wsi, szkoła, czasy II Wojny Światowej, okupacja radziecka i niemiecka, działania UPA podczas wojny i zaraz po jej zakończeniu, działalność polskiej partyzantki, uniknięcie wywózki do ZSRR, Akcja "Wisła", przyjazd na Ziemie Zachodnie, organizowanie się ludności ukraińskiej w nowym miejscu zamieszkania, organizowanie lokalnego Kościoła grekokatolickiego, dylematy i obawy przesiedlonych Ukraińców.   Zakres chronologiczny: 1914-1970   Miejsca wydarzeń: Rakowa (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Nowe Gonne (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Przybyszówka (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Brzeźnica (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Mrzygłód (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Tyrawa Wołoska (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Świdwin (woj. zachodniopomorskie), Hamburg (Niemcy), Ropienka (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie), Bytów (woj. pomorskie), Stare Wierzchowo (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie)

Melnykewycz Katarzyna

Eugenia Kowalczyk - relacja

Relacja Eugenii Kowalczyk, Ukraińki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", opowiadającej o czasie wojny w rodzinnej wsi Futory, okupacji niemieckiej i radzieckiej, o powojennych napięciach pomiędzy Ukraińcami i Polakami, wspomina też Żydów mieszkających w okolicy; następnie mówi o przesiedleniu w ramach Akcji "Wisła" i organizowaniu sobie życia na nowym terenie, relacjach z zastaną ludnością miejscową i z przywiezionymi zza Buga Polakami, opowiada też o swojej edukacji i pracy jako nauczycielka w szkole polskiej i ukraińskiej.   Zakres chronologiczny: 1939-2015   Miejsca wydarzeń: Futory (pow. Lubaczów, woj. podkarpackie), Oleszyce (pow. Lubaczów, woj. podkarpackie), Dzików (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Międzybórz (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Słupsk (woj. zachodniopomorskie), Rzeczenica (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Lwów (Ukraina), Szczyrk (pow. bielski, woj. śląskie), Tarnów (woj. małopolskie), Narol (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie), Bełżec (woj. lubelskie)

Kowalczyk Eugenia

Stefan Łajkosz - relacja

Relacja Stefana Łajkosza, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", wspominającego rodzinną wieś Hołuczków, relacje między Polakami a Ukraińcami, okres II Wojny Światowej, okupację radziecką i próby tworzenia kołchozu, okupację niemiecką, przy czym pojawił się wątek służby Ukraińców w armii niemieckiej; świadek opowiada też o ukraińskiej partyzantce (przynależność jednego z członków rodziny do UPA, powieszenie jednego z mieszkańców wsi za donoszenie na partyzantów), następnie wysiedleniu w 1947 i wywózce na zachód Polski oraz internowaniu części Ukraińców w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie; następnie o pierwszych latach na nowym terenie i konfliktach z miejscową ludnością niemiecką i kaszubską, o późniejszej pracy na roli; świadek wspomina przejawy życia wspólnotowego Ukraińców - uczestnictwo w nabożeństwach grekokatolickich, działanie chóru "Wierchowyna"; w narracji często przewija się motyw tożsamości narodowej Ukraińców, świadek zauważył - choć nie nazwał wprost - nieustanny proces asymilacji.   Zakres chronologiczny: 1938-2015   Miejsca wydarzeń: Hołuczków (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Tyrawa Wołoska (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Poczajiw (Poczajów, Ukraina), Jaworzno (woj. śląskie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Międzybórz (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Bielica (daw. międzyleski, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Sanok (woj. podkarpackie), Koczały (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Drohobycz (Ukraina), Mrzygłód (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Człuchów (woj. pomorskie), Koczała (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Kuźmina (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Słupsk (woj. pomorskie), Koszlain (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki), Mościska (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie)

Łajkosz Stefan

Michał Szydywar - relacja

Relacja Michała Szydywara, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", wspominającego rodzinną wieś Dołżyce, grupy etniczne (Ukraińcy, Cyganie, rodzina polska, rodzina żydowska), stosunki między nimi, kontakty z Rusią Zakarpacką, czasy okupacji niemieckiej i radzieckiej, partyzantkę działającą w okolicy, rozstrzelanie swego wujka oskarżonego o współpracę z UPA, następnie wywózkę na Pomorze, adaptowanie się do nowych warunków, pracę w PGR i początki życia religijnego grekokatolików; świadek nie prowadzi ciągłej narracji, a zdawkowo odpowiada na pytania, podaje jednak dużo szczegółów, np. nazwiska rodzin wysiedlonych, nazwisko proboszcza, gwarowe określenia grup etnicznych.   Zakres chronologiczny: 1938-1980   Miejsca wydarzeń: Dołżyca (pow. lesko, woj. podkarpackie), Nowy Łupków (pow. sanok, woj. podkarpackie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Stępień (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Łopienka (pow. leski, woj. podkarpackie), Baligród (pow. leski, woj. podkarpackie), Wola Michowa (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Trzebiatów (pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie), Bytów (woj. pomorskie), Bobolice (woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Drzonowo (pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie), Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie), Pustkowo (pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie)

Szydywar Michał

Stefania Myc - relacja

Relacja Stefanii Myc, Ukrainki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", wspominającej rodzinną wieś Kreców, pracę, szkołę, polskich dziedziców dworu we wsi, relacje między Polakami a Ukraińcami, okupację radziecką i niemiecką, wysiedlenia w 1945, podczas których część jej rodziny wyjechała na radziecką Ukrainę, następnie wysiedlenie w 1947, w czasie którego część Polaków dobrowolnie dołączyła do ukraińskich sąsiadów, organizowanie sobie życia na nowym miejscu, w tym układanie stosunków z Polakami; świadek dużo miejsca poświęca problemom społeczności ukraińskiej na okolicznym terenie, wspomina też kształtowanie się Kościoła grekokatolickiego, w którym najważniejszą rolę grał ks. Stepan Dziubyna; mówiąc o okupacji niemieckiej świadek przekazała historię swojego brata, powołanego do WehrmachtuZakres chronologiczny: 1930-1970Miejsca wydarzeń: Kreców (pow. Przemyśl, woj. podkarpackie), Zagórz (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Koczała (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Linowo (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Sanok (woj. podkarpackie), Człuchów (woj. pomorskie), Salzburg (Austria), Tyrawa Wołoska (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Boblice (pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie), Słupsk (woj. pomorskie)

Myc Stefania

Rozalia Maciupa - relacja

Relacja Rozalii Maciupy, Ukrainki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", wspominającej rodzinną wieś Wańkową, jej społeczeństwo i relacje między grupami etnicznymi (Ukraińcy, Polacy, Żydzi), pobliską kopalnię ropy w Ropience i życie codzienne przed wojną, następnie okres II Wojny Światowej, okupację niemiecką i mord na Żydach w Ropience, walki partyzantów polskich (oddział, którym dowodził "Dach") i ukraińskich, następnie dwie akcje wysiedleńcze, w 1946 i 1947, w wyniku których rodzina została rozdzielona; świadek opowiada też o pierwszych latach na nowym miejscu zamieszkania i trudnościach w układaniu sobie stosunków z Polakami.   Zakres chronologiczny: 1930-1990   Miejsca wydarzeń: Wańkowa (pow. leski, woj. podkarpackie), Ropienka (pow. leski, woj. podkarpackie), Syberia, Pieniężnica (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Brzeźnica (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Drohobycz (Ukraina), Oświęcim (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Sobótka (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Maciupa Rozalia

Andrzej Wiktor - relacja

Relacja prof. Andrzeja Wiktora, długoletniego dyrektora Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, wspominającego swoją karierę naukową i pracę w Muzeum, kontakty z naukowcami polskimi i zagranicznymi, wyjazdy terenowe, a także historię samej placówki, którą zarządzał - dzieje sięgające XIX wieku, zbiory przedwojennych naukowców, zniszczenia wojenne; świadek barwnie i szczegółowo przedstawia różne osobistości polskiej biologii oraz swój pobyt badawczy na Nowej Gwinei; wspomina też parcelację gruntów należących do jego rodziny zaraz po II Wojnie Światowej i wysiedlenie z rodzinnej wsi; zdawkowo wspomina strajki w 1968 i 1980 r. oraz powódź we Wrocławiu w 1997 r.   Zakres chronologiczny: 1945-2015   Miejsca wydarzeń: Nowa Wieś (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Sopot (woj. pomorskie), Gdynia-Orłowo (woj. pomorskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Biecz (pow. gorlicki, woj. małopolskie), Gorlice (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Bułgaria, Nowa Gwinea, Petersburg (Rosja), Kłodzko (woj. dolnośląskie)

Wiktor Andrzej

Józef Ikało - relacja

Relacja Józefa Ikało, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", dotycząca jego rodzinnej wsi Krajnia, stosunków polsko-ukraińskich przed i w czasie wojny, wypadków związanych z przejściem frontu w 1945 r., wysiedleń w 1946 i 1947 r., podróży i przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane, nauki i pracy zawodowej oraz życia kulturalnego Ukraińców w Białym Borze (zespół muzyczny, kino, cerkiew, zwyczaje, zabawy); świadek mówi też o ustosunkowaniu się części przesiedleńców do swojej ukraińskiej tożsamości; wspomina też współżycie grup etnicznych w Białym Borze (Niemcy, Ukraińcy, Kaszubi, Białorusini).   Zakres chronologiczny: 1939-1992   Miejsca wydarzeń: Krajna (daw. pow. Dobromil, woj. lwowskie, wieś nieistniejąca), Bińcze (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Lędyczek (pow. Złotów, woj. wielkopolskie), Słupsk (woj. pomorskie), Bircza (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Arłamów (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie), Koczała (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Człuchów (woj. pomorskie), Chojnice (woj. pomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Kaliska (pow. starogardzki, woj. pomorskie), Drzonowo (pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie), Stepień (pow.szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Pieniężnica (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Komańcza (pow. sanocki, woj. podkarpackie)

Ikało Józef

Michał Kowalczyk - relacja

Relacja Michała Kowalczyka, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", dotycząca jego rodzinnej wsi Krajna, czasów II Wojny Światowej i działań okupanta niemieckiego i rosyjskiego, wywózki na tzw. Ziemie Odzyskane i zakwaterowania w Białym Borze, działań zmierzających do nawiązania kontaktów z rozproszoną rodziną, organizowania szkoły ukraińskiej i parafii grekokatolickiej w Białym Borze oraz społeczności ukraińskiej tamże; świadek opowiada szczegółowo kilka wątków, np. ukrycie się w Krajni Ukraińców uciekających przed polskim wojskiem, poszukiwanie domu w Białym Borze, dużo miejsca poświęca, wraz z żoną, obsadzie personalnej i ocenie kierownictwa szkoły ukraińskiej w Białym Borze; na końcu przytacza opowieść świadka zabójstwa gen. Karola Świerczewskiego.   Zakres chronologiczny: 1939-1965   Miejsca wydarzeń: Krajna (daw. pow. Dobromil, woj. lwowskie, wieś nieistniejąca), Bińcze (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Toronto (Kanada), Bircza (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Sydney (Australia), Katowice (woj. śląskie), Olszanica (pow. leski, woj. podkarpackie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Lędyczek (pow. złotowski, woj. wielkopolskie), Białogard (woj. zachodniopomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Zegrze (pow. legionowski, woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Brzeżawa (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Olszanowo (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Człuchów (woj. pomorskie), Czaplinek (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Drohobycz (Ukraina), Sokal (Ukraina), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie)

Kowalczyk Michał

Zofia Skoczypiec - relacja

Relacja Zofii Skoczypiec, Ukraińki przesiedlonej podczas Akcji "Wisła", dotycząca jej rodzinnej wsi Trójca, życia codziennego tuż po wojnie, wysiedlenia w 1947 r. i pierwszych lat pobytu na tzw. Ziemiach Odzyskanych, relacjach z ludnością polską, organizowania się ludności ukraińskiej wokół cerkwi, szkoły i stowarzyszenia kulturalnego, przełamywania wraz z Polakami wzajemnych uprzedzeń i ucieczek na Zachód w latach późniejszych; świadek czyni też pewne refleksje na temat tożsamości Ukraińców i małżeństw mieszanych, opowiada też historię swojego ojca, który przed II Wojną Światową wyjeżdżał do Francji, aby zarobić na warsztat tkacki.   Zakres chronologiczny: 1936-2015   Miejsca wydarzeń: Trójca (pow. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie), Rybotycze (pow. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie), Wybudowanie (dziś Biały Dwór, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Człuchów (woj. pomorskie), Kreców (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Sanok (woj. podkarpackie), Lesko (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Tarnów (woj. małopolskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Gdynia (woj. pomorskie)

Skoczypiec Zofia

Józef Dobosz - relacja

Relacja Józefa Dobosza, Ukraińca, dotycząca jego rodzinnej wsi Krecowa, tamtejszych stosunków narodowościowych i społecznych przed II Wojną Światową, okupacji niemieckiej i radzieckiej, pracy w niemieckiej organizacji junackiej, ucieczki i wstąpienia do Ukraińskiej Powstańczej Armii, aresztowania i więzienia Sanoku, Sztumie oraz w obozach w Jaworznie i Strzelcach Opolskich, pracy w Powiatowym Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych w Miastku, życia ukraińskiej diaspory w Białym Borze i kontaktów z rodziną przesiedloną na Ukrainę i przebywającą w Kanadzie; świadek szczegółowo opowiada wiele epizodów ze swojego życia, zarówno przed wojną jak i w jej czasie i w latach powojennych.   Zakres chronologiczny: 1937-1990   Miejsca wydarzeń: Kreców (pow. Przemyśl, woj. podkarpackie), Kuźmina (pow. Przemyśl, woj. podkarpackie), Sanok (woj. podkarpackie), Jaworzno (woj. śląskie), Strzelce Opolskie (woj. opolskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Miastko (woj. zachodniopomorskie), Czortków (Čortkìv, Ukraina), Toronto (Kanada), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Sztum (woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Człuchów (woj. pomorskie), Chojnice (woj. pomorskie), Konin (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Sieradz (woj. łódzkie), Nowy Dwór Gdański (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Piła (woj. wielkopolskie), Tyrwa Wołoska (woj. podkarpackie), Żurawica (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Oświęcim (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Pruszcz Gdański (woj. pomorskie), Dyminek (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Tarnopol (Ukraina), Jarosław (woj. podkarpackie), Warszawa (woj. mazowieckie), Edmonton (Kanada)

Dobosz Józef

Ołena Skoczypiec - relacja

Relacja Ołeny Skoczypiec, Ukraińki przesiedlonej podczas wojny do Besarabii a następnie podczas Akcji "Wisła"; świadek porusza temat relacji Ukraińców z Polakami w rodzinnej wsi i następnie na przesiedleniu w Besarabii i na tzw. Ziemiach Odzyskanych, opowiada też o warunkach życia i pracy nauczyciela w szkole polskiej i ukraińskiej po II Wojnie Światowej, dużo miejsca poświęca kwestii organizowania cerkwi grekokatolickiej w Białym Borze i relacjom z księżmi rzymskokatolickimi; świadek często opowiada ogólnie, zasłania się niepamięcią.   Zakres chronologiczny: 1939-2015   Miejsca wydarzeń: Miłków (pow. Lubaczów, woj. podkarpackie, wieś nieistniejąca), Mandża (Besarabia), Oleszyce (pow. Lubaczów, woj. podkarpackie), Kaliska (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Drzewiany (pow. koszaliśki, woj. zachodniopomorskie), Koszalin (Woj. zachodniopomorskie), Katowice (woj. śląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Białystok (woj. podlaskie), Załuż (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Skoczypiec Ołena

Olga Uchryn - relacja

Relacja Olgi Uchryn, Ukraińki przesiedlonej podczas Akcji "Wisła", opowiadająca o życiu w bieszczadzkiej wsi w latach 40. XX w. i na tzw. Ziemiach Odzyskanych w latach 50.-80. XX w., najwięcej uwagi poświęcając relacjom Polaków i Ukraińców, warunkom życia i życiu codziennemu; porusza też temat partyzantki ukraińskiej, wywózki ojca na Sybir, przesiedlenia, organizowania PGR, odwiedzin stron rodzinnych, organizowania się lokalnej cerkwi grekokatolickiej.   Zakres chronologiczny: 1945-2015   Miejsca wydarzeń: Żernica Niżna (pow. leski, woj. podkarpackie, wieś nieistniejąca), Zagórz (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Dyminek (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Kaliska (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Kołtki (pow. szczecinecki, woj. Zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Kocborowo (Starogard Gdański, woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Goleniów (woj. zachodniopomorskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Bylica (woj. zachodniopomorskie), Żary (woj. lubuskie), Żagań (woj. lubuskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Ciechocinek (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie), Hoczew (pow. leski, woj. podkarpackie), Słupsk (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie)

Uchryn Olga

Anna Murdza - relacja

Relacja Anny Murdzy, Łemkini przesiedlonej podczas Akcji "Wisła", dotycząca przesiedlenia na tzw. Ziemie Odzyskane i pierwszych lat tamże, stosunków z ludnością polską i ukraińską; relacja początkowo będąca opowieścią świadek przyjmuje szybko kształt rozmowy redaktora ze świadek i jej córką na tematy związane z kulturą ludową Łemków - ubioru, języka, potraw; świadek cytuje tradycyjne piosenki i anegdoty, wraca też w ograniczonym zakresie do wspomnień z rodzinnej wsi z lat 40. XX w. i problemu partyzantki polskiej i ukraińskiej.   Zakres chronologiczny: 1945-2015   Miejsca wydarzeń: Wola Michowa (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Lesko (woj. podkarpackie), Słowacja, Koczała (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Brzezie (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Pieniężnica (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Międzyborze (pow. świdwiński, woj. zachodniopomorskie), Komańcza (pow. sanocki, woj. podkarpackie)

Murdza Anna

Zuzanna Majak - relacja

Zuzanna Majak opisuje wywózkę na Syberię, wyjście z armią gen. Władysława Andersa do Persji, następnie przez Indie, do obozu dla polskich dzieci w Nowej Zelandii;  powrót do Polski; życie codzienne na Ziemiach Zachodnich, relacje między ludnością autochtoniczną a napływową oraz stan wojenny w Kluczborku.   Zakres chronologiczny: 1938-2000   Miejsca wydarzeń: Sybiera, Kazachstan, Isfahan (Iran), Bombaj (Indie), Pahiatua (Nowa Zelandia), Kluczbork (woj. opolskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie)

Majak Zuzanna

Mieczysław Maćkała- relacja

Mieczysław Maćkała, kresowianin opisuje relacje pomiędzy trzema grupami narodowościowymi (Polakami, Ukraińcami, Żydami) w okresie XX-lecia międzywojennego oraz w trakcie II wojny światowej na terenach wschodnich. Świadek opowiada o okupacji sowieckiej, a następnie o wkroczeniu wojsk niemieckich na Kresy. Wspomina przy tym o grabieżach, wywózkach na Syberie oraz o rzeziach dokonywanych przez Ukraińców na Polakach. Ostatnie minuty relacji skupiają się na czasach powojennych kiedy to rodzina Świadka przyjeżdża na Ziemie Zachodnie.   Zakres chronologiczny: 1932- lata 50-te XX w.   Miejsca wydarzeń: Rychcice, Drohobycz (dwa. woj. lwowskie, obecnie Ukraina), Strzelin (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. lubelskie), Workuta (Rosja), Bronica (Ukraina), Sambor (Ukraina)

Maćkała Mieczysław

Antoni Marcinko- relacja

Antoni Marcinko,opisuje życie podczas wojny w rodzinnej wsi, okupacje: niemiecką i radziecką, warunki życia i głód, traktowanie przez okupantów, wywózki na Syberie, napady i mordy dokonywane przez ludność Ukraińską, przyjazd na tzw. Ziemie Odzyskane, warunki mieszkaniowe, życie codzienne i rodzinne. Zakres chronologiczny: 1939-1955   Miejsca wydarzeń: Winniki (woj. lwowskie, obecnie Ukraina), Oświęcim (woj.małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Jarosław (woj. podkarpackie), Kluczbork (woj. opolskie), Kraków (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie)

Marcinko Antoni

Maria Sobulska - relacja

Relacja Marii Sobulskiej dotyczy dzieciństwa spędzonego w Podkamieniu, wybuchu II Wojny Światowej, osiedlenia się w okolicach Brzegu Dolnego po wojnie, pracy w zakładach odzieżowych przy ul. Szewskiej we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1930-2017   Miejsca wydarzeń: Podkamień (obw. lwowski, Ukraina), Brody (obw. lwowski, Ukraina), Krzemieniec (obw. tarnopolski, Ukraina), Brzeg Dolny (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Sobulska Maria

Maria Jankowska - relacja

Maria Jankowska opisuje dzieciństwo podczas II Wojny Światowej, wojenne i powojenne losy rodziny, przesiedlenie na teren PRL w 1956 roku, organizacje życia na Ziemiach Zachodnich i pracę zawodową w szpitalu psychiatrycznym.   Zakres chronologiczny: 1941-1990   Miejsca wydarzeń: Dziamonty (Białoruś), Wilno (Litwa), Karelia, Kuźnica (pow. sokólski, woj. podlaskie), Mińsk (Białoruś), Brześć (Białoruś), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Osetnica (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Czerwińsk (pow. płoński, woj. mazowieckie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie)

Jankowska Maria

Oswajanie Sępolna

Praca magisterska pt. Oswajanie Sępolna autorstwa Pawła Koziołka napisana pod kierunkiem prof. Pawła Banasia (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) jest w głównej mierze próbą rekonstrukcji warunków życia codziennego przesiedleńców, którzy po II wojnie światowej osiedlili się we wrocławskiej dzielnicy Sępolno. Powstała na bazie wywiadów przeprowadzonych przez autora z mieszkańcami Sępolna (nagrane na załączonej płycie CD); zawiera również ich biogramy. Dwa pierwsze rodziały dot. historii osiedla przed 1945 r.

Koziołek Paweł

Moje Miasto

Rękopis zawiera krótki opis przyjazdu i życia w powojennym Wrocławiu osieroconej dziewczyny, która przybyła do miasta z siostrą, telegrafistką w Dyrekcji Kolejowej w Radomiu, oddelegowaną na Ziemie Zachodnie. Tekst skupia się na wyglądzie miasta oraz początkach polskiego szkolnictwa i harcerstwa. Zakres chronologiczny: 19.07.1945-1.11.1945 Miejsce wydarzeń: Wrocław

Skulska Irena

Rodzeństwo Szostaków

Jawor (d. Stary Jawor), zdjęcie portretowe rodzeństwa Szostaków, stoją od lewej: Czesław Szostak, Tadeusz Szostak; na biało od lewej: Marta i Jolanta Baranowskie.

N.N.

Lwowiacy

Kazimiera Niedziweicz z synem Jerzym w obejściu swojego gospodarstwa które Niedziewiczowie otrzymali od PUR-u po przyjeździe ze Lwowa, Puck 1945-1948.

N.N.

Lwowiacy

Teofil Niedziewicz (pierwszy z prawej, u góry) z żoną Kazimierą (pierwsza z prawej, u dołu) podczas spotkania towarzyskiego w gronie znajomych, Puck 1945-1948.

N.N.

Założyciele ukraińskiej szkoły [w Białym Borze]

Portret zbiorowy założycieli ukraińskiej szkoły, prawdopodobnie w Białym Borze (z relacji świadek nie wynika to dokładnie) - Włodzimierz Szulhan, Stefania Szulhan, Eugenia Koziej (Kowalczyk), Oleksy Kotyński

Gawan Jan

Chór "Wierchowyna"

Występ chóru "Wierchowyna" założonego przez ukraińskich przesiedleńców z Akcji "Wisła", członkowie chóru w strojach ludowych, w pierwszym szeregu kobiety, w drugim mężczyźni, przed chórem dyrygent. Autorem fotografii być może jest Jan Gawan (wg świadka niejaki Galan)

N.N.

Chór "Wierchowyna" podczas akademii poświęconej Tarasowi Szewczence

Występ chóru "Wierchowyna" założonego przez ukraińskich przesiedleńców z Akcji "Wisła" podczas akademii poświęconej Tarasowi Szewczence; członkowie chóru w strojach ludowych, w pierwszym szeregu kobiety, w drugim mężczyźni, stoją na scenie, na tle portretu Tarasa Szewczenki i dat jego urodzin i śmierci Autorem fotografii być może jest Jan Gawan (wg świadka niejaki Galan)

N.N.

Prace melioracyjne, środkowe Pomorze

Robotnicy pracujący przy melioracji gruntu w okolicach Wałcza w wykopanym przez siebie rowie, w tle zagajnik; robotnikami są młodzi przesiedleńcy narodowości ukraińskiej, w środku Stefan Łajkosz

N.N.

Wertep z Białego Boru

Wertep - teatr bożonarodzeniowy - założonego przez ukraińskich przesiedleńców z Akcji "Wisła"; portret zbiorowy ucharakteryzowanych aktorów z rekwizytami

N.N.

Obrazek - ikona Matki Bożej z Krecowa

Fotografia ikony znajdującej się przed II Wojną Światową w cerkwi grekokatolickiej w Krecowie; Matka Boża z Dzieciątkiem, oboje ukoronowani, Maryja we wzorzystej szacie, flankowana przez półpostaciowych aniołów, ponad nią wizerunek Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy; Jezus trzyma zwój z tekstem zapisanym cyrylicą

N.N.

Rodzina ukraińskich przesiedleńców z Akcji "Wisła"

Rodzina Rozalii Maciupy kilka lat po przesiedleniu w Pieniężnicy; w górnym rzędzie od lewej: Rozalia Maciupa, Josyf Maciupa, siostra Rozalii Maciupy; w dolnym rzędzie od lewej: prawdopodobnie Adam Maciupa, matka Josyfa Maciupy, prawdopodobnie Wołodymyr Maciupa; w środku na pierwszym planie córka Rozalii Maciupy

N.N.

Żałobnicy nad zmarłym

Rodzina Rozalii Maciupy zgromadzona w mieszkaniu wokół jej zmarłego mężą Josyfa; zmarły leży ze złożonymi na brzuchu rękami, owiniętymi różańcem, z wetkniętym weń świętym obrazkiem; obok zmarłego palą się dwie świece.

N.N.

Rodzina Brelyk na Ukrainie

Portret zbiorowy rodziny Rozalii Maciupy (z domu Brelyk) wysiedlonej w 1946 r. do Ukraińskiej SRR, z którą Rozalia Maciupa spotkała się w 1968

N.N.

Rodzina Brelyk na Ukrainie

Portret zbiorowy rodziny Rozalii Maciupy (z domu Brelyk) wysiedlonej w 1946 r. do Ukraińskiej SRR, z którą Rozalia Maciupa spotkała się w 1968

N.N.

Pogrzeb Josyfa Maciupy

Uroczystości żałobne wśród ukraińskich przesiedleńców z Akcji "Wisła" - prawdopodobnie moment wyprowadzenia trumny z domu i formowania konduktu; z prawej modlitwę czyta ksiądz Jarosław Madzelan, duszpasterz parafii Biały Bór; obok niego w czerni wdowa Rozalia Maciupa

N.N.

Wnętrze cerkwi grekokatolickiej w Białym Borze

Ołtarz i ściana szczytowa cerkwi grekokatolickiej w Białym Borze; na ścianie obraz Najświętszej Maryi Panny, po obu stronach mniejsze obrazy Jezusa i Maryi; na ołtarzu tabernakulum, przed ołtarzem tetrapod (miejsce przyjmowania sakramentów i sprawowania niektórych obrzędów w liturgii wschodniej); cerkiew kryta jest drewnianym stropem, w połowie wysokości ściany biegnie ozdobny fryz. Cerkiew w Białym Borze została urządzona w 1957 r. w budynku kaplicy cmentarnej, funkcjonowała tam do czasu wybudowania nowego budynku w l. 1992-1997.

N.N.

Praznyk w cerkwi grekokatolickiej w Białym Borze

Procesja podczas odpustu (praznyk) w grekokatolickiej parafii w Białym Borze, na pierwszym planie wierni zwróceni tyłem do obiektywu, na drugim planie kapłani, również odwróceni tyłem, w uroczystych szatach liturgicznych; częściowo widoczne sztandary; procesja obchodzi budynek cerkwi, na której zawieszono cytat z patriarchy Josifa (prawdopodobnie Josif Slipyj, arcybiskup lwowski 1944-1984): de ê cerkva, tam ê naša duša, tam ê i naš narod

N.N.

Josyf Brelyk

Portret brata Rozalii Maciupy, Josyfa Brelyka, wysiedlonego do ZSRR ze wsi Wańkowa (pow. leski, woj. podkarpackie) w 1946 r., prawdopodobnie z żoną. Josyf Brelyk początkowo przebywał na Syberii, później pozwolono mu wyjechać do Ukraińskiej SRR.

N.N.

Josyf Brelyk na Syberii

Josyf Brelyk, brat Rozalii Maciupy, przesiedlony w 1946 r. z Wańkowej (pow. leski, woj. podkarpackie) na Syberię (okolice Irkucka), przed chatą syberyjską. Josyf Brelyk początkowo przebywał na Syberii, później pozwolono mu wyjechać do Ukraińskiej SRR.

N.N.

Josyf Brelyk z rodziną

Josyf Brelyk, brat Rozalii Maciupy, wywieziony w 1946 r. z Wańkowej (pow. leski, woj. podkarpackie) do ZSRR, z rodziną na Syberii; obok Josyfa Brelyka stoi jego żona, siedzą teściowa i siostra żony. Josyf Brelyk początkowo przebywał na Syberii, później pozwolono mu wyjechać do Ukraińskiej SRR.

N.N.