przesiedlenia

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

przesiedlenia

Terminy równoznaczne

przesiedlenia

Powiązane terminy

przesiedlenia

131 Opis archiwalny results for przesiedlenia

131 results directly related Exclude narrower terms

Podanie o przydzielenie mieszkania

podanie Aleksandra Łupaczyka o przydział mieszkania we Wrocławiu sygnowane jego podpisem, potwierdzone pieczęcią i nieczytelnym podpisem pracownika Państowego Urzędu Repatriacyjnego wraz z adnotacją następującej treści: "Państwowy Urząd Repatriacyjny we Wrocławiu stwierdza, że ob. Aleksander Łupaczyk jest repatriantem";

Zarząd Miejski m. Wrocławia Wydział Mieszkaniowy

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2027/05/45

okazicielem dokumentu Kazimierz Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy, udający się wraz z żoną Weroniką i córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Ministerstwo Administracji Publicznej

Prośba Weroniki Zając o przesiedlenie na Ziemie Zachodnie

podanie, w którym Weronika Zając, zam. we Włochach wówczas odrębne miasto w pow. warszawskim, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy prosi o przesiedlenie na ziemie zachodnie do Kudowy-Zdroju; na odwrociu pozytywna opinia kierownika śledczego Milicji Obywatelskiej we Włochach;

Zając Weronika

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2735/05/45

okazicielem zaświadczenia Weronika Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto w pow. warszawskim, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy udająca się wraz z 2 córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Inspektor Rejonowy Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Pow. Warszawski

Zaświadczenie Nr 557

okazicielem zaświadczenia Weronika Zając udająca się wraz z 4 innymi osobami do Kudowy-Zdroju;

Inspektor Rejonowy Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Pow. Warszawski

Zaświadczenie = Udostowerenije

okazicielem dokumentu Franciszek Fokczyński, współpracownik Głównego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej w właśc.: z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej; dokument pierwotnie ważny do 31.12.1945 r., następnie prolongowany do 28.02.1946 r., 31.03.1946 r. i 30.04.1946 r.

Główny Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Ewakuacji w Litewskiej SRR

Odpis Zaświadczenie Nr. 252

okazicielem dokumentu Franciszek Fokczyński, współpracownik Głównego Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej w właśc.: z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej; dokument powstał na odwrociu fragmentu niemieckiego formularza Deutsche Reichsbahn Niemieckich Kolei Rzeszy

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy we Wrocławiu

Zaświadczenie

okazicielem zaświadczenia Franciszek Fokczyński, pracownik Urzędu Głównego Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej w właśc.: z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Główny Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Ewakuacji w Litewskiej SRR

Karta ewakuacyjna = Evakuacijos lapas

okazicielką dokumentu wystawionego przez Głównego Pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do spraw Ewakuacji Wanda Fokczyńska, zam. w Wilnie, ul. U župio pol. Zarzeczna

Główny Pełnomocnik Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

Karta ewakuacyjna - odpis No. 101

Odpis Karty ewakuacyjnej nr 1870, sporządzonej w biurze Rejonowego Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej ds. Ewakuacji w Stanisławowie, na nazwisko Wiktoria Jaworek, ewakuującej się z miejscowości Załucze (obwód iwanofrankiwski) do Nowego Sącza wraz z córkami: Kamilą, Bolesławą i Stanisławą oraz 10 cetnarami produktów żywnościowych i 10 przedmiotami użytku domowego; za zgodność z oryginałem poświadczył obwodowy Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obwód X Dolnego Śląska; pieczęć Pełnomocnika, podpis: ...iańska.W nagłówku nazwa: Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, od sierpnia 1945 zmieniono nazwę na Generalny Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji; stanowisko pełnomocników obwodowych zlikwidowano wraz z powołaniem Ministerstwa Ziem Odzyskanych w listopadzie 1945

Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenie

Zaświadczenie przesiedleńców z terenów Związku Radzieckiego wyjeżdżających do Polski. Na odwrocie zachowane pieczęcie i notatki różnych punktów etapowych i P.C.K. Całość mocno nieczytelna, częściowo uszkodzona.

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2027/05/45

okazicielem dokumentu Kazimierz Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy, udający się wraz z żoną Weroniką i córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Ministerstwo Administracji Publicznej

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2735/05/45

okazicielem zaświadczenia Weronika Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto w pow. warszawskim, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy udająca się wraz z 2 córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Inspektor Rejonowy Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Pow. Warszawski

Karta ewakuacyjna = Evakuacijos lapas

okazicielką dokumentu wystawionego przez Głównego Pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do spraw Ewakuacji Wanda Fokczyńska, zam. w Wilnie, ul. U župio pol. Zarzeczna

Główny Pełnomocnik Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

Otwarcie mostu na Regalicy

uroczyste otwarcie [zbudowanego przez wojska inżynieryjne] Mostu im. 1. Armii Wojska Polskiego na Regalicy [odnoga Odry] w Szczecinie; na pierwszym planie trzeci od lewej gen. Marian Spychalski [ówczesny minister obrony narodowej]; w drugim rzędzie drugi od prawej (z kwiatami) gen. Wojciech Jaruzelski [wówczas dowódca stacjonującej w Szczecinie 12 Dywizji Zmechanizowanej]

N.N.

Tadeusz Szostak - relacja

Relacja przesiedleńca, dotycząca wywózki na Syberię, przyjazdu na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego i zwyczajów oraz stosunku Polaków do mienia poniemieckiego.   Zakres chronologiczny: 1939-1957   Miejsca wydarzeń: Kadełby (ob. Białoruś), Barnauł (Syberia, Rosja), Stary Jawor (ob. część Jawora, woj. dolnośląskie), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Maćkowice (Ukraina), Chmielnicki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)

Szostak Tadeusz

Weronika Najwer - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca dzieciństwa, wywózki na Syberię, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1933-1978   Miejsca wydarzeń: Mały Jadwisk (d. woj. nowogródzkie, ob. Białoruś), Abakan (Syberia, Rosja), Minusińsk (Syberia, Rosja), Kłaczyna (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Sokolniki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Najwer Weronika

Michał Suda - relacja

Relacja kresowiaka, dotycząca stosunków polsko-ukraińskich na Kresach Wschodnich II RP, zbrodni UPA, eskpatriacji i organizacji życia po wojnie na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1938-1991   Miejsca wydarzeń: Presowce (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Cecówka (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Lwów (ob. Ukraina), Krzepielów (woj. lubuskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Suda Michał

Czesława Szwaluk - relacja

Relacja kresowiaka i przesiedleńca, dotycząca życia codziennego na wsi na kresach wschodnich II RP w dwudziestoleciu międzywojennym, relacjach polsko-ukraińskich, przesiedleniu i osiedleniu się na Dolnym Śląsku, organizacji życia i życiu codziennym po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1929-2011   Miejsca wydarzeń: Łysiec (d. woj. stanisławowskie, ob.Ukraina), Stanisławów (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Tarnobrzeg (wok. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie). Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)    

Jakimowicz Marcelina

Lidia Bednarska - relacja

Relacja mieszkanki wsi Siedlce dotycząca losów jej i jej rodziny podczas II wojny światowej, przesiedlenia z Kresów wschodnich na Dolny Śląsk, powojennego życia i pracy na roli oraz powodzi w 1997 r.   Zakres chronologiczny: 1939-1997   Miejsca wydarzeń: Dolina (dawne woj. stanisławowskie), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Stryj (obw. lwowski, Ukraina), Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Durok (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Lizawice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Stanowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie)

Bednarska Lidia

Tadeusz Gliński - relacja

Relacja repatrianta z Rohatyna dot. przesiedleń, przyjazdu jego rodziny na Dolny Śląsk, osadnictwa w Złotoryi, wpływu Kościoła Katolickiego, stosunków z ludnością niemiecką, rosyjską oraz życia codziennego i edukacji.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960   Miejsca wydarzeń: Rohatyn (Ukraina), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Łukaszów (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Tarnopol (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie), Chodorów (Ukraina), Drohobycz (Ukraina), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Lwów (Ukraina), Moskwa (Rosja)

Gliński Tadeusz

Tadeusz Kuczyński - relacja

Relacja repatrianta z Wilna, mieszkańca Złotoryi, wieloletniego działacza sportowego dot. przesiedleń, przyjazdu jego rodziny na Dolny Śląsk, wpływu Kościoła Katolickiego, stosunków z ludnością niemiecką, rosyjską oraz organizacji życia sportowego w Złotoryi (tenis). Zakres chronologiczny: 1938 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Usowo (Litwa), Wilno (Litwa), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kuczyński Tadeusz

Wanda Łyżwa - relacja

Relacja mieszkanki Sędzimirowa (woj. dolnośląskie) dot. przesiedleń, przyjazdu jej rodziny na Dolny Śląsk, relacji z ludnością ukraińską, niemiecką, wpływów Kościoła Katolickiego na mieszkańców wsi, normalizowania życia po wojnie oraz kultywowania tradycji kresowych.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Usowo (Białoruś), Szczepanów (woj. dolnośląskie), Mazury na Krasnej Górze, Złotoryja (Woj. dolnośląskie), Lubomierz (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie), Pielgrzymka (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Raciborowice, Lubań (woj. dolnoślaskie), Lwów (Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Starobielsk (Ukraina), Sobótka (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnoślaskie), Essen (Niemcy), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Drohobycz (Ukraina), Workuta (Rosja), Sędzimierz (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Nowa Wieś Grodziska (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie)

Łyżwa Wanda

Wanda Worsztynowicz - relacja

Relacja mieszkanki Złotoryi (woj. dolnośląskie), pracownicy Urzędu Miejskiego dot. przesiedleń, przyjazdu jej rodziny na Dolny Śląsk, relacji z ludnością ukraińską, rosyjską i niemiecką, roli Kościoła Katolickiego w życiu repatriantów, normalizowania życia po wojnie oraz pamięci o pochodzeniu kresowym.   Zakres chronologiczny: 1929 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Kołomyja (Ukraina), Sumy (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Buczacz (Ukraina), Głogów (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie)

Worsztynowicz Wanda

Zofia Karabczyńska - relacja

Relacja urzędniczki miejskiej a następnie wieloletniej kierowniczki drukarni w Złotoryi (woj. dolnośląskie) dot. przesiedleń, przyjazdu jej rodziny na Dolny Śląsk, relacji z ludnością niemiecką, roli Kościoła Katolickiego w życiu repatriantów, edukacji oraz pracy.   Zakres chronologiczny: 1928 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Podhorce (Ukraina), Lubomierz (woj. dolnośląskie), Gryfów Śląski (Woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Tarnów (woj. małopolskie), Gliwice (woj. śląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kondratów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Karabczyńska Zofia

Helena Król - relacja

Relacja repatriantki z okolic Buczacza dot. konfliktów polsko ukraińskich w trakcie II wojny światowej, ucieczki przed atakami UPA, życia codziennego, religijnego, osiedlenia się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1936 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Monasterzyska (Ukraina), Berezówka Dolna (Ukraina), Jawor (woj. dolnośląskie), Sichów (pow. jawroski, woj. dolnośląskie), Sawałuski/Seweliwka (Ukraina), Puźniki (Ukraina), Opoczno (woj. łódzkie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Olesza (Ukraina), Stadthagen (Niemcy)

Król Helena

Antoni Baczmański - relacja

Relacja mieszkańca Legnicy dot. życia codziennego przed i w trakcie II wojny światowej w pod lwowskiej wsi Gańczary, przyjazdu wraz z rodziną na Dolny Śląski, relacji z żołnierzami radzieckimi, pobytu w wojsku w latach 50-tych XX wieku.   Zakres chronologiczny: 1933 - 1965.   Miejsca wydarzeń: Gańczary (Ukraina), Lwów (Ukraina), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Dawidów (Ukraina), Wyszków (woj. mazowieckie), Głogów (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Winniki (Ukraina), Zaleszczyki (Ukraina), Oświęcim (woj. małopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Pułtusk (woj. mazowieckie),  Przasnysz (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie)

Baczmański Antoni

Ryszard Lis - relacja

Relacja repatrianta z Dawidowa (woj. lwowski) dot. okupacji radzieckiej i niemieckiej podczas II wojny światowej, przesiedlenia na Dolny Śląsk, życia codziennego i edukacji w Legnicy a następnie we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1934 - 2012.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Spalona (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Archangielsk (Rosja), Milatycze (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pyskowice (woj. śląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie)

Lis Ryszard

Romana Sechidewicz - relacja

Relacja repatriantki z Dawidowa (woj. lwowskie) dot. życia codziennego podczas II wojny światowej, relacji z żołnierzami niemieckimi i radzieckimi, czasu i warunków przesiedlenia na tzw. ziemie odzyskane i osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1934 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Piskorzów (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Szehidewicz Romana

Kazimierz Leszczak - relacja

Relacja mieszkańca Legnicy dot. przesiedlenia z okolic Lwowa na Dolny Śląsk, życia codziennego, kontaktów z Łemkami oraz żołnierzami radzieckimi stacjonującymi w Legnicy.   Zakres chronologiczny: 1945 - 1985.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kochlice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośąskie), Krotoszyce (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląski), Głogów (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Rzeszotary (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Leszczak Kazimierz

Józef Kuśnierzewski - relacja

Relacja Józefa Kuśnierzewskiego dot. II wojny światowej przeżytej na Wołyniu, ucieczki przed nacjonalistami ukraińskimi, przesiedlenia z całą rodziną na ziemie zachodnie, osiedlania się na Dolnym Śląsku, życia codziennego, nauki, pracy, służby w Ludowym Wojsku Polskim, relacji z ludnością niemiecką przed ich wyjazdem do Niemiec, kontaktów z żołnierzami sowieckimi, którzy stacjonowali w Polsce, obchodów uroczystości 1 maja, wyjazdów turystycznych na Ukrainę oraz wizyty papieża Jana Pawła II we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2007.   Miejsca wydarzeń: Radzichów, Lwów (Ukraina), Kamiona Strumiłowa (Ukraina), Jarosław (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Kosina (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), Przeworsk (woj. podkarpackie), Wołów (woj. dolnośląskie), Gliniany (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Lubiąż (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Józef Kuśnierzewski

Bronisław Szpakowski - relacja

Relacja repatrianta z Kroszyna (woj. nowogródzkie) dot. przyjazdu wraz z rodziną i osiedlenia się na ziemiach zachodnich, powojennej sytuacji materialnej rodziny świadka, procesu społecznej integracji nowej zbiorowości, edukacji oraz pracy przy odbudowie miasta.   Zakres chronologiczny: 1936 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Kroszyn (Białoruś), Miśk (Białoruś), Baranowicze (Białoruś), Gorzów Wielkopolskie (Woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Rzepin (woj. lubuskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Kraków (woj. małopolskie), Wieliczka (woj. małopolskie), Częstochowa (woj. śląskie), Gietrzwałd (pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazuzrskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Malbork (woj. pomorskie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Zielona Góra (woj. lubuskie)

Szpakowski Bronisław

Franciszek i Józefa Rudkiewicz - relacja

Wspólna relacja Franciszka i Józefy Rudkiewicz dot. ich dzieciństwa i młodości spędzonej na kresowej wsi Tuligłowy, przesiedleń, wspomnień związanych z transportem, osiedlenia się na Ziemiach Zachodnich, życia codziennego i religijnego.   Zakres chronologiczny: 1927 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Tuligłowy (Ukraina), Łozina (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Zaprężyn (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie),Bierzyce (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Stare Kurowo (pow. strzelecko-drezdeneckie, woj. lubuskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Drezdenko (pow. strzelecko-drezdeneckie, woj. lubuskie), Hołodówka (Ukraina), Poznań (woj. wielkopolskie)

Rudkiewicz Franciszek

Irena Kowalonek - relacja

Relacja mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego dot. życia w Wilnie przed oraz w trakcie II wojny światowej, przesiedlenia się na ziemie zachodnie, życia codziennego, pracy a także kultywowaniu tradycji religijnych.   Zakres chronologiczny: 1928 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Wilno (Litwa), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Ustronie Morskie (pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie), Kaługa (Rosja)

Kowalonek Irena

Jan Krawiec - relacja

Relacja Jana Krawca dot. życia we Lwowie i jego okolicach przed oraz w tracie trwania II wojny światowej, edukacji, działalności w AK, pobytu w więzieniu, ucieczki ze wchodu z fałszywymi dokumentami, osiedlenia się we Wrocławiu, służby w Ludowym Wojsku Polskim, okresu studiów oraz późniejszej pracy jako inżynier budownictwa na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1926 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Sądowa Wisznia (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Radom (woj. mazowieckie), Wrocław (Woj. dolnośląskie), Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Częstochowa (woj. śląskie), Kluczbork (woj. opolskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Moskwa (Rosja), Mościska (Ukraina), Gliwice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Krawiec Jan

Maria Pienio - relacja

Relacja Marii Pienio dot. życia codziennego przed oraz w trakcie II wojny światowej we wsi (obecnie białoruskiej) Hordyszcze, przygotowań do wyjazdu, drogi na zachód, warunków transportu, osiedlenia się na Ziemi Lubuskiej oraz budoowania stabilizacji w nowym miejscu.   Zakres chronologiczny: 1929 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Hordyszcze (Białoruś), Goszczanowo (pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie), Goszczanowiec (pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Drezdenko (woj. lubuskie), Brześć (Białoruś), Mińsk (Białoruś), Suwałki (woj. podlaskie), Kutno (woj. łódzkie), Zwierzyń (pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie), Pińsk (Białoruś), Jastrzębnik (pow. gorzowski, woj. lubuskie), Skwierzyna (pow. międzyrzecki, woj. lubuskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Częstochowa (woj. śląskie)

Pienio Maria

Melania Buczacka - relacja

Relacja mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego dot. życia codziennego przed i w trakcie II wojny światowej w okolicach Lwowa, relacji z ludnością ukraińską, przyjazdu do Gorzowa Wlkp., późniejszej działalności zawodowej i społecznej.   Zakres chronologiczny: 1930 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Kęty (woj. małopolskie), Borysław (Ukraina), Tłumacz (Ukraina), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Bochnia (woj. małopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Chwalęcice (woj. lubuskie), Kłodawa (woj. wielkopolskie)

Buczacka Melania

Stanisława Ilków-Gołąb - relacja

Relacja Stanisławy Ilków-Gołąb dot. II wojny światowej, życia w pod lwowskiej wsi, okresu okupacji, przesiedleń, przyjazdu na Dolny Śląsk, życia codziennego w nowych warunkach, pracy w rolnictwie i stopniowego polepszenia się warunków życia.   Zakres chronologiczny: 1929 - 2013   Miejsca wydarzeń: Tuligłowy (Ukraina), Godzieszowa (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Łozina (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Komarno (Ukraina), Bierzyce (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Pasikurowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie)

Ilków-Gołąb Stanisława

Leonarda Dąbrowska - relacja

Krótka relacja mieszkanki Bolesławca dot. okresu wojennego, przesiedlenia na zachód, warunków transportu, osiedlenia się i sytuacji gospodarczej.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Lachowicze (Białoruś), Poznań (woj. wielkopolskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie)

Dąbrowska Leonarda

Wacław Baginowski - relacja

Relacja Wacława Baginowskiego dot. życia codziennego w tracie II wojny światowej na terenach d. woj. nowogródzkiego, służby w wojsku, pracy przy wyrębie lasów w Kazachstanie, przyjazdu do Polski w ramach tzw. ostatniej repatriacji w 1959 r., osiedlenia się na ziemiach zachodnich i podjęcia pracy w jednym z PGR-ów.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960.   Miejsca wydarzeń: Siejłowicze (Białoruś), Kazachstan, Słońsk (woj. lubuskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Pińsk (Białoruś), Nieśwież (Białoruś), Manchester (Wielka Brytania), Moskwa (Rosja)

Baginowski Wacław

Tadeusz Adamski - relacja

Relacja mieszkańca Wrocławia dot. życia w pod lwowskiej wsi podczas II wojny światowej, działalności w AK, przyjazdu na ziemnie zachodnie, zorganizowania szkoły w Siekierowicach pod Wrocławiem w 1947 r. oraz dalszej edukacji świadka. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzenia: Siemianówka (obw. lwowski, Ukraina), Lwów (Ukraina), Bar (obw. winnicki, Ukraina), Siekierowice (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Milczyce (obw. lwowski, Ukraina), Nawaria (obw. lwowski, Ukraina), Jarosław (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Dobrzany (woj. zachoniopomorskie)

Adamski Tadeusz

Ewa Fedorowicz - relacja

Relacja Ewy Fedorowicz dot. życia w pod lwowskiej wsi podczas II wojny światowej, ucieczki przed frontem, przyjazdu wraz z rodziną do Wrocławia w 1946 r., pobytu w kolejnych placówkach opiekuńczych, życia osobistego i edukacji.   Zakres chronologiczny: 1939 -1960.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Jaworów (Ukraina), Brzeżany (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Mękinia (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Pieszyce (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kamienna Góra (woj. dolnośląskie), Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie)

Fedorowicz Ewa

Jan Jemioło - relacja

Relacja Jana Jemioło dot. jego życia w trakcie II wojny światowej gdy musiał pracować jako parobek, okupacji niemieckiej, przyjazdu na ziemie zachodnie, osiedlenia się i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Przedbórz (woj. podkarpackie), Kupno (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), Kolbuszowa (woj. podkarpackie), Czarna Sędziszowska (pow. ropoczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie), Mielec (woj. podkarpackie), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Głogów Małopolski (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie) , Poręby (pow. krośnieński, woj. podkarpackie), Sędziszów Małopolski (pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie), Niwiska (pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie), Jasło (woj. podkarpackie), Nowy Sącz (woj. małopolskie), Wadowice (woj. małopolskie), Tarnowskie Góry (woj. śląskie), Kluczbork (woj. opolskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie), Rawicz (woj. wielkopolskie, Żagań (woj. lubuskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Dębica (woj. podkarpackie), Przełęcz Dukielska

Jemioło Jan

Edward Głowacz - relacja

Relacja Edwarda Głowacza dot. II wojny światowej, życia rodzinnego, codziennego oraz przyjazdu na ziemie zachodnie w 1946 r.   Zakres chronologiczny: 1930 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Chłopy, Lwów, Kazimierzów, Sambor, Strzelin

Głowacz Edward

Stefania Szumlakowska - relacja

Krótka relacja Stefanii Szumlakowskiej dot. II wojny światowej, ataków ukraińskich band na ludność polską, ucieczki z rodzinnej wsi a później przyjazdu na zachód. Zakres chronologiczny: 1939- 1960. Miejsca wydarzeń: Zaleszczyki (obw. tarnopolski, Ukraina), Tłuste (obw. tarnopolski, Ukraina), Dolny Śląsk.

Szumlakowska Stefania

Józef Biliński - relacja

Relacja Józefa Bilińskiego dot. II wojny światowej, okupacji zarówno niemieckiej jaki i radzieckiej, relacji z ludnością ukraińską, mordów dokonywanych na Polakach przez UPA, wyjazdu na ziemie zachodnie, pracy w gospodarstwie wiejskim a później na kolei.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2008.   Miejsca wydarzeń: Kamionka Wielka (Ukraina), Kołomyja (Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Witnica (pow. gorzowski, woj. lubuskie), Kostrzyn nad Odrą (woj. lubuskie), Korszów (Ukraina), Horodenka (Ukraina), Słobódka Leśna (Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Wilno (Litwa), Przemyśl (woj. podkarpackie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Biliński Józef

Jan Żak - relacja

Krótka relacja Jana Żaka dot. wywiezienia jego rodziny na Syberie, ciężkiej pracy przy wydobywaniu złota oraz wycinki lasów, powrotu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich oraz życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 2008. Miejsca wydarzeń:  Chełm (woj. lubelskie), Chociwel (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie), Irkuck (Rosja), Jenisej, Nowosybirsk (Rosja), Podhajce (Białoruś), Poznań (woj. wielkopolskie), Żółkiew (Ukraina)

Żak Jan

Stanisława Kurasz - relacja

Relacja Stanisławy Kurasz dot. II wojny światowej, wywózki na Syberię, pracy przy wyrębie lasów, biedy, głodu, długiej drogi powrotu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1926 -1950.   Miejsca wydarzeń: Rejówka, Krasnojarski Kraj (Rosja), Jenisejsk (Rosja), Stargard (woj. zachodniopomorskie), Chociwel (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wilno (Litwa), Lwów (Ukraina)

Kurasz Stanisław

Danuta Wierzbołowska - relacja

Relacja Danuty Wierzbołowskiej dot. II wojny światowej, ucieczek przed frontem, okupacji niemieckiej, przyjazdu na ziemie zachodnie, osiedlenia się we Wrocławiu, nauki w liceum pedagogicznym oraz pracy jako nauczyciel.   Zakres chronologiczny 1939 - 2009.   Miejsca wydarzeń: Radom (woj. mazowieckie), Głowaczów (pow. kozieniecki, woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Biłgoraj (woj. lubelskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Garbatka (pow. kozieniecki, woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Wierzbołowska Danuta

Ryszard Franciszek Wysocki - relacja

Relacja Ryszarda Wysockiego dot. II wojny światowej, którą przeżył w miejscowości pod Wilnem, edukacji w radzieckiej szkole, kultu Stalina, służbie w Armii Radzieckiej, przyjazdu do Polski w ramach tzw. II repatriacji, osiedlenia się we Wrocławiu, pracy, życia codziennego, zaangażowania się w sprawy opozycji antykomunistycznej oraz Kościoła Katolickiego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Wilno (Litwa), Soleczniki (Litwa), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Wysocki Ryszard

Andrzej Jastrzębski - relacja

Krótka relacja Andrzeja Jastrzębskiego dot. przyjazdu wraz z rodziną na Dolny Śląsk, osiedlenia się w Bolesławcu, odbudowy miasta, obchodów zakończenia wojny na Ziemiach Zachodnich, edukacji i pracy w zawodzie budowlańca.   Zakres chronologiczny: 1940 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Jastrzębski Andrzej

Zygmunt Garbowski - relacja

Relacja Zygmunta Grabowskiego dot. II wojny światowej, sposobów utrzymywania się pod okupacją niemiecką, przyjazdu na Dolny Śląsk, rozpoczęcia pracy w Milicji Obywatelskiej, pracy na stanowisku komendanta, napięć społeczno - politycznych w Jaworze i Legnicy w 1956 r. i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1920 - 1980.   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Mielec (woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie) , Jawor (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie)

Garbowski Zygmunt

Regina Bejnarowicz - relacja

Relacja Reginy Bejnarowicz dot. II wojny światowej, sytuacji ludności cywilnej w okupowanych przez Niemców okolicach Wilna, relacji z ludnością żydowską, przesiedlenia się oraz organizacji życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 1950. Miejsca wydarzeń: Blidziugi (obw. witebski),  Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie)

Bejnarowicz Regina

Augustyn Czyżowicz - relacja

Krótka relacja Augustyna Czyżowicza dot. II wojny światowej w świetle wspomnień dziecka, sytuacji materialnej rodziny, przesiedleń, osiedlenia się na Ziemiach Zachodnich i wspólnego mieszkania z ludnością niemiecką do czasu ich ewakuacji. Zakres chronologiczny: 1944 - 1946. Miejsca wydarzeń: Sąsiadowice (obw. lwowski, Ukraina), Brzózka (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Wińsko (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie)

Czyżowicz Augustyn

Zdzisław Chlebek - relacja

Krótka relacja Zdzisława Chlebka dot. II wojny światowej w okolicach Rzeszowa, przyjazdu na Dolny Śląsk wraz z rodziną, organizacji i warunków transportu, kradzieży jakich dokonywali żołnierze Armii Czerwonej, pracy i życia osobistego. Zakres chronologiczny: 1945 - 2008. Miejsca wydarzeń: Nowy Borek, Legnica (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kaczorów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Głogów (woj. dolnośląskie)

Chlebek Zdzisław

Czesław Chabło - relacja

Krótka relacja Czesława Chabło dot. przemarszu wojsk w trakcie II wojny światowej w okolicach Tarnopola, rozłąki dziecka z rodzicami, przesiedlenia na Dolny Śląsk, osiedlenia się i stosunków z ludnością niemiecką.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Chodaczów Wielki (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Czernica Wrocławska (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Gajków (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie)

Chabło Czesław

Jerzy Brzeszczak - relacja

Relacja Jerzego Brzeszczaka dot. sytuacji osobistej w trakcie II wojny światowej, mordów dokonywanych na Polakach przez Ukraińców, przesiedlenia na ziemie zachodnie, niemieckich żołnierzy ukrywających się w lasach na Dolnym Śląsku, edukacji, pracy w hucie w Wałbrzyskim Okręgu Przemysłowym, wspierania ruchu "Solidarności", zatrzymania w przez Milicję Obywatelską w trakcie stanu wojennego oraz życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1944 - 1993.   Miejsca wydarzeń: Tłumacz (Ukraina), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Walim (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie)

Brzeszczak Jerzy

Bolesław Grynienko - relacja

Krótka relacja Bolesława Grynienko dot. II wojny światowej ze wspomnień dziecka, ucieczki ojca z robót przymusowych, obecności wojsk niemieckich i radzieckich, zrzutów broni dla polskich partyzantów, wyjazdu na ziemie zachodnie i osiedlenia się tam. Zakres chronologiczny: 1939 - 1950. Miejsca wydarzeń: Chłopy (pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie), Komarno (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Rudki (Ukraina), Gryfino (woj. zachodniopomorskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie)

Grynienko Bolesław

Janina Góralska - relacja

Krótka relacja Janiny Góralskiej dot. przyjazdu w 1946 r. ze Lwowa do Wrocławia, zamieszkania w opuszczonym mieszkaniu, relacji z ludnością niemiecką, pracy, życia codziennego, odgruzowywania miasta, Wystawy Ziem Odzyskanych i życia towarzyskiego w powojennej stolicy Dolnego Śląska. Zakres chronologiczny: 1939 - 1956. Miejsca wydarzeń: Berlin (Niemcy), Gródek Jagielloński (obw. lwowski, Ukraina), Kluczbork (woj. opolskie), Kraków (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Opole (woj. opolskie), Pietrzykowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pszczew (woj. lubuskie), Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Zakopane (woj. małopolskie)

Góralska Janina

Janusz Jakubowicz - relacja

Relacja Janusza Jakubowicza dot. II wojny światowej spędzonej w przemysłowej miejscowości w dawnym woj. stanisławowskim, życia codziennego pod okupacją radziecką a następnie niemiecką, sytuacji Żydów, likwidacji getta, stosunków Ukraińców względem ludności polskiej, braku żywności oraz odzieży, próby osiedlenia się w wiosce zamieszkanej przez Łemków, przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane, pracy w fabryce guzików i edukacji w szkole, nadrabiania straconych przez wojnę lat. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzeń: Bitków (Ukraina), Nadwórna (Ukraina), Delatyn (Ukraina), Weleśnica Leśna (Ukraina), Stryj (Ukraina), Łańcut (woj. podkarpackie), Bonarówka (pow. strzyżowski, woj. podkarpackie), Wołów (woj. dolnośląskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Stanisławów (Ukraina), Gdańsk (woj. pomorskie), Lwów (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Ploeszti (Rumunia), Strzyżów (woj. podkarpackie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie)

Jakubowicz Janusz

Maria Janczak - relacja

Relacja Marii Janczak dot. życia przed II wojną światową, relacji z ludnością ukraińską, wywózki całej rodziny na Syberię, wspomnień głodu i zimna oraz ciężkiej, katorżniczej pracy ojca i starszego rodzeństwa, przedostania się do Iranu, powrotu do Polski i decyzji o osiedleniu się na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: 1939 - 1947. Miejsca wydarzeń: Dmytrów, Chołojów, Kotłas (ZSRR), Teheran (Iran), Taszkient, Aczasaj (Kazachstan), Medyka, Opole (woj. opolskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Bystrzyca Kłodzka (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Janczak Maria

Ignacy Jakubowski - relacja

Relacja Ignacego Jakubowskiego dot. II wojny światowej, ciężkiej sytuacji materialnej pod okupacją niemiecką, ataków Ukraińców na Polaków, wyjazdu z rodzinnych stron, osiedlenie się na Ziemiach Zachodnich, "Służby w Polsce", służby w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dot. sytuacji zagrożenia życia w trakcie wykonywania obowiązków.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Niskołyzy (Ukraina), Koropiec (Ukraina), Peszkowce, Dębin (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Siedlce (woj. mazowieckie), Jelcz Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Barysz (Ukraina)

Jakubowski Ignacy

Henryka Klonowska - relacja

Krótka relacja Henryki Klonowskiej dot. okupacji radzieckiej w trakcie II wojny światowej, stosunków pomiędzy ludnością polską a ukraińską, przesiedleń i ucieczki do Polski.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1946.   Miejsca wydarzeń: Pełtew (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Jaszkowa Góra (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Klonowska Henryka

Danuta Kofroń - relacja

Krótka relacja Danuty Kofroń dot. życia w okupowanym Lwowie, wielu przeprowadzek rodziny, poszukiwań lepszego domu, zainteresowania lotnictwem, życia młodzieży w powojennym Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1941 - 1968.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (Woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie)

Kofroń Danuta

Zofia Kowalska - relacja

Relacja Zofii Kowalskiej dot. wybuchu II wojny światowej, życia w okupowanej Warszawie, spraw codziennych, Powstania Warszawskiego, ewakuacji ludności cywilnej, pobytu w obozie jenieckim, powrotu do Warszawy i organizacji życia po wojnie. Zakres chronologiczny: 1939 -1950. Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Góra Kalwaria (pow. piaseczyński, woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie), Stutthof (Sztutowo), Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie), Grupa (pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie), Chojnice (woj. pomorskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Kowalska Zofia

Stanisława Kuchta - relacja

Relacja Stanisławy Kuchty dot. II wojny światowej, prześladowań ludności polskiej w d. woj. stanisławowskim przez ukraińskich nacjonalistów, mordowania ludzi, palenia domów i pomieszczeń gospodarczych, ucieczki Polaków z obszarów wiejskich do większych miast, przesiedleń, podróży na zachód. Zakres chronologiczny: 1939 - 1946. Miejsca wydarzeń: Głubczyce (woj. opolskie), Katowice (woj. śląskie), Stanisławów (Ukraina), Wysoka.

Kuchta Stanisława

Maria Kujda - relacja

Relacja Marii Kujdy dot. wywozu całej rodziny na Sybir w trakcie II wojny światowej, śmierci ojca, ciężkiej pracy, choroby matki, biedy, zimna i głodu, powrotu do Polski, osadnictwa na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: 1939 - 1946. Miejsca wydarzeń: Chodaczków Wielki (obw. tarnopolski, dziś Ukraina), Krasnojarsk (Rosja), Poznań (woj. wielkopolskie), Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie), Gorzanów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Kujda Maria

Alfred Kwarciak - relacja

Relacja Alfreda Kwarciaka dot. II wojny światowej w pod lwowskiej wsi, napadów na ludność polską, ukraińskich band UPA, przesiedleń oraz osadnictwa na ziemiach zachodnich, rozminowywania terenów w okolicy Bolesławca, prac społecznych i życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 1989. Miejsca wydarzeń: Dubno (Ukraina), Kleszczycha (Wołyń, Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Lublin (woj. lubelskie), Lwów (Ukraina), Namysłów (woj. opolskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Skierniewice (woj. łódzkie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie)

Kwarciak Alfred

Maria Kawińska - relacja

Relacja Marii Kawińskiej dot. II wojny światowej, ciężkich przeżyć podczas okupacji zarówno niemieckiej jak i rosyjskiej, przemarszu wojsk przez wioskę Obertyn, ataków Ukraińców na polską ludność, wyjazdu po zakończonej wojnie na tereny należące do Polski, złych warunków w trakcie drogi, osadnictwa na ziemiach zachodnich, relacji z ludnością Niemiecką, organizacji życia po wojnie, pracy i nakłaniania do oddawania głosów w wyborach w 1947 r. hasłem "3 x TAK".   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Żuków (Ukraina), Hańkowice (Ukraina), Turki, Przemyśl (woj. podkarpackie), Wrocław (Woj. dolnośląskie), Stara Studnica (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Kalisz Pomorski (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Mielno (pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Białogard (woj. zachodniopomorskie), Kutno (woj. łódzkie)

Kawińska Maria

Lidia Barczak-Rozwadowska - relacja

Relacja Lidii Barczak-Rozwadowskiej dot. przeżyć wojennych, narastającego nacjonalizmu ukraińskiego na terenach wiejskich w d. woj. tarnopolskim, przesiedlenia na ziemie zachodnie, edukacji, życia codziennego, nauki na Akademii Medycznej we Wrocławiu, współpracy z kadrą naukową, stażów zawodowych, pracy i życia osobistego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990   Miejsca wydarzeń: Borszczów (Ukraina), Michałowice (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Leśna (pow. lubański, woj. dolnośląskie), Miłoszów (pow. lubański, woj. dolnośląskie), Lubań (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Ziębice (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie)

Barczak-Rozwadowska Lidia

Jerzy Kozik - relacja

Relacja Jerzego Kozika dot. przyjazdu po zakończeniu II wojny światowej na ziemie zachodnie, aresztowania ojca i wywozu go na Sybir, osiedlenia się repatriantów, życia codziennego, edukacji, pracy, zmian miejsca zamieszkania, zniszczeń wojennych Wrocławia, studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, życia codziennego i osobistego.   Zakres chronologiczny: 1943 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Sambor (Ukraina), Bardo (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Ziębice (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Ciepłowody (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie)

Kozik Jerzy

Danuta Kopeć - relacja

Relacja Danuty Kopeć opowiadającej historię swoje matki, która powracając do Polski z Kazachstanu w 1946 roku w pociągu urodziła córkę. Opowiada o traumatycznych przeżyciach do których nigdy w rozmowach rodzinnych nie wracano, biedzi, głodzie, ciężkich warunkach materialnych oraz towarzyszący matce przez całe życie strachu.   Zakres chronologiczny: 1945 - 1960.   Miejsca wydarzeń: Kazachstan, Chełm (woj. lubelskie)

Kopeć Danuta

Tadeusz i Wanda Schima - relacja

Relacja Tadeusza i Wandy Schima. Małżonkowie wspominają skąd pochodzą, jaka była sytuacja materialna ich rodzin, jak przeżyli II wojnę światową, w jakich okolicznościach przyjechali i osiedlili się na Dolnym Śląsku oraz jak wyglądało ich życie codzienne w powojennej Polsce. Szerzej relacja dot. Tadeusza Schima, który jest repatriantem z Kresów Wschodnich, opowiada o zmieniających się okupantach, w jaki sposób zachowywali się Żydzi i Ukraińcy wobec ludności polskiej, przerwanej edukacji, osiedleniu się w poniemieckich domach, organizacji życia po wojnie, ukończenia szkoły oraz życia codziennego w rejonie Gór Sowich.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2014   Miejsca wydarzeń: Delatyn (Ukraina), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Ryga (Łotwa), Stanisławów (Ukraina), Donieck (Ukraina), Krajanów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Praga (Republika Czeska), Berlin (Niemcy), Olchowiec (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Włodowice (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Londyn (Wielka Brytania), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Ludwikowice Kłodzkie (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Walim (woj. dolnośląskie)

Schima Wanda

Szczepan Siekierka - relacja

Relacja Szczepana Siekierki dot. II wojny światowej, sytuacji ludności polskiej pod okupacją rosyjską i niemiecką na terenach południowo wschodnich II RP, nacjonalizmu ukraińskiego, ucieczki atakami Ukraińskiej Powstańczej Armii, przesiedleń, przyjazdu na Ziemie Zachodnie, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych. Świadek opowiada o wpływie harcerstwa na jego patriotyczne wychowanie, tradycji kresowych kultywowanych na ziemiach po niemieckich, edukacji, pracy i działalności w Stowarzyszeniu Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1930 - 2014   Miejsca wydarzeń: Tustobaby (Ukraina), Monasterzyska (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Dżuryn (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Czortków (Ukraina), Strzelin (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Piskorzów (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wyszanowice (pow. strzeliński, woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Pieszyce (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Gliwice (woj. śląskie)

Siekierka Szczepan

Monika Śladewska - relacja

Obszerna i szczegółowa relacja Moniki Śladewskiej dot. życia przed 1939 r. na Wołyniu, relacji z Ukraińcami, żydami oraz Czechami zamieszkującymi te tereny, wybuchu II wojny światowej, okupacji niemieckiej i radzieckiej, ataków nacjonalistów ukraińskich z UPA, rzezi wołyńskiej. Świadek dokładnie opowiada obronę ludność cywilnej, ucieczki z poszczególnych wsi, pamięta daty i nazwiska osób, opisuje sytuacje rodziny, własną działalność w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, formowaniu się pomocy medycznej na froncie wojennym, następnie marszu wraz z II Armią Wojska Polskiego aż do Berlina, powrotu do Polski, edukację wojskową, osiedlenie się na Dolnym Śląsku, życie codzienne w poniemieckim mieście oraz późniejszych wyjazdów na Wołyń.   Zakres chronologiczny: 1930 - 2014   Miejsca wydarzeń: Laskowizna (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), kol. Ostrów (pow. Kowel), kol. Zasmyki (pow. Kowel), Kowel (Ukraina), Kupiczów (Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Kraków (woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Lublin (woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy), Kiwerce (Ukraina), Teheran (Iran), Żytomierz (Ukraina), Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie), Łódź (woj. łódzkie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)

Śladewska Monika

Piotr Mackiewicz - relacja

Relacja Piotra Markiewicza dot. II wojny światowej, którą świadek przeżył jako dziecko na rodzinnym Polesiu, okupacji niemieckiej, nadejścia wojsk radzieckich, ucieczki przed frontem, przesiedlenia na tzw. Ziemię Odzyskane, edukacji, pracy zawodowej (dyrektor gorzowskiego oddziału NBP), aktywności społecznej, działalności w PZPR oraz życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1941 -2014   Miejsca wydarzeń: Horodyszyce (pow. bialski, woj. lubelskie), Pińsk (Białoruś), Kutno (woj. łódzkie), Zwierzyń (pow. leski, woj. podkarpackie), Górki, Brzezinka (pow. oświęcimski, woj. małopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Zieleniec (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Konin (woj. wielkopolskie), Hamburg (Niemcy)

Mackiewicz Piotr

Albin Kryszko - relacja

Relacja Albina Kryszko, działacza Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, wieloletniego naczelnika gminy Santok. Świadek opowiada o swoich przeżyciach z II wojny światowej, okupacji radzieckiej, edukacji, warunków bytowych, przesiedleń, osadnictwa na ziemiach zachodnich, aktywności politycznej, zaangażowania w sprawy społeczne, kulturowe, strukturach partyjnych oraz współpracy z działaczami partii politycznych PRL oraz związkami zawodowymi. Zakres chronologiczny: 1935 - 2014. Miejsca wydarzeń: Goszczanów (pow. sieradzki, woj. łódzkie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnoślaskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Opole (woj. opolskie), Kłocko (pow. sieradzki, woj. łódzkie), Łagów (pow. świebodziński, woj. lubuskie), Santok (woj. podkarpackie),, Horodyszcze (pow. bialski, woj. lubelskie), Pińsk (Białoruś), Gdynia (woj. pomorskie), Dęblin (pow. rycki, woj. lubelskie), Strzelce Krajeńskie (pow. strzelecko-drezdeneckie, woj. lubuskie)

Kryszko Albin

Weronika Gospodarska - relacja

Relacja Weroniki Gospodarskiej dot. II wojny światowej na Wołyniu, okrutnych morderstw na ludności polskiej, których dopuszczali się ukraińscy nacjonaliści z UPA. Świadek opowiada o konkretnych morderstwach swoich sąsiadów i krewnych, ucieczce Polaków przed banderowcami, strachu i ciężkiej sytuacji materialnej, przesiedleniu się za Bug a następnie na Dolny Śląsk, edukacji, pracy i relacjach osobistych.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Rudnia (Ukraina), Jamki (Ukraina), Krzemieniec (Ukraina), Troczyn (Ukraina), Antonówka (Ukraina), Hrubieszów (woj. lubelskie), Robkowice, Kłodzko (woj. dolnośląskie), Krosnowice (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Stargard (woj. zachodniopomorskie), Kisielówka (Ukraina)

Gospodarska Weronika

Maria Maleńczak - relacja

Relacja Marii Maleńczak dot. II wojny światowej, sytuacji Polaków na Wołyniu, rzezi wołyńskiej, okrutnych morderstw ludności polskiej, których dopuszczali się ukraińscy nacjonaliści z UPA. Świadek wspomina konkretne osoby z własnej rodziny oraz sąsiadów, którzy stracili życie, opowiada o ucieczce z terenów opanowanych przez Ukraińców, przesiedleniu się na Ziemie Zachodnie, organizacji życia po wojnie, edukacji, działalności w organizacjach młodzieżowych, pracy nauczycielki i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Kołomyja (Ukraina), Kamionka (Ukraina), Bohorodyczyn (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Krotoszyn (woj. wielkopolskie), Izbiczno (woj. wielkopolskie), Lubań (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Racibórz (woj. śląskie), Żukocin (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Sobótka (woj. dolnośląskie), Majdańska Huta (Ukraina), Horodenka (Ukraina)

Maleńczak Maria

Kazimiera Toporowska - relacja

Relacja Kazimiery Toporowskiej dot. II wojny światowej, okupacji niemieckiej i radzieckiej, ataków ukraińskich nacjonalistów na Polaków, organizowania samoobrony i samopomocy, przejścia wojsk, sytuacji Żydów, ucieczki z miejsca zamieszkania, przesiedlenia się na ziemię zachodnie i organizacji życia na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960.   Miejsce wydarzeń: Podłużne (Ukraina), Kostopol (Ukraina), Janowa Dolina (Ukraina), Kwidzyn (woj. pomorskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wągrodno (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Tyniec Legnicki (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Toporowska Kazimiera

Elżbieta Szlapińska - relacja

Relacja Elżbiety Szlapińskiej dot. II wojny światowej, uprowadzenia ojca oraz wiadomości o jego śmierci, przymusowego przesiedlenia, ciężkich warunków transportowych, osadnictwa na ziemiach zachodnich oraz organizacji życia po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsce wydarzeń: Stanisławów (Ukraina), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Gliwice (woj. śląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Świdnica (woj. dolnośląskie)

Szlapińska Elżbieta

Maria Dura - relacja

Relacja Marii Dury dotyczących przesiedlenia jej rodziny w czasie II Wojny Światowej przez Niemców do Parczewa, życia w Parczewie i zetknięcia się tam z Żydami, powrotu do domu w 1945 r., i pracy po wojnie w świetlicy wiejskiej i jako sprzątaczka w fabryce płyt pilśniowych w Czarnkowie; świadek opowiada o okolicznościach wywózki, warunkach życia w Parczewie, kontaktach z ludnością żydowską i obserwacjach ich zwyczajów, trudnościach zastanych po powrocie do rodzinnej wsi (dawne gospodarstwa Polaków scalone w większe dla osadników niemieckich), relacjach z Polakami z Kresów Wschodnich, osadzonymi w okolicy po wojnie, wspomina też swoją pracę w Klubie Rolnika, przedwojenną ludność niemiecką w regionie, losy poszczególnych postaci ze wsi.   Zakres chronologiczny: 1939-1960   Miejsca wydarzeń: Mikołajewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Parczew (woj. lubelskie), Chełm (woj. lubelskie), Lublin (woj. lubelskie), Jędrzejewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Wieleń (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Białystok (woj. podlaskie), Tarnów (woj. małopolskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Berlin (Niemcy)

Dura Maria

Eugenia Jadanowska - relacja

Relacja Eugeni Jadanowskiej. Autorka opisuje życie towarzyskie, zarówno wspólne zabawy jak i prace na roli, w pierwszych latach po wojnie. Realcja zawiera informacje na temat życia gospodyń wiejskich i sposobu spędzania przez nie czasu.   Zakres chronologiczny: 1938-1980 Miejsca wydarzeń: Zachoczewie (pow. leski, woj, podkarpackie), Smłodziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Kluki (pow. słupski, woj.pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Częstochowa (woj. śląskie)

Jadanowska Eugenia

Zygmunt Krukowski - relacja

Relacja Zygmunta Krukowskiego, dotycząca dzieciństwa spędzonego w nadleśnictwie w Kwidzyniu, relacji z Niemcami i integracji ludzi z różnych stron Polski. Porusza też temat przedwojenngo Zabiela, zniszczeń wojennych, odgruzowywania, opisuje cmentarz w Kwidzyniu. W relacji Zygmunt Krukowski wspomina o Bolesławie Usowie ps. "Konar", pierwszym nadleśniczym kwidzyńskiego nadleśnictwa, partyzancie ZWZ-AK, oraz o muzyku Włodzimierzu Nahornym, którego poznał w dzieciństwie.   Zakres chronologiczny: 1945-2016 Miejsca wydarzeń: Zabiele (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), Kwidzyn (woj. pomorskie), Opole Lubelskie (woj. lubeslkie),  Słupsk (woj. pomorskie), Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie), Rozpędziny (pow. kwidzyński, woj. pomorskie), Białystok (woj. podlaskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Kostopol (Ukraina), Śniadowo (woj. podlaskie), Piski (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckcie), Brześć (Białoruś), Włodzimierz Wołyński (Ukraina)

Krukowski Zygmunt

Anna Popowicz - relacja

Anna Popowicz z domu Grzesik, opisuje życie codzienne podczas zesłania na Syberię z perspektywy dziecka, a także powojenne życie codzienne na Ziemiach Zachodnich.   Zakres chronologiczny: 1933-1990   Miejsca wydarzeń: Meducha (Ukraina), Woronica (Ukraina), Budzów (pow. suski, woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Kluczbork (woj. opolskie), Syberia, Kropywnycki (Ukraina), Nysa (woj. opolskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnoślaskie), Warszawa (woj. dolnośląskie), Olesno (woj. opolskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Biadacz (pow. kluczborski, woj. opolskie), Poręba Spytkowska (pow. brzeski, woj. małopolskie)

Popowicz Anna

Maria Trukszyn - relacja

Maria Trukszyn, z domu Dubowska, opisuje historię swojego przyjazdu na Ziemie Zachodnie, które z racji białoruskiego pochodzenia jej mężą, mogło odbyć się dopiero w latach pięćdziesiątych; opisuje pracę w kołchozie na Białorusi, życie codzienne na nowych terenach, tradycje, sposoby zarobkowania.   Zakres chronologiczny: 1931-1980   Miejsca wydarzeń: Śliwowszczyzna (Białoruś), Grodno (Białoruś), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Smołdzino (pow. słupski, woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Moskwa (Rosja), Lębork (woj. pomorskie), Smołdzino (pow. słupski, woj. pomorskie), Kielce (woj. świętokrzyskie)

Trukszyn Maria

Bożena Łukaszek- relacja

Relacja Bożeny Łukaszek rozpoczyna się od momentu wybuchu Powstania Warszawskiego. Decyzja ojca Świadka o przeprowadzce do Pruszkowa, obóz przejściowy, wypędzenia ludności Polskiej przez Niemców po kapitulacji stolicy, wywózki, łapanki. Po wojnie wyjazd na Ziemie Zachodnie, życie codzienne z rodowitymi mieszkańcami tych terenów. Zakres chronologiczny: 1944-1945Miejsca wydarzeń: Włochy (obecnie dzielnica Warszawy), Pruszków (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kudowa- Zdrój (woj. dolnośląskie), Częstochowa (woj. śląskie), Łódź (woj. łódzkie), Koluszki (woj. łódzkie)

Łukaszek Bożena

Helena Zubowska - relacja

Helena Zubowska opisuje losy swojej rodziny zamieszkałej w Obertynie, przesuwanie się linii frontu podczas działań wojennych, działalność UPA w okolicach Obertyna, życie codzienne podczas wojny, problem głodu, przesiedlenie na Ziemie Zachodnie i Północne, organizację powojennego życia w Siedlcach, zniszczenia wojenne we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1935-1980   Miejsca wydarzeń: Obertyn (pow. horodeński, woj. stanisławowskie), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Zadubrowce (Ukraina), Radwanice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Zubowska Helena

Irena Maria Wróblewska - relacja

Relacja Ireny Marii Wróblewskiej z domu Wiernik, dotyczy dzieciństwa, okupacji niemieckiej, wkroczenia Armii Czerwonej,  rzezi wołyńskiej, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne, życia codziennego na ziemiach powojennego Dolnego Śląska. Zakres chronologiczny: 1918-2017 Czas nagrania: Podkamień (Ukraina), Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląski), Wołów (woj. dolnośląskie), Lesko (Ukraina), Karpacz (woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Wróblewska Irena

Katarzyna Czykiel - relacja

Relacja Katarzyny Czykiel dotyczy życia codziennego w Leśniewicach,  II Wojny Światowej, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne oraz życia codziennego na tych ziemiach.   Zakres chronologiczny: 1927-2017   Miejsca wydarzeń: Leśniewice (Ukraina), Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kręsk (woj. warmińsko-mazurskie), Lwów (Ukraina)

Czykiel Katarzyna

Krystyna Gruszecka - relacja

Krystyna Gruszecka z domu Mimochód opisuje przyjście na świat na terenie Niemiec, gdzie jej rodzice przebywali na robotach przymusowych, powrót do Polski, dzieciństwo, przedszkola i szkoły w Kamieńcu, życie religijne i społeczne, pracę w kamienieckim PKP, Solidarność w kamienieckiej lokomotywowni, stan wojenny, wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, wyjazd ludności żydowskiej z Dzierżoniowa w 1968 roku. Zakres chronologiczny: 1944-2018 Miejsca wydarzeń: Fürstenau, Cięcina (pow. żywiecki, woj. śląskie), Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Starczów (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Goleniów Śląski (dziś część Kamieńca)

Gruszecka Krystyna

Piotr Przedcieczyński - relacja

Piotr Przedcieczyński opisuje życie na Podlasiu przed wojną, organziację życia po wojnie na Żuławach, objęcie poniemieckiego gospodarstwa, charakterystykę uprawy ziemi na Żuławach a także pomoc sąsiedzką w powojennych latach.   Zakres chronologiczny: 1924-2018   Miejsca wydarzeń: Michałówka (pow. bialski, woj. lubelskie), Ostaszewo (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Groblica (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Nowy Dwór Gdański (woj. pomorskie), Piła (woj. wielkopolskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Dziegciarka (Biała Podlaska, pow. bialski, woj. lubelskie), Leśna Podlaska (pow. bialski, woj. lubelskie), Burwin (pow. bialski, woj. lubelskie), Krasówka (pow. bialski, woj. lubelskie), Łomazy (pow. bialski, woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Tczew (woj. pomorskie), Nowa Cerkiew (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Miśk Mazowiecki (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Palczewo (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Lichnowy (pow. malborski, woj. pomorskie)

Przedcieczyński Piotr

Katarzyna Glier - relacja

Katarzyna Glier z domu Hardyn, opisuje pracę w wielu majątkach ziemskich przed wojną, a także pracę opiekunki w przedwojennym Krakowie, tworzenie list Volksdeutscherów, eksterminację Żydów w czasie II wojny światowej w Krakowie, przesiedlenia osadników wojskowych na Ziemie Zachodnie i Północne, obecność Armii Czerwonej w Polsce po zakończeniu II wojny światowej oraz organizację życia codzinnego i administracyjnego na Żuławach po 1945 roku.   Zakres chronologiczny: 1920-1918   Miejsca wydarzeń: Zabierzów Bocheński (pow. wielicki, woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Cedry Wielkie (pow. gdański, woj. pomorskie), Wampierzów (pow. mielecki, woj. podkarpackie), Tarnów (woj. małopolskie), Bochnia (woj. małopolskie)

Glier Katarzyna

Maria Sobulska - relacja

Relacja Marii Sobulskiej dotyczy dzieciństwa spędzonego w Podkamieniu, wybuchu II Wojny Światowej, osiedlenia się w okolicach Brzegu Dolnego po wojnie, pracy w zakładach odzieżowych przy ul. Szewskiej we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1930-2017   Miejsca wydarzeń: Podkamień (obw. lwowski, Ukraina), Brody (obw. lwowski, Ukraina), Krzemieniec (obw. tarnopolski, Ukraina), Brzeg Dolny (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Sobulska Maria

Jan Ostrowski - relacja

Relacja Jana Ostrowskiego rozpoczyna się w momencie wywiezienia rodziny Świadka do Generalnego Gubernatorstwa, a następnie przeprowadzki do Pustkowa, gdzie pozostali do końca wojny. Działania militarne żołnierzy niemieckich. W 1945 r. rodzina podjęła decyzję o powrocie w rodzinne strony. Świadek przedstawia podróż powrotną, wspomina powojenny Wrocław. W dalszej części opisuje swoją przynależność do Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” i odbudowę Gdańska.   Zakres chronologiczny: 1939-1952   Miejsca wydarzeń: Gorzewo (pow. obornicki, woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Pustków (pow. dębicki, woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Oborniki (woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie)

Ostrowski Jan

Wyniki 1 do 100 z 131