przemysł górniczy

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

przemysł górniczy

przemysł górniczy

Terminy równoznaczne

przemysł górniczy

Powiązane terminy

przemysł górniczy

105 Opis archiwalny results for przemysł górniczy

105 results directly related Exclude narrower terms

Zakłady Górnicze Lubin

Podseria 13 fotografii z kopalni miedzi w Lubinie powstałej w 1960 r. po odkryciu złóż miedzi w 23 marca 1957 r. przez ekipę Jana Wyżykowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Zdjęcia przedstawiają przede wszystkim górników na terenie pierwszego szybu "Wschodniego" nazywanego później Szybem "Bolesław".

Zaświadczenie o zatrudnieniu w dolnośląskim przemyśle węglowym

okazicielem zaświadczenia Filemon Męciński, zam. przy ul. Dąbrowskiego 18 w Wałbrzychu najprawdopodobniej nie jest to dzisiejsza ul. Jarosława Dąbrowskiego, ta znajduje się bowiem w dzielnicy Biały Kamień, która w momencie wystawienia dokumentu była odrębną miejscowością; dokument wystawiony m.in. w celu ochrony mieszkania okaziciela przed rekwizycją

Państwowy Zarząd Dolnośląskiego Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu

Uznanie kwalifikacji zawodowych

pismo skierowane do Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu uznające kwalifikację Filemona Męcińskiego do pracy na stanowisku sztygara na płóczce w tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko" od 1964 r. po połęczeniu z KWK "Bolesław Chrobry" - KWK "Wałbrzych"

Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu

Zaświadczenie dot. życiorysu Filomena Męcińskiego

poświadczenie danych osobowych i życiorysu Filomena Męcińskiego, zam. w Wałbrzychu przy ul. Juliana Fałata 36, w latach 1917-1945 pracownika przemysłu naftowego w Borysławiu dziś na Ukrainie, w latach 1945-1951 sztygara w Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko" później "Wałbrzych" w Wałbrzychu, od 1951 r. maszynistę w tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego "Thorez" później "Julia", przez Władysława Łobosa, zam. w Wałbrzychu przy ul. Jana Zamojskiego, przed 1945 r. w Schodnicy dziś Schidnyca na Ukrainie i Jana Parylaka, zam. w Wałbrzychu przy ul. Naftalego Botwnia dziś ul. Boczna, przed 1945 r. w Borysławiu, potwierdzone ich podpisami oraz notarialnie przez Emila Korczyńskiego

Łobos Władysław

Świadectwo pracy

dokument zaświadczający, że Filemon Męciński od 09.10.1945 r. do 30.06.1951 r. pracował w Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko" po połączeniu w 1964 r. z KWK "Bolesław Chrobry" - KWK "Wałbrzych" na stanowisku sztygara zmianowego płóczki

Kopalnia Węgla Kamiennego "Mieszko"

Umowa o pracę w KWK "Mieszko"

umowa o zatrudnieniu przez Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu Filemona Męcińskiego na stanowisku dozorcy na płóczce w tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko"

Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

500 lat górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na obchody pięćsetlecia górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku (25.09.1978 r.); na kopercie 2 znaczki pocztowe upamiętniające lot w kosmos Mirosława Hermaszewskiego (27.06.1978 r.), znaczek poczty lotniczej oraz pieczątka okolicznościowa

Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

Dyplom uznania

Dyplom w podzięce za pomoc przy budowie Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów".

Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" w budowie w Rogowcu

Umowa o pracę w KWK "Mieszko"

umowa o zatrudnieniu przez Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu Filemona Męcińskiego na stanowisku dozorcy na płóczce w tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko"

Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

Budynek Poltegoru

Do niedawna najwyższy [dziś nieistniejący, rozebrany został 3 listopada 2007] budynek Wrocławia - "Poltegor".

Matyńska Barbara

TAURON - EnergiaPro S.A. (Centrala)

Budynek TAURON - EnergiaPro S.A. (Centrala) przy placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Gmach wybudowany został w latach 1909-1911 na potrzeby Królewskiego Urzędu Górniczego [Oberbergamtu]. Od dnia 1 czerwca 2007 jest siedzibą firmy Tauron - EnergiaPro S.A.

Matyńska Barbara

TAURON - EnergiaPro S.A. (Centrala)

Budynek TAURON - EnergiaPro S.A. (Centrala) przy placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Gmach wybudowany został w latach 1909-1911 na potrzeby Królewskiego Urzędu Górniczego [Oberbergamtu]. Od dnia 1 czerwca 2007 jest siedzibą firmy Tauron - EnergiaPro S.A.

Matyńska Barbara

TAURON - EnergiaPro S.A. (Centrala)

Budynek TAURON - EnergiaPro S.A. (Centrala) przy placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Gmach wybudowany został w latach 1909-1911 na potrzeby Królewskiego Urzędu Górniczego [Oberbergamtu]. Od dnia 1 czerwca 2007 jest siedzibą firmy Tauron - EnergiaPro S.A.

Matyńska Barbara

Przejście młodzieży górniczej

Przejście młodzieży górniczej przed trybuną honorową stadionu olimpijskiego w trakcie obchodów XXV lecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy.

Nowak Zbigniew

Widok na Poltegor ze strony ulicy Swobodnej

Wrocław - dnia 19 października 1998. Wschód słońca nad naszym [autorki fotografii] osiedlem "Barbara". [W oddali widok na niestniejący dziś budynek "Poltegoru", który rozebrany został 3 listopada 2007 roku. W jego miejscu stoi dziś wieżowiec "SkyTower".].

Matyńska Barbara

Widok na Poltegor ze strony ulicy Swobodnej

Lutowy zmierzch nad miastem. Widoczny najwyższy [dziś nieistniejący, rozebrany został 3 listopada 2007] budynek Wrocławia - "Poltegor". Zdjęcie robione z naszego [autorki] mieszkania na 8 pietrze przy ulicy Swobodnej.

Matyńska Barbara

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Rudna, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Rudna, strajk okupacyjny. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Strajk w KGHM

Lubin, 07-05-1989. Kopalnia miedzi – Zakłady Górnicze Lubin, strajk okupacyjny. N/z msza św. dla strajkujących górników. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Henryk Mucha- relacja

Henryk Mucha opisuje swoje powojenne losy Świadka: uczęszczanie do szkoły postawowej i zawodówki, podejmowania prac zarobkowych, kara więzienia na okres 6 tygodni, wyjazd do Wałbrzycha w 1956 r., praca w PKP, udział w działaniach Solidarności. Zakres chronologiczny 1956 - 1989. Miejsca wydarzeń: Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Tarnów (woj. małopolskie), Szarkówka (pow. miechowski, woj. małopolskie), Charsznica (pow. miechowski, woj. małopolskie), Sosnowiec (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Mucha Henryk

Benin Pisula - relacja

Benin Pisula opowiada o wojennych losach swojej rodziny w Belgii. Opisuje sceny z nalotów niemieckich samolotów na miasteczko w którym mieszkał. W drugiej części relacjonuje przyjazd do Polski oraz organizacje życia po wojnie.   Miejsca wydarzeń: Kalisz (woj. wielkopolskie), Kłodzk (woj. dolnośląskie), Seraing (Belgia), Świebodzice (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)Zakres chronologiczny: 1940-1988

Pisula Benin

Józef Waliszewski - relacja

Relacja reemigranta z Zagłębia Ruhry dot. okoliczności wyjazdu jego rodziny do Niemiec przed wybuchem I wojny światowej i powrotu do Polski po zakończeniu II wojny światowej, życia reemigrantów w okolicach Wałbrzycha oraz pracy w górnictwie.   Zakres chronologiczny: początek XX w. - lata 80. XX w.   Miejsca wydarzeń: Herne (Niemcy), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Mieroszów (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Kowalowa (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Stare Bogaczowica (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Waliszewski Józef

Zenona Podeszwa - relacja

Relacja Zenony Podeszwy dot. dzieciństwa spędzonego we Francji przed i w trakcie II wojny światowej, ucieczki z terenów okupowanych przez Niemców, przyjazdu do Polski w 1946 r., osiedlenia się na Dolnym Śląsku, życia codziennego, kontaktów z rodziną we Francji i w Belgii, wyjazdów zagranicznych, stowarzyszeń skupiających reemigrantów i poglądów politycznych.   Zakres chronologiczny: 1934 - 2014   Miejsca wydarzeń: Normandia, Pas-de-Calais (Francja), Katowice (woj. śląskie), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Paryż (Francja), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Liège (Belgia), Częstochowa (woj. śląskie), Essen (Niemcy), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Podeszwa Zenona

Zofia Pelczarska - relacja

Relacja Zofii Pielczarskiej dot. dzieciństwa spędzonego we Francji, w rodzinie polskich górników, życia codziennego, zachowania polskich tradycji oraz wymiany kulturowej, kuchni francuskiej, nauki w szkole, stosunków ludności polskiej z francuską, przyjazdu do Polski w 1948 r., osiedlania się na Dolnym Śląsku, pracy i górnictwa.   Zakres chronologiczny: 1938 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Reims (Francja), Pas de Calais (Francja), Paryż (Francja), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Starogard Gdański (woj. pomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie), Częstochowa (woj. śląskie)

Pielczarska Zofia

Józef Kowalski - relacja

Relacja Józefa Kowalskiego dot. dzieciństwa spędzonego we Francji, w polskiej rodzinie górniczej, czasów II wojny światowej, przyjazdu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich, pracy w kopalni, życia codziennego oraz losów znajomych, którzy również przyjechali na Dolny Śląsk z Francji i Belgii.   Zakres chronologiczny: 1937 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Metz i okolice (Francja), Kowar (pow. jelniogórski, woj. dolnośląskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Bogatynia (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Lubin (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Calais (Francja)

Kowalski Józef

Wiktor Gut - relacja

Relacja Wiktora Guta dot. dzieciństwa spędzonego w Belgii, w polskiej rodzinie górniczej, zakończenia II wojny światowej, wyzwalania spod niemieckiej okupacji przez żołnierzy amerykańskich, przyjazdu do Polski, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, aktywność politycznej ojca, zabraniu go przez funkcjonariuszy UB, następnie jego śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach. Świadek opowiada o bliskich, którzy również zdecydowali się powrócić do ojczyny, ich losach a także o pracy w górnictwie.   Zakres chronologiczny: 1940 - 1990   Miejsca wydarzeń: Jumet (Belgia), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Czechowice-Dziedzice (pow. bielski, woj. śląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Warszawa (Woj. mazowieckie), Magdeburg (Niemcy), Wieliczka (woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Praga (Czechy), Berlin (Niemcy), Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)

Gut Wiktor

Henryk Bujnicki - relacja

Relacja reemigranta z Francji dot. tamtejszej Polonii przed i w trakcie II wojny światowej, przyjazdu do Polski po jej zakończeniu oraz osiedlenia się, życia i pracy na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1939-1980.   Miejsca wydarzeń: Molières-sur-Cèze (Francja), Dunkierka (Francja), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Szamotuły (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Jaworzyna Śląska (woj. dolnośląskie), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Bujnicki Henryk

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych (od 1998 r. JARO S.A.) eksploatujące złoża glinki ogniotrwałej; od lewej: sztygar zmianowy Ryszard Wilkoszewski i inż. górnik Ryszard Kowalczyk

Kokurewicz Stanisław

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych (od 1998 r. JARO S.A.) eksploatujące złoża glinki ogniotrwałej; na zdjęciu koparka kołowa, wyprodukowana w Pomorskich Zakładach Budowy Maszyn, służąca do wybierania urobku

Kokurewicz Stanisław

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych (od 1998 r. JARO S.A.) eksploatujące złoża glinki ogniotrwałej; od lewej: inż. górnik Ryszard Kowalczyk i sztygar zmianowy Ryszard Wilkoszewski

Kokurewicz Stanisław

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych

Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych (od 1998 r. JARO S.A.) eksploatujące złoża glinki ogniotrwałej; na zdjęciu operator maszyn Józef Cyper (z lewej) i sztygar zmianowy Ryszard Wilkoszewski

Kokurewicz Stanisław

Wyniki 1 do 100 z 105