protest

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

protest

Terminy równoznaczne

protest

Powiązane terminy

protest

510 Opis archiwalny results for protest

510 results directly related Exclude narrower terms

Stanowisko Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Krakowie wobec monopolu medialnego władz państwowych

Awers: fragment strony tytułowej Gazety Krakowskiej ze stwierdzeniem o izolowaniu władzy od narodu przez dziennikarzy ślepo wykonujących polecenia aktualnych dysponentów. Rewers: tekst kryrtykujący monopol informacyjny PZPR, wspomnienie strajku w KWK Sosonowiec; fragment uchwały Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" wzywającej do akcji plakatowej; cytat z ewangelii św. Jana: prawda was wyzwoli

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Stanowisko Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Krakowie wobec monopolu medialnego władz państwowych

Awers: fragment strony tytułowej Gazety Krakowskiej ze stwierdzeniem o izolowaniu władzy od narodu przez dziennikarzy ślepo wykonujących polecenia aktualnych dysponentów. Rewers: tekst kryrtykujący monopol informacyjny PZPR, wspomnienie strajku w KWK Sosonowiec; fragment uchwały Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" wzywającej do akcji plakatowej; cytat z ewangelii św. Jana: prawda was wyzwoli

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Uwolnić Morawieckiego!

Na awersie informacja Kornel Morawiecki, doktor fizyki, do 13. grudnia pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Skrótowo opisana jego działalność opozycyjna, informacja o jego ponownym aresztowaniu 09.11.1987, wezwanie do uwolnienia go i podpis Redakcja "BC" Na rewersie portret Kornela Morawieckiego

Bez Cenzury

Energia atomowa - krokiem do zbiorowego samobójstwa

Tekst na awersie i cd. na rewersie: przedstawienie kosztów wynikających z budowy elektrowni jądrowej w Klempiczu, zagrożeń ekologicznych i zdrowotnych z tym związanych, propozycja rozwijania rozwiązań energooszczędnych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wskazanie, że rozwój energetyki jądrowej sprzyja centralizacji władzy politycznej oraz że w elektrowniach atomowych produkowane są pierwiastki wykorzystywane w broni atomowej

Federacja Zielonych

Polityka wasza - bieda nasza

Awers: hasła wzywające do udziału w manifestacji antyrządowej, mającej się odbyć w dniu 25 maja; przy prawej krawędzi czarno białe, ziarnowane portrety Donalda Tuska - premiera RP -  i Jacka Rostowskiego - ministra finansów od 16.11.2007 do 27.11.2013rewers: grafika informująca o cenach cukru i paliwa oraz wysokości opłat mieszkaniowych wraz z hasłem Polityka wasza - bieda nasza. Poprzyj postulaty NSZZ "Solidarność" poniżej postulaty: czasowej obniżki akcyzy na paliwa, zwiększenia nakładów na walkę z bezrobociem i opiekę społeczną, zwiększenia liczby osób upoważnionych do korzystania z pomocy społecznej, podwyższenia płacy minimalnej

NSZZ Solidarność

Euro-manifestacja - Tak dla europejskiej solidarności...

Awers Tak dla europejskiej solidarnośc. Tak dla miejsc pracy i praw pracowniczych. Nie dla polityki cięć. Euro-manifestacja Wrocław >17.09.2011 logo: Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, poniżej: NSZZ Solidarność i OPZZ;rewers: tekst nawiązujący do tematyki nieformalnego spotkania ministrów finansów i prezesów banków centralnych Unii Europejskiej, wskazujący na konieczność wprowadzania rozwiązań wspomagających stabilizację i odbudowę gospodarczą, odwołujący się do europejskiej solidarności, postulujący budowę Europy Socjalnej i wyszczególniający protesty i żądania autorów ulotki - poruszono kwestie wpływu agencji ratingowych na politykę UE, bezpieczeństwa zatrudnienia, gwarancji zatrudnienia i wynagrodzenia na odpowiednim poziomie, pomocy społecznej, dialogu społecznego ws. warunków pracy, podatków od transakcji finansowych, likwidacji tzw. rajów podatkowych itp.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ

Pamięci poległym z rąk ZOMO 31 sierpnia "82 w LUBIN-ie

Na czterech znaczkach na srebrnym tle nadrukowane czarnym tuszem portrety trzech zabitych podczas manifestacji w Lubinie 31.08.1982: Andrzeja Trajkowskiego, Michała Adamowicza i Mieczysława Późniaka, wraz z nazwiskami, datami ich urodzin i śmierci; na czwartym znaczku wizerunek napisu Zginęli z rąk władzy ludowej na wszystkich czterech znaczkach podpisy: czarnym tuszem Polska 50zł czerwonym tuszem Międzyzakładowa Komisja Wykonawcza Zagłębie Miedziowe oraz teksty, kolejno W Lubinie padły strzały / Socjalizm salwą grzmiał...; Dumne generały / Kto Wam ten rozkaz dał?; Krwi robotniczej nie jest Wam przecież żal...; Historia Was rozliczy / Za kule i świst pał na bordiurze u góry napis czerwonym tuszem Pamięci poległych z rąk ZOMO 31 sierpnia "82 w LUBIN-ie u dołu tak samo Niezależne Warsztaty Wydawnicze »Zagłębie Miedziowe« 1987 r

Niezależne Warsztaty Wydawnicze "Zagłębie Miedziowe"

Zamiast Komendy - Wojewódzki Szpital w Katowicach

Informacja o zignorowaniu przez władze petycji w sprawie przekształcenia nowo budowanego gmachu Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach na szpital wojewódzki; żądanie opuszczenia budynku przez pracowników MO i zmiany jego przeznaczenia; apel o wzmożenie żądań; faksymile podpisu Andrzeja Rozpłochowskiego

Zarząd Regionu Katowice NSZZ Solidarność

List otwarty prof. Edwarda Lipińskiego do I Sekretarza PZPR Wojciecha Jaruzelskiego

List protestujący przeciw zamordowaniu Grzegorza Przemyka przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i wzywający Wojciecha Jaruzelskiego do reakcji - w przeciwnym razie zostanie przez autora listu i "miliony takich jak on" uznany "współodpowiedzialnym za ten potworny i bestialski mord"; list kończy konstatacja, że "Państwo Polskie zostało zamienione w dżunglę bezprawia i mordu"

Lipiński Edward

Uwaga Huta Siechnice / Ty też możesz zostać hutnikiem (chorobowym)

Awers Uwaga / Huta Siechnice tekst alarmujący o szkodliwych skutków działalności Huty Siechnice i wymieniający przyczyny, dla których władze jej nie zamykają - produkcja na potrzeby wojskowe - oraz ponaglający władze do zamknięcia zakładuRewers Ty też możesz zostać hutnikiem ch(o)rom(b)owym reprodukcja ogłoszenia o pracę w Hucie Siechnice, podpisane Gazeta Robotnicza 88.03.09, pod spodem notka o szkodliwych skutkach kontaktu z chromem, podpisy: wip 88 f.b, RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk

Ruch "Wolność i Pokój"

Komunikat NSZZ "S" w Katowicach w sprawie wzniesienia budynku KW MO na tle sytuacji w służbie zdrowia

NSZZ Solidarność w Katowicach domaga się podania nazwisk decydentów, odpowiedzialnych za wzniesienie komend MO w Katowicach, Gliwicach, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Częstochowie i in. miastach, gdy tymczasem pilniejszą potrzebą jest dofinansowanie służby zdrowia; wymienia patologiczne sytuacje w służbie zdrowia, przytaczając m. in. fatalny stan sanitarny szpitali, wysoką śmiertelność niemowląt, choroby społeczne, płace personelu poniżej średniej krajowej; przypomina o protestach społecznych przeciw budowie gmachu Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, który miał być przekazany służbie zdrowia, zgodnie z porozumieniami sierpniowymi w Katowicach i Jastrzebiu; poniżej tekstu podpis Za Zarząd NSZZ "Solidarność" w Katowicach / Jacek Jagiełka i Jan Górny

NSZZ Solidarność

Nie głosuj

Awers: rysunek przedstawiający kopertę ponad urną do głosowania, otwór w urnie w kształcie gwiazdy pięcioramiennej, ponad rysunkiem hasło Nie głosujRewers Idąc na wybory jesteś za: rosnącą nędzą, niewolniczą pracą, prześladowaniem Kościoła, policyjnym bezprawiem, kłamliwą propagandą / Nie głosując jesteś za: odbudową polskiej gospodarki, poszanowaniem praw robotniczych, tolerancją światopoglądową, prawem stanowionym przez Naród, prawdą w środkach masowego przekazu

NSZZ Solidarność

Nie głosuj

Awers: rysunek przedstawiający kopertę ponad urną do głosowania, otwór w urnie w kształcie gwiazdy pięcioramiennej, ponad rysunkiem hasło Nie głosujRewers Idąc na wybory jesteś za: rosnącą nędzą, niewolniczą pracą, prześladowaniem Kościoła, policyjnym bezprawiem, kłamliwą propagandą / Nie głosując jesteś za: odbudową polskiej gospodarki, poszanowaniem praw robotniczych, tolerancją światopoglądową, prawem stanowionym przez Naród, prawdą w środkach masowego przekazu

NSZZ Solidarność

Póki oni nie kandydują / nie idziemy do urn!

Podpisane podobizny Władysława Frasyniuka, Piotra Bednarza, Józefa Piniora i Karola Modzelewskiego opatrzone hasłem Póki oni nie kandydują / nie idziemy do urn! W 1984 odbywały się wybory do Rad Narodowych, zaś w 1985 do Sejmu.

NSZZ Solidarność

List otwarty prof. Zbigniewa Wójcika do Ministra Kultury i Sztuki prof. Kazimierza Żygulskiego

List prof. Zbigniewa Wójcika do Ministra Kultury i Sztuki prof. Kazimierza Żygulskiego w odpowiedzi na przyznanie mu nagrody literackiej za biografię Jana Sobieskiego; Z. Wójcik dziękuje ministrowi za wyróżnienie i odmawia jego przyjęcia ze względu na działania polityczne i inne władz komunistycznych, z którymi Z. Wójcik nie może się zgodzić

Wójcik Zbigniew

Do Mieszkańców Wrocławia! Strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy informuje o strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, podjętym w dniu 26.08.1980 w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami na Wybrzeżu i innych miejscach Polski; strajk będzie kontynuowany do spełnienia żądań przez władze oraz do powrotu do pracy robotników Wybrzeża; MKS wzywa wszystkie zakłady do przyłączenia się do akcji strajkowej, z wyjątkiem kolumny sanitarnej i służb zaopatrujących ludność w podstawowe produkty i usługi; wyszczególniono 21 postulatów gdańskiego MKS i dopisano 3 dodatkowe: odblokowanie połączeń telefonicznych z innymi miastami Polski, rzetelne informowanie społeczeństwa o strajkach i postulatach, natychmiastowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta do 31 sierpnia; wyszczególniono wrocławskie zakłady, które do dnia 29 sierpnia 1980 r. przyłączyły się do strajku; u dołu 1 s. dopisek długopisem do 21 postulatów: wolne płatne soboty w 81 r.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

in memoriam...

Grafika wykonana ku pamięci protestów i akcji przeciw opozycji z okresu PRL: przedstawione zostały daty '56, '68, '70, '76, '80, '81.

Lubicz-Miszewski Zbigniew

Walce o krzyż

Grafika prawdopodobnie nawiązuje do protestu w obronie krzyży w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem k. Gawrolina.

N.N.

Do Mieszkańców Wrocławia! Strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy informuje o strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, podjętym w dniu 26.08.1980 w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami na Wybrzeżu i innych miejscach Polski; strajk będzie kontynuowany do spełnienia żądań przez władze oraz do powrotu do pracy robotników Wybrzeża; MKS wzywa wszystkie zakłady do przyłączenia się do akcji strajkowej, z wyjątkiem kolumny sanitarnej i służb zaopatrujących ludność w podstawowe produkty i usługi; wyszczególniono 21 postulatów gdańskiego MKS i dopisano 3 dodatkowe: odblokowanie połączeń telefonicznych z innymi miastami Polski, rzetelne informowanie społeczeństwa o strajkach i postulatach, natychmiastowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta do 31 sierpnia; wyszczególniono wrocławskie zakłady, które do dnia 27 sierpnia 1980 r. przyłączyły się do strajku. Na egzemplarzu błędnie podano numer i adres Zajezdni.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Dosyć kary dla BRACI KOWALCZYKÓW

Ulotka z napisem: Dosyć kary dla BRACI KOWALCZYKÓW w prawym górnym rogu logo: SOLIDARNOŚĆ druk wytworzony w latach 80-tych w ramach protestu społeczeństwa przeciwko surowemu wyroku Sądu Najwyższego, który skazał na karę 25 lat pozbawienia wolności Jerzego i Ryszarda Kowalczyków, którzy dokonali 6 października 1971 r. o świcie wysadzenia w powietrze aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w której miała się odbyć wielka feta z okazji święta Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Bracia byli więzieni w najcięższych więzieniach w Polsce. Jerzy w Strzelcach Opolskich, a Ryszard w Barczewie  

Solidarność

POMNIK POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW plakat

Ulotka z napisem: POMNIK POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW GDAŃSK 1970-1980 poniżej napis: Kom. Społeczny Budowy Pomnika N.B.P. IV ODDZIAŁ GDAŃSK 19044-33871-181-62 u dołu rysunek pomnika: trzy krzyże, z rozpiętymi na nich kotwicami. Jego budowa rozpoczęła się na mocy ustaleń porozumień sierpniowych, gdzie zawiązał się komitet budowy pomnika, na którego czele stanął Henryk Lenarciak  

Solidarność

POMNIK POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW plakat

Ulotka z napisem: POMNIK POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW GDAŃSK 1970-1980 poniżej napis: Kom. Społeczny Budowy Pomnika N.B.P. IV ODDZIAŁ GDAŃSK 19044-33871-181-62 rysunek pomnika przedstawia trzy krzyże, z rozpiętymi na nich kotwicami. Budowa pomnika rozpoczęła się na mocy ustaleń porozumień sierpniowych. Zawiązał się wtedy komitet budowy pomnika, na którego czele stanął Henryk Lenarciak  

Solidarność

Żądamy ukarania morderców z 1970 r.

Ulotka z napisem w lewej stronie: 1 MAJA poniżej żądamy ukarania morderców z 1970 r. u dołu strony znajduję się autor MKZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” WROCŁAW druk nawiązuje do strajku na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Protesty były wywołane nagłymi podwyżkami cen artykułów pierwszej potrzeby. Wydarzenie te rozpoczęło falę strajków i manifestacji ulicznych, które objęły większość Wybrzeża i przybrały charakter powstania robotniczego, krwawo stłumionego przez komunistyczne władze  

NSZZ Solidarność

Demonstracja Solidarności we Wrocławiu 31 sierpnia 1982

Wrocław 31-08-1982 ul Mazowiecka plac pod siedzibą Zarządu Regionu NSZZ Solidarność zablokowany kordonem milicji Demonstracja Solidarności walki demonstrantów z milicją i ZOMO n/z jeden z demonstrantów w geście zwycięstwa "V"

NAF Dementi

Wyniki 1 do 100 z 510