Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

BT PZPR

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Terminy równoznaczne

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Powiązane terminy

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

357 Opis archiwalny results for Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

357 results directly related Exclude narrower terms

Legitymacja Członkowska Polskiej Partii Socjalistycznej

legitymacja członkowska Polskiej Partii Socjalistycznej z wkładką Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej datowaną na 04.03.1949 r. dołączoną w związku z połączeniem PPS z Polską Partią Robotniczą i powstaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co miało miejsce w dniach 15-21.12.1948 r.; okazicielem dokumentu Krystyn Siekański

Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Ząbkowicach

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Partia - młodzież 1948-1978

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na Krajową Wystawę Filatelistyczną "Partia - młodzież 1948-1978" stanowiącą element obchodów 30-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; na kopercie znaczek pocztowy z upamiętniający Stanisława Dubois wydany z okazji 30-lecia PZPR

Polski Związek Filatelistów

Partia - młodzież 1948-1978

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na Krajową Wystawę Filatelistyczną "Partia - młodzież 1948-1978" stanowiącą element obchodów 30-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; na kopercie znaczek pocztowy z upamiętniający Aleksandra Zawadzkiego wydany z okazji 30-lecia PZPR

Polski Związek Filatelistów

Partia - młodzież 1948-1978

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na Krajową Wystawę Filatelistyczną "Partia - młodzież 1948-1978" stanowiącą element obchodów 30-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; na kopercie znaczek pocztowy z upamiętniającyJuliana Leńskiego wydany z okazji 30-lecia PZPR

Polski Związek Filatelistów

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradującego w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie

Krajowa Agencja Wydawnicza

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina, stempel okolicznościowy oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

Pałac Kultury i Nauki

widokówka przedstawiająca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; na stronie korespondencyjnej stempel okolicznościowy IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w Sali Kongresowej PKiN w dniach 14-20.07.1981 r.

Krajowa Agencja Wydawnicza

Retransmisja

Rysunek satyryczny komentujący powiązanie telewizji z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą

NSZZ Solidarność

Retransmisja

Rysunek satyryczny komentujący powiązanie telewizji z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą

NSZZ Solidarność

Z Radością zawiadamiamy, że ... rozwiązujemy ... PZPR

Ogłoszenie stylizowane na nekrolog - w czarnej ramce, z nazwą "PZPR" zapisaną większą czcionką na środku Z Radością zawiadamiamy, że po długich cierpieniach sprawianych społeczeństwu / Rozwiązujemy / »naszą siłę przewodnią« / PZPR / odznaczoną medalami: -za ofiarną walkę ze społeczeństwem -krwawą gwiazdą totalitaryzmu -złotą cegłą ruiny -medalem niesprawiedliwości / nszz "Solidarność"

NSZZ Solidarność

Do obywateli dolnośląskich w sprawie nieprawidłowości w gospodarce mieszkaniowej Wrocławia

Odezwa podająca do publicznej wiadomości postulaty załogi Usług Remontowych Gospodarki Mieszkaniowej, domagającej się wyjaśnienia podstaw prawnych i finansowych szeregu remontów nieruchomości należących do działaczy PZPR, postawienia dwóch budynków dla Komitetów Dzielnicowych Śródmiescie i Psie Pole oraz wyjaśnienia spraw dokumentacji rozbudowy siedziby Komitetu Wojewódzkiego

N.N.

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradującego w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie

Krajowa Agencja Wydawnicza

Pałac Kultury i Nauki

widokówka przedstawiająca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; na stronie korespondencyjnej stempel okolicznościowy IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w Sali Kongresowej PKiN w dniach 14-20.07.1981 r.

Krajowa Agencja Wydawnicza

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

ul. Józefa Wieczorka [dziś: kard. Stefana Wyszyńskiego] we Wrocławiu; na pierwszym planie Polski Fiat 125p, za nim samochód dostawczy Żuk; w tle widoczna dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.; fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na skrzyżowaniu ulic Józefa Wieczorka [dziś: kard. Stefana Wyszyńskiego] i Szczytnickiej [dziś ten fragment tej ulicy nosi imię kard. Bolesława Kominka; fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na pl. gen. Józefa Bema; na ulicy widoczny tramwaj Konstal typ 102Na linii nr 8 [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na pl. gen. Józefa Bema [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście; za dekoracją widoczny przejeżdżający samochód Nysa 521 lub 522 [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na pl. Westerplatte we Wrocławiu [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiej i Bolesława Prusa we Wrocławiu; z lewej strony widoczny kościół św. Michała Archanioła [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście; na ulicy widoczny tramwaj Konstal typ N linii nr 16 [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu, w pobliżu Browaru Piastowskiego; na ulicy widoczny przejeżdżający tramwaj Konstal typ 102Na linii nr 8 oraz samochód ciężarowy marki Star [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na pl. Westerplatte we Wrocławiu [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na skrzyżowaniu ulic Józefa Wieczorka (dziś: kard. Stefana Wyszyńskiego) i Henryka Sienkiewicza we Wrocławiu; na światłach stoją samochody Żuk oraz Polski Fiat 125p [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] obok Wzgórza Słowiańskiego we Wrocławiu [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

siedziba Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście na ul. Nowowiejskiej 36 we Wrocławiu [dziś przedszkole nr 55) udekorowany z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.; fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Albin Kryszko - relacja

Relacja Albina Kryszko, działacza Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, wieloletniego naczelnika gminy Santok. Świadek opowiada o swoich przeżyciach z II wojny światowej, okupacji radzieckiej, edukacji, warunków bytowych, przesiedleń, osadnictwa na ziemiach zachodnich, aktywności politycznej, zaangażowania w sprawy społeczne, kulturowe, strukturach partyjnych oraz współpracy z działaczami partii politycznych PRL oraz związkami zawodowymi. Zakres chronologiczny: 1935 - 2014. Miejsca wydarzeń: Goszczanów (pow. sieradzki, woj. łódzkie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnoślaskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Opole (woj. opolskie), Kłocko (pow. sieradzki, woj. łódzkie), Łagów (pow. świebodziński, woj. lubuskie), Santok (woj. podkarpackie),, Horodyszcze (pow. bialski, woj. lubelskie), Pińsk (Białoruś), Gdynia (woj. pomorskie), Dęblin (pow. rycki, woj. lubelskie), Strzelce Krajeńskie (pow. strzelecko-drezdeneckie, woj. lubuskie)

Kryszko Albin

Marek Ordyłowski - relacja

Relacja Marka Ordyłowskiego dotycząca kadry naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, z którą zetknął się podczas swoich studiów, a także jego koleżanek, kolegów, reakcji środowiska akademickiego na wydarzenia polityczne, takie jak Marzec '68 i stan wojenny, świadek wspomina też wydarzenia ze swojej kariery naukowej, opowiada o życiu codziennym studentów wrocławskich - warunkach żywieniowych i miejscach spędzania wolnego czasu   Zakres chronologiczny: 1968-2015   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Legnica (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie)

Ordyłowski Marek

Tadeusz Zaborowski- relacja

Tadeusz Zaborowski, opisuje przebieg pracy na posadzie cenzora w Delegaturze Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, współprace z dziennikarzami, artystami, opozycją antykomunistyczną oraz z duchowieństwem (np. bp Wilhelmem Pluta) z terenu Gorzowa Wielkopolskiego, wstąpienie do PZPR.Zakres chronologiczny: 1968-1989 Miejsca wydarzeń: Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Poznań (woj. wielkopolskie)

Zaborowski Tadeusz

Jerzy Zysnarski - relacja

Jerzy Zysnarski, opisuje działalność dziennikarską rozpoczętą jeszcze w szkole podstawowej, aż do wieku dorosłego, prace w redakcjach gazet tj.: "Gazeta Zielonogórska", "Gazeta Lubuska", "Ziemia Gorzowska", relacje z Komitetem Wojewódzkim PZPR. Zakres chronologiczny: 1981-2002 Miejsca wydarzeń: Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Poznań (woj. wielkopolskie)    

Zysnarski Jerzy

Krystyna Kamińska- relacja

Krystyna Kamińska, opisuje przebieg swojej kariery zawodowej: najpierw jako polonisty,dziennikarki, a następnie podjęcie pracy we własnym wydawnictwie. Publikowanie artykułów w gazecie "Ziemia Gorzowska", działalności redakcji, relacje z PZPR i "Solidarnością", proces zbierania materiałów na artykuły, pisanie o niewygodnych dla władzy tematach. Organizowane przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa- Książka- Ruch" Dni Prasy o charakterze propagandowym. Wyjazdy do NRD na spotkania z niemieckimi dziennikarzami. Współpraca Świadka z Gorzowskim Towarzystwie Kultury. Zakres chronologiczny: 1974-1989 Miejsca wydarzeń: Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Frankfurt nad Odrą (Niemcy), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Myślibórz (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Serock (pow. legionowski, woj. mazowickie)  

Kamińska Krystyna

Ścieżka Zdrowia

Podseria 26 fotografii wykonanych latem 1974 r. na uroczystym otwarciu rekreacyjno-sportowej ścieżce zdrowia na wrocławskim Psim Polu.

Trasa przygotowana przez Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy D.O.W.F Wrocław Psie Pole została do użycia oddana w dniu XXX-lecia PRL mieszkańcom dzielnicy.

Nowak Zbigniew

Uroczyste otwarcie ścieżki

N/z uroczyste otwarcie Ścieżki Zdrowia przez działaczy Partyjnych. Po lewej Janusz Owczarek (sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu.

Nowak Zbigniew

Uroczyste otwarcie ścieżki

N/z uroczyste otwarcie Ścieżki Zdrowia przez działaczy Partyjnych. Zdjęcie pamiątkowe na boisku sportowym.

Nowak Zbigniew

Uroczyste otwarcie ścieżki

N/z przejście po ścieżce zdrowia przez działaczy partyjnych. Trzecia osoba w szeregu Stanisław Panek Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu w latach 1969 - 1972 r.

Nowak Zbigniew

Tablica informacyjna

N/z działacze partyjni przed tablicą informacyjną dot. ścieżki zdrowia.

Nowak Zbigniew

Tablica informacyjna

N/z działacze partyjni przed tablicą informacyjną dot. ścieżki zdrowia.

Nowak Zbigniew

Ścieżka zdrowia

N/z grupa ludzi w Parku. Pierwsza osoba z lewej: Zdzisław Balicki - redaktor naczelny Gazety Robotniczej.

Nowak Zbigniew

Ścieżka zdrowia

N/z grupa ludzi w Parku. Pierwsza osoba z lewej: Mieczysław Klimowicz, bezpartyjny poseł VI kadencji Sejmu PRL (1972-1974), pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Rektor uczelni w latach 1987 - 1990 r.

Nowak Zbigniew

Ścieżka zdrowia

N/z przemówienie Mieczysława Klimowicza, bezpartyjnego posła VI kadencji Sejmu PRL (1972-1974), pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Rektora uczelni w latach 1987 - 1990 r.

Nowak Zbigniew

Ścieżka zdrowia

N/z uroczyste otwarcie ścieżki zdrowia. Druga osoba od lewej Janusz Owczarek sekretarz KW PZPR we Wrocławiu.

Nowak Zbigniew

Ścieżka zdrowia

N/z uroczyste wręczenie odznaczeń w trakcie uroczystości otwarcia ścieżki zdrowia.

Nowak Zbigniew

Przemowa Janusza Owczarka

N/z przemówienie w trakcie uroczystości otwarcia ścieżki zdrowia Janusza Owczarka sekretarza KW PZPR we Wrocławiu.

Nowak Zbigniew

Toast

N/z uroczysty toast wzniesiony z okazji otwarcia ścieżki zdrowia.

Nowak Zbigniew

Chruszczow i Gomułka w Szczecinie

I sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow i I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka w samochodzie ZiS-110 na niezidentyfikowanej szczecińskiej ulicy

N.N.

Akademia z okazji 25-lecia nauki polskiej we Wrocławiu

uroczysta akademia zorganizowana w Hali Ludowej w ramach obchodów 25-lecia nauki polskiej we Wrocławiu; w pierwszym rzędzie trzeci od lewej prof. Tadeusz Porębski (rektor Politechniki Wrocławskiej), dalej na prawo od niego: Stanisław Panek (przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia), prof. Janusz Groszkowski (prezes Polskiej Akademii Nauk), Władysław Piłatowski (I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu), Bolesław Jaszczuk (członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR), przemawia Włodzimierz Berutowicz (rektor Uniwersytetu Wrocławskiego)

Kokurewicz Stanisław

Akademia z okazji 25-lecia nauki polskiej we Wrocławiu

uroczysta akademia zorganizowana w Hali Ludowej w ramach obchodów 25-lecia nauki polskiej we Wrocławiu; w pierwszym rzędzie drugi od lewej Stanisław Panek (przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia), dalej na prawo od niego: prof. Janusz Groszkowski (prezes Polskiej Akademii Nauk), Władysław Piłatowski (I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu), Bolesław Jaszczuk (członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR), Włodzimierz Berutowicz (rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Henryk Jabłoński (minister oświaty i szkolnictwa wyższego) oraz dwie niezidentyfikowane osoby

Kokurewicz Stanisław

Akademia z okazji 25-lecia nauki polskiej we Wrocławiu

uroczysta akademia zorganizowana w Hali Ludowej w ramach obchodów 25-lecia nauki polskiej we Wrocławiu; w pierwszym rzędzie drugi od lewej Stanisław Panek (przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia), dalej na prawo od niego: prof. Janusz Groszkowski (prezes Polskiej Akademii Nauk), Władysław Piłatowski (I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu), Bolesław Jaszczuk (członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR), Włodzimierz Berutowicz (rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Henryk Jabłoński (minister oświaty i szkolnictwa wyższego)

Kokurewicz Stanisław

Stefan Olszowski w Muzeum Narodowym

sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stefan Olszowski (pierwszy od lewej) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na pl. Powstańców Warszawy 5; trzeci od lewej I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu Władysław Piłatowski

Kokurewicz Stanisław

Doc. Aleksander Łukaszuk

doc. dr Aleksander Łukaszuk, kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej Socjalizmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny), delegat na XV Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu (22.03.1971 r.)

Kokurewicz Stanisław

Doc. Aleksander Łukaszuk

doc. dr Aleksander Łukaszuk, kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej Socjalizmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny), delegat na XV Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu (22.03.1971 r.)

Kokurewicz Stanisław

Doc. Aleksander Łukaszuk

doc. dr Aleksander Łukaszuk, kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej Socjalizmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny), delegat na XV Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu (22.03.1971 r.)

Kokurewicz Stanisław

Doc. Aleksander Łukaszuk

doc. dr Aleksander Łukaszuk, kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej Socjalizmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny), delegat na XV Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu (22.03.1971 r.)

Kokurewicz Stanisław

Doc. Aleksander Łukaszuk

doc. dr Aleksander Łukaszuk, kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej Socjalizmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny), delegat na XV Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu (22.03.1971 r.)

Kokurewicz Stanisław

Doc. Aleksander Łukaszuk

doc. dr Aleksander Łukaszuk, kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej Socjalizmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny), delegat na XV Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu (22.03.1971 r.)

Kokurewicz Stanisław

XII Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR Śląskiego Okręgu Wojskowego

I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek (na pierwszym planie z prawej) i minister obrony narodowej oraz zastępca członka Biura Politycznego PZPR gen. Wojciech Jaruzelski (na pierwszym planie z lewej) w holu Okręgowego Klubu Oficerskiego przy ul. Bernarda Pretficza 24 w drodze na XII Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą PZPR Śląskiego Okręgu Wojskowego; na drugim planie pierwszy od prawej Ludwik Drożdż, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

XII Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR Śląskiego Okręgu Wojskowego

I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek (trzeci od prawej) w holu Okręgowego Klubu Oficerskiego przy ul. Bernarda Pretficza 24 w drodze na XII Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą PZPR Śląskiego Okręgu Wojskowego; drugi od prawej Ludwik Drożdż, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu; drugi od lewej gen. Wojciech Jaruzelski, minister obrony narodowej oraz zastępca członka Biura Politycznego PZPR

Kokurewicz Stanisław

XII Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR Śląskiego Okręgu Wojskowego

I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek (w kapeluszu) i minister obrony narodowej oraz zastępca członka Biura Politycznego PZPR gen. Wojcieh Jaruzelski (w mundurze wojskowym) przed Okręgowym Klubem Oficerskim przy ul. Bernarda Pretficza 24 w drodze na XII Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą PZPR Śląskiego Okręgu Wojskowego

Kokurewicz Stanisław

XII Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR Śląskiego Okręgu Wojskowego

XII Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Śląskiego Okręgu Wojskowego w Okręgowym Klubie Oficerskim przy ul. Bernarda Pretficza 24; przy pierwszym stole pierwszy od lewej gen. Wojciech Jaruzelski (minister obrony narodowej, zastępca członka Biura Politycznego PZPR), drugi od lewej Ludwik Drożdż (I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu)

Kokurewicz Stanisław

XII Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR Śląskiego Okręgu Wojskowego

XII Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Śląskiego Okręgu Wojskowego w Okręgowym Klubie Oficerskim przy ul. Bernarda Pretficza 24; w pierwszym rzędzie trzeci od lewej Edward Gierek (I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR), piąty od lewej gen. Wojciech Jaruzelski (minister obrony narodowej, zastępca członka Biura Politycznego PZPR), szósty od lewej gen. Florian Siwicki (dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego)

Kokurewicz Stanisław

XII Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR Śląskiego Okręgu Wojskowego

uczestnicy XII Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Śląskiego Okręgu Wojskowego w drodze na obrady w Okręgowym Klubie Oficerskim przy ul. Bernarda Pretficza 24; drugi od lewej płk Władysław Jura (sekretarz Komitetu Okręgowego PZPR ŚOW), trzeci od lewej Ludwik Drożdż (I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu), piąty od lewej Edward Gierek (I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR), ósmy od lewej (z teczką pod pachą) gen. Wojciech Jaruzelski (minister obrony narodowej, zastępca członka Biura Politycznego PZPR)

Kokurewicz Stanisław

XV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR

XV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu w gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR przy ówczesnym pl. Dąbrowszczaków (dziś budynek Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maxa Borna 9); przemawia Ludwik Drożdż (I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu od 20.02.1971 r. do 11.10.1980 r.), pierwszy na prawo od trybuny Władysław Piłatowski (I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu od 25.10.1963 r. do 20.02.1971 r.), dalej Piotr Jaroszewicz (w latach 1970-1980 premier i członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR)

Kokurewicz Stanisław

XV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR

XV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu w gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR przy ówczesnym pl. Dąbrowszczaków (dziś budynek Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maxa Borna 9); w pierwszym rzędzie od lewej: Władysław Piłatowski (I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu od 25.10.1963 r. do 20.02.1971 r.), Ludwik Drożdż (I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu od 20.02.1971 r. do 11.10.1980 r.), Piotr Jaroszewicz (w latach 1970-1980 premier i członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR)

Kokurewicz Stanisław

XV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR

XV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu w gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR przy ówczesnym pl. Dąbrowszczaków (dziś budynek Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maxa Borna 9); na salę obrad wchodzi Ludwik Drożdż (I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu od 20.02.1971 r.), za nim Piotr Jaroszewicz (premier i członek Biura Politcznego Komitetu Centralnego PZPR)

Kokurewicz Stanisław

Międzynarodowy Dzień Teatru

spotkanie przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich z artystami dolnośląskich scen teatralnych w Sali Rycerskiej wrocławskiego Ratusza z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru; na pierwszym planie drugi od prawej Ludwik Drożdż, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Międzynarodowy Dzień Teatru

spotkanie przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich z artystami dolnośląskich scen teatralnych w Sali Rycerskiej wrocławskiego Ratusza z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru; druga od lewej Halina Słoniowska (solistka Opery Wrocławskiej), trzeci od lewej Ludwik Drożdż (I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu), czwarty od lewej Mieczysław Kwiatkowski (członek Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia)

Kokurewicz Stanisław

Międzynarodowy Dzień Teatru

spotkanie przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich z artystami dolnośląskich scen teatralnych w Sali Rycerskiej wrocławskiego Ratusza z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru; druga od lewej Halina Słoniowska (solistka Opery Wrocławskiej), trzeci od lewej Ludwik Drożdż (I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu)

Kokurewicz Stanisław

Wyniki 1 do 100 z 357