partie polityczne

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

partie polityczne

Terminy równoznaczne

partie polityczne

Powiązane terminy

partie polityczne

599 Opis archiwalny results for partie polityczne

49 results directly related Exclude narrower terms

Plenarne Posiedzenie KW PZPR we Wrocławiu

Plenarne posiedzenie KW PZPR we Wrocławiu, z dnia 20 lutego 1971 r. na którym na I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego wybrano Ludwika Dróżdża a Zygmunta Bartosika wybrano na sekretarza KW.

W głosowaniu w trakcie plenum odwołano pełniącego wcześniej funkcję I Sekretarza Władysława Piłatowskiego.

W obradach wziął udział członek Biura Politycznego Jan Szydlak oraz kierownik Wydziału Organizacyjnego KC, Zdzisław Żandarowski.

Grotowski Marek

Dzieło PZPR

Ulotka przedstawiająca zarys granic Polski z datami 1982, 1981, 1976, 1970, 1968, 1956 i 13.12 w tle po lewej stronie oraz z nagrobkiem z napisem DZIEŁO PZPR po prawej stronie

Godło PRL nowelizacja

Podziemny znaczek pocztowy z Orłem Biały z czerwoną gwiazdą wpisanym w sierp i młot wydany przez Solidarność Walczącą

Solidarność Walcząca

Legitymacja Członkowska Polskiej Partii Socjalistycznej

legitymacja członkowska Polskiej Partii Socjalistycznej z wkładką Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej datowaną na 04.03.1949 r. dołączoną w związku z połączeniem PPS z Polską Partią Robotniczą i powstaniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co miało miejsce w dniach 15-21.12.1948 r.; okazicielem dokumentu Krystyn Siekański

Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Ząbkowicach

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Partia - młodzież 1948-1978

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na Krajową Wystawę Filatelistyczną "Partia - młodzież 1948-1978" stanowiącą element obchodów 30-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; na kopercie znaczek pocztowy z upamiętniający Stanisława Dubois wydany z okazji 30-lecia PZPR

Polski Związek Filatelistów

Partia - młodzież 1948-1978

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na Krajową Wystawę Filatelistyczną "Partia - młodzież 1948-1978" stanowiącą element obchodów 30-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; na kopercie znaczek pocztowy z upamiętniający Aleksandra Zawadzkiego wydany z okazji 30-lecia PZPR

Polski Związek Filatelistów

Partia - młodzież 1948-1978

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na Krajową Wystawę Filatelistyczną "Partia - młodzież 1948-1978" stanowiącą element obchodów 30-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; na kopercie znaczek pocztowy z upamiętniającyJuliana Leńskiego wydany z okazji 30-lecia PZPR

Polski Związek Filatelistów

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradującego w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie

Krajowa Agencja Wydawnicza

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina, stempel okolicznościowy oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

Pałac Kultury i Nauki

widokówka przedstawiająca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; na stronie korespondencyjnej stempel okolicznościowy IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w Sali Kongresowej PKiN w dniach 14-20.07.1981 r.

Krajowa Agencja Wydawnicza

Retransmisja

Rysunek satyryczny komentujący powiązanie telewizji z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą

NSZZ Solidarność

Retransmisja

Rysunek satyryczny komentujący powiązanie telewizji z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą

NSZZ Solidarność

Powstała Robotnicza Partia Solidarności

Informacja o powołaniu Robotniczej Partii Solidarności i jej celach: reformach gospodarczych, reformie samorządowej, ponownym zalegalizowaniu NSZZ "Solidarność", ukaraniu winnych zbrodni stanu wojennego, uwolnieniu więźniów politycznych, przekonanie społeczeństwa do walki, a nie porozumienia, a także wyrażenie chęci nawiązania współpracy z innymi opozycyjnymi ugrupowaniami

Robotnicza Partia Solidarności

List otwarty do moich współtowarzyszy - Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich St. Bratkowskiego

Stefan Bratkowski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zwraca uwagę na część najwyższych władz partyjnych i państwowych dążących do konfrontacji z siłami opozycyjnymi, przedstawiających siebie jako jedynych zdolnych utrzymać wpływ PZPR na władzę w państwie i gwarancję sojuszy zagranicznych, wywołujących strach przed społeczeństwem w szeregowych działaczach partii, podczas gdy możliwe jest porozumienie ogólnonarodowe pod kierownictwem rządu Wojciecha Jaruzelskiego, bowiem Polacy są narodem zdolnym do kompromisu i wykazującym w obecnej sytuacji rozsądne dążenie do zgody; tekst kończy apel do szeregowych działaczy PZPR, aby dali znać Komitetowi Centralnemu i społeczeństwu jaką drogę wybierają

Bratkowski Stefan

O socjalizm - Nowe wynurzenia tow. Mieczysława F. Rakowskiego...

Krytyka działalności Mieczysława F. Rakowskiego, dążącego do kompromisu z "Solidarnością", która to polityka według autora tekstu doprowadziła do wzrostu sił kontrrewolucyjnych, a w związku z tym zagrożenia dla rządu, jedności partii i społeczeństwa; autor przytacza wiele przykładów szkodliwej działalności Rakowskiego, zarzuca mu podważanie ideologii marksistowskiej i nieprzychylny stosunek do socjalizmu, krytycznie wspomina też zgadzającego się z Rakowskim Stanisława Cioska, zaś Stefanowi Bratkowskiemu zarzuca antykomunistyczne poglądy i antypartyjną działalność, pośrednio domagając się usunięcia go z PZPR i stanowiska prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; tekst nie jest podpisany, nie wiadomo też, czy jest kompletny - brak paginacji

Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego KW PZPR

O socjalizm list otwarty do I sekretarza KC PZPR Tow. Wojciecha Jaruzelskiego i 5 Plenum KC PZPR

Komuniści z Huty Katowice skupieni w seminarium marksistowsko-leninowskim przy KF PZPR informują o przejęciu inicjatywy politycznej w organizacji partyjnej zakładu poprzez wezwanie kierownictwa komitetu fabrycznego do ustąpienia, którego działalność miała stać w jawnej sprzeczności z linią PZPR przyjętą po IX Zjeździe i kolejnych plenach; autorzy listu zapewniają, iż tylko oni są w stanie zapewnić realizację postanowień IV plenum KC PZPR i deklarują poparcie osoby Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisku I sekretarza KC PZPR, jako zdolnej do zespolenia sił obrońców partii i socjalistycznej Ojczyzny !; wzywają też do oceny działalności niektórych członków partii i pośrednio do pozbawienia członkostwa Stanisława Kani, Kazimierza Barcikowskiego, Hieronima Kubiaka i Mieczysława Rakowskiego, zaś przywrócenie do czynnego życia politycznego Tadeusza Grabskiego; wzywają też Jaruzelskiego i KC PZPR do zdecydowanych działań

Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego KW PZPR

Cogito ergo sum - Skończyliśmy 20-kilka lat

Członkowie Studenckiej Podstawowej Organizacji Partyjnej na Akademii Medycznej we Wrocławiu wydają odezwę, w której poruszają następujące wątki: materializm współczesnych im ludzi, nierozliczenie odpowiedzialnych za upadek moralny społeczeństwa, stosunki pomiędzy narodami bloku wschodniego w świetle zaszłości historycznych, stosunki pomiędzy władzą a "Solidarnością", napięcia na linii SZSP-NSZ, stosunek wykładowców do studentów; autorzy odwołują się do realizmu w ocenie każdej z tych sytuacji, nawołują do odnowy i aktywności

Studencka Podstawowa Organizacja Partyjna

O socjalizm - Założenia działalności "Seminariów Marksistowsko-Leninowskich" przy terenowych instancjach partyjnych

Rada Programowa Katowickiego Seminarium Marksistowsko-Leninowskiego przy WOKI KW PZPR oraz Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego KW PZPR informują o celach Seminariów, wyszczególniają ich zadania i wymieniają szczeble organizacyjne, a także proponują tematy do pracy na spotkaniach Seminariów

Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego KW PZPR

Hasła partii komunistycznej w różnych latach powojennej Polski - pozmieniane

W kolumnie wypisane - na różnych tłach - hasła propagandowe, obok każdego hasła dopisany ołówkiem rok; pierwsze hasło w konwencji napisu na murze PPR walczy '45 w drugim haśle pierwszy skrót zapisany w lustrzanym odbicu PPS PPR '48 / Naród z Partią '56 / Program Partii programem Narodu '68 / Partia Przewodniom ! Siłą Narodu '70 / Partia - z Narodem znaczek PZPR '79 / Program Partii Programem Partii '80 / P*PR zamiast litery "Z" - swastyka '81 / PZPR druga litera "P" w formie "kotwiczki" Polski Walczącej '89w prawym dolnym rogu dopisek 11. ST. '89

N.N.

KPN... przedstawia... zagadnienia z programu, który należy wcielać w życie

Konfederacja Polski Niepodległej ogłasza swoje powstanie jako legalna partia polityczna, wzywa wszystkich Polaków w kraju i za granicą do wspólnych działań na rzecz wolności i niepodległości, diagnozuje obecną sytuację polityczną i międzynarodową Polski i deklaruje walkę o zmianie tej rzeczywistości; wybrane zagadnienia z programu KPN; stwierdzenie o celu zasadniczym KPN - utworzenie Niepodległej Rzeczypospolitej na miejsce satelickiej PRL

Konfederacja Polski Niepodległej

Z Radością zawiadamiamy, że ... rozwiązujemy ... PZPR

Ogłoszenie stylizowane na nekrolog - w czarnej ramce, z nazwą "PZPR" zapisaną większą czcionką na środku Z Radością zawiadamiamy, że po długich cierpieniach sprawianych społeczeństwu / Rozwiązujemy / »naszą siłę przewodnią« / PZPR / odznaczoną medalami: -za ofiarną walkę ze społeczeństwem -krwawą gwiazdą totalitaryzmu -złotą cegłą ruiny -medalem niesprawiedliwości / nszz "Solidarność"

NSZZ Solidarność

Do obywateli dolnośląskich w sprawie nieprawidłowości w gospodarce mieszkaniowej Wrocławia

Odezwa podająca do publicznej wiadomości postulaty załogi Usług Remontowych Gospodarki Mieszkaniowej, domagającej się wyjaśnienia podstaw prawnych i finansowych szeregu remontów nieruchomości należących do działaczy PZPR, postawienia dwóch budynków dla Komitetów Dzielnicowych Śródmiescie i Psie Pole oraz wyjaśnienia spraw dokumentacji rozbudowy siedziby Komitetu Wojewódzkiego

N.N.

Dzieło PZPR

Ulotka przedstawiająca zarys granic Polski z datami 1982, 1981, 1976, 1970, 1968, 1956 i 13.12 w tle po lewej stronie oraz z nagrobkiem z napisem DZIEŁO PZPR po prawej stronie

N.N.

Sprawozdanie z zebrania

Zapis zebrania Mężów Zaufania Zwiazku Zawodowego, na którym przedstawiono wyniki dochodzenia w sprawie byłego przewodniczącego Komitetu d/s Radia i Telewizji, członka KC PZPR, Macieja Szczepańskiego. Protokół zawiera spis majętności byłego prezesa: kilka samochodów, samolotów, domów i nieruchomości.

N.N.

Założenia programowe na IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

Wnioski posiedzenia partii PZPR w kwietniu 1981 r. opublikowane w dodatku do „Trybuny Ludu”. Pierwsza część tekstu dotyczy źródeł i charakteru kryzysu gospodarki na początku lat 80-tych, dalej opisane są priorytety dla rolnictwa oraz gospodarki.

Redakcja "Trybuny Ludu"

Projekt programu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Broszura wydana przez Komitet Centralny PZPR na łamach „Trybuny Ludu” z lutego 1986 r. Głównym tematem programu jest umacnianie socjalizmu w Polsce Ludowej, poprzez przechodzenie przez kolejne etapy rozwoju gospodarki socjalistycznej. Tekst zawiera odniesienia do rozwoju systemu politycznego, jak również do kultury, nauki.

Komitet Centralny PZPR

Program rozwoju socjalistycznej demokracji, umacniania przewodniej roli PZPR w budownictwie socjalistycznym i stabilizacji społeczno- gospodarczej kraju

 Wnioski posiedzenia partii PZPR w lipcu 1981 r. opublikowane w dodatku do „Trybuny Ludu”. Pierwsza część tekstu dotyczy źródeł i charakteru kryzysu gospodarki na początku lat 80-tych, dalej opisane są priorytety dla rolnictwa oraz gospodarki.

Redakcja "Trybuny Ludu"

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradującego w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie

Krajowa Agencja Wydawnicza

Pałac Kultury i Nauki

widokówka przedstawiająca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; na stronie korespondencyjnej stempel okolicznościowy IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w Sali Kongresowej PKiN w dniach 14-20.07.1981 r.

Krajowa Agencja Wydawnicza

Pierwszy efekt IX Zjazdu PZPR - obcięcie racji żywnościowych!

plakat satyryczny dotyczący IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (14-20.07.1981 r.), bezpośrednio nawiązujący do drastycznie pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju, co doprowadziło w kilku miastach do "marszów głodowych" kobiet protestujących przeciwko pogarszającemu się zaopatrzeniu w żywność (30.07.1981 r.)

NSZZ Solidarność

Pierwszy sukces nadzwyczajnego zjazdu partii - ograniczenie racji żywnościowych!

plakat dotyczący IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (14-20.07.1981 r.), bezpośrednio nawiązujący do drastycznie pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju, co doprowadziło w kilku miastach do "marszów głodowych" kobiet protestujących przeciwko pogarszającemu się zaopatrzeniu w żywność (30.07.1981 r.)

NSZZ Solidarność

Akcja w Bydgoszczy - prowokacja godząca w rząd gen. Jaruzelskiego!

19 marca 1981 r. funkcjonariusze MO siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy delegację Solidarności; dotkliwie pobito Jana Rulewskiego - przewodniczącego MKZ "S" w Bydgoszczy, Mariusza Łabentowicza - członka MKZ "S" w Bydgoszczy oraz Michała Bartoszcze z rolniczej "S"

NSZZ Solidarność

Pierwszy sukces nadzwyczajnego zjazdu partii - ograniczenie racji żywnościowych!

plakat dotyczący IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (14-20.07.1981 r.), bezpośrednio nawiązujący do drastycznie pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju, co doprowadziło w kilku miastach do "marszów głodowych" kobiet protestujących przeciwko pogarszającemu się zaopatrzeniu w żywność (30.07.1981 r.)

NSZZ Solidarność

Akcja w Bydgoszczy - prowokacja godząca w rząd gen. Jaruzelskiego!

19 marca 1981 r. funkcjonariusze MO siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy delegację Solidarności; dotkliwie pobito Jana Rulewskiego - przewodniczącego MKZ "S" w Bydgoszczy, Mariusza Łabentowicza - członka MKZ "S" w Bydgoszczy oraz Michała Bartoszcze z rolniczej "S"

NSZZ Solidarność

Partia

Plakat propagandowy przedstawiający partię jako sternika.

Zakrzewski Włodzimierz

Andrzej Józef Wiszniewski

Andrzej Wiszniewski,  profesor i działacz opozycyjny. W 1980 roku wstąpił do "NSZZ Solidarności", organizator strajku na Politechnice Wrocławskiej w trakcie stanu wojennego. Internowany. W latach 1983 - 1989 członek Rady Społecznej przy Henryku Gulbinowiczu, współpracownik Solidarności Walczącej.; W latach 1990-1996 był Rektorem Politechniki Wrocławskiej. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1997 roku po objęciu przez Wiszniewskiego funkcji ministra nauki w rządzie AWS-u.

Nowak Zbigniew

Andrzej Józef Wiszniewski

Andrzej Wiszniewski,  profesor i działacz opozycyjny. W 1980 roku wstąpił do "NSZZ Solidarności", organizator strajku na Politechnice Wrocławskiej w trakcie stanu wojennego. Internowany. W latach 1983 - 1989 członek Rady Społecznej przy Henryku Gulbinowiczu, współpracownik Solidarności Walczącej.; W latach 1990-1996 był Rektorem Politechniki Wrocławskiej. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1997 roku po objęciu przez Wiszniewskiego funkcji ministra nauki w rządzie AWS-u.

Nowak Zbigniew

Andrzej Józef Wiszniewski

Andrzej Wiszniewski,  profesor i działacz opozycyjny. W 1980 roku wstąpił do "NSZZ Solidarności", organizator strajku na Politechnice Wrocławskiej w trakcie stanu wojennego. Internowany. W latach 1983 - 1989 członek Rady Społecznej przy Henryku Gulbinowiczu, współpracownik Solidarności Walczącej.; W latach 1990-1996 był Rektorem Politechniki Wrocławskiej. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1997 roku po objęciu przez Wiszniewskiego funkcji ministra nauki w rządzie AWS-u.

Nowak Zbigniew

Winnetou

Wrocław, 1988-1989. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Trybuna pierwszomajowa na wystawie: Wrocław 2000' Moje Miasto

Trybuna symbolizująca tę, która ustawiana była zwyczajowo podczas przemarszu 1 maja; na terenie wystawy Wrocław 2000' Moje Miasto. Wystawa otwarta była dla zwiedzających od 05.06.2000 do 25.09.2000 w budynku Wytwórni Filmów Fabularnych. Twórcami wystawy byli: Michał Jędrzejewski, Włodzimierz Dolatowski, Stanisław Lose i Mieczysław Piróg.

Matyńska Barbara

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek na lubińskiej ulicy udzielający wywiadu.

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek na lubińskiej ulicy w oddali w tle Minister Obrony Narodowej Generał Wojciech Jaruzelski.

Nowak Zbigniew

Piotr Jaroszewicz

N/z Prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz trzymający w dłoniach koparkę dołową.

Nowak Zbigniew

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Grotowski Marek

Edward Gierek

N/z I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek w trakcie konferencji w Kopalni Miedzi "Lubin".

Grotowski Marek

Przemówienie

N/z mężczyzna składający gratulacji Władysławowi Piłatowskiemu I Sekretarzowi PZPR we Wrocławiu w latach 1964 - 1971 r. Pierwszą osobą z prawej jest Generał Florian Siwicki w latach 1964 - 1971 pełniący funkcję dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Grotowski Marek

Trybuna honorowa

N/z trybuna honorowa śpiewająca prawdopodobnie międzynarodówkę. Po środku przy mikrofonie I Sekretarz KW PZPR Ludwik Drożdż.

Grotowski Marek

Trybuna honorowa

N/z trybuna honorowa. Po środku przy mikrofonie I Sekretarz KW PZPR Ludwik Drożdż.

Grotowski Marek

Trybuna honorowa

N/z przemówienie I Sekretarza KW PZPR we Wrocławiu w Hali Ludowej.

Grotowski Marek

Legitymacja członkowska PZPR

Legitymacja członkowska PZPR nr 0891449 wystawiona na nazwisko Waleria Skarplik przez Komitet Powiatowy PZPR w Miliczu,  1.03.1975.

Komitet Powiatowy PZPR w Miliczu

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] w niezidentyfikowanym miejscu we wrocławskiej dzielnicy Śródmieście [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

ul. Józefa Wieczorka [dziś: kard. Stefana Wyszyńskiego] we Wrocławiu; na pierwszym planie Polski Fiat 125p, za nim samochód dostawczy Żuk; w tle widoczna dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.; fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na skrzyżowaniu ulic Józefa Wieczorka [dziś: kard. Stefana Wyszyńskiego] i Szczytnickiej [dziś ten fragment tej ulicy nosi imię kard. Bolesława Kominka; fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na pl. gen. Józefa Bema; na ulicy widoczny tramwaj Konstal typ 102Na linii nr 8 [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wrocław w okresie VII Zjazdu PZPR

dekoracja z okazji VII Zjazdu PZPR [Warszawa, 8-12.12.1975 r.] na pl. gen. Józefa Bema [fotografia wykonana na zlecenie Komitetu Dzielnicowego PZPR Wrocław-Śródmieście];

Jachym Henryk

Wyniki 1 do 100 z 599