odznaczenia państwowe

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

odznaczenia państwowe

Terminy równoznaczne

odznaczenia państwowe

Powiązane terminy

odznaczenia państwowe

56 Opis archiwalny results for odznaczenia państwowe

56 results directly related Exclude narrower terms

Ludwik Konarski - relacja

  • Wspomnienia Ludwika Konarskiego od momentu narodzin, poprzez wydarzenia I wojny światowej. Opowiada o obronie Lwowa, w której brał udział. następnie o swojej pracy w II RP w nadleśnictwie. Podczas II wojny światowej zostaje powołany do armii, następnie po klęsce zostaje pojmany i deportowany wgłąb ZSRR gdzie zostaje osadzony w więzieniu, a następnie przetransportowany na daleką Syberię. Opisuje warunki pracy w łagrze, choroby i niedole, których był uczestnikiem. W dalszej części opowiada o długiej drodze do ojczyzny i przeciwnościach losu, które go po drodze spotykały. Po powrocie do kraju opisuje organizację życia po wojnie w PRL. Swoją pracę, przynależnośc do organizacji, oraz odznaczenia, które uzyskał aż do 1990 roku.]
  • Zakres chronologiczny: 1895-1990
  • Miejsca wydarzeń: Sędziszów (pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie), Kielce, Raszków (pow. ostrowski, woj. wielkopolskie), Chęciny (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Lwów (Ukraina), Rajgród (pow. grajewski, woj. podlaskie), Białowieża, Brześć (dawniej Litewski, Brześć nad Bugiem - Białoruś), Łuck (Ukraina), obwód swierdłowski (Rosja), Kijów (Ukraina), Łódź, Warszawa, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

Konarski Ludwik

Legitymacja Nr 1768-76-32

legitymacja poświadczająca odznaczenie Donata Korzeniowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, podpisana przez Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego;

Rada Państwa

Legitymacja

recto Polska Rzeczpospolita Ludowa Legitymacja Uchwałą Rady Państwa odznaczony został medalem 40-lecia Polski Ludowej, okaziciel Julian Chrobot verso szablon legitymacji, wzór orła PRL, oznaczenie drukarni

Rada Państwa

Legitymacja

Na podstawie § 4 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 10 września 1976r. nadaję srebrną odznakę za zasługi dla transportu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczony Julian Chrobot

DKK Drukarnia Kolejowa Kraków

Legitymacja Odznaki Tysiąclecia

okazicielem legitymacji Stanisława Siekańska; faksymile podpisu wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Bolesława Podedwornego

Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu

Legitymacja Nr 1768-76-32

legitymacja poświadczająca odznaczenie Donata Korzeniowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, podpisana przez Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego;

Rada Państwa

Legitymacja

recto Polska Rzeczpospolita Ludowa Legitymacja Uchwałą Rady Państwa odznaczony został medalem 40-lecia Polski Ludowej, okaziciel Julian Chrobot verso szablon legitymacji, wzór orła PRL, oznaczenie drukarni

Rada Państwa

Legitymacja

Na podstawie § 4 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 10 września 1976r. nadaję srebrną odznakę za zasługi dla transportu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczony Julian Chrobot

DKK Drukarnia Kolejowa Kraków

Legitymacja Odznaki Tysiąclecia

okazicielem legitymacji Stanisława Siekańska; faksymile podpisu wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Bolesława Podedwornego

Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu

Legitymacja Odznaki Tysiąclecia

okazicielem legitymacji Stanisława Siekańska; faksymile podpisu wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Bolesława Podedwornego

Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu

Złoty Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż Zasługi nadany Walerii Skarplik uchwałą Rady Państwa z dnia 16.07.1966.

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Uroczystość wręczenia odznaczeń ministrowi Lucjanowi Motyce

uroczystość wręczenia ministrowi kultury i sztuki Lucjanowi Motyce (pierwszy od lewej) złotej odznaki "Zasłużony dla Dolnego Śląska" oraz medalu XXV-lecia Dolnego Śląska w gmachu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dziś Dolnośląski Urząd Wojewódzki) we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1; drugi od lewej Zdzisław Karst (przewodniczący Prezydium WRN we Wrocławiu), drugi od prawej Janusz Siezieniewski (kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu)

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość wręczenia odznaczeń ministrowi Lucjanowi Motyce

uroczystość wręczenia ministrowi kultury i sztuki Lucjanowi Motyce (pierwszy od lewej) złotej odznaki "Zasłużony dla Dolnego Śląska" oraz medalu XXV-lecia Dolnego Śląska w gmachu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dziś Dolnośląski Urząd Wojewódzki) we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1; drugi od lewej Zdzisław Karst (przewodniczący Prezydium WRN we Wrocławiu), drugi od prawej Janusz Siezieniewski (kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu)

Kokurewicz Stanisław

Uroczystość wręczenia odznaczeń ministrowi Lucjanowi Motyce

uroczystość wręczenia ministrowi kultury i sztuki Lucjanowi Motyce (pierwszy od lewej) złotej odznaki "Zasłużony dla Dolnego Śląska" oraz medalu XXV-lecia Dolnego Śląska w gmachu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dziś Dolnośląski Urząd Wojewódzki) we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1; trzeci od lewej Zdzisław Karst (przewodniczący Prezydium WRN we Wrocławiu), drugi od prawej Janusz Siezieniewski (kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu)

Kokurewicz Stanisław

Odznaczenie dla Józefa Kołodziejczyka

uroczystość odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski JÓZEFA KOŁODZIEJCZYKA (pierwszy z prawej), wrocławskiego dziennikarza i publicysty, byłego redaktora naczelnego "Słowa Polskiego"; drugi z prawej RYSZARD SKAŁA, wówczas członek Prezydium Rady Narodowej Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, redaktor naczelny "Wieczoru Wrocławia" w latach 1967-1981

Kokurewicz Stanisław

Odznaczenie dla Józefa Kołodziejczyka

uroczystość odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski JÓZEFA KOŁODZIEJCZYKA (pierwszy z prawej), wrocławskiego dziennikarza i publicysty, byłego redaktora naczelnego "Słowa Polskiego"; pierwszy z lewej RYSZARD SKAŁA, wówczas członek Prezydium Rady Narodowej Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, redaktor naczelny "Wieczoru Wrocławia" w latach 1967-1981

Kokurewicz Stanisław

Odznaczenie dla Józefa Kołodziejczyka

uroczystość odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski JÓZEFA KOŁODZIEJCZYKA (pierwszy z prawej), wrocławskiego dziennikarza i publicysty, byłego redaktora naczelnego "Słowa Polskiego"; pierwszy z lewej RYSZARD SKAŁA, wówczas członek Prezydium Rady Narodowej Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, redaktor naczelny "Wieczoru Wrocławia" w latach 1967-1981

Kokurewicz Stanisław

Odznaczenie dla Józefa Kołodziejczyka

uroczystość odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski JÓZEFA KOŁODZIEJCZYKA (z prawej), wrocławskiego dziennikarza i publicysty, byłego redaktora naczelnego "Słowa Polskiego"

Kokurewicz Stanisław

Odznaczenie dla Stanisława Ryniaka

przewodniczący Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Psie Pole F. Szeplik (na pierwszym planie z lewej) wręcza Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Stanisławowi Ryniakowi (1915-2004), pierwszemu polskiem więźniowi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau; ceremonia miała miejsce podczas akademii pierwszomajowej zorganizowanej w Dzielnicowym Domu Kultury przy ówczesnym pl. Klementa Gottwalda (dziś pl. Józefa Piłsudskiego)

Kokurewicz Stanisław

Odznaczenie dla Stanisława Ryniaka

przewodniczący Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Psie Pole F. Szeplik (na pierwszym planie z lewej) wręcza Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Stanisławowi Ryniakowi (1915-2004), pierwszemu polskiem więźniowi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau; ceremonia miała miejsce podczas akademii pierwszomajowej zorganizowanej w Dzielnicowym Domu Kultury przy ówczesnym pl. Klementa Gottwalda (dziś pl. Józefa Piłsudskiego)

Kokurewicz Stanisław

Odznaczeni pracownicy Politechniki Wrocławskiej

zasłużeni pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej uhonorowani odznaczeniami państwowymi z okazji dnia nauczyciela; podczas ceremonii, która odbyła się w sali posiedzeń senatu PWr., 25 osób otrzymało Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, a 121 osób - Złote Krzyże Zasługi

Kokurewicz Stanisław

Dzień Działacza Kultury

obchody Dnia Działacza Kultury w Operze Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35, podczas których wręczono odznaczenia i nagrody ludziom wrocławskiej kultury; na zdjęciu wiceprzewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu Jan Pietras odznacza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Henryka Worcella (właśc. Tadeusza Kurtykę), pisarza, prezesa wrocławskiego oddziału Związku Literatów Polskich; na drugim planie pierwszy od prawej Jerzy Grotowski

Kokurewicz Stanisław

Dzień Działacza Kultury

obchody Dnia Działacza Kultury w Operze Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35, podczas których wręczono odznaczenia i nagrody ludziom wrocławskiej kultury; na zdjęciu wiceprzewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu Jan Pietras odznacza Srebrnym Krzyżem Zasługi Jana Kowalczyka, plastyka, wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu; obok J. Kowalczyka stoi Jerzy Grotowski

Kokurewicz Stanisław

Dzień Działacza Kultury

obchody Dnia Działacza Kultury w Operze Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35, podczas których wręczono odznaczenia i nagrody ludziom wrocławskiej kultury; na zdjęciu wiceprzewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu Jan Pietras odznacza Złotym Krzyżem Zasługi Alicję Hakowską-Rozgórską, skrzypaczkę Opery Wrocławskiej; pierwszy od prawej Edward Kurowski; na drugim planie Jan Kowalczyk rozmawiający z Henrykiem Worcellem (właśc. Tadeuszem Kurtyką)

Kokurewicz Stanisław

Dzień Działacza Kultury

obchody Dnia Działacza Kultury w Operze Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35, podczas których wręczono odznaczenia i nagrody ludziom wrocławskiej kultury; na zdjęciu wiceprzewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu Jan Pietras odznacza Srebrnym Krzyżem Zasługi pisarza Edwarda Kurowskiego; między nimi na drugim planie widoczny Jan Kowalczyk

Kokurewicz Stanisław

Dzień Działacza Kultury

obchody Dnia Działacza Kultury w Operze Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35, podczas których wręczono odznaczenia i nagrody ludziom wrocławskiej kultury; na zdjęciu wiceprzewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu Jan Pietras (z lewej) gratulujący jednemu z wyróżnionych

Kokurewicz Stanisław

Dzień Działacza Kultury

obchody Dnia Działacza Kultury w Operze Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35, podczas których wręczono odznaczenia i nagrody ludziom wrocławskiej kultury; na zdjęciu wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu Jan Pietras (z prawej) wręcza Złoty Krzyż Zasługi dyrektorowi Teatru Laboratorium Jerzemu Grotowskiemu

Kokurewicz Stanisław

Dzień Działacza Kultury

obchody Dnia Działacza Kultury w Operze Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35, podczas których wręczono odznaczenia i nagrody ludziom wrocławskiej kultury; na zdjęciu wyróżnieni (od lewej): Jan Kowalczyk, Alicja Hakowska-Rozgórska, Edward Kurowski, Tadeusz Ciałowicz, Tadeusz Natanson, Jerzy Grotowski (oraz dwie niezidentyfikowane osoby)

Kokurewicz Stanisław

Dzień Działacza Kultury

obchody Dnia Działacza Kultury w Operze Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35, podczas których wręczono odznaczenia i nagrody ludziom wrocławskiej kultury; na zdjęciu wiceprzewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu Jan Pietras odznacza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Henryka Worcella (właśc. Tadeusza Kurtykę), pisarza, prezesa wrocławskiego oddziału Związku Literatów Polskich; na drugim planie pierwszy od prawej Jerzy Grotowski

Kokurewicz Stanisław