kresowiacy

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

kresowiacy

Terminy równoznaczne

kresowiacy

Powiązane terminy

kresowiacy

67 Opis archiwalny results for kresowiacy

67 results directly related Exclude narrower terms

Karta ewakuacyjna=Ewakuacijnij list

karta ewakuacyjna, uprawniająca do wyjazdu z terenu Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Rzeczpospolitej Polskiej, wystawiona dla Rozalii Wolan, zam. w Nowosiółce Jazłowieckiej, obwód tarnopolski, jej męża Józefa oraz córek: Marii i Wandy; dokument uwierzytelniony nieczytelnym podpisem urzędnika oraz pieczęcią wystawcy, Rejonowego Pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego właśc. Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej; PKWN został przekształcony w Rząd Tymczasowy 31.12.1944 r. do Spraw Ewakuacji, a także nieczytelnym podpisem urzędnika oraz pieczęcią niezidentyfikowanego miejscowego urzędu;

Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenie meldunkowe

okazicielem zaświadczenia Donat Korzeniowski, ur. w m. Pikowce, właśc. Pikowiec; dziś: Pykowec', Ukraina, pow. Koziatyn, zamieszkały w m. Małoszyn tymczasowa powojennanazwa Malczyc, pracownik tamtejszej cukrowni;

Zarząd Gminny w Małoszynie

Zaświadczenie ukończenia I (pierwszy) stopnia P.W.

dokument zaświadczający, że Jadwiga Męcińska, ur. w 1927 r. w Drohobyczu dziś na Ukrainie, zam. w Wałbrzychu (dzielnica Podgórze) przy ul. Fałata 36, ukończyła w roku 1948/1949 pierwszy stopień Przysposobienia Wojskowego

Komenda Miejska Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Wałbrzych

Zaświadczenie dot. życiorysu Filomena Męcińskiego

poświadczenie danych osobowych i życiorysu Filomena Męcińskiego, zam. w Wałbrzychu przy ul. Juliana Fałata 36, w latach 1917-1945 pracownika przemysłu naftowego w Borysławiu dziś na Ukrainie, w latach 1945-1951 sztygara w Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko" później "Wałbrzych" w Wałbrzychu, od 1951 r. maszynistę w tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego "Thorez" później "Julia", przez Władysława Łobosa, zam. w Wałbrzychu przy ul. Jana Zamojskiego, przed 1945 r. w Schodnicy dziś Schidnyca na Ukrainie i Jana Parylaka, zam. w Wałbrzychu przy ul. Naftalego Botwnia dziś ul. Boczna, przed 1945 r. w Borysławiu, potwierdzone ich podpisami oraz notarialnie przez Emila Korczyńskiego

Łobos Władysław

Zaświadczenie przesiedleńcze

dokument zaświadczający, iż Ludwik Wilczek, ur. w Samborze w woj. lwowskim dziś Sambir, Ukraina, zam. w Dublanach w pow. samborskim dziś Dublany, Ukraina, jest repatriantem w rozumieniu układu zawartego przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z Rządem właśc. Radą Komisarzy Ludowych USRR Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej; 09.09.1944 r.; na odwrociu informacja o wypłaceniu 21.12.1946 r. okazicielowi dokumentu zapomogi w wysokości 300 zł w Punkcie Etapowym PUR we Wrocławiu przy ul. Stalina dziś: Jedności Narodowej 117

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy we Wrocławiu

Odezwa OUN do Polaków

wezwanie Polaków do opuszczenia Dublan w II RP pow. samborski, woj. lwowskie wystosowane przez Komendę Ukraińskich Nacjonalistów poprzedzające czystki etniczne przeprowadzane przez Ukraińską Powstańczą Armię

Orhanizacija Ukrajinśkich Nacjonalistiw (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów)

Dowód osobisty Ser. A. No. 724495

dowód odobisty, którego okazicelem Halina Maria Mirecka, ur. 14.10.1910 r. w Rewlu dziś Tallinn w Estonii, absolwentka gimnazium, zam. w m. Jarówka w gminie Siehniewicze właśc. Siechniewicze, dziś Sìgnevìčy na Białorusi w pow. prużańskim, woj. poleskim na dokumencie pieczęcie gminy Międzylesie, która rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 27.02.1932 r. została zniesiona, a z jej obszaru utworzono gminę Siechniewicze 

Zarząd Gminy Siechniewicze

Karta ewakuacyjna = Evakuacijnij list

karta ewakuacyjna Jana Sławika, mieszkańca wsi Olszanik w II RP w pow. samborskim, woj. lwowskim - dziś Vìl´šanik na Ukrainie, 10.04.1946 r. wysiedlonego wraz z żoną i czwórką dzieci, 13.07.1946 r. osiedlonego w pow. sulęcińskim w ówczesnym woj. poznańskim - dziś w woj. lubuskim

Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Akt nadania

akta nadania gospodarstwa rolnego we wsi Poźrzadło w gm. Łagów w ówczesnym pow. sulęcińskim, woj. poznańskim dziś w pow. świebodzińskim, woj. lubuskim Janowi Sławkowi, ur. we wsi Olszanik w pow. samborskim, przedwojennym woj. lwowskim dziś Vìl′šanik na Ukrainie; w górnej części grafika z godłem Polski; z lewej strony herby: Wrocławia, Kostrzyna nad Odrą i przypuszczalnie Opola; z prawej strony herb Szczecina oraz dwa niezidentyfikowane

Starostwo Powiatowe Sulęcińskie

Karta meldunkowa

Karta meldunkowa z danymi osobowymi i adresowymi Józefa Wnukowskiego, ur. 26.10.1910 r. w miejscowości Suchodoł w powiecie Husiatyń, województwo Tarnopol, przybyłego do Żagania (wtedy: Żegania) 09.03.1946 r.; późniejsza adnotacja ręczna: 8

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Karta ewakuacyjna - odpis No. 101

Odpis Karty ewakuacyjnej nr 1870, sporządzonej w biurze Rejonowego Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej ds. Ewakuacji w Stanisławowie, na nazwisko Wiktoria Jaworek, ewakuującej się z miejscowości Załucze (obwód iwanofrankiwski) do Nowego Sącza wraz z córkami: Kamilą, Bolesławą i Stanisławą oraz 10 cetnarami produktów żywnościowych i 10 przedmiotami użytku domowego; za zgodność z oryginałem poświadczył obwodowy Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obwód X Dolnego Śląska; pieczęć Pełnomocnika, podpis: ...iańska.W nagłówku nazwa: Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, od sierpnia 1945 zmieniono nazwę na Generalny Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji; stanowisko pełnomocników obwodowych zlikwidowano wraz z powołaniem Ministerstwa Ziem Odzyskanych w listopadzie 1945

Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Poświadczenie obywatelstwa

Poświadczenie obywatelstwa wydane przez starostę powiatowego samborskiego, dra Kaszubskiego, na nazwisko Kulka Stanisława Kazimiera, data urodzenia, imiona rodziców, rubryka poświęcona małżonkowi i dzieciom przekreślona; adnotacja "Prawem ubogich"; pieczęć okrągła starosty, pieczęć imienna starosty, podpis starosty, pieczęć władz radzieckich: Pazport vydan w 1940? godu

Starostwo Powiatowe

Zawiadomienie o przeniesieniu

Zawiadomienie o przeniesieniu funkcjonariusza państwowego z Państwowego Nadleśnictwa Wanda do Państwowego Nadleśnictwa Ostrzeszów przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska, grupy uposażenia i stosunku służbowego, z adnotacją, że wymienione przenosiny powinny mieć miejsce w osiem dni od daty pisma, oraz że przed opuszczeniem stanowiska należy dokonać rozliczenia z uposażenia i deputatów, a także zdać urzędowanie następcy.

Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Łódzkiego

Zawiadomienie o przeniesieniu

Zawiadomienie o przeniesieniu z Nadleśnictwa Ostrzeszów do Nadleśnictwa Brzezie, przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska, grupy uposażenia i stosunku służbowego, z adnotacją, że wymienione przenosiny powinny mieć miejsce w siedem dni od daty zwolnienia z obowiązków służbowych.

Ministerstwo Leśnictwa

Zaświadczenie meldunkowe

okazicielem zaświadczenia Donat Korzeniowski, ur. w m. Pikowce, właśc. Pikowiec; dziś: Pykowec', Ukraina, pow. Koziatyn, zamieszkały w m. Małoszyn tymczasowa powojennanazwa Malczyc, pracownik tamtejszej cukrowni;

Zarząd Gminny w Małoszynie

Feliks Fluda - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca jego dzieciństwa, wkroczenia Armii Czerwonej, stosunków polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich na Kresach, wywózki na Syberię i życia codziennego na Syberii, przesiedlenia na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i stosunku do mienia poniemieckiego w Jaworze.   Zakres chronologiczny: 1935-1972   Miejsca wydarzeń: Olesza (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Abakan (Syberia, Rosja), Kujbyszew (Syberia, Rosja), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Buczacz (obwód tarnopolski, Ukraina), Przeworsk (woj. podkarpackie), Lwów (Ukraina), Kransk (Rosja), Kransnojarsk (Rosja),Kujbyszew (Rosja), Paszowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie)

Fluda Feliks

Tadeusz Szostak - relacja

Relacja przesiedleńca, dotycząca wywózki na Syberię, przyjazdu na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego i zwyczajów oraz stosunku Polaków do mienia poniemieckiego.   Zakres chronologiczny: 1939-1957   Miejsca wydarzeń: Kadełby (ob. Białoruś), Barnauł (Syberia, Rosja), Stary Jawor (ob. część Jawora, woj. dolnośląskie), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Maćkowice (Ukraina), Chmielnicki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)

Szostak Tadeusz

Weronika Najwer - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca dzieciństwa, wywózki na Syberię, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1933-1978   Miejsca wydarzeń: Mały Jadwisk (d. woj. nowogródzkie, ob. Białoruś), Abakan (Syberia, Rosja), Minusińsk (Syberia, Rosja), Kłaczyna (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Sokolniki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Najwer Weronika

Jan Hul - relacja

Relacja kresowiaka i przesiedleńca, dotycząca życia codziennego na wsi na kresach wschodnich II RP w dwudziestoleciu międzywojennym, stosunkach polsko-żydowskich, okupacjach radzieckiej i niemieckiej, wstąpieniu do Armii Berlinga i roli tej armii w Powstaniu Warszawskim, osiedleniu się na Dolnym Śląsku, stosunkach polsko-niemieckich, organizacji życia po wojnie oraz refleksji nt. losów kombatantów. W części nagrania aktywny udział bierze osoba trzecia - żona Jana Hula.   Zakres chronologiczny: 1913-1920   Miejsca wydarzeń: Cielaki (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Warszawa (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Snowidza (woj. dolnośląskie, pow. jaworski), Jawor (woj. dolnośląskie), Molodeczno (Białoruś), Lida (Białoruś), Wino (Litwa), Wostwowie, Moskwa (Rosja), Tibilisi (Gruzja), Baku (Azerbejdżan)  

Hul Jan

Jan Kobes - relacja

Relacja kresowiaka, dotycząca życia codziennego we wsi na Kresach Wschodnich II RP, stosunków polsko-ukraińskich, polsko-żydowski i ukraińsko-żydowskich, przeżyć wojennych oraz nauce w szkole oficerskiej. Relacja zawiera też fragment dotyczący pierwszej defilady wojskowej zorganizowanej w Warszawie po II wojnie światowej.   Zakres chronologiczny: 1923-1950   Miejsca wydarzeń: Lisiec (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Modlin (ob. część Nowego Dworu Mazowieckiego, woj. mazowieckie), Jawor (woj. dolnośląskie), Stanisławów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kobes Jan

Leontyna Szymanowicz - relacja

Relacja kresowiaczki, dotycząca zbrodni UPA, hospitalizacji w warunkach wojennych oraz organizacji życia po wojnie. Świadek wspomina także o swojej działalności w Armii Krajowej. Na nagraniu znajdują się także wypowiedzi osoby trzeciej - Albina Szymanowicza, męża świadka.   Zakres chronologiczny: 1937-1957   Miejsca wydarzeń: Doszno (d. woj. wołyńskie, ob. Ukraina), Kowel (d. woj. wołyńskie, ob. Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Mściwojów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Ratno, Jawor (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Szymanowicz Leontyna

Michał Suda - relacja

Relacja kresowiaka, dotycząca stosunków polsko-ukraińskich na Kresach Wschodnich II RP, zbrodni UPA, eskpatriacji i organizacji życia po wojnie na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1938-1991   Miejsca wydarzeń: Presowce (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Cecówka (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Lwów (ob. Ukraina), Krzepielów (woj. lubuskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Suda Michał

Janina Bilewicz-Berezowska - relacja

Relacja mieszkanki Kłodzka przybyłej do tego miasta w sierpniu 1945 r. dot. wojny i okupacji na Kresach Wschodnich, a także wysiedlenia i przyjazdu na ziemie zachodnie oraz pierwszych miesięcy i lat życia tamże. Zakres chronologiczny: lata 40. XX w. Miejsca wydarzeń: Stryj (obw. lwowski, Ukraina),Skole (obw. lwowski, Ukraina) , Kłodzko (woj. dolnośląskie)

Bilewicz-Berezowska Janina

Lidia Bednarska - relacja

Relacja mieszkanki wsi Siedlce dotycząca losów jej i jej rodziny podczas II wojny światowej, przesiedlenia z Kresów wschodnich na Dolny Śląsk, powojennego życia i pracy na roli oraz powodzi w 1997 r.   Zakres chronologiczny: 1939-1997   Miejsca wydarzeń: Dolina (dawne woj. stanisławowskie), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Stryj (obw. lwowski, Ukraina), Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Durok (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Lizawice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Stanowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie)

Bednarska Lidia

Janina Madejska - relacja

Relacja mieszkanki Siedlec dot. losów jej rodziny podczas II wojny światowej, przesiedlenia z kresów wschodnich na ziemie zachodnie i północne oraz powojennego życia w Siedlcach i pracy w tamtejszej szkole podstawowej.   Zakres chronologiczny: 1939-1991.   Miejsca wydarzeń: Piszczatyńce (Ukraina), Borszczów (Ukraina), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Zaleszczyki (Ukraina), Czerniowce (Ukraina), Oława (woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Madejska Janina

Michał Raczkowski - relacja

Relacja mieszkańca wsi Siedlce dot. losów jego i jego rodziny podczas II wojny światowej, przesiedlenia z kresów wschodnich na ziemia zachodnie i północne, powojennego życia na Dolnym Śląsku oraz powodzi w 1997 r..   Zakres chronologiczny: 1939-1997.   Miesjca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Żywaczów (Ukraina), Oława (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Sobocisko (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie)  

Raczkowski Michał

Emilia Siedlecka - relacja

Relacja byłej mieszkanki wsi Siedlce dot. losów jej i jej rodziny podczas II wojny światowej, przesiedlenia z kresów wschodnich na ziemie zachodnie oraz powojennego życia na dolnośląskiej wsi. Zakres chronologiczny: lata 40. i 50. XX w. Miejsca wydarzeń: Obertyn (obw. iwanofrankiwski, Ukraina), Siedlce (woj. mazowieckie), Zadubrowce (obw. iwanofrankiwski, Ukraina), Oława (woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie)

Siedlecka Emilia

Janina Bilewicz-Berezowska - relacja

Relacja Kresowianki, Janiny Bilewicz-Berezowskiej z d. Posacka, przybyłej do Kłodzka jednym z pierwszych transportów dot. życia codziennego w tym mieście w okresie powojennym. Zakres chronologiczny: (1939) 1945-1980. Miejsca wydarzeń: Stryj (Ukraina), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kudowa Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Tbilisi (Gruzja), Kijów (Ukraina), Moskwa (Rosja)

Bilewicz-Berezowska Janina

Eugeniusz Rachwalski - relacja

Relacja Kresowiaka, żołnierza AK i wieloletniego członka PTTK dot. jego przeżyć wojennych, służby wojskowej, osiedlenia się we Wrocławiu oraz turystyki na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej.   Zakres chronologiczny: 1939-1989   Miejsca wydarzeń: Kowel (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie), Lubartów (woj. lubelskie), Modlin (pow. nowodworski, woj. mazowieckie), Chełm (woj. lubelskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Jarosław (woj. podkarpackie), Walim (woj. dolnośląskie), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie)  

Rachwalski Eugeniusz

Adam Gajda - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, dotycząca jego przeżyć wojennych, represji po 1945 r., stosunków polsko-ukraińskich, ucieczki na Dolny Śląsk, organizacji zycia po wojnie, studów i praca zawodowa oraz działalności w ramach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Zakres chronologiczny: 1939-2011   Miejsca wydarzeń: Lwów (woj. lwowskie, ob. Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pyskowice (woj. gliwicki, woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Bytom (woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Stargard (woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie), Rzeszów (woj. podkarpackie)

Kowal Grzegorz

Genowefa Kruk - relacja

Relacja kresowianki dot. życia pod sowiecką i niemiecka okupacją, rzezi Polaków dokonywanych przez UPA, wysiedlenia z rodzinnych stron i osiedlenia się na Dolnym Śląsku oraz pierwszych lat życia w nowej "małej ojczyźnie".   Zakres chronologiczny: 1939-1950.   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Brochów (dziś dzielnica Wrocławia), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Śniatyn (Ukraina), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Sobocisko (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Dżurków (Ukraina), Zbaraż (Ukraina), Żytomierz (Ukraina), Zadubrowce (Ukraina)

Kruk Genowefa

Kazimierz Ilnicki - relacja

Relacja mieszkańca wsi Siedlce (w rozmowie wzięła też udział jego matka, Genowefa, oraz brat) dot. losów jego rodziny na kresach wschodnich podczas II wojny światowej, wysiedlenia z rodzinnych stron, osiedlenia się na ziemiach zachodnich i pierwszych lat życia w nowej "małej ojczyźnie" oraz wyjazdów na Ukrainę w latach powojennych.   Zakres chronologiczny: 1939-2011.   Miejsca wydarzeń: Żywaczów (Ukraina), Obertyn (Ukraina), Horodenka (Ukraina), Tłumacz (Ukraina), Niezwiska (Ukraina), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie)  

Ilnicki Kazimierz

Ludwik Seniuk - relacja

Relacja kresowiaka dot. życia w rodzinnych stronach przed wojną i w czasie okupacji oraz okoliczności wysiedlenia i przyjazdu na Dolny Śląsk w 1945 r.   Zakres chronologiczny: lata 30. i 40. XX w.   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Sobocisko (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Żuków (Ukraina), Kołomyja (Ukraina), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Gwoździec (Ukraina)

Seniuk Ludwik

Aleksander Dymitrowicz - relacja

Relacja Kresowiaka dot. życia na Wileńszczyźnie w pierwszych latach powojennych, przyzjazdu do Polski w latach 50. XX w., studiów na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, wydarzeń marca 1968 r. oraz działalności opozycyjnej w latach 80. XX w. Zakres chronologiczny: 1944-1989. Miejsca wydarzeń: Wersoka, Wrocław (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Düsseldorf (Niemcy), Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie), Budapeszt (Węgry), Warszawa (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie)

Dymitrowicz Aleksander

Józef Czerniatowicz - relacja

Relacja kresowiaka dot. II wojny światowej widzianej z perspektywy dziecka, terroru UPA wobec ludności Polskiej, przesiedlenia na Dolny Śląsk oraz życia studenckiego we Wrocławiu w latach 50. XX w. Zakres chronologiczny: 1941-1959. Miejsca wydarzeń: Budzanów (dziś Budaniw, Ukraina), Mościsko (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie)

Czerniatowicz Józef

Eugeniusz Walniczek - relacja

Wspomnienia Eugeniusza Walniczka z wysiedlenia z Kresów Wschodnich, transportu na ziemie zachodnie Rzeczpospolitej, poszukiwania miejsca do stałego osiedlenia się, represji Urzędu Bezpieczeństwa wobec rolników indywidualnych w czasie kolektywizacji, pracy w PKS i strajku w 1980 roku.   Zakres chronologiczny: 1943-1980   Miejsca wydarzeń: Bar (Ukraina), Rodatycze (Ukraina), Lwów (Ukraina), Gródek (Ukraina), Słabocin (pow. milicki, woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Milicz (woj. dolnośląskie), Krotoszyn (woj. wielkopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Lubiąż (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Walniczek Eugeniusz

Genowefa Skiba - relacja

Wspomnienia Genowefy Skiby dotyczące życia codziennego na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, repatriacji, osadnictwa i życia codziennego na Ziemiach Odzyskanych, stosunków z miejscową ludnością, nauki i pracy w szkolnictwie, kresowych tradycji kulinarnych.   Zakres chronologiczny: 1937-1989   Miejsca wydarzeń: Barisz (Barysz, Ukraina), Kulin (pow. Środa Śl., woj. dolnośląskie), Cesarzowice (pow. Środa Śl., woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Piersno (pow. Środa Śl., woj. dolnośląskie), Rakoszyce (pow. Środa Śl., woj. dolnośląskie), Szczepanów (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Kożuchów (pow. nowosolski, woj. lubuskie)

Skiba Genowefa

Roman Sutko - relacja

Wspomnienia Romana Sutko z wywózki na Sybir, pobytu w obozie, repatriacji na tzw. Ziemie Odzyskane, służby wojskowej i szkolenia na kombajnistę w PGR; świadek dużo miejsca poświęca historii swojego ojca, który wstąpił do armii gen. Andersa i pozostał po wojnie w Anglii, oraz prób utrzymania z nim kontaktu przez rodzinę   Zakres chronologiczny: 1940-1986   Miejsca wydarzeń: Asowyja (Osowa, Białoruś), Nawagrudak (Nowogródek, Białoruś), Archangielsk (daw. ZSRR), Saratow (daw. ZSRR), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Piekary (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Jelcz-Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Norwich (Wielka Brytania)

Sutko Roman

Julia Krzaklewska - relacja

Relacja Julii Krzaklewskiej dotycząca czasu II Wojny Światowej we Lwowie, wysiedlenia zeń i pierwszych lat pobytu we Wrocławiu; świadek prowadzi narrację głównie w oparciu o losy męża, aresztowanego i więzionego przez sowieckiego okupanta, później studiującego weterynarię i medycynę i pracującego w PGR niedaleko Ołtaszyna; świadek wspomina też losy niektórych członków swojej rodziny, którzy zginęli na Kresach, warunki życia w okupowanym Lwowie, wysiedlenie i transport do Wroclawia, warunki bytowe w zniszczonym Wrocławiu tuż po wojnie, szabrowników, życie na Ołtaszynie i działalność męża zmierzającą do utworzenia muzeum Panoramy Racławickiej; świadek mówi też, iż ślub, jaki wzięła z mężem był pierwszym ślubem w katedrze wrocławskiej po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1939- 1985 Miejsca wydarzeń: L'viv (Lwów, Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Bytom (woj. śląskie)

Krzaklewska Julia

Bolesław Dul - relacja

Relacja Bolesława Dula, kresowiaka, kaprala LWP, dotycząca życia w Horodkowie przed wojną, wywózki do Rosji i pracy przymusowej w tartaku, powołania do I Armii Wojska Polskiego, i służby w 5. pułku piechoty 2. Warszawskiej Dywizji Piechoty oraz pierwszych lat powojennych na tzw. Ziemiach Odzyskanych; świadek opisuje szczegóły wysiedlenia i transportu do Swierdłowska (dziś Jekaterynburg), warunki pracy i mieszkania, a następnie powołanie do wojska; opowiada o ćwiczeniach w Sielcach nad Oką, próbie forsowania Wisły pod Puławami, postój w Warszawie w czasie trwania Powstania Warszawskiego, zdawkowo wspomina o walkach na Wale Pomorskim; opisuje też odnalezienie rodziny ekspatriowanej na Dolny Śląsk i okoliczności zamieszkania w Lipnicy; mniej szczegółowo opowiada o swojej edukacji na Kresach Wschodnich i stosunkach z Ukraińcami przed wojną.   Zakres chronologiczny: 1932-1946   Miejsca wydarzeń: Horodków (daw. pow. Rohatyn, Ukraina, wieś nieistniejąca), Rogatin (Rohatyn, daw. woj. stanisławowskie, Ukraina), Nowy Zawod (obłast swierdłowska, Federacja Rosyjska), Sel'cy (Sielce nad Oką, Federacja Rosyjska), Puławy (woj. świętokrzyskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Żagań (woj. dolnośląskie), Lipnica (pow. Środa Śląska, woj. dolnośląskie), Żytmierz (Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Smoleńsk (Rosja), Kowel (Ukraina), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Piła (woj. wielkopolskie), Mława (woj. mazowieckie), Opole (woj. opolskie), Berlin (Niemcy)

Dul Bolesław

Charlotte Martha Maria Skuriat (Judaschke) - relacja

Realcja Charlotte Marthy Marii Skuriat z domu Judaschke zawierająca wspomnienia z dzieciństwa spędzonego w Gardnie Wielkiej, okresu wojennego oraz życia na dawnych terenach niemieckich w powojennej Polsce. Autorka relacji opisuje swoje dzieciństwo, podczas którego musiała pracować w gospodarstwie rolnym. Podaje przykłady życia codziennego: mecze piłki nożnej, festyny, przedwojenną edukację. Opisuje też stosunki z ludonością żydowską i sytuacje Żydów w Słupsku okresu wojennego. W roku 1954 zawiera ewangelicko-katolickie małżeństwo z pochodzącym z Wilna mężem. Porusza też temat podróży do Wilna w 1958 roku, a także miesiąc spędzony w Rosji. Część relacji poświęca też osobie brata męża, który zginął w Katyniu.   Zakres chronologiczny: 1927-2016 Miejsca wydarzeń: Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie) , Słupsk (pow. słupski, woj. pomorskie), Wilno (Litwa), Berlin (Niemcy), Hamburg (Niemcy)

Skuriat (Judaschke) Charlotte Martha Maria

Jerzy Podhajecki - relacja

Relacja Jerzego Podhajeckiego dotyczy II Wojny Światowej we Lwowie, przesiedlenia na Górny Śląsk i powjennej społeczności Bytomia.   Zakres chronologiczny: 1939-1970   Miejsca wydarzeń: Bytom (woj. śląskie), Lwów (Ukraina), Katowice (woj. śląskie)

Podhajecki Jerzy

Tragedia we wsi Osowa: wspomnienie Feliksa Karpowicza

Opis tragedii ze wsi Osowa, gdzie latem 1950 roku doszło do nocnego napadu uzbrojonej bandy na działacza partii komunistycznej i kierownika kołchozu. Do wspomnień jest dołączony wiersz. Zakres chronologiczny: lato 1950 Miejsce wydarzeń: Osowa (powiat stoliński, woj. brzeskie, dziś na Białorusi)

Karpowicz Feliks

Eugeniusz Szumiejko - relacja

Relacja czołowego działacza opozycji antykomunistycznej w PRL, dotycząca jego dzieciństwa na terenach włączonych po wojnie do ZSRR, ekspatriacji na Dolny Śląsk, wydarzeń marca 1968 r., opozycji przedsierpniowej, Sierpnia '80 i karnawału Solidarności, stanu wojennego i okresu działalności w podziemnej Solidarności, a także przełomu roku 1989.   Zakres chronologiczny: 1951-1990   Miejsca wydarzeń: Wierobiejki (Białoruś), Grodno (Białoruś), Mińsk (Białoruś), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Nowy Dwór Gdański (woj. pomorskie), Czerwieńsk (pow. zielonogórski, woj. lubuskie), Wiechlice (pow. żagański, woj. lubuskie), Szprotawa (pow. żagański, woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Radom (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie), Białystok (woj. podlaskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Częstochowa (woj. śląskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Bruksela (Belgia)

Kowal Grzegorz

Feliks Karpowicz

Feliks Karpowicz [przed 1939 r. zam. we wsi Osowa w pow. stolińskim, woj. poleskim]

N.N.

Żołnierze Armii Radzieckiej

z prawej Feliks Karpowicz [ur. we wsi Osówka w d. pow. stolińskim (woj. poleskie), w 1957 r. przybyły do Polski w ramach repatriacji]

N.N.

Feliks Karpowicz

Feliks Karpowicz [ur. w 1933 r. we wsi Osówka w ówczesnym pow. stolińskim, woj. podolskim) w mundurze Armii Radzieckiej

N.N.

Feliks Karpowicz

Feliks Karpowicz [ur. w 1933 r. we wsi Osowa w ówczesnym pow. stolińskim (woj. podolskie), w 1957 r. powrócił do Polski w ramach relatriacji] w mundurze Armii Radzieckiej

Artel Foto-Trud

Szer. Kazimierz Chwastyk

Szer. Kazimierz Chwastyk w mundurze Wojska Polskiego, niedługo przed wyruszeniem na front, 09.1939

N.N.

Stulatek Jan Wysoczański

Jan Wysoczański w dniu swoich setnych urodzin w Państwowym Domu Rencisty (dziś: Dom Pomocy Społecznej) przy ul. Kaletniczej na wrocławskim osiedlu Widawa; z lewej strony wnuk jubilata A. Matkowski z żoną (wręcza kwiaty) i synem; J. Wysoczański przybył na Dolny Śląsk w 1949 r. z okolic Drohobycza

Kokurewicz Stanisław

Stulatek Jan Wysoczański

Jan Wysoczański w dniu swoich setnych urodzin w Państwowym Domu Rencisty (dziś: Dom Pomocy Społecznej) przy ul. Kaletniczej na wrocławskim osiedlu Widawa; z lewej strony wnuk jubilata A. Matkowski z żoną i synem; J. Wysoczański przybył na Dolny Śląsk w 1949 r. z okolic Drohobycza

Kokurewicz Stanisław

Stulatek Jan Wysoczański

Jan Wysoczański (w środku) w dniu swoich setnych urodzin w Państwowym Domu Rencisty (dziś: Dom Pomocy Społecznej) przy ul. Kaletniczej na wrocławskim osiedlu Widawa; z lewej strony prawnuk jubilata; J. Wysoczański przybył na Dolny Śląsk w 1949 r. z okolic Drohobycza

Kokurewicz Stanisław