harcerstwo

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

harcerstwo

Terminy równoznaczne

harcerstwo

Powiązane terminy

harcerstwo

114 Opis archiwalny results for harcerstwo

114 results directly related Exclude narrower terms

XI Alert harcerski pod kryptonimem Kierunek Zwycięstwo

XI Alert harcerski pod kryptonimem "Kierunek Zwycięstwo". N/z: harcerze z hufca staromiejskiego porządkują trawniki i skwery w rejonie ul. Zachodniej, realizując w ten sposób jedno z zadań alertowych.

Nowak Zbigniew

XI Alert harcerski pod kryptonimem Kierunek Zwycięstwo

XI Alert harcerski pod kryptonimem "Kierunek Zwycięstwo". N/z: harcerze z hufca staromiejskiego porządkują trawniki i skwery w rejonie ul. Zachodniej, realizując w ten sposób jedno z zadań alertowych.

Nowak Zbigniew

XI Alert harcerski pod kryptonimem Kierunek Zwycięstwo

XI Alert harcerski pod kryptonimem "Kierunek Zwycięstwo". N/z: harcerze z hufca staromiejskiego porządkują trawniki i skwery w rejonie ul. Zachodniej, realizując w ten sposób jedno z zadań alertowych.

Nowak Zbigniew

Transport pomnika Juliusza Słowackiego

Widok na zebranych ludzi podczas uroczystości odsłonięcia pomnika poety, (z lewej stron) przy mikrofonie przemawia prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia prof. Bronisław Pasierb (czwarty od prawej)  przewodniczący Rady Krajowej PRON- Jan Dobraczyński, przewodniczący Wojewódzkiej Rady PRON Ryszard Badura;

Nowak Zbigniew

Transport pomnika Juliusza Słowackiego

Widok na zebranych ludzi podczas uroczystości odsłonięcia pomnika poety, (z lewej stron) przy mikrofonie przemawia prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia prof. Bronisław Pasierb; (w pierwszym rzędzie, trzeci od prawej) wojewoda wrocławski Janusz Owczarek, (tuż obok) I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu Zdzisław Balicki, przewodniczący Rady Krajowej PRON- Jan Dobraczyński, przewodniczący Wojewódzkiej Rady PRON Ryszard Badura

Nowak Zbigniew

Transport pomnika Juliusza Słowackiego

Widok na zebranych ludzi podczas uroczystości odsłonięcia pomnika poety, przy mikrofonie przemawia prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia prof. Bronisław Pasierb; (pierwszy z prawej) I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu Zdzisław Balicki, przewodniczący Rady Krajowej PRON- Jan Dobraczyński, (piąty od prawej) przewodniczący Wojewódzkiej Rady PRON Ryszard Badura

Nowak Zbigniew

Transport pomnika Juliusza Słowackiego

Widok na zebranych ludzi podczas uroczystości odsłonięcia pomnika poety, (z lewej stron) przy mikrofonie przemawia przewodniczący Rady Krajowej PRON- Jan Dobraczyński, (piąty z lewej strony) wojewoda wrocławski Janusz Owczarek, I sekretarz KW PZPR we Wrocławiu Zdzisław Balicki, przewodniczący Wojewódzkiej Rady PRON Ryszard Badura

Nowak Zbigniew

Transport pomnika Juliusza Słowackiego

Widok na pomnik poety (projektu W. Szymanowskiego, przekształcony i zaadaptowany do form monumentalnych przez A. Łętowskiego, budowę zainicjowało Towarzystwo Miłośników Wrocławia), udekorowany biało-czerwoną wstęgą, którą przecina przewodniczący Rady Krajowej PRON Jan Dobraczyński

Nowak Zbigniew

Harcerze

N/z grupa harcerzy z trąbkami.

Nowak Zbigniew

Kronika harcerska 1946

Rok 1946 Harcerstwo we Wrocławiu
W kartę tytułową wklejona karta "Program. Imieniem Zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa dziękuję Druhnie Danucie Kraterskiej za współpracę w przedstawieniu "Odnowione Tarcze", które się odbyło w dniach 6 i 7 maja 1947 r. we Wrocławiu"
Opisy zdjęć:

  • Wrocław, Światowy Kongres Intelektualistów, 1948, Przyjazd Pablo Picasso
  • Ognisko nad Odrą
  • Poświęcenie Sztandaru, Wrocław, Państwowe I Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne
  • Wielkie pranie i bieg na pionierkę, Oborniki Śląskie 15 VII [19]45 r.
  • Halina i Krysia, Oborniki Śląskie 15 VII [19]45 r.
  • Oborniki Śl[ąskie] 20 VII [19]45 r.
  • Karpacz 5 I [19]46 r.
  • Wrocław 29 VIII [19]46 r.
  • [Defilada] 1 Maja 1947 r., pl. Wolności [Wrocław]
  • [Defilada] 1 Maja 1947 r., ul. Nowowiejska [Wrocław]

Anna Huskowska - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej i Szarych Szeregów, powstanki warszawskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, organizacji życia po wojnie, tworzenia się struktur akademickich we Wrocławiu, zaangażowania jej rodziny w NSZZ "Solidarność" i Arcybiskupi Komitet Charytatywny, a po 1989 r. działalności organizacji kombatanckich.   Zakres chronologiczny: 1944-2011   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie), Irządze (pow. zawierciański, woj. śląskie), Witów (pow. zawierciański, woj. śląskie), Syców (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie),  Kielce (woj. świętokrzyskie)

Huskowska Anna

Maria Jamiołkowska - relacja

Relacja harcerki i żołnierza Armii Krajowej, powstanki warszawskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, Powstania Warszawskiego i funkcjonowania w środowisku kombatanckim (świadek robi wiele uwag nt. bieżących wydarzeń politycznych).   Zakres chronologiczny: 1944-2011   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie)

Jamiołkowska Maria

Maria Urbaniec-Downarowicz - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, powstanki warszawskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, konspiracji powojennej, relacji między żołnierzami AK i organizacji kombatanckich.   Zakres chronologiczny: 1942-2012   Miejsca wydarzeń: Lwów (woj. lwowskie, ob. Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Łąck (pow. płocki, woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Łuck (Ukraina), Sankt Petersburg (Rosja), Gdańsk (woj. pomorskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Urbaniec-Downarowicz Maria

Bożena Kalinowska - relacja

Relacja harcerki i żołnierza Armii Krajowej, dotycząca jej przeżyć wojennych, działalności w ramach organizacji harcerskich, życia codziennego, organizacji życia po wojnie i pracy zawodowej (świadek ma problemy z umiejscowieniem w czasie opisywanych wydarzeń).   Zakres chronologiczny: 1938-2011   Miejsca wydarzeń: Krotoszyn (woj. wielkopolskie), Wieluń (woj. łódzkie), Warszawa (woj. mazowieckie), Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Neapol (Włochy), Siedlce (woj. mazowieckie), Mińsk (Białoruś), Berlin (Niemcy)

Kalinowska Bożena

Stanisław Cały - relacja

Relacja Stanisława Całego, w której opowiada historię swojej rodziny po przyjeździe do Wrocławia, swą pracę na Politechnice Wrocławskiej. Działalność dla Solidarności, pomoc strajkującym w dostarczaniu im jedzenia, oraz losy podczas wyborób w 1989 roku.   Zakres chronologiczny: 1949 - 2010   Miejsca wydarzeń: Tyniec Mały (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Gliwice (woj. śląskie), Sośnica, (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie),  Rawicz (woj. wielkopolskie), Oborniki Śląskie (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie)

Cały Stanisław

Lech Sadomski - relacja

Relacja byłego mieszkańca Jeleniej Góry dot. życia po 1945 roku na Dolnym Śląsku, pobytu w Szkole Orląt "Orlinek" w Karpaczu, edukacji w jeleniogórskim gimnazjum w latach '46 - '49 przy ul. Kochanowskiego 18, kadry nauczycielskiej, aktywności uczniowskiej poza szkołą oraz działalności w II Dolnośląskiej Wodnej Drużynie Harcerskiej.   Zakres chronologiczny: 1945 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Łódź (woj. łódzkie), Gliwice (woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Świeradów Zdrój (woj. dolnośląskie), Gdynia (woj. pomorskie)

Sadomski Lech

Sławomir Podolak - relacja

Relacja absolwenta I LO w Jeleniej Górze dot. przyjazdu po II wojnie światowej wraz z rodziną i osiedlenia się na Dolnym Śląsku, nauki w szkole średniej, działalności w organizacjach młodzieżowych (głównie ZHP), kontaktów z nauczycielami i innymi uczniami po zakończeniu edukacji w liceum.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Biała Podlaska (woj. lubelskie), Siedlce (woj. mazowieckie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie)

Podolak Sławomir

Zbigniew Pusłowski - relacja

Relacja absolwenta I LO w Jeleniej Górze dot. przyjazdu po II wojnie światowej wraz z rodziną i osiedlenia się na Dolnym Śląsku, nauki w szkole średniej, działalności w harcerstwie (w Dwudziestej Drugiej Lotniczej Dolnośląskiej Drużynie Harcerskiej) i kontaktów z ludnością niemiecką.   Zakres chronologiczny: 1931 - 2014. Miejsca wydarzeń: Truszczyna (pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Malbork (woj. pomorskie)

Pusłowski Zbigniew

Ivo Łaborewicz - relacja

Relacja absolwenta I LO w Jeleniej Górze dot. nauki w szkole na początku lat '80 XX wieku, organizacji życia szkolnego w trakcie stanu wojennego, kontaktów z nauczycielami i innymi uczniami.   Zakres chronologiczny: 1964 - 2014   Miejsca wydarzeń: Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Gniezno (woj. wielkopolskie)

Łaborewicz Ivo

Wanda Kobyłecka i Władysława Sadomska-Skorupska - relacja

Relacja absolwentek I LO w Jeleniej Górze dot. przyjazdu po II wojnie światowej ze zniszczonej Warszawy na Dolny Śląsk, edukacji w szkole średniej, grona pedagogicznego, działalności w organizacjach młodzieżowych, życia codziennego i dalszych losów rozmówczyń.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Petersburg (Rosja), Berlin (Niemcy), Drezno (Niemcy), Lwów (Ukraina), Kijów (Ukraina), Charków (Ukraina), Oświęcim (woj. małopolskie), Częstochowa (woj. śląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Kamienna Góra (woj. dolnośląskie), Budapeszt (Węgry), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Kraków (woj. małopolskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Mysłakowice (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Wilno (Litwa), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Lębork (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Katowice (woj. śląskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Pilchowice (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Bangkok (Tajlandia), Kambożdża, Nigeria, Benin, Nikaragua

Sadomska-Skorupska Władysława

Ewa Reszczyńska-Maćkowiak - relacja

Relacja byłej uczennicy I LO w Jeleniej Górze dot. pochodzenia jej rodziny, II wojny światowej, przyjazdu i osiedlenia się na Dolnym Śląsku, czasu spędzonego w szkole średniej, ojca świadka - Stanisława Bernatta doktora filozofii, wieloletniego działacza społecznego w Jeleniej Górze.   Zakres chronologiczny: 1900 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Gdynia (woj. pomorskie), Monachium (Niemcy), Dąbrownica (pow. jeleniogóski, woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Budapeszt (Węgry), Częstochowa (woj. śląskie)  

Reszczyńska-Maćkowiak Ewa

Jerzy Gruszka - relacja

Relacja emerytowanego nauczyciela I LO w Jeleniej Górze dot. przyjazdu na Dolny Śląsk w '50 r., pracy w kolejnych szkołach w mieście, grona pedagogicznego w liceum, systemu nauczania oraz kontaktów i relacji z uczniami.   Zakres chronologiczny: 1934 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Gniezno (woj. wielkopolskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Gruszka Jerzy

Ewa Ołpińska - relacja

Relacja byłej uczennicy I LO w Jeleniej Górze dot. osiedlenia się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, nauki w szkole średniej, kontaktów z nauczycielami i szkolnymi kolegami, życia codziennego młodzieży jeleniogórskiej oraz harcerstwa.   Zakres chronologiczny: 1935 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Pruszków (woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wambierzyce (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Gryfów Śląski (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Podkowa Leśna (pow. grodziski, woj. mazowieckie), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Ołpińska Ewa

Jerzy Kluk - relacja

Relacja Jerzego Kluki dot. działalności w ZHP i AK w trakcie II wojny światowej, zatrzymania przez gestapo, pobytu w obozach koncentracyjnych oraz relacji z ludnością niemiecką w powojennym Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960.   Miejsca wydarzeń: Częstochowa (woj. śląskie), Łódź (woj. łódzkie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Oświęcim (woj. małopolskie), Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Rudniki (pow. oleski, woj. opolskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Kluczbork (woj. opolskie), stary Sącz (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), Mauthausen (Austria)

Kluk Jerzy

Krystyna Łyczywek - relacja

Relacja Krystyny Łyczywek dot. działalności w ZHP a następnie w trakcie II wojny światowej w AK, wspomnień związanych z Powstaniem Warszawskim, życia codziennego, osiedlenia się na ziemiach zachodnich, pracy zawodowej jako romanistka oraz fotograf.   Zakres chronologiczny: 1920 - 1980.   Miejsca wydarzeń: Poznań (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Kraków (woj. małopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Gdańsk (woj. pomorskie), Turyn (Włochy), Paryż (Francja)

Łyczywek Krystyna

Wanda Czaplińska - relacja

Relacja Wandy Czaplińskiej dot. II wojny światowej, sytuacji rodzinnej, okoliczności przyjazdu na Dolny Śląsk, pracy i zaangażowania w budowaniu relacji polsko - niemieckich.   Zakres chronologiczny: 1937 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Jarosław (woj. podkarpackie), Zimna Woda (Ukraina), Milanówek (pow. grodziski, woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Lwów (Ukraina), Lublin (woj. lubelskie), Dortmund (Niemcy)

Czaplińska Wanda

Tomasz Kościelny - relacja

Relacja Tomasz Kościelnego dot. działalności w strukturach Związku Harcerzy Polskich w latach '80, organizacji struktur oraz zajęć, opozycji antykomunistycznej i prześladowań ze strony SB.   Zakres chronologiczny: 1975 - 1989.   Miejsca wydarzeń: Chodzież (woj. wielkopolskie), Budzyń (pow. chodzieski, woj. wielkopolskie), Piła (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Starogard Gdański (woj. pomorskie), Konarzyny (pow. chojnicki, woj. pomorskie), Rogoźno (pow. obornicki, woj. wielkopolskie)

Kościelny Tomasz

Irena Szubska - relacja

Relacja Ireny Szubskiej dot. dzieciństwa i lat szkolnych spędzonych w lubelskiej wsi Jastkowie, przyjazdu do Walimia i pracy jako nauczycielka, życia codziennego mieszkańców wsi, zatrudnienia w regionie i relacji osobistych.   Zakres chronologiczny: 1950 - 2014   Miejsca wydarzeń: Jastkowice (woj. podkarpackie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Walim (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Głuszyca (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Jedlina Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Siedlce (woj. mazowieckie), Płock (woj. mazowieckie), Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie), Kłodzko (Woj. dolnośląskie)

Szubska Irena

Marek Szczerbiński - relacja

Relacja Marka Szczerbińskiego, pracownika naukowego gorzowskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, wcześniej związanego z uczelniami wyższymi w Katowicach i Krakowie, członka PZPR do 1989 r. działacza polonijnego i społecznego. Świadek opowiada o swojej działalności naukowej, zakresie badań nad historią sportu w organizacjach polonijnych, historii Związku Harcerstwa Polskiego w Polsce i poza granicami państwa.   Zakres chronologiczny: 1946 - 2014   Miejsca wydarzeń: Katowice (woj. śląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Odolanów (woj. wielkopolskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Londyn (Wielka Brytania), Kanada, Francja

Szczerbiński Marek

Renata Fyda-Karwowska - relacja

Relacja Renaty Fyda-Karwowskiej, córki polskiego attaché wojskowego we Francji, wysłanego tam z powodu politycznych zawirowań w Polsce w l. 30. XX w.; świadek opowiada o swoich rodzicach i życiu na kresach wschodnich przed II Wojną Światową, nauce we francuskiej szkole podstawowej i liceum polskim w Villard de Lans, nauczycielach i koleżankach, rzeczywistości wojennej, przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane, wstąpieniu do Związku Harcerstwa Polskiego, zainteresowaniach lekkoatletycznych, studiach architektonicznych i członkostwie w Akademickim Związku Sportowym na Politechnice Gdańskiej, pracy w szczecińskich przedsiębiorstwach "Miastoprojekt" i "Inwestprojekt"; świadek wtrąca też refleksje na temat obyczajowości i różnicach kulturowych polsko-francuskich   Zakres chronologiczny:1918-1960   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Paryż (Francja), Villard de Lans (Francja), Grenoble (Francja), Compiègne (Francja), Dachau (Niemcy), Mauthausen (Austria), Gdańsk (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodnopomorskie), Katowice (woj. śląskie), Mandelieu-la-Napoule (Francja), Cannes (Francja), Helsinki (Finlandia), Londyn (Wielka Brytania), Moskwa (Rosja)

Fyda-Karwowska Renata

Józef Owczarek - relacja

Józef Owczark opisuje organizajce życia powojennego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, zakładanie posterunkó milicji, problem szabrownictwa, edukację, działaność w harcerstwie, pracę w rybołóstwie, relacje pomiędzy Polakami, Rosjanami, Niemcami, Ukraińcami.   Zakres chronologiczny: 1940-1990   Miejsca wydarzeń: Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Smołdzin (woj. pomorskie), Sycewice (pow. słupski, woj. pomorskie), Żelków (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Częstochowa (woj. śląskie)

Karmelita Aleksandra

Edmund Hoppe - relacja

Edmund Hoppe, opisuje odbudowę Sztumu, odgruzowywanie miasta, problem szabrownictwa, kryzys mieszkalnictwa, działalność w organizacji Służba Polsce oraz w Miejskiej Radzie Narodowej w Sztumie, społeczność rzemieślników w Sztumie, relacje pomiędzy Polakami a Niemcami.   Zakres chronologiczny: 1930-2000   Miejsca wydarzeń: Czersk (pow. chojnicki, woj. pomorskie), Sztum (pow. sztumski, woj. pomorskie), Pietrzwałd (pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie), Konin (woj. wielkopolskie)

Hoppe Edmund

Marian Hawryszczyszyn- relacja

Relacja dotyczy życia Mariana Hawryszczyszyna, opisuje w niej sytuacje Polaków na przedwojennych Kresach, działalność starszego brata w harcerskiej organizacji podziemnej, uniknięcie wywozu całej rodziny na Syberię, wyjazd na nowo przyłączone tereny Polski, życie codzienne w PRL, manifestacje w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych "UNITRA-DOLAM".   Zakres chronologiczny: 1945 - 1983   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Łódź (woj. łódzkie), Lwów (Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Hawryszczyn Marian

Rudolf Tauer - relacja

Rudolf Tauer, świadek walk o Festung Breslau, opisuje życie w przedwojennym Wrocławiu, działaność Domu Polskiego, duszpasterstwa Polaków przy kościele św. Marcina, harcerstwo polskie, polskie bursy, wybuch II Wojny Światowej, represje na ludności polskiej, aresztowania członków Związku Polaków, przydział do Volkssturmu, obozy pracy, życie podczas oblężenia Wrocławia, decyzję o pozostania w Polsce po wojnie, trudności jakie napotykał przez wzgląd na pochodzenie z polsko-nimieckiej rodziny, działaność Towarzystwa Miłośników Wrocławia po 1957 roku.   Zakres chronologiczny: 1922-1960   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Sieradz (woj. łódzkie), Twardogóra (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Międzybórz (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Goszcz (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Grodzisk Wielkopolski (woj. wielkopolskie), Berlin (Niemcy), Mauthausen (Austria), Londyn (Wielka Brytania), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Łódź (woj. łódzkie)

Tauer Rudolf

Tadeusz Jacek Sługocki- relacja

Relacja Tadeusza Sługockiego, opisuje sytuacje rodzinną do 1981r., a następnie działalność opozycyjną Świadka w zakładzie pracy, założyciel zakładowej "Solidarności", pomoc dla osób, które zostały zatrzymane podczas trwania Stanu Wojennego, praca w nielegalnej drukarni, internowanie. Zakres chronologiczny: 1956-1989 Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Sieradz (woj. łódzkie), Częstochowa (woj. śląskie), Łódź (woj. łódzkie), Warszawa (woj. mazowieckie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnoślaskie), Nysa (woj. opolskie), Lubin (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Sługocki Tadeusz Jacek

Michał Haniszewski - relacja

Relacja Michała Haniszewskiego, opisuje okupację radziecką, a następnie niemiecką we Lwowie, bombardowanie, ponowne zajęcie miasta przez Rosjan, napady band ukraińskich. Wyjazd na Ziemie Zachodnie, relacje z ludnością zamieszkującą te tereny. Przynależność do powojennego harcerstwa, działalność ojca Świadka w WiN. W latach osiemdziesiątych współuczestnictwo w prowadzeniu nielegalnej drukarni Solidarności.Zakres chronologiczny: 1939-1982 Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Pyskowice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Dżuryn (Ukraina), Żmigrród (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie)

Haniszewski Michał

Danuta Marciniak- relacja

Relacja Danuty Marciniak opisuje przeżycia Świadka związane z mordami dokonywanymi na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów na terenach Galicji Wschodniej i Wołynia, działalność w AK jako łączniczka i sanitariuszka. W 1945r. przesiedlenie do Szczecina, odgruzowywanie, organizacja życia w mieście, podjęcie pracy.Zakres chronologiczny: 1939-1946 Miejsca wydarzeń: Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Lwów (dawniej woj. lwowskie, obecnie Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie)

Marciniak Danuta

Elżbieta Neumann - relacja

Relacja Elżbiety Neumann z domu Schmidt dotyczy życia przedwojennej Polonii w niemieckim Breslau z perspektywy córki Polki i Niemca, funkcjonowanie Domu Polskiego, Bursy Akademickiej oraz duszpasterstwa Polaków w kościele św. Marcina, wyjazd do Berlina na Kongres Polaków w Niemczech, Noc Kryształową w Breslau, pracę w zakładach Linke-Hoffman-Werke podczas wojny, oblężenie Festung Breslau, wyjazd do Dzierżoniowa i relacje polsko-niemieckie.   Zakres chronologiczny: 1924-1960   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Glinno (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Bielawa (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Gliwice (woj. śląskie), Bukareszt (Rumunia), Roztocznik (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie)

Neumann Elżbieta

Lucjan Nagrodzki - relacja

Lucjan Nagrodzki opisuje sytuację w obozie KL Lublin na Majdanku, sytuację ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie, wyzwolenie obozu,  przyjazd na Żuławy i przejęcie poniemieckiego gospodarstwa, pracę na roli, działalność w Radzie Gminy.   Zakres chronologiczny: 1934-2018   Miejsca wydarzeń: Lublin (woj. lubelskie), Świdnik (woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lubstowo (pow. malborski, woj. pomorskie), Malbok (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Lasowiec (woj. warmińsko-mazurskie), Myszewo (pow. malborski, woj. pomorskie), Nowy Staw (pow. malborski, woj. pomorskie), Zosinowo (pow. radzyński, woj. lubelskie), Radzyń Podlaski (woj. lubelskie), Szadółki (pow. gdański, woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Wejherowo (woj. pomorskie), Wierciny (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Kałdowo (pow. malborski, woj. pomorskie), Kmiecin (pow. malborski, woj. pomorskie)

Nagrodzki Lucjan

Emilia Łuczak - relacja

Emilia Łuczak, wieloletnia pracownica Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, opisuje bombardowanie Wielunia, organizacje szkolnictwa w Wieluniu w okresie II Wojny Światowej, działaność harcerską, pracę przy odgruzowywaniu Wrocławia, zniszczenia wojenne w Wieluniu, codzienną pracę w szpitalu, epidemię ospy w 1963 roku.   Zakres chronologiczny: 1932-2016   Miejsca wydarzeń: Wieluń (woj. łódzkie), Raszyn (pow. pruszkowski, woj. mazowieckie), Cieciłów (woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Łódź (woj. łódzkie), Warszawa (woj. mazowieckie), Czarnożyły (pow. wieluński, woj. łódzkie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Bielawa (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie)

Łuczak Emilia

Halina Duczmal-Pacowska - relacja

Halina Duczmal-Pacowska opisuje atmosferę, jaka panowała w społeczeństwie tuż przed wybuchem II wojny światowej, wysiedlonie i przeniesienie w pierwszym transporcie w okolice Garwolina, naukę w tajnych kompletach, wycofywanie wojsk niemieckich i wkroczenie wojsk rosyjskich w kontekście pracy świadka w szpitalu polskim w Garwolinie, prześladowania po wojnie za harcerstwo, Szare Szeregi, katolicyzm. Wspomina trudności jakie napotykała w życiu zawodowym, od pierwszej pracy jako nauczycielka w gimnazjum, po obronę doktoratu jako pracownik Polskiej Akademii Nauk. W dalszej części wspomina Kongres Historii Nauki w Moskwie. Opowiada o roli malarstwa w jej życiu i o swojej 25-letnie pracy jako wykładowcy prowadzącego pracownie plastyczną na Uniwersytecie III Wieku. Dalej nakreśla historię swojego krótkiego wyjazdu do Szwecji. Prezentuje losy rodziny po wojnie, opowiada o obchodach świąt państwowych przed jej wybuchem.   Zakres chronologiczny: 1923-2018   Miejsca wydarzeń: Krotoszyn (woj. wielkopolskie), Łaskarzew (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), Oświęcim (woj. małopolskie), Ruda Talubska (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), Taluba (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), Kuklówka Radziejowicka (pow. żyrardowski, woj. mazowieckie), Garwolin (woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lipsk (Niemcy)

Duczmal-Pacowska Halina

Alina Dąbrowska - relacja

Alina Dąbrowska, z domu Bartoszek, więźniarka KL Auschwitz i wieloletnia pracownica Ministerstwa Spraw Zagranicznych, opisuje wstąpienie do Szarych Szeregów i prowadzenie tajnego nauczania, zatrudnionienie jako maszynistka w fabryce zbrojeniowej, aresztowanie i osadzonie w więzieniu w Łodzi, opisuje warunki panujące w więzieniu, codzienność więźniarek, zesłanie do Auschwitz, nawiązanie kontaktu z francuskimi Żydówkami i naukę francuskiego, życie w obozie, marsz śmierci między obozami, ucieczkę z transportu i dotarcie do oddziałów Armii Berlinga, powrót z armią do kraju jako sanitariuszka, ukończenie Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie i pracę w placówkach dypolomatycznych w Chinach, na Węgrzech i Holandii, powstanie Solidarności i stan wojenny z perspektywy pracownika polskiej placówki dyplomatycznej.   Zakres chronologiczny: 1923-2018   Miejsca wydarzeń: Wesoła (woj. łódzkie), Pabianice (woj. łódzkie), Łódź (woj. łódzkie), Oświęcim (woj. małopolskie), Buchenwald (Niemcy), Ravensbruck (Niemcy), Malchow (Niemcy), Lipsk (Niemcy), Warszawa (woj. mazowieckie), Budapeszt (Węgry), Pekin (Chiny), Gdańsk (woj. pomorskie), Radom (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Stanisławów (Ukraina), Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki)

Dąbrowska Alina

Jarosław Furgała - relacja

Jarosław Furgała, rzeźbiarz, opisuje przedwojenny Lubaczów, funkcjonowanie harcerstwa i Związku Strzeleckiego, pracę w Junackich Hufcach Pracy, naukę w Szkole Handlowo-Okrętowej w Warszawie, udział w uroczystościach pogrzebowych Józefa Piłsudskiego, udział w cywilnej obronie Warszawy, wcielenie do Armii Czerwonej, pobyt w obozie jenieckim pod Lubeką, przeniesienie po wojnie na tzw. Ziemie Odzyskane, pracę w stacji mechanizacji rolnictwa, urządzanie przedstawień teatralnych, prowadzenie zespołu muzycznego, prace rzeźbiarskie i plastyczne.   Zakres chronologiczny: 1919-2018   Miejsca wydarzeń: Lubaczów (woj. podkarpackie), Modlin (pow. nowodworski, woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Mandżuria, Petersburg (Rosja), Tallin (Estonia), Gdańsk (woj. pomorskie), Lubeka (Niemcy), Getynga (Niemcy), Diemiansk (Rosja), Psków (Rosja), Ostrów Wielkopolski, Nowy Dwór ( pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie) Kuny (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Bristol (Wielka Brytania), Buenos Aires (Argentyna), Londyn (Wielka Brytania), Lwów (Ukraina), Łuków (woj. lubelskie), Lublin (woj. lubelskie), Lwów (Ukraina), Kijów (Ukraina), Charków (Ukraina), Irkuck (Rosja), Ułan Bator (Mongolia), Komsomolsk nad Amurem (Rosja), Moskwa (Rosja), Watykan, Rzym (Włochy), Berlin (Niemcy), Tokio (Japonia), Psków (Rosja), Mińsk (Białoruś), Głębokie (Białoruś), Mołodeczno (Białoruś), Wilno (Litwa), Hamburg (Niemcy), Drezno (Niemcy), Kraków (woj. małpolskie), Białystok (woj. podlaskie), Opole (woj. opolskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Bełchatów (woj. łódzkie), Otwock (woj. mazowieckie), Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki), Oława (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Jarosław (woj. podkarpackie), Dobroszyce (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Polwica (pow. oławski, woj. dolnośląskie)

Furgała Jarosław

Edward Róg - relacja

Relacja Edwarda Roga dotyczy służby wojskowej i walki na frontach II wojny, działalności harcerskiej, 11 Samodzielnej Kampanii Łącznosci, zamieszkania na Ziemiach Zachodnich po wojnie i działalności kombatanckiej.   Zakres chronologiczny: 1928-2017   Miejsca wydarzeń: Wołyń, Równe (Ukraina),  Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Olsztyn (woj. wamińsko-mazurskie), Kiwerce (Ukraina), Kijów (Ukraina), Czelabińsk (Rosja), Kraków (woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Opole (woj. opolskie), Busko Zdrój (woj. świętokrzyskie)

Róg Edward

Wojciech Matusiak - relacja

Wojciech Matusiak opisuje edukację w szkole powszechnej w Kamieńcu, śmierć Józefa Stalina, protest uczniów podczas odwilży w październiku 1956, pracę w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych, później w parowozowni w Kamieńcu Ząbkowickim. Wiele uwagi poświęca na opis powojennego Kamieńca.   Zakres chronologiczny: 1944-2018   Miejsca wydarzeń: Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie), Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Sulejów (pow. piotrowski, woj. łódzkie), Jedlina Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Szczytna (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Matusiak Wojciech

Jerzy Podlak - relacja

Relacja Jerzego Podlaka, członka Klubu Ludzi ze znakiem „P”, rozpoczyna się od opisu przygotowań cywilów do II wojny światowej, sytuacji społecznej. W dalszej części Świadek opowiada o wojennych losy swojej rodziny: wyrzucenie z mieszkania, przymusowy przyjazd do Breslau. Szczególnie dużo miejsca poświęca oblężeniu miasta oraz wejściu Armii Czerwonej. Końcowym elementem relacji jest opis życia w powojennym Wrocławiu (szaber, walka o mieszkania, odgruzowywanie). Zakres chronologiczny: 1939-1950 Miejsca wydarzeń: Augsburg (Niemcy), Brema (Niemcy), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Czarnków (pow. czarnkowsko-trzcianeckiego, woj. wielkopolskie), Dachau (Niemcy), Drezno (Niemcy), Dudy, Erlangen (Niemcy), Hamburg (Niemcy), Karpacz (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Katyń (Rosja), Leningrad (ob. Petersburg, Rosja), Lwów (ob. Ukraina), Łódź (woj. łódzkie), Moskwa (Rosja), Oborniki (pow. obornicki, woj. wielkopolskie), Oleśnica (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Ostrzeszów (pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Stalingrad (ob. Wołgograd, Rosja), Świdnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie).

Podlak Jerzy

Helena Adamczyk - relacja

Relacja Heleny Adamczyk dotyczy emigracji rodziców do Ameryki, życia rodzinnego i obchodzenia 3 maja przed wojną, uczestnictwa w harcerstwie i Żeńskim Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej, II wojny światowej w Bydgoszczy, wysiedlenia z Bydgoszczy w latach 1939-1940, życia w okupowanym Lublinie 1940-1945.   Zakres chronologiczny: 1910-2000   Miejsca wydarzeń: Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Berlin (Niemcy), Gdańsk (woj. pomorskie), Lublin (woj. lubelskie), Lwów (Ukraina), Poznań (woj. wielkopolskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wilno (Litwa), Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Kraków (woj. małopolskie)

Adamczyk Helena

Bolesław Malik - relacja

Relacja Bolesława Malika dotyczy życia w Drohobyczu, działalności w harcerstwie oraz gry w klubie sportowym Junak, pracy w rafinerii w Borysławiu, wcielenia do armii, skierowania do szkoły oficerskiej we Wrocławiu oraz służby wojskowej.   Zakres chronologiczny relacji: lata 30-te XX wieku do współczesności   Miejsca wydarzeń: Berlin (Niemcy), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Charków (Ukraina), Drohobycz (Ukraina), Golub-Dobrzyn (woj. kujawsko-pomorskie), Jaworzno (woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Opole (woj. opolskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Truskawiec (obw. lwowski, Ukraina), Turawa (pow. opolski, woj. opolskie), Wąbrzeźno (woj. kujawsko-pomorskie), Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Malik Bolesław

Relacja Zbigniewa Tyszki

Zbigniew Tyszko (ur. 1931), warszawiak, syn inżyniera, pracownika PKP, spędził we Wrocławiu 3 powojenne lata (1945-1948). W swojej relacji opisuje rabunek mienia przemysłowego przez Sowietów, wakacje'45 w Jeleniej Górze oraz warunki życia w mieszkaniu przy ul. Pankiewicza na Biskupienie. Autor pisze również o życiu szkolnym (I gimnazjum przy ul. Poniatowskiego we Wrocławiu) oraz o służbie harcerskiej w I Wrocławskiej Drużynie Harcerzy. W zastępie Z. Tyszki przez pewien czas służył Marek Hłasko, który wspomniał o tym w swoich pamiętnikach wydanych w 2002 r.; skany odnośnych fragmentów tej publikacji są załączone do relacji.   Zakres chronologiczny: 1945-1948 Miejsca wydarzeń: Wrocław, Jelenia Góra

Tyszko Zbigniew,

Relacja Ireny Kwiatkowskiej

Irena Kwiatkowska, (z d. Michałowska) urodziła się w 1935 r. w Chlebowicach Wielkich (woj.lwowskie) w rodzinie kolejarza. W swojej relacji opisuje swoje dzieciństwo (stosunki polsko-ukraińskie, rzeź wołyńska, ucieczka przed UPA do Lwowa, pobyt w domu dziecka w Przemyślu), służbę harcerską we Wrocławiu, gdzie trafiła po maturze (nakaz pracy) oraz długoletnią pracę w oświacie (wychowawca, nauczyciel historii). Autorka szczegółowo opisuje różne incydenty z udziałem trudnej młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Wołowie, takie jak: strajk młodzieży w internacie, bunt uczniów, wizyta wicepremiera Rakowskiego i dyskusja z młodzieżą (7 luty 1983) w odpowiedzi na list uczniów ze skargą, wyjazd szkolny do NRD. Dalsza część relacji dotyczy działalności społecznej autorki po przejściu na emeryturę: udział w misji polonijnej na Ukrainie z ramienia Minsterstwa Edukacji Narodowej (praca z Polakami w Łucku: nauka języka polskiego, spotkania literackie, inscenizacje teatralne), organizacja paczek z darami dla Polaków na Ukrainie (1994, 1997) oraz wakacyjnego wpoczynku w Polsce dla dzieci z Ukrainy (1993,1994), działalność w Klubie Seniora przy Obornickim Ośrodku Kultury, w Społecznym Komitecie Budowy Kościoła w Kostopolu na Ukrainie (wybudowany w 2008 r) oraz w Uniwersytetcie Trzeciego Wieku w Obornikach. Na końcu relacji znajdują się dopiski dot. spotkania z matką zwolnioną w 1957 r. z sowieckiego łagru oraz pomocy udzielanej w czasie wojny Żydom przez rodzinę autorki (ułatwienie ucieczki z transportu, ukrywanie w domu).   zakres chronologiczny: 1939 - 2007/2008 miejsca wydarzeń: Chlebowice Wielkie, Lwów, Wrocław, Wołów, Oborniki Śląskie, Łuck

Kwiatkowska Irena

Jan Jerzy Głowacki OKRUCHY i okruszki Z ŻYCIA

Jan Jerzy Głowacki we wspomnieniach opisuje losy swojej rodziny oraz własne. Na początku wspomina swoje dzieciństwo, a także wydarzenia związane z jego rodzinnym gospodarstwem - Kolonia Przybysz. Głównie skupia się na życiu codziennym. Wielokrotnie wspomina o swoich przeżyciach związanych z okupacja niemiecką. Opowiada o relacjach Polaków z Niemcami, Rosjanami, Ukraińcami, Żydami oraz Łużyczanami i Czechami. Opisuje również szczegółowo swój pobyt w wojsku i udział w walkach zbrojnych podczas II wojny świaotwej, studia prawnicze, a także pracę. Ukazuje przy tym wszystkie absurdy PRL. Ostatni fragment dotyczy przejścia na emeryturę oraz życia w III Rzeczpospolitej. Praca ma układ tematyczny, a nie chronologiczny, jak określa autor na samym wstępie. Na końcu znajduje się krótki fragment poświęcony najbliższym członkom rodziny, życiorys, spis treści, orazZestaw Zdjęć Rodzinnych. Zakres chronologiczny: 1925 -2005 Miejsca wydarzeń: Wołczyna (gm.Sobibór, pow.Kluczbork, woj.opolskie), Włodawa (pow.włodawski, woj.lubelskie), Lublin, Wrocław

Głowacki Jan

Moje Miasto

Rękopis zawiera krótki opis przyjazdu i życia w powojennym Wrocławiu osieroconej dziewczyny, która przybyła do miasta z siostrą, telegrafistką w Dyrekcji Kolejowej w Radomiu, oddelegowaną na Ziemie Zachodnie. Tekst skupia się na wyglądzie miasta oraz początkach polskiego szkolnictwa i harcerstwa. Zakres chronologiczny: 19.07.1945-1.11.1945 Miejsce wydarzeń: Wrocław

Skulska Irena

Valivade. Dzienniczek. Indie 1945

Dziennik Janiny Niemczyk-Dominiak, wywiezionej na Syberię w czasie II Wojny Światowej, wraz z innymi uwolnionymi w 1942 r. Polakami tafiła przez Kirgistan, Iran i Pakistan do Indii; prowadzi dziennik, w którym zapisuje wydarzenia z poszczególnych dni - wycieczka harcerska, ćwiczenia, zdobywanie sprawności, spotkania, dyskusje, opisuje współżycie z miejscową hinduską ludnością handlującą w polskim obozie, opisuje warunki mieszkalne, pisze o tęsknocie za Polską, przytacza listy od żołnierzy polskich, jakie otrzymywały harcerki a także teksty śpiewanych piosenek, opisuje spędzane święta, pod koniec wtrąca kilka uwag autorefleksyjnych i na temat współtowarzyszek; wymienia kilka nazwisk druhenek i z kierownictwa obozu; po ostatnim wpisie następuje kilkadziesiąt pustych kart i kolejne wpisy, o datach wcześniejszych; na końcu prowadzi karty samodyscypliny; wpisy na początku niemal z każdego dnia, później stają się nieregularne Zakres chronologiczny: 18.12.1944-10.11.1946 Miejsca wydarzeń: Valivade (Kolhapur, Indie), Panhala (Kolhapur, Indie)

Niemczyk-Dominiak Janina

Hufiec harcerski z Bielan Wrocławskich

członkowie hufca harcerskiego z Bielan Wrocławskich na rynku w Głuchołazach [w tle widoczne kamienice wschodniej pierzei rynkowej oraz wylot ul. Magistrackiej];

N.N.

Polskie skautki z Tengeru

Portret zbiorowy polskich skautek z obozu dla polskich uchodźców w Tengeru. W środku siedzą opiekunki. Zdjęcie wykonano w niezidentyfikowanej lokalizacji.

N.N.

Zuchy z obozu w Tengeru

Dzieci z sierocińca w obozie dla polskich uchodźców w Tengeru w strojach harcerskich podczas zabawy.

N.N.

Jerzy Jędrzejczak

Jerzy Jędrzejczak w rękawicach bokserskich - fotografia pozowana.

N.N.

Wyniki 1 do 100 z 114