Ziemie Zachodnie i Północne

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Ziemie Zachodnie i Północne

Terminy równoznaczne

Ziemie Zachodnie i Północne

Powiązane terminy

Ziemie Zachodnie i Północne

390 Opis archiwalny results for Ziemie Zachodnie i Północne

390 results directly related Exclude narrower terms

Zaproszenie na promocję książki: Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy

Zaproszenie na spotkanie prezentujące książkę "Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy". Spotkaniu będzie towarzyszyć dyskusja o powojennej historii Ziem Zachodnich i o placówce wystawienniczej majacej ją prezentować. W dyskusji udział wezmą:- prof. Krzysztof Ruchniewicz- prof. Grzegorz Strauchold- Marek Mutordyskusję będzie moderował dr Wojciech Kucharski

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Zaproszenie na promocję książki: Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy

Zaproszenie na spotkanie prezentujące książkę "Ziemie Zachodnie - historia i perspektywy". Spotkaniu będzie towarzyszyć dyskusja o powojennej historii Ziem Zachodnich i o placówce wystawienniczej majacej ją prezentować. W dyskusji udział wezmą:- prof. Krzysztof Ruchniewicz- prof. Grzegorz Strauchold- Marek Mutordyskusję będzie moderował dr Wojciech Kucharski

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Zaproszenie: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na spotkanie prezentujące książkę "Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej". Spotkaniu będzie towarzyszyć dyskusja o działaniach i aktywności młodzieży na terenach Ziem Zachodnich po II wojnie światowej oraz projekcja filmu "Oczami dziecka" ukazującego historię Zbigniewa Nowaka - fotografa i wieloletniego współpracownika "Wieczoru Wrocławia", który jako dziecko był świadkiem powstań: Warszawskiego oraz w Getcie Warszawskim, a następnie przeniósł się wraz z rodzicami do jeszcze należącego do Niemiec Wrocławia. Film przedstawia świat wojny i pierwszych dni po jej zakończeniu widziany z perspektywy dziecka.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Zaproszenie: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na spotkanie prezentujące książkę "Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej". Spotkaniu będzie towarzyszyć dyskusja o działaniach i aktywności młodzieży na terenach Ziem Zachodnich po II wojnie światowej oraz projekcja filmu "Oczami dziecka" ukazującego historię Zbigniewa Nowaka - fotografa i wieloletniego współpracownika "Wieczoru Wrocławia", który jako dziecko był świadkiem powstań: Warszawskiego oraz w Getcie Warszawskim, a następnie przeniósł się wraz z rodzicami do jeszcze należącego do Niemiec Wrocławia. Film przedstawia świat wojny i pierwszych dni po jej zakończeniu widziany z perspektywy dziecka.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Ślubowanie urzędnika terenowego Ministerstwa Skarbu

Tekst ślubowania urzędnika państwowego, złożony na Konstytucję z dnia 17.03.1921 i prawa ustanowione przez Krajową Radę Narodową, wystawiony na Edwarda Krzesińskiego, Naczelnika Wydziału Skarbu w Ząbkowicach; data i podpis E. Krzesińskiego; pieczęć tekstowa, tusz czerwony: Izba Skarbowa we Wrocławiu; późniejsza adnotacja ręczna: 88

Państwowe Zakłady Graficzne Nr 2 Wrocław

Odpis opinii o pracowniku

Odpis opinii starostwa powiatowego w Wałbrzychu nt. kierownika referatu wojskowego Józefie Skowerendzie, zatrudnionym od 10.10.1945; opinia pozytywna; odnotowanie cech formalnych oryginału: pieczęci, podpisu wicestarosty St. Kozłowskiego; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Zagodność z oryginałem stwierdzam Kierownik Kancelarii, nieczytelny podpis

Starostwo Powiatowe

Rota ślubowania urzędnika Państwowego Urzędu Repatriacyjnego

Tekst ślubowania urzędnika Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, złożony na Konstytucję z dnia 17.03.1921 i prawa ustanowione przez Krajową Radę Narodową, podpisany przez Józefa Wnukowskiego; tekst bez polskich znaków diakrytycznych i dwoma błędami językowymi; późniejsza adnotacja ręczna: 9.

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1947

Kalendarz na rok 1947, każdy miesiąc na osobnej kartce, zaznaczone fabrycznie uroczystości, święta i wspomnienia kościelne, a także 22. lipca jako Rocznica Manifestu PKWN; liczne notatki osobiste w języku polskim i niemieckim

Wydawnictwo "Polonia" Jelenia Góra

Karta meldunkowa

Karta meldunkowa z danymi osobowymi i adresowymi Józefa Wnukowskiego, ur. 26.10.1910 r. w miejscowości Suchodoł w powiecie Husiatyń, województwo Tarnopol, przybyłego do Żagania (wtedy: Żegania) 09.03.1946 r.; późniejsza adnotacja ręczna: 8

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Karta ewakuacyjna - odpis No. 101

Odpis Karty ewakuacyjnej nr 1870, sporządzonej w biurze Rejonowego Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej ds. Ewakuacji w Stanisławowie, na nazwisko Wiktoria Jaworek, ewakuującej się z miejscowości Załucze (obwód iwanofrankiwski) do Nowego Sącza wraz z córkami: Kamilą, Bolesławą i Stanisławą oraz 10 cetnarami produktów żywnościowych i 10 przedmiotami użytku domowego; za zgodność z oryginałem poświadczył obwodowy Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obwód X Dolnego Śląska; pieczęć Pełnomocnika, podpis: ...iańska.W nagłówku nazwa: Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, od sierpnia 1945 zmieniono nazwę na Generalny Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji; stanowisko pełnomocników obwodowych zlikwidowano wraz z powołaniem Ministerstwa Ziem Odzyskanych w listopadzie 1945

Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Karta pracy - Ministerstwo Aprowizacji i Handlu

Karta ewidencyjna nr 67, na nazwisko Ziemowit Tobolewicz, zatrudnionego w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu, Departamencie Dolny Śląsk, na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału Świadczeń Rzeczowych, przyjętego do pracy 19.03.1945; na odwrocie: zamieszkałego w Wejcherowie !, pozostają na utrzymaniu: żona Wanda, synowie: Mścisław i Władysław

Ministerstwo Aprowizacji i Handlu

Instytut Śląski w Opolu - Upoważnienie

Dyrekcja Instytutu Śląskiego w Opolu upoważnia dra Władysława Świrskiego do zebrania materiału dotyczącego rozmieszczenia ludności na Opolszczyźnie; dwie pieczęcie Instytutu Śląskiego w Opolu - tekstowa i okrągła, pieczęć dyrektora IŚ, doc. dra Romana Lutmana, podpis dyrektora

Instytut Śląski w Opolu

Polska Akademia Nauk - Upoważnienie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk upoważnia dra Władysława Świrskiego do badań socjologicznych wśród pracowników PGR na Ziemiach Zachodnich; pieczęć tekstowa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, podpis dyrektora, prof. dra Jana Szczepańskiego

Polska Akademia Nauk

Pociąg do Historii: wystawa historyczno-edukacyjna: ulotka

Ulotka zawiera informacje o wystawie "Pociąg do historii", jej zakres tematyczny i informacje organizacyjne, a także informacje o Ośrodku Pamięć i Przyszłość. Patronat nad wystawą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Pociąg do Historii: wystawa historyczno-edukacyjna

Ulotka zawiera informacje o wystawie "Pociąg do historii", jej zakres tematyczny i informacje organizacyjne, a także informacje o Ośrodku Pamięć i Przyszłość. Patronat nad wystawą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczene wystawione przez Kierownika Działu Ewidencji i Kwalifikacji Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu na nazwisko Ludwik Wilczek - potwierdzenie zatrudnienia w Biurze Kadr, celem przedłożenia władzom kwaterunkowym; pieczątki: Biura Kadr DOKP Wrocław i Kierownika Działu Ewidencji i Kwalifikacji, nieczytelny podpis

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczene wystawione przez Naczelnika Biura Personalnego Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu na nazwisko Ludwik Wilczek - potwierdzenie zatrudnienia w Biurze Personalnym, wystawione w związku z zarządzeniem władz Administracyjno-Ogólnych; pieczątka DOKP Wrocław, nieczytelny podpis

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu

Mieszkanie niniejsze zajęte jest przez obywatela... / Èta kvartira zanâta graždanin...

Zaświadczenie o zajęciu mieszkania wystawione na nazwisko Ludwika ! Wilczek - adres, liczba pokoi, liczba osób; zakaz wstępu do mieszkania oraz wywozu z niego mebli i wyposażenia; poniżej powtórzony tekst w języku rosyjskim; dwa nieczytelne podpisy tej samej osoby; pieczęć okrągła Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia (Obwodu I), pieczęć tekstowa Okręgowej Komisji Związkow Zawodowych na Dolny Śląsk we Wrocławiu, pieczęć tekstowa: Zweryfikowano; 3 adnotacje ręczne

Zarząd Miejski miasta Wrocławia Miejski Urząd Obwodowy

Odpis wyciągu metrykalnego z urzędu parafialnego w Samborze

Odpis zaświadczenia o zawarciu małżeństwa przez Ludwika Wilczka i Stanisławę Kulkę w parafii rzymskokatolickiej w Samborze w dniu 26.12.1938, wystawionego przez ks. M. Ziajkę; odpis sporządził archiprezbiter i radca duchowy, proboszcz parafii św. Maurycego, Paul Peikert; pieczątka urzędu parafialnego, podpis księdza Peikerta

Katholisches Pfarramt St. Mauritius Breslau

Kwit

Pokwitowanie odbioru zaliczki na pobory służbowe urzędnika P.U.R.

Borkowski Lucjan

Przewodnik po Wrocławiu

Informator historyczno-krajoznawczy o Wrocławiu i Dolnym Śląsku - rys historyczny, przewodnik po współczesnym Wrocławiu, wykaz urzędów i instytucji publicznych m. Wrocławia wraz z podaniem adresów: banki, Urząd Bezpieczeństwa, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, biblioteki, drukarnie, hotele, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, kina, kolej, Państwowa Komunikacja Samochodowa, Miejskie Zakłady Komunikacyjne, biuro podróży Orbis, Kościół katolicki, Kościół ewangelicki, księgarnie, Milicja Obywatelska, partie polityczne, poczta, prasa, sport, spółdzielnie, szkolnictwo, szpitale, teatry, towarzystwa społeczne i naukowe, ubezpieczalnie, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, władze i instytucje miejskie, państwowe i wojskowe, wydawnictwa, inneNa s. 3. pieczątka Stanisława Gorzkowicza

Komitet Organizacyjny Dni Kultury Polskiej na Ziemiach Zachodnich

Świadectwo odejścia ze szpitala

Świadectwo odejścia ze szpitala Wasyla Litke, zamieszkałego w Jeleniej Górze, przebywającego od 27.01 do 04.02.1948 w Szpitalu Miejskim im. prof. Kostaneckiego w Jeleniej Górze z powodu rozedmy płuc, zwyrodnienia mięśnia sercowego i niedociśnienia; szpital wnioskuje o zwolnienie pacjenta z pracy na 5 dni; pieczęć tekstowa kierownik kancelarii Barbary Malczewskiej, podpis B. Malczewskiej

Szpital Miejski

Pokwitowanie

Pokwitowanie za wpłatę za mienie poniemieckie: meble.

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na miasto Wrocław

Zaświadczenie

Zaświadczenie o zakupie mebli od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego.

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na miasto Wrocław

Formularz spisowy

Formularz zawierający spis mebli będących mieniem poniemieckim, o których prawo własności ubiega się wypełniający. Formularz zawiera ponadto dane wypełniającego, miejsce pochodzenia oraz zawód dawny i obecny. Na odwrocie formularza znajduje się instrukcja wypełnienia.

Drukarnia Państwowa Nr 1 - Wrocław

Świadectwo: Kurs Administracji Samorządowej

Świadectwo uczestnictwa w IV turnusie Kursu Administracji Samorządowej przy Ministerstwie Ziem Odzyskanych w Chorzowie-Batorym (Hajduki Wielkie) i zdania egzaminu, podpisane przez członków komisji egzaminacyjnej. Na odwrocie wyszczególniono przedmioty, które wchodziły w skład kursu.

Ministerstwo Ziem Odzyskanych

Dyplom uznania

Dyplom uznania dla pracownika Nadleśnictwa za ofiarną pracę i przyczynienie się do wykonania planów gospodarczych oraz do utrwalania socjalizmu w Polsce w 6 rocznicę powstania PKWN.

Biuro Zespołu Nadleśnictw w Oleśnicy

Zaproszenie na otwartą debatę pt. Odzyskane? Postulowane? Zintegrowane?

Zaproszenie na otwartą debatę pt. Odzyskane? Postulowane? Zintegrowane? Debata o tożsamości Ziem Zachodnich i Północnych, z udziałem: prof. Andrzeja Saksona (Instytut Zachodni w Poznaniu), prof. Grzegorza Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Roberta Traby (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie), dyskusję poprowadzi: dr Wojciech kucharski (Ośrodek "Pamięć i Przyszłość")

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. Muzeum w Wielu Miejscach.

Pocztówki przedstawiające kolejno: Tramwaj na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Świerczewskiego we Wrocławiu w 1970 roku, odbudowa Opola, Kino Gierłoż w Gierłożu k. Kętrzyna w 1965, ekspedycja Instytutu Zachodniego na Warmii i Mazurach w 1949 roku, Manifestacja "Trzymamy Straż nad Odrą" w Szczecienie w 1946 roku.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Odzyskane? Postulowane? Zintegrowane? debata o tożsamości Ziem Zachodnich i Północnych

Dnia 3 marca 2017 roku zorganizowano otwartą debatę „Odzyskane? Postulowane? Zintegrowane?” na temat tożsamości Ziem Zachodnich i Północnych. W debacie wzięli udział prof. Andrzej Sakson z Instytutu Zachodni w Poznaniu, prof. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Robert Traba reprezentujący Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Dyskusję poprowadził dr Wojciech Kucharski, wicedyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Debata została zorganizowana w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, dotowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Uczniowie szkoły żydowskiej im. I. L. Pereca w Legnicy na wycieczce w Krakowie

[Portret zbiorowy uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej im. I. L. Pereca w Legnicy podczas wycieczki do Krakowa, w dolnym rzędzie trzecia od lewej Rachela Bogner (z d. Łukomska), pozostali niezidentyfikowani, przy postaci chłopca stojącego w górnym rzędzie po prawej stronie znak "x"; na odwrocie odręczny podpis] VII klasa, wycieczka do Krakowa / 1951

N.N.

Spotkanie towarzyskie nauczycieli szkół ukraińskiej i polskiej [w Białym Borze]

Nauczyciele szkół ukraińskiej i polskiej, prawdopodobnie w Białym Borze (z relacji świadek nie wynika to dokładnie), zebrani na spotkaniu towarzyskim, podczas spożywania posiłku w niezidentyfikowanym wnętrzu; druga od lewej Eugenia Koziej (Kowalczyk), czwarty od lewej prawdopodobnie Oleksy Kotyński, piąta prawdopodobnie Stefania Szulhan

Gawan Jan

Wyniki 1 do 100 z 390