wrocławskie zakłady pracy

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Terminy równoznaczne

wrocławskie zakłady pracy

Powiązane terminy

wrocławskie zakłady pracy

1825 Opis archiwalny results for wrocławskie zakłady pracy

1698 results directly related Exclude narrower terms

Informator Wrocławskie Zakłady Graficzne - numer świąteczny

Awers: logo biuletynu, grafika: róża, której płatki przechodzą w protestujących ludzi i sztandary narodowe i religijne, napis Alleluja wielkanoc 1989 / Z okazji Świąt Wielkanocnych Polski jaka żyje w naszych myślach i pragnieniach wszystkim naszym Czytelnikom życzy Redakcja rewers: krzyżówka z dwoma wypełnionymi hasłami, stopka redakcyjna

Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wrocławskich Zakładach Graficznych

Legitymacja zakładowa

Legitymacja zakładowa niezidentyfikowanej wrocławskiej fabryki, częściowo widoczna pieczątka tekstowa, tusz fioletowy Wrocławska Fabryka S... Zakład "Złotniki" Przedsiębiorstwo Państwowe... Wrocław-Złotniki ul. Żwirowa?... Urząd pocztowy Wrocław... Tel. 396-241-(2)... Stacje kol. Wrocław-Leśnica, bo... nieczytelny podpis, data ważności legitymacji: 31.08.1965; zdjęcie portretowe właścicielki legitymacji, prawdopodobnie Heleny Drzewieckiej (Szymańskiej?), podbite okrągłą pieczęcią tuszem fioletowym: W. F. S. Wydz. "Złotniki"

N.N.

Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno Ortopedycznego ustala wysokość pensji pracownicy

W związku z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30.09.1960, dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego ustala wysokość pensji Ludomiry Chruszczewskiej, pełniącej funkcję starszego kalkulatora warsztatowego, na 1400 zł + 10% sumy kwartalnych wynagrodzeń kwartalnej premii po wykonaniu planu produkcji określenie podstawy prawnej; dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno Ortopedycznego ustala wysokość pensji pracownicy

Za pełnienie funkcji starszego kalkulatora Warsztatów Ortopedycznych, Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego we Wrocławiu, ustala pobory Obywatelki Ludomiry Chruszczewskiej z dniem 1.X.1960r. według stawki 1.100 zł.+ 30 % premii. określenie podstawy prawnej; dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora; na odwrocie dwa nieistotne obliczenia ołówkiem

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Zaświadczenie o przepracowanym okresie

Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego we Wrocławiu zaświadcza, że Ob. Chruszczewska Ludomira pracowała w Warsztatach Ortopedycznych przy tut. Sanatorium od 11.VII.1960 do 30.XI.1961r. w charakterze księgowej dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora; ręczna adnotacja zdublowany okres pracy

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Decyzja o przeniesieniu pracownika

Przeniesienie Ludomiry Chruszczewskiej na stanowisko księgowej przysanatoryjnych Warsztatów Ortopedycznych wraz z ustaleniem wysokości zarobków; podstawa prawna; decyzja o anulowaniu umowy z dnia 01.10.1960; dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Decyzja o przeniesieniu pracownika

Przeniesienie Ludomiry (w tekście: Ludmiły) Chruszczewskiej na stanowisko księgowej w Dziale Finansowo-Księgowym Dzielnicowego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dotychczasowych warunkach płacy; dwie pieczęcie tekstowe, pierwsza słabo czytelna w tuszu fioletowym: Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych >>Psie Pole<< we Wrocławiu ul. Elżbiety 3/4 Telefon Nr 320-54 i 330-32; druga w tuszu czerwonym: Dyrektor Dzielnicowego Zarządu Budynków Mieszkalnych Wrocław - Psie Pole Maria Iwanicka; podpis dyrektorki

Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych

Legitymacja ubezpieczeniowa

legitymacja ubezpieczeniowa Ludomiry Chruszczewskiej, ze zdjęciem, ostatnie przedłużenie 26.11.1981 r, pieczęcie zakładów pracy: Warsztatów Ortopedycznych przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, Wrocławskiej Spółdzielni Mleczarskiej; pieczęcie służbowe lekarzy; podpisy, adnotacje ręczne

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

NSZZ Solidarność Hutmen

Awers: NSZZ / Solidarność Hutmen / 200 słowo "Hutmen" wpisane w słowo "Solidarność"Rewers: Społeczeństwo nie ma innych metod obrony przed bezprawiemjak solidarność i wzajemna pomoc (1983) obok tekstu znaczek - ltera "V" z usadowioną na jej szczycie literą "S" w okręgu

NSZZ Solidarność

II Niezależny Dzień Chemika

Zaproszenie na mszę świętą z okazji II Niezależnego Dnia Chemika w kościele pw. św. Klemensa przy Al. Pracy we Wrocławiu dnia 02.06.1985 o godz. 13; celem mszy jest modlitwa w intencji Ojczyzny, więźniów politycznych, byłych internowanych oraz w intencji własnej; na zaproszeniu wymieniono zakłady: Chemitex, Polifarb, Super-Fosfat, Pollena, Chemia oraz Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Operę i Operetkę Wrocławską; z prawej strony postać Maryi z Dzieciątkiem i profil Jana Pawła II z opisem "I pielgrzymka Ojca św. J. P. II do Ojczyzny 79-06-02

NSZZ Solidarność

Do Mieszkańców Wrocławia! Strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy informuje o strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, podjętym w dniu 26.08.1980 w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami na Wybrzeżu i innych miejscach Polski; strajk będzie kontynuowany do spełnienia żądań przez władze oraz do powrotu do pracy robotników Wybrzeża; MKS wzywa wszystkie zakłady do przyłączenia się do akcji strajkowej, z wyjątkiem kolumny sanitarnej i służb zaopatrujących ludność w podstawowe produkty i usługi; wyszczególniono 21 postulatów gdańskiego MKS i dopisano 3 dodatkowe: odblokowanie połączeń telefonicznych z innymi miastami Polski, rzetelne informowanie społeczeństwa o strajkach i postulatach, natychmiastowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta do 31 sierpnia; wyszczególniono wrocławskie zakłady, które do dnia 29 sierpnia 1980 r. przyłączyły się do strajku; u dołu 1 s. dopisek długopisem do 21 postulatów: wolne płatne soboty w 81 r.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Komunikat Nr - 2 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podaje listę 51 zakładów pracy, które przyłączyły się do strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, informuje o sytuacji w strajkujących zakładach, pomocy materialnej udzielonej mu przez kilka podmiotów, łącznością ze Szczecinem i Gdańskiem, udostępnieniu informacji mediom i braku reakcji z ich strony, na koniec o bierności władz państwowych, co skłania strajkujące zakłady pracy do powoływania Komitetów Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych; apel do wszystkucg zakładów pracy Dolnego Śląska o zakładanie Wolnych Związków Zawodowych; doniesienie z ostatniej chwili o delegacji wrocławskich intelektualistów, która przybyła do zajezdni przekazując wyrazy poparcia strajkującym i list otwarty do władz

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Solidarność nie zapomni

Ulotka wspomina dzień 15.12.1981, kiedy to o 9:00 rozpoczął się strajk okupacyjny w Pafawagu, spacyfikowany przez wojsko o godzinie 4:00.

Haratyk Wiktor

Informator Wrocławskie Zakłady Graficzne - numer świąteczny

Awers: logo biuletynu, grafika: róża, której płatki przechodzą w protestujących ludzi i sztandary narodowe i religijne, napis Alleluja wielkanoc 1989 / Z okazji Świąt Wielkanocnych Polski jaka żyje w naszych myślach i pragnieniach wszystkim naszym Czytelnikom życzy Redakcja rewers: krzyżówka, stopka redakcyjna

Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wrocławskich Zakładach Graficznych

Komunikat Nr 3 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Awers: lista zakładów, które przystąpiły do strajku - część nieczytelna, wyłonienie ścisłego Prezydium MKS, wizyta u kard. Henryka Gulbinowicza, msza święta na terenie Zajezdni nr 7, podczas której odczytano Komunikat Biura Prasowego Episkopatu na temat ocenzurowania w mediach homilii kard. Stefana Wyszyńskiego, podziękowania dla wrocławian za wsparcie materialne i solidarność, informacja o aresztowaniach wrocławskich działaczy demokratycznych - z nazwiska wymienieni Mirosława Chamcówna, Roman Duda i Jan Waszkiewicz, protest przeciw represjom i żądanie gwarancji bezpieczeństwa dla strajkujących i wspierającychRewers: tekst pt. "Czego żądać? Jak strajkować?" zawierający konkretne porady na temat postulatów - jak je formułować, na co zwracać uwagę, jak technicznie zorganizować strajk, jak reagować na postawy dyrekcji itp.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Do Mieszkańców Wrocławia! Strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy informuje o strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, podjętym w dniu 26.08.1980 w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami na Wybrzeżu i innych miejscach Polski; strajk będzie kontynuowany do spełnienia żądań przez władze oraz do powrotu do pracy robotników Wybrzeża; MKS wzywa wszystkie zakłady do przyłączenia się do akcji strajkowej, z wyjątkiem kolumny sanitarnej i służb zaopatrujących ludność w podstawowe produkty i usługi; wyszczególniono 21 postulatów gdańskiego MKS i dopisano 3 dodatkowe: odblokowanie połączeń telefonicznych z innymi miastami Polski, rzetelne informowanie społeczeństwa o strajkach i postulatach, natychmiastowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta do 31 sierpnia; wyszczególniono wrocławskie zakłady, które do dnia 27 sierpnia 1980 r. przyłączyły się do strajku. Na egzemplarzu błędnie podano numer i adres Zajezdni.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Vereinigte Holzindustrie Aktiengesellschaft

Awers: grafika przedstawiająca skład drzewny wraz z bocznicą kolejową, w łuku rzeki, z równoległym kanałem; u góry napis Vereinigte Holzindustrie Aktiengesellschaft / Zentrale Breslau 13 u dołu napis Dampfsäge-, Hobel- und Spaltwerk / Breslau 10, Verlängerte Niedergasse, Linie II, Endstation Matthiasstrasse / Telefon Ohle 445(=Zjednoczenie Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, centrala Wrocław 13 - Tartak z piłą parową, krajalnicą, rozszczepianiem, Wrocław 10 Verlaängerte Niedergasse, linia II, stacja końcowa Matthiasstrasse)Rewers: reklama zakresu usług i oferowanego materiału drzewnego, centrala - Wrocław, filia - Królewiec, biura sprzedaży - Berlin, Hamburg, Drezno, zakłady - Wrocław, Kadłub, Borsigwerk (dziś Osiedle Borsiga, Zabrze), Czerna k. Iłowy, Konradsthal (dziś Konradów, Wałbrzych), Kudowa Zdrój, Nachod; sygnatura drukarni: Druckerei Schenkalowsky, Nachfolge Breslau V Zakłady mieściły się przy dzisiejszej ulicy Browarnej (Verlängte Niedergasse).W 1935 Konradów włączono do Białego Kamienia; w 1927 Biskupice wraz z osiedlem Borsigwerk do Zabrza - używano jednak wciąż tej nazwy.

Vereinigte Holzindustrie Aktiengesellschaft

Zaświadczenie kwalifikacyjne

Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego przedsiębiorstwo państwowe. Zakład Remontowy Energetyki. Zaświadczenie kwalifikacyjne nr 22/IX/64.

Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego

Wrocławskie Święto Kwiatów

Kwiatowe wystawy organizowane były w różnych punktach miasta. N/z: wystawa kwiatów w "pafawagowskim" pociągu na peronie 5 Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Nowak Zbigniew

Wrocławskie Święto Kwiatów

Kwiatowe wystawy organizowane były w różnych punktach miasta. N/z: wystawa kwiatów w "pafawagowskim" pociągu na peronie 5 Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Nowak Zbigniew

Wrocławskie Święto Kwiatów

"Pafawag miastu" był cyklem imprez odbywających się w Parku im. Hanki Sawickiej (obecnie Park Mikołaja Kopernika) oraz na pl. Wolności w ramach Święta Kwiatów. N/z: koncert na pl. Wolności

Nowak Zbigniew

Fabryka Maszyn Budowlanych Fadroma we Wrocławiu

Fabryka Maszyn Budowlanych "Fadroma". N/z: kierownik technologicznej sekcji obsługi wydziałów Kornel Konieczny - członek Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji, jeden z najbardziej aktywnych racjonalizatorów.

Nowak Zbigniew

Fabryka Maszyn Budowlanych Fadroma we Wrocławiu

Fabryka Maszyn Budowlanych "Fadroma". N/z: inż. Leszek Mozyrko - członek Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji, aktywnych racjonalizator, m.in. wygrał konkurs na dodatkowy osprzęt do ładowarki Ł-2.

Nowak Zbigniew

Fabryka Maszyn Budowlanych Fadroma we Wrocławiu

Fabryka Maszyn Budowlanych "Fadroma". N/z: kierownik technologicznej sekcji obsługi wydziałów Kornel Konieczny - członek Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji, jeden z najbardziej aktywnych racjonalizatorów.

Nowak Zbigniew

Fabryka Maszyn Budowlanych Fadroma we Wrocławiu

Fabryka Maszyn Budowlanych "Fadroma". N/z: inż. Leszek Mozyrko - członek Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji, aktywnych racjonalizator, m.in. wygrał konkurs na dodatkowy osprzęt do ładowarki Ł-2.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów, impreza "Pafawag - miastu" na pl. Wolności we Wrocławiu. N/z: wystawa planszowa ustawiona wokół placu obrazująca 30-letni dorobek "Pafawagu".

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

XV Wrocławskie Święto Kwiatów

XV Wrocławskie Święto Kwiatów. Wystawa "1000000 kwiatów dla pafawagowców" zorganizowana w pafawagowskim trójczłonie. Ekspozycja w pociągu była prezentowana najpierw w zakładzie a później na V peronie Dworca Głównego PKP.

Nowak Zbigniew

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz we Wrocławiu

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu; "Spomasz" głównie dostarczał maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego. N/z: brygadzista Jan Stanisławski sprawdza funkcjonowanie nowo wyprodukowanych egzemplarzy nadziewarek.

Nowak Zbigniew

Wyniki 1 do 100 z 1825