Wojsko Polskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Wojsko Polskie

Terminy równoznaczne

Wojsko Polskie

Powiązane terminy

Wojsko Polskie

523 Opis archiwalny results for Wojsko Polskie

391 results directly related Exclude narrower terms

Bescheinigung! = Zaświadczenie!

dokument zaświadczający, iż Stanisław Oszczak, ur. 22.09.1927 r. w m. Sempelburg właśc. Zempelburg, dziś: Sępólno Krajeńskie, woj. wielkopolskie jest pracownikiem Rüstungsbetrieb Werk Kreising zakłady wojskowe Krzesiny, wchodzących w skład Focke-Wulf Flugzeugbau G.M.B.H. Zweigniederlassung Posen filia poznańska firmy lotniczej Focke-Wulf; dokument wystawiony dla Amtskommisar komisarz urzędowy w m. Horleburg Koźmin Wielkopolski,

Focke-Wulf Flugzeugbau G.M.B.H. Zweigniederlassung Posen

Strenger Verweis. = Surowa nagana

pismo informujące Zygmunta Garbowskiego na dokumencie błędny zapis imienia, pracownika Vereinigte Ostwerke GmbH w Milecu przedsiębiorstwo należące do Ernst Heinkel Flugzeugwerke, powstałe przypuszczalnie na bazie przedwojennej wytwórni Polskich Zakładów Lotniczych o udzieleniu mu nagany w związku ze znalezieniem u niego grzebienia wykonanego z materiału należącego do zakładu

Vereinigte Ostwerke GmbH

Bilet lotniczy Wrocław - Warszawa

bilet lotniczy Polskich Linii Lotniczych "LOT" na lot z Wrocławia do Warszawy 26.06.1968 r., zakupiony w Polskim Biurze Podróży "Orbis" we Wrocławiu 19.06.1968 r.

Polskie Linie Lotnicze "LOT"

Dwaj ułani polscy l. 20.-30. XX w.

Portret zbiorowy dwóch żołnierzy 22. Pułku Ułanów Podkarpackich, widoczne tylko popiersia, pierwszy z lewej w stopniu plutonowego w furażerce na głowie, drugi w stopniu wachmistrza w czapce okrągłej i kurtce dwurzędowej

Michał Todt

Zaświadczenie mobilizacyjne

Zaświadczenie mobilizacyjne wydawane osobom nie posiadającym karty mobilizacyjnej jako wkładka do książeczki wojskowej, na nazwisko Stanisław Jaroń; pieczęcie wystawcy - tekstowa i okrągła, pieczęć imienna kapitana Klaga, z ramienia Powiatowego Komendanta Uzupełnień; przy prawej krawędzi odręczny dopisek ołówkiem Aleja Wolności 55 GebretNa rewersie pouczenie dla posiadacza zaświadczenia

Powiatowa Komenda Uzupełnień

Przelot Papieża Jana Pawła II: Warszawa - Rzym

Koperta poczty lotniczej z obrazem pomnika Jana III Sobieskiego z Warszawy i pieczęcią okolicznościową wspominajacą przelot papieża Jana Pawła II z Warszawy do Rzymu. Na pieczeci znajduje się logo LOT-u i wizerunek Bazyliki Św. Piotra.

Poczta Polska

Zaświadczenie rejestracyjne

Zaświadczenie o zarejestrowaniu poborowego w Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Przemyślu. Na odwrocie zamieszczono pouczenie odnośnie ograniczeń związanych z rejestracją i utraty zaświadczenia.

Rejonowa Komenda Uzupełnień w Przemyślu

Życiorys kpt. Henryka Zakrzewskiego

Życiorys kpt. Henryka Zakrzewskiego spisany przez niego w Brześciu n/Bugiem dziś Brześć, Białoruś dn. 30.06.1938 (dot. przebiegu służby w szeregach Wojska Polskiego latach: 1919-1938).

Zakrzewski Henryk

Karta ewidencyjna

Karta ewidencyjna dot. przebiegu służby por. Henryka Zakrzewskiego w szeregach Wojska Polskiego w latach 1919-1929.

N.N.

Bilet lotniczy Wrocław - Warszawa

bilet lotniczy Polskich Linii Lotniczych "LOT" na lot z Wrocławia do Warszawy 26.06.1968 r., zakupiony w Polskim Biurze Podróży "Orbis" we Wrocławiu 19.06.1968 r.

Polskie Linie Lotnicze "LOT"

Akt nadawczy Nr 137

Akt nadania 12,5 ha ziemi w majątku Widiut` w gminie Olesk, powiecie Włodzimierz Wołyński, województwie wołyńskim, na podst. ustawy z dn. 17.12.1920 O nadaniu ziemi żołnierzom W. P. oraz innych aktów prawnych dla Andrzeja Albingiera; na s. 1 nagłówek: Rzeczpospolita Polska, w bordiurze z liści akantu godło II Rzeczpospolitej i napis: Akt Nadawczy; na s. 4 tekst ww. ustawy; pieczęcie: tekstowa, częściowo zatarta, tusz czerwony: Powiatowy Komitet Nadawczy we Włodzimierzu; okrągła, tusz czerwony: godło II Rzeczpospolitej, w legendzie napis: Powiatowy Komitet Nadawczy we Włodzimierzu; tekstowa, tusz fioletowy, wypełnieny ręczne: Akt powyższy wciągnięty do Księgi Hipotecznej Nr 9163 Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Łucku i zatwierdzony decyzją Wydziału Hipotecznego z/d 8 lutego 1930 r. Pisarz Hipoteczny nieczytelny podpis pisarza hipotecznego; na 4 s. zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy, wypełnienie ręczne: Sporządzono odpis Nr. rep. 3622/64... w dn. 29 II 1964 r. Państwowe Biuro... we Wrocławiu nieczytelny podpis

Powiatowy Komitet Nadawczy

Wizyta Mirosława Hermaszewskiego - pierwszego polskiego kosmonauty - we Wrocławiu

Wizyta załogi statku kosmicznego Sojuz 30 we Wrocławiu (lot w kosmosie 27 czerwca - 5 lipca 1978 r.), ppłk. Mirosława Hermaszewskiego i gen. mjr. Piotra Klimuka. N/z: odwiedziny kosmonautów i towarzyszącej im ekipy w 11 Brandenburskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Dolnośląskich we Wrocławiu (JW 1465), w której M. Hermaszewski w 1976 r. był dowódcą. Na placu apelowym kosmonauta klęka przed sztandarem bojowym jednostki, za nim stoi dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju gen. bryg. Longin Łozowicki

Nowak Zbigniew

Wizyta Mirosława Hermaszewskiego - pierwszego polskiego kosmonauty - we Wrocławiu

Wizyta załogi statku kosmicznego Sojuz 30 we Wrocławiu (lot w kosmosie 27 czerwca - 5 lipca 1978 r.), ppłk. Mirosława Hermaszewskiego i gen. mjr. Piotra Klimuka. N/z: odwiedziny kosmonautów i towarzyszącej im ekipy w 11 Brandenburskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Dolnośląskich we Wrocławiu (JW 1465), w której M. Hermaszewski w 1976 r. był dowódcą. Na placu apelowym w pierwszym rzędzie stoją: 2. od lewej gen. mjr Piotr Klimuk, 3. od lewej ppłk Mirosław Hermaszewski, 4. od lewej I sekretarz KW PZPR Ludwik Drożdż, 5. od lewej gen. bryg. Longin Łozowicki, 6. od lewej gen. lejt. Władimir Szatałow

Nowak Zbigniew

Wizyta Mirosława Hermaszewskiego - pierwszego polskiego kosmonauty - we Wrocławiu

Wizyta załogi statku kosmicznego Sojuz 30 we Wrocławiu - ppłk. Mirosława Hermaszewskiego i gen. mjr. Piotra Klimuka. N/z: odwiedziny kosmonautów i towarzyszącej im ekipy w 11 Brandenburskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Dolnośląskich we Wrocławiu (JW 1465). Przed odsłoniętą w tym dniu tablicą pamiątkową stoją Piotr Klimuk, Mirosław Hermaszewski i gen. Longin Łozowicki. Na tablicy umieszczono napis: "W okresie od 8.04. do 1.12.1976 roku Jednostką Wojskową 1465 we Wrocławiu dowodził pierwszy polski lotnik-kosmonauta mjr. dypl. pil. Mirosław Hermaszewski - a pod nim podpis - Tablica ta upamiętnia pierwszy lot kosmiczny polsko-radzieckiej załogi, który odbył się w dniach 27 czerwca - 5 lipca 1978 r."

Nowak Zbigniew

Wizyta Mirosława Hermaszewskiego - pierwszego polskiego kosmonauty - we Wrocławiu

Wizyta załogi statku kosmicznego Sojuz 30 we Wrocławiu - ppłk. Mirosława Hermaszewskiego i gen. mjr. Piotra Klimuka. N/z: odwiedziny kosmonautów i towarzyszącej im ekipy w 11 Brandenburskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Dolnośląskich we Wrocławiu (JW 1465); pierwsi z lewej M. Hermaszewski i P. Klimuk

Nowak Zbigniew

Wizyta Mirosława Hermaszewskiego - pierwszego polskiego kosmonauty - we Wrocławiu

Wizyta załogi statku kosmicznego Sojuz 30 we Wrocławiu (lot w kosmosie 27 czerwca - 5 lipca 1978 r.), ppłk. Mirosława Hermaszewskiego i gen. mjr. Piotra Klimuka. N/z: odwiedziny kosmonautów i towarzyszącej im ekipy w 11 Brandenburskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Dolnośląskich we Wrocławiu (JW 1465), w której M. Hermaszewski w 1976 r. był dowódcą. Na placu apelowym kosmonauta klęka przed sztandarem bojowym jednostki, za nim stoi dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju gen. bryg. Longin Łozowicki

Nowak Zbigniew

Wizyta Mirosława Hermaszewskiego - pierwszego polskiego kosmonauty - we Wrocławiu

Wizyta załogi statku kosmicznego Sojuz 30 we Wrocławiu (lot w kosmosie 27 czerwca - 5 lipca 1978 r.), ppłk. Mirosława Hermaszewskiego i gen. mjr. Piotra Klimuka. N/z: odwiedziny kosmonautów i towarzyszącej im ekipy w 11 Brandenburskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Dolnośląskich we Wrocławiu (JW 1465). Mirosław Hermaszewski sadzi młody dąb na placu apelowym w jednostce, którą niegdyś dowodził

Nowak Zbigniew

Wizyta Mirosława Hermaszewskiego - pierwszego polskiego kosmonauty - we Wrocławiu

Wizyta załogi statku kosmicznego Sojuz 30 we Wrocławiu (lot w kosmosie 27 czerwca - 5 lipca 1978 r.), ppłk. Mirosława Hermaszewskiego i gen. mjr. Piotra Klimuka. N/z: odwiedziny kosmonautów i towarzyszącej im ekipy w 11 Brandenburskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Dolnośląskich we Wrocławiu (JW 1465), w której M. Hermaszewski w 1976 r. był dowódcą.

Nowak Zbigniew

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: aktu promocji młodych oficerów dokonuje wiceminister obrony narodowej, gen. broni Florian Siwicki

Nowak Zbigniew

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: aktu promocji młodych oficerów dokonuje wiceminister obrony narodowej, gen. broni Florian Siwicki

Nowak Zbigniew

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: aktu promocji młodych oficerów dokonuje wiceminister obrony narodowej, gen. broni Florian Siwicki

Nowak Zbigniew

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: gen. Florian Siwicki promuje prymusa szkoły ppor. inż. Marka Kiewicza

Nowak Zbigniew

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: rodzina i znajomi wypromowanych oficerów oraz spory tłum wrocławian zgromadził się podczas trwania uroczystości

Nowak Zbigniew

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki); uroczystość miała szczególnie podniosły przebieg z uwagi na jubileusz 35-lecia WSOWZmech.

Nowak Zbigniew

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: aktu promocji młodych oficerów dokonuje wiceminister obrony narodowej, gen. broni Florian Siwicki

Nowak Zbigniew

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki); uroczystość miała szczególnie podniosły przebieg z uwagi na jubileusz 35-lecia WSOWZmech.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Haukego-Bosaka we Wrocławiu mieli okazję zapoznać się z uzbrojeniem piechoty.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Haukego-Bosaka we Wrocławiu mieli okazję zapoznać się z uzbrojeniem piechoty.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Haukego-Bosaka we Wrocławiu mieli okazję zapoznać się z uzbrojeniem piechoty.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z wojskowym sprzętem

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z wojskowym sprzętem, w tym również z czołgami i innymi wozami bojowymi

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z bronią i wojskowym sprzętem

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z wojskowym sprzętem

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z wojskowym sprzętem, w tym również z czołgami i innymi wozami bojowymi

Nowak Zbigniew

Dzień Czynu Partyjnego we Wrocławiu

Dzień Czynu Partyjnego we Wrocławiu. N/z: podchorążowie Szkoły Oficerów Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu (WSOWZmech.) formują skarpę fosy miejskiej

Nowak Zbigniew

Żołnierze podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu

Żołnierze z oddziału Obrony Terytorialnej Kraju podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu; budowę prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego "Północ", na której pracowali żołnierze-budowlańcy wykonujący roboty zbrojarskie, ciesielskie oraz prace ogólnobudowlane.

Nowak Zbigniew

Żołnierze podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu

Żołnierze z oddziału Obrony Terytorialnej Kraju podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu; budowę prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego "Północ", na której pracowali żołnierze-budowlańcy wykonujący roboty zbrojarskie, ciesielskie oraz prace ogólnobudowlane.

Nowak Zbigniew

Żołnierze podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu

Żołnierze z oddziału Obrony Terytorialnej Kraju podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu; budowę prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego "Północ", na której pracowali żołnierze-budowlańcy wykonujący roboty zbrojarskie, ciesielskie oraz prace ogólnobudowlane.

Nowak Zbigniew

Żołnierze podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu

Żołnierze z oddziału Obrony Terytorialnej Kraju podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu; budowę prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego "Północ", na której pracowali żołnierze-budowlańcy wykonujący roboty zbrojarskie, ciesielskie oraz prace ogólnobudowlane.

Nowak Zbigniew

Żołnierze podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu

Żołnierze z oddziału Obrony Terytorialnej Kraju podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu; budowę prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego "Północ", na której pracowali żołnierze-budowlańcy wykonujący roboty zbrojarskie, ciesielskie oraz prace ogólnobudowlane. N/z: szeregowcy Złotorowicz i Łysakowski wypełniają polecenia swojego dowódcy - kaprala Papierkowskiego.

Nowak Zbigniew

Żołnierze podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu

Żołnierze z oddziału Obrony Terytorialnej Kraju podczas pracy na budowie przy ul. Złotostockiej we Wrocławiu; budowę prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego "Północ", na której pracowali żołnierze-budowlańcy wykonujący roboty zbrojarskie, ciesielskie oraz prace ogólnobudowlane.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z bronią i wojskowym sprzętem

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z bronią i wojskowym sprzętem

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: w akcji samochodowy most towarzyszący, na który za chwilę będą mogły wjechać pojazdy.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie z zainteresowaniem zapoznają się z olbrzymią zgarniarką samobieżną.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z bronią i wojskowym sprzętem

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: strzelanie z pistoletów na szkolnej strzelnicy.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzanie krytego basenu uczelni.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z bronią i wojskowym sprzętem

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: podchorąży Stefan Zaczyk objaśnia zwiedzającej młodzieży zasady działania maszyny cyfrowej "Analog".

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: w akcji samochodowy most towarzyszący, na który za chwilę będą mogły wjechać pojazdy.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie z zainteresowaniem zapoznają się z olbrzymią zgarniarką samobieżną.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzanie pracowni i labolatoriów uczelni.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: w akcji samochodowy most towarzyszący, na który za chwilę będą mogły wjechać pojazdy.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: w akcji samochodowy most towarzyszący, na który za chwilę będą mogły wjechać pojazdy.

Nowak Zbigniew

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Dzień Otwartych Koszar w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: zwiedzający szkołę uczniowie zapoznają się z bronią i wojskowym sprzętem

Nowak Zbigniew

Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: aktu mianowania absolwentów na pierwszy stopień oficerski podporucznika dokonuje wiceminister MON, szef Głównego Zarządu Politycznego WP, gen. dyw. Włodzimierz Sawczuk.

Nowak Zbigniew

Promocja absolwentów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Promocja absolwentów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: na stopień podporucznika zostaje mianowany prymus uczelni Andrzej Oleksa; aktu nadania dokonuje szef wojsk inżynieryjnych MON gen. bryg. Czesław Piotrowski.

Nowak Zbigniew

Promocja absolwentów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Promocja absolwentów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: aktu mianowania absolwentów na pierwszy stopień oficerski podporucznikan dokonuje szef wojsk inżynieryjnych MON gen. bryg. Czesław Piotrowski.

Nowak Zbigniew

Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: kwiaty i gratulacje przyjmuje świeżo upieczony podporucznik Witold Niewiadowski.

Nowak Zbigniew

Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: uroczysta warta pod tablicą ku czci gen. Tadeusza Kościuszki, patrona uczelni.

Nowak Zbigniew

Promocja absolwentów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Promocja absolwentów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (obecnie po wielu reorganizacjach Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). N/z: na stopień podporucznika zostaje mianowany prymus uczelni Andrzej Oleksa; aktu nadania dokonuje szef wojsk inżynieryjnych MON gen. bryg. Czesław Piotrowski.

Nowak Zbigniew

Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Promocja absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki). N/z: aktu mianowania absolwentów na pierwszy stopień oficerski podporucznika dokonuje wiceminister MON, szef Głównego Zarządu Politycznego WP, gen. dyw. Włodzimierz Sawczuk.

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wzmacniający wały [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami].

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wzmacniający wały przy rzece [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami].

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wzmacniający wały [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami].

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wzmacniający wał przeciwpowodziow, [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami].

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wzmacniający brzeg rzeki workami z piaskiem, [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami].

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wzmacniający workami z piaskiem brzeg rzeki [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami].

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wzmacniający brzeg rzeki workami z piaskiem [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami].

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wzmacniający workami z piaskiem brzeg rzeki [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami].

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wzmacniający workami z piaskiem brzeg rzeki [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami].

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze w trakcie prac przeciwpowodziowych [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami]

Nowak Zbigniew

Powódź tysiąclecia

Żołnierze wykonujący prace przeciwpowodziowe [kanał odpływowy między Strachocinem a Swojczycami]

Nowak Zbigniew

Artyleria nad Odrą

Artyleria rozstawiona nad Odrą na Wielkiej Wyspie. W oddali w tle Mosty Chrobrego.

Nowak Zbigniew

Artyleria nad Odrą

Artyleria rozstawiona nad Odrą na Wielkiej Wyspie. W oddali w tle Mosty Chrobrego.

Nowak Zbigniew

Artyleria nad Odrą

Artyleria rozstawiona nad Odrą na Wielkiej Wyspie. W oddali w tle Mosty Chrobrego.

Nowak Zbigniew

Wyniki 1 do 100 z 523