szaber

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

szaber

Terminy równoznaczne

szaber

Powiązane terminy

szaber

22 Opis archiwalny results for szaber

22 results directly related Exclude narrower terms

Ludwik Konarski - relacja

  • Wspomnienia Ludwika Konarskiego od momentu narodzin, poprzez wydarzenia I wojny światowej. Opowiada o obronie Lwowa, w której brał udział. następnie o swojej pracy w II RP w nadleśnictwie. Podczas II wojny światowej zostaje powołany do armii, następnie po klęsce zostaje pojmany i deportowany wgłąb ZSRR gdzie zostaje osadzony w więzieniu, a następnie przetransportowany na daleką Syberię. Opisuje warunki pracy w łagrze, choroby i niedole, których był uczestnikiem. W dalszej części opowiada o długiej drodze do ojczyzny i przeciwnościach losu, które go po drodze spotykały. Po powrocie do kraju opisuje organizację życia po wojnie w PRL. Swoją pracę, przynależnośc do organizacji, oraz odznaczenia, które uzyskał aż do 1990 roku.]
  • Zakres chronologiczny: 1895-1990
  • Miejsca wydarzeń: Sędziszów (pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie), Kielce, Raszków (pow. ostrowski, woj. wielkopolskie), Chęciny (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Lwów (Ukraina), Rajgród (pow. grajewski, woj. podlaskie), Białowieża, Brześć (dawniej Litewski, Brześć nad Bugiem - Białoruś), Łuck (Ukraina), obwód swierdłowski (Rosja), Kijów (Ukraina), Łódź, Warszawa, Ostrów Wielkopolski, Wrocław.

Konarski Ludwik

Zaświadczenie o zajęciu mieszkania

zaświadczenie o zajęciu przez Aleksandra Łupaczyka mieszkania przy Kosophstrasse najprawdopodobniej Kospothstrasse, dziś ul. Daszyńskiego 75, potwierdzone okrągłą pieczęcią Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia i nieczytelnym podpisem urzędnika;

Prezydent Miasta Wrocławia

Janina Bilewicz-Berezowska - relacja

Relacja mieszkanki Kłodzka przybyłej do tego miasta w sierpniu 1945 r. dot. wojny i okupacji na Kresach Wschodnich, a także wysiedlenia i przyjazdu na ziemie zachodnie oraz pierwszych miesięcy i lat życia tamże. Zakres chronologiczny: lata 40. XX w. Miejsca wydarzeń: Stryj (obw. lwowski, Ukraina),Skole (obw. lwowski, Ukraina) , Kłodzko (woj. dolnośląskie)

Bilewicz-Berezowska Janina

Janina Bilewicz-Berezowska - relacja

Relacja Kresowianki, Janiny Bilewicz-Berezowskiej z d. Posacka, przybyłej do Kłodzka jednym z pierwszych transportów dot. życia codziennego w tym mieście w okresie powojennym. Zakres chronologiczny: (1939) 1945-1980. Miejsca wydarzeń: Stryj (Ukraina), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kudowa Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Tbilisi (Gruzja), Kijów (Ukraina), Moskwa (Rosja)

Bilewicz-Berezowska Janina

Jarosław Grabiński - relacja

Relacja powstańca warszawskiego dot. losów jego i jego rodziny w czasie kampani wrześniowej i okupacji niemieckiej, działalności konspiracyjnej i udziału w powstaniu warszawskim, a także pobytu w obozie jenieckim, powrotu do kraju i osiedlenia się we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939-1981.   Miejsca wydarzeń: Terespol (woj. lubelskie), Garwolin (woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Niemcy, Wrocław (woj. dolnośląskie), Otwock (woj. mazowieckie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Komorowo (woj. mazowieckie), Brześć (Białoruś), Częstochowa (woj. śląskie), Zawiercie (woj. śląskie), Wilno (Litwa)

Woźny Juliusz

Jan Jur - relacja

Relacja Jana Jura dotycząca jego dzieciństwa spędzonego w małej miejscowości na pograniczu polsko-niemieckim, warunków życia, pracy u okolicznych gospodarzy, próbach założenia sklepu, relacji z Niemcami, w tym zamieszkującymi po polskiej stronie granicy, następnie szeroko omówione są zdarzenia z czasów II Wojny Światowej, pracy u niemieckich osadników, wkroczenie Rosjan na okoliczne tereny, kwestie szabrowania przez ludność mienia poniemieckiego, a także przyjazd nowych osadników z terenów wschodnich Rzeczpospolitej; świadek opowiada też o swoich kolejnych pracach zarobkowych: stróża, pomocnika budowlanego, pracownika zakładów ogrodniczych i pracownika melioracji; świadek szczegółowo omawia wiele wydarzeń.   Zakres chronologiczny: 1930-1981   Miejsca wydarzeń: Mikołajewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Czarnków (woj. wielkopolskie), Gulcz (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Berlin (Niemcy), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Gajewo (pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Hamburg (Niemcy)

Jur Jan

Franciszek Falewicz - relacja

Franciszek Falewicz opisuje życie na Ziemach Zachodnich w okresie powojennym, mówi o stosunkach pomiędzy Polakami a Niemcami, życiu wiejskim, samopomocy sąsiedzkiej, wspólnych świętach, problemie szabrownictwa. Krótko wspomina też o przesiedleniu i podróży pociągiem do Słupska.   Zakres chronologiczny: 1941-1970 Miejska wydarzeń: Polany (pow. oszmiański, woj. wileńskie), Słupsk (pow. słupski, woj. pomorskie), Smołdziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Hamburg (Niemcy), Młodeczno (Białoruś), Wieliczka (woj. małopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Katowice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Falewicz Franciszek

Olga Foltyńska - relacja

Relacja Olgi Foltyńskiej, zawiera krótki opis edukacji przedwojennej, prace przymusowe w Niemczech oraz życie na Ziemiach Zachodnich po wojnie. Autorka relacji opisuje stosunki międzyludzkie, w dużej części polsko-niemieckie, a także problem biedy i alkoholizmu.   Zakres chronologiczny: 1923-1980 Miejsca wydarzeń: Komaroŭka (Komarówka, Białoruś), Poznań (woj. wielkopolskie), Berlin (Niemcy), Słupsk (woj. pomorskie), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Smołdziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Makowiska (pow. pajęczański, woj. łódzkie), Włodawa (woj. lubelskie), Ustka (pow. słupski, woj. pomorskie)

Foltyńska Olga

Juliusz Palibuda - relacja

Juliusz Palibuda opowiada o wywózce na roboty do Wrocławia, życiu w oblężonym Wrocławiu, latach powojennych w stolicy Dolnego Śląska, harcerstwie, zakładach pracy i służbie wojskowej.   Zakres chronologiczny: 1932-1990   Miejsca wydarzeń: Mikorzyn (pow. kępiński, woj. wielkopolskie), Ostrzeszów (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kazuń (pow. nowodworski, woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Poznań (woj. wielkopolskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie)

Palibuda Juliusz

Katarzyna Podlak - relacja

Katarzyna Podlak, z domu Gomułka, opisuje życie codzienne na Ziemiach Północnych po II Wojnie Światowej, niepewność ludzi przesiedlonych co do stałości zamieszkania na Ziemiach Odzyskanych, szabrownictwo, tradycjace ludowe, pomoc sąsiedzką.   Zakres chronologiczny: 1938-1990   Miejsca wydarzeń: Zachoczewie (pow. leski, woj. podkarpackie), Czysta (pow. słupski, woj. pomorskie), Garda Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Kluki (pow. słupski, woj. pomorskie), Mława (woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Słupsk (woj. pomorskie)

Podlak Katarzyna

Jarosław Krajnik - relacja

Jarosław Krajnik opisuje przesiedlenie z Bieszczad, osiedlenie na Ziemiach Północnych, stosunki między ludnością Polską a Niemiecką, pracę w kołchozie, problem szabrownictwa, tradycje ludowe, relacje sąsiedzkie.   Zakres chronologiczny: 1943-1990   Miejsca wydarzeń: Zachoczewie (pow. leski, woj. podkarpackie), Czysta (pow. słupski, woj. pomorskie), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Kluki (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupski (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Retowo (pow. słupski, woj. pomorskie)

Krajnik Jarosław

Józef Owczarek - relacja

Józef Owczark opisuje organizajce życia powojennego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, zakładanie posterunkó milicji, problem szabrownictwa, edukację, działaność w harcerstwie, pracę w rybołóstwie, relacje pomiędzy Polakami, Rosjanami, Niemcami, Ukraińcami.   Zakres chronologiczny: 1940-1990   Miejsca wydarzeń: Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Smołdzin (woj. pomorskie), Sycewice (pow. słupski, woj. pomorskie), Żelków (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Częstochowa (woj. śląskie)

Karmelita Aleksandra

Edmund Hoppe - relacja

Edmund Hoppe, opisuje odbudowę Sztumu, odgruzowywanie miasta, problem szabrownictwa, kryzys mieszkalnictwa, działalność w organizacji Służba Polsce oraz w Miejskiej Radzie Narodowej w Sztumie, społeczność rzemieślników w Sztumie, relacje pomiędzy Polakami a Niemcami.   Zakres chronologiczny: 1930-2000   Miejsca wydarzeń: Czersk (pow. chojnicki, woj. pomorskie), Sztum (pow. sztumski, woj. pomorskie), Pietrzwałd (pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie), Konin (woj. wielkopolskie)

Hoppe Edmund

Jan Matelski - relacja

Jan Matelski opisuje wybuch II Wojny Światowej, ucieczkę w stronę Warszawy, spotkanie armii niemickiej, wyjazd do Poznania, aresztowanie i prace w zakładach lotniczych, nadejście wojsk radzieckich, masowe grabieże dokonywane przez Armię Czerwoną i problem alkoholizmu wśród czerwonoarmistów. Poszukiwanie pracy na Ziemiach Zachodnich i Północnych.   Zakres chronologiczny: 1939-1978   Miejsca wydarzeń: Boguszów (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Gniewków (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Gniezno (woj. wielkopolskie), Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie), Jugowice (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Kartuzy (woj. pomorskie), Kutno (woj. łódzkie), Łask (woj. łódzkie), Mieroszów (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Sochaczew (woj. mazowieckie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Walim (pow. wałbrzyski, woj. donlośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wejherowo (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wronki (pow. szamotulski, woj. wielkopolskie), Zbąszyń (pow. nowotymski, woj. wielkopolskie)

Matelski Jan

Danuta Marciniak- relacja

Relacja Danuty Marciniak opisuje przeżycia Świadka związane z mordami dokonywanymi na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów na terenach Galicji Wschodniej i Wołynia, działalność w AK jako łączniczka i sanitariuszka. W 1945r. przesiedlenie do Szczecina, odgruzowywanie, organizacja życia w mieście, podjęcie pracy.Zakres chronologiczny: 1939-1946 Miejsca wydarzeń: Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Lwów (dawniej woj. lwowskie, obecnie Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie)

Marciniak Danuta

Marianna Dudek - relacja

Marianna Dudek z domu Barabasz opisuje dzieciństwo spędzone na żywieczczyźnie, okupację niemiecką, wyjazd na Ziemie Zachodnie i Północne, życie codzienne, religijne i społeczne, wyjazd niemieckiej ludności, pracę w szpitalu gruźliczym, edukację w szkole pszczelarskiej, działność milicji, a także szabrowanie w pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim.   Zakres chronologiczny: 1935-2018   Miejsca wydarzeń: Cięcina (woj. śląskie), Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), Byczeń (pow. ząbkowicki, woj. wolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Łódź (woj. łódzkie), Sandomierz (woj. świętokrzyskie)

Dudek Marianna

Piotr Przedcieczyński - relacja

Piotr Przedcieczyński opisuje życie na Podlasiu przed wojną, organziację życia po wojnie na Żuławach, objęcie poniemieckiego gospodarstwa, charakterystykę uprawy ziemi na Żuławach a także pomoc sąsiedzką w powojennych latach.   Zakres chronologiczny: 1924-2018   Miejsca wydarzeń: Michałówka (pow. bialski, woj. lubelskie), Ostaszewo (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Groblica (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Nowy Dwór Gdański (woj. pomorskie), Piła (woj. wielkopolskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Dziegciarka (Biała Podlaska, pow. bialski, woj. lubelskie), Leśna Podlaska (pow. bialski, woj. lubelskie), Burwin (pow. bialski, woj. lubelskie), Krasówka (pow. bialski, woj. lubelskie), Łomazy (pow. bialski, woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Tczew (woj. pomorskie), Nowa Cerkiew (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Miśk Mazowiecki (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Palczewo (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Lichnowy (pow. malborski, woj. pomorskie)

Przedcieczyński Piotr

Jan Leszczyński - relacja

Jan Leszczyński opisuje życie w Warszawie do wybuchu Powstania Warszawskiego, udział matki w Powstaniu w stopniu porucznika Armii Krajowej, mobilizacje ojca, nowe życie w okolicach Opola, problem szabrownictwa, bezkarności żołnierzy Armii Czerwonej, braki w zaopatrzeniu, następnie studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, manifestacje poparcia dla Rewolucji Węgierskiej w 1956 roku a także sprzeciw wobec marksistowskiemu nauczaniu na uczelni, opisuje również oprowadzanie zagranicznych wycieczek po Wrocławiu, pracę na kierowniczych stanowiskach w państwowych zakładach: Zakładach Przemysłu Tereneowego Materiałów Budowlanych numer 2, gdzie zajmował się poszukiwaniem poniemieckich zasobów budowlanych, w Polarze, w Diorze, w którym negocjował zasady współpracy z innymi firmami oraz w Intermodzie, gdzie został przewodniczącym rady robotniczej.   Zakres chronologiczny: 1933-2016   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Milanówek (pow. grodziski, woj. mazowieckie), Pokój (pow. namysłowski, woj. opolskie), Nowy Targ (pow. nowotarski, woj. małopolskie), Koniówka (pow. nowotarski, woj. małopolskie), Opole (woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Londyn (Wielka Brytania), Lwów (Ukraina), Krasków (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Gołaszyce (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Bielawa (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Pilawa (pow. garwoliński, woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie)

Leszczyński Jan

Remigiusz Wira- relacja

Relacja rozpoczyna się od wspomnienia nalotów niemieckich na Wieluń. W dalszym ciągu Świadek skupia się na wojennych losach swojej rodziny, wywiezionej w różne miejsca do pracy przymusowej. Następnie opisuje swoją ucieczkę od rodziny niemieckiej u której spędził wojnę. Druga część relacji skupia się na okresie powojennym: dostanie się do Oficerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej, przynależność do Związku Młodzieży Polskiej, udział w odbudowie Wrocławia, czas studiów w Wojskowej Akademii Technicznej, świadek przemówienia Władysława Gomułki na Placu Defilad w Warszawie w 1956 r., udział w uroczystościach pogrzebowych Bolesława Bieruta. Zakres chronologiczny: 1939-1956   Miejsca wydarzeń: Wieluń (pow. wieluński, woj. łódzkie), Kępno (pow. kępiński, woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Moskwa (Rosja)

Wira Remigiusz

Marian Orzechowski - relacja

Relacja Mariana Orzechowskiego rozpoczyna się od wspomnień dzieciństwa z okresu II wojny światowej, m.in. naloty niemieckie na zakłady zbrojeniowe w Starachowicach, relacje między Polakami a Niemcami, Volksdeutsche. Tuż po wojnie wyjazd do Radomia, a następnie do Wrocławia (opis zniszczeń miasta, powojenna kultura i szkolnictwo), gdzie kończy Liceum Ogólnokształcącego nr III. Na studia wyjeżdża do Rostowa, a później przenosi się do Leningradzkiej uczelni. Po czym wraca do kraju i rozpoczyna studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1969–1972 staje się dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych, a następnie w latach 1971–1975 awansuje na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz od 1984 do 1986 rektorem Akademii Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR. Wiele uwagi poświęca opisie swoich wyjazdów służbowych, podczas których spotkał m.in. Michaiła Gorbaczow. Zakres chronologiczny:1939-1989Miejsca wydarzeń: Starachowice (woj. świętokrzyskie), Radom (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Rostów na Donem (Rosja), Leningrad (obecnie Petersburg, Rosja), Warszawa (woj. mazowieckie), Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie), Lubin (woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Kraków (woj. małopolskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Płock (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Praga (Czechy), Noworosyjsk (Rosja), Phenian (obecnie Pjongjang, Korea Północna), Różki (pow. radomski, woj. mazowieckie), Augustów (pow. radomski, woj. mazowieckie).

Orzechowski Marian

Wspomnienia Danuty Kofroń

Wspomnienia autorki o wojennych przeżyciach jej i jej rodziny we Lwowie i podkrakowskiej wsi oraz o życiu po wojnie najpierw w Krakowie, a potem na Ziemiach Odzyskanych. Wspomniana jest również osoba jej stryja, który uciekł ze Lwowa i dołączył do armii gen. Andersa jako kierowca wojskowy, a po wojnie pozostał w Anglii, oraz wyjazd do Lwowa w 1988 roku. Zakres chronologiczny: 01.1941- po 10. 1956 Miejsca wydarzeń: Lwów, Lipica Murowana (woj. małopolskie, pow. bocheński), Kraków, Legnica, Wrocław

Kofroń Danuta

Stanisław Mazur - relacja

Relacja Stanisława Mazura opowiada o wyzwoleniu Francji, powrocie do Polski po wojnie, o wielonarodowości w Mieroszowie, o fabrykach, pracy milicji, pracy w KBW, pracy urzędu bezpieczeństwa, o pracowaniu, podczas gdy pół Polski strajkowało, o pochówku żołnierzy radzieckich zabitych przez NKWD.   Zakres chronologiczny: 1926 - 1981.   Miejsca wydarzeń: Hornaing (Francja), Mieroszów (woj. dolnośląskie), Białostoczczyzna, Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kalisz (woj. wielkopolskie), Golińsk (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie)

Mazur Stanisław