stan wojenny

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

stan wojenny

Terminy równoznaczne

stan wojenny

Powiązane terminy

stan wojenny

553 Opis archiwalny results for stan wojenny

553 results directly related Exclude narrower terms

Klepsydra górników z kopalni "Wujek"

Ulotka w formie zawiadomienia o śmierci - "klepsydry". W centrum krzyż z dwoma gałązkami wawrzynu, w ramiona krzyża wpisana data 16 XII 1981, na przecięciu ramion czapka górnicza, u podstawy dopisek długopisem: śp. Ponad krzyżem napis: Górnikom polskim, pod krzyżem nazwiska ofiar pacyfikacji w kopalni "Wujek" - J. Czekalski, K. Giza, J. Gnida, R. Gzik, B. Kopczak, A. Pełka, Z. Wilk, J. Stawisiński, Z. Zając. W prawym dolnym rogu znak "Solidarność". Ulotka słabo czytelna ze względu na złą jakość druku

NSZZ Solidarność

Wrocławski Komitet Pomocy Społecznej apeluje o pomoc dla opozycjonistów

Wezwanie do opieki nad uczestnikami oddolnych inicjatyw społecznych mających zwiększyć zakres swobód demokratycznych powstałych po 13 grudnia, prawdopodobnie 1981 r., oraz wyliczenie sposobów pomocy: ukrywanie, wsparcie finansowe, informowanie Polskiego Czerwonego Krzyża o zatrzymanych, ułatwianie młodzieży zatrudnienia na terenie Wrocławia, organizowanie aptek osiedlowych, podejmowanie pracy w szpitalach, PCK i innych instytucjach niosących pomoc bliźnim

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Powstała Robotnicza Partia Solidarności

Informacja o powołaniu Robotniczej Partii Solidarności i jej celach: reformach gospodarczych, reformie samorządowej, ponownym zalegalizowaniu NSZZ "Solidarność", ukaraniu winnych zbrodni stanu wojennego, uwolnieniu więźniów politycznych, przekonanie społeczeństwa do walki, a nie porozumienia, a także wyrażenie chęci nawiązania współpracy z innymi opozycyjnymi ugrupowaniami

Robotnicza Partia Solidarności

Do studentów

Awers: deklaracja utrzymania działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów pomimo formalnego rozwiązania go przez władze państwowe, informacja o utworzeniu Wrocławskiego Zarządu Akademickiego Ruchu Oporu jako głównego centrum decyzyjnego ws. studenckiego ruchu oporu, utworzeniu Biura Informacyjnego i gazetki "Biuletyn wrocławski NZS", określenie celów ARO - pomoc aresztowanym i ich rodzinom, zbieranie informacji z zakładów pracy, druk i kolportaż wydawnictw, organizowanie różnych form samokształcenia i propagowanie wśród studentów postaw wolnościowych i demokratycznych; rewers: ten sam tekst, krzywo odbity

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Poczta internowanych

Grafika: godło Polski, orzeł w koronie, z opisanym wokół tekstem Poczta Nysa/3.V.1982/internowanych/"Solidarność"

NSZZ Solidarność

Poczta internowanych

Grafika: fragment obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, twarz Maryi i Dzieciątka, napisy Pod Twoją opiekę uciekamy się Nysa82 Poczta internowanych

NSZZ Solidarność

Wolność więźniom sumienia

Wolność więźniom sumienia / ich nazwiska: K. Bzdyl / Z. Goławski / T. Jandziszak / L. Moczulski / T. Stański / T. Stychut / W. Ziębiński / To nie oni nasz dom przywiedli do ruiny... "Solidarność"

NSZZ Solidarność

Społeczeństwo polskie w warunkach stanu wyjątkowego / List otwarty - Do związkowców państw i narodów świata! Do wszystkich ludzi pracy!

Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu analizuje przemiany zachodzące w obozie rządzącym, wskazuje zaostrzenie polityki wobec NSZZ "Solidarność", prognozuje wprowadzenie stanu wyjątkowego lub obcej interwencji w Polsce i nawołuje w obu tych przypadkach do strajku powszechnego, przedstawiając plan działań i zachowań; część wypowiedzi poświęca żołnierzom Wojska Polskiego, milicjantom i pracownikom Służby Bezpieczeństwa, nawołując ich do niewystępowania przeciwko narodowi polskiemu.W Liście Otwartym NSZZ "Solidarność" Region Dolnego Śląska sprzeciwia się obarczaniu "Solidarności" odpowiedzialnością za kryzys gospodarczy w Polsce, wyjaśnia, że dąży do realizacji idei socjalizmu, nie dąży do władzy, a jedynie kontroli społecznej władzy, nie dąży do konfrontacji, jednak nie pozwoli na obcą ingerencję w sprawy wewnętrzne Polski

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

80 milionów. Numer stulecia

Ulotka promująca film "80 milionów" w reżyserii Waldemara Krzystka, dystrybuowany od 25.11.2011 r. przez Kino Świat, opowiadający historię ukrycia kasy NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk (tytułowe 80 mln zł) przez działaczy w przededniu wprowadzenia stanu wojennego; na awersie trójka głównych bohaterów filmu w postawach protestujących demonstrantów na tle milicyjnych radiowozów i tytułu filmu; informacje dotyczące filmu i logo sponsorów; na rewersie tekst streszczający fabułę, cztery kadry filmu i adres strony internetowej poświęconej filmowi

Krzystek Waldemar

80 milionów. Numer stulecia

Ulotka promująca film "80 milionów" w reżyserii Waldemara Krzystka, dystrybuowany od 25.11.2011 r. przez Kino Świat, opowiadający historię ukrycia kasy NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk (tytułowe 80 mln zł) przez działaczy w przededniu wprowadzenia stanu wojennego; na awersie trójka głównych bohaterów filmu w postawach protestujących demonstrantów na tle milicyjnych radiowozów i tytułu filmu; informacje dotyczące filmu i logo sponsorów; na rewersie tekst streszczający fabułę, cztery kadry filmu i adres strony internetowej poświęconej filmowi

Krzystek Waldemar

Decyzja... w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego...

Naczelnik Gminy w Dzierżoniowie udziela zezwolenia Tadeuszowi i Hannie Chudy na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego, w dniu 10.01.1982, z miejscowości Piława Dolna do miejscowości Poznań; dwie pieczęcie tekstowe, tusz czerwony: Naczelnik Gminy w Dzierżoniowie; w/z Naczelnika Gminy mgr Olgierd Rudnicki Sekretarz Urzędu Gminy; jedna pieczęć okrągła, tusz czerwony: Urząd Gminy Dzierżoniów; podpis O. Rudnickiego

Naczelnik Gminy

Decyzja... w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego...

Urząd Miejski w Poznaniu udziela zezwolenia Halinie i Sewerynowi Trzcińskim na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego, w dniach od 15.01.1982 do 18.01.1982, z miejscowości Poznań-Wilda do miejscowości Inowrocław; trzy pieczęcie tekstowe, tusz wiśniowy: Urzęd Miejskiego w Poznaniu-Wildzie; Kierownik Oddziału Dowodów Osobistych, Spraw Meldunkowych i Administracyjnych mgr Haliny Łomińskiej; trzecia pieczęć z tekstem Poznań-Wilda uzupełnia formularz zezwolenia; jedna pieczęć okrągła, tusz czerwony: Prezydent miasta Poznania; podpis H. Łomińskiej

Urząd Miejski w Poznaniu

Decyzja... w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego...

Urząd Miejski w Poznaniu udziela zezwolenia Adamowi Trzcińskiemu na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego, w dniach od 16.02.1982 do 18.02.1982, z miejscowości Poznań do miejscowości Warszawa; trzy pieczęcie tekstowe, tusz wiśniowy: Urzęd Miejskiego w Poznaniu-Wildzie; Kierownik Oddziału Dowodów Osobistych, Spraw Meldunkowych i Administracyjnych mgr Haliny Łomińskiej; trzecia pieczęć z tekstem Poznań uzupełnia formularz zezwolenia; jedna pieczęć okrągła, tusz czerwony: Prezydent miasta Poznania; podpis H. Łomińskiej

Urząd Miejski w Poznaniu

Decyzja... w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego...

Urząd Miejski w Poznaniu udziela zezwolenia Halinie Trzcińskiej na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego, w dniach od 12.02.1982 do 13.02.1982, z miejscowości Poznań do miejscowości Inowrocław; trzy pieczęcie tekstowe, tusz wiśniowy: Urzęd Miejskiego w Poznaniu-Wildzie; Kierownik Oddziału Dowodów Osobistych, Spraw Meldunkowych i Administracyjnych mgr Haliny Łomińskiej; trzecia pieczęć z tekstem Poznań uzupełnia formularz zezwolenia; jedna pieczęć okrągła, tusz czerwony: Prezydent miasta Poznania; podpis H. Łomińskiej

Urząd Miejski w Poznaniu

Decyzja... w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego...

Urząd Miejski w Poznaniu udziela zezwolenia Halinie Trzcińskiej na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego, w dniach od 31.01.1982 do 01.02.1982, z miejscowości Poznań-Wilda do miejscowości Inowrocław; trzy pieczęcie tekstowe, tusz wiśniowy: Urzęd Miejskiego w Poznaniu-Wildzie; Kierownik Oddziału Dowodów Osobistych, Spraw Meldunkowych i Administracyjnych mgr Haliny Łomińskiej; trzecia pieczęć z tekstem Poznań uzupełnia formularz zezwolenia; jedna pieczęć okrągła, tusz czerwony: Prezydent miasta Poznania; podpis H. Łomińskiej

Urząd Miejski w Poznaniu

Decyzja... w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego...

Urząd Miejski w Poznaniu udziela zezwolenia Halinie Trzcińskiej i synowi Sewerynowi na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego, w dniach od 17.12.1981 do 22.12.1981, z Poznania do Piławy Dolnej oraz powrót do Poznania; trzy pieczęcie tekstowe, tusz wiśniowy: Urzęd Miejskiego w Poznaniu-Wildzie; Z upoważnienia Prezydenta Miasta Kierownik Oddziału Dowodów Osobistych, Spraw Meldunkowych i Administracyjnych mgr Haliny Łomińskiej; jedna pieczęć okrągła, tusz czerwony: Prezydent miasta Poznania; podpis H. Łomińskiej; znaczek skarbowy na kwotę 20zł

Urząd Miejski w Poznaniu

Wolność

Napis "wolność" przebijający kratę więzienia, na literze "l" chorągiew stylizowana na chorągiew w napisie "Solidarność"; w prawym górnym rogu data 1 maj 83

NSZZ Solidarność

Zapraszamy do ZOOmo

Broszura z satyrycznymi rysunkami wyśmiewającymi Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jej przewodniczącego Wojciecha Jaruzelskiego, służby porządkowe i niektóre aspekty rzeczywistości PRL

Młodzieżowa Spółdzielnia Wydawnicza

Solidarność - Do Siego Roku

Rysunek bombki na gałązce choinkowej, na bombce napis w stylistyce znaku "Solidarności": DoSiegoRoku; u dołu napis "Solidarność"

NSZZ Solidarność Politechniki Wrocławskiej

Komiks o walkach z ZOMO

Niedokończony komiks o pacyfikacji zakładu przemysłowego przez siły milicji i ZOMO, na przedostatniej karcie rysunek radzieckiego generała, trzymającego za szyję wielką wronę w czarnych okularach i czapce wojskowej, mówiącego Wojtek tylko bez kawałów! Ma być 100%-owa frekwencja. Możliwe, że rysunek powstał około 1984 r, przy okazji wyborów do Rad Narodowych

N.N.

Wolność więźniom sumienia

Wolność więźniom sumienia / ich nazwiska: K. Bzdyl / Z. Goławski / T. Jandziszak / L. Moczulski / T. Stański / T. Stychut / W. Ziębiński / To nie oni nasz dom przywiedli do ruiny... "Solidarność"

NSZZ Solidarność

Wolność więźniom sumienia

Wolność więźniom sumienia / ich nazwiska: K. Bzdyl / Z. Goławski / T. Jandziszak / L. Moczulski / T. Stański / T. Stychut / W. Ziębiński / To nie oni nasz dom przywiedli do ruiny... "Solidarność"

NSZZ Solidarność

Królowa internowanych

Ulotka wytworzona najprawdopodobniej przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej i napisami: KRÓLOWA INTERNOWANYCH, NYSA '82

N.N.

Za modlitwę pamięć i pomoc serdeczne »Bóg zapłać«

Rysunek łączący w sobie motywy: głowy orła w koronie, Matki Bożej z Dzieciątkiem, ręki ściskającej drugą wystającą zza krat, krzyża; pomiędzy motywami napisy: za modlitwę pamięć i pomoc / serdeczne »Bóg zapłać« / obóz internowanych '82

internowani podczas stanu wojennego

Przybądź Janie Pawle II

Awers: podobizna Matki Bożej Częstochowskiej, napis Przybądź pod spodem podpis "solidarycą" Rodacy 83 pieczęć okrągła, zielona, przedstawiająca front katedry wrocławskiej, napis w legendzie: +Papież Jan Paweł II we Wrocławiu+21 czerwca 1983Rewers: miejsce na znaczek pocztowy, adres wydrukowany Jego / Świątobliwość / Jan Paweł II / Rzym / ITALIA

NSZZ Solidarność

Przybądź Janie Pawle II

Awers: podobizna Matki Bożej Częstochowskiej, napis Przybądź pod spodem podpis "solidarycą" Rodacy 83 pieczęć okrągła, zielona, przedstawiająca front katedry wrocławskiej, napis w legendzie: +Papież Jan Paweł II we Wrocławiu+21 czerwca 1983 u góry dopisana i zakreślona czerwonym flamastrem liczba 16Rewers: miejsce na znaczek pocztowy, adres wydrukowany Jego / Świątobliwość / Jan Paweł II / Rzym / ITALIA

NSZZ Solidarność

Ulotka Solidarności Walczącej Nr 4 - Strajk

Awers: informacja o strajku dla I zmiany w dniu 10 listopada - przeciw delegalizacji NSZZ Solidarność, przemocy, bezprawiu i biedzie; znak Solidarności WalczącejRewers: informacja o manifestacji w dniu 10 listopada o godz. 15, z żądaniami chleba i wolności, prawdy i sprawiedliwości i rejestracji NSZZ Solidarność; trasa przemarszu - pl. Czerwony - ul. Mazowiecka; wezwanie do żołnierzy i milicjantów do przyłączenia się; w prawym górnym rogu ręcznie dopisana liczba 24 w okręgu

Solidarność Walcząca

Owoc 40 lat budowy socjalizmu w Polsce

Awers: karykatura Wojciecha Jaruzelskiego z medalami na lewej piersi układającymi się w trupią czaszkę, u dołu kotwiczka Polski Walczącej w wariancie graficznym zmieniającym "P" na "S";  napis owoc 40 lat budowy socjalizmu w PolsceRewers: formularz kartki pocztowej, w miejscu na znaczek słowo "NIE" z polską flagą na przedłużeniu litery "N", wartość znaczka - 40 złotych; napis Fundusz Walki z Komunizmem

Solidarność

Solidarność - Boże Narodzenie 1983

Rysunek więziennego okna, za którym widać choinkę, przez kraty do środka wpada Gwiazda Betlejemska z napisem "Solidarność"; u góry ręcznie dopisana liczba 11 w okręgu; u dołu napis Boże Narodzenie 1983

NSZZ Solidarność Politechniki Wrocławskiej

Owoc 40 lat budowy socjalizmu w Polsce

Awers: karykatura Wojciecha Jaruzelskiego z medalami na lewej piersi układającymi się w trupią czaszkę, u dołu kotwiczka Polski Walczącej w wariancie graficznym zmieniającym "P" na "S";  napis owoc 40 lat budowy socjalizmu w PolsceRewers: formularz kartki pocztowej, w miejscu na znaczek słowo "NIE" z polską flagą na przedłużeniu litery "N", wartość znaczka - 40 złotych; napis Fundusz Walki z Komunizmem

Solidarność

13+12+81 trwa

Rysunek zakratowanego okna w murze, za kraty chwytają dwie ręce osoby będącej po drugiej stronie muru; hasło 13+XII+81 trwa

N.N.

Obywatelu wybieraj!

Rysunek podzielony na dwie strony, na obu karykatura Wojciecha Jaruzelskiego, z jednej strony ukazany z przodu z założonymi rękami, podpis "Ence-pence w której ręce?", z drugiej strony ukazany od tyłu, w rękach trzyma sierp i młot; u góry napis "Obywatelu wybieraj", przy prawej krawędzi napis RKS NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk * Wyróżnienie w konkursie przy lewej krawędzi napis Egzemplarz bezpłatny Ulotka powstała najprawdopodobniej przed wyborami do Sejmu, które odbyły się 13.10.1985 r.

RKS Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Koledzy! Przez ostatnie miesiące i dni awanturnicy z kierownictwa "Solidarności"...

Apel do robotników o nieprzyłączanie się do strajków będących rzekomą przyczyną kryzysu gospodarczego w Polsce, o niedawanie posłuchu liderom "Solidarności", przedstawionych jako "cynicznych graczy" chcących "zaspokoić swoje polityczne ambicje"; przypomnienie, że w kraju obowiązuje stan wojenny, strajki są zakazane, a udział w nich może spowodować konsekwencje karne.U góry kartki dopisek długopisem Huta Katowice

N.N.

Komunikat nr 1 Krajowego Komitetu Strajkowego ogłaszającego strajk generalny w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego

Krajowy Komitet Strajkowy informuje o wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniu działaczy "Solidarności" i w związku z tym ogłasza strajk generalny, zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami; strajk ma trwać do uwolnienia aresztowanych i odwołania stanu wojennego; KKS przypomina o zachowaniu dyscypliny, spokoju, konieczności poszanowania społecznego majątku i unikania zbędnych starć z siłami porządkowymi; za KKS podpisano: Mirosław Krupiński - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej - Andrzej Konarski, Eugeniusz Szumiejko, Jan Waszkiewicz - członkowie prezydium Komisji Krajowej - Aleksander Przygodziński - członek Komisji Krajowej; pieczęcie tekstowe Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Mirosława Krupińskiego i Eugeniusza Szumiejki; podpisy M. Krupińskiego i E. Szumiejki

Krajowy Komitet Strajkowy

Życzenia z obozu internowanych w Nysie

Życzenia od Jana Krusińskiego przebywającego w ośrodku internowania w Nysie dla żony Teresy Krusińskiej; znaczek pocztowy poczty państwowej, stempel poczty podziemnej - rozerwana krata, za którą widać płonącą świecę, napis Internowani PRL 1981-82 / obóz w Nysie

Krusiński Jan

Jego milczenie zobowiązuje nas do działania

Podobizna Lecha Wałęsy, hasło jego milczenie zobowiązuje nas do działania / "Z dnia na dzień" - Wrocław  Podczas swego aresztgu i internowania między 13.12.1981 a 14.11.1982 Lech Wałęsa wielokrotnie namawiany był, bezskutecznie, do podjęcia współpracy z władzą komunistyczną.

NSZZ Solidarność

Boże zbaw Polskę

U góry srebrna wstęga z napisem "Boze zbaw Polske"; tekst modlitwy do Maryi Panny  z 1917 r. inc.: O Przemajświętsza Maryo Panno, Królowo korony Polskiej, licznemi cudami w Ojczyźnie naszej słynąca... Expl.: Chroń nas płaszczem Twej opieki, Matko litości, przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen / pro aeterna rei memoria / obóz internowanych w Nysie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

6 lat po grudniu '81

6 lat po grudniu '81 / 12 XII spotkanie z W. Frasyniukiem / DA "Dominik" pl. Dzierżyńskiego godz. 11:00 / Międzyszkolny Komitet Oporu / Wrocław 4-ta cicha przerwa 16.12.87rysunek odwzorowany ze zdjęcia kilku milicjantów w hełmach, z pałkami i tarczami; w prawym górnym rogu ręczny dopisek A-61  Pl. Dzierżyńskiego - dziś pl. Dominikański; Międzyszkolny Komitet Oporu organizował w każdą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego tzw. milczące przerwy

Międzyszkolny Komitet Oporu

Poczta internowanych ulotka

Grafika: fragment obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, twarz Maryi i Dzieciątka, napisy Pod Twoją opiekę uciekamy się / Nysa82 / Poczta internowanych

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych - uwięzionych - niewinnie skazanych módl się za nami

Rysunek stylizowany na witraż - w łukowatym oknie wizerunek Matki Bożej w koronie z orłem, trzymającej małego Jezusa w koronie, z berłem i krzyżem na piersi; w ramie okna napis Matko internowanych - uwięzionych - niewinnie skazanych módl się za nami Obóz internowanych w narożach łuku napis Nysa / 1982 Rysunek jest mniejszy od oryginalnego tłoka pieczętnego, stąd prawdopodobnie jest kserokopią.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Radom 1976

Rysunek przedstawiający napis "Radom 1976" uderzany pałką i deptany wojskowym butem; powyżej napis Obóz internowanych Nysa 1982 Rysunek jest większy od oryginalnego tłoka pieczętnego, stąd prawdopodobnie jest kserokopią.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Stan wojenny zawieszony...

Rysunek - kontur Polski dziobany przez wronę w czapce wojskowej i czarnych okularach, powyżej napis 1983 stan wojenny zawieszony jednak dalej dziobią WRON-y

N.N.

13 XII 81 - 13 VI 82

Rysunek przedstawiający milicjanta od pasa w dół, stojącego w rozkroku na napisie "Solidarność", na widocznym fragmencie tarczy daty 13 / XII 81 / VI 82; obok napis Nysa Obóz internowanych Rysunek jest większy od oryginalnego tłoka pieczętnego, stąd prawdopodobnie jest kserokopią.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

13 XII 81 - 13 VI 82

Rysunek przedstawiający milicjanta od pasa w dół, stojącego w rozkroku na napisie "Solidarność", na widocznym fragmencie tarczy daty 13 / XII 81 / VI 82; obok napis Nysa Obóz internowanych

Haratyk Wiktor

Kartka reglamentacyjna typu B 1981 r.

Karta zaopatrzenia B No 0769358 Ważna na miesiąc luty 1981 nazwisko i imię Bronclik Janusz podany adres zamieszkania; poniżej zasady korzystania z kartyna odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem" WSS Wrocław Sklep Nr 860 Wrocław ul. Partyzantów 1 Oddział Północ 115 bloczków zachowanych

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Społeczeństwo polskie w warunkach stanu wyjątkowego

Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu analizuje przemiany zachodzące w obozie rządzącym, wskazuje zaostrzenie polityki wobec NSZZ "Solidarność", prognozuje wprowadzenie stanu wyjątkowego lub obcej interwencji w Polsce i nawołuje w obu tych przypadkach do strajku powszechnego, przedstawiając plan działań i zachowań; część wypowiedzi poświęca żołnierzom Wojska Polskiego, milicjantom i pracownikom Służby Bezpieczeństwa, nawołując ich do niewystępowania przeciwko narodowi polskiemu

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Solidarność - Boże Narodzenie 1983

Rysunek więziennego okna, za którym widać choinkę, przez kraty do środka wpada Gwiazda Betlejemska z napisem "Solidarność"; w środku ręcznie pisane życzenia świąteczne.

NSZZ Solidarność Politechniki Wrocławskiej

Polacy!!! Naszym najświętszym obowiązkiem jest walka o niepodległość Polski...

Wezwanie do walki o niepodległość Polski i niedopuszczenia do dalszych podwyzek cen, aresztowań i zwolnień, skierowane szczególnie do funkcjonariuszy MO, SB, ORMO, ZOMO i wojska, których informuje się o pozostawaniu Polski pod okupacją od 1939 r. i represjach wobec działaczy "Solidarności"; następnie wzywa się do zgromadzenia zapasów żywności na 10 dni i przygotowywaniu się do ewentualnych walk ulicznych; żądania: zwolnienia internowanych za działalność związkową, zniesienia stanu wojennego, przywrócenia praw NSZZ "S", przeprowadzenia wyborów do Rad Narodowych i Sejmu, przywrócenia do pracy i na uczelnie wydalonych za działalność związkową, przeprowadzenia ogólnonarodowej dyskusji gospodarczej; na rewersie okrągła pieczęć zielona, w kształcie koła zębatego, wewnątrz liczba 44, w legendzie napis Polski Ruch Oporu

Polski Ruch Oporu 44

W odpowiedzi na pytania. 1. Czego dokonano dla urzeczywistnienia reformy gospodarczej

Broszura informacyjno-propagandowa na temat działań państwa w związku z kryzysem społeczno-gospodarczym, w formule odpowiedzi na kolejno zadawane pytania Czy wprowadzenie stanu wojennego było koniecznością? Co warunkuje wyjście z kryzysu i Czy zaistniały warunki do realizacji tego procesu wychodzenia z kryzysu? Czym jest, a czym nie jest reforma gospodarcza i Jakie uwarunkowania społeczno-polityczne muszą być spełnione, aby była zrealizowana? Co zrobiono, aby urzeczywistnić reformę ekonomiczną i Jakie cele społeczne musi ona spełnić i Czy ograniczenie wdrażania reformy nie spowoduje uszczerbku interesów społeczeństwa? Jak wygląda sprawa ograniczenia wdrażania kompleksowej reformy ekonomicznej? Czy rozdzielnictwo materiałów i surowców musi być utrzymane i Czy jest to wynik tendencji centralistycznych, czy też niezbędna - społecznie uzasadniona - konieczność? Dlaczego nowy system cen zaopatrzeniowych i detalicznych sprzyjać będzie racjonalizacji procesów ekonomicznych?Przedsiębiorstwo jest zainteresowane w maksymalizacji zysku. Samo ustala ceny na swe wyroby. Czy ceny te muszą być rzeczywiście wysokie? Skąd czerpać żywność, jeśli nie z worka obfitości? Jednym z istotniejszych osiągnięć posierpniowej odnowy jest skrócenie czasu pracy. Czy osiągnięcia te zostaną odebrane klasie robotniczej i Jak aktualnie kształtuje się czas pracy?

Wydział Informacji KC PZPR

Przepustka nr 1110

Przepustka dla pracownika MPK Wrocław uprawniająca do poruszania się na terenie miasta w godzinach objętych zakazem, ważna od 01.09.1982 do 31.12.1982; pieczęć wystawcy i pieczęć z faksymile podpisu dyrektora Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 2 przy ul. Słowiańskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu

Za modlitwę pamięć i pomoc serdeczne »Bóg zapłać«

Rysunek łączący w sobie motywy: głowy orła w koronie, Matki Bożej z Dzieciątkiem, ręki ściskającej drugą wystającą zza krat, krzyża; pomiędzy motywami napisy: za modlitwę pamięć i pomoc / serdeczne »Bóg zapłać« / obóz internowanych '82

internowani podczas stanu wojennego

Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna: konkurs

Motywem przewodnim konkursu była 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, a hasłem słowa "Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach" Zbigniewa Herberta. Konkurs zorganizowano z okazji Święta Niepodległości (XIV edycja).

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna: konkurs

Motywem przewodnim konkursu była 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, a hasłem słowa "Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach" Zbigniewa Herberta. Konkurs zorganizowano z okazji Święta Niepodległości (XIV edycja).

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Demonstracja Solidarności we Wrocławiu 31 sierpnia 1982

Wrocław 31-08-1982 ul Mazowiecka plac pod siedzibą Zarządu Regionu NSZZ Solidarność zablokowany kordonem milicji Demonstracja Solidarności walki demonstrantów z milicją i ZOMO n/z jeden z demonstrantów w geście zwycięstwa "V"

NAF Dementi

Wyniki 1 do 100 z 553