Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Terminy równoznaczne

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Powiązane terminy

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

36 Opis archiwalny results for Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

36 results directly related Exclude narrower terms

Kupon kontrolny

Wyrwany kupon kontrolny opatrzony okrągłą pieczątką Socjalistycznego Związku Studentów Polskich z napisem AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY <PAŁACYK> Wrocław oraz pieczątką z datą 31. PAZDZ. 1981 (rok zamazany)

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Kryterium zaufania polemika z SZSP

Odpowiedź Roberta Rychlickiego z Komisji Informacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej na ulotki Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, podważająca wiarygodność deklaracji SZSP

Rychlicki Robert

Raport o stanie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

Wyszczególnienie zjawisk patologicznych występujących w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich przez autorów raportu, członków SZSP, piętnujących dyskryminację światopoglądową, nieskuteczność działań, sprawowanie władzy w przez nie-studentów, pobieranie wynagrodzeń za pełnione funkcje, sposób wyboru władz, brak działań ws. socjalno-bytowych studentów, przekształcanie klubów studenckich w przedsiębiorstwa, ograniczanie działań mediów studenckich, brak dyscypliny i odpowiedzialności za podjęte działania przez działaczy SZSP, brak odpowiedzialności za szkody materialne i zużywanie sprzętu, izolacja działaczy od szeregowych członków i ignorowanie głosów krytycznych; komentarz redakcji "Podaj dalej", opisujący okoliczności powstania raportu i poparcie go przez część studentów i wykładowców

Bator Małgorzata

Raport o stanie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

Wyszczególnienie zjawisk patologicznych występujących w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich przez autorów raportu, członków SZSP, piętnujących dyskryminację światopoglądową, nieskuteczność działań, sprawowanie władzy w przez nie-studentów, pobieranie wynagrodzeń za pełnione funkcje, sposób wyboru władz, brak działań ws. socjalno-bytowych studentów, przekształcanie klubów studenckich w przedsiębiorstwa, ograniczanie działań mediów studenckich, brak dyscypliny i odpowiedzialności za podjęte działania przez działaczy SZSP, brak odpowiedzialności za szkody materialne i zużywanie sprzętu, izolacja działaczy od szeregowych członków i ignorowanie głosów krytycznych; komentarz redakcji "Podaj dalej", opisujący okoliczności powstania raportu i poparcie go przez część studentów i wykładowców; nad komentarzem dopisek długopisem: sprawa dotycząca ew. rozwiązania SZSP 1979r.

Bator Małgorzata

Karta mieszkaniowa domu studenckiego

U góry zatarta pieczęć Politechniki Wrocławskiej Karta mieszkaniowa Nr / Podpis właściciela karty podpis Janusza Bronclika / Pokój nr 210 nr pokoju wpisany ręcznie / Ważna na rok szkolny 1975/76 rok szkolny wpisany ręcznie fotografia portretowa Janusza Bronclika, obok zatarta pieczęć, prawdopodobnie Przewodniczącego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich; na odwrocie Obywatel Janusz Bronclik Nr albumu student wydziału Budownictwa Lądowego jest mieszkańcem Domu Studenckiego przy ulicy Wittiga nr 6 pokój nr 210 Kierownik Domu Studenckiego pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Politechnika Wrocławska Dom Studencki ul. Wittiga 6 521-628 Wrocław zasady używania Karty i jej ważności, sygnatury drukarni

Politechnika Wrocławska

Panorama Racławicka we Wrocławiu - naklejka

Na biało-niebieskim tle z czerwoną bordiurą postać kosyniera z plecakiem i torbą wymachującego czapką-krakuską, napis pod kątem 45st Panorama Racławicka / we Wrocławiu w prawym dolnym rogu podpis SZSP u dołu na bordiurze napis "Introdruk" Wrocław

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

SZSP - naklejka

Na niebieskim tle z białą bordiurą logo Socjalistycznego Związku Studentów Polskich - na żółtym konturze otwartej księgi o stronie lewej białej i stronie prawej czerwonej żółte litery po przekątnej z lewej góry w prawo w dół: SZSP

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

SZSP - naklejka

Na niebieskim tle z białą bordiurą logo Socjalistycznego Związku Studentów Polskich - na żółtym konturze otwartej księgi o stronie lewej białej i stronie prawej czerwonej żółte litery po przekątnej z lewej góry w prawo w dół: SZSP

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Statut Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

okładka Statut Socjalistycznego Związku Studedntów Polskich strona 1, inc.: Deklaracja ideowa Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Jesteśmy ideowo-polityczną i masową organizacją młodzieży akademickiej... w deklaracji ideowej podkeślone długopisem dwa zdania Celem naszego działania jest wyzwolenie energii i aktywności, które w urzeczywistnieniu socjalizmu pozwolą dostrzec pełnię życia. oraz na s. 2 Pragniemy żyć w sposób pełny, autentyczny, mądry i odpowiedzialny wśród ludzi i dla ludzi. treść statutu, na s. 7 podkreślony długopisem fragment par. 1 Celem SZSP jest organizowanie młodzieży akademickiej do aktywnego udziału w budownictwie socjalizmu i przygotowanie jej do twórczego pomnażania społeczno-gospodarczego dorobku Polski Ludowej.

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Zaproszenie na koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80

Studenci Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić na uroczysty koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80 który odbędzie się dnia 5 października 1979 r. o godz. 17.00 a Auli Politechniki Wrocławskiej (budynek A-1) życzymy dobrej zabawy zatarta pieczęć okrągła, tusz fioletowy, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Rady Uczelnianej Politechniki Wrocławskiej

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Stanowisko Rady Uczelnianej SZSP UŁ w sprawie rozmów Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej z Komisją Międzyresortową

Dyrektor Departamentu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Eugeniusz Pietrasik przekazuje rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Kazimierzowi Urbanikowi treść oświadczenia Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu Łódzkiego, rozkolportowanego oraz przesłanego ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Januszowi Górskiemu; Rada Uczelniania wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia rozmów przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą z Komisją Międzyresortową w związku ze strajkami studenckimi na przełomie 1980 i 1981 r., a także coraz większym podporządkowaniem MKP Ogólnopolskiemu Komitetowi Założycielskiemu Niezależnego Zrzeszenia Studentów; MKP i KM zobowiązały się do podpisania porozumienia, z czego MKP wycofała się, zaś SZSP stoi na stanowisku, podpierając się wypowiedziami Wojciecha Walczaka z MKP i Jacka Czaputowicza z OKZ NSZ, iż porozumienie winno być podpisane niezależnie od sprawy rejestracji NZS; Rada Uczelniana jest usatysfakcjonowana osiągniętym porozumieniem, wzywa MKP do jego podpisania, uważając, że sprawy sporne winny być rozpatrzone w późniejszym terminie zgodnie z zobowiązaniami KM oraz wzywa do zakończenia akcji strajkowej

Pietrasik Eugeniusz

Krzysztof Grzelczyk - relacja

Relacja opozycjonisty, dotycząca jego działalności w ramach SZSP, SKS, KSS, ROPCiO, NZS i NSZZ Solidarność, a także pracy w Radiu Solidarność, internowania w stanie wojennym i emigracji.   Zakres chronologiczny: 1976-1992   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Grodków (pow. brzeski, woj. opolskie), Brzeg (woj. opolskie), Toronto (Kanada)

Grzelczyk Krzysztof

Wielka Sztafeta Zwycięstwa "Odra - Bałtyk"

studenci Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczący w Wielkiej Sztafecie Zwycięstwa "Odra - Bałtyk", zorganizowanej dla uczczenia 30. rocznicy kapitulacji III Rzeszy, na Przystani Zwierzynieckiej (ul. Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka) przed wyruszneiem w rejs po Odrze do Szczecina i dalej do Kołobrzegu statkiem "Nereida"

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

wnętrze zloklalizowanego w dawym pałacu Schaffgotschów przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" tuż przed zaplanowanym na 16.10.1975 r. otwarciem po pięcioletnim remoncie

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

szatnia w budynku Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 tuż przed zaplanowanym na 16.10.1975 r. otwarciem po pięcioletnim remoncie

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

wnętrze zloklalizowanego w dawym pałacu Schaffgotschów przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" tuż przed zaplanowanym na 16.10.1975 r. otwarciem po pięcioletnim remoncie

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

szatnia w budynku Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 tuż przed zaplanowanym na 16.10.1975 r. otwarciem po pięcioletnim remoncie

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

wnętrze zloklalizowanego w dawym pałacu Schaffgotschów przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" tuż przed zaplanowanym na 16.10.1975 r. otwarciem po pięcioletnim remoncie

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

klatka schodowa w budynku Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 tuż przed zaplanowanym na 16.10.1975 r. otwarciem po pięcioletnim remoncie

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

klatka schodowa w budynku Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 tuż przed zaplanowanym na 16.10.1975 r. otwarciem po pięcioletnim remoncie

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

klatka schodowa w budynku Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 tuż przed zaplanowanym na 16.10.1975 r. otwarciem po pięcioletnim remoncie

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

budynek Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 udekorowany z okazji V Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Teatru Otwartego (19-26.10.1975 r.); na banerze błędny rok "1973", kiedy odbyła się czwarta edycja festiwalu

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

budynek Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 udekorowany z okazji V Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Teatru Otwartego (19-26.10.1975 r.); na banerze z lewej strony błędny rok "1973", kiedy odbyła się czwarta edycja festiwalu

Kokurewicz Stanisław

Akademickie Centrum Kulturalne "Pałacyk"

budynek Akademickiego Centrum Kulturalnego "Pałacyk" przy ul. Tadeusza Kościuszki 34 udekorowany z okazji V Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Teatru Otwartego (19-26.10.1975 r.); na banerze błędny rok "1973", kiedy odbyła się czwarta edycja festiwalu

Kokurewicz Stanisław