satyra polityczna

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

satyra polityczna

Terminy równoznaczne

satyra polityczna

Powiązane terminy

satyra polityczna

74 Opis archiwalny results for satyra polityczna

74 results directly related Exclude narrower terms

Dzień Tajniaka

Ulotka informująca o happeningu Dzień Tajniaka, zapowiadanego na dzień 01.03.1988 na godz. 16, na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Rozkaz niecodzienny

Ulotka informująca o happeningu Melon w makaronie, mającym się odbyć 12.10.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu. Na odwrocie informacja o happeningu Drugie rozdanie papieru toaletowego, mającego się odbyć15.10.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowane przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Krasnale

Ulotka informująca o happeningu Krasnale, mającego się odbyć 01.06.1987 o godz. 15 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Krasnale

Ulotka informująca o happeningu Krasnale, mającego się odbyć 01.06.1987 o godz. 15 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Kto się boi papieru toaletowego?

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.10.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Kto się boi papieru toaletowego?

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.10.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Wrocław miastem krasnali

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.06.1988 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Wrocław miastem krasnali

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.06.1988 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Revolucja krasnali

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.06.1988 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu, zorganizowanym przez Pomarańczową Alternatywę

Pomarańczowa Alternatywa

Retransmisja

Rysunek satyryczny komentujący powiązanie telewizji z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą

NSZZ Solidarność

Retransmisja

Rysunek satyryczny komentujący powiązanie telewizji z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą

NSZZ Solidarność

Prawda nas wyzwoli

Ulotka informująca o happeningu Wigilia Rewolucji Październikowej, mającym się odbyć 06.11.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Prawda nas wyzwoli

Ulotka informująca o happeningu Wigilia Rewolucji Październikowej, mającym się odbyć 06.11.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Stepowe i leśne kozaki na Hradczanach

Ulotka informująca o happeningu Bratnia pomoc, mającym się odbyć 19.08.1988 na granicy polsko-czechosłowackiej zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę. Odręczny dopisek: 19 sierpień Śnieżka g. 14:00. Na awersie rysunek satyryczny upodobniający żołnierzy radzieckich do grzybów z hasłem Stepowe i leśne kozaki na Hradczanach

Pomarańczowa Alternatywa

Poczta uśmiechu. Marks jest...

Nadruk w kolorze jasnozielonym: rysunek Andrzeja Mleczki, przedstawiający Karola Marksa żebrzącego pod murem o pieniądze, ujęty w formie znaczka pocztowego z napisem Marks jest... / Poczta uśmiechu obok dopisek ...a gdzie kapitał? / "Solidarność" / Poczta Polska 250zł / Poczta uśmiechu

NSZZ Solidarność

Uczniowie - łączcie się!

Nadruk w kolorze jasnoniebieskim: rysunek Włodzimierza Lenina w geście pozdrowienia, w czapce i marynarce, z wpiętą w klapę plakietką z napisem "MKO", obok napisy Uczniowie - łączcie się! / Ziemia chłopom / fabryki robotnikom / soboty uczniom! / W. I. Lenin / Sobota w domu sygnatura Wrocław 87 made in Poland

Międzyszkolny Komitet Oporu

Karykatura Wojciecha Jaruzelskiego

Karykatura Wojciecha Jaruzelskiego barwy fioletowej, nawiązująca do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - zwanej "WRONą": wśród skorupek jaja z napisem "PZPR" ptak w czarnych okularach, z dystynkcjami wojskowymi przy szyi i gwiazdą generalską na skrzydle; ptak zamiast nóg wrony ma płetwy kaczki

NSZZ Solidarność

Nie będziemy dłużej pić piwa, które Polakom warzy KSS-KOR!

Rysunek przedstawiający mężczyznę (Antoni Macierewicz?) wlewającego do wielkiej kadzi trujące substancje, ponad nim na półce stoją butelki z napisami: "Anarchia", "Antyradzieckość", "Protesty"; pod rysunkiem hasło Dość tego! Nie będziemy dłużej pić piwa, które Polakom warzy KSS-KOR!

N.N.

Głosujemy / Niech żyje 1 maja

Rysunek satyryczny przedstawiajacy trybunę honorową podczas obchodów święta 1. maja - na środku trybuny postacie przypominająca Wojciecha Jaruzelskiego i Jerzego Urbana, po obu ich stronach karykaturalnie przedstawieni wojskowi i cywilni dygnitarze, pod trybuną zaś umocnienie z worków z piaskiem z żołnierzami uzbrojonymi w rkm-y, granatnik i broń maszynowąDrugi rysunek: obsceniczna satyra na wybory - ręka wsuwająca kartkę pomiędzy pośladki; hasło Głosujemy

Ogólnopolski Komitet Oporu

Zapraszamy do ZOOmo

Broszura z satyrycznymi rysunkami wyśmiewającymi Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jej przewodniczącego Wojciecha Jaruzelskiego, służby porządkowe i niektóre aspekty rzeczywistości PRL

Młodzieżowa Spółdzielnia Wydawnicza

Komiks o walkach z ZOMO

Niedokończony komiks o pacyfikacji zakładu przemysłowego przez siły milicji i ZOMO, na przedostatniej karcie rysunek radzieckiego generała, trzymającego za szyję wielką wronę w czarnych okularach i czapce wojskowej, mówiącego Wojtek tylko bez kawałów! Ma być 100%-owa frekwencja. Możliwe, że rysunek powstał około 1984 r, przy okazji wyborów do Rad Narodowych

N.N.

Pięćdziesiąt groszy

Cegiełka opozycyjna stylizowana na emitowany w PRL banknot pięćdziesięciozłotowy, zamiast podobizny Karola Świerczewskiego - pusty mundur wojskowy z ciemnymi okularami, na odwrocie zamiast Krzyża Grunwaldu zwykły krzyż grecki, na którym widać przybity napis "Solidarność", a na ramionach napisy: WP / SB / MO / Sejm ZOMO

N.N.

Owoc 40 lat budowy socjalizmu w Polsce

Awers: karykatura Wojciecha Jaruzelskiego z medalami na lewej piersi układającymi się w trupią czaszkę, u dołu kotwiczka Polski Walczącej w wariancie graficznym zmieniającym "P" na "S";  napis owoc 40 lat budowy socjalizmu w PolsceRewers: formularz kartki pocztowej, w miejscu na znaczek słowo "NIE" z polską flagą na przedłużeniu litery "N", wartość znaczka - 40 złotych; napis Fundusz Walki z Komunizmem

Solidarność

Owoc 40 lat budowy socjalizmu w Polsce

Awers: karykatura Wojciecha Jaruzelskiego z medalami na lewej piersi układającymi się w trupią czaszkę, u dołu kotwiczka Polski Walczącej w wariancie graficznym zmieniającym "P" na "S";  napis owoc 40 lat budowy socjalizmu w PolsceRewers: formularz kartki pocztowej, w miejscu na znaczek słowo "NIE" z polską flagą na przedłużeniu litery "N", wartość znaczka - 40 złotych; napis Fundusz Walki z Komunizmem

Solidarność

Jestem chory na wybory

Awers: karykatura Wojciecha Jaruzelskiego z napisem "Solidarność" przechodzącym przez jego głowę, u dołu kotwiczka Polski Walczącej w wariancie graficznym zmieniającym "P" na "S"; napis jestem chory na wyboryRewers: formularz kartki pocztowej, w miejscu na znaczek słowo "NIE" z polską flagą na przedłużeniu litery "N", wartość znaczka - 40 złotych; napis Fundusz Walki z Komunizmem

Solidarność

Jestem chory na wybory

Awers: karykatura Wojciecha Jaruzelskiego z napisem "Solidarność" przechodzącym przez jego głowę, u dołu kotwiczka Polski Walczącej w wariancie graficznym zmieniającym "P" na "S"; napis jestem chory na wyboryRewers: formularz kartki pocztowej, w miejscu na znaczek słowo "NIE" z polską flagą na przedłużeniu litery "N", wartość znaczka - 40 złotych; napis Fundusz Walki z Komunizmem

Solidarność

Wzywamy wszystkich uczciwych Ludzi Pracy na pokojową 1-Majową niezależną manifestację

Awers: Regionalny Komitet Strajkowy wzywa do opozycyjnej kontrmanifestacji w dniu 1. maja z żądaniami m. in. uwolnienia więźniów politycznych, wstrzymania podwyżek cen, przywrócenia swobód związkowych i obywatelskich; u dołu hasło Frasyniuk i Bednarz nas nie zawiedli. A Ty?Rewers: rysunek satyryczny przedstawiający robotnika uginającego się pod ciężarem organizacji komunistycznych i przejawów kryzysu gospodarczego

RKS Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Ślepowron Wydawnictwo niezależne

Gazetka satyryczna "Ślepowron" - karykatury, wiersze, satyryczne artykuły i notki; na ostatniej stronie adnotacja: Redaguje wydawnictwo "Zabawa w chowanego" (pozdrawiamy KGB i SB)

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Obywatelu wybieraj!

Rysunek podzielony na dwie strony, na obu karykatura Wojciecha Jaruzelskiego, z jednej strony ukazany z przodu z założonymi rękami, podpis "Ence-pence w której ręce?", z drugiej strony ukazany od tyłu, w rękach trzyma sierp i młot; u góry napis "Obywatelu wybieraj", przy prawej krawędzi napis RKS NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk * Wyróżnienie w konkursie przy lewej krawędzi napis Egzemplarz bezpłatny Ulotka powstała najprawdopodobniej przed wyborami do Sejmu, które odbyły się 13.10.1985 r.

RKS Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Ujęcie pasożyta... ...zpewni sukcesy gospodarcze.

Rysunek satyryczny: na tle siedzących i debatujących w ławach sejmowych postaci, trzymających napis "Arbeit macht frei", głowa mężczyzny w uździe z klapkami na oczach i podpisem Model wzorcowy made in USSR Uzdę trzyma łysy mężczyzna w okularach - zapewne Wojciech Jaruzelski, obok napis Ujęcie pasożyta... ...zpewni ! sukcesy gospodarcze.

N.N.

Pomyślności w Nowym Roku

Rysunek satyryczny - na czarnym tle biała gwiazda betlejemska goni uciekającego bałwana w mundurze i czarnych okularach, z czerwonym nosem i w czerwonym garnku na głowie; na gwieździe czerwony napis "Solidarność"; obok biały napis Pomyślności w Nowym Roku / SW OK znaczek Solidarności WalczącejNa rewersie dopisek z kop. podp. Teresa Krucińska Ulotkę wydał prawdopodobnie Oddział Katowice, gdyż Oddział Kraków uformował się dopiero w 1989 r.

Solidarność Walcząca

Stan wojenny zawieszony...

Rysunek - kontur Polski dziobany przez wronę w czapce wojskowej i czarnych okularach, powyżej napis 1983 stan wojenny zawieszony jednak dalej dziobią WRON-y

N.N.

31 VIII 83 bojkotujemy prasę reżimową / Audycja Radia Solidarność dnia: 28, 29, 30. VIII

31 VIII 83 bojkotujemy prasę reżimową / RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk / Audycja Radio Solidarność dnia 28, 29, 30.08 / Godz 22:00 (66-70MHz) / RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk7 rysunków satyrycznych, będących podziękowaniami dla różnych grup wspierających "Solidarność"RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk / Audycja Radia Solidarność Dnia 28,29,30.VIII / Godz. 22:00; 66-70 MHz / RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

RKS Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Audycja Radia Solidarność dnia: 28, 29, 30. VIII

7 rysunków satyrycznych, będących podziękowaniami dla różnych grup wspierających "Solidarność"RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk / Audycja Radia Solidarność Dnia 28,29,30.VIII / Godz. 22:00; 66-70 MHz / RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

RKS Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Nacënal'nyj pol'skij bank: 40 lat komunizmu

Ulotka w formie banknotu o nominale 50 srebrników będąca satyrycznym drukiem okolicznosciowym na 40-lecie komunizmu; na awersie karykatura Wojciecha Jaruzelskiego, na rewersie krzyż z wymienionymi datami: grudzień 1970, czerwiec 1976, czerwiec 1956, grudzień 1981 oraz nazwiskami dygnitarzy partyjnych.

N.N.

Pięćdziesiąt groszy

Cegiełka opozycyjna stylizowana na emitowany w PRL banknot pięćdziesięciozłotowy, zamiast podobizny Karola Świerczewskiego - pusty mundur wojskowy z ciemnymi okularami, na odwrocie zamiast Krzyża Grunwaldu zwykły krzyż grecki, na którym widać przybity napis "Solidarność", a na ramionach napisy: WP / SB / MO / Sejm ZOMO

N.N.

Szopka noworoczna 1985/6

Polonus Anonim / Szopka noworoczna 1985/6 / Pogody ducha i wytrwałości życzy Solidarność Walcząca tekst szopki

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Jeden Polak jest Papierzem... / Pożegnanie

Dwa wierszyki opozycyjne komentujące sytuację gospodarczą i polityczną Polski w l. 1980-81; wspomniane w pierwszym wierszu: pontyfikat Jana Pawła II, posadę Zbigniewa Brzezińskiego jako doradcy prezydenta USA Jimmiego Cartera, zadłużenie Polski wobec państw zachodnich i ZSRR; wspomniane w drugim: wywóz polskiej żywności do ZSRR, nierówną pozycję Polski w wymianie towarowej z ZSRR, olimpiada w Moskwie w 1980 r.; wiersze pełne złośliwych ocen polskich władz i ich stosunków z kierownictwem ZSRR 1980 - olimpiada w Moskwie1981 - koniec prezydentury Jimmiego Cartera i służby Zbigniewa Brzezińskiego w Białym Domu

N.N.

1988 kalendarz

W górnej części kalendarza umieszczono karykaturę Michaiła Gorbaczowa i gen. W. Jaruzelskiego z tekstem: REFORMY Z GUMĄ CZY BEZ? u dołu znaczek Solidarności

NSZZ Solidarność

To nic, ale mamy za to socjalizm!

Ulotka z napisem: To nic, ale mamy za to socjalizm! pośrodku rysunek obszarpanego człowieka z węzełkiem na kiju autorstwa Zygmunta Błażaka, u dołu cytat z "Maratonu Kabaretonu", Opole 1981 wraz z inicjałami autora rysunku 

Solidarność

Zakazane piosenki

10 zwrotek piosenki komentującej wydarzenia polityczne z końca 1980 r. - odwołanie Edwarda Gierka z Komitetu Centralnego PZPR i proces o nadużycia finansowe, procesy Macieja Szczepańskiego, byłego przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji oraz Kazimierza Tyrańskiego, byłego dyrektora centrali eksportowo-importowej Minex, usunięcie ze stanowiska premiera Piotra Jaroszewicza i potem Edwarda Babiucha

N.N.