rolnictwo

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

rolnictwo

Terminy równoznaczne

rolnictwo

Powiązane terminy

rolnictwo

272 Opis archiwalny results for rolnictwo

272 results directly related Exclude narrower terms

Gospodarstwo w Pustkowie Żurawskim

Róża Lindemann, Genowefa Lindemann i Waleria Falkowska obok jednego z gospodarstw rolnych [w Pustkowie Żurawskim]; na drugim planie widoczne maszyny rolnicze;

Kaeber Gerhard Jerzy

Akt Nadania Nr 80/5 (Wypis)

akt nadania Krystynowi Siekańskiemu ur. w Nagłowicach w pow. jędrzejowskim, woj. kieleckie dzis woj. świętokrzyskie działki rolnej nr 91 w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie; na obu stronach dokumentu herby - z lewej strony: Wrocławia, Kostrzyna nad Odrą i (przypuszczalnie) Opola; z prawej strony: Szczecina i dwa niezidentyfikowane

Ministerstwo Ziem Odzyskanych

Wezwanie płatnicze

adresatem pisma Krystyn Siekański zam. w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

Państwowy Bank Rolny Oddział we Wrocławiu

Odwołanie

odwołanie Krystyna Siekańskiego, zam. w Procanach, gm. Procany, pow. ząbkowicki dziś Zwrócona, gm. Ząbkowice Śląskie, pow. ząbkowicki w sprawie wezwania płatniczego AZO-MF-511; przypuszczalnie kopia pisma wysłanego 08.11.1947 r., o czym świadczy załączony dowód nadania

Siekański Krystyn

Pismo Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego do Krystyna Siekańskiego w sprawie wymiaru zaliczki za gospodarstwo poniemieckie

odpowiedź p.o. naczelnika Wydziału Finansów Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego Andrzeja Skrzyńskiego siedziba wydziału mieściła się w Cieplicach Śląskich-Zdroju, dziś w granicach administracyjnych Jeleniej Góry na odwołanie Krystyna Siekańskiego w sprawie wymiaru zaliczki za gospodarstwo poniemieckie w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie; zob. AZO-MF-512

Urząd Wojewódzki Wrocławski

Powołanie do pracy w szkole

powołanie Stanisławy Siekańskiej do pracy w charakterze nauczycielki w szkole PR przyszpuszczalnie Przysposobienia Rolniczego w Zwróconej w pow. ząbkowickim

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Akt nadania

akta nadania gospodarstwa rolnego we wsi Poźrzadło w gm. Łagów w ówczesnym pow. sulęcińskim, woj. poznańskim dziś w pow. świebodzińskim, woj. lubuskim Janowi Sławkowi, ur. we wsi Olszanik w pow. samborskim, przedwojennym woj. lwowskim dziś Vìl′šanik na Ukrainie; w górnej części grafika z godłem Polski; z lewej strony herby: Wrocławia, Kostrzyna nad Odrą i przypuszczalnie Opola; z prawej strony herb Szczecina oraz dwa niezidentyfikowane

Starostwo Powiatowe Sulęcińskie

Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" - Ziemia Kielecka - Wiciowe posłanie ZMW Ziemi Kieleckiej

Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" Ziemi Kieleckiej informuje o działalności Związku jako politycznej, świeckiej, niezależnej, niemarksistowskiej, ogólnopolskiej organizacji społeczno-wychowawczej opartej na etyce chrześcijańskiej, której celem jest odrodzenie duchowe i moralne narodu, walka z patologiami społecznymi, praca na rzecz kraju i lokalnej społeczności; autorzy posłania podkreślają znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej i wzywają do działalności na rzecz społeczeństwa, nauki i samorozwoju, proszą także o wsparcie materialne i duchowe i zachęcają do wstąpienia w szeregi Związku;adresatami posłania są Delegaci I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność", członkowie "Solidarności" w mieście i na wsi, ludzie dobrej woli w Polsce i za granicą oraz członkowie ZMW "Wici"

Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici"

Akt nadania ziemi nr 457

Akt nadania ziemi nr 457 wystawiony na nazwisko Władysław Grabowski przez Starostwo Powiatowe Opolskie, Opole 16.07.1947.

Ministerstwo Ziem Odzyskanych

Akt nadania ziemi nr 457

Akt nadania ziemi nr 457 wystawiony na nazwisko Władysław Grabowski przez Starostwo Powiatowe Opolskie, Opole 16.07.1947.

Ministerstwo Ziem Odzyskanych

Pomnik pary rumaków w centrum miejscowości Pępowo

Pępowo - wieś w danym województwie leszczyńskim. N/z: pomnik pary rumaków w centrum miejscowości (symbolizujący bogactwo wsi słynącej ze stadniny koni); za pomnikiem przejeżdżający na ulicy ciągnik z maszyną rolniczą

Nowak Zbigniew

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Rolnik uprawia ziemie, w tle fabryka celwiskozy – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex – Celwiskoza w Jeleniej Gorze. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Rolnik uprawia ziemie, w tle fabryka celwiskozy – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex – Celwiskoza w Jeleniej Gorze. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Rolnik uprawia ziemie, w tle fabryka celwiskozy – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex – Celwiskoza w Jeleniej Gorze. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Rolnik uprawia ziemie, w tle fabryka celwiskozy – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex – Celwiskoza w Jeleniej Gorze. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Rolnik uprawia ziemie, w tle fabryka celwiskozy – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex – Celwiskoza w Jeleniej Gorze. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Fabryka celwiskozy w Jeleniej Gorze – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex - Celwiskoza. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Rolnik uprawia ziemie, w tle fabryka celwiskozy – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex – Celwiskoza w Jeleniej Gorze. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Rolnik uprawia ziemie, w tle fabryka celwiskozy – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex – Celwiskoza w Jeleniej Gorze. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Rolnik uprawia ziemie, w tle fabryka celwiskozy – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex – Celwiskoza w Jeleniej Gorze. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Celwiskoza

Jelenia Góra, 1989. Rolnik uprawia ziemie, w tle fabryka celwiskozy – Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex – Celwiskoza w Jeleniej Gorze. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pracownicy Pafawagu pomagają rolnikom

pracownicy Państwowej Fabryki Wagonów "Pafawag" we Wrocławiu przy pracach polowych w ramach propagandowej akcji łączności miasta i wsi;

Godycki-Ćwirko Witold

Młócka

niezidentyfikowani mieszkańcy Brzózki podczas młócki

Czyżowicz Augustyn

Pracownicy Pafawagu pomagają rolnikom

pracownicy Państwowej Fabryki Wagonów "Pafawag" we Wrocławiu przy pracach polowych w ramach propagandowej akcji łączności miasta i wsi;

Godycki-Ćwirko Witold

Pracownicy Pafawagu pomagają rolnikom

pracownice Państwowej Fabryki Wagonów "Pafawag" we Wrocławiu przy pracach polowych w ramach propagandowej akcji łączności miasta i wsi;

Godycki-Ćwirko Witold

Pracownicy Pafawagu pomagają rolnikom

pracownik Państwowej Fabryki Wagonów "Pafawag" we Wrocławiu przy pracach polowych w ramach propagandowej akcji łączności miasta i wsi;

Godycki-Ćwirko Witold

Pracownicy Pafawagu pomagają rolnikom

pracownicy Państwowej Fabryki Wagonów "Pafawag" we Wrocławiu pomagają rolnikom w ramach propagandowej akcji łączności miasta i wsi;

Godycki-Ćwirko Witold

Sobocisko

widok na Sobocisko od południowego wschodu; z prawej strony widoczny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Jachym Henryk

Sobocisko

droga łącząca Sobocisko z Miłonowem; w oddali widoczny stary cmentarz w Miłonowie [zob. F-793]

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek gospodarczy, w czasie kiedy wykonano fotografię pełniący funkcję bazy spółdzielni rolniczej w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

budynek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sobocisku; na parkingu Polski Fiat 125 p, obok widoczny fragment Polskiego Fiata 126p

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesione przed 1945 r. zabudowania gospodarcze przy budynku nr 57 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek gospodarczy w gospodarstwie nr 57 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiona przed 1945 r. stodoła przy budynku mieszkalnym nr 57 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiona przed 1945 r. obora przy budynku mieszkalnym nr 57 w Sobocisku

Jachym Henryk

Zabardowice

fragment parku przypałacowego w Zabardowicach z murkami o nieustalonym przeznaczeniu

Jachym Henryk

Zabardowice

zabudowania gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

zabudowania gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

budynek gospodarczy [przypuszczalnie magazyn zbożowy] Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należący do tamtejszego folwarku; za budynkiem widoczny fragment pałacu

Jachym Henryk

Zabardowice

budynek gospodarczy [przypuszczalnie magazyn zbożowy] Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należący do tamtejszego folwarku; w tle fragment pałacu

Jachym Henryk

Zabardowice

budynki gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

budynki gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

budynki gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku; na podwórzu widoczny ciągnik [Ursus C-330]

Jachym Henryk

Zabardowice

budynek gospodarczy Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - do 1945 r. należący do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

transformator przy dawnym folwarku w Zabardowicach

Jachym Henryk

Zabardowice

obora i podwórze przy wzniesionym przed 1945 r. domu nr 1 w Zabardowicach

Jachym Henryk

Zabardowice

wzniesiona przed 1945 r. obora przy budynku nr 11 w Zabardowicach

Jachym Henryk

Zakrzów

wzniesiony przed 1945 r. budynek administracyjny Stacji Hodowli Roślin w Zakrzowie

Jachym Henryk

Wniosek o przyznanie prawa własności nieruchomości ziemskiej (rolnej) na Ziemiach Odzyskanych

wniosek Krystyna Siekańskiego, ur. w Nagłowicach dziś pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, 01.09.1939 r. zam. w Chęcinach dziś pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, przed przyjazdem na ziemie zachodnie i północne zam. w Jędrzejowie wówczas woj. kieleckie, dziś woj. świętokrzyskie o przyznanie prawa własności nieruchomości rolnej w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie, wniosek wypełniony 06.12.1946 r., złozony 09.12.1946 r.

Siekański Krystyn

Alina Dąbrowska

Alina Dąbrowska, urodzona 23 kwietnia 1923 roku w Wesołej. Podczas wojny aresztowana za przekazanie tajnych dokumentów konspiracji, osadzona w więzieniu w Łodzi, później przeniesiona do Auschwitz. Po ewakuacji obozu przenoszona do innych m.in. Ravensbruck i Buchenwaldu. Uciekła z transportu i dołączyła do Armii Berlinga jako sanitariuszka. Z armią wróciła do kraju. Po wojnie ukończyła Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie. Jako dyplomatka pracowała na placówkach zagranicznych do 1991 roku.

Buko Maria

Wyrób lnu

Barbara Pietruszka [z lewej] z synową i wnuczką podczas wyrobu lnu

Pietruszka Piotr

Młócka

niezidentyfikowani mieszkańcy Brzózki podczas młócki

Czyżowicz Augustyn

Rodzina Czyżowiczów

rodzina Czyżowiczów przed swoim gospodarstwem w Sąsiadowicach [przed 1939 r. pow. samborski, woj. lwowskie]; od lewej: Augustyn, Helena, ich rodzice oraz Antoni

Rokiński Franciszek

Wzgórze w Gaju Oławskim

wzgórze [zwane przez miejscowych "Tureckim Wzgórzem"] w Gaju Oławskim [wys. 169,5 m n.p.m.]; na szczycie widoczna wieża triangulacyjna

Jachym Henryk

Dom nr 31 w Gaju Oławskim

zabytkowy budynek mieszkalny nr 31 w Gaju Oławskim wraz z przylegającymi zabudowaniami gospodarczymi

Jachym Henryk

Dom nr 36 w Gaju Oławskim

zabytkowy budynek mieszkalny nr 36 w Gaju Oławskim wraz z przylegającymi zabudowaniami gospodarczymi

Jachym Henryk

Wyniki 1 do 100 z 272