Polacy we Francji

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Polacy we Francji

Terminy równoznaczne

Polacy we Francji

Powiązane terminy

Polacy we Francji

31 Opis archiwalny results for Polacy we Francji

31 results directly related Exclude narrower terms

Władysława Wojcieszak - relacje

Relacja Władysławy Wojcieszak dot. Stowarzyszenia Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolny Śląsk, którego jest prezesem, działalności, struktur i organizacji wydarzeń przez stowarzyszenie. Władysława Wojcieszak opowiada historii rodziny męża - Rajmunda Wojcieszaka, życia we Francji, pracy górników polskich, relacji z ludnością francuską, organizacji życia po wojnie i osadnictwa na ziemi zachodniej.   Zakres chronologiczny: 1920 - 2014   Miejsca wydarzeń: Alzacja i Lotaryngia, Mericurt-Coron, Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Paryż (Francja), Boguszów-Gorce (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Szczawno Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Rakutowo (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie), Świebodzice (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Jedlina Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), Zgorzelec (woj. dolnośląskie)

Wojcieszak Władysława

Janina Grunin - relacja

Relacja Janiny Grunin dot. dzieciństwa i młodości spędzonej we Francji, wraz z rodziną polskich robotników, zakończenia II wojny światowej, ewakuacji przed nadciagającym frontem pod granicę Szwajcarską, aktywności w harcerstwie francuskim, kultywowania nauki języka polskiego na emigracji, decyzji o powrocie do Polski, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, edukacji, pracy na poczcie, życia codziennego. Świadek opowiada również o losach bliskich osób, które również były we Francji.   Zakres chronologiczny: 1933 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Argenteuil (Francja), Paryż, Szwajcaria, Wrocław (woj. dolnośląskie), Piechowice (pow. jeleniogóski, woj. dolnośląskie), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Ogorzelec (pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie)

Grunin Janina

Stefania Młyniec (Ofiara) - relacja

Relacja Stefanii Młyniec, z d. Ofiara, dotycząca jej lat dziecinnych w kolonii polskiej w Firminy i nauki w Villard-de-Lans we Francji, następnie przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane; wypowiedzi uzupełnia syn świadek, Eugeniusz Młyniec, rozwijając głównie wątek życia codziennego wśród reemigrantów z Francji w Jedlinie Zdroju.   Zakres chronologiczny: 1930 - 2015   Miejsca wydarzeń: Firminy (Francja), Villard-de-Lans (Francja), Jedlina Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wieliczka (woj. małopolskie), Stalowa Wola (woj. podkarpackie), Cannes (Francja), Londyn (Wielka Brytania), Ricamarie (Francja), Le Chambon-Feugerolles (Francja)

Ofiara-Młyniec Stefania

René Lisiewicz - relacja

Relacja René Lisiewicza dotycząca jego dzieciństwa we Francji, uczęszczania do szkoły polonijnej w Houilles pod Paryżem i szkół francuskich w L'Abbaye de Cendras i Alès, życia codziennego w międzynarodowej kolonii robotniczej w L'Abbaye de Cendras, życia kulturalnego skupionego wokół polskiej parafii, nielegalnego przyjazdu do Polski w 1947 r., środowiska reemigrantów w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym, stosunków z zamieszkującymi je tuż po wojnie Niemcami, stosunków z Polakami przybyłymi z innych regionów Europy, okoliczności emigracji jego rodziców do Francji, odwiedzin u swojego ojca chrzestnego-Ukraińca we Lwowie w 1962 r.; świadek w mniejszym zakresie porusza takie wątki jak nauka w szkołach górniczych (Wałbrzych, Dąbrowa Górnicza), praca w wałbrzyskich kopalniach, swoje związki z kulturą francuską i trudności administracyjne związane z posiadaniem francuskiego imienia, kontakty z Jerzym Putramentem, obecność różnych narodowości w powojennym Wałbrzychu, podział polonii francuskiej na dwa ideologiczne obozy   Zakres chronologiczny: 1944 - 1965   Miejsca wydarzeń: L'Abbaye de Cendras (Francja), Houilles (Francja), Paryż (Francja), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie), Jedlina Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Praga (Czechy), Maków Mazowiecki (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Poznań (woj. wielkopolskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Ludwikowice Kłodzkie (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Lisiewicz René

Renata Fyda-Karwowska - relacja

Relacja Renaty Fyda-Karwowskiej, córki polskiego attaché wojskowego we Francji, wysłanego tam z powodu politycznych zawirowań w Polsce w l. 30. XX w.; świadek opowiada o swoich rodzicach i życiu na kresach wschodnich przed II Wojną Światową, nauce we francuskiej szkole podstawowej i liceum polskim w Villard de Lans, nauczycielach i koleżankach, rzeczywistości wojennej, przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane, wstąpieniu do Związku Harcerstwa Polskiego, zainteresowaniach lekkoatletycznych, studiach architektonicznych i członkostwie w Akademickim Związku Sportowym na Politechnice Gdańskiej, pracy w szczecińskich przedsiębiorstwach "Miastoprojekt" i "Inwestprojekt"; świadek wtrąca też refleksje na temat obyczajowości i różnicach kulturowych polsko-francuskich   Zakres chronologiczny:1918-1960   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Paryż (Francja), Villard de Lans (Francja), Grenoble (Francja), Compiègne (Francja), Dachau (Niemcy), Mauthausen (Austria), Gdańsk (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodnopomorskie), Katowice (woj. śląskie), Mandelieu-la-Napoule (Francja), Cannes (Francja), Helsinki (Finlandia), Londyn (Wielka Brytania), Moskwa (Rosja)

Fyda-Karwowska Renata

Irena Adamczyk (Mróz) - relacja

Relacja Ireny Mróz z d. Adamczyk dotycząca jej dzieciństwa we Francji, nauki w polskich liceach w Villard de Lans i Paryżu, warunkach życia i warunkach nauczania, atmosferze w nich panującej, nauczycielach oraz koleżankach i kolegach, zmianach w szkołach pod koniec wojny związanych z przemianami politycznymi w Polsce, a także o działalności w Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość, wydarzeniach w Vassieux-en-Vercors i pomocy w ukrywaniu jednego z dowódców polskiej konspiracji, na końcu o przyjeździe na tzw. Ziemie Odzyskane, pracy i życiu codziennym w powojennym Wałbrzychu.   Zakres chronologiczny: 1929-1956   Miejsca wydarzeń: Tocquegnieux (Francja), Ricamarie (Francja), Villard de Lans (Francja), Paryż (Francja), Lyon (Francja), Grenoble (Francja), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wielkopole (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Adamczyk Irena

Władysław Wieczorek - relacja

Relacja Władysława Wieczorka dotycząca życia codziennego w polskiej kolonii w Trumilly w Alzacji, warunków pracy, szkolnictwa francuskiego i polonijnego, nauki i życia w polskim liceum w Paryżu, relacji polsko-francuskich i rzeczywistości wojennej we Francji, organizacjach polonijnych, następnie świadek opowiada o repatriacji i warunkach życia podczas jej trwania, a także o pierwszym okresie pobytu na tzw. Ziemiach Odzyskanych w Bolesławcu, wspomina też swoją pracę we wrocławskich przedsiębiorstwach PAFAWAG, Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne, Zakłady Sprzętu Grzewczego oraz pobyt w Tunezji na kontrakcie zarobkowym; relacja jest nasycona wieloma szczegółami i pobocznymi wątkami wnoszącymi dodatkowe informacje na tematy obyczajowe i społeczne w optyce relacji polsko-francuskich i relacji polskich imigrantów z różnych stron Europy.   Zakres chronologiczny: 1930-2015   Miejsca wydarzeń: Ormoy-le-Davien (Francja), Trumilly (Francja), Paryż (Francja), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Bordeaux (Francja), Chomentówek (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Tarnowskie Góry (woj. śląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Susa (Tunezja), Tunis (Tunezja), Wałbrzych (woj. dolnośląskie)

Wieczorek Władysław

Józef Owsik - relacja

Relacja Józefa Owsika, opowiadającego historię emigracji zarobkowej swoich rodziców do Francji, swojej nauki w szkole francuskiej i polskim liceum w Paryżu, następnie o motywach przyjazdu do Polski, pobycie w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w Międzylesiu, studiach w Warszawie, pracy w elektrowniach w Rożnowie i Legnicy oraz wrocławskim Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Energii Jądrowej, a także w NRD po 1989 r.; świadek wspomina żołnierskie doświadczenia swego ojca z pacyfikacji Wilna w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jego przynależność do Organizacji Pomocy Ojczyźnie, trudnościach w kontaktach z pozostałą we Francji rodziną po 1945 r., a także o obecności żołnierzy rosyjskich w Legnicy i roli organów bezpieczeństwa w energetyce, mówi także o swojej tożsamości narodowej   Zakres chronologiczny: 1918-1960   Miejsca wydarzeń: Rouen (Francja), Limoges (Francja), Paryż (Francja), Hawr (Francja), Verdun (Francja), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Rożnów (pow. nowosądecki, woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Osmolin (pow. gostyniński, woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Oświęcim (woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Lipsk (Niemcy), Gdańsk (woj. pomorskie), Rożnów (woj. małopolskie)

Owsik Józef

Stanisława Musiał-Bielińska - relacja

Relacja Stanisławy Musiał-Bielińskiej, dotycząca emigracji zarobkowej jej ojca do Francji, jej nauki w szkołacj francuskich i liceum polskim w Villard-de-Lans, nauczycieli, koleżanek i kolegów, działalności ojca w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego a jej samej w Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość, życia codziennego w kolonii górniczej w Hénin-Liétard, następnie pracy jako nauczycielka w polskich szkołach na północy Francji, wydaleniu z Francji z powodów politycznych; świadek traktuje niektóre wątki szczegółowo, np. system szkolnictwa francuskiego, porównanie szkół francuskich i polskich, niektóre wydarzenia z okresu przedwojennego i wojennego   Zakres chronologiczny: 1918-1960   Miejsca wydarzeń: Fouqières-lès-Lens (Francja), Hénin-Liétard (Francja), Villard-de-Lans (Francja), Paryż (Francja), Lille (Francja), Beaumont-en-Artois (Francja), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Sanok (woj. podkarpackie), Jaćmierz (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Borysław (Ukraina), Czarny Bór (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie)

Musiał-Bielińska Stanisława

Ryszard Bogdański - relacja

Relacja Ryszarda Bogdańskiego dotycząca emigracji jego rodziców do Francji, motywów i okoliczności, jego dzieciństwa we Francji, nauki w szkole francuskiej i polskim liceum w Villard-de-Lans, życia codziennego w tejże szkole, podziałów społecznych i politycznych wśród polonii francuskiej, zetknięcia z partyzantką polską we Francji, następnie przejazdu na tzw. Ziemie Odzyskane, nauki w liceum handlowym w Wałbrzychu i pracy w tamtejszej kopalni "Chwalibóg", służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim; świadek wtrąca wiele anegdot i interesujących ocen grup społecznych, rozwija wątek walk partyzanckich w rejonie Villard-de-Lans, mówi też o swoich poglądach politycznych   Zakres chronologiczny: 1918-1960   Miejsca wydarzeń: Rouen (Francja), Le Martinet (Francja), Villard-de-Lans (Francja), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Piła (woj. wielkopolskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Pińsk (Białoruś), Będzin (woj. śląskie), Jedlina Zdrój (woj. dolnośląskie), Drohobycz (Ukraina), Głuszyca (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Drawsko Pomorskie (woj. zachodniopomorskie), Gniezno (woj. wielkopolskie)

Bogdański Ryszard

Mieczysław Łopatka - relacja

Relacja Mieczysława Łopatki, zawodowego koszykarza i trenera koszykówki, dotyczy wpływu nauczycieli wychowania fizycznego na rozwój pasji sportowej, początków kariery sportowej w Kolejarzu Gniezno, aresztowania za niestawienie się do wojska w 1961 roku, rozpoczęcia kariery koszykarskiej w Śląsku Wrocław, kariery w belgijskim Standardzie Liège, zakończenia kariery zawodnika koszykówki i jednoczesne rozpoczęcia kariery trenera we Francji, pierwszych sukcesów zawodowych, objęcia stanowiska trenera koszykarskiego Śląska Wrocław oraz czterokrotnego zdobycia tytułu Mistrza Polski.   Zakres chronologiczny: 1945-1994   Miejsca wydarzeń: Gniezno (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk  (woj. pomorskie), Sopot  (woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Tokio (Japonia), Rzym (Włochy), Montreal (Kanada), Los Angeles (Stany Zjednoczone Ameryki), Moskwa (Rosja), Bruksela (Belgia), Helsinki (Finlandia), Francja, Tibilisi (Gruzja)

Łopatka Mieczysław

Wojciech Tyc - relacja

Wojciech Tyc, zawodowy piłkarz i reprezentant Polski, opisuje podpisanie kontraktu z klubem Odra Opole, debiut w reprezentacji Polski w 1977 roku, wyjazd do Francji, prowadzenie szkółki piłkarskiej oraz pracę w charakterze trenera piłki nożnej.   Zakres chronologiczny: 1950-2016   Miejsca wydarzeń: Bielsko Biała (woj. śląskie), Opole (woj. opolskie), Milówka (pow. żywiecki, woj. śląskie), Barcelona (Katalonia, Hiszpania), Tbilisi (Gruzja), Walencja (Hiszpania), Bilbao (Hiszpania), Berlin (Niemcy), Oświęcim (woj. małopolskie), Częstochowa (woj. śląskie), Malaga (Hiszpania), Londyn (Wielka Brytania), Francja

Tyc Wojciech

Relacja Maxa Ryttera

Relacja Maxa Ryttera urodzonego w 1936 r. w Béthune w rodzinie polskich emigrantów zarobkowych. Relacja dotyczy dzieciństwa i okupacji niemieckiej w Béthune, edukacji w Polskim Liceum w Paryżu, pracy Polaków w górnictwie, języka polskiego w środowisku emigracyjnym, funkcjonowania Polaków w państwie francuskim, wyjazdu do Polski i pierwszych lat pobytu w Szczecinie.

Rytter Max

Zenon Żabiński - relacja

Relacja Zenona Żabińskiego dotyczy losów rodziny przed wojna, pobytu we Francji i powrótu do Polski, wydarzeń z okresu II wojny, ucieczki przed Niemcami z rodzinnej wsi, przymusowych robót pobytu w wojsku oraz pracy zawodowej w okresie powojennym.   Zakres chornologiczny: 1925-2017   Miejsca wydarzeń: Dzierżgówek (pow. mławski, woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Morąg (pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie), Tułodziad (pow. ostódzki, woj. warmińsko-mazurskie), Żabi Róg (pow. ostódzki, woj. warmińsko-mazurskie), Krery (pow. radomszczański, woj. mazowieckie), Morąg (pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie), Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie), w Dziadyk (pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie), Ostrołęka (woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Mława (woj. mazowieckie),  Mikołajki (pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie), Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), Kuklin (pow. mławski, woj. mazowieckie), Wąsocz (pow. górowski, woj. dolnośląskie), Marwałd (pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie), Przasnysz (woj. mazowieckie), Baranowo (pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie), Busko Zdrój (woj. świętokrzyskie), Bielsko Biała (Woj. śląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Pruszków (woj. mazowieckie), Helenów (pow. wołomiński, woj. mazowieckie)

Żabiński Zenon

Rafał Eysymontt - relacja

Rafał Eysymontt, wrocławski opozycjonista, opisuje działalność we wrocławskich niezaleznych organizacjach studenckich, zagrożenie relegowaniem ze studiów i wysłanie przez dziekana do Francji w celu koontynuowania nauki, powrót do Polski po wprowadzeniu stanu wojennego oraz internowanie, przymusową służbę wojskową i kontakty z działaczami opozycji w latach późniejszych.   Zakres chronologiczny: 1978 - 1990   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Paryż (Francja), Nysa (woj. opolskie)

Eysymontt Rafał

Edmund Żurawski - relacja

Relacja Edmunda Żurawskiego dot. życia we Francji wraz z rodziną przed oraz w trakcie II wojny światowej, relacji Polaków z Francuzami, reemigracji do ojczyzny polskich górników z Francji, sytuacji zawodowej, osadnictwa na ziemiach zachodnich, relacji z ludnością niemiecką i żydowską w Wałbrzychu, życia codziennego i osobistego.   Zakres chronologiczny: 1928 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Środkowa Francja, Jedlina Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Szczawno Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Kamieńsk, Biały Kamień (obecnie dzielnica Wałbrzycha), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Rusinowa (dzielnica Wałbrzycha) , Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Paryż (Francja), Hamburg (Niemcy), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie)

Żurawski Edmund

Władysław Ząbek -relacja

Relacja Władysława Ząbka reemigranta z Francji dot. życia przez II wojną światową w rodzinie polskich górników we Francji w rejonie Pas-de-Calais, warunków materialnych, relacji z Francuzami, edukacji, przyjazdu do Polski, osadnictwa na ziemiach zachodnich, nauki języka polskiego, studiów w ZSRR, pracy, życia codziennego oraz wyjazdów w 1969 i 1981 roku do Francji.   Zakres chronologiczny: 1932 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Mericourt-Coron Francja, Lille Francja, Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Jedlina-Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnoślaskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Moskwa (Rosja), Donbas (Ukraina), Bochnia (woj. małopolskie), Londyn (Wielka Brytania), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Międzygórze (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Ząbek Władysław

Feliks Ziętalak - relacja

Relacja Feliksa Ziętalaka dot. dzieciństwa i młodości spędzonej we Francji, w rodzinie polskich robotników, organizacji życia po wojnie, decyzji o powrocie do ojczyny, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, pracy, życia codziennego, kontaktów z rodziną za granicą PRL oraz wyjazdów do Francji.   Zakres chronologiczny: 1932 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Estourmel Francja, Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wierzchosławice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Bolków (woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Polanica Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Ziętalak Feliks

Maria Szymaniak - relacja

Relacja Marii Szymaniak dot. przyjazdu wraz z rodzicami i rodzeństwem w 1946 r. z Francji, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, życia w poniemieckich domach, relacji z ludnością niemiecką, nauki w szkole, pracy, warunków materialnych, życia kulturalnego i społecznego w Nowej Rudzie.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990   Miejsce wydarzeń: Francja, Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Ludwikowice Kłodzkie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie) , Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy), Warszawa (woj. mazowieckie)

Szymaniak Maria

Liliana Pauletta Sztor-Marciniak - relacja

Relacja Liliany Sztor-Marciniak dot. historii rodziny (polskich emigrantów we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym), II wojny światowej, życia codziennego Polaków we Francji, relacji z Francuzami, poglądów socjalistycznych, przyjazdu do Polski po zakończeniu II wojny światowej, osadnictwo na ziemiach zachodnich, pracy, działalności w organizacjach społecznych między innymi na rzecz walki z alkoholizmem.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Lille (Francja, Paryż (Francja), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Dąbrowica (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Boguszów-Gorce (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Kamienna Góra (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Świebodzice (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie)

Sztor-Marciniak Liliana

Alfreda Słowik - relacja

Relacja Alfredy Słowik dot. dziecięcych lat spędzonych w przedwojennej Francji, życia codziennego polskich imigrantów, relacji Polaków z Francuzami, nauki w szkole francuskiej następstwem czego były trudności w poprawnym używaniu języka polskiego, przyjazdu po zakończeniu II wojny światowej do Polski, osadnictwa na ziemiach zachodnich, życia codziennego i osobistego.   Zakres chronologiczny: 1933 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Lens Francja, Pas-de-Calais, Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Mieroszów (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Sosnowiec (woj. śląskie), Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Nieszawa (woj. kujawsko-pomorskie)

Słowik Alfreda

Zofia Satyła - relacja

Relacja Zofii Satyły dot. dzieciństwa spędzonego we Francji, II wojny światowej, ewakuacji wraz z ludnością francuską, przyjazdu do Polski w 1946 r., osadnictwa na ziemiach zachodnich polskich górników z Francji, życia codziennego, pierwszych wrażeń, sytuacji materialnej, relacji z ludnością niemiecką, życia codziennego i osobistego.   Zakres chronologiczny: 1936 - 2014   Miejsca wydarzeń: Thivencelle (Francja), Gliwice (woj. śląskie), Strzegom (woj. dolnośląskie), Świebodzice (woj. dolnośląskie), Cieplice (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Dąbrowa Gónicza (woj. śląskie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Satyła Anna

Zenona Podeszwa - relacja

Relacja Zenony Podeszwy dot. dzieciństwa spędzonego we Francji przed i w trakcie II wojny światowej, ucieczki z terenów okupowanych przez Niemców, przyjazdu do Polski w 1946 r., osiedlenia się na Dolnym Śląsku, życia codziennego, kontaktów z rodziną we Francji i w Belgii, wyjazdów zagranicznych, stowarzyszeń skupiających reemigrantów i poglądów politycznych.   Zakres chronologiczny: 1934 - 2014   Miejsca wydarzeń: Normandia, Pas-de-Calais (Francja), Katowice (woj. śląskie), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Paryż (Francja), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Liège (Belgia), Częstochowa (woj. śląskie), Essen (Niemcy), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Podeszwa Zenona

Zofia Pelczarska - relacja

Relacja Zofii Pielczarskiej dot. dzieciństwa spędzonego we Francji, w rodzinie polskich górników, życia codziennego, zachowania polskich tradycji oraz wymiany kulturowej, kuchni francuskiej, nauki w szkole, stosunków ludności polskiej z francuską, przyjazdu do Polski w 1948 r., osiedlania się na Dolnym Śląsku, pracy i górnictwa.   Zakres chronologiczny: 1938 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Reims (Francja), Pas de Calais (Francja), Paryż (Francja), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Starogard Gdański (woj. pomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie), Częstochowa (woj. śląskie)

Pielczarska Zofia

Leon Motyka - relacja

Relacja Leona Motyki dot. dzieciństwa i młodości spędzonej we Francji, w rodzinie polskich robotników, okupacji niemieckiej na ternach francuskich, wyzwolenia przez Aliantów, relacji z żołnierzami amerykańskimi, przyjazdu po zakończeniu II wojny światowej, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, pracy i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2014   Miejsca wydarzeń: Płn. Francja, Paryż (Francja), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Mielec (woj. podkarpackie), Bolków (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Fontainebleau (Francja), Metz (Francja), Wierzchosławiczki (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Sosnowiec (woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie)

Motyka Leon

Stanisław Mazur - relacja

Relacja Stanisława Mazura opowiada o wyzwoleniu Francji, powrocie do Polski po wojnie, o wielonarodowości w Mieroszowie, o fabrykach, pracy milicji, pracy w KBW, pracy urzędu bezpieczeństwa, o pracowaniu, podczas gdy pół Polski strajkowało, o pochówku żołnierzy radzieckich zabitych przez NKWD.   Zakres chronologiczny: 1926 - 1981.   Miejsca wydarzeń: Hornaing (Francja), Mieroszów (woj. dolnośląskie), Białostoczczyzna, Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kalisz (woj. wielkopolskie), Golińsk (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie)

Mazur Stanisław

Bogdan Król - relacja

Relacja Bogdana Króla reemigranta z Francji dot. życia codziennego przed oraz w trakcie II wojny światowej w rodzinie polskich górników we Francji w rejonie Pas-de-Calais, edukacji, późniejszych problemów z językiem polskim, zwyczajów kulturowych, pierwszych wrażeń po przyjeździe do Polski na Dolny Śląsk, działalności w stowarzyszeniu "Dom Bretanii" kontaktach z francuzami od lat '60, wyjazdów do Francji, organizowania wystaw poświęconych słynnym Polakom we Francji oraz szczególnych sytuacji zapamiętanych z dzieciństwa jak przyjmowanie komunii świętej.   Zakres chronologiczny: 1920 -2014   Miejsca wydarzeń: Dzielice (pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie), Villard de Lans (Francja), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Boguszów-Gorce (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Chorzów (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Ricamarie (Francja)

Król Bogdan

Józef Kowalski - relacja

Relacja Józefa Kowalskiego dot. dzieciństwa spędzonego we Francji, w polskiej rodzinie górniczej, czasów II wojny światowej, przyjazdu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich, pracy w kopalni, życia codziennego oraz losów znajomych, którzy również przyjechali na Dolny Śląsk z Francji i Belgii.   Zakres chronologiczny: 1937 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Metz i okolice (Francja), Kowar (pow. jelniogórski, woj. dolnośląskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Bogatynia (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Lubin (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Calais (Francja)

Kowalski Józef

Wiktor Gut - relacja

Relacja Wiktora Guta dot. dzieciństwa spędzonego w Belgii, w polskiej rodzinie górniczej, zakończenia II wojny światowej, wyzwalania spod niemieckiej okupacji przez żołnierzy amerykańskich, przyjazdu do Polski, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, aktywność politycznej ojca, zabraniu go przez funkcjonariuszy UB, następnie jego śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach. Świadek opowiada o bliskich, którzy również zdecydowali się powrócić do ojczyny, ich losach a także o pracy w górnictwie.   Zakres chronologiczny: 1940 - 1990   Miejsca wydarzeń: Jumet (Belgia), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kowary (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Czechowice-Dziedzice (pow. bielski, woj. śląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Warszawa (Woj. mazowieckie), Magdeburg (Niemcy), Wieliczka (woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Praga (Czechy), Berlin (Niemcy), Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)

Gut Wiktor

Henryk Bujnicki - relacja

Relacja reemigranta z Francji dot. tamtejszej Polonii przed i w trakcie II wojny światowej, przyjazdu do Polski po jej zakończeniu oraz osiedlenia się, życia i pracy na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1939-1980.   Miejsca wydarzeń: Molières-sur-Cèze (Francja), Dunkierka (Francja), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Szamotuły (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Jaworzyna Śląska (woj. dolnośląskie), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Bujnicki Henryk