PGR

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

PGR

Terminy równoznaczne

PGR

Powiązane terminy

PGR

70 Opis archiwalny results for PGR

70 results directly related Exclude narrower terms

Wystawa przemysłowa Fabrycznego maja w ramach obchodów XXI Dni Wrocławia

W ramach XXI Dni Wrocławia w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu przy ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Marsz. Piłsudskiego) zorganizowano wystawę przemysłową "Fabrycznego maja". N/z: stoisko Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego Oporów, na którym prezentowano miniekspozycję kwiatów.

Nowak Zbigniew

Zabardowice

zabudowania gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

zabudowania gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

budynek gospodarczy [przypuszczalnie magazyn zbożowy] Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należący do tamtejszego folwarku; za budynkiem widoczny fragment pałacu

Jachym Henryk

Zabardowice

budynek gospodarczy [przypuszczalnie magazyn zbożowy] Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należący do tamtejszego folwarku; w tle fragment pałacu

Jachym Henryk

Zabardowice

budynki gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

budynki gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

budynki gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - przed 1945 r. należące do tamtejszego folwarku; na podwórzu widoczny ciągnik [Ursus C-330]

Jachym Henryk

Zabardowice

budynek gospodarczy Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach - do 1945 r. należący do tamtejszego folwarku

Jachym Henryk

Zabardowice

wzniesione po 1945 r. budynki mieszkalne dla pracowników Stacji Hodowli Roślin w Zabardowicach

Jachym Henryk

Zakrzów

wzniesiony przed 1945 r. budynek administracyjny Stacji Hodowli Roślin w Zakrzowie

Jachym Henryk

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Pałac w Krzyżowej – 1990

Krzyżowa (koło Świdnicy), maj 1990. Dokumentacja fotograficzna dawnego majątku i pałacu von Moltke. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Siedlce

zabudowania gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Siedlcach

Jachym Henryk

Siedlce

zabudowania gospodarcze Stacji Hodowli Roślin w Siedlcach

Jachym Henryk

Siedlce

zabudowania Stacji Hodowli Roślin w Siedlcach

Jachym Henryk

Sianokosy

Podseria 11 fotografii z sianokosów w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Rędzinie

Nowak Zbigniew

Sianokosy

N/z trzy kombajny PFMŻ ( Sieczkarnia samobieżna Z-310) na łące.

Nowak Zbigniew

Sianokosy

N/z dwa kombajny PFMŻ ( Sieczkarnia samobieżna Z-310) na łące.

Nowak Zbigniew

Sianokosy

N/z trzy kombajny PFMŻ ( Sieczkarnia samobieżna Z-310) na łące.

Nowak Zbigniew

Sianokosy

N/z trzy kombajny PFMŻ ( Sieczkarnia samobieżna Z-310) na łące.

Nowak Zbigniew

Sianokosy

N/z trzy kombajny PFMŻ ( Sieczkarnia samobieżna Z-310) na łące.

Nowak Zbigniew

Sianokosy

N/z dwa kombajny PFMŻ ( Sieczkarnia samobieżna Z-310) na łące.

Nowak Zbigniew

Sianokosy

N/z trzy kombajny PFMŻ ( Sieczkarnia samobieżna Z-310) na łące.

Nowak Zbigniew

Sianokosy

N/z trzy kombajny PFMŻ ( Sieczkarnia samobieżna Z-310) na łące.

Nowak Zbigniew

Wacław Baginowski - relacja

Relacja Wacława Baginowskiego dot. życia codziennego w tracie II wojny światowej na terenach d. woj. nowogródzkiego, służby w wojsku, pracy przy wyrębie lasów w Kazachstanie, przyjazdu do Polski w ramach tzw. ostatniej repatriacji w 1959 r., osiedlenia się na ziemiach zachodnich i podjęcia pracy w jednym z PGR-ów.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960.   Miejsca wydarzeń: Siejłowicze (Białoruś), Kazachstan, Słońsk (woj. lubuskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Pińsk (Białoruś), Nieśwież (Białoruś), Manchester (Wielka Brytania), Moskwa (Rosja)

Baginowski Wacław

Paulin Kość - relacja

Wspomnienia Paulina Kości, dotyczące walk partyzanckich na lubelszczyźnie, wkroczenia wojsk radzieckich i zbrodni hitlerowskiej w tym rejonie, następnie osadnictwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych, organizacji życia i sporów z władzą komunistyczną, represji wobec Polaków wracających z armii polskich stacjonujących na Zachodzie, ucieczki jednego z pilotów wojskowych ppor. Franciszka Jareckiego na Zachód i codziennej służby wojskowej w batalionie obsługi lotniska.   Zakres chronologiczny: 1944 - 1957   Miejsca wydarzeń: Chrzanów (pow. Janów Lubelski, woj. lubelskie), Kalinówka (pow. Rudna, woj. dolnośląskie), Piła (woj. wielkopolskie), Biłgoraj (woj. lubelskie), Goraj (woj. lubelskie), Berlin (Niemcy), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)

Kość Paulin

Władysław Bogdanowicz - relacja

Relacja Władysława Bogdanowicza dotycząca losów jego rodziny w czasie II Wojny Światowej na wileńszczyźnie, wstąpienia do Armii Krajowej w Lesie Grandowskim i akcjach konspiracyjnych, życia codziennego i kolektywizacji w Litewskiej SRR do 1956 r., przymusowego powołania do szkoły mechanicznej niedaleko Olity, powołania do Armii Czerwonej, przyjazdu do Polski i pracy w PGR, przyjazdu do Szczecina i obserwacji pacyfikacji Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego podczas protestów w grudniu 1970 r.; świadek podaje istotne szczegóły, np. rozpoznaje formacje militarne, tłumaczy konsekwencje sprzeciwiania się władzom radzieckim, wskazuje stronę agresywną podczas demonstracji w grudniu 1970 r. itp.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1991 Miejsca wydarzeń: Pajauta (woj. wileńskie, Litwa), majątek Oława k. Olity (Litwa), Taszkient (Uzbekistan), Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Białystok (woj. podlaskie), Słupsk (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Bogdanowicz Władysław

Wiktoria Roman - relacja

Relacja Wiktorii Roman, Ukraińki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", opowiadającej o swojej rodzinnej wsi Nowosiółki, zamieszkujących ją nacjach (Ukraińcy, Polacy, Żydzi) i relacjach między nimi, następnie o czasie wojny i powojennych napięciach, akcjach partyzantów polskich i ukraińskich, następnie szczegółowo mówi o przesiedleniu w ramach Akcji "Wisła" i organizowaniu sobie życia na nowym terenie - relacjach z zastaną ludnością miejscową, relacjach z przywiezionymi Polakami, organizacji wspólnoty religijnej, której przewodniczył ks. Dziubyna; świadek wspomina też swoją pracę w PGR.   Zakres chronologiczny: 1939-1970   Miejsca wydarzeń: Nowosiółki (pow. leski, woj. podkarpackie), Hoczew (pow. leski, woj. podkarpackie), Zahoczewie (pow. leski, woj. podkarpackie), Dziurdziów (pow. leski, woj. podkarpackie), Zagórz (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Bińcze (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Międzybórz (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Dzików (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Biały Bór (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Lubaczów (woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Słupsk (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Tczew (woj. pomorskie), Oleszyce (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie)

Roman Wiktoria

Krystyna Orzechowska-Juzwenko - relacja

Relacja prof. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko, prekursor farmakologii klinicznej w Polsce, założycielki i kierownik Katedry Farmakologii Klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu, dotyczącej jej studiów i pracy naukowej na Akademii Medycznej we Wrocławiu; świadek wspomina pierwsze lata pobytu w powojennym Wrocławiu, warunki bytowe panujące w domach i na uczelniach, wspomina wrocławskich profesorów medycyny, mówi o swoich zainteresowaniach naukowych i ich realizacji; wspomina też obowiązkowe prace fizyczne studentów w latach 50.; opowiada o kontaktach naukowych z uczelniami niemieckimi oraz przełamywaniu bariery informacyjnej wobec badań zachodnich; wspomina swój stosunek do systemu komunistycznego, mniej uwagi poświęca wątkom osobistym, jak życie prywatne i zainteresowania - wyjąwszy pasję filmową,; udziela syntetycznych odpowiedzi, nie analizuje.   Zakres chronologiczny: 1946-2015 Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Gniechowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Stuttgart (Badenia-Wirtembergia, Niemcy), Heidelberg (Niemcy), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Hradec Kralove (Checzy), Łódź (woj. łódzkie)

Orzechowska-Juzwenko Krystyna

Marian Ziółkowski - relacja

Relacja Mariana Ziółkowskiego, dotycząca życia na Ziemiach Zachodnich w latach powojennych, kontaktach ludności polskiej i niemieckiej, powstaniu PGR-ów oraz działalności zespołu muzycznego, którego był współzałożycielem. Marian Ziółkowski opisuje zabawy weselne, na których koncertuje oraz tradycje świąteczne. Porusza również temat działaności Rady Gminy oraz ratowania zakładów pracy po upadku systemu komunistycznego w 1989 roku.   Zakres chronologiczny: 1945-1990   Miejsca wydarzeń: Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (pow. słupski, woj. pomorskie), Kluki (pow. słupski, woj. pomorskie), Częstochowa (woj. śląskie), Czołpino (pow. słupski, woj. pomorskie), Smołdziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Ustka (pow. słupski, woj. pomorskie), Kobylnica (pow. słupski, woj. pomorskie), Działoszyn (pow. pajączyński, woj. łódzkie), Łódź (woj. łódzkie)

Ziółkowski Marian

Jerzy Kurek - relacja

Relacja Jerzego Kurka. Autor relacji opowiada o żołnierzach Armii Krajowej na Powiślu oraz represjach jakie dotykały ich ze strony komunistycznych władz. Opisuje przemiany społeczne, relacje pomiędzy osadnikami z Mazowsza a osadnikami z innych terenów Polski, oraz ich stosunek do ludności niemieckiej i ukraińskiej.   Zakres chronologiczny: 1940-2016 Miejsca wydarzeń: Czubajowizna (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), Ryjewo (pow. kwidzyński, woj. pomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Górki (pow. kwidzyński, woj. pomorskie), Jarzębina (pow. kwidzyński, woj. pomorskie), Kwidzyn (pow. kwidzyński, woj.pomorskie), Grajewo (woj. podlaskie), Łasin (pow. grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie), Wola Ręczajska (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), Stare Grabie (pow. wołomiński, woj. mazowieckie)

Kurek Jerzy

Gerhard Bełkot - relacja

Relacja Gerharda Bełkota. Świadek opisuje życie na Opolszczyźnie w czasie II Wojny Światowej oraz w latach powojennych, porusza kwestie życia codziennego i zawodowego, praktyk religijnych i relacji międzyludzkich.   Zakres chronologiczny: 1936-1990   Miejsca wydarzeń: Olesno (pow. oleski, woj. opolskie), Szumirad (pow. kluczborski, woj. opolskie), Żagań (pow. żagański, woj. lubuskie), Gliwice (woj. śląskie), Częstochowa (woj. śląskie), Opole (woj. opolskie), Kozłowice (pow. oleski, woj. opolskie), Kluczbork (woj. opolskie)

Bełkot Gerhard

Łucja Rutkowska - relacja

Łucja Rutkowska z domu Wiśniewska opisuje życie codzienne przed wojną, edukację, wkroczenie Armii Czerwonej, ucieczkę przed frontem do Czech, zbrodnie rosyjskich żołnierzy na ludności, wyjazd rodziny do NRD, pracę męża w PGR, życie codzienne i relacje sąsiedzkie.   Zakres chronologiczny: 1928-2018   Miejsca wydarzeń: Hałdrychowice (woj. dolnośląskie), Syców (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Międzybórz (pow. olesnicki, woj. dolnośląskie), Smolec (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Krosnowice (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Biernacice (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie)

Rutkowska Łucja

Piotr Przedcieczyński - relacja

Piotr Przedcieczyński opisuje życie na Podlasiu przed wojną, organziację życia po wojnie na Żuławach, objęcie poniemieckiego gospodarstwa, charakterystykę uprawy ziemi na Żuławach a także pomoc sąsiedzką w powojennych latach.   Zakres chronologiczny: 1924-2018   Miejsca wydarzeń: Michałówka (pow. bialski, woj. lubelskie), Ostaszewo (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Groblica (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Nowy Dwór Gdański (woj. pomorskie), Piła (woj. wielkopolskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Dziegciarka (Biała Podlaska, pow. bialski, woj. lubelskie), Leśna Podlaska (pow. bialski, woj. lubelskie), Burwin (pow. bialski, woj. lubelskie), Krasówka (pow. bialski, woj. lubelskie), Łomazy (pow. bialski, woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Tczew (woj. pomorskie), Nowa Cerkiew (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Miśk Mazowiecki (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Palczewo (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Lichnowy (pow. malborski, woj. pomorskie)

Przedcieczyński Piotr

Ryszard Pawłowski - relacja

Ryszard Pawłowski, działacz opozycji antykomunistycznej, opisuje losy rodziny na Wołyniu, uczestnictwo w odgruzowywaniu miasta, wychowanie patriotyczne, działaność antykomunistyczną, zaangażowanie w działaność KSS KOR, udział w manifestacjach, słuchanie audycji Radia Wolnej Europy, nawiązywanie kontaktów, uwięzienie we Wrocławiu, a następnie w ośrodku w Nysie, amnestię, a także pomoc ludności dla opozycjonistów.   Zakres chronologiczny: 1954-2016   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Nysa (woj. opolskie), Stary Śleszów (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Kobierzyce (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Genewa (Szwajcaria), Oława (woj. dolnośląskie)

Pawłowski Ryszard

Janina Byra - relacja

Janina Byra opisuje warunki życia przed II Wojną Światową, społeczność rodzinnego Suśca, stosunki pomiędzy mieszkańcami różnych narodowości, okupację niemiecką i rosyjską, budowę schronu ziemnego, represje Niemców wobec mieszkańców wsi, życie codzienne i obchody świąt, przeprowadzkę do Lublińca, powstanie PGR w Lublińcu i pracę w nim.   Zakres chronologiczny: 1938-1953   Miejsca wydarzeń: Susiec (woj. lubelskie), Nowy Lubliniec (pow. lubczowski, woj. podkarpackie)

Byra Janina

Szczepan Oleszczuk - relacja

Relacja Szczepana Oleszczuka, żołnierza Armii Krajowej, dotyczy pracy w rolnictwie i PGR-ach na Ziemiach Zachodnich pod Ełkiem, emigracji do Ameryki i pracy w fabryce w Chicago, działalności w Armii Krajowej w okresie okupacji oraz po zakończeniu działań wojennych w podziemiu antykomunistycznym.   Zakres chronologiczny relacji: lata 20 XX wieku - 2017   Miejsca: Liza Stara (pow. białostocki, woj. podlaskie), Białystok (woj. podlaskie), Bielsko-Biała (Woj. śląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Ełk (woj. warmińsko-mazurskie), Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki), Bystrzyca Kłodzka (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Rutka (pow. hajnowski, woj. podlaskie), Siemiatycze (woj. podlaskie), Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie), Bąblin (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Baranowicze (Białoruś), Moskwa (Rosja), Gdynia (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Oleszczuk Szczepan

Jan Rubaszewski - relacja

Relacja Jana Rubaszewskiego dotyczy udziału w interwencji państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku, pracy w PGR oraz Komitecie Wojewódzkim PZPR w Zielonej Górze, sprawowania funkcji dyrektora Lubuskiej Wytwórni Win, przyczyn upadku zakładu.   Zakres chronologiczny: 1947-2017   Miejsca wydarzeń: Zielona Góra (woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. lubelskie), Berlin (Niemcy), Żagań (woj. lubelskie), Kiszyniów (Mołdawia), Mieroszów (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Kudowa Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Bobowicko (pow. międzyrzecki, woj. lubuskie), Hradec Kralove (Czechy)

Rubaszewski Jan

Rozalia Jakimiszyn - relacja

Rozalia Jakimiszyn opisuje dzieciństwo spędzone we wsi Żabnica, okupację niemiecką, działalności partyzantki, egzekucję jaka miała miejsce w Żabnicy, wyjazd do pracy na Śląsk, pracę przymusową w szpitalu wojskowym, przyjazd do Kamienieńca po wojnie, wspomina stacjonowanie Armii Czerwonej, swojeją działalności w organizacji wiejskiej Wici, w Służbie Polsce, pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kamieńcu Ząbkowickim. Wspomina też życie społeczne i religijne po wojnie, jak również sytuacje związane z ówczesną władzą i aparatem przymusu.   Zakres chronologiczny: 1929-2018   Miejsca wydarzeń: Żabnica (pow. żywiecki, woj. śląskie), Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), Strzegom (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Żywiec (woj. śląskie), Starczów (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Byczeń (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Paczków (pow. nyski, woj. opolskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Jakimiszyn Rozalia

Ryszard Helemejko - relacja

Relacja Ryszarda Helemejko dotyczy dzieciństwa w Stanisławowie podczas okupacji niemieckiej i rosyjskiej, wyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane w 1945 roku, drogi do zawodu sędziego, wyboru sędziów na wyjazdy zagraniczne i krajowe, sędziowania na zawodach międzynarodowych a kwestii politycznych wyjazdów zagranicznych, pracy w zawodzie nauczyciela,  transformacji ustrojowej po 1989 roku, PGR-ów, „Solidarności” i obecnej kondycji sportu we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1940-2019   Miejsca wydarzeń: Stanisławów (Ukraina), Gliwice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Bratysława (Słowacja), Monachium (Niemcy), Lizbona (Portugalia), Amsterdam (Holandia), Haga (Holandia), Berlin (Niemcy), Praga (Czechy), Poznań (woj. wielkopolskie), Lourdes (Francja), Toronto (Kanada), Windsor (Wielka Brytania), Detroit (USA), Chocim (Ukraina), Kamieniec Podolski (Ukraina), Głogów (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. lubelskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Karpacz (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Mościska (obw. lwowski, Ukraina), Kijów (Ukraina), Moskwa (Rosja), Warszawa (woj. mazowiewckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Al Ain (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Rostock (Niemcy), Montreal (Kanada), Debreczyn (Węgry), Frankfurt nad Odrą (Niemcy), Opole Groszowice (woj. opolskie), Opole (woj. opolskie), Paryż (Francja), Białystok (woj. podlaskie), Pinare del Rio (Kuba), Nicea (Francja), Cannes (Francja), Golfe-Juan (Vallauris, Francja), Wiedeń (Austria), Monte Carlo (Monako), Budapeszt (Węgry), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Hawana (Kuba), Miami (USA), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Zabrze (woj. śląskie), Mechowo (woj. pomorskie), Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie)

Helemejko Ryszard

Stefan Dykyj - relacja

Stefan Dykyj opowiada o akcjach skierowanych przeciw ukraińskiemu podziemiu w rodzinnych okolicach Bezmiechowej, Akcji Wisła i wysiedleniu, wrastaniu w Ziemie Zachodnie po wysiedleniu, nastawieniu do Ukraińców, procesowi polonizacji wysiedlonych z Polski południow-wschodniej.   Zakres chronologiczny: 1940-2019   Miejsca wydarzeń: Lesko (woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Bezmiechowa Górna (pow. leski, woj. podkarpackie), Jeziorowskie (pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie), Rudenka (pow. leski, woj. podkarpackie), Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie), Berlin (Niemcy), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Sołtmany (pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie), Mazachówka (pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie), Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie), Gdynia (woj. pomorskie), Kruklanki (pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie), Cegielnia (pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Zawóz (pow. leski, woj. podkarpackie), Boćwinka (pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie), Chrzanowo (pow. ełcki, woj. warmińsko-mazurskie), Pozezdrze (pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie), Żabinka (pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie)

Dykyj Stefan

Michał Matwiszyn - relacja

Relacja rolnika, Michała Matwiszyna, dotyczy obecności we wsi, w czasie II Wojny Światowej, Niemców, partyzantów z UPA i akcji przeciwko ludności polskiej, wysiedleń do USSR, wysiedlenia w operacji "Wisła", życia na Mazurach, cerkwi w Chrzanowie, pracy w PGR.   Zakres chronologiczny relacji: od II połowy lat 30-tych po lata 60-te XX w.   Miejsca wydarzeń: Waręż (obw. lwowski, Ukraina), Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie), Żniatyn (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie), Bełz (Ukraina), Sokal (Ukraina), Werbkowice (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie), Ostrołęka (woj. mazowieckie), Boże (pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Mikołajki (pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie), Łomża (woj. podlaskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Ruska Wieś (pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie), Chrzanowo (pow. ełcki, woj. warmińsko-mazurskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Liski (woj. warmińsko-mazurskie), Gawlik (pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie),  Kruklanki (pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie), Lipowe, Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie), Górowo (pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie), Lwów (Ukraina), Czerwonohrad (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Biała Podlaska (woj. lubelskie)

Matwiszyn Michał

Moja Retro-Inspekcja

Autor rozpoczyna swoją opowieść od przytoczenia wspomnień dziadków. Przedstawia pokrótce historię swojej rodzinnej wsi Huciska Nienadowskiego od początku XX w. do zakończenia II wojny światowej. Opisuje swoje dzieciństwo i młodość (edukację i pracę w PGR). Następnie wspomina swój pobyt w Nienadowej gdzie kontynuował edukację w szkole rolniczej, a później w Przemyślu w Zespole Szkół Budowlanych. Opisuje swój pobyt we Wrocławiu (praca, rozwijanie pasji muzycznych). Przedstawia realia służby w wojsku. Później wspomina swoje dalsze losy (praca w Lubaniu Śląskim i we Wrocławiu, ślub, studia, wyjazd do Budapesztu, wieloletnia praca we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego). Dzięki wspomnieniom autora, możemy poznać wiele cennych informacji na temat budownictwa w PRL. Autor dokładnie opisuje swoją działalność w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii i Wrocławskim Towarzystwie Obserwatorów Nieba. W ostatnim rozdziale wspomina o zasłużonych ludziach dla Wrocławia, pochodzących z Huciska Nienadowskiego. Jako dodatek załącza krótką biografię Kazimierza Iwanowskiego. Zakres chronologiczny: 1913-1993 Miejsca wydarzeń: Hucisko Niewiadomskie (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Nienadowa (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wrocław, Strachowice (woj. dolnośląskie), Lubań Śląski (woj. dolnośląskie), Wąsocz Grajewski (woj. podlaskie), Budapeszt (Węgry), Grodziec (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Fudali Eugeniusz

Wizyta delegacji Komunistycznej Partii Chin w PGR Bielany

niezidentyfikowane osoby, członkowie chińskiej delegacji oraz prawdopodobnie przedstawiciele dyrekcji PGR-u w Bielanach Wrocławskich, przed zabudowaniami gospodarczymi; nad wejściem do budynku transparent "Przecz ręce od Korei! Korea dla Koreańczyków!" odwołujący się do ówczesnej sytuacji politycznej na Półwyspie Koreańskim;

N.N.