opozycja polityczna

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

opozycja polityczna

Terminy równoznaczne

opozycja polityczna

Powiązane terminy

opozycja polityczna

39 Opis archiwalny results for opozycja polityczna

39 results directly related Exclude narrower terms

Dzień Tajniaka

Ulotka informująca o happeningu Dzień Tajniaka, zapowiadanego na dzień 01.03.1988 na godz. 16, na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Rozkaz niecodzienny

Ulotka informująca o happeningu Melon w makaronie, mającym się odbyć 12.10.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu. Na odwrocie informacja o happeningu Drugie rozdanie papieru toaletowego, mającego się odbyć15.10.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowane przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Krasnale

Ulotka informująca o happeningu Krasnale, mającego się odbyć 01.06.1987 o godz. 15 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Krasnale

Ulotka informująca o happeningu Krasnale, mającego się odbyć 01.06.1987 o godz. 15 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Kto się boi papieru toaletowego?

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.10.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Kto się boi papieru toaletowego?

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.10.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Wrocław miastem krasnali

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.06.1988 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Wrocław miastem krasnali

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.06.1988 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Revolucja krasnali

Ulotka informująca o happeningu mającym się odbyć 01.06.1988 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu, zorganizowanym przez Pomarańczową Alternatywę

Pomarańczowa Alternatywa

Prawda nas wyzwoli

Ulotka informująca o happeningu Wigilia Rewolucji Październikowej, mającym się odbyć 06.11.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Prawda nas wyzwoli

Ulotka informująca o happeningu Wigilia Rewolucji Październikowej, mającym się odbyć 06.11.1987 o godz. 16 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę.

Pomarańczowa Alternatywa

Stepowe i leśne kozaki na Hradczanach

Ulotka informująca o happeningu Bratnia pomoc, mającym się odbyć 19.08.1988 na granicy polsko-czechosłowackiej zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę. Odręczny dopisek: 19 sierpień Śnieżka g. 14:00. Na awersie rysunek satyryczny upodobniający żołnierzy radzieckich do grzybów z hasłem Stepowe i leśne kozaki na Hradczanach

Pomarańczowa Alternatywa

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska, do wszystkich ludzi dobrej woli...

Informacja o powstaniu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" we Wrocławiu jako ugrupowania wystawiającego kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych, zachęta do udziału w wyborach i prośba o pomoc w zorganizowaniu kampanii wyborczej - chętni mogą zgłaszać się w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, pl. K. Marksa 22; podpisano 30-toma nazwiskami członków KO "Solidarność"

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska, do wszystkich ludzi dobrej woli...

Informacja o powstaniu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" we Wrocławiu jako ugrupowania wystawiającego kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych, zachęta do udziału w wyborach i prośba o pomoc w zorganizowaniu kampanii wyborczej - chętni mogą zgłaszać się w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, pl. K. Marksa 22; podpisano 30-toma nazwiskami członków KO "Solidarność"

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Powstała Robotnicza Partia Solidarności

Informacja o powołaniu Robotniczej Partii Solidarności i jej celach: reformach gospodarczych, reformie samorządowej, ponownym zalegalizowaniu NSZZ "Solidarność", ukaraniu winnych zbrodni stanu wojennego, uwolnieniu więźniów politycznych, przekonanie społeczeństwa do walki, a nie porozumienia, a także wyrażenie chęci nawiązania współpracy z innymi opozycyjnymi ugrupowaniami

Robotnicza Partia Solidarności

Referendum 5 x tak

Awers: pytania o woloność zrzeszania się, chęć uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, o wolność informacji, reformę gospodarczą niekrępowaną sztywnymi więzami nomenklatury, zgodę na podwyżkę cen przy instytucjonalnych gwarancjach, że przyczynią się one do poprawy stanu gospodarki, wezwanie głosujmy 5 x tak - w dyskusjach, w wolnej prasie, na murach, w ulotkach, w zakładach pracy; Rewers: hasło nasze referendum 5 x tak podpis "Solidarność" reg. Dolny Śląsk

RKW NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Stanowisko "NSZZ Solidarność" w sprawie referendum

Awers: Stanowisko Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" wobec ogłoszonego przez władze referendum - przypomnienie dążenia społeczeństwa do demokracji i gospodarki rynkowej, obietnic rządu wprowadzenia reform, niedotrzymanie tych obietnic, ogólnikowość pytań referendalnych, wezwanie do bojkotu referendum, jako podpis wymienienie 9 członków KKW NSZZ "Solidarność" wraz z adresami ich zamieszkania; rewers: przypomnienie dążeń społeczeństwa do demkoracji i wprowadzenie stanu wojennego jako reakcji władz, przedstawienie pięciu konkurencyjnych pytań: o woloność zrzeszania się, chęć uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, o wolność informacji, reformę gospodarczą niekrępowaną sztywnymi więzami nomenklatury, zgodę na podwyżkę cen przy instytucjonalnych gwarancjach, że przyczynią się one do poprawy stanu gospodarki, wezwanie: głosujmy 5 x tak - w dyskusjach, w wolnej prasie, na murach, w ulotkach, w zakładach pracy; podpisy osób, Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność", Międzyszkolnego Komitetu Oporu, Ruchu "Wolność i Pokój", grupy "Wrocławskiego Studenta"

RKW NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Niezależny Bank Polski - Rzeczpospolita Solidarna

Ulotka imitująca banknot o nominalne 200zł, nawiązująca do stylistyki dolara. Awers: portret papieża Jana Pawła II z mottem ..."Solidarność" należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej ojczyźnie... 1.01.1982r. w bordiurze u góry napis: Niezależny Bank Polski, poniżej: Rzeczpospolita Solidarna, po bokach portretu Jana Pawła II herb Watykanu i orzeł w koronie z napisem: "Solidarność" i datami 1980 i 1983. Rewers: kontur Polski z wpisanym napisem "Solidarność" i zaznaczonymi największymi miastami, po bokach dwa orły w koronach, w pozycji chwytającej ofiarę, powyżej konturu napis: Rzeczpospolita solidarna, poniżej napis: v zwycięży, pomiędzy literami daty: 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 19...

NSZZ Solidarność

Informator Wrocławskie Zakłady Graficzne - numer świąteczny

Awers: logo biuletynu, grafika: róża, której płatki przechodzą w protestujących ludzi i sztandary narodowe i religijne, napis Alleluja wielkanoc 1989 / Z okazji Świąt Wielkanocnych Polski jaka żyje w naszych myślach i pragnieniach wszystkim naszym Czytelnikom życzy Redakcja rewers: krzyżówka z dwoma wypełnionymi hasłami, stopka redakcyjna

Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wrocławskich Zakładach Graficznych

Akcja protestacyjna NSZZ "Solidarność" 22.05.1991

Informacja o zaplanowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" na 22.05.1991 na godz. 10:00 akcji protestacyjnej, polegającej na przerwaniu pracy na 2 godziny, wezwanie Komisji Zakładowych do podporządkowania się decyzji Komisji Krajowej, informacja o koordynacji protestów, jakiej dokonały Komisje Zakładowe byłego powiatu oleśnickiego, wypisane postulaty regionalne, które dołącza się do postulatów ogólnokrajowych 1/ przyspieszenie weryfikacji kadr kierowniczych na wszystkich szczeblach zarządzania; 2/ wzmocnienie nadzoru i zobowiązanie urzędów prokuratorskich do rozliczenia byłych prominentów, celem pozbawienia możliwości dlaszego bogacenia się komunistycznych elit; 3/ żądanie zmian prawnego systemu gospodarczego w celu powiązania płacy z wykonywaną pracą; 4/ przedstawienie programu restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Niezależny Bank Polski - Rzeczpospolita Niepodległa

Cegiełka imitująca banknot o nominalne 250zł, nawiązująca do stylistyki dolara. Awers: portret Józefa Piłsudskiego z mottem podkreślającym patriotyzm i wytrwałość marszałka, w bordiurze u góry napis: Niezależny Bank Polski, poniżej: Rzeczpospolita Niepodległa, po bokach portretu kontur Polski z rysunkiem pomnika poległych stoczniowców w Gdańsku oraz orzeł w koronie zamalowany zielonymi literami: SZ; Rewers: rysunek X Pawilonu cytadeli warszawskiej, powyżej napis: Rzeczpospolita Niepodległa, poniżej tekst informujący o roli X Pawilonu i liczbie przetrzymywanych tam więźniów politycznych; w rogach ulotki 4 pola ze skrótem NSZZ narysowanym w formie znicza (u góry) i napisem "Solidarność" (u dołu)

NSZZ Solidarność

Niezależny Bank Polski - Rzeczpospolita Solidarna

Ulotka imitująca banknot o nominalne 200zł, nawiązująca do stylistyki dolara. Awers: portret papieża Jana Pawła II z mottem ..."Solidarność" należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej ojczyźnie... 1.01.1982r. w bordiurze u góry napis: Niezależny Bank Polski, poniżej: Rzeczpospolita Solidarna, po bokach portretu Jana Pawła II herb Watykanu i orzeł w koronie z napisem: "Solidarność" i datami 1980 i 1983. Rewers: kontur Polski z wpisanym napisem "Solidarność" i zaznaczonymi największymi miastami, po bokach dwa orły w koronach, w pozycji chwytającej ofiarę, powyżej konturu napis: Rzeczpospolita solidarna, poniżej napis: v zwycięży, pomiędzy literami daty: 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 19...

NSZZ Solidarność

KPN... przedstawia... zagadnienia z programu, który należy wcielać w życie

Konfederacja Polski Niepodległej ogłasza swoje powstanie jako legalna partia polityczna, wzywa wszystkich Polaków w kraju i za granicą do wspólnych działań na rzecz wolności i niepodległości, diagnozuje obecną sytuację polityczną i międzynarodową Polski i deklaruje walkę o zmianie tej rzeczywistości; wybrane zagadnienia z programu KPN; stwierdzenie o celu zasadniczym KPN - utworzenie Niepodległej Rzeczypospolitej na miejsce satelickiej PRL

Konfederacja Polski Niepodległej

Niezależny Bank Polski - Rzeczpospolita Solidarna

Ulotka imitująca banknot o nominalne 200zł, nawiązująca do stylistyki dolara. Awers: portret papieża Jana Pawła II z mottem ..."Solidarność" należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej ojczyźnie... 1.01.1982r. w bordiurze u góry napis: Niezależny Bank Polski, poniżej: Rzeczpospolita Solidarna, po bokach portretu Jana Pawła II herb Watykanu i orzeł w koronie z napisem: "Solidarność" i datami 1980 i 1983. Rewers: kontur Polski z wpisanym napisem "Solidarność" i zaznaczonymi największymi miastami, po bokach dwa orły w koronach, w pozycji chwytającej ofiarę, powyżej konturu napis: Rzeczpospolita solidarna, poniżej napis: zwycięży, pomiędzy literami daty: 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 19...

NSZZ Solidarność

Niezależny Bank Polski - Rzeczpospolita Niepodległa

Cegiełka imitująca banknot o nominalne 250zł, nawiązująca do stylistyki dolara. Awers: portret Józefa Piłsudskiego z mottem podkreślającym patriotyzm i wytrwałość marszałka, w bordiurze u góry napis: Niezależny Bank Polski, poniżej: Rzeczpospolita Niepodległa, po bokach portretu kontur Polski z rysunkiem pomnika poległych stoczniowców w Gdańsku oraz orzeł w koronie zamalowany zielonymi literami: SZ; Rewers: rysunek X Pawilonu cytadeli warszawskiej, powyżej napis: Rzeczpospolita Niepodległa, poniżej tekst informujący o roli X Pawilonu i liczbie przetrzymywanych tam więźniów politycznych; w rogach ulotki 4 pola ze skrótem NSZZ narysowanym w formie znicza (u góry) i napisem "Solidarność" (u dołu)

NSZZ Solidarność

Komiks o walkach z ZOMO

Niedokończony komiks o pacyfikacji zakładu przemysłowego przez siły milicji i ZOMO, na przedostatniej karcie rysunek radzieckiego generała, trzymającego za szyję wielką wronę w czarnych okularach i czapce wojskowej, mówiącego Wojtek tylko bez kawałów! Ma być 100%-owa frekwencja. Możliwe, że rysunek powstał około 1984 r, przy okazji wyborów do Rad Narodowych

N.N.

Informator Wrocławskie Zakłady Graficzne - numer świąteczny

Awers: logo biuletynu, grafika: róża, której płatki przechodzą w protestujących ludzi i sztandary narodowe i religijne, napis Alleluja wielkanoc 1989 / Z okazji Świąt Wielkanocnych Polski jaka żyje w naszych myślach i pragnieniach wszystkim naszym Czytelnikom życzy Redakcja rewers: krzyżówka, stopka redakcyjna

Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wrocławskich Zakładach Graficznych

Stanisław Gebhardt - relacja

Obszerna relacja Stanisława Gebharda dot. II wojny świtowej, działalności konspiracyjnej, pobytu w obozach koncentracyjnych: Gross-Rosen, Mauthausen-Gusen, oswobodzenia, powrotu do Polski, ucieczki z ojczyzny przed prześladowaniami ze strony władz komunistycznych. Następnie świadek opowiada o pobycie we Włoszech, studiach oraz pracy w Londynie i Paryżu, zaangażowaniu w budowanie organizacji skupiających powojenną emigrację, zakładania i patronowania wielu organizacjom chrześcijańskim, polonijnym, które współpracowały z wieloma innymi na całym świecie, podróżach po Europie i Ameryce Południowej, kontaktach i relacjach z Polakami przebywającymi za granicą, poetami, przyszłymi politykami, organizowania dla młodych ludzi możliwości wyjazdu i nawiązania kontaktów za żelazną kurtyną. Relacja dot. okresu transformacji ustrojowej oraz opinii na temat polityki i polityków, którzy sprawowali władzę w Polsce po 1989 roku. Zakres chronologiczny: 1928 - 2011 Miejsca wydarzeń: Poznań (woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Rzesza Niemiecka (obozy koncentracyjne), Wrocław (woj. dolnośląskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Praga (Republika Czeska), Verona (Włochy), Bari (Włochy), Gibraltar, Sussex (Wielka Brytania), Londyn (Wielka Brytania), Caracas (Wenezuela), Rzym (Włochy), Nowy Sącz (woj. małopolskie), Sędziszów (pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie), Paryż (Francja), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Lwów (Ukraina), Sosnowiec (woj. śląskie), Wiedeń (Austria), Budziszyn (Niemcy), Katowice (woj. śląskie), Bytom (woj. śląskie), Chorzów (woj. śląskie), Berlin (Niemcy), Monachium (Niemcy), Glasgow (Wielka Brytania), Luton (Wielka Brytania), Dundee (Wielka Brytania), Berkeley (Stany Zjednoczone Ameryki), Kolbuszowa (woj. podkarpackie), Watykan, Leeds (Wielka Brytania), Bruksela (Belgia), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Hamburg (Niemcy), Canberra (Australia), Montevideo (Urugwaj), Radom (woj. mazowieckie), Monachium (Niemcy), Haga (Holandia), Moskwa (Rosja)

Gebhard Stanisław