Milicja Obywatelska

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Milicja Obywatelska

Terminy równoznaczne

Milicja Obywatelska

Powiązane terminy

Milicja Obywatelska

425 Opis archiwalny results for Milicja Obywatelska

425 results directly related Exclude narrower terms

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu - koperta

Adres Krzysztofa Grzelczyka, znaczek zarejestrowania przesyłki w urzędzie pocztowym, dwa datowniki, cztery pieczęcie tekstowe, tusz fioletowy, pierwsza: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu 23 L. dz. I-2121/78; druga: 50-950; trzecia: Polecony; czwarta: Opłata pocztowa zryczałtowana; na odwrocie jeden datownik

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu - koperta

Adres Krzysztofa Grzelczyka, adnotacja listonosza, znaczek zarejestrowania przesyłki w urzędzie pocztowym, trzy datowniki, cztery pieczęcie tekstowe, tusz fioletowy, pierwsza: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu 23 L. dz. I-PA1778/79; druga: 50-950; trzecia: Opłata pocztowa zryczałtowana; czwarta: Polecony

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Budujemy nową Polskę

Rysunek popiersia milicjanta w kasku z przesłoną i kurtce, z tarczą z napisem "MO" i pałką zwieszającą się na sznurku oplecionym wokół nadgarstka; ręka milicjanta wzniesiona w geście pozdrowienia, na twarzy milicjanta szeroki uśmiech, ponad głową napis Budujemy nową Polskę!

NSZZ Solidarność

Do wszystkich członków NSZZ Solidarność województwa katowickiego

Przypomnienie represji i szykan, jakie dotykają w ostatnim czasie członków NSZZ Solidarność, podważających czystość intencji premiera Wojciecha Jaruzelskiego, proszącego o "90 spokojnych dni", następnie informacja o pobiciu działaczy NSZZ Solidarność i działaczy chłopskich biorących udział w rozmowach z Wojewódzką Radą Narodową w Bydgoszczy, w związku z czym pozostaje zarządzenie pogotowia strajkowego do dnia 23.03.1981; pod spodem faksymile podpisu Andrzeja Rozpłochowskiego

NSZZ Solidarność

Biuro Informacyjne MKZ Wrocław - Serwis Informacyjny Nr 19

Awers: szczegółowa relacja wydarzeń, jakie miały miejsce w Bydgoszczy 19.03.1981 r., kiedy to po przerwaniu sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej i opuszczeniu sali przez część radnych milicja spacyfikowała pozostałych na miejscu, a 3 osoby - Jan Rulewski, Mariusz Łabętowicz i Roman Bartoszcze - trafiły do szpitala; poniżej zamieszczono oświadczenie prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "S" , w którym odwołuje ona wszystkie rozmowy z władzami i ogłasza ogólnokrajowy stan gotowości strajkowej, stwierdza też, że pobicie działaczy opozycyjnych jest prowokacją wymierzoną w rząd Wojciecha JaruzelskiegoRewers: relacja Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" we Wrocławiu na ten sam temat, podająca nowe szczegóły; MKZ również stwierdza, że pacyfikacja była prowokacją wymierzoną w rząd W. Jaruzelskiego; zarządza stan gotowości strajkowej - oflagowanie i całodobowe dyżury w organizacjach zakładowych - i domaga się od rządu wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych; domaga się także uwolnienia więzionych za przekonania

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Czy plut. Leszek Lewicki uzyska awans?

Awers: tekst na temat pobicia dwóch członków NSZZ "Solidarność" w Toruniu - opis zdarzenia; nieufność Związku do działań prokuratury; pomoc udzielona prokuraturze; "Solidarność" prowadzi własne postępowanie zmierzające do ustalenia sprawców; brak efektów działań ze strony Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej; w celu zdopingowania organów ścigania "Solidarność" podaje dwa ustalone przez siebie fakty: jednym ze sprawców pobicia był funkcjonariusz ZOMO plut. Leszek Lewicki, zaś akcję ubezpieczał radiowóz marki Nysa o numerze rejestracyjnym MO... 1453Rewers: pieczęć tekstowa, tusz niebieski: Filokartysta / Stanisław Chmura / 50-034 Wrocław, ul. Bałuckiego 19/5

NSZZ Solidarność

List otwarty prof. Edwarda Lipińskiego do I Sekretarza PZPR Wojciecha Jaruzelskiego

List protestujący przeciw zamordowaniu Grzegorza Przemyka przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i wzywający Wojciecha Jaruzelskiego do reakcji - w przeciwnym razie zostanie przez autora listu i "miliony takich jak on" uznany "współodpowiedzialnym za ten potworny i bestialski mord"; list kończy konstatacja, że "Państwo Polskie zostało zamienione w dżunglę bezprawia i mordu"

Lipiński Edward

Komunikat NSZZ "S" w Katowicach w sprawie wzniesienia budynku KW MO na tle sytuacji w służbie zdrowia

NSZZ Solidarność w Katowicach domaga się podania nazwisk decydentów, odpowiedzialnych za wzniesienie komend MO w Katowicach, Gliwicach, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Częstochowie i in. miastach, gdy tymczasem pilniejszą potrzebą jest dofinansowanie służby zdrowia; wymienia patologiczne sytuacje w służbie zdrowia, przytaczając m. in. fatalny stan sanitarny szpitali, wysoką śmiertelność niemowląt, choroby społeczne, płace personelu poniżej średniej krajowej; przypomina o protestach społecznych przeciw budowie gmachu Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, który miał być przekazany służbie zdrowia, zgodnie z porozumieniami sierpniowymi w Katowicach i Jastrzebiu; poniżej tekstu podpis Za Zarząd NSZZ "Solidarność" w Katowicach / Jacek Jagiełka i Jan Górny

NSZZ Solidarność

Uwolnić Kornela!

Awers: przypomnienie opozycyjnej działalności Kornela Morawieckiego, ideologicznych podstaw, jakie podłożył w powstaniu Solidarności Walczącej, informacja o jego aresztowaniu dnia 09.11.1987 i żądanie uwolnieniaRewers: lista więźniów politycznych i więźniów sumienia - członków Ruchu "Wolność i Pokój" przetrzymywanych za odmowę złożenia przysięgi wojskowej, współpracowników "Solidarności" - także spośród MO i SB - oraz dwóch skazanych za zabójstwo milicjanta Robert Chechłacz i Tomasz Łupanow 18.02.1982 r. śmiertelnie postrzelili st. sierż. MO Zdzisława Karosa podczas szamotaniny w warszawskim tramwaju, próbując odebrać mu broń.

Grupa Sympatyków Kornela

Stróże prawa czy oprawcy

Zdjęcie służb porządkowych próbujących rozproszyć tłum, u dołu wypisane 5 przypadków represji, jakie pomiędzy 19.02.1981 a 10.03.1981 zastosowali funkcjonariusze SB lub MO, u góry hasło Stróże prawa czy oprawcy

N.N.

Decyzja o internowaniu

Awers: decyzja o internowaniu Sotyrisa Paskosa, telefonisty Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", w oparciu o art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Zakładzie Karnym we Wrocławiu; 2 pieczęcie Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu - tekstowa i okrągła, nieczytelny podpis Komendanta Wojewódzkiego MORewers: Pouczenie dla internowanego

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Bezpieczeństwo drogowe - naklejki

Naklejki w górnym rzędzie: 1) na tle trójkąta ostrzegawczego dziecko idące z teczką w ręce, wokół trójkąta opisany napis Dziękujemy / ci kierowco! / WRD WUSW / Wrocław 2) rysunek przedstawiający trójkę dzieci przechodzących przez pasy, obok zatrzymana ciężarówka, kierowca pozdrawiający dzieci, symbol milicji drogowej, znak drogowy "dzieci", w otoku napis Stop! Dziecko na drodzeNaklejki w dolnym rzędzie: 1) na czarnym tle przedstawienie trójkąta i okrągłej plakietki odblaskowej w formie chłopca i dziewczynki z plecakami, znaczkiem milicji drogowej i napisem "Wrocław", w otoku napis Jestem widoczny Jestem bezpieczny 2) rysunek dziecka idącego z teczką w ręce zwielokrotniony 3 razy, znaczek milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Stop! Dziecko na drodze Wrocław Stare Miasto

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Bezpieczeństwo drogowe - naklejki

Naklejki w górynym rzędzie: 1) i 2) rysunek mężczyzny na przejściu dla pieszych, w zatrzymanym samochodzie drugi pokazuje dłonią wolne przejście, znaczki milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Ostrożność - Kultura - Bezpieczeństwo - Klub Motorowy Starówka 3) znak ostrzegawczy, zakazu i informacyjny nałożone na siebie, ze skrótem BRD, opisane Okręgowa Komisja / Bezpieczeństwa / Ruchu Drogowego / PZM we Wrocławiu Stare MiastoNaklejki w dolnym rzędzie: 1) rysunek dziecka idącego z teczką w ręce zwielokrotniony 3 razy, znaczek milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Stop! Dziecko na drodze Wrocław Stare Miasto 2) rysunek wrocławskiego ratusza, znaczki milicji drogowej, Polskiego Związku Motorowego, herb Wrocławia z lat 1948-1990, napis w otoku Klub Motorowy Starówka Bądź życzliwy na drodze 3) jak w górnym rzędzie

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Bezpieczeństwo drogowe - naklejki

Naklejki w górynym rzędzie: 1) i 2) rysunek mężczyzny na przejściu dla pieszych, w zatrzymanym samochodzie drugi pokazuje dłonią wolne przejście, znaczki milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Ostrożność - Kultura - Bezpieczeństwo - Klub Motorowy StarówkaNaklejki w dolnym rzędzie: 1) rysunek dziecka idącego z teczką w ręce zwielokrotniony 3 razy, znaczek milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Stop! Dziecko na drodze Wrocław Stare Miasto 2) rysunek wrocławskiego ratusza, znaczki milicji drogowej, Polskiego Związku Motorowego, herb Wrocławia z lat 1948-1990, napis w otoku Klub Motorowy Starówka Bądź życzliwy na drodze 3) znak ostrzegawczy, zakazu i informacyjny nałożone na siebie, ze skrótem BRD, opisane Okręgowa Komisja / Bezpieczeństwa / Ruchu Drogowego / PZM we Wrocławiu Stare Miasto

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Apel do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej

MKZ zwraca uwagę milicjantów na kryzys społeczny, tłumaczy cel powstania niezależnych samorządnych związków zawodowych, uważa, że MO jest używane przez aparat władzy do działań bezprawnych i niezgodnych z etyką milicjanta, wzywa do zastanowienia się nad celem służby, do niepoddawania się manipulacjom, nieprzyjmowania środków odurzających podczas służby, żądania od przełożonych wyjaśnień sensu rozkazów i odmawiania wykonania tych o rysie antyspołecznym, ujawniania sprawców przestępstw i zbrodni przeciw narodowi w 1956, 1970 i 1976 r., występowania z szeregów MO jeśli protest będzie lekceważony lub zakładanie niezależnych związków zawodowych, pomocy w odnowie narodowej - służąc społeczeństwu, a nie przeciw niemu

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Wezwanie... do osobistego stawiennictwa... w lokalu Ruchu Drogoweg Milicji Obywatelskiej w W-wie

Wydział Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej wzywa adresata w charakterze świadka - Piotr Rogóyski - do osobistego stawiennictwa w lokalu RD MO przy ul. Waliców 15 pokój nr 48; dane adresata, tel. kontaktowy, parafka kierownika jednostki MO, nr sprawy, pieczątka wystawcy; pouczenie dla wezwanego - wyciąg z Kodeksu Postępowania Karnego, datownik; formularz zwrotnego poświadczenia odbioru wezwania; informacje w sprawie doręczenia pisma, potwierdzenia odbioru, przyczyn niedoręczenia

Milicja Obywatelska

Pismo dot. członkostwa w ZBoWiD

Pismo do Jana Krawca dot. jego ewentualnego członkostwa w ZBoWiD wystosowane przez Naczelnika Wydziału Archiwum Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu, 29.10.1974.

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Apel do funkcjonariuszy MO

Inc.: Rodacy - Milicjanci! Polska przeżywa najgłębszy w swej historii kryzys społeczny, polityczny i gospodarczy. W sierpniu 1980 roku społeczeństwo po raz kolejny zaprotestowało przeciw złu szerzącemu się w naszym kraju i zorganizowało się w niezależnych, samorządnych Związkach zawodowych, poprzez które pragnie kontrolować aparat władzy państwowej. Expl.: Niech nigdy więcej nie wystąpi Polak przeciwko Polakowi, na szkodę Polski.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Przejście Świdnickie

Widok z przejścia świdnickiego na stojących przy wyjściu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. W oddali widoczne kamienice oraz kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława.

Strajki studenckie w 1981 roku

Cykl fotografii dotyczących działalności wrocławskiego NZS w latach 1980-1981. Dotyczących głównie strajków studenckich (łódzkiego i radomskiego), ale także życia na Grodzkiej (ówczesna siedziba NZS), zebrań, narad, wieców, przygotowywania i kolportowania ulotek i plakatów, koncertów i podobnych. Strajk łódzki był miedzy innymi protestem przeciwko wyrokowi sądowemu wydanemu 13 listopada 1981, nie uznającemu rejestracji NZS. Strajk radomski natomiast był strajkiem solidarnościowym, w którym uczelnie z całego kraju popierały studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej z Radomia.

Wolniak Janusz

Apel do MO

Apel do MO - afisz widniejący w witrynie sklepowej księgarni muzycznej. Apel ten stworzony prawdopodobnie przez członków wrocławskiego NZS. Miał na celu trafić do uczuć funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, by okazali solidarność z wrocławskimi studentami.

Wolniak Janusz

Demonstracja Solidarności we Wrocławiu 31 sierpnia 1982

Wrocław 31-08-1982 ul Mazowiecka plac pod siedzibą Zarządu Regionu NSZZ Solidarność zablokowany kordonem milicji Demonstracja Solidarności walki demonstrantów z milicją i ZOMO n/z jeden z demonstrantów w geście zwycięstwa "V"

NAF Dementi

Wyniki 1 do 100 z 425