karnawał Solidarności

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

karnawał Solidarności

Terminy równoznaczne

karnawał Solidarności

Powiązane terminy

karnawał Solidarności

308 Opis archiwalny results for karnawał Solidarności

308 results directly related Exclude narrower terms

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradującego w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie

Krajowa Agencja Wydawnicza

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina, stempel okolicznościowy oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

Przykazania na dziś dla samorządu pracowniczego

Rady i zalecenia dla przedstawicieli samorządów pracowniczych ws. postępowania wobec administracji zakładowej i współpracowników, wezwanie do przekonywania współpracowników, współpracy z siłami opozycyjnymi i konsekwencji w  działaniu

Grupa Robocza na rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorządów Pracowniczych

Struktura organizacyjna Grupy Roboczej

Spis punktów konsultacyjnych Grupy Roboczej z adresami, obowiązki głównego koordynatora, charakterystyka Grupy Roboczej - kryteria przyjęcia, obowiązki uczestnika, terminy zebrań, deklaracja współpracy z Komitetami Zakładowymi NSZZ Solidarność oraz każdą autentyczną inicjatywą samorządową, formy współpracy ustalone mają być w Rzeszowie 14.08.1981

Grupa Robocza na rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorządów Pracowniczych

Oświadczenie KKP w sprawie wolnych sobót, z dn. 08.01.1981r.

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność wyjaśnia przyczyny impasu w rozmowach ze stroną rządową w sprawie wprowadzenia wolnych sobót, wskazując na jednostronne wprowadzenie przez rząd przedłużenia czasu pracy w pozostałe dni tygodnia oraz odmowę dostępu do danych gospodarczych i środków masowego przekazu, a także zaostrzenie cenzury, unikanie możliwości porozumienia z NSZZ Solidarność, ataki propagandowe na Związek i przetrzymywanie więźniów politycznych

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa - odezwa strajkowa / Komunikat połączonych MKS-ów Regionu Dolnośląskiego

Wezwanie Miejskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność we Wrocławiu do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w związku z działaniami rządu PRL odmawiającego rejestracji chłopskiego niezależnego związku zawodowego, uregulowań finansowych i prawnych dotyczących wolnych sobót, a także blokującemu "Solidarności" dostęp do mediów i wprowadzającego ograniczenia prawa do strajku; MKZ wyraża też poparcie dla strajkujących w Jeleniej Górze, domagających się usunięcia skompromitowanych przedstawicieli władz i przekazania na cele społeczne Domu Wczasowego KC PZPR "Granit" i sanatorium MSW; na odwrocie komunikat z 07.02.1981, w którym MKSy: głogowski, legnicki, lubiński, wałbrzyski, wrocławski i zielonogórski zapowiadają wysłanie delegacji do Jeleniej Góry, zwołują tamże posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej na dzień następny i decydują o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w razie niepomyślnego zakończenia rozmów ze stroną rządową.; w imieniu MKS Głogów wystąpił Czesław Dobropolski, MKS Legnica - Jerzy Węglarz, MKS Lubin - Ryszard Sawicki, MKS Wałbrzych - Jerzy Szulc, MKZ Wrocław - Jerzy Piórkowski, MKS Zielona Góra - Maciej Ołtarzewski

Miejski Komitet Założycielski NSZZ Solidarność

O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa - odezwa strajkowa / Komunikat połączonych MKS-ów Regionu Dolnośląskiego

Wezwanie Miejskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność we Wrocławiu do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w związku z działaniami rządu PRL odmawiającego rejestracji chłopskiego niezależnego związku zawodowego, uregulowań finansowych i prawnych dotyczących wolnych sobót, a także blokującemu "Solidarności" dostęp do mediów i wprowadzającego ograniczenia prawa do strajku; MKZ wyraża też poparcie dla strajkujących w Jeleniej Górze, domagających się usunięcia skompromitowanych przedstawicieli władz i przekazania na cele społeczne Domu Wczasowego KC PZPR "Granit" i sanatorium MSW; na odwrocie komunikat z 07.02.1981, w którym MKSy: głogowski, legnicki, lubiński, wałbrzyski, wrocławski i zielonogórski zapowiadają wysłanie delegacji do Jeleniej Góry, zwołują tamże posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej na dzień następny i decydują o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w razie niepomyślnego zakończenia rozmów ze stroną rządową.; w imieniu MKS Głogów wystąpił Czesław Dobropolski, MKS Legnica - Jerzy Węglarz, MKS Lubin - Ryszard Sawicki, MKS Wałbrzych - Jerzy Szulc, MKZ Wrocław - Jerzy Piórkowski, MKS Zielona Góra - Maciej Ołtarzewski

Miejski Komitet Założycielski NSZZ Solidarność

Uchwała KKP NSZZ "Solidarność"

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" przedstawia działania strony rządowej jako łamanie ustaleń Porozumienia Gdańskiego, wyszczególniając m. in. wstrzymanie prac nad ustawami o cenzurze, związkach zawodowych i samorządzie robotniczym,blokowanie "Solidarności" dostępu do mediów, aresztowanie szeregu działaczy związkowych, konflikt o wolne soboty; wzywa do koordynacji lokalnych akcji strajkowych; zapowiada przedstawienia całemu związkowi szczegółowego programu działania; określa wstrzymania represji przez władze jako warunek pokoju społecznego; deklaruje gotowości do dialogu; popiera postulatu legalizacji związku zawodowego rolników; zapowiada podjęcie walki o postulowane rozwiązania drogą strajku i wzywa do niepodejmowania strajków bez konsultacji z sobą

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław / Uchwała Prezydium MKZ NSZZ we Wrocławiu

Awers: Komisja Strajkowa NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław postanawia zastosować się do apelu Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" i przerwać strajk oraz odpowiedzieć na apel premiera Wojciecha Jaruzelskiego o 90 dni spokoju; Komisja przekształca się ponadto w w Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław; przerwanie strajku nie oznacza zaprzestanie walki o zwolnienie więźniów politycznych; apel do członków "Solidarności" przy MPK Wrocław o spokój, rozwagę i zaufanie do nowego rządu Wojciecha Jaruzelskiego.Rewers: Uchwała Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu odwołująca stan gotowości strajkowej na terenie objętym działaniem MKZ; podziękowanie dla członków "Solidarności" przy MPK Wrocław; stwierdzenie nadużycia prawa przez władze prokuratorskie poprzez aresztowanie działaczy opozycyjnych oraz uznanie działań prokuratury za prowokacyjne

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Społeczeństwo polskie w warunkach stanu wyjątkowego / List otwarty - Do związkowców państw i narodów świata! Do wszystkich ludzi pracy!

Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu analizuje przemiany zachodzące w obozie rządzącym, wskazuje zaostrzenie polityki wobec NSZZ "Solidarność", prognozuje wprowadzenie stanu wyjątkowego lub obcej interwencji w Polsce i nawołuje w obu tych przypadkach do strajku powszechnego, przedstawiając plan działań i zachowań; część wypowiedzi poświęca żołnierzom Wojska Polskiego, milicjantom i pracownikom Służby Bezpieczeństwa, nawołując ich do niewystępowania przeciwko narodowi polskiemu.W Liście Otwartym NSZZ "Solidarność" Region Dolnego Śląska sprzeciwia się obarczaniu "Solidarności" odpowiedzialnością za kryzys gospodarczy w Polsce, wyjaśnia, że dąży do realizacji idei socjalizmu, nie dąży do władzy, a jedynie kontroli społecznej władzy, nie dąży do konfrontacji, jednak nie pozwoli na obcą ingerencję w sprawy wewnętrzne Polski

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała Nr 1/81

Walne Zgromadzenie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Komitetów Założycielskich regionu wrocławskiego uchwala odwołanie strajku ostrzegawczego, w związku z porozumieniem strony rządowej ze strajkującymi w Jeleniej Górze; problemy rejestracji związku rolników indywidualnych, dostępu do środków masowego przekazu i zniesienia antystrajkowej uchwały sejmowej, jako problemy ogólnopolskie, winny być rozpatrzone przez Krajową Komisję Porozumiewawczą; nadrzędnym celem NSZZ "Solidarność" jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm PRL nowej ustawy o związkach zawodowych, uwzględniającej postulaty związkowców; utrzymuje się gotowość strajkowa, uchwalona 29.01.1981

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Atak na Związek! Oświadczenie Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Region "Dolny Śląsk"

Relacja z zatrzymania przez funkcjonariuszy MO członków Solidarności - Waldemara Białeckiego i Olgierda Zasztowta z ekipy Radia Solidarność, Zenona Pałki z Zarządu Regionu oraz pomagającemu im Andrzeja Sochy; radiowcy nadawali własny serwis informacyjny w związku z blokadą dostępu do środków masowego przekazu, stosowaną wobec "Solidarności" przez stronę rządową; Zarząd Regionu wzywa do niepoddawania się prowokacjom i niepodejmowania indywidualnych działań; o niezbędnych krokach w obronie zatrzymanych zadecyduje Zarząd Regionu w dniu 22.10.1981

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Koło Kombatantów NSZZ "Solidarność" - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Awers: apel Krajowej Rady Koła Kombatantów NSZZ "Solidarność" o zakładanie regionalnych Kół Kombatantów NSZZ "Solidarność", połączony z informacją na temat Koła, mającego być organizacją apolityczną zrzeszającą uczestników walk o polskość i niepodległość, a wykluczającą uczestników walk bratobójczych i stalinowskich represji; podstawą i wartościami budującymi wspólnotę Koła jest moralność i honor, zaś zadaniem Koła jest rozwijanie postaw patriotycznych, przywracanie rangi udziałowi różnych środowisk i formacji w walce o niepdoległość oraz kultywowanie hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna"; ponad tekstem rysunek - na tle panopliów krzyż kawalerski z wpisanym orłem legionowym siedzącym na napisie Koło Kombatantów, w dolnym ramieniu krzyża napis "Solidarność";Rewers: informacja o reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, mającego pracować nad podniesieniem wartości fizycznych, moralnych i ideowych młodzieży, wraz z przypomnieniem rodowodu Towarzystwa i zasług dla społeczeństwa i walk o niepodległość - powstanie w 1867 i wytworzenie klimatu dla powstania skautingu, harcerstwa i związków strzeleckich, na bazie których powołano Legiony Polskie w czasie I Wojny Światowej; Towarzystwo wyraża nadzieję, że NSZZ "Solidarność" poprze inicjatywę odrodzenia ruchu sokolego; ponad tekstem rysunek wznoszącego się do lotu sokoła ze sztangą w szponach

Krajowa Rada Koła Kombatantów NSZZ "Solidarność"

Stanowisko Rady Uczelnianej SZSP UŁ w sprawie rozmów Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej z Komisją Międzyresortową

Dyrektor Departamentu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Eugeniusz Pietrasik przekazuje rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Kazimierzowi Urbanikowi treść oświadczenia Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu Łódzkiego, rozkolportowanego oraz przesłanego ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Januszowi Górskiemu; Rada Uczelniania wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia rozmów przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą z Komisją Międzyresortową w związku ze strajkami studenckimi na przełomie 1980 i 1981 r., a także coraz większym podporządkowaniem MKP Ogólnopolskiemu Komitetowi Założycielskiemu Niezależnego Zrzeszenia Studentów; MKP i KM zobowiązały się do podpisania porozumienia, z czego MKP wycofała się, zaś SZSP stoi na stanowisku, podpierając się wypowiedziami Wojciecha Walczaka z MKP i Jacka Czaputowicza z OKZ NSZ, iż porozumienie winno być podpisane niezależnie od sprawy rejestracji NZS; Rada Uczelniana jest usatysfakcjonowana osiągniętym porozumieniem, wzywa MKP do jego podpisania, uważając, że sprawy sporne winny być rozpatrzone w późniejszym terminie zgodnie z zobowiązaniami KM oraz wzywa do zakończenia akcji strajkowej

Pietrasik Eugeniusz

Komunikat pierwszego ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli środowisk uczniowskich - Gdańsk 81`

Komunikat pierwszego ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli środowisk uczniowskich... które odbyło się w dniach 12-13 września 1981... z udziałem przedstawicieli 46 ośrodków, w wyniku którego powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej... określono program działania i opracowano projekt statutu... wyłoniono prezydium OKZ NFMSz w składzie... do informowania o działalności Federacji upoważniono... Powołano również Centralny Zespół Informacji, którego zadaniem jest przekazywanie informacji dotyczących Federacji do wszystkich regionów kraju. Adres CZI... w tekście nazwiska i adresy członków prezydium oraz osób upoważnionych do informowania o działalności NFMSz; nakreślone cele NFMSz; stwierdzenie historyczności szansy stworzenia organizacji młodzieżowej przez samą młodzież, apel o kontakt i włączenie się w działalność; poprawki, nieokreślony rysunek i adnotacje długopisem

Niezależna Federacja Młodzieży Szkolnej

List otwarty do moich współtowarzyszy - Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich St. Bratkowskiego

Stefan Bratkowski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zwraca uwagę na część najwyższych władz partyjnych i państwowych dążących do konfrontacji z siłami opozycyjnymi, przedstawiających siebie jako jedynych zdolnych utrzymać wpływ PZPR na władzę w państwie i gwarancję sojuszy zagranicznych, wywołujących strach przed społeczeństwem w szeregowych działaczach partii, podczas gdy możliwe jest porozumienie ogólnonarodowe pod kierownictwem rządu Wojciecha Jaruzelskiego, bowiem Polacy są narodem zdolnym do kompromisu i wykazującym w obecnej sytuacji rozsądne dążenie do zgody; tekst kończy apel do szeregowych działaczy PZPR, aby dali znać Komitetowi Centralnemu i społeczeństwu jaką drogę wybierają

Bratkowski Stefan

Do wszystkich! odezwa Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik"

Młodzi robotnicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji we Wrocławiu, członkowie Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik" informują o powstaniu Związku i zwracają się do wszystkich ludzi o nastawieniu patriotycznym o dążenie do prawdy, odrzucenie fałszu, działanie na rzecz odbudowy gospodarki, uniezależnienie się od czynników rządzących i propagandy, podkreślają chęć zachowania jedności ruchu młodzieżowego, jednak pragną być przez inne organizacje traktowani jako partner, a nie przeciwnik, nie zgadzają się też na ingerencję obcych czynników w sprawy Związku

Związek Młodzieży Pracującej "Robotnik"

O socjalizm - Nowe wynurzenia tow. Mieczysława F. Rakowskiego...

Krytyka działalności Mieczysława F. Rakowskiego, dążącego do kompromisu z "Solidarnością", która to polityka według autora tekstu doprowadziła do wzrostu sił kontrrewolucyjnych, a w związku z tym zagrożenia dla rządu, jedności partii i społeczeństwa; autor przytacza wiele przykładów szkodliwej działalności Rakowskiego, zarzuca mu podważanie ideologii marksistowskiej i nieprzychylny stosunek do socjalizmu, krytycznie wspomina też zgadzającego się z Rakowskim Stanisława Cioska, zaś Stefanowi Bratkowskiemu zarzuca antykomunistyczne poglądy i antypartyjną działalność, pośrednio domagając się usunięcia go z PZPR i stanowiska prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; tekst nie jest podpisany, nie wiadomo też, czy jest kompletny - brak paginacji

Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego KW PZPR

Komunikat Tymczasowego Zarządu ZMP "Robotnik" przy MPK Wrocław

Tymczasowy Zarząd Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik" przy MPK Wrocław informuje o powstaniu Związku jako sprzeciwie na demagogiczną działalność Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i zauważa wielki odzew środowisk robotniczych w innych zakładach i miastach Polski, przejawiający się w zakładaniu licznych kół Związku; skala odzewu stanowi dla Zarządu zaskoczenie i tłumaczy swoją niezbyt prężną działalność koniecznością nauki i wypracowania nowego modelu działania, mając na myśli nauczenie się Demokracji !; Zarząd deklaruje, że Związek nie przestanie istnieć, nie będzie walczyć z przeciwnikami przy pomocy pomówień, fałszu i plotek, woli skoncentrować się na działalności pozytywnej

Związek Młodzieży Pracującej "Robotnik"

O socjalizm list otwarty do I sekretarza KC PZPR Tow. Wojciecha Jaruzelskiego i 5 Plenum KC PZPR

Komuniści z Huty Katowice skupieni w seminarium marksistowsko-leninowskim przy KF PZPR informują o przejęciu inicjatywy politycznej w organizacji partyjnej zakładu poprzez wezwanie kierownictwa komitetu fabrycznego do ustąpienia, którego działalność miała stać w jawnej sprzeczności z linią PZPR przyjętą po IX Zjeździe i kolejnych plenach; autorzy listu zapewniają, iż tylko oni są w stanie zapewnić realizację postanowień IV plenum KC PZPR i deklarują poparcie osoby Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisku I sekretarza KC PZPR, jako zdolnej do zespolenia sił obrońców partii i socjalistycznej Ojczyzny !; wzywają też do oceny działalności niektórych członków partii i pośrednio do pozbawienia członkostwa Stanisława Kani, Kazimierza Barcikowskiego, Hieronima Kubiaka i Mieczysława Rakowskiego, zaś przywrócenie do czynnego życia politycznego Tadeusza Grabskiego; wzywają też Jaruzelskiego i KC PZPR do zdecydowanych działań

Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego KW PZPR

Cogito ergo sum - Skończyliśmy 20-kilka lat

Członkowie Studenckiej Podstawowej Organizacji Partyjnej na Akademii Medycznej we Wrocławiu wydają odezwę, w której poruszają następujące wątki: materializm współczesnych im ludzi, nierozliczenie odpowiedzialnych za upadek moralny społeczeństwa, stosunki pomiędzy narodami bloku wschodniego w świetle zaszłości historycznych, stosunki pomiędzy władzą a "Solidarnością", napięcia na linii SZSP-NSZ, stosunek wykładowców do studentów; autorzy odwołują się do realizmu w ocenie każdej z tych sytuacji, nawołują do odnowy i aktywności

Studencka Podstawowa Organizacja Partyjna

Oświadczenie Tymczasowego Zarządu Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik"

Tymczasowy Zarząd Związku Młodzieży Pracującej "Robotnik" informuje, że nigdy nie negował faktu istnienia w MPK organizacji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, następnie odnosi się do propozycji współpracy, wysuniętej przez ZSMP, odrzucając przedstawione przezeń rozumienie partnerstwa i wskazując, że Zarząd Zakładowy ZSMP może zdawać sprawozdanie jedynie przed członkami organizacji, a nie przed całą młodzieżą zakładową, której według autorów oświadczenia nie jest reprezentantem; oświadczenie kończy pytanie retoryczne o to, kto hamował inicjatywy i świadczenia kierowane przez instancję dzielnicową dla wszystkich członków ZSMP przy MPK oraz stwierdzenie, że członkowie Zarządu ZMP "Robotnik", jako jedyni nie otrzymali komunikatu ZSMP z dnia 21.04.1981, co świadczyć ma o zasadach działania ZSMP

Związek Młodzieży Pracującej "Robotnik"

I Przegląd Piosenki Prawdziwej - zakazane piosenki

Na żółtym tle rysunek wzniesionej, zaciśniętej pięści, trzymającej mikrofon, obok napis I Przegląd Piosenki Prawdziwej czerwonym tuszem zakazane piosenki przegląd odbył się w dniach 20-22.08.1981 w Hali "Olivia" w Gdańsku-Oliwie, wystąpili m. in. Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Andrzej Rosiewicz, Antonina Krzysztoń, Maciej Zembaty, Jacek Zwoźniak, Piotr Szczepanik

N.N.

Oświadczenie NSZZ "Solidarność" - Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy

Oświadczenie NSZZ "Solidarność" - Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy w sprawie rozmów, jakie podjąć mieli ze strajkującymi w Lokomotywowni Wrocław Główny przedstawiciele rządu, zapewniając o ważności Porozumienia Wrocławskiego z 31.10.1980; ponieważ nikt nie przybył, Komisja zdecydowała o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego dnia 24 listopada 1980 o godzinie 10:00

NSZZ "Solidarność" - Międzyokręgowa Komisja Porozumiewawcza Kolejarzy

Uchwała Nr 1/81

Walne Zgromadzenie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Komitetów Założycielskich regionu wrocławskiego uchwala odwołanie strajku ostrzegawczego, w związku z porozumieniem strony rządowej ze strajkującymi w Jeleniej Górze; problemy rejestracji związku rolników indywidualnych, dostępu do środków masowego przekazu i zniesienia antystrajkowej uchwały sejmowej, jako problemy ogólnopolskie, winny być rozpatrzone przez Krajową Komisję Porozumiewawczą; nadrzędnym celem NSZZ "Solidarność" jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm PRL nowej ustawy o związkach zawodowych, uwzględniającej postulaty związkowców; utrzymuje się gotowość strajkowa, uchwalona 29.01.1981

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała KKP NSZZ "Solidarność"

Uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność", piętnująca stronę rządową za złe wyniki gospodarcze, zatrzymanie prac nad ustawami o związkach zawodowych, cenzurze i samorządzie robotniczym, niedotrzymywanie Porozumień Gdańskich, groźby zaostrzania represji na KSS "KOR" i działaczy ruchu rolników indywidualnych; KKP przestrzega Międzyzakładowe Komitety Założycielskie przed nieskoordynowanymi akcjami strajkowymi i zapowiada przedstawienie planu działania oraz postulatów dotyczących spraw socjalno-bytowych i zmian prawno-instytucjonalnych; żąda zaprzestania represji karnych i administracyjnych wobec działaczy KSS "KOR" i ruchu rolników indywidualnych; potępia uchwałę antystrajkową rządu Józefa Pińkowskiego i deklaruje gotowość współpracy z nowym rządem Wojciecha Jaruzelskiego; popiera aspiracje ruchu rolników indywidualnych, ale zapowiada wstrzymanie się od strajku solidarnościowego w tej materii; naciska na realizację ustaleń z 30 stycznia br. dotyczących dostępu "Solidarności" do mediów, w przeciwnym wypadku konieczne będzie przeprowadzenie ogólnokrajowego strajku; w związku z tym KPP zwraca się do MKZ-ów o konsultacje każdej planowanej akcji strajkowej, w przeciwnym wypadku KPP odetnie się od niekoordynowanych działań

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Zerwane rozmowy

Awers: komunikat Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego dotyczący rozmów Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MPK Wrocław z przedstawicielami władz regionalnych w sprawie dodatkowych postulatów powstałych po strajkach z sierpnia 1980 r.: uwolnienia wspomagającego strajki sierpniowe Tadeusza Jandziszaka, dostępu przedstawicieli "Solidarności" do mediów, cofnięcia zakazu druku "Solidarności Dolnośląskiej", rejestracji związku zawodowego rolników indywidualnych, zapłaty za wolne soboty 10. i 24.01.1981, innych postulatów; ze względu na postawę władz, rozmowy zostały zerwane; Komisja Zakładowa MPK żąda zwolnienia T. Jandziszaka, jako warunku wznowienia rozmów; w innym przypadku w dniu 28.01.1981 Komitet Strajkowy MPK Wrocław rozpocznie strajk okupacyjny w siedzibie MPK na pl. Solnym 20, zaś w następne dni przyłączać się będą kolejne podmioty MPKRewers: reprodukcja odręcznego pisma wojewody wrocławskiego Janusza Owczarka z 31.08.1980, gwarantującego bezpieczeństwo strajkującym, wspomagającym strajki i ich rodzinom, podpisane przez wojewodę o Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie Rzecznika Prasowego KKP NSZZ "Solidarność"

Rzecznik Prasowy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" inforrmuje o wspólnych ustaleniach KKP i rządu ws. dostępu "Solidarności" do mediów - radia i telewizji; szczegóły techniczne miały być dopracowane na spotkaniu delegacji "Solidarności" z prezesem Komitetu do spraw Radia i Telewizji Zdzisławem Balickim, który nie zgodził się na udział kilku członków delegacji Związku, będących pracownikami Komitetu; Związek uznaje ingerencję w skład delegacji za niedopuszczalną, oznaczającą sabotowanie postanowień porozumienia i celowe podsycanie napięć społecznych Rzecznikiem Prasowym Krajowej Komisj Porozumiewawczej był od listopada 1980 do kwietnia 1981 Karol Modzelewski

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Oświadczenie Rzecznika Prasowego KKP NSZZ "Solidarność"

Rzecznik Prasowy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" inforrmuje o wspólnych ustaleniach KKP i rządu ws. dostępu "Solidarności" do mediów - radia i telewizji; szczegóły techniczne miały być dopracowane na spotkaniu delegacji "Solidarności" z prezesem Komitetu do spraw Radia i Telewizji Zdzisławem Balickim, który nie zgodził się na udział kilku członków delegacji Związku, będących pracownikami Komitetu; Związek uznaje ingerencję w skład delegacji za niedopuszczalną, oznaczającą sabotowanie postanowień porozumienia i celowe podsycanie napięć społecznych Rzecznikiem Prasowym Krajowej Komisj Porozumiewawczej był od listopada 1980 do kwietnia 1981 Karol Modzelewski

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Uchwała Prezydium MKZ / Komunikat Komisji Strajkowej przy MPK Wrocław

Awers: Uchwała Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu odwołująca stan gotowości strajkowej na terenie podlegającym MKZ - w związku z zakończeniem strajku przez pracowników MPK Wrocław; MKZ dziękuje załodze MPK za dojrzałość i dyscyplinę, a swoim związkowym kolegom drukującym i kolportującym prasę za podjęcie strajku zastępczego, co zapobiegło roznieceniu groźniejszych form protestu; MKZ podkreśla swój sprzeciw wobec więzieniu za przekonania i ocenia działalność strony rządowej w czasie strajku MPK za prowokacyjnąRewers: Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław, informujący o zakończeniu strajku w związku z powołaniem nowego rządu Wojciecha Jaruzelskiego i apelem tegoż rządu o 90 spokojnych dni; Komisja Strajkowa przekształca się w Komisję Zakładową; Komisja deklaruje dalszą chęć obrony więźniów politycznych i stwierdza, że argumenty, jakie rząd wytacza przeciw Konfederacji Polski Niepodległej nie mogą być traktowane poważnie; tekst kończy apel do członków "Solidarności" o spokój, rozwagę i zaufanie do nowego rządu, licząc na bezkonfilktowe rozwiązanie problemów

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała Prezydium MKZ / Komunikat Komisji Strajkowej przy MPK Wrocław

Awers: Uchwała Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu odwołująca stan gotowości strajkowej na terenie podlegającym MKZ - w związku z zakończeniem strajku przez pracowników MPK Wrocław; MKZ dziękuje załodze MPK za dojrzałość i dyscyplinę, a swoim związkowym kolegom drukującym i kolportującym prasę za podjęcie strajku zastępczego, co zapobiegło roznieceniu groźniejszych form protestu; MKZ podkreśla swój sprzeciw wobec więzieniu za przekonania i ocenia działalność strony rządowej w czasie strajku MPK za prowokacyjnąRewers: Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław, informujący o zakończeniu strajku w związku z powołaniem nowego rządu Wojciecha Jaruzelskiego i apelem tegoż rządu o 90 spokojnych dni; Komisja Strajkowa przekształca się w Komisję Zakładową; Komisja deklaruje dalszą chęć obrony więźniów politycznych i stwierdza, że argumenty, jakie rząd wytacza przeciw Konfederacji Polski Niepodległej nie mogą być traktowane poważnie; tekst kończy apel do członków "Solidarności" o spokój, rozwagę i zaufanie do nowego rządu, licząc na bezkonfilktowe rozwiązanie problemów

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie Plenarnego Zebrania Przewodniczących KZ NSZZ "Solidarność" Regionu Dolnośląskiego

Zebranie Plenarne Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" Regionu Dolnośląskiego odnosi się do postępowania władz państwowych w ostatnim czasie, zwłaszcza tych spowodowanych listem KC KPZR do KC PZPR z 05.06.1981; odmawia poparcia wszystkim tym, którzy nie akceptują postanowień Porozumień Sierpniowych, nie mają dobrej woli wykonywania ich i tych, którzy odpowiadają za katastrofalny stan kraju; deklaruje chęć negocjacji i dopuszcza możliwość odwołania strajku zapowiedzianego na 11.06.1981, pod warunkiem poważnego traktowania przez władze Porozumień Sierpniowych i zaprzestania pogróżek

Zebranie Plenarne Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność"

Do studentów UMK Polska i naród polski...

Odezwa do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zapowiadająca powołanie niezależnej organizacji studenckiej i referendum w sprawie jej kształtu; odezwa rozpoczyna się analizą społeczeństwa polskiego i wezwaniem do odnowy życia moralnego i społecznego; w Post Scriptum Tymczasowy Komitet Założycielski deklaruje samorozwiązanie po powołaniu organizacji; u dołu dokumentu pieczątka tekstowa: Filokartysta Stanisław Chmura 50-034 Wrocława ul. Bałuckiego 10/5

Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich

Do studentów UMK Dnia 14 marca 1981 roku mija 13 rocznica...

Tekst wspominający wydarzenia z marca 1968 r. i postulaty protestujących wtedy studentów; informacja o manifestacji mającej się odbyć 14.03.1981, przypominającej o aktualności postulatów z 1968 r; u dołu dokumentu pieczątka tekstowa: Filokartysta Stanisław Chmura 50-034 Wrocława ul. Bałuckiego 10/5

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Sprawozdanie z rozmów... w sprawie... postulatów przedsiębiorstw budowlano montażowych ! skupionych w NSZZ Huta Katowice

Sprawozdanie z rozmów Podkomisji Rządowej z Przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego z siedzibą w Hucie Katowice prowadzonych w dniu 19.09.80 r. na terenie Huty Katowice w sprawie przyjęcia i realizacji postulatów przedsiębiorstw budowlano montażowych ! skupionych w Związku 3 strony; załączniki: Nr 1 Postulaty odnośnie organizacji gospodarczej budownictwa; Nr 2 Postulaty z zagadnienia BHP; Nr 3 Uwagi o niektórych przypadkach uszczerbku zdrowia pracownika; Nr 4 Postulaty odnośnie spraw delegacji służbowych i wyjazdów; Nr 5 Uwagi o sprawach lokalowych; Nr 6 Propozycje zmian systemu akordowego; Nr 7 Proponowane stawki dla pracowników - ogólne i dla pracowników służb pomocniczych; Nr 8 Proponowane stawki dla pracowników umysłowych; brak Załącznika Nr 9, wymienionego w tekście sprawozdania: Postulatów dotyczących żywotnych interesów biur projektowych zrzeszonych w ZwiązkuOsoby wymienione z nazwiska w sprawozdaniu: dyrektor Sobierajski; wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego Bogdan Borkowski; dyrektor Zwoliński; przewodniczący Komitetu Robotniczego w Fabryce Domów w Łagiszy Ryszard Juszczyk; dyrektor Kombinatu Budownictwa Ogólnego Zagłębie Ryszard Krupski; przedstawiciel Komitetów Pracowniczych Biur Projektów NSZZ Huta Katowice Wojciech Demczyszyn

NSZZ Huta Katowice

Projekt Statutu Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Budowlanego PRL

Do wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych Komisja Statutowa Zarządu Głównego powołana przez XIV Plenum Zarządu Głównego, przesyła w załączeniu projekt Statutu i prosi o konsultacje z aktywem związkowym, przesłanie uwag i deklaruje przedstawienie Krajowemu Zjazdowi Delegatów ostatecznej wersji po zebraniu uwag; podpisał Przewodniczący Komisji Kazimierz Dybka - faksymile podpisu; tekst statutu

Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Przemysł Budowlanego

Oświadczenie KKP NSZZ "Solidarność w sprawie wolnych sobót

Sprawozdanie z rozmów przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami strony rządowej z 20-21.01.1981 i później, w sprawie wprowadzenia wolnych sobót, jako realizacji prawa pracowników do 40-godzinnego tygodnia pracy; kompromisowa propozycja "Solidarności" została przez rząd zignorowana, w związku z czym "Solidarność" oświadcza, że rząd bierze na siebie odpowiedzialność za następstwa tej decyzji

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Do wszystkich! Uchwała KKP NSZZ "Solidarność" w sprawie wolnych sobót

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność", wobec wstrzymania przez cenzurę wszelkich informacji na temat jej stanowiska w sprawie wolnych sobót, podaje do wiadomości uchwałę z dnia 07.01.1981, uznającą wszystkie soboty i niedziele za wolne, z wyjątkiem prac w systemie czterobrygadowym i prac w ruchu ciągłym; poniżej komentarz prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu nawołujący do solidarnego poparcia stanowiska KKP; u góry zatarta pieczątka tekstowa: Komisja Wydziałowa NSZZ "Solidarność" Warsztaty Autobusowe VII

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Do wszystkich ludzi pracy Regionu Wrocławskiego w sprawie sytuacji po prowokacji bydgoskiej

Ulotka Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Regionu Wrocławskiego komentująca wydarzenia w Bydgoszczy z dnia 19.03.1981 r., wyrażająca żądanie ukarania winnych, wyjaśniająca przyczyny impasu w rozmowach, analizująca sytuację w PZPR i wzywająca do powszechnego strajku

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała ZR Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu Ustawy o nadzwyczajnych środkach działania

Awers: uchwała Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" krytykująca projekt ustawy o nadzwyczajnych środkach działania jako cofający rzeczywistość społeczną, polityczną i gospodarczą do stanu sprzed Porozumień Sierpniowych; autorzy uchwały domagają się demokratyzacji politycznej i reform gospodarczych, wzmacniania roli Sejmu, zachowania prawa do strajku i publicznej informacji nt. projektu ustawyRewers: tekst informujący o zmianach, jakie rzad chce wprowadzić ustawą o nadzwyczajnych środkach działania, wzywający do obrony Porozumień Sierpniowych, dostępu do środków masowego przekazu i stwierdzający utratę społecznego zaufania przez Sejm w razie udzielenia poparcia rządowi; poniżej 5 punktów opisujących skutki przyszłego uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych kompetencjach rządu - dla NSZZ "Solidarność", dla szeregowych pracowników, dla ogółu obywateli i dla państwa; obok hasło Przeciw zrywaniu porozumień społecznych

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Atak na Związek! Oświadczenie Prezydium ZR NSZZ "Solidarność" Region "Dolny Śląsk"

Relacja Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Regionu Dolny Śląsk z zatrzymania przez Milicję Obywateksją trzech działaczy "Solidarności" i pomagającego im chłopaka pod pozorem zakłócania porządku; trzech z czterech zatrzymanych nadawało audycję Radia "Solidarność"; autorzy relacji uznają akcję MO za prowokację mającą na celu doprowadzenie do zajść ulicznych analogicznie do 1970 r., w związku z czym apelują o niepodejmowanie indywidualnych akcji i zapowiadają postępowanie w sprawie

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Oświadczenie niezależnych wydawnictw w sprawie nowej ustawy o cenzurze

Awers: protest niezależnych wydawnictw przeciwko represjom Służby Bezpieczeństwa oraz przeciw nowej ustawy o cenzurze; apel o "szczególną czujność w obronie niezależnego ruchu wydawniczego" do społeczeństwa; u dołu adresy punktów kolportażu wydawnictw niezależnychRewers: protest Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa przeciwko wprowadzeniu nowej ustawy o cenzurze, konfiskacie niezależnych wydawnictw dokonanej przez Milicję Obywatelską u pracowników biura Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a także przeciw aresztowaniu Roberta Gryziaka i Włodzimierza Stańczyka; apel o niedopuszczenie do zahamowaniu wolności słowa w Polsce

Oficyna Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"... zwraca się... o przydzielenie pomieszczenia...

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław zwraca się do dyrektora MPK o przyzanie lokalu dla Zakładowej Organizacji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki w Zakładowym Domu Kultury "Pantograf"; u góry pieczęć tekstowa Komisji Zakładowej

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Oświadczenie KKP w sprawie realizacji porozumień sierpniowych i strajku ostrzegawczym

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" wskazuje, że 30.09.1980 r. mija termin podpisania przez stronę rządową porozumień branżowych, podczas gdy tylko w niektórych zakładach tego dokonano; ponadto nie są realizowane inne postulaty strajków sierpniowych: kwestie płac i dostępu do środków masowego przekazu, ponadto administracja państwowa często utrudnia powstawanie lokalnych struktur "Soldiarności"; w związku z tym KKP zarządza 1-godzinny strajk ostrzegawczy na dzień 03.10.1980, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Czy plut. Leszek Lewicki uzyska awans?

Awers: tekst na temat pobicia dwóch członków NSZZ "Solidarność" w Toruniu - opis zdarzenia; nieufność Związku do działań prokuratury; pomoc udzielona prokuraturze; "Solidarność" prowadzi własne postępowanie zmierzające do ustalenia sprawców; brak efektów działań ze strony Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej; w celu zdopingowania organów ścigania "Solidarność" podaje dwa ustalone przez siebie fakty: jednym ze sprawców pobicia był funkcjonariusz ZOMO plut. Leszek Lewicki, zaś akcję ubezpieczał radiowóz marki Nysa o numerze rejestracyjnym MO... 1453Rewers: pieczęć tekstowa, tusz niebieski: Filokartysta / Stanisław Chmura / 50-034 Wrocław, ul. Bałuckiego 19/5

NSZZ Solidarność

Wyborcy Wojewódzkiej Rady Narodowej!... w sprawie wrocławskiej służby zdrowia

Relacja z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej z 24.09.1981 r., w której brali udział przedstawiciele NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, Marek Petrusewicz i Leszek Sokolski, krytykujący działalność wojewódzkiej służby zdrowia i przewodniczącej Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Narodowej województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia, Janiny Pasławskiej-Prus; tekst sprawozdania przedstawia szczegółowe zarzuty wobec przewodniczącej, relacjonuje najważniejsze punkty przebiegu obrad i komentuje audycję telewizyjnych "Rozmaitości" z 25.09.1981, w której przedstawiono wypaczoną relację z obrad; podpisano Prezydium Regionalnej Służby Zdrowia NSZZ Solidarność

NSZZ Solidarność

Dlaczego i o co strajkujemy?

Tekst wyjaśniający przyczynę strajków, jaką jest postawa i działania władz państwowych wobec "Solidarności", nie zaś, jak utrzymują władze, pobicie działaczy Związku w Bydgoszczy 19.03.1981; autorzy utrzymują, że władze dążą do konfrontacji, aby mieć pretekst do prowadzenia represyjnej polityki, domagają się zaprzestania dotychczasowych represji, gwaranowania swobodnej działalności Związku, dostępu Związku do środków masowego przekazu, abolicji dla działaczy opozycyjnych z lat 1976-1980, prawa rolników indywidualnych do zrzeszania się w związki zawodowe i uchylenia uchwały Rady Ministrów z 02.02.1981 r. w sprawie odpłatności za czas strajku

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

rok Solidarności: program obchodów 1 rocznicy robotniczego protestu w sierpniu 1980 roku

Afisz zawiera dokładny program obchodów rocznicy zorganizowanych w Zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej; w programie były m.in. uroczysta msza św. odprawiana przez księdza Henryka Gulbinowicza, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ślubowanie nowego zarządu regionu oraz występy teatralne.

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Dlaczego i o co strajkujemy?

Tekst wyjaśniający przyczynę strajków, jaką jest postawa i działania władz państwowych wobec "Solidarności", nie zaś, jak utrzymują władze, pobicie działaczy Związku w Bydgoszczy 19.03.1981; autorzy utrzymują, że władze dążą do konfrontacji, aby mieć pretekst do prowadzenia represyjnej polityki, domagają się zaprzestania dotychczasowych represji, gwarantowania swobodnej działalności Związku, dostępu Związku do środków masowego przekazu, abolicji dla działaczy opozycyjnych z lat 1976-1980, prawa rolników indywidualnych do zrzeszania się w związki zawodowe i uchylenia uchwały Rady Ministrów z 2.02.1981 r. w sprawie odpłatności za czas strajku

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie KKP w sprawie wolnych sobót, z dn. 08.01.1981roku

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność wyjaśnia przyczyny impasu w rozmowach ze stroną rządową w sprawie wprowadzenia wolnych sobót, wskazując na jednostronne wprowadzenie przez rząd przedłużenia czasu pracy w pozostałe dni tygodnia oraz odmowę dostępu do danych gospodarczych i środków masowego przekazu, a także zaostrzenie cenzury, unikanie możliwości porozumienia z NSZZ Solidarność, ataki propagandowe na Związek i przetrzymywanie więźniów politycznych

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Zerwane rozmowy

Awers: komunikat Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego dotyczący rozmów Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MPK Wrocław z przedstawicielami władz regionalnych w sprawie dodatkowych postulatów powstałych po strajkach z sierpnia 1980 r.: uwolnienia wspomagającego strajki sierpniowe Tadeusza Jandziszaka, dostępu przedstawicieli "Solidarności" do mediów, cofnięcia zakazu druku "Solidarności Dolnośląskiej", rejestracji związku zawodowego rolników indywidualnych, zapłaty za wolne soboty 10. i 24.01.1981, innych postulatów; ze względu na postawę władz, rozmowy zostały zerwane; Komisja Zakładowa MPK żąda zwolnienia T. Jandziszaka, jako warunku wznowienia rozmów; w innym przypadku w dniu 28.01.1981 Komitet Strajkowy MPK Wrocław rozpocznie strajk okupacyjny w siedzibie MPK na pl. Solnym 20, zaś w następne dni przyłączać się będą kolejne podmioty MPKRewers: reprodukcja odręcznego pisma wojewody wrocławskiego Janusza Owczarka z 31.08.1980, gwarantującego bezpieczeństwo strajkującym, wspomagającym strajki i ich rodzinom, podpisane przez wojewodę i Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Nasze stanowisko w sprawie wystąpień Stefana Olszowskiego i Janusza Obodowskiego

Komunikat przedstawia stanowisko NSZZ Solidarność w sprawie przemówienia ministra Janusza Obodowskiego, w którym to przemówieniu twierdził, że sytuacja gospodarcza PRL uniemożliwia wprowadzenie wolnych sobót, a także agresywnej wypowiedzi Stefana Olszowskiego, w której sprowadza on spór wokół wolnych sobót do działań na niekorzyść państwa i kontrrewolucji. Wspomniany jest również problem odmowy dostępu do środków masowego przekazu i danych o stanie gospodarki kraju oraz cenzury.

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Nasze stanowisko w sprawie wystąpień Stefana Olszowskiego i Janusza Obodowskiego

Komunikat przedstawia stanowisko NSZZ Solidarność w sprawie przemówienia ministra Janusza Obodowskiego, w którym to przemówieniu twierdził, że sytuacja gospodarcza PRL uniemożliwia wprowadzenie wolnych sobót, a także agresywnej wypowiedzi Stefana Olszowskiego, w której sprowadza on spór wokół wolnych sobót do działań na niekorzyść państwa i kontrrewolucji. Wspomniany jest również problem odmowy dostępu do środków masowego przekazu i danych o stanie gospodarki kraju oraz cenzury.

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie KKP w sprawie realizacji porozumień sierpniowych i strajku ostrzegawczym

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" wskazuje, że 30.09.1980 r. mija termin podpisania przez stronę rządową porozumień branżowych, podczas gdy tylko w niektórych zakładach tego dokonano; ponadto nie są realizowane inne postulaty strajków sierpniowych: kwestie płac i dostępu do środków masowego przekazu, ponadto administracja państwowa często utrudnia powstawanie lokalnych struktur "Soldiarności"; w związku z tym KKP zarządza 1-godzinny strajk ostrzegawczy na dzień 03.10.1980, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00; za zgodność: A. Rozpłochowski; faksymile podpisu Andrzeja Rozpłochowskiego

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Oświadczenie KKP w sprawie zmian w Statucie NSZZ "S" dokonanych jednostronnie przez Sąd Wojewódzki w Warszawie

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" podaje do wiadomości, że podczas rejestracji statutu Związku Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał jednostronnie, bez wiedzy i zgody Związku, zmian w treści statutu; fakt ten KKP uznaje za oburzający i domaga się respektowania Porozumień Sierpniowych, Konwencji 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy i polskiego prawa, które gwarantuja dotrzymywanie tego typu porozumień; KKP informuje, że będzie się opierać na zapisach statutu nie zmienionych przez Sąd, a winę za wszelkie konflikty z tego wynikłe ponosi władza

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

3 Maja

Rysunek lecącego orła w koronie na tle czerwonej tarczy i rozchodzących się od niej promieni, u góry napis "Solidarność", u dołu - 3 MAJA; przy lewej krawędzi napis 1981 Wrocław

NSZZ Solidarność

Uchwała podjęta na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ "Solidarność" w dniu 28.1.81r

Treść uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ "Solidarność" w dniu 28.01.1981 r., dotyczącej wprowadzenia w życie ustaleń Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" w sprawie 8-godzinnego dnia pracy, zobowiązań Komisji Zakładowej do kontrolowania realizacji postulatów, przedstawienia Związkom Zawodowym struktury organizacyjnej Oddziału "Katowice" Budostalu-8, kwestii płac i pracowników oddelegowanych poza zakład pracy oraz kompetencji dyrektora Oddziału.Ugóry pieczęć tekstowa Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych Budostal-8, Dąbrowa Górnicza Do przełomu lipca i sierpnia 1981 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego nie zdołał się ukonstytuować, w pracach Walnego Zgromadzenia Delegatów na początku roku brała udział tylko część zakładów.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność"

Stróże prawa czy oprawcy

Zdjęcie służb porządkowych próbujących rozproszyć tłum, u dołu wypisane 5 przypadków represji, jakie pomiędzy 19.02.1981 a 10.03.1981 zastosowali funkcjonariusze SB lub MO, u góry hasło Stróże prawa czy oprawcy

N.N.

Do obywateli dolnośląskich w sprawie nieprawidłowości w gospodarce mieszkaniowej Wrocławia

Odezwa podająca do publicznej wiadomości postulaty załogi Usług Remontowych Gospodarki Mieszkaniowej, domagającej się wyjaśnienia podstaw prawnych i finansowych szeregu remontów nieruchomości należących do działaczy PZPR, postawienia dwóch budynków dla Komitetów Dzielnicowych Śródmiescie i Psie Pole oraz wyjaśnienia spraw dokumentacji rozbudowy siedziby Komitetu Wojewódzkiego

N.N.

Uchwała MKZ NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu ws. wolnych sobót

Prezydium Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ "S" we Wrocławiu przypomina ustalenia porozumień sierpniowych w sprawie wolnych sobót, wskazując na niezgodność z nimi zapowiedzianego projektu rządowego; za Prezydium MKZ podpisany przewodniczący Jerzy Piórkowski

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Dlaczego i o co strajkujemy?

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ "S" wyjaśnia powody podjęcia strajku w odpowiedzi na twierdzenia władz, jakoby strajki były spowodowane jednorazowym pobiciem działaczy "Solidarności" w Bydgoszczy - nakreśla szersze tło represyjnej polityki władz i uchylanie się od wypełniania Porozumień Sierpniowych; przedstawia 5 żądań: zaprzestania aktów przemocy, gwarancji dla bezpiecznego funkcjonowania Związku, przygotowania aktu abolicyjnego dla działaczy opozycyjnych, prawa rolników indywidualnych do zrzeszania się w związki zawodowe, uchylenia uchwały Rady Ministrów z 02.02.1981 r. o odpłatnościach za czas strajku

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Rezolucja popierająca strajk studentów / Komunikat nr 7 protest przeciw bojkotowi strajku przez SZSP

Na jednej karcie 2 różne teksty - pierwszy, z 17.02.1981, uchwalony przez Zespół ds. Służby Zdrowia NSZZ "S" przy MKZ Wrocław, jest rezolucją popierającą strajki studenckie na uczelniach polskich, drugi, z 18.02.1981, jest protestem Komitetu Strajkowego Akademii Medycznej przeciw rozlepianiu przez działaczy Socjalistycznego Związku Studentów Polskich plakatów nawołujących do bojkotu strajku; działacze KS podkreślają, że nie występują jako Niezależne Zrzeszenie Studentów i że wśród nich jest członek SZSP

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Wybrano rozwiązanie siłowe

NSZZ "S" H. Cegielski informuje o ataku sił porządkowych na Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, gdzie odbywał się strajk studencki, o blokadzie łączności teleksowej i telefonicznej z opozycyjnymi organizacjami w Warszawie; "Solidarność" Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego w Warszawie grozi złamaniem blokady oraz o zarządzeniu pogotowia w biurach Zarządów Regionalnych przez Przewodniczącego Komisji Krajowej Lecha Wałęsę; poniżej treść teleksu wysłanego przez NSZZ "S" H. Cegielski do premiera Wojciecha Jaruzelskiego wzywającego do odwołania sił porządkowych z terenów szkoły; poniżej wyszczególniono 9 podmiotów, które otrzymują komunikat; u dołu podpisanan drukarnia, po prawej pieczątka NSZZ "S" H. Cegielski

NSZZ Solidarność

I Przegląd Piosenki Prawdziwej - zakazane piosenki

Rysunek czerwonym tuszem wzniesionej, zaciśniętej pięści, trzymającej mikrofon, obok napis czerwonym tuszem I Przegląd Piosenki Prawdziwej poniżej czarnym tuszem zakazane piosenki przegląd odbył się w dniach 20-22.08.1981 w Hali "Olivia" w Gdańsku-Oliwie, wystąpili m. in. Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Andrzej Rosiewicz, Antonina Krzysztoń, Maciej Zembaty, Jacek Zwoźniak, Piotr Szczepanik

N.N.

Statut NSZZ Solidarność / Strajk 22 I 1981 MKS Jelenia Góra

Statut NSZZ Solidarność, wydany w Jeleniej Górze w 1980 r.; na wewnętrznej stronie okładki grafika upamiętniająca strajk w klubie "Gencjana" w Jeleniej Górze 22.01.1981 - krzyż o podstawie z ręki z zaciśniętą pięścią, data, napis strajk MKS Jelenia Góra; na ostatniej stronie odręczne notatki właściciela dotyczące przelania 40.000 zł na konto Janusza Sokołowskiego

NSZZ Solidarność

Oświadczenie KKP w sprawie realizacji porozumień sierpniowych i strajku ostrzegawczym

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" wskazuje, że 30.09.1980 r. mija termin podpisania przez stronę rządową porozumień branżowych, podczas gdy tylko w niektórych zakładach tego dokonano; ponadto nie są realizowane inne postulaty strajków sierpniowych: kwestie płac i dostępu do środków masowego przekazu, ponadto administracja państwowa często utrudnia powstawanie lokalnych struktur "Soldiarności"; w związku z tym KKP zarządza 1-godzinny strajk ostrzegawczy na dzień 03.10.1980, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Społeczeństwo polskie w warunkach stanu wyjątkowego

Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu analizuje przemiany zachodzące w obozie rządzącym, wskazuje zaostrzenie polityki wobec NSZZ "Solidarność", prognozuje wprowadzenie stanu wyjątkowego lub obcej interwencji w Polsce i nawołuje w obu tych przypadkach do strajku powszechnego, przedstawiając plan działań i zachowań; część wypowiedzi poświęca żołnierzom Wojska Polskiego, milicjantom i pracownikom Służby Bezpieczeństwa, nawołując ich do niewystępowania przeciwko narodowi polskiemu

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Apel do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej

MKZ zwraca uwagę milicjantów na kryzys społeczny, tłumaczy cel powstania niezależnych samorządnych związków zawodowych, uważa, że MO jest używane przez aparat władzy do działań bezprawnych i niezgodnych z etyką milicjanta, wzywa do zastanowienia się nad celem służby, do niepoddawania się manipulacjom, nieprzyjmowania środków odurzających podczas służby, żądania od przełożonych wyjaśnień sensu rozkazów i odmawiania wykonania tych o rysie antyspołecznym, ujawniania sprawców przestępstw i zbrodni przeciw narodowi w 1956, 1970 i 1976 r., występowania z szeregów MO jeśli protest będzie lekceważony lub zakładanie niezależnych związków zawodowych, pomocy w odnowie narodowej - służąc społeczeństwu, a nie przeciw niemu

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie w sprawie zatrzymywania działaczy "Solidarności" i prowokacji władz

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" informuje o zatrzymaniach członków związku i rekwizycji smochodu Radia Solidarność, a następnie o narastaniu napięcia w związku ze zbieraniem się tłumu pod Komendą Wojewódzką MO we Wrocławiu i próbach rozładowania go przez Związek wobec braku reakcji władz; Zarząd dochodzi do wniosku, że władze celowo nie reagowały, chcąc wywołać zamieszki, w związku z czym apeluje o to, by nie dać się sprowokować, a z akcją strajkową poczeka na wystąpienie ogólnokrajowe; domaga się: pełnej kontroli społecznej nad produkcją i dystrybucja podstawowych artykułów, dostępu do środków masowego przekazu i bezpieczeństwa dla członków i pracowników Związku; zapowiada kilkudniowe oczekiwanie na reakcję Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradującego w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie

Krajowa Agencja Wydawnicza

Wyniki 1 do 100 z 308