repatriacje

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

repatriacje

Terminy równoznaczne

repatriacje

Powiązane terminy

repatriacje

97 Opis archiwalny results for repatriacje

97 results directly related Exclude narrower terms

Janina Gądko - relacja

 • Krótki biogram Janiny Gądko oraz dwie strony ręcznie zapisanych wspomnień, w których opowiada o wywózce do Kazachstanu i katorżniczej pracy na miejscu. W dalszej części czytamy o powrocie do kraju po II wojnie światowej.]
 • Zakres chronologiczny: 1931-1969
 • Miejsca wydarzeń: Ostrów (pow. Kowel), Archangielsk, Kirył, Bystrzyca Kłodzka, Krzyżowice

Gądko Janina

Maria Emilianowicz - relacja

 • Relacja Emilii Emilianowicz, w której opisuje losy swojej rodziny podczas II wojny światowej, deportację wgłąb Związku Radzieckiego. Opowiada o ciężkich warunkach panujących na miejscu, a także o powrocie do kraju i dalszych losach w powojennej Polsce.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1950
 • Miejsca wydarzeń: Mogilice (woj. nowogródzkie), Kobierzyce, obłast archangielska.

Emilianowicz Maria

Franciszka Burysz - relacja

 • Wspomnienia Franciszki Burysz, w których opisuje życie codzienne w rodzinnej wsi na dzień przed wybuchem II wojny światowej. Następnie opowiada o wywózce wraz z rodziną do kirowskiej obłasti. W relacji znajdują się informacje o zyciu codziennym na Syberii, warunkach tam panujących i o pracy, którą wykonywali deportowani. W tekście znajduje się także opis represji stosowanych przez NKWD.]
 • Zakres chronologiczny: 1928-1961
 • Miejsca wydarzeń: Majdan (woj. tarnopolskie), obłast kirowska, Rudniki, Iżewsk, Bełżec

Burysz Franciszka

Jakub Gordon - relacja

 • Wspomnienia Jakuba Gordon, w których opowiada o swojej młodości spędzonej w Wilnie, następnie o wywózce do ZSRR. Następnie opisuje ciężkie warunki pracy i dalszą podróż do Kazachstanu gdzie zaczął pracować w kopalni. W ostatniej części znajdujemy opowieść o powrocie do kraju i organizacji życia po wojnie.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1978
 • Miejsca wydarzeń: Wilno, archangielska obłast, Kazachstan, Łódź, Wrocław

Gordon Jakub, Kruk Edward

Anna Czerwonko - relacja

 • Wspomnienia Anny Czerwonko z okresu swojej młodości w II Rzeczpospolitej, okres II wojny światowej. Wywózkę na Sybir wraz z rodziną z Januszkiewicz. Szczegółowo opisuje podróż, warunki podczas niej panujące i represje, którymi NKWD traktowało deportowanych. Z pobytu w Wołodarce dowiadujemy się o warunkach życia dorosłych i dzieci, o edukacji jaką można było otrzymać na miejscu w radzieckiej szkole. Następnie opisuje powrót do kraju i losy swojej rodziny aż do momentu śmierci ojca w 1987 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1939-1987
 • Miejsca wydarzeń: Januszkiewicze (woj. nowogródzkie), Łomża, Kokczetaw (Kazachstan), Akmolińsk (dziś Astana - Kazachstan), Workuta (Rosja), Wołodarka (Ukraina), Wrocław, Kowary.

Czerwonko Anna

Maria Homerska - relacja

 • Wspomnienia Marii Homerskiej z okresu przedwojennego. Następnie opisuje losy swojej rodziny z okresu II wojny światowej. Przymusową deportację z Rzeczpospolitej na Syberię, warunki życia na miejscu, pracę przymusową. Opowiada o chorobach i niedoli na miejscu, a także o represjach ze strony NKWD. Następnie opisuje powrót do kraju i zamieszkanie w Dusznikach Zdrój, a także organizację życia po wojnie.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1974
 • Miajsca wydarzeń: Husaki (woj. podlaskie), Połoneczka (Białoruś), Nieśwież (Białoruś), Nowogródek (Białoruś), Horodziej (Białoruś), Archangielsk (Rosja), Duszniki Zdrój.

Homerska Maria

Zdzisław Jamborski - relacja

 • Wspomnienia Zdzisława Jamborskiego, w których opisuje szczegółowo podróż jaką przebył wraz z rodziną od momentu deportacji z Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej, aż do momentu powrotu do kraju. Następnie opisuje swoje powojenne losy.]
 • Zakres chronologiczny: 1933-1955
 • Miejsca wydarzeń: Polska Wola (Lewada, gm. Otynia woj. stanisławowskie), Republika Komi, Taszkent (Uzbekistan), Aralsk (Kazachstan), Kraków, Lenartowice, Brzeg Dolny, Wrocław.

Jamborski Zdzisław

Aniela Kosica - relacja

 • Wspomnienia Anieli Kosicy, w których opisuje swoje zesłanie na daleką Syberię. Szczegółowo opisuje okoliczności wyjazdu, warunki podróży oraz nastroje panujące podczas transportu. Po przyjeździe na miejsce opisuje warunki życia, pracy oraz jedzenie. Opowiada także o osobistych nieszczęściach, o śmierci ojca i matki, oraz o byciu bliskim załamania co poskutkowało oddaniem rodzeństwa do domu dziecka. Następnie opsuje problemy z PUR związane z powrotem do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1979
 • Miejsca wydarzeń: Gorlice (woj. małopolskie), Buczacz (Ukraina), Husiatyn (Ukraina), Morszyn (Ukraina), posiołek Kajgorodek (Republika Komi, Rosja), Bielawa.

Kosica Aniela

Andrzej Łęczycki - relacja

 • Łęczycki Andrzej urodzony 18 maja 1929 roku w Piotrkowie. Wywieziony z Trembowli 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu. Do kraju powrócił w 1946 roku.
 •  
 • We wspomnieniach opisuje pobieżnie moment wywózki, pobytu i powrotu do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1929 - 1952.
 •  
 • Miejsca wydarzeń: Piotrków Trybunalski, Теребовля (Trembowla - ukr.),  Семипалатинск (Siemipałatinsk – miasto w północno-wschodnim Kazachstanie), Wrocław.

Łęczycki Andrzej

Bohdan Wróblewski - relacja

 • Krótki opis wspomnień Bohdana Wróblewskiego, w którym wspomina moment wywózki do Kazachstanu, warunki życia na miejscu, wyżywienie więźniów oraz choroby nękające towarzyszy niedoli. Opisuje także rozłąkę z rodziną i powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1932 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Białystok, Осташков Ostaszkow - miasto w Rosji), Kazachstan, Копейск (Kopiejsk - miasto w Rosji), Warszawa, Wrocław.

Wróblewski Bohdan, Palka Mateusz

Emilia Lech - relacja

 • Wspomnienia Emilii Lech z okresu drugiej wojny światowej, w których opisuje wywózkę do Kazachstanu wraz z rodziną. Opisuje pracę na miejscu przy wyrębie lasów.]
 • Zakres chronologiczny: 1940 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Омельне (Omelne - wieś położona na Ukrainie), obwód archangielski.

Lech Emilia

Kartka świąteczna

kartka z życzeniami świątecznymi wysłana przez Kristę Land Niemkę, która w ramach tzw. akcji łączenia rodzin wyjechała w Wrocławia w 1957 r. do Heleny Molasy, zam. we Wrocławiu przy ul. Wieczorka dziś ul. Wyszyńskiego

Land Krista

Karta meldunkowa

Karta meldunkowa z danymi osobowymi i adresowymi Józefa Wnukowskiego, ur. 26.10.1910 r. w miejscowości Suchodoł w powiecie Husiatyń, województwo Tarnopol, przybyłego do Żagania (wtedy: Żegania) 09.03.1946 r.; późniejsza adnotacja ręczna: 8

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Zaświadczenie o przybyciu do Polski

Awers: zaświadczenie o przybyciu Wincentego Zadrożnego z terytorium Niemiec, zarejestrowaniu się go w Punkcie Przyjęcia w Szczecinie w dn.14.05.1946 i informacja o kierunku jego podróży - Chmieleń Wielki, powiat Przasnysz Na podstawie zarządzenia Rady Ministrów z dnia 12.10.1944/7 ob. (...) ma pierwszeństwo i prawo jednorazowego bezpłatnego przejazdu wszelkimi środkami lokomocji do Stacji Grudusk fotografia W. Zadrożnego; podpis Kierownika Punktu Przyjęcia PUR w Szczecinie - nieczytelny; adnotacja ręczna Brak dowodów pieczęć tekstowa Brak dokumentów pieczęć okrągła, częściowo zatarta: Rzeczpospolita Polska / Ministerstwo Administracji Publicznej / P.U.R./ Punkt przyjęcia...Rewers: 5 pieczęci prostokątnych - 3 fioletowe: PUR Olsztyn 28 V, PUR Skierniewice 14? 5 1946, PUR Brochów? 1 VIII 1946; 2 pieczęcie czerwone: Pożywienie wydano dnia 18 IX 1946 / Brochów dnia 2 X 1946, Posterunek M.O. Krzynowłoga-Mała pow. Przasnysz L. dz. 43/46; 1 pieczęć owalna fioletowa: Zarząd Gminy Krzynowłoga Mała powiat przasnyski; 2 adnotacje ręczne Zameldowano w dn. 23.V. rb we wsi Chmieleń Wielki tutejszej gminy - Krzynowłoga Mała dn. 23.V.1946 r. Wójt nieczytelny podpis; Zameldował się na posterunku dn. 23.V/1946; nieczytelny podpis, trudny do powiązania z którąkolwiek pieczęcią

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Odpis karty ewakuacyjnej

Odpis karty ewakuacyjnej z Ukraińskiej SSR do Poznania wystawiony dla matki z dwiema córkami, wyliczajacy przewożony dobytek. Karta Ewakuacyjna wystawiona przez Państwowy Urząd Repatriacyjny Punkt Etapowy w Lipnej, posiadała podpisy i pieczęcie Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Wyzwolenia Narodowego w Tarnopolu oraz ukraińskiego Przedstawiciela Rejonowego.

N.N.

Kartka świąteczna

kartka z życzeniami świątecznymi wysłana przez Kristę Land Niemkę, która w ramach tzw. akcji łączenia rodzin wyjechała w Wrocławia w 1957 r. do Heleny Molasy, zam. we Wrocławiu przy ul. Wieczorka dziś ul. Wyszyńskiego

Land Krista

Helena Goldman - relacja

 • Relacja Heleny Goldman, w której opisuje ona losy swoje i swojej rodziny podczas II wojny światowej, zesłania na Syberię. Opisuje warunki podczas podróży i te, które zastali na miejscu w nowosybirskiej obłasti. W relacji znajduje się także opis powrotu do kraju.]Zakres chronologiczny: 1939-1968
 • Miejsca wydarzeń: Bystra, obłast nowosybirska, Wrocław.

Goldman Helena

Zdzisław Głąb - relacja

 • Wspomnienia Zdzisława Głąb, w których opowiada o losach swoich i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Losy podczas wywózki rodziny na Syberię, mieszkania tam i warunków pracy. Opisuje także powrót do Polski w 1946 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1948
 • Miejsca wydarzeń: Wólka Piotrowska, Podgórna, Odessa, Posiołem Chołm, Wrocław

Głąb Zdzisław

Michał Hubacz - relacja

 • Wspomnienia Michała Hubacz, w których opisuje przymusową wywózkę z rodzinnej wsi Monasterz do Mołdawii. W relacji znajduje się szczegółowy opis podróży oraz warunków życia i pracy na miejscu. W końcowej części znajduje się opis powrotu do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1941-1947
 • Miejsca wydarzeń: Monasterz, Biała Góra, Surochów, Romanówka (woj. lubelskie), Tarutino (dawniej Mołdawia, aktualnie Ukraina), Rumunia, Wałbrzych, Wrocław, Oława.

Hubacz Michał

Eugenia Czyljewicz - relacja

 • Wspomnienia Eugenii Czyljewicz, w których opisuje ona losy swoje i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Opisuje ze szczegółami moment deportacji do ZSRR i do Kazachstanu. Pracę w tartaku i warunki panujące na miejscu. Następnie szczegółowo opisuje swój pobyt w więzieniu za odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. W końcowej części relacji opisuje powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Borów (woj. wołyńskie), Kotłas (ZSRR), Archangielsk (ZSRR), Buzułuk (ZSRR), Buchara (Uzbiekistan), Kalinin (dawniej Twer miasto w ZSRR), Wrocław

Czylewicz Maria

Brygida Chodorska - relacja

 • Wspomnienia Brygidy Chodorskiej, w których opisuje swoje przeżycia od lat dziecięcych w przedwojennej Polsce, poprzez wywózkę do Kazachstanu, pracę i edukację na miejscu. W relacji znajdujemy opis pobytu w domach dziecka w ZSRR, warunki zycia na obczyźnie oraz pracę na miejscu. Następnie opisuje powrót do kraju i jak wyglądała organizacja życia po wojnie w PRL.]
 • Zakres chronologiczny: 1935-1992
 • Miejsca wydarzeń: Suwałki, Czyżew, Andrzejewo, Raczki, Piezmog (ZSRR), Komi (Republika w ZSRR), Kotłas (ZSRR), Kowalewo, Gdańsk, Białystok, Wrocław.

Chodorska Brygida

Michał Suda - relacja

Relacja kresowiaka, dotycząca stosunków polsko-ukraińskich na Kresach Wschodnich II RP, zbrodni UPA, eskpatriacji i organizacji życia po wojnie na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1938-1991   Miejsca wydarzeń: Presowce (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Cecówka (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Lwów (ob. Ukraina), Krzepielów (woj. lubuskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Suda Michał

Irena Mrówczyńska - relacja

Relacja sybiraczki, dotycząca jej dzieciństwa, wywózki na Syberię i życia tamże, repatriacji, stosunków polsko-rosyjskich i polsko-żydowskich oraz powojennej pracy w bibliotece i organizacji życia po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1936-1980   Miejsca wydarzeń: Kowel (ob. Ukraina, d. woj. wołyńskie), Kujbyszew (Syberia, Rosja), Chełm (woj. lubelskie), Rejowiec (pow. chełmski, woj. lubelskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Bojarka (Ukraina), Ałmaty / Ałma-Ata (Kazachstan), Przeworsk (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Oświęcim (woj. małopolskie), Berlin (Niemcy), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Mińsk (Białoruś), Legnica (woj. dolnośląskie), Moskwa (Rosja), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie)

Mrówczyńska Irena

Kazimierz Pielichaty - relacja

Relacja Kazimierza Pielichatego, dotycząca przeżyć jego i jego rodziny podczas II Wojny Światowej, repatriacji oraz pracy zawodowej do momentu śmierci Stalina.   Zakres chronologiczny: 1933-1953   Miejsca wydarzeń: Jaszkowa Dolna (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Kowalówka (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie), Lwów (Ukraina), Monasterzyska (Ukraina), Nowy Targ (woj. małopolskie), Nysa (woj. opolskie), Podhajce (Ukraina), Przeworsk (woj. podkarpackie), Strzelce Opolskie (woj. opolskie), Tarnopol (Ukraina), Wilkanów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Winniki (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie)

Pielichaty Kazimierz

Adam Łotocki - relacja

Relacja Adama Łotockiego, w której opowiada o przyjeździe swojej rodziny na Dolny Śląsk do Siedlisk. Relacjonuje organizacje życia po wojnie Ziemiach Zachodnich, swoją pracę organisty, aż po dzień dzisiejszy.   Zakres chronologiczny: 1945-2010   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Berlin (Niemcy), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Rzeszotary (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Tarnopol (Ukraina), Czortków (obw. tarnopolski, Ukraina), Tłuste (obw. tarnopolski, Ukraina), Zaleszczyki (obw. tarnopolski, Ukraina), Legnickie Pole (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Ogonowice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Lubice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Biskupice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Wądroże Wielkie (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Wądroże Małe (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Mikołajowice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Gniewomierz (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Łotocki Adam

Adam Pałka - relacja

Relacja repatrianta z Rohatyna dot. wyjazdu, relacji z Ukraińcami, przyjazdu jego rodziny na Dolny Śląsk, osadnictwa w Złotoryi, wpływu Kościoła Katolickiego, stosunków z ludnością niemiecką oraz życia i pracy.   Zakres chronologiczny: 1926 - 1960.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Rohatyn (Ukraina), Sambor (Ukraina), Rzeszów (woj. podkarpackie), Tarnów (woj. małopolskie), Dębica (woj. podkarpackie), Kraków (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Koźle (woj. opolskie), Mysłowice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Poczdam (Niemcy), Bożków (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)

Pałka Adam

Czesława Sowińska - relacja

Relacja repatriantki z Kresów Wschodnich (pow. Buczacz) dot. czasów II wojny światowej, przesiedleń, osadnictwa na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością ukraińską oraz niemiecką, roli Kościoła Katolickiego w gminie Zagrodno a także życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1937 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Medwedowce (obw. tarnopolski, Ukraina), Poznań (woj. wielkopolskie), Zagrodno (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Uniejowice (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie)

Sowińska Czesława

Józefa Suchecka - relacja

Relacja mieszkanki Pielgrzymki (woj. dolnośląskie) dot. powojennych przesiedleń, przyjazdu wraz z rodziną i osadnictwa na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością ukraińską, niemiecką, roli Kościoła Katolickiego, pracy nauczycielki oraz życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1934 - 1980. Miejsca wydarzeń: Gontowa (obw. tarnopolski, Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wojcieszyn (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Pielgrzymka (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Twardocice (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie)

Suchecka Józefa

Maria Socha, z d. Chmielowska - relacja

Relacja mieszkanki Zagrodna (woj. dolnośląskie) dot. powojennych przesiedleń, przyjazdu wraz z rodziną i osadnictwa na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością ukraińską, niemiecką, wpływu Kościoła Katolickiego na społeczność wiejską oraz życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1940-1990.   Miejsca wydarzeń: Buczacz (Ukraina), Barysz (Ukraina), Pyszkowce (Ukraina), Zagrodno (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Lubań (woj. dolnośląskie), Bardo (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnoślaskie), Hrubieszów (woj. lubelskie)

Socha Maria

Tadeusz Gliński - relacja

Relacja repatrianta z Rohatyna dot. przesiedleń, przyjazdu jego rodziny na Dolny Śląsk, osadnictwa w Złotoryi, wpływu Kościoła Katolickiego, stosunków z ludnością niemiecką, rosyjską oraz życia codziennego i edukacji.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960   Miejsca wydarzeń: Rohatyn (Ukraina), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Łukaszów (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Tarnopol (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie), Chodorów (Ukraina), Drohobycz (Ukraina), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Lwów (Ukraina), Moskwa (Rosja)

Gliński Tadeusz

Tadeusz Kuczyński - relacja

Relacja repatrianta z Wilna, mieszkańca Złotoryi, wieloletniego działacza sportowego dot. przesiedleń, przyjazdu jego rodziny na Dolny Śląsk, wpływu Kościoła Katolickiego, stosunków z ludnością niemiecką, rosyjską oraz organizacji życia sportowego w Złotoryi (tenis). Zakres chronologiczny: 1938 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Usowo (Litwa), Wilno (Litwa), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kuczyński Tadeusz

Wanda Łyżwa - relacja

Relacja mieszkanki Sędzimirowa (woj. dolnośląskie) dot. przesiedleń, przyjazdu jej rodziny na Dolny Śląsk, relacji z ludnością ukraińską, niemiecką, wpływów Kościoła Katolickiego na mieszkańców wsi, normalizowania życia po wojnie oraz kultywowania tradycji kresowych.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Usowo (Białoruś), Szczepanów (woj. dolnośląskie), Mazury na Krasnej Górze, Złotoryja (Woj. dolnośląskie), Lubomierz (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie), Pielgrzymka (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Raciborowice, Lubań (woj. dolnoślaskie), Lwów (Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Starobielsk (Ukraina), Sobótka (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnoślaskie), Essen (Niemcy), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Drohobycz (Ukraina), Workuta (Rosja), Sędzimierz (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Nowa Wieś Grodziska (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie)

Łyżwa Wanda

Wanda Worsztynowicz - relacja

Relacja mieszkanki Złotoryi (woj. dolnośląskie), pracownicy Urzędu Miejskiego dot. przesiedleń, przyjazdu jej rodziny na Dolny Śląsk, relacji z ludnością ukraińską, rosyjską i niemiecką, roli Kościoła Katolickiego w życiu repatriantów, normalizowania życia po wojnie oraz pamięci o pochodzeniu kresowym.   Zakres chronologiczny: 1929 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Kołomyja (Ukraina), Sumy (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Buczacz (Ukraina), Głogów (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie)

Worsztynowicz Wanda

Zofia Karabczyńska - relacja

Relacja urzędniczki miejskiej a następnie wieloletniej kierowniczki drukarni w Złotoryi (woj. dolnośląskie) dot. przesiedleń, przyjazdu jej rodziny na Dolny Śląsk, relacji z ludnością niemiecką, roli Kościoła Katolickiego w życiu repatriantów, edukacji oraz pracy.   Zakres chronologiczny: 1928 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Podhorce (Ukraina), Lubomierz (woj. dolnośląskie), Gryfów Śląski (Woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Tarnów (woj. małopolskie), Gliwice (woj. śląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kondratów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Karabczyńska Zofia

Janina Szczypczyk - relacja

Relacja repatriantki z okolic Lwowa dot. II wojny światowej, relacji z Ukraińcami, pomocy ludności żydowskiej, ucieczek przed bandami UPA, przyjazdu do Polski podczas tzw. drugiej repatriacji, osiedlenia się i pracy na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2011.   Miejsca wydarzeń: Zborów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Jezierna (Ukraina), Futory (Ukraina), Kluczbork (woj. opolskie), Kraków (woj. małopolskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Byczyna (pow. kluczborski, woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kijów (Ukraina), Petersburg (Rosja)

Szczypczyk Janina

Ignacy Naruszewicz - relacja

Relacja mieszkańca Legnicy dot. życia codziennego w trakcie oraz po zakończeniu II wojny światowej na Wileńszczyźnie, przyjazdu do Polski podczas tzw. drugiej repatriacji i osiedlenia się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1940 - 2010.   Miejsca wydarzeń: Stolarnia, Czerwony Dwór (Litwa), Legnica (woj. dolnośląskie), Niemenczyn (LItwa), Kowno (Litwa), Wilno (Litwa), Wojdaty (Litwa), Starogard (woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Katowice (woj. śląskie)

Naruszewicz Ignacy

Maria Krzywicka - relacja

Relacja mieszkanki Legnicy dot. życia codziennego w trakcie oraz po zakończeniu II wojny światowej na Wileńszczyźnie, kontaktów z żołnierzami niemieckimi i radzieckimi, kontaktów z partyzantami, przyjazdu do Polski podczas tzw. drugiej repatriacji i osiedlenia się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku   Zakres chronologiczny: 1930 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Hołowieńczyce, Sopoćkinie (Białoruś), Grodno (Białoruś), Legnica (woj. dolnośląskie), Kalety (Białoruś), Berlin (Niemcy), Moskwa (Rosja), Dąborowa (woj. opolskie), Pątnówek (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Miłkowice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Krzywicka Maria

Ryszard Lis - relacja

Relacja repatrianta z Dawidowa (woj. lwowski) dot. okupacji radzieckiej i niemieckiej podczas II wojny światowej, przesiedlenia na Dolny Śląsk, życia codziennego i edukacji w Legnicy a następnie we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1934 - 2012.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Spalona (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Archangielsk (Rosja), Milatycze (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pyskowice (woj. śląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie)

Lis Ryszard

Józef Gulewicz - relacja

Relacja repatrianta z Dawidowa (woj. lwowskie) dot. życia codziennego podczas radzieckiej i niemieckiej okupacji, relacji z ludnością ukraińską oraz żydowską, akcji przesiedleńczej, osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1930 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wilno (Litwa), Stanisławów (Ukraina), Opole (woj. opolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie)

Gulewicz Józef

Romana Sechidewicz - relacja

Relacja repatriantki z Dawidowa (woj. lwowskie) dot. życia codziennego podczas II wojny światowej, relacji z żołnierzami niemieckimi i radzieckimi, czasu i warunków przesiedlenia na tzw. ziemie odzyskane i osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1934 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Piskorzów (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Szehidewicz Romana

Wacław Baginowski - relacja

Relacja Wacława Baginowskiego dot. życia codziennego w tracie II wojny światowej na terenach d. woj. nowogródzkiego, służby w wojsku, pracy przy wyrębie lasów w Kazachstanie, przyjazdu do Polski w ramach tzw. ostatniej repatriacji w 1959 r., osiedlenia się na ziemiach zachodnich i podjęcia pracy w jednym z PGR-ów.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960.   Miejsca wydarzeń: Siejłowicze (Białoruś), Kazachstan, Słońsk (woj. lubuskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Pińsk (Białoruś), Nieśwież (Białoruś), Manchester (Wielka Brytania), Moskwa (Rosja)

Baginowski Wacław

Zofia Bażydło-Kaczyńska - relacja

Relacja mieszkanki Wrocławia dot. sytuacji rodzinnej w trakcie wybuch II wojny światowej, życia codziennego pod okupacją niemiecką oraz radziecką, konspiracyjnej działalności ojca, organizacji życia po wojnie, przyjazdu do Wrocławia, nauki, pracy położnej i stosunku do PRL oraz PZPR.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2009.   Miejsca wydarzeń: Łużki (Białoruś), Kopyczyńce (Ukraina), Grajewo (woj. podlaskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kluczbork (woj. opolskie), Głuszyca (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Białystok (woj. podlaskie), Bytom (woj. śląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Śniadowo (woj. podlaskie), Łomża (woj. podlaskie), Łask (woj. łódzkie), Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)

Bażydło-Kaczyńska Zofia

Tadeusz Adamski - relacja

Relacja mieszkańca Wrocławia dot. życia w pod lwowskiej wsi podczas II wojny światowej, działalności w AK, przyjazdu na ziemnie zachodnie, zorganizowania szkoły w Siekierowicach pod Wrocławiem w 1947 r. oraz dalszej edukacji świadka. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzenia: Siemianówka (obw. lwowski, Ukraina), Lwów (Ukraina), Bar (obw. winnicki, Ukraina), Siekierowice (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Milczyce (obw. lwowski, Ukraina), Nawaria (obw. lwowski, Ukraina), Jarosław (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Dobrzany (woj. zachoniopomorskie)

Adamski Tadeusz

Ewa Fedorowicz - relacja

Relacja Ewy Fedorowicz dot. życia w pod lwowskiej wsi podczas II wojny światowej, ucieczki przed frontem, przyjazdu wraz z rodziną do Wrocławia w 1946 r., pobytu w kolejnych placówkach opiekuńczych, życia osobistego i edukacji.   Zakres chronologiczny: 1939 -1960.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Jaworów (Ukraina), Brzeżany (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Mękinia (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Pieszyce (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kamienna Góra (woj. dolnośląskie), Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie)

Fedorowicz Ewa

Stefania Szumlakowska - relacja

Krótka relacja Stefanii Szumlakowskiej dot. II wojny światowej, ataków ukraińskich band na ludność polską, ucieczki z rodzinnej wsi a później przyjazdu na zachód. Zakres chronologiczny: 1939- 1960. Miejsca wydarzeń: Zaleszczyki (obw. tarnopolski, Ukraina), Tłuste (obw. tarnopolski, Ukraina), Dolny Śląsk.

Szumlakowska Stefania

Jan Żak - relacja

Krótka relacja Jana Żaka dot. wywiezienia jego rodziny na Syberie, ciężkiej pracy przy wydobywaniu złota oraz wycinki lasów, powrotu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich oraz życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 2008. Miejsca wydarzeń:  Chełm (woj. lubelskie), Chociwel (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie), Irkuck (Rosja), Jenisej, Nowosybirsk (Rosja), Podhajce (Białoruś), Poznań (woj. wielkopolskie), Żółkiew (Ukraina)

Żak Jan

Adam Żarski - relacja

Relacja Adam Żarski dot. II wojny światowej, pobytu na Syberii, pracy przymusowej, powrotu do Polski, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, pracy i działalności w strukturach Solidarności.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Borysław (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Karabas (Kazachstan), Dżezkazgan (Kazachstan), Moskwa (Rosja), Przemyśl (Przemyśl)

Żarski Adam

Janina Góralska - relacja

Krótka relacja Janiny Góralskiej dot. przyjazdu w 1946 r. ze Lwowa do Wrocławia, zamieszkania w opuszczonym mieszkaniu, relacji z ludnością niemiecką, pracy, życia codziennego, odgruzowywania miasta, Wystawy Ziem Odzyskanych i życia towarzyskiego w powojennej stolicy Dolnego Śląska. Zakres chronologiczny: 1939 - 1956. Miejsca wydarzeń: Berlin (Niemcy), Gródek Jagielloński (obw. lwowski, Ukraina), Kluczbork (woj. opolskie), Kraków (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Opole (woj. opolskie), Pietrzykowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pszczew (woj. lubuskie), Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Zakopane (woj. małopolskie)

Góralska Janina

Ignacy Jakubowski - relacja

Relacja Ignacego Jakubowskiego dot. II wojny światowej, ciężkiej sytuacji materialnej pod okupacją niemiecką, ataków Ukraińców na Polaków, wyjazdu z rodzinnych stron, osiedlenie się na Ziemiach Zachodnich, "Służby w Polsce", służby w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dot. sytuacji zagrożenia życia w trakcie wykonywania obowiązków.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Niskołyzy (Ukraina), Koropiec (Ukraina), Peszkowce, Dębin (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Siedlce (woj. mazowieckie), Jelcz Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Barysz (Ukraina)

Jakubowski Ignacy

Stanisław Januszkiewicz - relacja

Krótka relacja Stanisława Januszkiewicza dot. II wojny światowej, okupacji radzieckiej, zabierania mienia i zmuszania do zapisywania się do kołchozów, przyjazdu do Polski w trakcie tzw. II fali repatriacji.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1989   Miejsca wydarzeń: Czukiew (obw. lwowski, Ukraina), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Januszkiewicz Stanisław

Eugeniusz Kapusta - relacja

Krótka relacja Eugeniusza Kapusty dot. śmierci ojca, zamorodwanego przez Ukraińców w 1945 r., przesiedlenie rodziny, organizacji życia po II wojnie światowej, pracy w zakładach w Jelczu-Laskowicach i życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1945 - 1990. Miejsca wydarzeń: Nałuże (Ukraina), Jelcz-Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Piekary Śląskie (woj. śląskie), Kołomyja (Ukraina)

Kapusta Eugeniusz

Władysława Joćko - relacja

Krótka relacja Władysławy Joćko dot. życia pod okupacją niemiecką i radziecką w trakcie II wojny światowej, sytuacji materialnej rodziny, przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Mikielewszczyzna (Białoruś), Mińsk (Białoruś), Moskwa (Rosja), Drawsko Pomorskie (woj. zachodniopomorskie)

Joćko Władysława

Henryka Klonowska - relacja

Krótka relacja Henryki Klonowskiej dot. okupacji radzieckiej w trakcie II wojny światowej, stosunków pomiędzy ludnością polską a ukraińską, przesiedleń i ucieczki do Polski.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1946.   Miejsca wydarzeń: Pełtew (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Jaszkowa Góra (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Klonowska Henryka

Róża Kuczera - relacja

Relacja Róży Kuczery dot. deportacji wraz z rodzicami na Sybir w 1951 r., ciężkie sytuacji materialnej, pracy rodziców, edukacji w ZSRR, przyjazdu do Polski, studiów farmaceutycznych, relacji z ludnością żydowską i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1950 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Abakan (Rosja), Ust-Abakan (Rosja), Tomsk (Rosja), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Świebodzice (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie)

Kuczera Róża

Lidia Barczak-Rozwadowska - relacja

Relacja Lidii Barczak-Rozwadowskiej dot. przeżyć wojennych, narastającego nacjonalizmu ukraińskiego na terenach wiejskich w d. woj. tarnopolskim, przesiedlenia na ziemie zachodnie, edukacji, życia codziennego, nauki na Akademii Medycznej we Wrocławiu, współpracy z kadrą naukową, stażów zawodowych, pracy i życia osobistego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990   Miejsca wydarzeń: Borszczów (Ukraina), Michałowice (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Leśna (pow. lubański, woj. dolnośląskie), Miłoszów (pow. lubański, woj. dolnośląskie), Lubań (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Ziębice (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie)

Barczak-Rozwadowska Lidia

Zofia Daniszewska - relacja

Relacja Zofii Daniszewskiej dot. wywozu wraz z matką na Sybir, ciężkich warunków bytowych, głodu, wędrówki za Armią Andersa, choroby matki, pobytu w domu dziecka i wędrówki wraz z opiekunami do Afryki (Uganda, Kenia), warunków życia dzieci w tamtejszych sierocińcach, nauki i wycieczek, ponownego spotkania po zakończonej wojnie z rodziną, osadnictwa na ziemiach zachodnich, nauki, pracy w banku, studiów wyższych we Wrocławiu i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 – 2014.   Miejsca wydarzeń: Równe (Ukraina), Masindi (Uganda), Ongata Rongai (Kenia), Wenecja (Włochy), Dziedzice (pow. słupecki, woj. wielkopolskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Strzelinko (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Daniszewska Zofia

Józefa Wójcik - relacja

Relacja Józefy Wójcik dot. dzieciństwa i życia codziennego w wielkodzietnej rodzinie na Kresach Wschodnich, tradycji, sytuacji materialnej, relacji z Żydami oraz Ukraińcami przyjazdu do Polski w ramach tzw. II fali repatriacyjnej, osadnictwa na Dolnym Śląsku, życia rodzinnego, pracy oraz tego jak wyglądał Jugów, jak żyło się mieszkańcom w latach '50 i '60.   Zakres chronologiczny: 1930 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Rzadkowice (Ukraina), Mościska (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Łeba (pow. lęborski, woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Tychy (woj. śląsk)

Wójcik Józefa

Maria Kocur - relacja

Relacja Marii Kocur dot. życia codziennego na Kresach Wschodnich, tradycji rodzinnych, sytuacji materialnej w trakcie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, repatriacji, osadnictwa na Dolnym Śląsku, organizacji życia po wojnie, relacji przesiedleńców zza Buga z reemigrantami z Francji, życia codziennego, pracy i spraw osobistych.   Zakres chronologiczny: 1930 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Rzadkowice (Ukraina), Mościska (Ukraina), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Kraków (woj. małopolskie), Ludwikowice Kłodzkie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Bytom (woj. śląskie)

Kocur Maria

Eugeniusz Walniczek - relacja

Wspomnienia Eugeniusza Walniczka z wysiedlenia z Kresów Wschodnich, transportu na ziemie zachodnie Rzeczpospolitej, poszukiwania miejsca do stałego osiedlenia się, represji Urzędu Bezpieczeństwa wobec rolników indywidualnych w czasie kolektywizacji, pracy w PKS i strajku w 1980 roku.   Zakres chronologiczny: 1943-1980   Miejsca wydarzeń: Bar (Ukraina), Rodatycze (Ukraina), Lwów (Ukraina), Gródek (Ukraina), Słabocin (pow. milicki, woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Milicz (woj. dolnośląskie), Krotoszyn (woj. wielkopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Lubiąż (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Walniczek Eugeniusz

Aleksander Januszkiewicz - relacja

Wspomnienia Aleksandra Januszkiewicza dotyczące jego wstąpienia i działalności w Armii Krajowej w czasie II Wojny Światowej w Wilnie, werbowania i szkolenia nowych żołnierzy, walk o Wilno w 1944 r., internowania przez Rosjan i ucieczki z obozu, przesiedlenia do Ostródy i ucieczki przed prześladowaniem ze strony UB do Wrocławia, pracy w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Dolnośląskiego, stosunków ze współpracownikami, działalności opozycyjnej i działalności w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1996   Miejsca wydarzeń: Dawidziszki (Litwa), Kowno (Litwa), Poniewież (Litwa), Wilno (Litwa), Miedniki (Litwa), Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie), Gdynia (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Młoty (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Teheran (Iran), Workuta (Rosja), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Januszkiewicz Aleksander

Roman Sutko - relacja

Wspomnienia Romana Sutko z wywózki na Sybir, pobytu w obozie, repatriacji na tzw. Ziemie Odzyskane, służby wojskowej i szkolenia na kombajnistę w PGR; świadek dużo miejsca poświęca historii swojego ojca, który wstąpił do armii gen. Andersa i pozostał po wojnie w Anglii, oraz prób utrzymania z nim kontaktu przez rodzinę   Zakres chronologiczny: 1940-1986   Miejsca wydarzeń: Asowyja (Osowa, Białoruś), Nawagrudak (Nowogródek, Białoruś), Archangielsk (daw. ZSRR), Saratow (daw. ZSRR), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Piekary (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Jelcz-Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Norwich (Wielka Brytania)

Sutko Roman

Irena Szpindor - relacja

Relacji Ireny Szpindor dotycząca losów jej rodziny przed i w czasie II Wojny Światowej - świadek wspomina swoich niemieckich przodków przybyłych na Wołyń około przełomu XIX i XX wieku, opisuje przyjazne relacje pomiędzy Polakami, Ukraińcami i Żydami zamieszkałymi w okolicy, ostatnie przedwojenne wakacje, wkroczenie wojsk niemieckich a później radzieckich do Rawy Ruskiej, wywózkę części rodziny do ZSRR, ucieczkę przed UPA, przyjazd i pierwsze lata we Wrocławiu; opowiada też historię tej części rodziny, która wywieziona do ZSRR opuściła jego teren po układzie Sikorski-Majski i znalazła się w obozie dla polskich uchodźców w Tengeru w Afryce.   Zakres chronologiczny: lata 30. XX w. - 1948 Miejsca wydarzeń: Rava-Ruska (Rawa Ruska, daw. woj. lwowskie, Ukraina), Aktyubinska Oblast (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka), Tengeru (Tanzania), Brzesko (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jastarnia (pow. pucki, woj. pomorskie), Lwów (Ukraina), Rawicz (woj. wielkopolskie), Okocim (pow. brzeski, woj. małopolskie), Wieliczka (woj. małopolskie), Tarnowskie Góry (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie)

Szpindor Irena

Aniela Sławik - relacja

Relacja Anieli Sławik dotycząca czasu II Wojny Światowej w Łopusznej na Ukrainie, zbrodni ukraińskich popełnianych na ludności polskiej, zakończenia wojny, ucieczki przed banderowcami, drogi na tzw. Ziemie Odzyskane i pierwszych lat w nowym miejscu zamieszkania.   Zakres chronologiczny: 1939-1955 Miejsca wydarzeń: Lopušna (Łopuszna, daw. woj. lwowskie, Ukraina), Krynica-Zdrój (woj. małopolskie), Chomiąża (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Malczyce (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Nowy Sącz (woj. małopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie)

Sławik Aniela

Stanisław Srokowski - relacja

Relacja Stanisława Srokowskiego, który jako dziecko przeżył rzeź wołyńską w miejscowości Hnilcze (woj. tarnopolskie, pow. Podhajce), a następnie został wraz z rodziną przesiedlony na Ziemie Zachodnie do wsi Zielin (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński).   Zakres chronologiczny: 1939-1956.   Miejsca wydarzeń: Hnilcze (woj. tarnopolskie, pow. Podhajce), Podhajce (woj. tarnopolskie), Zielin (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński), Stanisławów (obecnie Iwano-Frankiwsk, Ukraina), Huta Pieniacka (obw. lwowski, Ukraina), Panowice (obw. tarnopolski, Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie), Opole (woj. opolskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Kostrzyn (pow. poznański, woj. wielkopolskie),  Mieszkowice (pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie)

Srokowski Stanisław

Bolesław Wiśniewski - relacja

Relacja Bolesława Wiśniewskiego, pracownika Zakładu Naprawy Nadwozi Samochodowych w Jelczu, urodzonego na Kresach Wschodnich II RP, wspominającego swą rodzinną wieś (kolonię) Alfredówkę, położoną tuż przy granicy z Ukraińską SRR, przejście żołnierzy radzieckich w 1944 r., wysiedlenie i transport na tzw. Ziemie Odzyskane, pierwsze lata w Laskowicach i pracę przy budowie i naprawie ciężarowych samochodów pożarniczych; świadek szczegółowo opisuje warunki transportu, wspomina zamieszkałych w Laskowicach Niemców, wysiedlonych w 1948 r., wspomina też niektóre wydarzenia z pracy i mówi o swoim stosunku do niej.   Zakres chronologiczny: 1939-1960   Miejsca wydarzeń: Alfredówka (Ukraina, kolonia nieistniejąca); Podrałówka (kolonia nieistniejąca, Ukraina); Moczulanka (Močulânka, obw. Równe, Ukraina); Laskowice Oławskie (dziś Jelcz-Laskowice, pow. Oława, woj. dolnośląskie)

Kowalska Danuta

Anna Sobko - relacja

Relacja Anny Sobko, dotyczy okupacji niemieckiej i radzieckiej. W 1947 roku autorka relacji zostaje przesiedlona w ramach Akcji "Wisła". Opisuje prześladowania związane z pochodzeniem, zarówno z okresu wojennego jak i powojennego. W jej relacji znajdują się wątki mniejszości ukraińskiej, łemkowskiej i żydowskiej.   Zakres chronologiczny: 1930-1970 Miejsca wydarzeń: Zachoczewie (pow. leski, woj. podkarpackie), Jaworzyna Śląska (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (pow. słupski, woj. pomorskie), Łukawica (pow. leski, woj. podkarpackie), Oświęcim (woj. małopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Katyń (Rosja), Kołomyja (Ukraina), Smołdziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie)

Sobko Anna

Franciszek Falewicz - relacja

Franciszek Falewicz opisuje życie na Ziemach Zachodnich w okresie powojennym, mówi o stosunkach pomiędzy Polakami a Niemcami, życiu wiejskim, samopomocy sąsiedzkiej, wspólnych świętach, problemie szabrownictwa. Krótko wspomina też o przesiedleniu i podróży pociągiem do Słupska.   Zakres chronologiczny: 1941-1970 Miejska wydarzeń: Polany (pow. oszmiański, woj. wileńskie), Słupsk (pow. słupski, woj. pomorskie), Smołdziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Hamburg (Niemcy), Młodeczno (Białoruś), Wieliczka (woj. małopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Katowice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Falewicz Franciszek

Cyryla Bojarojć - relacja

Relacja Cyryli Bojarojć, zawierająca opis życia pod kolejnymi okupacjami: niemiecką i radziecką, przesiedlenie z Wileńszczyzny, życie w powojennej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem relacji między sąsiadami przybyłych z różnych stron, opis prac domowych oraz prac na roli. Porusza również temat działalności partyzantki polskiej, ukraińskiej i żydowskiej na terenie Wileńszczyzny podczas II wojny światowej.   Zakres chronologiczny: 1930-2016 Miejsca wydarzeń: Bojary (niezidentyfikowana wieś, Białoruś), Polany (pow. radomski, woj. mazowieckie), Bydgoszcz (pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie), Słupsk (pow. słupski, woj. pomorskie), Smołdziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Wierzchocin (pow. szamotulski, woj. wielkopolskie)

Bojarojć Cyryla

Helena Podczaska - relacja

Relacja Heleny Podczaskiej, z domu Kasperkiewicz. Po wojnie autorka relacji zamieszkała w Ryjewie. Opisuje stosunki ludności autochtonicznej z ludnością napływową oraz proces osadnictwa w Ryjewie, sporo miejsca poświęca też edukacji. Porusza również kwestię działalności swojego ojca w Armii Krajowej.   Zakres chronologiczny: 1944-2016 Miejsca wydarzeń: Nadbiel (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), Ryjewo (pow. kwidzyński, woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Nowogródek (obw. grodzieński, Białoruś), Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie), Straszewo (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie)

Podczaska Helena

Maria Trukszyn - relacja

Maria Trukszyn, z domu Dubowska, opisuje historię swojego przyjazdu na Ziemie Zachodnie, które z racji białoruskiego pochodzenia jej mężą, mogło odbyć się dopiero w latach pięćdziesiątych; opisuje pracę w kołchozie na Białorusi, życie codzienne na nowych terenach, tradycje, sposoby zarobkowania.   Zakres chronologiczny: 1931-1980   Miejsca wydarzeń: Śliwowszczyzna (Białoruś), Grodno (Białoruś), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Smołdzino (pow. słupski, woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Moskwa (Rosja), Lębork (woj. pomorskie), Smołdzino (pow. słupski, woj. pomorskie), Kielce (woj. świętokrzyskie)

Trukszyn Maria

Eleonora Głuchowska - relacja

Eleonora Głuchowska, z domu Januszewskiej, opisuje miejsce urodzenia i pochodzenie rodzinne, pobyt w obozie przejściowym dla wdów, repatriację na Ziemie Zachodnie, życie religijne, relacje Polaków z autochtoniczną ludnością niemiecką oraz ludźmi przesiedlonymi z terenów dzisiejszej Ukrainy, pracę w zawodzie nauczycielki.   Zakres chronologiczny: 1936-1990   Miejsca wydarzeń: Wilno (Litwa), Smołdzino (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Siecie (pow. słupski, woj. pomorskie), Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Głuchowska Eleonora

Marian Hawryszczyszyn- relacja

Relacja dotyczy życia Mariana Hawryszczyszyna, opisuje w niej sytuacje Polaków na przedwojennych Kresach, działalność starszego brata w harcerskiej organizacji podziemnej, uniknięcie wywozu całej rodziny na Syberię, wyjazd na nowo przyłączone tereny Polski, życie codzienne w PRL, manifestacje w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych "UNITRA-DOLAM".   Zakres chronologiczny: 1945 - 1983   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Łódź (woj. łódzkie), Lwów (Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Hawryszczyn Marian

Jadwiga Moskal- relacja

Jadwiga Moskal, opisuje nastroje panujące pośród ludności pochodzenia polskiego i ukraińskiego na Kresach Wschodnich, napaści, rabunki, morderstwa dokonywane przez Ukraińców, wyjazd ostatnim transportem ze Lwowa na Ziemie Zachodnie.   Zakres chronologiczny: 1939-1945   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Chociwel (woj. zachodniopomorskie), Podhojce (woj. tarnopolskie), Stanisławów (Ukraina)    

Jadwiga Moskal

Józefa Stefanienko - relacja

Józefa Stefanienko, opisuje okupacje niemiecką na Kresach Wschodnich, pomoc materialną udzieloną przez matkę świadka dla ludności narodowości Żydowskiej, napad Ukraińców na wagony przewożące przesiedleńców. Wspomina również o referendum ludowym (3xtak) z 1946r.Zakres chronologiczny: 1939-1946Miejsca wydarzeń: Sądowa Wisznia (daw. woj. lwowskie, obecnie Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Chorośnica (daw. woj. lwowskie, obecnie Ukraina), Mościska (daw. woj. lwowskie, obecnie Ukraina), Mielin

Stefanienko Józefa

Tadeusz Osicki - relacja

Tadeusz Osicki opisuje lata II wojny światowej, okupację sowiecką i niemiecką, pracę ojca w Korpusie Ochrony Pogranicza, zagładę wołyńskich Żydów, strach przez wywózkami na Sybir, obozy internowania dla Polaków na Węgrzech, walki między Niemcami a Rosjanami, mordy Polaków przez Ukraińców, repatriację na ziemie zachodnie i edukację.   Zakres chronologiczny: 1939-2000   Miejsca wydarzeń: Mizocz (pow. zdobunowski, woj. wołyńskie), Wilejka (woj. wileńskie), Łuck (woj. wołyńskie), Równe (woj. wołyńskie), Łódź (woj. łódzkie), Warszawa (woj. mazowieckie), Bytom (woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie)

Osicki Tadeusz

Tadeusz Sahaj - relacja

Tadeusz Sahaj opisuje życie w Wacowicach przez II wojną światową, stosunki między Polakami, Ukraińcami i Żydami, wkroczenie Armii Czerwonej i życie pod radziecką okupacją, wybory do Rady Ukraińskiej, pobyt w domu delegatów ukraińskich, wykreślenie z listy osób do wywózki na Sybir, okupację niemiecką, szkolnictwo w czasie wojny, wysiedlenie i transport na zachód oraz stosunki z niemiecką ludnością na Ziemiach Zachodnich.   Zakres chronologiczny: 1929-1950   Miejsca wydarzeń: Wacowice (pow. drohobycki, woj. lwowskie), Rychcice (pow. drohobycki, woj. lwowskie), Drohobycz (woj. lwowskie), Lwów (woj. lwowskie), Sambor (woj. lwowskie), Bielsko Biała (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Zakopane (woj. małopolskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Wiedeń (Austria), Szczawin (pow. strzeliński, woj. dolnośląskie), Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie)

Sahaj Tadeusz

Stanisław Nidecki- relacja

Relacja Stanisława Nideckiego opisuje organizacje życia w powojennych Malczycach, podjęcie pracy na kolei, wznowienie działalności fabryki papieru, sytuacje rodzin Niemieckich. Przeprowadzka do Wrocławia z żoną.Zakres chronologiczny: 1945-1960 Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Mazurowice (woj. dolnośląskie), Malczyce (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Nidecki Stanisław

Waldemar Wawrzyniak - relacja

Waldemar Wawrzyniak, wrocławski architekt, opisuje dzieciństwo na Podolu podczas wojny światowej, przesiedlenie na Ziemie Zachodnie, edukację począwszy od szkoły podstawowej, po uczelnię wyższą, a także pracę naukową,pracę w zawodzie architekta przy projektowaniu wielu wrocławkiskich budowli, twórczość i środowisko wrocławskich architektów.   Zakres chronologiczny: 1937-2012   Miejsca wydarzeń: Kamionki (daw. woj. tarnopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Oran (Algieria), Lublin (woj. lubelskie), Kraków (woj. małopolskie), Bytom (woj. śląskie)

Wawrzyniak Waldemar

Jadwiga Materna - relacja

Jadwiga Materna z domu Podoba opisuje dzieciństwo w Wilnie podczas II Wojny Światowej, szkolnictwo i życie religijne w Wilnie, relacje pomiędzy ludnością polską a litewską, sytuacje ludności żydowskiej w Wilnie podczas wojny, uwięzienie i wywózkę na Sybir ojca a także repatriacje na Ziemie Zachodnie i Północne.   Zakres chronologiczny: 1934-2000   Miejsca wydarzeń: Wilno (Litwa), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jawornik (pow. myślenicki, woj. małopolskie), Odessa (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie)

Materna Jadwiga

Henryk Truskowski - relacja

Relacja Henryka Truskowskiego dotyczy życia na wileńszczyźnie przed wojną, okupacji niemieckiej, zsyłki na Syberię i pracy w kołchozie, powrótu do kraju i studiów oraz pracy w Olsztynie.   Zakres chronologiczny relacji: 1931 - 2017   Miejsca wydarzeń: Duburajcie (Litwa), Jeziorany (woj. warmińsko-mazurskie), Czeremchowo (obwód irkucki), Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), Dyneburg (Łotwa), Krasnojarsk (Rosja), Irkuck (Rosja), Smoleńsk (Rosja), Moskwa (Rosja), Warszawa (woj. mazowieckie), Drawsko Pomorskie (woj. zachodniopomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Białystok (woj. podlaskie)

Truskowski Henryk

Józef Pilipiec- relacja

Relacja Józefa Pilipca, emerytowanego drogowca, pochodzenia chłopskiego. Opowiada o początkach wojny na Podkarpaciu, represjach i morderstwach Żydów od początku okupacji niemieckiej, ataku na Związek Radziecki i załamaniu frontu pod koniec wojny z perspektywy lokalnej. Opisuje trudne warunki życia, skrajną biedę, wywózki na roboty i zbrodnię we wsi Gorajec (trudne w weryfikacji, ze względu na nieścisłości chronologiczne), ewakucję cześci ludności na Wschód i repatriację na Ziemie Zachodnie po wojnie. Pokrótce opowiada o własnch losach powojennych.   Zakres chronologiczny: 1939-2008   Miejsca wydarzeń: Brusno (woj. Podkarpackie), Gorajec (woj. Podkarpackie), Kraków (woj. Małopolskie), Ptusza (woj. Wielkopolskie), Rajec (woj. Podkarpackie), Szwecja (woj. Zachodniopomorskie), Wałcz (woj. Zachodniopomorskie), Żuków (woj. Podkarpackie)

Józef Pilipiec

Kazimiera Sałata - relacja

Kazimiera Sałata opisuje dzieciństwo na Wołyniu, warunki życia, stosunki pomiędzy ludnością polską, ukraińską i żydowską, a także czeską, rzeź wołyńską, powojenne losy rodziny, życie na Żuławach, pracę na gospodarstwie, życie rodzinne. Zakres chronologiczny: 1930-2018Miejsca wydarzeń: Kolonia Złoczowiecka (wołyń), Łuck (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Pasłęk (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie)

Sałata Kazimiera

Moje wspomnienia z lat 1945-53

Autor opisuje przebieg repatriacji jego rodziny z miasteczka w woj. tarnopolskim na Psie Pole, organizację mszy św. i szkolnictwa po wojnie, akcję odgruzowywania miasta i komunikację w zrujnowanym Wrocławiu, wspomina również o akcji zdejmowania uszkodzonego lustra z czubka Iglicy. Zakres chronologiczny: 10.1945-1953 Miejsce wydarzeń: Kopyczyńce (woj. tarnopolskie), Wrocław

Józefczuk Jerzy

Janina Kwiatkowska-Korczak

Relacja prof. Janiny Kwiatkowskiej-Korczak dot. II wojny światowej, życia, studiów i doktoratu we Lwowie, przyjazdu do Polski w ramach tzw. drugiej repatriacji, osiedlenia się we Wrocławiu, pracy i kariery zawodowej w Katedrze Biochemii Akademii Medycznej, warunków pracy, sytuacji politycznej, relacji na uczelni i kontaktów ze studentami.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Workuta (Rosja), Oświęcim (woj. małopolskie), Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie)

Kwiatkowska-Korczak Janina

Stanisława Cuter - relacja

 • Wspomnienia Stanisławy Cuter z okresu drugiej wojny światowej. Wywózki do Kazachstanu, warunków życia i pracy Polaków na zesłaniu. Następnie opisuje powrót do kraju i trudy jakie były udziałem jej rodziny.]
 • Zakres chronologiczny: 1935-1998
 • Miejsca wydarzeń: Wiszniówka (Białoruś), Kustanajska (obłast), Trojeck (Nowopołeck).

Cuter Stanisława

Tadeusz Pudłowski - relacja

Relacja Tadeusza Pudłowskiego, w której opowiada wydarzenia podczas II wojny światowej, okrucieństwa okupantów i represje. Następnie opisuje podróż na zachód i życie po wojnie we wsi Ligotka.   Zakres chronologiczny: 1930-2009   Miejsca wydarzeń: Stojańce (Ukraina), Stryj (Ukraina), Prusice (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie), Ligotka (woj. opolskie), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Koszyce, Kłodzko (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Sądowa Wisznia (Ukraina), Żmigród (woj. dolnośląskie)

Pudłowski Tadeusz

Eugeniusz Szumiejko - relacja

Relacja czołowego działacza opozycji antykomunistycznej w PRL, dotycząca jego dzieciństwa na terenach włączonych po wojnie do ZSRR, ekspatriacji na Dolny Śląsk, wydarzeń marca 1968 r., opozycji przedsierpniowej, Sierpnia '80 i karnawału Solidarności, stanu wojennego i okresu działalności w podziemnej Solidarności, a także przełomu roku 1989.   Zakres chronologiczny: 1951-1990   Miejsca wydarzeń: Wierobiejki (Białoruś), Grodno (Białoruś), Mińsk (Białoruś), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Nowy Dwór Gdański (woj. pomorskie), Czerwieńsk (pow. zielonogórski, woj. lubuskie), Wiechlice (pow. żagański, woj. lubuskie), Szprotawa (pow. żagański, woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Radom (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie), Białystok (woj. podlaskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Częstochowa (woj. śląskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Bruksela (Belgia)

Kowal Grzegorz

Genowefa Poszelużna - relacja

Relacja mieszkanki Legnicy dot. II wojny światowej, osiedlenia się wraz z rodziną na ziemiach zachodnich, życia codziennego na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością niemiecką i rosyjską.   Zakres chronologiczny: 1938 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Trybuchowce (Ukraina), Rzeszotary (woj. dolnośląskie), Jakubów (woj. dolnoślaskie), Buczacz (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Żurawina (woj. dolnośląskie), Sobótka (woj. dolnośląskie)

Poszelużna Genowefa

Anna Gielar - relacja

Relacja mieszkanki Legnicy dot. życia codziennego w trakcie oraz po II wojnie światowej, transportu na ziemie zachodnie, kontaktów z ludnością niemiecką i ukraińską, relacji Polaków z Łemkami a także edukacji i pracy na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1938 - 1975.   Miejsca wydarzeń: Sokołówka (Ukraina), Lwów (Ukraina), Chlebowice Wielkie (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie), Szczedrzykowice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Prochowice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Dąbie (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Ruja (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Bóbrka (pow. krośnieński, woj. podkarpackie)

Gielar Anna

Krystyna Iry - relacja

Relacja mieszkanki Legnicy dot. życia codziennego pod okupacją niemiecką i radziecką podczas II wojny światowej, kontaktów z oddziałami partyzanckimi, przyjazdu do Polski podczas tzw. drugiej repatriacji, osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1935 - 2011.   Miejsca wydarzeń: Hołowieńczyce (Białoruś), Kadysz (Białoruś), Sopoćkinie (Białoruś), Dąbrowa (woj. opolskie), Niemodlin (woj. opolskie), Opole (woj. opolskie),  Legnica (woj. dolnośląskie), Lębork (woj. pomorskie), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Łuków (woj. lubelskie), Brześć (Białoruś), Łomża (woj. podlaskie), Grodno (Białoruś)

Iry Krystyna

Maria Socha, z d. Windysz - relacja

Relacja mieszkanki Uniejowic (woj. dolnośląskie) dot. powojennych przesiedleń, przyjazdu wraz z rodziną i osadnictwa na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością ukraińską, niemiecką, wpływu Kościoła Katolickiego na społeczność wiejską oraz życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1930-1990.   Miejsca wydarzeń: Barysz (Ukraina), Buczacz (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie), Chojnów (woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Uniejowice (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Zagrodno (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie)

Socha Maria z d. Windysz

Czesława Korczyńska - relacja

Relacja repatriantki z okolic Kołomyi dot. czasu II wojny światowej, wyjazdu wraz z rodziną, przyjazdu na Dolny Śląsk, osadnictwa w Złotoryi, relacji z ludnością niemiecką, żołnierzami radzieckimi, wpływu Kościoła Katolickiego oraz życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 1990. Miejsca wydarzeń: Kułaczkowce (obw. iwanofrankiwski, Ukraina) , Kołomyja (obw. iwanofrankiwski, Ukraina), Wąsosz (pow. górowski, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Katyń (obw. smoleński, Rosja), Miednoje (obw. twerski, Rosja), Ostaszków (obw. twerski, Rosja)

Korczyńska Czesława

Stanisław Mazur - relacja

Relacja Stanisława Mazura opowiada o wyzwoleniu Francji, powrocie do Polski po wojnie, o wielonarodowości w Mieroszowie, o fabrykach, pracy milicji, pracy w KBW, pracy urzędu bezpieczeństwa, o pracowaniu, podczas gdy pół Polski strajkowało, o pochówku żołnierzy radzieckich zabitych przez NKWD.   Zakres chronologiczny: 1926 - 1981.   Miejsca wydarzeń: Hornaing (Francja), Mieroszów (woj. dolnośląskie), Białostoczczyzna, Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kalisz (woj. wielkopolskie), Golińsk (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie)

Mazur Stanisław

Henryk Bujnicki - relacja

Relacja reemigranta z Francji dot. tamtejszej Polonii przed i w trakcie II wojny światowej, przyjazdu do Polski po jej zakończeniu oraz osiedlenia się, życia i pracy na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1939-1980.   Miejsca wydarzeń: Molières-sur-Cèze (Francja), Dunkierka (Francja), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Szamotuły (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Międzylesie (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Jaworzyna Śląska (woj. dolnośląskie), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Bujnicki Henryk