religia

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

religia

Terminy równoznaczne

religia

Powiązane terminy

religia

875 Opis archiwalny results for religia

875 results directly related Exclude narrower terms

Modlitwa internowanych

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie lub w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Boże zbaw Polskę

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobny tytuł BOŻE ZBAW POLSKĘ

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Jezus Chrystus

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Jezusa Chrystusa i odrecznie dopisanym niebieskim długopisem numerem 190

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Królowa Internowanych

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej i napisami: KRóLOWA INTERNOWANYCH, NYSA '82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych módl się za nami

Ulotka z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie; napisy: MATKO INTERNOWANYCH MóDL SIĘ ZA NAMI oraz NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych módl się za nami

Ulotka z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie; napisy: MATKO INTERNOWANYCH MóDL SIĘ ZA NAMI oraz NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matka Boża Częstochowska

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej pośrodku oraz fragmentami inwokacji "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza po bokach

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych módl się za nami

Ulotka z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie; napisy: MATKO INTERNOWANYCH MóDL SIĘ ZA NAMI oraz NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Ave crux spes unica

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, na pierwszym planie: głowa Orła Białego w koronie i krzyż z wizerunkiem Jezusa Chrystusa; w tle krzyże; po bokach napisy: AVE CRUX  SPES UNICA oraz OBóZ INTERNOWANYCH NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Pod Twoją opiekę uciekamy się

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz napisami: POD TWOJĄ OPIEKĘ UCIEKAMY SIĘ, POCZTA INTERNOWANYCH, NYSA 82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Pod Twoją opiekę uciekamy się

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz napisami: POD TWOJĄ OPIEKĘ UCIEKAMY SIĘ, POCZTA INTERNOWANYCH, NYSA 82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Błogosław ojczyźnie swojej

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Jana Pawła II oraz napisami: POLSKI LUD Z NADZIEJĄ CZEKA NA CIEBIE + OBóZ INTERNOWANYCH W NYSIE 1982 oraz 600 LAT OBRAZU N.M.P BŁOGOSŁAW OJCZYŹNIE SWOJEJ

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Św. Józef - patron pracujących

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca wizerunek św. Józefa oraz napisy: Św. JóZEF - PATRON PRACUJĄCYCH oraz POCZTA INTERNOWANYCH 1 MAJ z prawej strony odręczna adnotacja niebieskim długopisem: egz 40

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

II Niezależny Dzień Chemika

Zaproszenie na mszę świętą z okazji II Niezależnego Dnia Chemika. Inc.: W Kościele sw. Klemensa przy Al. Pracy we Wrocławiu-przed obliczem MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA...

NSZZ Solidarność

Jan Paweł II

Podziemny znaczek pocztowy z wizerunkiem Jana Pawla II wydany przez Solidarność Walczącą z okazji II pielgrzymki papieża do Polski

Solidarność Walcząca

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Triduum Deo

Program Triduum Deo zorganizowanego przez Klub Inteligencji Katolickiej w Kłodzku

Klub Inteligencji Katolickiej

O niepodległość Ojczyzny... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku wizerunek Maryi z Dzieciątkiem z obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, z lewej strony godło Polski - orzeł w koronie - zamalowany barwami białą i czerwoną; u góry czerwoną czcionką wartość znaczka - 60 zł - i znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka napis O niepodległość Ojczyzny / Prosimy Cię Królowo Polski u dołu napis Poczta Solidarności Walczącej Wrocław 1985  znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Bożą Ostrobramską - i Ukrainie - ze św. Jerzym

Solidarność Walcząca

Królowa internowanych

Ulotka wytworzona najprawdopodobniej przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej i napisami: KRÓLOWA INTERNOWANYCH, NYSA '82

N.N.

Za modlitwę pamięć i pomoc serdeczne »Bóg zapłać«

Rysunek łączący w sobie motywy: głowy orła w koronie, Matki Bożej z Dzieciątkiem, ręki ściskającej drugą wystającą zza krat, krzyża; pomiędzy motywami napisy: za modlitwę pamięć i pomoc / serdeczne »Bóg zapłać« / obóz internowanych '82

internowani podczas stanu wojennego

II Niezależny Dzień Chemika

Zaproszenie na mszę świętą z okazji II Niezależnego Dnia Chemika w kościele pw. św. Klemensa przy Al. Pracy we Wrocławiu dnia 02.06.1985 o godz. 13; celem mszy jest modlitwa w intencji Ojczyzny, więźniów politycznych, byłych internowanych oraz w intencji własnej; na zaproszeniu wymieniono zakłady: Chemitex, Polifarb, Super-Fosfat, Pollena, Chemia oraz Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Operę i Operetkę Wrocławską; z prawej strony postać Maryi z Dzieciątkiem i profil Jana Pawła II z opisem "I pielgrzymka Ojca św. J. P. II do Ojczyzny 79-06-02

NSZZ Solidarność

U spomni rukopoložennâ ì peršoї službi božoì = Pamiątka nałożenia rąk i pierwszej mszy świętej

Awers: rysunek barwny, Maryja siedzi na kamiennej ławce z małym Jezusem pokazując mu otwartą księgę, za ławką stoi św. Józef, obok ławki kwitną lilieRewers: tekst alfabetem ukraińskim - cytat z Księgi Psalmów, 27, 4; poniżej: U spomni / rukopoložennâ / ì peršoї / službi božoì / o. Volodimir V. Gajduk / Čina sv. Vasiliâ Veликoгo Ležajs'k, dnâ 30 serpnâ 1931.

N.N.

Na spomni rukopoložennâ ta peršoї službi božoì = Pamiątka nałożenia rąk i pierwszej mszy świętej

Awers: obraz przedstawiający Chrystusa leżącego pod ciężarem krzyżaRewers: tekst alfabetem ukraińskim - cytat z Mądrości Syracha, 7, 39; poniżej: Na spomni / rukopoložennâ / ta peršoї / službi božoì / âku vidpraviv / v lipni 1937 r. / o. Andrej Maksimûk w Kolomiї. / Isuse, Mariê, Josife! / (vidpust 7 lit i 7 sorokov za koždij raz)

N.N.

Na spomni rukopoložennâ ta peršoї sv. službi božoì = Pamiątka nałożenia rąk i pierwszej mszy świętej

Awers: obraz głowy Chrystusa w koronie cierniowejRewers: tekst alfabetem ukraińskim - cytat z Ewangelii Jana, 15, 13; poniżej: Na spomni / rukopoložennâ / ta peršoї / svâtij službi božoì / âku vidpraviv / dnâ 5. lipnâ 1936 roku / o. Volodimir Berezûk / w Kolomiї / Isuse v Presvâtij Ewharistiї pomiluj nas (300 dniv za kožn. raz. Papa Pij XI. 20. 5. 1911

N.N.

Św. Zyta

Awers: obraz św. Zyty z dzbanem, pojącej pielgrzyma, podpis Św. ZytaRewers:informacja o możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez członków Stowarzyszenia św. Zyty, modlitwa do św. Zyty, imprimatur biskupa krakowskiego, kardynała Jana Puzyny, częściowo nieczytelny podpis ręczny: Lwów 27/4. 1931. Ks. ?

kuria biskupia

Boże zbaw Polskę

U góry srebrna wstęga z napisem "Boze zbaw Polske"; tekst modlitwy do Maryi Panny  z 1917 r. inc.: O Przemajświętsza Maryo Panno, Królowo korony Polskiej, licznemi cudami w Ojczyźnie naszej słynąca... Expl.: Chroń nas płaszczem Twej opieki, Matko litości, przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen / pro aeterna rei memoria / obóz internowanych w Nysie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych - uwięzionych - niewinnie skazanych módl się za nami

Rysunek stylizowany na witraż - w łukowatym oknie wizerunek Matki Bożej w koronie z orłem, trzymającej małego Jezusa w koronie, z berłem i krzyżem na piersi; w ramie okna napis Matko internowanych - uwięzionych - niewinnie skazanych módl się za nami Obóz internowanych w narożach łuku napis Nysa / 1982 Rysunek jest mniejszy od oryginalnego tłoka pieczętnego, stąd prawdopodobnie jest kserokopią.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych, uwięzionych, niewinnie skazanych módl się za nami

Kartka wysłana z podziękowaniami za modlitwę przez internowanych z Nysy Wiktora Haratyka, Benedykta Pawlaka, Wiesława Matuszewskiego, Mieczysława Hornika i Henryka Grochulskiego dla parafian i kapłanów z parafii św. Klemensa Dworzaka z Alei Pracy we Wrocławiu.Na pierwszej stronie znajduje sie odcisk pieczęci z wizerunkiem Matki Boskiej Matki Internowanych.

Haratyk Wiktor

O niepodległość Ojczyzny... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku wizerunek Maryi z Dzieciątkiem z obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, z lewej strony godło Polski - orzeł w koronie - zamalowany barwami białą i czerwoną; u góry czerwoną czcionką wartość znaczka - 60 zł - i znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka napis O niepodległość Ojczyzny / Prosimy Cię Królowo Polski u dołu napis Poczta Solidarności Walczącej Wrocław 1985  znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Bożą Ostrobramską - i Ukrainie - ze św. Jerzym

Solidarność Walcząca

O niepodległość Litwy... Poczta Solidarności Walczącej

Podziemny znaczek pocztowy z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej i Pogoni przekreślonej barwami Litwy oraz napisami w dwóch językach: O niepodległość Litwy prosimy cię Matko Boska Ostrobramska / Švenčiausioji Aušros Vartu Dievo Motina - išmelsk laisvés ir nèpriklausomybés Lietuvaimarka znaczka: 90zł znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Polsce - z Matką Bożą Częstochowską - i Ukrainie - ze św. Jerzym

Solidarność Walcząca

Za modlitwę pamięć i pomoc serdeczne »Bóg zapłać«

Rysunek łączący w sobie motywy: głowy orła w koronie, Matki Bożej z Dzieciątkiem, ręki ściskającej drugą wystającą zza krat, krzyża; pomiędzy motywami napisy: za modlitwę pamięć i pomoc / serdeczne »Bóg zapłać« / obóz internowanych '82

internowani podczas stanu wojennego

PIETA 1983

Druk przedstawiającą Pietę trzymającą ciało maturzysty Grzegorza Przemyka, pobitego śmiertelnie 12 maja 1983 r. w komisariacie MO. Pod spodem napis: PIETA 1983

NSZZ Solidarność

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; od lewej: ks. Stanisław Orzechowski, NN, bp Adam Dyczkowski [?], NN, ks. Tadeusz Rusnak

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

na dachu jednej z kamienic [dziś nie istniejącej] przy ul. Mazowieckiej uczestnicy mszy św. odprawianej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; drugi od prawej przypuszcaalnie bp Adam Dyczkowski

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; z pastorałem przypuszczalnie bp Adam Dyczkowski, po jego prawej ręce nieznany ksiądz, dalej ks. Stanisław Orzechowski; po lewej ręce bpa Dyczkowskiego nieznany ksiądz, dalej ks. Tadeusz Rusnak

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; pierwszy z lewej w ornacie ks. Stanisław Orzechowski, obok przypuszczalnie bp Adam Dyczkowski

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; przy ołtarzu w ornacie ks. Stanisław Orzechowski; w głębi w infule przypuszczalnie bp Adam Dyczkowski

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; przy ołtarzu od prawej: ks. Tadeusz Rusnak, NN, bp. Adam Dyczkowski [?], NN, ks. Stanisław Orzechowski

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; za ołtarzem Władysław Frasyniuk ściska dłoń bpa Adama Dyczkowskiego [?]

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; od lewej: ks. Stanisław Orzechowski, NN, bp Adam Dyczkowski [?], NN, ks. Tadeusz Rusnak, NN

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; przy ołtarzu pierwszy z lewej w ornacie ks. Stanisław Orzechowski, w infule przypuszczalnie bp Adam Dyczkowski

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; z paliuszem przypuszczalnie bp Adam Dyczkowski; po jego prawej ręce ks. Stanisław Orzechowski

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; za ołtarzem od lewej: ks. Stanisław Orzechowski, bp Adam Dyczkowski [?], NN, ks. Tadeusz Rusnak (klęczy)

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; przy ołtarzu od prawej: ks. Tadeusz Rusnak, NN, bp. Adam Dyczkowski [?], NN, NN, ks. Stanisław Orzechowski [?]

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; w infule przypuszczalnie bp Adam Dyczkowski

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

orkiestra uświetniająca mszę św. odprawianą przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

uczestnicy mszy św. przy ul. Mazowieckiej odprawionej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

uczestnicy mszy św. przy ul. Mazowieckiej odprawianej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

uczestnicy mszy św. przy ul. Mazowieckiej odprawianej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; w tle fragment budynku Urzędu Pocztowego nr 1

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

uczestnicy mszy św. przy ul. Mazowieckiej odprawianej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

uczestnicy mszy św. przy ul. Mazowieckiej odprawionej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

poczet sztandarowy uczestniczący w mszy św. przy ul. Mazowieckiej odprawionej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

msza św. przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

orkiestra uświetniająca mszę św. odprawioną przy ul. Mazowieckiej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

poczet sztandarowy uczestniczący w mszy św. przy ul. Mazowieckiej odprawionej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

uczestnicy mszy św. przy ul. Mazowieckiej odprawionej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

niezidentyfikowany sztandar wystawiony podzas mszy św. przy ul. Mazowieckiej odprawionej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Uroczystości trzeciomajowe

niezidentyfikowany sztandar wystawiony podczas mszy św. przy ul. Mazowieckiej odpraionej z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; za ołtarzem siedzi arcybiskup Henryk Gulbinowicz (w infule); przy pulpicie ks. Stanisław Orzechowski

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

arcybiskup Henryk Gulbinowicz celebruje mszę św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; w tle wizerunek Jana Pawła II

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; przy pulpicie arcybiskup Henryk Gulbinowicz; w tle wizerunek Jana Pawła II i kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

arcybiskup Henryk Gulbinowicz celebruje mszę św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; w tle wizerunek Jana Pawła II

N.N.

Wyniki 1 do 100 z 875