Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Terminy równoznaczne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Powiązane terminy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

8 Opis archiwalny results for Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

8 results directly related Exclude narrower terms

Stanisław Kostrzewa - relacja

Relacja prof. Stanisław Kostrzewy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dot. edukacji i kariery naukowej, pracy na uczelni oraz w poza nią, współpracy z ośrodkami naukowymi w Holandii, byłej Czechosłowacji i Jugosławii, kolejnych reform systemu edukacyjnego, sytuacji na uczelniach państwowych oraz prywatnych, stosunków z kadrą naukową oraz studentami, opinii o Polsce w kontekście historii XX wieku. Profesor ukończył studia na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1960 r. Od tego roku zaczął również pracę w Katedrze Melioracji Rolnych i Leśnych. Stopień doktora uzyskał w 1966 r., a doktora habilitowanego w 1977 r. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 1987 r. natomiast profesora zwyczajnego w 1996 r.   Zakres chronologiczny: 1937 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Dobrzyca (woj. wielkopolskie), Koźmin Wielkopolski (pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Krotoszyn (woj. wielkopolskie), Jarocin (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Żmigród (woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Lubin (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Nowy Sad (Serbia), Adelaide (Australia)

Kostrzewa Stanisław

Stanisław Przestalski - relacja

Relacja prof. Stanisława Przestalskiego dot. przyjazdu po II wojnie światowej do Wrocławia, rozpoczęcia studiów i pracy na Wydziale Fizyki, kariery naukowej, organizowania od podstaw Katedry Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz kierowania nią przez 45 lat, konferencji naukowych i współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Profesor wyraził opinię na temat szkolnictwa wyższego w Polce, ewolucji jaka nastąpiła od lat '50 XX wieku, opowiedział o swoich wrażeniach związanych z rokiem '68 na uczelni oraz wypowiedział się na temat wpływu "Solidarności" na życie codzienne.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Łódź (woj. łódzkie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Jerozolima (Izrael), Boston (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przestalski Stanisław

Wacław Leszczyński - relacja

Relacja prof. Wacława Leszczyńskiego dot. II wojny światowej, przyjazdu wraz z rodziną na Dolny Śląsk, nauki w szkole, studiów na Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, pracy na uczelni (Akademia Rolnicza/Uniwersytet Przyrodniczy), kariery naukowej, problemów politycznych w czasach PRL-u, wyjazdów zagranicznych, kontaktów ze studentami oraz pracownikami naukowymi.   Zakres chronologiczny: 1938 - 2007.   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Opole (woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Łódż (woj. łódzkie)

Leszczyński Wacław

Jerzy Kowalski - relacja

Relacja prof. Jerzego Kowalskiego dot. życia codziennego w trakcie II wojny światowej na Górnym Śląsku, edukacji, upolitycznieniu szkół w czasach stalinowskich, przyjazdu do Wrocławia i podjęcia studiów na Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, pracy na uczelni, życia studenckiego, wyjazdów zagranicznych, zagadnień podejmowanych w trakcie kariery zawodowej i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1933 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Pyskowice (pow. gliwicki, woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Racibórz (woj. śląskie),  Opole (woj. opolskie)

Kowalski Jerzy

Jerzy Juszczak - relacja

Relacja prof. Jerzego Juszczaka dot. okupacji w trakcie II wojny światowej we Lwowie, edukacji, przyjazdu i osiedlenia się wraz z rodziną we Wrocławiu w 1945 r., studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczęcia pracy na nowo powstałej Wyższej Szkole Rolniczej, działalności naukowej i dydaktycznej, kariery zawodowej, zarządzania uczelnią przez wiele lat i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Dobrocin (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Rostock (Niemcy)

Juszczak Jerzy

Dorota Jamróz - relacja

Relacja prof. Doroty Jamróz dot. edukacji, studiów we Wrocławiu na Wyszczuj Szkole Rolniczej, kariery naukowej i dydaktycznej, pracy i wyjazdów zawodowych, okresu życia studenckiego, sytuacji politycznych na uczelni w roku '68 a następnie w '81 kiedy to prof. pełniła funkcję prodziekana, życia codziennego, warunków pracy oraz sytuacji kobiet w nauce.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Czechosłowacja, Jena (Niemcy) Zurych (Szwajcaria)

Jamróz Dorota

Zygmunt Mikołajczak - relacja

Relacja emerytowanego prof. Uniwersytetu Przyrodniczego, Zygmunta Mikołajczaka. Świadek rozpoczyna od przedwojennej historii swojej rodziny (sytuacji ekonomicznej, losów poszczególnych członków rodziny). Datą przełomową w relacji jest rok 1939 (przerwana nauka w szkole podstawowej, przymusowa praca w gospodarstwie u Niemca). Następnie skupia się na swojej powojennej historii (wznowienie edukacji w liceum, uzyskanie tytułu inżyniera na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego, przeniesienie się na studia magisterskie do Wrocławia (życie codzienne w mieście) oraz dalsze etapy rozwoju naukowego, praktyki w różnych miejscach w Polsce jak i w Europie, relacje z wrocławskimi studentami oraz kadrą naukową). Zakres chronologiczny: 1920-1990 Miejsca wydarzeń: Drezno (Niemcy), Gdańsk (woj. pomorskie), Jarocin (woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Legionowo (woj. mazowieckie), Lesko (woj. podkarpackie), Nowy Sad (daw. Jugosławia, obecnie Serbia), Polwica (gm. Zaniemyśl, pow. średzki, woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Praga (Czechy), Puławy (woj. lubelskie), Sanok (woj. podkarpackie), Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Szczelin (woj. zachodniopomorskie), Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wiedeń (Austria), Wrocław (woj. dolnośląskie), Zaniemyśle (pow. średzki, woj. wielkopolskie)

Mikołajczak Zygmunt

Antoni Polanowski - relacja

Relacja prof. Antoniego Polanowskiego dot. przyjazdu do Wrocławia, podjęcia studiów na Wydziale Rolniczym wrocławskiej Wyższej Szkoły Rolniczej (aktualnie Uniwersytet Przyrodniczy), pracy, kariery naukowej i zawodowej, zajęć dydaktycznych na UWr oraz UP, pobytów naukowych w Stanach Zjednoczonych, sytuacji na uczelniach wrocławskich w roku '56, '68, organizacji pracy, remontowania potrzebnych budynków dla Instytutu Biochemii oraz życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1948 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Radziechowy (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Gańsk (woj. pomorskie), Radom (woj. mazowieckie), Waszyngton (Stany Zjednoczone Ameryki), Stony Brook (Stany Zjednoczone Ameryki), Montreal (Kanada)

Polanowski Antoni