Rosja

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Rosja

Terminy równoznaczne

Rosja

 • UF ZSRR
 • UF Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Powiązane terminy

Rosja

16 Opis archiwalny results for Rosja

11 results directly related Exclude narrower terms

Obligacja

Obligacja wojenna o wartości nominalnej 100 rubli wyemitowana przez Bank Państwowy ZSRR w ramach Czwartej Publicznej Pożyczki Wojennej, ZSRR 1945.

Bank Państwowy ZSRR

Karta ewakuacyjna

Karta ewakuacyjna wydana na nazwisko Jarosław Korol, zam. Wybranówce, obw. drohobycki, przez Głównego Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Narodowego RP, 1945-1946 w j. polskim i rosyjskim.

Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenie

Zaświadczenia o odbyciu przez Arkadiusza Chlebcewicza 3-letniego wyroku w łagrze wydane przez Zarząd Uchto-Iżjemskiego Poprawczego Obozu Pracy Oddział 2 z ramienia Głównego Zarządu Obozów Pracy NKWD, 2.10.19452 w j. rosyjskim.

Główny Zarząd Obozów Pracy NKWD

Stanisław Apanowicz - relacja

 • Krótki biogram i wspomnienia Stanisława Apanowicza, w których opisuje swoje losy podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Represje ze strony Sowietów, wywóz na Syberię, pracę przymusową i przyjazd do Polski.]
 • Zakres chronologiczny: 1944-1958.
 • Miejsca wydarzeń: Wilno, Moskwa, Stalingrad, Omsk, Saratowo, Jełszanka, Kutaisi.

Apanowicz Stanisław

Jadwiga Andrzejczuk - relacja

 • Krótki biogram i wspomnienia Jadwigi Andrzejczuk, w których opisuje losy swojej rodziny podczas II wojny światowej. Represje ze strony Sowietów, wywóz na Syberię, pracę przymusową i powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1978
 • Miejsca wydarzeń: Ochnówka, Włodzimierz Wołyński, Kostousowo, Swierdłowsk, Gozdów, Lublin, Wrocław.

Andrzejczuk Jadwiga

Czesław Broniek - relacja

 • Wspomnienia Czesława Broniek z okresu drugiej wojny światowej. Wywózki na Syberię i katorżniczej pracy przy wycince lasów w obozie pracy w przysiółkach Borowicze i Nakłonna oraz krótki opis organizacji życia w powojennej Polsce.]
 • Zakres chronologiczny: 1921-1946.
 • Miejsca wydarzeń: Przytoczno (woj. lubelskie), Przemyśl, Borowicze, Nakłonna, Wrocław.

Broniek Czesław

Josyf Brelyk na Syberii

Josyf Brelyk, brat Rozalii Maciupy, przesiedlony w 1946 r. z Wańkowej (pow. leski, woj. podkarpackie) na Syberię (okolice Irkucka), przed chatą syberyjską. Josyf Brelyk początkowo przebywał na Syberii, później pozwolono mu wyjechać do Ukraińskiej SRR.

N.N.

Josyf Brelyk z rodziną

Josyf Brelyk, brat Rozalii Maciupy, wywieziony w 1946 r. z Wańkowej (pow. leski, woj. podkarpackie) do ZSRR, z rodziną na Syberii; obok Josyfa Brelyka stoi jego żona, siedzą teściowa i siostra żony. Josyf Brelyk początkowo przebywał na Syberii, później pozwolono mu wyjechać do Ukraińskiej SRR.

N.N.