Województwo mazowieckie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Województwo mazowieckie

BT Polska

Województwo mazowieckie

Terminy równoznaczne

Województwo mazowieckie

Powiązane terminy

Województwo mazowieckie

2130 Opis archiwalny results for Województwo mazowieckie

Wizyta Ho Chi Minha w Polsce

Ho Chi Minh (na pierwszym planie, z brodą) podczas wizyty w Polsce (21-25.07.1957 r.); fotografię wykonano najprawdopodobniej podczas powitania przywódcy Demokratycznej Republiki Wietnamu na warszawskim Okęciu 21.07.1957 r.; na pierwszym planie, obok Ho Chi Minha, Aleksander Zawadzki (ówczesny przewodniczący Rady Państwa PRL; na zdjęciu trzyma kwiaty); za jego plecami Edward Gierek (ówczesny I sekretarz KW PZPR w Katowicach i członek Biura Politycznego KC PZPR);

Kaeber Gerhard Jerzy

Jan Paweł II

Cegiełka stylizowana na banknot o nominale 200 złotych. Recto: wizerunek Jana Pawła II; verso: kontury granic Polski z zaznaczonymi największymi miastami i wychodzącymi promieniami z punktu oznaczającego Gdańsk, pośrodku napis solidarycą: SOLIDARNOŚĆ po lewej i prawej strony orły w koronie. Po obu stronach ulotki nagłówki: RZECZPOSPOLITA SOLIDARNA oraz liczne ozdoniki, napisy i sygnatury

Niezależny Bank Polski

Kenkarta

dokument fałszywy wystawiony dla Sury Mendli Aleksander na nazwisko Zofia Marczak

Starosta Miasta Warszawy

Wypowiedzenie umowy o pracę

wypowiedzenie umowy o pracę Jerzemu Gerhardowi Kaeberowi (głównemu księgowemu Cukrowni Jawor) z dniem 31.03.1962 r. ze względu na osiągnięcie przez niego wieku emerytalnego;

Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego

Kartka pocztowa

korespondencja Aleksandry Godyckiej zam. w m. Włochy dziś w granicach administracyjnych Warszaway do syna Witolda Godyckiego-Ćwirko przebywającego na robotach przymusowych w Sangerhausen dziś Republika Federalna Niemiec, kraj związkowy Saksonia-Anhalt;

Aleksandra Godycka

Legitymacja Nr 1768-76-32

legitymacja poświadczająca odznaczenie Donata Korzeniowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, podpisana przez Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego;

Rada Państwa

Kennkarte = Karta rozpoznawcza

okazicielem dokumentu Weronika Zając z d. Sikora, ur. w Częstochowie, zam. we Włochach w pow. warszawskim dziś w granicach administracyjnych Warszawy; na odwrociu adnotacje wykonane po wojnie przez urzędników Ekspozytury PUR w Kłodzku i Zarządu Miasta Kudowa-Zdrój oraz funkcjonariusza placówki WOP;

Generalgouvernement Kreishauptmann Warschau

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2027/05/45

okazicielem dokumentu Kazimierz Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy, udający się wraz z żoną Weroniką i córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Ministerstwo Administracji Publicznej

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2735/05/45

okazicielem zaświadczenia Weronika Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto w pow. warszawskim, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy udająca się wraz z 2 córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Inspektor Rejonowy Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Pow. Warszawski

Zaświadczenie Nr 557

okazicielem zaświadczenia Weronika Zając udająca się wraz z 4 innymi osobami do Kudowy-Zdroju;

Inspektor Rejonowy Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Pow. Warszawski

Postanowienie

Postanowienie składu sędziowskiego (przewodniczący: K. Kuczyński, prokurator: Z. Zdzitowiecki) o odmówieniu zatarcia skazania Jerzego Woźniaka; do wiadomości: Jerzy Woźniak

Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy

Postanowienie

Odpis postanowienia o warunkowym zwolnieniu z odbywania reszty kary pozbawienia wolności okaziciel: Jerzy Woźniak

Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy

Gdańsk sierpień'80

Gdańsk sierpień'80. Czas piewcom polskiej kultury zdjąć kajdany cenzury Inc.: Niniejszy zbiorek wierszy ma na celu zapoznanie czytelników z twórczością robotniczą z okresu zwanego "sierpniem 80"...

Niezależna Oficyna Wydawnicza Świt

Legitymacja

recto Polska Rzeczpospolita Ludowa Legitymacja Uchwałą Rady Państwa odznaczony został medalem 40-lecia Polski Ludowej, okaziciel Julian Chrobot verso szablon legitymacji, wzór orła PRL, oznaczenie drukarni

Rada Państwa

Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej

legitymacja poświadczająca nadanie Emilowi Maciejce Odznaki Grunwaldzkiej; na s. 1 grafika przedstawiająca Odznakę Grunwaldzką; na s. 2 reprodukcja fragmentu obrazu "Bitwa pod Grunwaldem" Jana Matejki; na s. 4 grafika przedstawiająca polski czołg przypuszczalnie IS-2 produkcji radzieckiej przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie

Naczelny Dowódca Wojska Polskiego

Legitymacja Odznaki Tysiąclecia

okazicielem legitymacji Stanisława Siekańska; faksymile podpisu wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu Bolesława Podedwornego

Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Cegiełka na budowę gmachu KC PZPR

cegiełka o wartości 100 zł; grafika przedstawiająca gmach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa, Nowy Świat 6/12; obecnie Centrum Bankowo-Finansowe

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

Orzeczenie o przyznaniu renty wdowiej

orzeczenie o przyznaniu renty wdowiej Stanisławie Siekańskiej, nauczycielce w Publicznej Szkole Powszechnej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim woj. dolnośląskie

Państwowy Zakład Emerytalny

Dyplom za pracę w szkolnictwie

dyplom dla Stanisławy Siekańskiej, kierowniczki Szkoły Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś woj. wrocławskie wystawiony z okazji Dnia Nauczyciela w latach 1947-1971 obchodzonym 20 listopada, poświadczony faksymile podpisu ówczesnego ministra oświaty i szkolnictwa wyższego prof. Henryka Jabłońskiego

Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

Trzy flagi - 0, 35, 100 procent

ulotkowa wersja plakatu przedstawiającego symboliczną walkę działaczy Solidarności o głosy w wyborach 1989 r.; trzy flagi - pierwsza wypełniona w całości czerwonym kolorem, pod którą widnieje podpis "0%", druga (opatrzona podpisem "35%") dostała już odrobinę koloru białego, trzecia flaga ("100%") jest już flagą biało-czerwoną

Komitet Obywatelski Solidarność

Trzy flagi - 0, 35, 100 procent

ulotkowa wersja plakatu przedstawiającego symboliczną walkę działaczy Solidarności o głosy w wyborach 1989 r.; trzy flagi - pierwsza wypełniona w całości czerwonym kolorem, pod którą widnieje podpis "0%", druga (opatrzona podpisem "35%") dostała już odrobinę koloru białego, trzecia flaga ("100%") jest już flagą biało-czerwoną

Komitet Obywatelski Solidarność

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obradującego w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie

Krajowa Agencja Wydawnicza

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina, stempel okolicznościowy oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

Pałac Kultury i Nauki

widokówka przedstawiająca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; na stronie korespondencyjnej stempel okolicznościowy IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w Sali Kongresowej PKiN w dniach 14-20.07.1981 r.

Krajowa Agencja Wydawnicza

Bilet towarowy

kartka reglamentacyjna upoważniająca do nabycia 1 kg cukru w okresie od 1 do 15.10.1976 r.; kartki na cukier zostały wprowadzone decyzją Rady Ministrów z 12.08.1976 r.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Bilet towarowy

kartka reglamentacyjna upoważniająca do nabycia 1 kg cukru w okresie od 16 do 31.10.1976 r.; kartki na cukier zostały wprowadzone decyzją Rady Ministrów z 12.08.1976 r.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Bilet towarowy

kartka reglamentacyjna upoważniająca do nabycia 1 kg cukru w okresie od 1 do 15.11.1976 r.; kartki na cukier zostały wprowadzone decyzją Rady Ministrów z 12.08.1976 r.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Bilet towarowy

kartka reglamentacyjna upoważniająca do nabycia 1 kg cukru w okresie od 16 do 30.11.1976 r.; kartki na cukier zostały wprowadzone decyzją Rady Ministrów z 12.08.1976 r.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Bilet towarowy

kartka reglamentacyjna upoważniająca do nabycia 1 kg cukru w okresie od 1 do 15.12.1976 r.; kartki na cukier zostały wprowadzone decyzją Rady Ministrów z 12.08.1976 r.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Bilet towarowy

kartka reglamentacyjna upoważniająca do nabycia 1 kg cukru w okresie od 16 do 31.12.1976 r.; kartki na cukier zostały wprowadzone decyzją Rady Ministrów z 12.08.1976 r.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Bilet towarowy

kartka reglamentacyjna upoważniająca do nabycia 1 kg cukru w okresie od 1 do 15.01.1977 r.; kartki na cukier zostały wprowadzone decyzją Rady Ministrów z 12.08.1976 r.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Bilet lotniczy Wrocław - Warszawa

bilet lotniczy Polskich Linii Lotniczych "LOT" na lot z Wrocławia do Warszawy 26.06.1968 r., zakupiony w Polskim Biurze Podróży "Orbis" we Wrocławiu 19.06.1968 r.

Polskie Linie Lotnicze "LOT"

Bilet ulgowy

skasowany ulgowy bilet komunikacji miejskiej w Warszawie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Warszawie

Bilet ulgowy

skasowany ulgowy bilet komunikacji miejskiej w Warszawie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Warszawie

Bilet normalny

skasowany normalny bilet komunikacji miejskiej w Warszawie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Warszawie

Bilet bagażowy

skasowany bilet bagażowy komunikacji miejskiej w Warszawie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Warszawie

Bilet bagażowy

skasowany bilet bagażowy komunikacji miejskiej w Warszawie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Warszawie

Bilet ulgowy

skasowany ulgowy bilet tramwajowy komunikacji miejskiej w Warszawie

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie

20-rocznica wyzwolenia Ziem Zachodnich i Północnych

znaczek pocztowy wydany z okazji 20. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski; na znaczku godło PRL oraz herby miast: Szczecina, Olsztyna, Koszalina, Zielonej Góry, Gdańska, Wrocławia (herb używany w latach 1948-1990) i Opola; znaczek odklejony z listu wysłanego z Gryfowa Śląskiego 24.08.1965 r.

Poczta Polska

Saturn 201

folder reklamowy telewizora Saturn 201 wyprodukowanego w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych

Warszawskie Zakłady Telewizyjne

Strajk czynszowy - Warszawa-Praga

Wezwanie do strajku czynszowego w reakcji na podwyżki czynszów wraz z propozycjami organizacyjnymi, dokonane przez grupy Praga Północ i Praga Południe Porozumienia Opozycji Robotniczej

Porozumienie Opozycji Robotniczej

15.08.1920 Ossów

Wspomnienie bitwy pod Warszawą w 1920 r., informacja o celach i adresie Centrum Demokratycznego, informacja o celach Towarzystwa Pamięci im. Józefa Piłsudskiego w Różanie, 2 mapki ilustrujące przebieg wojny 1920 r.

Centrum Demokratyczne

Oświadczenie KSS KOR ws. obdukcji Stanisława Pyjasa i procesu sądowego ws. jego śmierci

Oświadczenie KSS KOR dotyczące niespójnych wniosków z oficjalnej obdukcji zwłok Stanisława Pyjasa oraz nieprawidłowości procesu sądowego ws. jego śmierci, informacja o domniemanej tożsamości funkcjonariusza SB konwojującego Pyjasa w wieczór przed śmiercią, wezwanie do wznowienia śledztwa ws. śmierci Pyjasa

Komitet Samoobrony Społecznej KOR

Studencki Komitet Solidarności do studentów i pracowników naukowych uczelni warszawskich

Informacja o powstaniu i celach Towarzystwa Kursów Naukowych oraz szczegółowa relacja o szykanach Służby Bezpieczeństwa wobec uczestników kursów - przerywania wykładów, obelgach rzucanych wobec prelegentów, niszczeniu mienia w mieszkaniu, w którym odbywał się wykład, pobiciu próbujących dostać się na wykład ludzi

Studencki Komitet Solidarności

Narodowa Demokracja

Zawiadomienie o druku antologii tekstów Narodowej Demokracji z lat 1895-1905 z komentarzem wydawcy, informacja o zawartości książki, wyjaśnienie motywów podjęcia takiego działania - odkrycie ważnej karty z dziedziny historii i świadomości narodowej Polaków - zachęta do subskrybowania nabycia książki i dokonywania przedpłat wraz z podanym kontaktem - Łukasz Biedka, tel. 31-22-04 Za Niezależną Oficynę Wydawniczą Ewa Milewicz, Konrad Bieliński, Grzegorz Boguta, Marek Chimiak Mirosł.aw Chojecki, Adam Michnik

Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWa

Niezależny Bank Polski - Rzeczpospolita Solidarna

Ulotka imitująca banknot o nominalne 200zł, nawiązująca do stylistyki dolara. Awers: portret papieża Jana Pawła II z mottem ..."Solidarność" należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej ojczyźnie... 1.01.1982r. w bordiurze u góry napis: Niezależny Bank Polski, poniżej: Rzeczpospolita Solidarna, po bokach portretu Jana Pawła II herb Watykanu i orzeł w koronie z napisem: "Solidarność" i datami 1980 i 1983. Rewers: kontur Polski z wpisanym napisem "Solidarność" i zaznaczonymi największymi miastami, po bokach dwa orły w koronach, w pozycji chwytającej ofiarę, powyżej konturu napis: Rzeczpospolita solidarna, poniżej napis: v zwycięży, pomiędzy literami daty: 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 19...

NSZZ Solidarność

Rajd primaaprilisowy

rysunek szafranu górskiego - krokusa 3 Rajd Primaaprilisowy Wywłoka 1977 PTTKWSMWagusy klub Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dzielnicy Żoliborz wg strony internetowej klubu w 1977 odbył się w kwietniu 3 Rajd Świąteczny; Wywłoka - być może chodzi o miejscowość k. Szumina i Wyszkowa nad Bugiem

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Polska Akademia Nauk - Upoważnienie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk upoważnia dra Władysława Świrskiego do badań socjologicznych wśród pracowników PGR na Ziemiach Zachodnich; pieczęć tekstowa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, podpis dyrektora, prof. dra Jana Szczepańskiego

Polska Akademia Nauk

Stanowisko Rady Uczelnianej SZSP UŁ w sprawie rozmów Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej z Komisją Międzyresortową

Dyrektor Departamentu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Eugeniusz Pietrasik przekazuje rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Kazimierzowi Urbanikowi treść oświadczenia Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu Łódzkiego, rozkolportowanego oraz przesłanego ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Januszowi Górskiemu; Rada Uczelniania wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia rozmów przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą z Komisją Międzyresortową w związku ze strajkami studenckimi na przełomie 1980 i 1981 r., a także coraz większym podporządkowaniem MKP Ogólnopolskiemu Komitetowi Założycielskiemu Niezależnego Zrzeszenia Studentów; MKP i KM zobowiązały się do podpisania porozumienia, z czego MKP wycofała się, zaś SZSP stoi na stanowisku, podpierając się wypowiedziami Wojciecha Walczaka z MKP i Jacka Czaputowicza z OKZ NSZ, iż porozumienie winno być podpisane niezależnie od sprawy rejestracji NZS; Rada Uczelniana jest usatysfakcjonowana osiągniętym porozumieniem, wzywa MKP do jego podpisania, uważając, że sprawy sporne winny być rozpatrzone w późniejszym terminie zgodnie z zobowiązaniami KM oraz wzywa do zakończenia akcji strajkowej

Pietrasik Eugeniusz

List otwarty do moich współtowarzyszy - Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich St. Bratkowskiego

Stefan Bratkowski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zwraca uwagę na część najwyższych władz partyjnych i państwowych dążących do konfrontacji z siłami opozycyjnymi, przedstawiających siebie jako jedynych zdolnych utrzymać wpływ PZPR na władzę w państwie i gwarancję sojuszy zagranicznych, wywołujących strach przed społeczeństwem w szeregowych działaczach partii, podczas gdy możliwe jest porozumienie ogólnonarodowe pod kierownictwem rządu Wojciecha Jaruzelskiego, bowiem Polacy są narodem zdolnym do kompromisu i wykazującym w obecnej sytuacji rozsądne dążenie do zgody; tekst kończy apel do szeregowych działaczy PZPR, aby dali znać Komitetowi Centralnemu i społeczeństwu jaką drogę wybierają

Bratkowski Stefan

Wyniki 1 do 100 z 2130