Jednostka archiwalna 752 - Wanda Dolecka - relacja

Wanda Dolecka - relacja
Dostęp do tego rekordu jest ograniczony, ponieważ zawiera informacje osobiste lub poufne. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu do tego rekordu, skontaktuj się z pracownikiem Centrum Dokumentacyjnego.

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL OPiP III-1-7-752

Tytuł

Wanda Dolecka - relacja

Data(y)

  • 2018-05-02 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka archiwalna

Rozmiar i nośnik

Czas nagrania: 2:02:54, transkrypcja: 36 s.

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Biografia

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Wanda Dolecka z domu Mazur opisuje przesiedlenie na Żuławy, trudy życia na Lubelszczyźnie, przejęcie gospodarstwa we wsi Leszkowy, trudną sytuację we wsi po przesiedleniu, pracę w spółdzielni produkcyjnej, podtopienia i powodzie na Żuławach, melioracje, pomoc sąsiedzką podczas żniw, zabawy wiejskie, działaność Koła Gospodyń Wiejskich, a także o kontaktach z Niemcami po przyjeździe na Żuławy i przyjazdach Niemców na tereny Żuław w okresie późnego PRL-u.   Zakres chronologiczny: 1945-2018   Miejsca wydarzeń: Siedliszczki (woj. lubelskie), Leszkowy (woj. pomorskie), Kiezmark (pow. gdański, woj. pomorskie), Malbork (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Giemlice (pow. gdański, woj. pomorskie), Cedry Wielkie (woj. pomorskie)

Dopływy

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Udostępnienie i reprodukcja na podstawie umowy licencyjnej

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Uwagi dotyczące języka i tekstu

pl

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Tworzywo: obiekt cyfrowy, papier; Technika: cyfrowy zapis dźwięku, druk; Rodzaj: relacja

Archiwalne pomoce informacyjne

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Magazyn 012

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Powiązane opisy

Alternatywny identyfikator

Dawna sygnatura

AHM-752

Hasła indeksowe

Klasyfikacja GUS

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Język(i)

  • polski

Obiekt cyfrowy (Nadrzędny) rights area

Obiekt cyfrowy (Sygnatura) rights area

Blok nabytków