praca na roli

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

praca na roli

Terminy równoznaczne

praca na roli

Powiązane terminy

praca na roli

35 Opis archiwalny results for praca na roli

35 results directly related Exclude narrower terms

Alina Dąbrowska

Alina Dąbrowska, urodzona 23 kwietnia 1923 roku w Wesołej. Podczas wojny aresztowana za przekazanie tajnych dokumentów konspiracji, osadzona w więzieniu w Łodzi, później przeniesiona do Auschwitz. Po ewakuacji obozu przenoszona do innych m.in. Ravensbruck i Buchenwaldu. Uciekła z transportu i dołączyła do Armii Berlinga jako sanitariuszka. Z armią wróciła do kraju. Po wojnie ukończyła Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie. Jako dyplomatka pracowała na placówkach zagranicznych do 1991 roku.

Buko Maria

Charlotte Martha Maria Skuriat (Judaschke) - relacja

Realcja Charlotte Marthy Marii Skuriat z domu Judaschke zawierająca wspomnienia z dzieciństwa spędzonego w Gardnie Wielkiej, okresu wojennego oraz życia na dawnych terenach niemieckich w powojennej Polsce. Autorka relacji opisuje swoje dzieciństwo, podczas którego musiała pracować w gospodarstwie rolnym. Podaje przykłady życia codziennego: mecze piłki nożnej, festyny, przedwojenną edukację. Opisuje też stosunki z ludonością żydowską i sytuacje Żydów w Słupsku okresu wojennego. W roku 1954 zawiera ewangelicko-katolickie małżeństwo z pochodzącym z Wilna mężem. Porusza też temat podróży do Wilna w 1958 roku, a także miesiąc spędzony w Rosji. Część relacji poświęca też osobie brata męża, który zginął w Katyniu.   Zakres chronologiczny: 1927-2016 Miejsca wydarzeń: Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie) , Słupsk (pow. słupski, woj. pomorskie), Wilno (Litwa), Berlin (Niemcy), Hamburg (Niemcy)

Skuriat (Judaschke) Charlotte Martha Maria

Eugenia Jadanowska - relacja

Relacja Eugeni Jadanowskiej. Autorka opisuje życie towarzyskie, zarówno wspólne zabawy jak i prace na roli, w pierwszych latach po wojnie. Realcja zawiera informacje na temat życia gospodyń wiejskich i sposobu spędzania przez nie czasu.   Zakres chronologiczny: 1938-1980 Miejsca wydarzeń: Zachoczewie (pow. leski, woj, podkarpackie), Smłodziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Kluki (pow. słupski, woj.pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Częstochowa (woj. śląskie)

Jadanowska Eugenia

Olga Foltyńska - relacja

Relacja Olgi Foltyńskiej, zawiera krótki opis edukacji przedwojennej, prace przymusowe w Niemczech oraz życie na Ziemiach Zachodnich po wojnie. Autorka relacji opisuje stosunki międzyludzkie, w dużej części polsko-niemieckie, a także problem biedy i alkoholizmu.   Zakres chronologiczny: 1923-1980 Miejsca wydarzeń: Komaroŭka (Komarówka, Białoruś), Poznań (woj. wielkopolskie), Berlin (Niemcy), Słupsk (woj. pomorskie), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Smołdziński Las (pow. słupski, woj. pomorskie), Makowiska (pow. pajęczański, woj. łódzkie), Włodawa (woj. lubelskie), Ustka (pow. słupski, woj. pomorskie)

Foltyńska Olga

Urszula Pogoda - relacja

Urszula Pogoda, z domu Plachetka, opowiada o życiu codziennym, porusza tematy związane zarówno z życiem osobistym, obyczajami i tradycjami, a także przemianami zachodzącymi na Opolszczyźnie.   Zakres chronologiczny: 1940-1989   Miejsca wydarzeń: Leśnica (pow. strzelecki, woj. opolskie), Januszkowice (pow. krapkowicki, woj. opolskie), Reńska Wieś (pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie), Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie), Gliwice (woj. śląskie), Opole (woj. opolskie), Zdzieszowice (pow. krapkowice, woj. opolskie), Raszowa (pow. strzelecki, woj. opolskie), Lisberg (Niemcy), Berlin (Niemcy), Katowice (woj. śląskie), Zabrze (woj. śląskie), Hanower (Niemcy), Metz (Francja), Głogówek (pow. prudnicki, woj. opolskie), Boguszyce (pow. opolski, woj. opolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Częstochowa (woj. śląskie)

Pogoda Urszula

Jarosław Krajnik - relacja

Jarosław Krajnik opisuje przesiedlenie z Bieszczad, osiedlenie na Ziemiach Północnych, stosunki między ludnością Polską a Niemiecką, pracę w kołchozie, problem szabrownictwa, tradycje ludowe, relacje sąsiedzkie.   Zakres chronologiczny: 1943-1990   Miejsca wydarzeń: Zachoczewie (pow. leski, woj. podkarpackie), Czysta (pow. słupski, woj. pomorskie), Gardna Wielka (pow. słupski, woj. pomorskie), Kluki (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupski (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Retowo (pow. słupski, woj. pomorskie)

Krajnik Jarosław

Maria Mazurek - relacja

Maria Mazurek z domu Bydlak opisuje pracę w gospodarstwie w okresie dziecięcym, pomoc Żydom ukrywającym się w lesie w pobliżu Strzegomia, udział brata w Powstaniu Warszawskim, osiedlenie się na Żuławach, trudy życia codziennego po wojnie, m.in. głód, ciężką pracę na roli bez potrzebnego sprzętu, pracę w spółdzielni rolniczej, nabożeństwa majowe.   Zakres chronologiczny: 1930-2018   miejsca wydarzeń: Strzegom (woj. świętokrzyskie), Leszkowy (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Częstochowa (woj. śląskie)

Mazurek MAria

Wanda Dolecka - relacja

Wanda Dolecka z domu Mazur opisuje przesiedlenie na Żuławy, trudy życia na Lubelszczyźnie, przejęcie gospodarstwa we wsi Leszkowy, trudną sytuację we wsi po przesiedleniu, pracę w spółdzielni produkcyjnej, podtopienia i powodzie na Żuławach, melioracje, pomoc sąsiedzką podczas żniw, zabawy wiejskie, działaność Koła Gospodyń Wiejskich, a także o kontaktach z Niemcami po przyjeździe na Żuławy i przyjazdach Niemców na tereny Żuław w okresie późnego PRL-u.   Zakres chronologiczny: 1945-2018   Miejsca wydarzeń: Siedliszczki (woj. lubelskie), Leszkowy (woj. pomorskie), Kiezmark (pow. gdański, woj. pomorskie), Malbork (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Giemlice (pow. gdański, woj. pomorskie), Cedry Wielkie (woj. pomorskie)

Dolecka Wanda

Janina Głowacka - relacja

Janina Głowacka z domu Jankowska opisuje wybuch II Wojny Światowej, przesiedlenie na Żuławy, pracę w gospodarce i spółdzielni produkcyjnej, nabożeństwa majowe, porównuje prace gospodarskie w powiecie łomżyńskim i na Żuławach.   Zakres chronologiczny: 1929-2018   Miejsca wydarzeń: Młynik (woj. podlaskie), Kmiecin (woj. pomorskie), Łomża (woj. podlaskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)

Głowacka Janina

Tadeusz Głożek - relacja

Relacja Tadeusza Głożeka, weterana II Wojny Światowej, dotyczy służby w wojsku podczas II Wojny Światowej, walk na froncie, przemarszy wojsk, otrzymania odznaczeń wojskowych, działaności konspiracyjnej w czasie wojny, przynależności do ZBoWiD-u, pracy na roli, działalności w ochotniczej straży pożarnej w Jutrzynie, życia religijnego.   Zakres chronologiczny: 1920-2018   Miejsca wydarzeń: Zabojki (Ukraina), Grudziąż (woj. kujawsko-pomorskie), Sulęcin (woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Jutrzyna (pow. strzeliński, woj. dolnośląskie), Brońka (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Moskwa (Rosja), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Budziszyn (Niemcy), Praga (Republika Czeska), Česká Lípa (Republika Czeska), Lubań (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Gliwice (woj. śląskie), Tarnów (woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Berlin (Niemcy), Lwów (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)

Głożek Tadeusz

Czesław Sowa - relacja

Czesław Sowa, weteran kampanii wrześniowej, opisuje prowadzenie gospodarstwa rolnego, powołanie do wojska i stacjonowanie w Brześciu nad Bugiem, udział w kampanii wrześniowej a także udział ojca w wojnie polsko-bolszewickiej.   Zakres chronologiczny: 1922–2018   Miejsca wydarzeń: Poręby Nowe (pow. miński, woj. mazowieckie), Wólka Piecząca (pow. miński, woj. mazowieckie), Brześć (Białoruś), Puchaczów (pow. łęczyński, woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lwów (Ukraina), Radzymin (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), Garwolin (woj. mazowieckie), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Kraków (woj. małopolskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie)

Sowa Czesław

Anna Kasprzyk - relacja

Anna Kasprzyk opisuje naukę pracy na roli w wieku dziecięcym oraz pracę sezonową na folwarku, maszyny tkackie używane w latach przedwojennych, łapanki młodych ludzi do wywózek na roboty, ukrywanie się przed wywózką, ucieczka przed frontem, chowanie rzeczy w ścianach domów na Wschodzie, przyjazd na Ziemie Zachodnie, znajdowanie rzeczy schowanych przez Niemców, a także zwyczaje Żydów na Kresach i relacje pomiędzy dziećmi polskimi, ukraińskimi i żydowskimi.   Zakres chronologiczny relacji: 1924–2018   Miejsca wydarzeń: Kresy, Zabojki (Ukraina), Kozłów (Ukraina), Lubrza (woj. opolskie), Pokropiwna (Ukraina), Denysów (Ukraina), Prudnik (woj. opolskie), Baligród (pow. leski, woj. podkarpackie), Gubin (pow. krośnieński, woj. lubuskie), Śmicz (pow. prudnicki, woj. opolskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Tarnopol (Ukraina), Berlin (Niemcy), Prężynka (pow. prudnicki, woj. opolskie)

Kasprzyk anna

Maria Sobulska - relacja

Relacja Marii Sobulskiej dotyczy dzieciństwa spędzonego w Podkamieniu, wybuchu II Wojny Światowej, osiedlenia się w okolicach Brzegu Dolnego po wojnie, pracy w zakładach odzieżowych przy ul. Szewskiej we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1930-2017   Miejsca wydarzeń: Podkamień (obw. lwowski, Ukraina), Brody (obw. lwowski, Ukraina), Krzemieniec (obw. tarnopolski, Ukraina), Brzeg Dolny (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Sobulska Maria

Marianna Rzeszotalska - relacja

Relacja Marianny Rzeszotalskiej dotyczy życia przed wojną na Kresach, rzezi dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów, ucieczki na zachód, robót przymusowych, relacji Polaków z innymi narodowościami przebywającymi na robotach, okresu po wojnie i osiedlenia na ziemiach dawnych Prus Wschodnich, zwyczajów i tradycji charakterystycznych dla życia zarówno na Kresach przed wojną jak i wsi warmińskiej.   Zakres chronologiczny: 1925-2017   Miejska wydarzeń: Głęboczek, Fiugajki (pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie), Tułodziad (pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie), Lidzbark (pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie), Działdowo (woj. warmińsko-mazurskie), Marwałd (pow. ostórdzki, woj. warmińsko-mazurskie), Ostróda  (pow. ostórdzki, woj. warmińsko-mazurskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Dąbrówno (pow. ostórdzki, woj. warmińsko-mazurskie)

Rzeszotalska Marianna

Kazimiera Kozieł - relacja

Kaizmiera Kozieł opisuje początek wojny w Jarocinie, roboty przymusowe na terenie Bawarii, życie codzienne podczas zesłania na roboty przymusowe, powrót do Polski, pobyt na kieleczczyźnie u rodziny męża, przeprowadzkę na tereny wielkopolski, życie rodzinne i pracę w gospodarstwie rolnym.   Zakres chronologiczny: 1923-1973   Miejsca wydarzeń: Zalesie (pow. gostyński, woj. wielkopolskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Bawaria (Niemcy), Jarocin (woj. wielkopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Pabianice (woj. łódzkie), Tannenberg (Niemcy), Hamburg (Niemcy), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Mieszków (pow. jarociński, woj. wielkopolskie), Moskwa (Rosja), Starachowice (woj. świętokrzyzskie)

Kozieł Kazimiera

Zofia Wójciak - relacja

Zofia Wójciak z domu Bandyk opisuje dzieciństwo, udział ojca w I wojnie światowej, czas II wojny światowej, aresztowania i wywóz na przymusowe prace do Niemiec, naukę na kursie koronki klockowej, życie na gospodarstwie po wojnie w okresie PRL-u, przyjazdy letników do Ochotnicy, wizyty w Ameryce i pracę na emigracji zarobkowej.   Zakres chronologiczny: 1923-2019   Miejsca wydarzeń: Ochotnica Dolna (pow. nowotarski, woj. małopolskie), Ochotnica Górna (pow. nowotarski, woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Nowy Targ (pow. nowotarski, woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Syców (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Stany Zjednoczone Ameryki

Wójciak Zofia

Jadwiga Legierska - relacja

Jadwiga Legierska opisuje życie codzienne, pracę na gospodarstwie, lata dzieciństwa i lata szkolne, wejście wojsk radzieckich do wsi i sytuacje wiejskich kobiet, przemyt na pograniczu polsko-czechosłowackim, pobyt ojca na emigracji w Ameryce przez dekadę, wizytę w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, prowadzenie zakwaterowania dla turystów w prywatnym domu.   Zakres chronologiczny: 1921-2018 Miejsca wydarzeń: Istebna (pow. cieszyński, woj. śląskie), Koniaków (pow. cieszyński, woj. śląskie), Milówka (pow. żywiecki, woj. śląskie), Oświęcim (woj. małopolskie)

Legierska Jadwiga

Adam Szwół - relacja

Relacja dotyczy życia Adama Szwół, w powojennym Perlinie.   Zakres chronologiczny: 1944-2019   Miejsca wydarzeń: Radomyśl nad Sanem (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Choczewo (pow. wejherowski, woj. pomorskie), Perlino (pow. wejherowski, woj. pomorskie), Lubiatowo (pow. wejherowski, woj. pomorskie), Gniewino (pow. wejherowski, woj. pomorskie), Czarnobyl (Ukraina), Żarnowiec (pow. prudnicki, woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wejherowo (woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Dęblin (pow. rycki, woj. lubelskie), Łętowo (pow. wejherowski, woj. pomorskie). Tarnów (woj. małopolskie), Pułtusk (woj. mazowieckie), Zęblewo (pow. wejherowski, woj. pomorskie), Mielec (woj. podkarpackie), Kostków (pow. jarosławski, woj. podkarpackie)

Szwół Adam

Leokadia i Stanisław Bieńka - relacja

Relacja Leokadii i Stanisława Bieńki dotyczy wydarzeń na Wołyniu podczas II Wojny Światowej, osadnictwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II Wojnie Światowej i pracy rolnika na Żuławach.   Zakres chronologiczny: 1932- 2000   Miejsca wydarzeń: Kruków (pow. opatowski, woj. świętokrzyskie), Lisewo (woj. pomorskie), Stara Kościelnica (pow. malborski, woj. pormorskie), Cisy (pow. malborski, woj. pomorskie), Kolonia Zabłecznik (obw. Łuck, Wołyń), Łuck (obw. wołyński, Ukraina), Grobelno (pow. malborski, woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Malbork (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Bieńka Stanisław

Aniela Hałas - relacja

Relacja dotyczy realiów wsi międzywojennej na Lubelszczyźnie, okupacji rodzinnej miejscowości podczas II Wojny Światowej, przyjazdu na Ziemie Zachodnie i pracy w gospodarstwie w czasach PRL.   Zakres chronologiczny relacji: 1918 - 2018   Miejsca wydarzeń: Łada (pow. janowski, woj. lubelskie), Kondraty (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Grzywna (pow. toruńskie, woj. kujawsko-pomorskie), Browina (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie), Goraj (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Turobin (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), Krosno (woj. podkarpackie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Chełmża (pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie), Londyn (Wielka Brytania), Dania

Hałas Aniela

Stanisław Kaniewski - relacja

Relacja Stanisława Kaniewskiego dotyczy służby w 35. Pułku Ułanów i próby dotarcia transportem kolejowym do Warszawy w momencie wybuchu II wojny światowej, handlu bydłem po wojnie, pracy w rolnictwie i ludności żydowskiej z Pogorzeli.   Zakres chronologiczny: 1915-1980   Miejsca wydarzeń: Pogorzela (pow. gostyński, woj. wielkopolskie), Trembowla (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Września (woj. wielkopolskie), Gostyń (woj. wielkopolskie), Gumienice (pow. gostyński, woj. wielkopolskie), Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie), Janów Podlaski (pow. bialski, woj. lubelskie), Leszno (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Kaniewski Stanisław

Rozalia Pietraszek - relacja

Relacja Rozali Pietraszek dotyczy wywózki do Austrii na roboty przymusowe, pracy na roli, przedwojennych i wojennych relacji Polaków z Ukraińcami.   Zakres chronologiczny relacji: 1930-2018   Miejsca wydarzeń: Lubaczów (woj. podkarpackie), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Dąbrowa (pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie), Szczutkowo (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Austria, Berlin (Niemcy), Łukawiec (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie), Kornagi (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie)

Pietraszek Rozalia

Helena Biba - relacja

Relacja Heleny Biby z domu Danek dotyczy dzieciństwa w okresie II Rzeczpospolitej, pracy na roli, czasów II wojny światowej, więzienia w obozach pracy w Mikuszowicach, w Oświęcimiu i Jaworznie, wysiedlenia, uzyskania rehabilitacji i prawa do odzyskania majątku,zaangażowana w rewitalizację języka wilamowskiego, współpracy ze Stowarzyszeniem „Wilamowianie”.   Zakres chronologiczny relacji: 1922-2018   Miejsca wydarzeń: Wilamowice (pow. bielski, woj. śląskie), Mikuszowice Śląskie (woj. śląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Jaworzno (woj. śląskie), Morawica (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie), Kudowa Zdrój (woj. dolnośląskie), Kęty (pow. oświęcimski, woj. małopolskie), Wadowice (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Wiedeń (Austria)  

Biba Helena

Moja praca i życie w "III-Rzeszy" w czasie II - wojny światowej

Wspomnienia młodego chłopca, który podczas II wojny światowej został wraz z rodziną przewieziony na tereny ówczesnej III Rzeszy w okolice Wrocławia do pracy przymusowej. Następnie zostaje oddzielony od matki i zmuszony do pracy w okolicznych wsiach (Lubań Śląski, Rogoźnica). Opisuje jak wygladały warunki pracy u poszczególnych Bauerów, jak go karmiono i traktowano. Wspomina o swoich odwiedzinach w obozie Gross-Rosen, do którego zawoził zaopatrzenie, wspomina o relacjach z więźniarkami. Wspomnienia kończy wkroczenie Armii Czerwonej i ucieczka Niemców do Drezna. Zakres chronologiczny 1939-1945

Bankiewicz Jerzy

Przeszłość rodziny Adama i Weroniki Burdzy

W pierwszej części relacji Bogusława Dębicka przytacza wspomnienia proboszcza z jej rodzinnej wsi Romana Dacy, który cudem przeżył napad uzbrojonych grup Ukraińców na plebanię. Następnie opisuje swoją podróż na Ziemie Zachodnie. Wspomina o działalności szabrowników. Następnie opowiada o uwięzieniu i torturowaniu swojego ojca przez UB, jego długą rekonwalescencję po zwolnieniu i śmierć. Opisuje nierówną walkę w sądzie o ukaranie winnych tej śmierci oraz odszkodowanie. Wspomina o inwigilacji jej rodziny przez władze. Pokrótce przedstawia historię członków swojej rodziny, a także losy innych Polaków w trakcie II wojny światowej i w okresie powojennym. Przytacza wspomnienia swojego stryja - Józefa Burdzego, w których opisuje on swoje aresztowanie, rozprawę i uwięzienie (lata 50). Autorka następnie przedstawia dalsze losy swojej rodziny. Opisuje jak wyglądało życie kulturalne na wsi po wojnie. Wspomina o metodach władzy w walce z Kościołem. Dodano załączniki: Legitymację członka Komisji Wysiedleńczo -Zabezpieczającej, zaświadczenie pełnienia obowiązków sołtysa, list od Eryki Pusz, odpis Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24.05.1963, Odpowiedź PRN w Środzie Śląskiej na pismo Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu dot. gospodarstwa Adama Burdzego. Zakres chronologiczny: 1940-1989 Miejsca wydarzeń: Nowosielce -Żurawno (Ukraina), Łukowiec Wiszniowski (Ukraina), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Mieczków (woj. dolnośląskie), Wrocław, Mściwojów (woj. dolnośląskie)

Dębicka Bogusława

Fragment z życia rodziny Dębickich

Wiktor Dębicki na początku wspomina o prześladowaniach Polaków przez uzbrojone oddziały Ukraińców i ucieczce swojej rodziny. Następnie opowiada o wyjeździe na Ziemie Zachodnie i przybyciu do Marcinowic. Opisuje pobyt w nowym domu, oraz relacje ze współlokatorami -Niemcami. Wspomina o przymusowych dostawach żywności, oraz o aresztowaniu jego ojca przez UB. Opisuje spółdzielnię gospodarczą -,,Kołchoz". Dodano załączniki: Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, Karty zwolnienia więźnia śledczego. Zakres chronologiczny: 1940-1955 Miejsca wydarzeń: Białoktrynica (Ukraina), Marcinowice (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie)

Dębicki Wiktor

Wspomnienia przesiedleńca

Autor we wspomnieniach przedstawia losy swoje i swojej rodziny od II wojny światowej do czasów współczesnych. W pierwszej części opisuje okupację niemiecką i radziecką rodzinnej wsi Wicyń. Wspomina również o atakach UPA na Polaków. Następnie skupia się na wyjeździe z rodzinnych stron i osiedleniu się w Biskupiach Oławskich. W międzyczasie opisuje swoje dwie podróże do Wicynia z ok. 1976 i 2002 roku. Potem przedstawia realia życia na wsi w okresie PRL (kolektywizacja wsi, trudna sytuacja materialna, praca na roli, niełatwy dostęp do edukacji). W drugiej części opisuje życie codzienne w Wicyniu przed II wojną światową oraz pod okupacją radziecką. Przedstawia przyczyny wyjazdu Polaków na Ziemie Zachodnie, warunki w jakich ludziach musieli podróżować oraz trudności jakie napotkali nowi mieszkańcy Biskupic Oławskich. Zamieszcza również cztery listy rodzin, które wyjechały do: Bielska, Biskupic Oławskich, Nowej Wsi, Rzepina, Krzeszyc, Radzików, Lipian, Radów, Przemysława oraz spis miejscowości, do których zostali przesiedleni mieszkańcy Wicynia w 1945 r. Jako załącznik dołączona jest mapa osiedlenia Wilcynian po 1945 r. Zakres chronologiczny: 1939-2002 Miejsca wydarzeń: Wicyń (obec.Smerekiwka, Ukraina), Złoczow (Ukraina), Biskupice Oławskie (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina)

Argasiński Leon

Historia rodziny z Rzeszowszczyzny na tle wydarzeń wojennych i powojennych

Autor w swoich wspomnieniach przedstawia losy swoje i swojej rodziny. Opisuje pobyt we wsi Zöfing w Austrii na robotach przymusowych. Skupia się na przedstawieniu życia codziennego oraz relacji jakie łączyły Polaków z Niemcami i Austriakami. Na uwagę zasługuje tutaj opis Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Opisuje wejście wojsk radzieckich na teren wsi, następnie dokładnie opowiada jak wyglądała jego podróż na Ziemie Zachodnie (warunki w pociągu, wygląd wsi po przejściu przez nie wojsk radzieckich). Opowiada o poważnym wypadku, któremu uległ jako młody chłopak. Następnie opisuje swoje dalsze losy: pracę w fabryce ,,PREMOS", edukację, działalność w związkach zawodowych, rozwijanie zainteresowań sportowych i turystycznych, życie osobiste. Na końcu autor wspomina o swojej pasji, jakim jest zbieranie pocztówek. Opisuje swoją działalność kulturową w RSTK. Zamieszcza również listę wystaw, które organizował. Zakres chronologiczny: 1939-2007 Miejsca wydarzeń: Frysztak (woj. podkarpackie), Zöfing (Austria), Wiedeń (Austria), Baumgarten (Austria), Judenau (Austria), Warszawa (woj. mazowieckie), Kutno (woj. łódzkie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Chmura Stanisław

Mój Życiorys

Autorka na początku przedstawia swoje dzieciństwo i młodość. Wspomina o napadach UPA na Polaków. Następnie dokładnie opisuje pobyt wraz z dziećmi i rodzicami na Syberii. Przedstawia warunki podróży. Opowiada o tragicznych warunkach życia, głodzie i próbie przetrwania w niegościnnym terenie. Wspomina o związku z innym zesłańcem. Później opowiada o nieudanej próbie powrotu do Polski i o pracy w kołchozie w Nowogardzie. Autorka opisuje trudy życia, a szczególnie wysiłek związany ze zdobyciem pożywienia. Wspomina również swój powrót do Polski Zakres chronologiczny: 1918-1947 Miejsca wydarzeń: Mszana Dolna (woj. małopolskie, pow. limanowski), Liłużnów (Ukraina), Tomsk (Rosja), Nowogard (woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski), Poznań (woj. wielkopolskie), Chociwel (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki)

Pawlęga

Stefania Idasiak

Stefania Idasiak z domu Rodak (pierwsza z lewej) z koleżanką i niemieckimi pracownikami w Niemczech, początek lat czterdziestych.

N.N.

Helena Biba

Fotografia rodzinna Heleny Biby. Rodzina Danków u fotografa, Kęty, 1940 rok.

N.N.