Stanisławów (Iwano-Frankiwsk), Ukraina

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Stanisławów (Iwano-Frankiwsk), Ukraina

Terminy równoznaczne

Stanisławów (Iwano-Frankiwsk), Ukraina

Powiązane terminy

Stanisławów (Iwano-Frankiwsk), Ukraina

11 Opis archiwalny results for Stanisławów (Iwano-Frankiwsk), Ukraina

11 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Dmytro Hryhoruka

Relacja Dmytro Hryhoruka dotyczy nauki w czasie niemieckiej okupacji Galicji, życia religijnego podczas okupacji, losu obertyńskich Żydów w czasie II wojny światowej, okresu rządów radzieckich i głodu lat 1946–1947, pracy w kuźni w kołchozie.

Hryhoruk Dmytro

Relacja Magdaleny Bajer

Relacja Magdaleny Bajer, dziennikarki, polonistki i publicystki. Relacja dotyczy dzieciństwie w przedwojennym Lwowie, przyjazdu do Wrocławia, ukończenia polonistyki na UWr., odbudowy Uniwersytetu Wrocławskiego, pracy fizycznej profesorów, życia zawodowego związanego ze słowem pisanym ( m.in. w Wydawnictwie Ossolineum, Polskim Radiu we Wrocławiu oraz w Warszawie, w Państowym Instytucie Wydawniczym oraz w redakcji "Polityki"), warunków pracy, wykonywanych zadań, funkcjonowania cenzury, strajku we wrocławskiej Zajezdni (VIII 1980).

Bajer Magdalena

Relacja Aleksandra Rosianskiego

Relacja biograficzna Aleksandra Rosianskiego, uczestnika wojny szesciodniowej. Relacja dotyczy ucieczki rodziców na wschód w 1939 roku, przybycia do Wrocławia, życia we powojennym Wrocławiu z perspektywy dziecka, wyjazdu do Izraela w 1957 roku i panujących tam warunków, asymilacji i środowiska polskiego w Izraelu, życia religijnego, służby wojskowej i udziału w wojnie sześciodniowej.

Rosianski Aleksander

Relacja Zdzisławy Szerer

Relacja Zdzisławy Szerer dotyczy dzieciństwa w Łyśćcu na Kresach Wschodnich, relacji między polskimi, ukraińskimi i żydowskimi mieszkańcami, edukacji, przyjazdu na Ziemie Zachodnie i Północne, realiów życia po wojnie, relacji Polaków z Niemcami, powojennego Jawora oraz powojennej Legnicy.

Szerer Zdzisława

Relacja Zofii Korzeniowskiej

Relacja Zofii Korzeniowskiej dotyczy życia w Januszpolu na Kresach Wschodnich przed II wojną światową, okupcji niemieckiej, przyjazdu na Ziemie Zachodnie i Północne po wojnie, życia codzinnego w latach 40-stych i 50-tych.

Korzeniowska Zofia

Relacja Tadeusza Grzeszczuka

Relacja Tadeusza Grzeszczuka dotyczy przesiedlenia z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne, pracy w zawodzie nauczyciela i realiów nauczania po wojnie, obchodzenia świąt w rodzinie prawosławno-katolickiej, relacji z żołnierzami z rosyjskiego poligonu, zabaw dziecięcych, relacji z niemiecką ludnością, która została w granicach Polski, integrowania się ludności, która przyjechała na Dolny Śląsk z różnych części Polski.

Grzeszczuk Tadeusz

Relacja Izabeli Koziej

Relacja Izabeli Koziej, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu. Relacja dotyczy studiów we Wrocławiu, powstawania Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współpracy ze związkiem zawodowym Solidarność Nauczycielska, relacji z kadrą profesorską i okoliczności wybuchu strajków 1980 r. oraz rzeczywistości polskiej lat 70. i 80.

Koziej Izabela

Relacja Janiny Poburki

Relacja Janiny Poburki pochodzącej z Trembowli, dotyczy losów rodziny podczas II wojny światowej, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne w 1957 roku, organizacji życia w nowym miejscu.

Poburka Janina

Relacja Aleksandra Gleichgewichta

Obszerna, dwuczęściowa relacja Aleksandra Gleichgewichta, działacza opozycji demokratycznej w PRL, współpracownika KOR, współzałożyciela wrocławskiego SKS, redaktora naczelnego "Solidarności Dolnośląskiej", redaktora Radia "S", internowanego w stanie wojennym. Relacja biograficzna Aleksandra Gleichgewichta dotyczy historii rodziny, żydowskich korzeni, działalności opozycyjnej, powstania SKS we Wrocławiu, kontaktów z KORem i wpływu Jacka Kuronia na młodych działaczy opozycji, aresztowania na czas strajku w sierpniu 1980 roku, tworzenia się Solidarności na Dolnym Śląsku, powstania redakcji Biuletynu, a także Radio Solidarność, internowania, emigracji do Norwegii, próby powrotu do Polski na początku lat 90-tych, ponownego wyjazdu do Norwegii. Druga część relacji to moderowana pytaniami część, w której świadek dopowiada i komentuje wydarzenia z współczesnej perspektywy, a także opowiada o najnowszych wydarzeniach w jego życiu takich jak odbudowanie Gminy Żydowskiej we Wrocławiu oraz zaangażowaniu w życie tej społeczności nie tylko ze względów religijnych ale mocniej ze względów kulturowych.

Gleichgewicht Aleksander

Relacja Mirosława Piaseckiego

Relacja Mirosława Piaseckiego dyrektora ds. hodowlanych wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Relacja dotyczy czasów szkolnych i studenckich, obowiązkowej służby w wojsku i funkcjonowaniu wojskowego gospodarstwa, pracy w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu, sytuacji ZOO podczas powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, zmian jakie nastąpiły w Zoo, funkcjonowania placówki, pozyskiwania nowych zwierząt, transportu, nadawania imion, kulis powstawania programu telewizyjnego „Z kamerą wśród zwierząt”.

Piasecki Mirosław

Relacja Pawła Skrzywanka

Relacja Pawła Skrzywanka, działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, radnego Rady Miejskiej Wroclawia I kadencji. Relacja dotyczy działaności w Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, Festiwalu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej we Wrocławiu w 1989.

Skrzywanek Paweł