Powiat oleśnicki

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Powiat oleśnicki

Powiat oleśnicki

Terminy równoznaczne

Powiat oleśnicki

Powiązane terminy

Powiat oleśnicki

23 Opis archiwalny results for Powiat oleśnicki

Pielgrzymka do Częstochowy w 1989 r.

W skład kolekcji wchodzi 17 fotografii przedstawiających wyjazd pielgrzymów z Oleśnicy na uroczyste obchody święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze (Częstochowa).

Relacja Janiny Wąsacz

Relacja Janiny Wąsacz dotyczy okresu II wojny światowej w Warszawie: getta warszawskiego, Powstania Warszawskiego, rzezi Woli, pobytu w obozie przejściowym na tzw. Zieleniaku, wywiezienia do obozu pracy Dulag 121 Pruszków, przyjazdu na Ziemie Zachodnie, trudów powojennego życia. W czasie wywiadu świadek odpowiada na pytania z kwestinonariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Wąsacz Janina

Relacja Alicji Szastyńskiej-Siemion

Relacja Alicji Szastyńskiej-Siemion, profesor w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczy studiów i pracy naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim, a także życia przed wojną, okupacji niemieckiej i radzieckiej, stalinizmu w Polsce, wydarzeń 1956 roku, wydarzeń Marca 1968 i inwazji na Czechosłowację.

Szastyńska-Siemion Alicja

Relacja Romany Staweckiej

Relacja Romany Staweckiej, wieloletniej pracownicy Wrocławskich Zakładów Elektronicznych „Elwro”, uczestniczki strajku we wrocławskiej zajezdni, członkini Solidarności. Relacja dotyczy dzieciństwa i relacji polsko – ukraińskich we Lwowie, niemieckiej okupacji, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie, warunków życia w pierwszych powojennych latach we Wrocławiu, zbrodni jakich dopuszczało się wobec ludzi UB, pracy w "Elwro", strajku w zajezdni na Grabiszyńskiej, internowania oraz rewizji w mieszkaniu w czasie trwania stanu wojennego.

Stawecka Romana

Relacja Antoniego Lecha

Relacja Antoniego Lecha, uczestnika strajku w Zajezdni nr VII we Wrocławiu podczas Sierpnia 1980 roku, dotyczy II wojny światowej i rzezi wołyńskiej, stosunków polsko – ukraińskich i polsko – rosyjskich w tamtym okresie, przesiedlenia na Zimie Zachodnie i przyjazdu do Wrocławia w latach 50 XX wieku, pracy jako kierowca Mostostalu i wyjazdów służbowych za granicę, pracy w MPK jako kierowca autobusu w Zajezdni nr VII na Grabiszyńskiej, strajku, który rozpoczął się w zajezdni w 1980 roku, roznoszenia ulotek podczas strajku, zbierania pieniądzy, które miały służyć jako pomoc finansowa dla działaczy solidarnościowych w czasie trwania stanu wojennego, a także aresztownia i przesłuchiwania w grudniu 1983 roku.

Lech Antoni

Relacja Zofii Karpińskiej

Relacja Zofii Karpińskiej, absolwentki geografii na Uniwersytecie Wrocławskim i wieloletniej pracowniczki Akademii Rolniczej.
Relacja skłąda się z dwóch nagranych rozmów. Relacja dotyczy dzieciństwa w czasie II Wojny Światowej, Wrocławia po II Wojnie Światowej, szkół w powojennym Wrocławiu, pracy w komitecie w okresie stanu wojennego, podróży do Kanady i innych miejsc, podróży statkiem Batory, czasów studenckich, organizacji rajdó uniwersyteckich, epidemii ospy we Wrocławiu.

Karpińska Zofia

Relacja Barbary Siedlak

Relacja biograficzna Barbary Siedlak. Relacja Barbary Siedlak dotyczy dzieciństwa, edukacji, pracy w reklamie w PRL, projektowania wystaw sklepowych dla Społem i sklepów Arpisu, przygotowywania dekoracji na państwowe wydarzenia, nauki grafiki komputerowej, pracy z dziećmi w Centrum Rozwoju.

Siedlak Barbara

Relacja Michała Skirpana

Relacja biograficzna Michała Skirpana, Łemka wysiedlonego w ramach Akcji "Wisła", dotyczy II wojny światowej, wysiedlenia, organizacji powojennego życia, pracy zawodowej, wyjazdów służbowych oraz kultuwowania łemkowskiej tradycji.

Skirpan Michal

Relacja Agnieszki Zabłockiej-Kos

Relacja Agnieszki Zabłockiej-Kos, historyka sztuki, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizującej się w architekturze miejskiej XIX i XX wieku. Relacja dotyczy nauki w Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu w okresie PRL, studiów architektonicznych na Politechnice, przebiegu studiów, pracy w urzędzie wojewódzkiego konserwatora zabytków, pracy na Politechnice, badania historii budynków na Starym Mieście, pracy na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Historii Sztuki.

Zabłocka-Kos Agnieszka

Relacja Stanisława Huskowskiego

Relacja Stanisława Huskowskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, prezydenta Wrocławia w latach 2001-2002. Relacja dotyczy działaności opozcyjnej, strajku we wrocławskiej zajezdni autobusowej MPK nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, okoliczności podjęcia decyzji o zabezpieczeniu pieniędzy-środków „Solidarności” w grudniu 1981 roku i logistyki akcji 80 milionów, aresztowania i internowania w stanie wojennym.

Huskowski Stanisław