Duszniki-Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Duszniki-Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Terminy równoznaczne

Duszniki-Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Powiązane terminy

Duszniki-Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

43 Opis archiwalny results for Duszniki-Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

43 results directly related Exclude narrower terms

Maria Homerska - relacja

  • Wspomnienia Marii Homerskiej z okresu przedwojennego. Następnie opisuje losy swojej rodziny z okresu II wojny światowej. Przymusową deportację z Rzeczpospolitej na Syberię, warunki życia na miejscu, pracę przymusową. Opowiada o chorobach i niedoli na miejscu, a także o represjach ze strony NKWD. Następnie opisuje powrót do kraju i zamieszkanie w Dusznikach Zdrój, a także organizację życia po wojnie.]
  • Zakres chronologiczny: 1930-1974
  • Miajsca wydarzeń: Husaki (woj. podlaskie), Połoneczka (Białoruś), Nieśwież (Białoruś), Nowogródek (Białoruś), Horodziej (Białoruś), Archangielsk (Rosja), Duszniki Zdrój.

Homerska Maria

Janina Łaba - relacja

  • Wspomnienia Janiny Łaby, spisane i zredagowane przez Annę Kuźlak, w których pokrótce opisuje jej tułaczkę podczas wywózki wgłąb ZSRR, życie na miejscu i powrót do kraju.
  •  
  • Zakres chronologiczny: 1939 - 1946
  • Miejsca wydarzeń: Husaki (wieś w pow. bielskim, woj. podlaskim), Нясвіж (Nieśwież, Białoruś), Гарадзея (Horodziej, Białoruś), Duszniki Zdrój.

Łaba Janina, Kuźlak Anna

Urszula Piskunowicz - relacja

  • Wspomnienia Urszuli Piskunowicz, w których krótko, ale zwięźle opowiada historię swojego życia. Skupia się na okresie spędzonym na Syberii, pokrótce opowiada o niedolach życia na zesłaniu. Opowieść kończy opisem powrotu do Polski i osiedleniem się w Dusznikach.
  •  
  • Zakres chronologiczny: 1922-1946Miejsca wydarzeń: Obł. Aktiubińska, Новороссийск (Noworosyjsk, ZSRR), Duszniki Zdrój.

Piskunowicz Urszula

Koncert

N/z koncert muzyki klasycznej w trakcie Festiwalu Chopinowskiego.

Marek Grotowski

Koncert

N/z koncert muzyki klasycznej w trakcie Festiwalu Chopinowskiego.

Grotowski Marek

Koncert

N/z koncert muzyki klasycznej w trakcie Festiwalu Chopinowskiego.

Nowak Zbigniew

Koncert

N/z koncert muzyki klasycznej w trakcie Festiwalu Chopinowskiego.

Grotowski Marek

Koncert

N/z koncert muzyki klasycznej w trakcie Festiwalu Chopinowskiego.

Grotowski Marek

Koncert

N/z koncert muzyki klasycznej w trakcie Festiwalu Chopinowskiego.

Grotowski Marek

Koncert

N/z kobieta podpisująca się na kartkach.

Grotowski Marek

Obelisk z popiersiem Fryderyka Chopina

N/z obelisk z popiersiem Fryderyka Chopina wykonany przez pracownie braci Łopiewskich z Warszawy a ufundowany przez Wiktora Magnusa, odsłonięty 19 czerwca 1897 roku.

Grotowski Marek

Koncert

N/z koncert muzyki klasycznej w trakcie Festiwalu Chopinowskiego.

Grotowski Marek

Koncert

N/z koncert muzyki klasycznej w trakcie Festiwalu Chopinowskiego.

Nowak Zbigniew

Koncert

N/z koncert muzyki klasycznej w trakcie Festiwalu Chopinowskiego.

Grotowski Marek

Maria Homerska - relacja

Relacja kresowiaczki dot. okoliczności zesłania jej i jej rodziny na Syberię oraz powrotu do Polski po zakończeniu II wojny światowej. Zakres chronologiczny: 1939-1946. Miejca wydarzeń: osada Husaki w dawnym pow. stołpeckim (d. woj. nowogródzkie) oraz inne miejscowości tego powiatu, Syberia, obwód saratowski (Rosja), Duszniki-Zdrój (pow. kłodzki, woj, dolnośląskie), Szalejów Górny (pow. kłodzki, woj, dolnośląskie), Polanica Zdrój (pow. kłodzki, woj, dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie)

Homerska Maria

Anna Halemba - relacja

Krótka relacja Anny Halemby dot. sytuacji rodzinnej w trakcie II wojny światowej, pobytu na Śląsku, pracy rodziców w niemieckim gospodarstwie, przybycia Armii Czerwonej, stosunku ludności niemieckiej do polskich dzieci, sytuacji we wsi po zakończeniu wojny oraz życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 1956. Miejsca wydarzeń: Chorzów (woj. śląskie),  Karłów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Duszniki Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kudowa Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Radków (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Halemba Anna

Jan Ostrowski - relacja

Relacja Jana Ostrowskiego rozpoczyna się w momencie wywiezienia rodziny Świadka do Generalnego Gubernatorstwa, a następnie przeprowadzki do Pustkowa, gdzie pozostali do końca wojny. Działania militarne żołnierzy niemieckich. W 1945 r. rodzina podjęła decyzję o powrocie w rodzinne strony. Świadek przedstawia podróż powrotną, wspomina powojenny Wrocław. W dalszej części opisuje swoją przynależność do Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” i odbudowę Gdańska.   Zakres chronologiczny: 1939-1952   Miejsca wydarzeń: Gorzewo (pow. obornicki, woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Pustków (pow. dębicki, woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Oborniki (woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie)

Ostrowski Jan

Anna Halemba

Portret współczesny świadka historii.

Kozłowski Marek

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych; na pierwszym planie Krystyna Łukowska

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych; na pierwszym planie Krystyna Łukowska

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych; na zdjęciu pracownicy zakładu, Józef Kozioł i Józef Gil, wykonujący silniczki elektryczne do wycieraczek

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych; na zdjęciu pracownicy zakładów, Józef Kozioł i Józef Gil, wykonujący silniczki elektryczne do wycieraczek

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju; na zdjęciu pracownica zakładów prezentująca wyprodukowane tam wycieraczki samochodowe

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju; na zdjęciu pracownica zakładów prezentująca wyprodukowane tam wycieraczki samochodowe

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 14 w Dusznikach-Zdroju - producent wycieraczek samochodowych

Kokurewicz Stanisław